English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Świat Tekstów. Rocznik Słupski
Poprzednie tytuły: Słupskie Prace Humanistyczne: 1980-2000
Słupskie Prace Filologiczne. Filologia Polska: 2001-2010
Adres strony WWW: http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://polona.pl/item/15841492/4/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/258/
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/67/
ISSN: 2083-4721
Index Copernicus: 2012: 6,23 ; 2013: NI ; 2014: 47,74 ; 2015: 46,70
Punktacja MNiSZW: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1980
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Pomorska (Słupsk). Instytut Polonistyki
Symbol UKD: 811.162.1 ; 821.162.1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2002/1-
Pełne teksty: 2002/1-
Uwagi: W Bibliotece Cyfrowej Polona każdy tom umieszczony osobno. Należy użyć wyszukiwarki.
Wskazówki dla autorów: http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/informacje.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-08-02
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »