English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Polono-Ruthenica
Adres strony WWW: http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Acta_Polono
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/publication/58
Trzeci adres
strony WWW:
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/529/
ISSN: 1427-549X
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1996
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
Symbol UKD: 81 ; 82.0
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/11-
Abstrakty: 2006/11-
Pełne teksty: 2006/11-
Wskazówki dla autorów: https://docs.google.com/viewer?url=www.uwm.edu.pl/slowianie/pliki/article/364/1.Wymogi_przygotowania_prac_naukowych_w_%20AP-R-6.2013.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-07-07
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »