English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przekłady Literatur Słowiańskich
Adres strony WWW: http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS
Drugi adres
strony WWW:
http://www.pls.us.edu.pl
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/191/
ISSN: [e]2353-9763 ; [p]1899-9417
Index Copernicus: 2012: 5,34 ; 2013: 6,68 ; 2014: 61,91 ; 2015: 61,60
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice)
Symbol UKD: 811.162.1:811.162.3/6]::81'25
Częstotliwość: połrocznik
Spisy treści: 2009/1-2015/6/2
Pełne teksty: 2009/1-2015/6/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2017-08-15
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »