English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
Poprzednie tytuły: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Filologia Polska Prace Historycznoliterackie: 1961-1963
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Historycznoliterackie: 1966-1998
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria: 2002-2008
Adres strony WWW: http://www.studiahistlit.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=83
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/257/
ISSN: [e]2300-5831 ; [p]2081-1853
Index Copernicus: 2012: 4,60 ; 2013: 5,18 ; 2014: 53,45 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1961
Data online: 1961
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1961-2015/15
Abstrakty: 1961-2015/15
Pełne teksty: 1961-2015/15
Uwagi: W Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki.
Wskazówki dla autorów: http://www.studiahistlit.edu.pl/wskazowki
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-06-25
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
« Powrót do wyszukiwania »