English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1955-1975
Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1975-1980
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria: 1981-1997
Adres strony WWW: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/2206
Drugi adres
strony WWW:
http://www.litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/383/
Czwarty adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica
DOI: 10.18778/1505-9057
ISSN: [e]2353-1908 ; [p]1505-9057
Index Copernicus: 2012: 6,02 ; 2013: 6,48 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1955
Data online: 1998
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 821.162.1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1998/1-
Abstrakty: 1998/1-
Pełne teksty: 1998/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-24
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »