English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poprzednie tytuły: Studia Polonistyczne: 1973-1992
Adres strony WWW: http://www.pspsl.amu.edu.pl
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1757
DOI: 10.14746/pspsl
ISSN: [e]2450-4947 ; [p]1233-8680
Index Copernicus: 2012: 4,65 ; 2013: NI ; 2014: 52,29 ; 2015: 81,22
Punktacja MNiSZW: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1973
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) & Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2009/16-
Abstrakty: 2009/16-
Pełne teksty: 2009/16-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2017-08-21
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Katalog Czasopism Kulturalnych
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »