English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teksty Drugie
Poprzednie tytuły: Teksty: 1972-1981
Adres strony WWW: http://tekstydrugie.pl/pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/63380
Trzeci adres
strony WWW:
http://tekstydrugie.pl/pl/bibliography/
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/302/
DOI: 10.18318/td
ISSN: 0867-0633
Index Copernicus: 2012: 5,77 ; 2013: 9,00 ; 2014: 65,62 ; 2015: 104,6
Punktacja MNiSZW: 2007: 10 ; 2009a: 6; 2009c: 10 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15
Kategoria ERIH: 2007: INT2 ; 2011: NAT
Data początkowa: 1972
Data online: 1972
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Badań Literackich PAN
Symbol UKD: 821.162.1
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1972/1-2016/4
Abstrakty: 2005/1-2-2016/4
Pełne teksty: 1972/1-2016/4 [od 2013/1- dostęp płatny w CEEOL]
Uwagi: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/202/
Wskazówki dla autorów: http://tekstydrugie.pl/pl/wskazowki-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-06-07
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Arts & Humanities Citation Index (Web of Science Core Collection)
Arton - Polska Literatura Humanistyczna
Katalog Czasopism Kulturalnych
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »