English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Yearbook of Conrad Studies
Adres strony WWW: http://www.wuj.pl/page,art,artid,117.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=650
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.conradianum.polonistyka.uj.edu.pl/index004.html
Czwarty adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/
DOI: 10.4467/20843941YC
ISSN: [e]2084-3941 ; [p]1899-3028
Index Copernicus: 2012: 7,81 ; 2013: 7,86 ; 2014: 100,00 ; 2015: 97,64
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 7 ; 2015a: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Conradowskie ; Uniwersytet Jagielloński
Symbol UKD: 821.111 ; 005.745(06)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1-2015/10
Wskazówki dla autorów: http://www.wuj.pl/page,art,artid,262.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-08-13
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »