English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Germanica Wratislaviensia
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe. Seria A, Germanica Wratislaviensia: 1957-1963
Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia
Adres strony WWW: http://gwr.wuwr.pl/
DOI: 10.19195/0435-5865
ISSN: 0435-5865
Index Copernicus: 2012: 6,28 ; 2013: 7,01 ; 2014: 79,72 ; 2015: 82,28
Punktacja MNiSZW: 2012: 9 ; 2012a: 9 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1957
Data online: 1957
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 811.112.2 ; 821.112.2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1957/1-
Abstrakty: 2010/131-
Pełne teksty: 2009/129- [od 2016/141- dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: http://www.ifg.uni.wroc.pl/pol/p/147
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-09-01
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Arton - Polska Literatura Humanistyczna
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »