English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Camera Separatoria
Poprzednie tytuły: Postępy Chromatografii: 2009-2010
Adres strony WWW: http://dach.ich.uph.edu.pl/camera_separatoria.html
ISSN: [e]2299-6265 ; [p]2083-6392
Index Copernicus: 2010: 2,52 ; 2012: 3,83 ; 2013: 3,09 ; 2014: 58,12 ; 2015: 52,14
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2009
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce). Instytut Chemii
Symbol UKD: 543.544
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/3/1-
Abstrakty: 2011/3/1-
Pełne teksty: 2011/3/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-03-23
Dziedzina:chemia
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »