English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
Adres strony WWW: http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1385
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/392/
DOI: 10.18778/1427-9681
ISSN: [e]2353-4834 ; [p]1427-9681
Index Copernicus: 2012: 5,55 ; 2013: 6,85 ; 2014: 75,92 ; 2015: 77,11
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 821.161.1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1999/1-
Abstrakty: 1999/1-
Pełne teksty: 1999/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-09-02
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »