English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pamiętnik Literacki
Adres strony WWW: http://pamietnik-literacki.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/8/
Trzeci adres
strony WWW:
http://mbc.malopolska.pl/publication/16592
Czwarty adres
strony WWW:
http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jpjournal_00000012?XSL.toc.pos.SESSION=1&XSL.view.objectmetadata.SESSION=true
ISSN: 0031-0514
Index Copernicus: 2012: 9,00 ; 2013: 6,62 ; 2014: 65,32 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1902
Data online: 1902
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Badań Literackich PAN
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1902/1-
Abstrakty: 2005/2-
Pełne teksty: 1902/1- [od 2015/3- dostęp płatny w CEEOL]
Wskazówki dla autorów: http://pamietnik-literacki.pl/pl/zasady-publikowania-tekstow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-06-07
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Arts & Humanities Citation Index (Web of Science Core Collection)
Arton - Polska Literatura Humanistyczna
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »