English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia
Adres strony WWW: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologii-angielskiej/studia-anglica-resoviensia
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1626
ISSN: [e]1898-8709 ; [p]1641-7666
Index Copernicus: 2014: 59,41 ; 2015: 61,10
Punktacja MNiSZW: 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2000
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski
Symbol UKD: 811.111 ; 821.111
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2000/1-
Abstrakty: 2000/1-
Pełne teksty: 2000/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ur.edu.pl/file/57661/guidelines%20for%20contributors.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-07-06
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »