English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
Adres strony WWW: http://www.foliagermanica.uni.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4127
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/381/
DOI: 10.18778/1427-9665
ISSN: [e]2449-6820 ; [p]1427-9665
Index Copernicus: 2012: 4,65 ; 2013: 6,03 ; 2014: 61,45 ; 2015: 69,56
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1997
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 821.112.2 ; 811.111.2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1997/1-
Pełne teksty: 1997/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.foliagermanica.uni.lodz.pl/dla.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-09-02
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »