English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Romanica Cracoviensia
Adres strony WWW: http://www2.filg.uj.edu.pl/RomanicaCracoviensia/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/
DOI: 10.4467/20843917RC
ISSN: [e]2084-3917 ; [p]1732-8705
Index Copernicus: 2012: 7,89 ; 2013: 8,75 ; 2014: 100,00 ; 2015: 94,78
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2009c: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2000
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Romańskiej
Symbol UKD: 821.133.1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2000/1-2016/16/4
Abstrakty: 2010/10-2016/16/4
Pełne teksty: 2010/10-2016/16/4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-07-20
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »