English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Białorutenistyka Białostocka
Adres strony WWW: http://pbc.biaman.pl/publication/16282
Drugi adres
strony WWW:
http://filologia.uwb.edu.pl/bb/index.php.htm
Trzeci adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/918
DOI: 10.15290/bb
ISSN: 2081-2515
Index Copernicus: 2012: 5,82 ; 2013: 6,23 : 2014: NI ; 2015: 56,55
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet (Białystok). Katedra Filologii Białoruskiej
Symbol UKD: 821.161.3 ; 811.161.3
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-09-03
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »