English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Colloquia Litteraria
Adres strony WWW: http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/34
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/taxonomy/term/13
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/374/
Czwarty adres
strony WWW:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl
DOI: 10.21697/cl
ISSN: [e]2353-8112 ; [p]1896-3455
Index Copernicus: 2012: 3,43 ; 2013: 5,14 ; 2014: 36,33 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 4 ; 2015a: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2006
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Instytut Filologii Polskiej
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2006/1-2016/20/1
Pełne teksty: 2006/1-2016/20/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2017-07-04
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »