English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji
Adres strony WWW: http://ppa.wuwr.pl/
ISSN: 0137-1134
Index Copernicus: 2014: 40,71
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9
Data początkowa: 1969
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/77-
Abstrakty: 2008/77-
Pełne teksty: 2008/77- [dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: http://ppa.wuwr.pl/page/dla-autorow-118
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2016-03-23
Dziedzina:prawo
administracja
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »