English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Cracow Indological Studies
Adres strony WWW: http://www.indologia.io.filg.uj.edu.pl/badania/cracow-indological-studies
Drugi adres
strony WWW:
http://www.akademicka.pl/cis/
Trzeci adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=446
DOI: 10.12797/CIS
ISSN: [e]2449-8696 ; [p]1732-0917
Index Copernicus: 2012: 6,18 ; 2013: 6,03 ; 2014: 78,87 ; 2015: 81,52
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1993
Data online: 1993
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński
Symbol UKD: 821.211 ; 811.211
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1993/1-
Abstrakty: 2009/11-
Pełne teksty: 2009/11- [dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: http://www.akademicka.pl/pdf/file/CIS%20-%20Wytyczne%20dla%20Autor%C3%B3w.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-09-04
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »