English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Tematy i Konteksty
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Historia Literatury: 1991-2001
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury: 2002-2010
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury. Tematy i Konteksty: 2011
Adres strony WWW: http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/index.php
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/413
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/405/
ISSN: 2299-8365
Index Copernicus: 2014: 46,09 ; 2015: 51,63
Punktacja MNiSZW: 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1991
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski
Symbol UKD: 82(091)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2002/1-
Abstrakty: 2010/5-
Pełne teksty: 2010/5-
Wskazówki dla autorów: http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/instrukcje.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-07-06
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »