English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
Scientific Journals Maritime University of Szczecin
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie: 1973-2003
Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin
Adres strony WWW: http://journals.am.szczecin.pl/pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://smp.am.szczecin.pl/publication/8
Trzeci adres
strony WWW:
http://smp.am.szczecin.pl/publication/1
Czwarty adres
strony WWW:
http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1
DOI: 10.17402
ISSN: [e]2392-0378 ; [p]1733-8670
Index Copernicus: 2012: 5,91 ; 2013: 6,16 ; 2014: 79,38 ; 2015: 87,49
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1973
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Morska (Szczecin)
Symbol UKD: 656.61
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1973/1-
Abstrakty: 1973/1-
Pełne teksty: 1973/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-02-04
Dziedzina:transport
budowa i eksploatacja maszyn
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »