English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
TransCanadiana
Adres strony WWW: http://www.ptbk.org.pl/TransCanadiana,68.html
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/11384
ISSN: [e]2392-2990 ; [p]1899-0355
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich
Symbol UKD: 821.111+821.133.1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-
Pełne teksty: 2013/6-
Wskazówki dla autorów: http://www.ptbk.org.pl/userfiles/file/34_Submissions_Ghost_Etc.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-09-12
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »