English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Litteraria Copernicana
Adres strony WWW: http://www.ilp.umk.pl/litteraria-copernicana/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/LC
DOI: 10.12775/LC
ISSN: 1899-315X
Index Copernicus: 2014: 57,48 ; 2015: 77,32
Punktacja MNiSZW: 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydział Filologiczny
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2017-07-26
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »