English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
Adres strony WWW: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Pol-Ukr.html
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/104396
ISSN: 1733-2249
Index Copernicus: 2013: 5,77 ; 2014: 47,43 ; 2015: 54,11
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2004
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział (Lublin). Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
Symbol UKD: 82.09 ; 821.161.2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/2-
Abstrakty: 2007/2-
Pełne teksty: 2007/2-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-07-21
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »