Wybrane kryteria:  autor=o
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1.Aguillo I.: A new generation of tools for search, recovery and quality evaluation of World Wide Web medical resources
Online information review (Print) 2000 nr 2 s.138-143
2.Ahronheim J.R.: Descriptive metadata: Emerging standards
Journal of academic librarianship 1998 nr 5 s.395-398
3.Albrechtsen H., Hjorland B.: Toward a new horizon in information science: domain analysis
Journal of the American Society for Information Science 1995 nr 6 s.400-425
4.Albrechtsen H., Hjorland B.: Information seeking and knowledge organization
Knowledge organization 1977 nr 3 s.136-144
5.Aleksandrowicz R.: Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece
Biblioteka w Szkole 2004 nr 5 s.2-5
6.Aleksandrowicz T.: Biblioteki prywatne rzymskiej nobilitas w schyłkowym okresie Republiki
Studia Bibliologiczne 1988 nr s.9-23
7.Aleksandrowicz T.: Oddziaływanie bibliotek hellenistycznych na kulturę Republiki Rzymskiej
Studia Bibliologiczne 1995 nr s.103-112
8.Alexander L., Kwon N., Onwuegbuzie A. J.: Critical thinking disposition and library anxiety: affective domains on the space of information seeking and use in academic libraries
College & research libraries 2007 nr 3 s.268-278
9.Allbon E., Williams P.: Nasties in the net: children and censorship on the Web
New library world 2002 nr 103 s.30- 38
10.Altkorn J.: Wizerunek firmy jako marka
Marketing w Praktyce 1996 nr 4 s.5-9
11.Altman E., Hernon P.: Misconduct in academic research: Its implications for the service quality provided by university.
Journal of academic librarianship 1995 nr 1 s.27
12.Ambros M.: Słownik pracowników książki polskiej
Studia o Książce 1975 nr 5 s.214-218
13.Ambros M.: Słownik pracowników książki polskiej
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1974 nr 2 s.347-351
14.Ameisenowa Z.: Aleksander Birkenmajer jako bibliotekarz i uczony
Roczniki Biblioteczne 1961 nr 1-4 s.2-4
15.Ameisenowa Z.: Inkunabuły graficzne Biblioteki Jagiellońskiej
Exlibris (Kraków) 1924 nr 6 s.1-18
16.Anderson C.: The long tail
Wired (Online version) 2004 nr 12 s.
17.Anderson R.: The healing powers of creativity. Using poetry in psychoterapy
The journal of individual psychology (1998) 1999 nr 2 s.264
18.Andrulonis E., Zaorska M.: Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych
Wychowanie na co Dzień 2006 nr 7-8 s.20-23
19.Ankudowicz I.: N. A. Rubakin
Bibliotekarz 1960 nr 11-12 s.345-351
20.Ankudowicz J.: Kilka uwag o czytelnictwie u progu zmian
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 1 s.43-51
21.Anon :
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.
22.Anon : [cele Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczystej]
Correspondenzblatt der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur 1810 nr 7 s.25
23.Anon : [Napoleon Orda]
Biesiada Literacka 1883 nr s.393-394
24.Anon :
Ruch Wydawniczy w Liczbach 1961 nr s.
25.Anon : Uwagi wstępne
Ruch Wydawniczy w Liczbach 1999 nr s.6-12
26.Anon : Council of Europe Working Party on Retrospective Cataloguing
IFLA journal 1990 nr 1 s.29-31
27.Anon :
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 nr 2 s.161
28.Anon : Opinia prawna o usługach reprograficznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr s.
29.Anon : O teatrze angielskim
Rocznik Teatru Narodowego Księstwa Warszawskiego 1811 nr s.50-58
30.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 45 s.
31.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 58 s.
32.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 53 s.
33.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 20 s.
34.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 74 s.
35.Anon : Resolution closing the procedure for consultation of the European consultation of the European Parliament on the proposal for a Decision amending Council decision 79/783/Eec in respect of general measures in the field of data processing
Official journal of the European Communities. C. Information and notices 1984 nr C 117 s.64-67
36.Anon :
Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży 1925 nr 1 s.3
37.Anon :
Bibliografia Dokumentów Kartograficznych 2002 nr 2 s.
38.Anon : Struktura organizacyjna : z rektorskiego sprawozdania
Wiadomości Uniwersyteckie 2003 nr 8 s.11-12
39.Anon : Wykaz prac bibliologicznych
Folia Bibliologica 1998 nr s.180-181
40.Anon : Vers une restructuration du site
Chroniques de la Bibliotheque nationale de France 2003 nr 23 s.12
41.Anon : Six departments au fil de l'histoire
Chroniques de la Bibliotheque nationale de France nr 23 s.10-11
42.Anon : Przedruk "Wiadomości Polskich" z lat 1857-1861
Roczniki Polskie 1865 nr s.19
43.Anon : Recherche dans le fichier des propositions RAMEAU
2002 nr s.
44.Anon : Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 6 (46) s.
45.Anon : Autorités RAMEAU
Rameau 2001 nr s.
46.Anon : [odezwa]
Correspondenzblatt der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur 1810 nr 5 s.17-18
47.Anon : Korzystanie z Polskich Norm
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr s.
48.Anon : Co udało mi się zdziałać jako bibliotekarce
Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży 1925 nr 9 s.281
49.Anon : Kurs dla Bibliotekarzy Kół
Wici 1929 nr 48 s.9
50.Anon : Kurs bibliotekarski
Głos Nauczycielski 1927 nr 2 s.26-27
51.Anon : Kurs bibliotekarski
Głos Nauczycielski 1926 nr 31 s.676
52.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 90 s.
53.Anon : [cennik]
Schlesische Provinzialblätter 1810 nr 4 s.374-375
54.Anon : Auktions-Anzeige
Neues Allgemeines Intelligenzblatt für Literatur und Kunst zur Neuen Leipziger Literaturzeitung gehörend 1810 nr 7 s.224
55.Anon : Répertoire de vedettes-matiere
RVM. Répertoire de vedettes-matiere 2002 nr s.
56.Anon : Sprawa polska w Ameryce
Myśl Polska 1949 nr 136 s.1
57.Anon : [anons]
Tygodnik Muzyczny 1820 nr 13 s.52
58.Anon :
Roczniki Krytyki Literackiej 1824 nr 21 s.81
59.Anon : [recenzja serii nutowej "Lira"]
Przeglad Tygodniowy 1866 nr 20 s.158
60.Anon : [dotyczy serii "Compositions classigues et modernes pour piano"]
Bluszcz 1902 nr 44 s.525
61.Anon :
Wesołe piosenki. Zbiór śpiewów i kupletów wykonywanych w teatrach Małym, Nowym i innych nr s.
62.Anon : [Wskazówki metodyczne]
Biuletyn JHP BN 2004 nr 3 (9) s.24-25
63.Anon : [Nachricht]
Schlesische Provinzialblätter 1793 nr 8 s.180
64.Anon : Jarmark idei : kiedy tłum ujawnia mądrość?
Polityka 2005 nr 1 s.27-29
65.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 76 s.
66.Anon : [Nachricht]
Schlesische Provinzialblätter 1806 nr 2 s.63-64
67.Anon : Sprawozdanie z prac naukowych Wydziału I PAN
Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk 1968 nr 1 s.1-24
68.Anon : Beobachtende Blicke auf Leihbibliotheken und Lesecircel
Schlesische Provinzialblätter 1806 nr 11 s.433-451
69.Anon : Sprawa Bergu
Zeszyty Historyczne (Le Mesnil-le-Roi) 1987 nr 79 s.3-87
70.Anon : Historische Chronick
Schlesische Provinzialblätter 1785 nr 3 s.255-280
71.Anon : Dr Tadeusz Bielecki o swojej podróży do Stanów Zjednoczonych
Placówka 1949 nr s.1-2
72.Anon : IFLA Newsletter, Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons
IFLAssociation newsletter 2001 nr 52 s.2
73.Anon : "Biblioteka" - 10-lecie czasopisma Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 1 s.193-194
74.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2010 nr s.
75.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2007 nr s.
76.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2006 nr s.
77.Anon : Chaotyczna harmonia świata : porządek wyższego rzędu
Polityka 2005 nr 11 s.22-26
78.Anon : Współpraca bibliotek toruńskich z PIK
Ziemia Pomorska 1947 nr 51 s.3
79.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 75 s.
80.Anon :
Bibliografia Dokumentów Kartograficznych 2002 nr 1 s.
81.Anon :
Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego 1810 nr 30 s.
82.Anon : Czytelnie rządowe
Przegląd Wszechpolski 1898 nr 24 s.
83.Anon : Resolution of the Council and the Ministers with responsibility for Cultural Affairs meeting within the Council, of 27 September 1985, on collaboration between libraries in the field of data processing
Official journal of the European Communities. C. Information and notices 1985 nr C 271 s.1-28
84.Anon : Concil decision of 7 June 1991 adopting a specific programme of research and technological development in the field of telematic systems in areas of general interest (1990-1994)
Official Journal of the European Communities. L. Legislation 1991 nr L 192 s.18-28
85.Anon : Public library consumer health information pilot project : results of a National Library of Medicine evaluation
Bulletin of the Medical Library Association nr 4 s.314-322
86.Anon : Ubóstwo nie wyklucza rozrzutności : z prof. Andrzejem Wiszniewskim, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, rozmawia Maria Małgosiewicz
Sprawy Nauki 1999 nr 7-8 s.5-8
87.Anon : Karta z historii polskiej bibliologii : sprawozdanie Państwowego Instytutu Książki (1946-1949)
Rocznik Biblioteki Narodowej 1993 nr s.73-108
88.Anon : Sprawozdanie z prac naukowych Wydziału I PAN
Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk 1966 nr 4 s.30-31
89.Anon : Zagrożenia dla nauki wynikające z ograniczenia środków finansowych na działalność statutową i ogólnotechniczną w roku 1998
Nauka (Wrocław) 1998 nr 2 s.77-110
90.Anon : Ceny paliwa w Europie
Dziennik Polski 2005 nr 51 s.
91.Anon :
Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych 1898 nr 33 s.
92.Anon : Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi : przedruk z Dziennika Ustaw R.P. z dnia 18 czerwca 1946 r. Nr 26, poz. 163
Bibliotekarz 1947 nr 3-4 s.56-59
93.Anon : Nowy wynalazek w sztuce drukarskiej
Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Użytecznych Wiadomości 1835 nr 19 s.151
94.Anon : [Tekst na temat E. W. Gűnthera]
Wschowski Tygodnik Powiatowy = Fraustädter Kreis-Blatt nr 41 s.
95.Anon : Wynalazek sztuki drukarskiej
Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Użytecznych Wiadomości 1834 nr 13 s.102-103
96.Anon : Drukarstwo w Polsce
Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Użytecznych Wiadomości 1834 nr 13 s.103-104
97.Anon : Starożytni Egipcyanie
Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Użytecznych Wiadomości 1834 nr 20 s.156-158
98.Anon : Posąg Gutenberga w Moguncyi
Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Użytecznych Wiadomości 1845 nr 15 s.116-117
99.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 71 s.
100.Anon : Prace Państwowego Instytutu Książki w r. 1946-1947
Oświata i Kultura 1948 nr 1-2 s.67-68
101.Anon : CD-ROM Consistent Interface Guidelines: A Final Report
CD-ROM librarian 1992 nr 7 s.18-29
102.Anon : Międzynarodowa konferencja IFLA na temat zasad katalogowania, Paryż-9-18 października 1961 r.
Przegląd Biblioteczny 1962 nr 1 s.81-84
103.Anon : Zasady zawierania umów licencyjnych przyjęte przez IFLA
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 5 (34) s.
104.Anon : A forward looking library use survey. WSU Libraries in the 21st century
The Journal of academic librarianship 1998 nr 3 s.216-224
105.Anon : Badanie potrzeb użytkowników medycznej informacji naukowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 nr 1 s.99-133
106.Anon :
Biuletyn UKD 2008 nr 3 s.
107.Anon :
Biuletyn UKD 2010 nr 13 s.
108.Anon :
Marketing library services 2004 nr s.
109.Anon : Un bâtiment magnetique
Sciences Ouest (Imprime) 2002 nr 189 s.6
110.Anon :
Book of Lists (Warsaw) 2003 nr s.
111.Anon : Le point sur le chantier
Metropole Rennes 2002 nr 4 s.6
112.Anon :
Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria C, Historia nauk matematycznych, fizykochemicznych i geologiczno-geograficznych 1974 nr 18 s.
113.Anon : IFLA strategic plan 2006-2009
Ifla express 2006 nr 4 s.4-5
114.Anon : Kierunki rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1974 nr 3 s.15-27
115.Anon : Polski eHandel - kalkulacja zysków i strat
Modern Marketing (Online) 2002 nr s.
116.Anon :
Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce 1955 nr s.
117.Anon : The Google generation: the information behaviour of the researcher of the fututre
Aslib proceedings 2008 nr 4 s.290-310
118.Anon : Polska bibliografia osobowa 1944-1955
Biuletyn Instytutu Bibliograficznego 1956 nr 2 s.45-76
119.Anon :
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 65 s.4
120.Anon : Główne kierunki badań: z rektorskiego sprawozdania
Wiadomości Uniwersyteckie 2003 nr 8 s.19-26
121.Anon : Les Chambres Libres ouvrent le 28 mars
Ouest-France (Ed. de Rennes) 2006 nr s.8-9
122.Anon :
Glatzer Zeitung 1918 nr 91 s.
123.Anon : Przegląd pism
Inżynier Kolejowy 1931 nr 6 s.197
124.Anon :
Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu 1871 nr s.1
125.Anon : Mandated online RAE CVs Linked to University Eprint Archives : Enhancing UK research impact and essesment
Ariadne (Dundee. Online) 2003 nr 35 s.
126.Anon : Successful teaching in evidence-based medicine
Medical education (Oxford. Online) 2000 nr s.18-22
127.Anon :
Glätzische Monatsschrift 1799 nr 2 s.
128.Anon : The Post-Modern Library between Functionality and Aesthetics : proceedings of the seminar of the LIBER Architecture Group. Paris 22-26 January 1996
Libri (Copenhagen) 1997 nr 1 s.
129.Anon : Towarzystwo Polskich Techników "Vistula" w Mittweidzie
Nafta (Kraków) 1908 nr 18 s.278
130.Anon :
Der Bote aus der Graftschaft Glatz 1832 nr 1 s.
131.Anon : ePolska-2006. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 7 (47) s.
132.Anon :
Glatzer Zeitung 1905 nr 19 s.
133.Anon :
Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce 1950 nr s.
134.Anon :
Glatzer Anzeiger 1931 nr 16 s.
135.Anon :
Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce 1955 nr s.
136.Anon :
Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce 1954 nr s.
137.Anon :
Interrnational Journal of Comic Art. nr s.
138.Anon : Sprawozdanie Komitetu Techników Polskich w Wiedniu
Czasopismo Techniczne 1916 nr 2 s.17-18
139.Anon : Stowarzyszenie Techników Polaków w Paryżu
Czasopismo Techniczne 1923 nr 10 s.120
140.Anon : Stowarzyszenie Inżynierów Polaków w Ameryce
Technika i Przemysł 1931 nr 7 s.14-15
141.Anon : W sprawie porozumienia z Federacją Inżynierów Amerykańskich
Przegląd Techniczny (1866) 1923 nr 46 s.476-477
142.Anon : Zdzisława Maria Brzozowska
Gazeta Wyborcza 2007 nr 13-14 s.
143.Anon :
Der Bote aus der Graftschaft Glatz 1832 nr 2 s.
144.Anon : Polityka polska pod panowaniem rosyjskim (Program stronnictwa demokratyczno-narodowego)
Polak 1898 nr 2 s.20
145.Anon : Spotkania Rady Europejskiej 1993-2002 : wybór dokumentów
Monitor Integracji Europejskiej 2002 nr 53 s.3-264
146.Anon : Przystojny duchem
Twój Styl nr 10 s.254
147.Anon : 1994-2001
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej nr s.
148.Anon : Praca narodowa w zaborze rosyjskim, jej obecne skutki i dalsza droga
Polak 1902 nr 8 s.114
149.Anon : Listy do Polaka: Z puszczy Myszynieckiej nad Narwią
Polak 1902 nr 8 s.120
150.Anon : Odezwa do czytelników w zaborze rosyjskim
Polak 1899 nr 10 s.145
151.Anon : Translation tools for the CEEC candidates for EU membership - an overview
Terminologie et Traduction 1998 nr 1 s.140-166
152.Anon : Listy włościan: uwagi chłopa
Polak 1897 nr 1 s.15
153.Anon : Ranking kancelarii prawniczych
Rzeczpospolita (Warszawa) 2003 nr 53 s.
154.Anon : O książkach zakazanych i cenzurze
Polak 1897 nr 2 s.6
155.Anon : Ustawa Rady Ministrów nr 477 z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie wzorcowego statutu szkoły wyższej
Monitor Polski 1952 nr A-37 s.
156.Anon : Od Redakcji
Polak 1898 nr 1 s.1
157.Anon : Index of /CERL
Newsletter - Consortium of European Research Libraries 2002 nr 5 s.
158.Anon : Oświata ludu
Przegląd Wszechpolski 1897 nr 16 s.359
159.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2004 nr s.
160.Anon : Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego
Przegląd Wszechpolski 1903 nr 10 s.744
161.Anon : Badania naukowe: z rektorskiego sprawozdania
Wiadomości Uniwersyteckie 2002 nr 7 s.24
162.Anon : Głosy
Głos 1893 nr 50 s.594
163.Anon : Kadry : z rektorskiego sprawozdania
Wiadomości Uniwersyteckie 2003 nr 8 s.12
164.Anon : Regulation no 1 determining the languages to be used by the European Economic Community
Official Journal of the European Communities L. Legislation 1958 nr 17 s.385-386
165.Anon : Bylaws für Gremien
Knowledge organization 1994 nr 2 s.101-102
166.Anon : Zdzisława Maria Brzozowska
Gazeta Wyborcza 2007 nr 12 s.
167.Anon : Zdzisława Maria Brzozowska
Gazeta Wyborcza 2007 nr 10 s.7
168.Anon : [nekrolog oficjalny]
Schlesische Privilegierte Zeitung 1809 nr 3 s.1057
169.Anon : [nekrolog od rodziny]
Schlesische Privilegierte Zeitung 1809 nr 3 s.1063
170.Anon : [nekrolog]
Schlesische Provinzialblätter 1809 nr s.536-540
171.Anon : Verzeichnis aller Schriften des verst. Rector und Professor M. Scheibel
Schlesische Provinzialblätter 1809 nr s.220-224, 252-256, 282-285
172.Anon :
Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit nr s.
173.Anon : The Founding of the International Society for Knowledge Organization : Frankfurt, 22 July 1989
International classification 1990 nr 2 s.71-72
174.Anon : e-Europa : społeczeństwo informacyjne dla wszystkich
Monitor Integracji Europejskiej 2002 nr 55 s.32
175.Anon : [Brak tytułu]
International classification 1989 nr 3 s.168-170
176.Anon : 75 years of IFLA : IFLA's first fifty years : a reprise : extracts An outline of IFLA's history
IFLA journal 2002 nr 28 s.107-117
177.Anon : Cross-Searching Subject Gateways : the Query Routing and Forward Knowledge Approach
D-Lib magazine 1998 nr s.
178.Anon : Einige Nachrichten zur Geschichte der Oelsnischen Buchdrucker und Ihrer Schriften
Litterarische Beilage zu den Schlesischen Provinzialblättern 1804 nr Januar s.5
179.Anon : Jak znaleźć igłę w stogu siana : elektroniczne archiwum tekstów gazety otwarło dziś internetowe podwoje
Gazeta Wyborcza(Online) 1998 nr 204 s.4
180.Anon : Komputeryzacja bibliotek, Wrocław 11-12 luty 1992
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1992 nr 1 s.8
181.Anon : Komisja do Spraw Automatyzacji
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1993 nr 3 s.47
182.Anon : Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Komputeryzacja prac w bibliotece"
Bibliotekarz 1987 nr 10-11 s.18-66
183.Anon : A Knowledge Representation Model for the Intelligent Retrieval of Legal Cases
International journal of law and information technology 2007 nr 3 s.299-319
184.Anon : Pieniądze są w magazynie : dyskusja
Notes Wydawniczy 1998 nr 6-7 s.15-17
185.Anon :
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 3-4 s.
186.Anon : Biblioteki fachowe
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 11 s.
187.Anon : Business Information to You and about You
KOMPASS Lietuva 1999 nr 1 s.34
188.Anon : Rządowa polityka konsumencka na lata 2002-2013: dokument przygotowany w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaakceptowany przez rząd 12 marca 2002 r.
Przegląd Rządowy 2002 nr 5 s.
189.Anon : Meždunarodnyj Centr naučnoj i techničeskoj informacii
Biznes v promyšlennosti 1999 nr 2 s.25
190.Anon : Biblioteka Prasy Partyjnej
Nowe Książki 1952 nr 1 s.44
191.Anon :
Advantage Lithuania 1998 nr 3 s.
192.Anon : Obrady dziennikarek prasy kobiecej
Przyjaciółka (Warszawa) 1978 nr 15 s.5
193.Anon : Co Wam się podoba?
Przyjaciółka (Warszawa) 1957 nr 41 s.4
194.Anon : Co Wam się podoba?
Przyjaciółka (Warszawa) 1957 nr 39 s.4
195.Anon : Motivation and barriers to participation In virtual knowledge-sharing communities of practice
Journal of knowledge management 2003 nr 1 s.64-77
196.Anon : Stanowisko Sekcji Bibliotek Publicznych SBP w sprawie organizacji bibliotek publicznych po reformie administracyjnej kraju
Bibliotekarz 1999 nr 6 s.3-4
197.Anon : Knowledge management In UK construction: strategies, resources and barriers
Project Management Journal 2004 nr 1 s.46-56
198.Anon : Informacja naukowo-techniczna i działalność wydawnicza Głównego Instytutu Górnictwa
Budownictwo Węglowe 1985 nr 3-4 s.56-59
199.Anon : Nasi czytelnicy piszą o książkach
Przyjaciółka (Warszawa) 1953 nr 4 s.12
200.Anon : Piękna sztuka czytania
Kuźnica 1949 nr 25 s.8
201.Anon : Praca w świetlicy Ligi Kobiet
Przyjaciółka (Warszawa) 1953 nr 4 s.12
202.Anon : Organizacje społeczne i wojsko w akcji zwalczania analfabetyzmu
Biuletyn Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem 1949 nr 1 s.26
203.Anon : An exploratory model of knowledge flow barriers within healthcare organizations
Information & management 2008 nr s.331-339
204.Anon : Knowledge sharing In an American multinational company based In Malaysia
Journal of Workplace Learning 2009 nr 2 s.125-142
205.Anon : Co nam dał Pierwszy Zjazd Korespondentów
Przyjaciółka (Warszawa) 1950 nr 14 s.4
206.Anon : Aus einen Briefe eines Reisenden
Schlesische Provinzialblätter 1804 nr 5 s.461-464
207.Anon : Dla Kół Ligi Kobiet
Przyjaciółka (Warszawa) 1953 nr 21 s.12
208.Anon : MAK-serwis? Rozmowa z ks. Krzysztofem Gonetem, dyrektorem Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Bibliotekarz 2001 nr 11 s.20-22
209.Anon : Co się dzieje w Stowarzyszeniu?
Głos znad Niemna 1989 nr s.
210.Anon : ZPB
Głos znad Niemna 1993 nr 12 s.2
211.Anon : ZPB
Głos znad Niemna 1994 nr 40 s.2
212.Anon : Jedno pytanie do... Izabeli Tyrkin prezesa oddziału ZPB w Lidzie
Głos znad Niemna 1998 nr 4 s.1
213.Anon : Elektroniczna książka
Poligrafika (Warszawa) 1999 nr 6 s.
214.Anon :
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (Druk) 2006 nr s.
215.Anon : Chemical Abstracts Services adds preprints, releases CA selects on th Web, redesigns STN easy
Information today 2000 nr 7 s.31
216.Anon : CAS announces availability of preprints and CA selects on the Web. Information Intelligence
Online Newsletter 2000 nr 8-9 s.8
217.Anon : Prototype system for knowledge problem definition
Journal of Construction Engineering and Management 2006 nr 5 s.516-524
218.Anon :
Zarządzanie Wiedzą 2001 nr s.
219.Anon : Gdzie znaleźć informacje biznesowe
Businessman (Warszawa) 2000 nr 5 s.30-31
220.Anon :
RAMEAU. Journal des créations et des modifications (Imprimé) 1999 nr 6 s.
221.Anon :
RAMEAU. Journal des créations et des modifications (Imprimé) 1999 nr 7 s.
222.Anon :
Les notices d'autorité de BN-OPALE 1999 nr 2 s.
223.Anon :
Les notices d'autorité de BN-OPALE 1999 nr 1 s.
224.Anon :
Nadodrze (Zielona Góra) 1982 nr 14-18, 20 s.
225.Anon : Guidelines for statistical measures of usage of Web-based indexed, abstracted, and full-text resources
Information Technology and Libraries 1999 nr 3 s.161-168
226.Anon : Statement of current perspective and preferred practices for the selection and purchase of electronic information
Information Technology and Libraries 1998 nr 1 s.45-49
227.Anon : Pamiętnik Konferencji Krynickiej
Przegląd Biblioteczny 1951 nr 3-4 s.189-339
228.Anon : Sharing Knowledge
Communications of the ACM 2008 nr 2 s.60-65
229.Anon : Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
National Information Standard Series 1996 nr s.
230.Anon :
Kurier Warszawski 1828 nr 26 s.1242
231.Anon : School Libraries Online. International Association of School Librarianship (2008d)
International School Library Month 2008 nr s.
232.Anon : Izrael: 66 konferencja generalna IFLA i sprawy bibliotek szkolnych
Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 3 s.25-27
233.Anon : Zestawienie budżetów, ilostanu księgozbiorów, personelu i stanu czytelnictwa w bibliotekach urzędów państwowych w Warszawie
Przegląd Biblioteczny 1934 nr 1 s.52-53
234.Anon : Komisja Pedagogiczna Ministerstwa WRiOP
Rocznik Pedagogiczny 1924 nr s.336-337
235.Anon : MWRiOP. Materiały do sprawozdania z działalności w roku 1929
Oświata i Wychowanie 1939 nr 7 s.604
236.Anon : Komisja Pedagogiczna Ministerstwa WRiOP
Rocznik Pedagogiczny 1928 nr s.216
237.Anon : Papier grzeje. Rozmowa z Jimem Trelease'm, amerykańskim dziennikarzem i nauczycielem, najbardziej popularnym w USA autorem książek propagujących idee głośnego czytania dzieciom
Polityka 2008 nr 13 (2647) s.76-77
238.Anon : Quattrocento anni de segreti
"altre Visioni - la rivista on-line" 2007 nr s.
239.Anon : Pierwszy Zjazd Korespondentów Wiejskich "Przyjaciółki"
Przyjaciółka (Warszawa) 1950 nr 11 s.7
240.Anon :
Polska Gazeta Introligatorska 1932 nr 10 s.141-143
241.Anon : Statut Rady Krajowego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego: projekt
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1994 nr 2 s.54-58
242.Anon : Ranking szkół wyższych
Perspektywy (Warszawa. 1998) 2007 nr 3 s.
243.Anon : Manifest Bibliotek Szkolnych UNESCO
"Biblioteka Otwarta" Internetowy Biuletyn Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych 2001 nr 1 s.
244.Anon : Instytut Pedagogiczny w Katowicach. Powojenne losy biblioteki
Zaranie Śląskie 1945 nr s.64-65
245.Anon :
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr s.
246.Anon : Special report Internet encyclopaedias go head to head
Nature (London) 2005 nr 438 s.
247.Anon : The writing is on the web for science journals in print
Nature (London) 1999 nr s.195-200
248.Anon : Top 25 Countries with the Most Computers
Computer Industry Almanac Inc 1997 nr s.
249.Anon : The Multi-Functional Library : proceedings of the LIBER Architecture Group seminar. London 20-24 April 1998
Libri (Copenhagen) 1999 nr 1 s.
250.Anon : Z introligatorstwa warszawskiego doby przedpowstaniowej
Rzeczy piękne 1931 nr 7-12 s.137-144
251.Anon : Manifest bibliotek szkolnych
Biblioteka w Szkole 2000 nr 11 s.1
252.Anon : Barrier impact on organizational learning within complex organizations
Journal of knowledge management 2008 nr 2 s.107-123
253.Anon : Overcoming barriers to knowledge sharing In virtual teams
Organizational Dynamics 2007 nr 3 s.259-273
254.Anon : Sharing knowledge: contextualizing socio-technical thinking and practice
The Learning Organization 2007 nr 5 s.423-435
255.Anon : From knowledge theory to management practice: towards an integrated approach
Information processing & management (Print) 2001 nr s.335-355
256.Anon : Effects of personal qualities and team processes on willingness to share knowledge: an empirical study
International Journal of Management 2007 nr 2 s.250-256
257.Anon : Knowledge sharing in Asian public administration sector: the case of Hong Kong
Journal of Enterprise Information Management 2007 nr 1 s.56-69
258.Anon : Exploring stakeholders'expectations of the benefits and barriers of e-govemment knowledge sharing
Journal of Enterprise Information Management 2005 nr 5 s.548-567
259.Anon : Standardy jakości pracy biblioteki szkolnej
Nowe w Szkole 2002 nr 1 s.
260.Anon : Can the $100 laptop change the world?
Laptop Magazine 2007 nr s.
261.Anon : Archiwum Wileńskie: ocalmy pamięć!
Kurier Wileński 2006 nr s.5
262.Anon : Aforyzm papieża o bibliotece
Bibliotekarz 2004 nr 5 s.29
263.Anon : "Mini-Medical School for Librarians": from needs assessment to educational outcomes
Journal of the Medical Library Association 2006 nr s.166-173
264.Anon : Healthcare librarians and learner support: a review of competences and methods
Health information and libraries journal. Supplement 2005 nr s.42-50
265.Anon : The Delphi Method for Graduate Research
Journal of Information Technology and Education 2007 nr s.1-21
266.Anon : Ustawa z dnia .. o bibliotekach. Projekt, wersja III-A
Bibliotekarz 1993 nr 3 s.5-10
267.Anon : Ustawa o bibliotekach: projekt [Wersja V.5 z 29 VI 1994]
Bibliotekarz 1994 nr 7-8 s.3-12
268.Anon : Ustawa z dnia . 199.. r. o bibliotekach. Projekt, wersja V z dnia 23 maja 1994 r.
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1994 nr 1 s.51-60
269.Anon : Ustawa z dnia .. 199.. r. o bibliotekach : projekt wersja V, z dnia 23 maja 1994 r.
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1994 nr 2 s.47-53
270.Anon : Zmiany zasad gospodarki finansowej instytucji kultury od 1 stycznia 2000 r.
Bibliotekarz 2000 nr 1 s.18-19
271.Anon :
Women and Librarianship. Newsletter of the IFLA Round Table on Women's Issues Section 2004 nr 25 s.
272.Anon : Emanuela Murraya "Opisanie topograficzne i filozoficzne miasta Krakowa"
Rocznik Krakowski 1977 nr s.142-154
273.Anon : Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego - cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 4 (74) s.
274.Anon : Informacja i dokumentacja Unii Europejskiej i Rady Europy. Akronimy i inne skróty z objaśnieniami
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 3-4 s.1-8
275.Anon : Informacja i dokumentacja Unii Europejskiej i Rady Europy
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 3-4 s.243-430
276.Anon : Z dyskusji nad zakresem pojęcia i nazwy informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1979 nr 1 s.9-13
277.Anon : Czwarta droga.
Wprost 2001 nr 39 (983) s.48-49
278.Anon : Cywilizacyjny tygiel
Wprost 2001 nr 7 (951) s.19-20
279.Anon : Sieć mózgów
Wprost 2001 nr 30 (974) s.69
280.Anon : The Tokyo resolution on a strategic alliance of international non-governmental organizations in Information to serve better the world community
FID news bulletin 1994 nr 12 s.313-314
281.Anon : IFLA i FID
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 4 s.422
282.Anon : Elektroniczny notes
Wprost 2001 nr 12 s.
283.Anon : The changing world of work : trends and implications for occupational safety and health in the European Union
Forum (Warszawa) 2002 nr 5 s.1-12
284.Anon : CDNL. Conference of Directors of National Libraries
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 2003 nr 6 s.310-311
285.Anon : Adam Łysakowski : życie i twórczość
Przegląd Biblioteczny 1971 nr s.
286.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2008 nr s.
287.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2005 nr s.
288.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2000 nr s.
289.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 1995 nr s.
290.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 1990 nr s.
291.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 1989 nr s.
292.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 1985 nr s.
293.Anon : IFLA and FID
IFLA journal 2001 nr 5-6 s.341-342
294.Anon :
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 10 s.
295.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2002 nr s.
296.Anon : Stanowisko IFLA w sprawie Open Access
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 2 (63) s.
297.Anon : Deklaracja w sprawie Bibliotek, Ośrodków Informacji i Wolności Intelektualnej sporządzana w Glasgow
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 2 (63) s.
298.Anon : [Nachricht]
Schlesische Provinzialblätter 1803 nr 3 s.269
299.Anon : Ustawa dla niepełnosprawnych Amerykanów : teoria i praktyka interpretacji osób niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych
Tematy (Kraków) 1995 nr 4 s.8
300.Anon : Kronika zagraniczna
Inżynier Kolejowy 1931 nr 10 s.299-300
301.Anon : [Wskazówki metodyczne]
Biuletyn JHP BN 2004 nr 2 (8) s.21-22
302.Anon :
Belehrende Unterhaltungen in fasslichem Tone für den Bürger und Landmann geschrieben 1799 nr 1 s.
303.Anon : Normalizacja w informacji i dokumentacji
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 1-2 s.
304.Anon : Mini-Medical School for Librarians: from Leeds Assessment to educational outcomes
Journal of the Medical Library Association 2006 nr 94 s.166-173
305.Anon : Ethnomethodologically informed ethnography and information system design
Journal of American Society for Information Science 2000 nr 7 s.666-682
306.Anon : Centralna Biblioteka Nauczycielska Okręgu Szkolnego Krakowskiego
Przegląd Biblioteczny 1927 nr s.171-174
307.Anon : Stanowisko IFLA w kwestii prawa autorskiego w środowisku cyfrowym
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 6 (46) s.
308.Anon : Resolution on the Commission communication to the Counsil, European Parliament, Economic and Social Committee and Committee of the Regions "Learning in the Information society: action plan for a European education initative" (COM(96)0471 C4-0528/96)
Official journal of the European Communities. C. Information and notices 1997 nr s.
309.Anon : Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of ceratin aspects of copyright and related rights in the information society
Official Journal of the European Communities L. Legislation 2001 nr s.
310.Anon : The effects of strong belief structures on infonnalion-processing evaluations and choice
Journal of Behavioral Decision Making 1993 nr 2 s.113-132
311.Anon : Strategic alliance emphasizes British Library's central role
Information Management Report 2002 nr 2 s.6
312.Anon : Schweden's National Library Re-inaugurated on 2 June 1997
IFLA journal 1997 nr 4 s.307-308
313.Anon : Construction of new national libraries. International Conference in Riga, Latvia, 24-26 August 1998
IFLA journal 1999 nr 2 s.121-122
314.Anon :
Studia Medioznawcze 2001 nr s.
315.Anon : [Wskazówki metodyczne]
Biuletyn JHP BN 2004 nr 1 (7) s.17-19
316.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 1972 nr s.
317.Anon : Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.137-166
318.Anon : Teachers fail computer test
The independent (Compact ed.) 1998 nr 4 s.8
319.Anon : Wizje i strategie dla poligrafii i wydawnictw.
Świat Druku 1995 nr 5 s.51-53
320.Anon : Drukarnia jutra
Świat Druku 1995 nr 2 s.65-66
321.Anon : Poetry in indexes
Indexer 1994 nr 2 s.102- 104
322.Anon :
Women and Librarianship. Round Table on Women's Issues 1998 nr 12 s.
323.Anon :
Women and Librarianship. Round Table on Women's Issues 1999 nr 16 s.
324.Anon :
Women and Librarianship. Round Table on Women's Issues 2000 nr 17 s.
325.Anon : Książka-Księgarstwo-Kultura
Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1984 nr 1 s.2
326.Anon :
Women and Librarianship. Newsletter of the IFLA Round Table on Women's Issues Section 2003 nr 23 s.
327.Anon : Książka-Księgarstwo-Kultura
Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s.2
328.Anon : Emigrowac i wracać: rekomendacje dla instytucji publicznych
Analizy i opinie 2006 nr 66 s.1-10
329.Anon : Podstawowe wytyczne monografii bibliograficznej
Pamiętnik Literacki 1955 nr 4 s.483-494
330.Anon : Kronika krajowa i zagraniczna
Przegląd Biblioteczny 1986 nr 1 s.123-133
331.Anon : Galeria
Internet 2000 nr 10 s.108-111
332.Anon : Older people and the Internet
IFLA Section for Libraries Serving Disadvantaged Persons newsletter 1997 nr 44 s.
333.Anon : The New Coordinator Inspires and Stimulates the ISKO in Poland
Knowledge organization 2006 nr s.
334.Anon : Guidelines for Retrospective Conversion Projects. LIBER Library Automation Group
IFLA journal 1990 nr 1 s.32-36
335.Anon : Plan of Action for Libraries in the EC. Action Line 1
IFLA journal 1990 nr 1 s.64-65
336.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2003 nr s.
337.Anon :
Women and Librarianship. Newsletter of the IFLA Round Table on Women's Issues Section 2002 nr 20 s.
338.Anon :
Information Visualization nr s.
339.Anon : Searching the Web. The Public and Their Queries
Journal of the American Society for Information Science 2001 nr 3 s.226-234
340.Anon : Europejska Konferencja Ministerialna : społeczeństwo informacyjne- przyspieszenie integracji europejskiej
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.61-65
341.Anon :
Der Sammler 1921 nr s.101
342.Anon : A new technique for building maps of large scientific domains based on the cocitation of classes and categories
Scientometrics 2004 nr 1 s.129-145
343.Anon : Analyzing and Visualizing the Semantic Coverage of Wikipedia and Its Authors
Complexity (New York, N. Y.) 2007 nr 3 s.30-40
344.Anon : The structure and Dynamics of cocitatnion clusters: A multiple-perspective cocitation analysis
Journal of the American Society for Information Science and Technology (Print) 2010 nr 7 s.1386-1409
345.Anon : Mapping the backbone of Science
Scientometrics 2005 nr 3 s.351-374
346.Anon : Domain visualization using VxInsight for science and technology management
Journal of the American Society for Information Science and Technology (Print) 2002 nr 9 s.764-774
347.Anon : Kronika
Świat Książki 1989 nr 11 s.40
348.Anon : Clickstream Data Yields High-Resolution Maps of Science
Public Library of Science one 2009 nr 3 s.
349.Anon : III Raport Information Society Forum : europejska droga do społeczeństwa informacyjnego
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.23-60
350.Anon : Stan organizacyjny sieci bibliotek publicznych będących pod merytorycznym nadzorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz ich działalność w 2002 r.
Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2003 nr 1 s.8-39
351.Anon :
Jahrbuch der Kunstsammlungen des allerh. Kaiserhauses. 1910 nr s.
352.Anon : Plan działań opracowany przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską na szczyt Rady Europejskiej w Feira : 19-20 czerwca 2000 r.
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.93-119
353.Anon : Porozumienie wydawnicze
Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1982 nr 9 s.1, 4
354.Anon : Harlequin - poetyka i koniunktura
Biuletyn Nowości Wydawniczych Megaron 1995 nr 1 s.7-9
355.Anon : Komunikat dotyczący inicjatywy Komisji Europejskiej, przedstawiony na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie : 23-24 marca 2000 r.
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.7-21
356.Anon : How Search Engines Rank Web Pages
2003 nr s.
357.Anon : Library of Congress
A periodic report from National Digital Library Program 1995 nr 4 s.
358.Anon : LC to lead the way to National Digital Library
American libraries (Chicago, III.) 1994 nr 10 s.902
359.Anon :
Jahrbuch der Kunstsammlungen des allerh. Kaiserhauses. 1887 nr s.
360.Anon : Kisebbségi kódex
Magazyn Polonijny 1996 nr 5 s.5
361.Anon : Henri-Jean Martin laureatem Nagrody Gutenberga
Roczniki Biblioteczne 1998 nr s.195-196
362.Anon :
Chowanna 1929 nr s.
363.Anon : Stan bibliotek szkolnych
Biblioteka w Szkole 2001 nr 10 s.9
364.Anon : Otto Rohse laureatem Nagrody Gutenberga
Roczniki Biblioteczne 2002 nr s.353
365.Anon : Źródła i klasyfikacja historycznych powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego z czasów stanisławowskich
Biuletyn Polonistyczny 1965 nr 24 s.74-80
366.Anon :
Journal citation reports on microfiche (Social science ed.) 1993 nr s.
367.Anon : Życie dla wiedzy. Ś. p. Żegota Pauli
Biesiada Literacka 1895 nr 46 s.310-311
368.Anon : Żegota Pauli
Kwartalnik Historyczny 1896 nr s.254-255
369.Anon : Międzynarodowy znormalizowany opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych ISBD(S).
Przegląd Biblioteczny 1979 nr 1 s.19-77
370.Anon : Żegota (Ignacy) Pauli
Ateneum 1895 nr s.431-432
371.Anon : Info Répertoire des sources musicales
Info RISM 1980 nr 2 s.143
372.Anon : Chroniques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 5 s.81-90
373.Anon : Chronique des bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 2 s.83-87
374.Anon :
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1957 nr 4 s.
375.Anon :
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1956 nr 3 s.
376.Anon : Retrospective Conversion : Cuidelines for Libraries. Online Computer Library center, Inc
Information reports and bibliographies 1988 nr 5 s.21-24
377.Anon : Text of Recommendation. (R (89) 11, 19 September 1989.) Council of Europe Working Party on Retrospective Cataloguing
IFLA journal 1990 nr 1 s.29-31
378.Anon : Guidelines for retroconversion projects. LIBER Library Automation Group
IFLA journal 1990 nr 1 s.32-36
379.Anon : Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty
Czasopismo Psychologiczne 2010 nr 1 s.113-127
380.Anon : Żegota Pauli
Czas 1895 nr 243 s.3
381.Anon : Quality filtering of the clinical literature by librarian and physicians
Bulletin of Medical Library Association 1993 nr 1 s.38-43
382.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 16 s.500
383.Anon : The European Library (TEL) - The Gate to Europe's Knowledge
A periodic report from National Digital Library Program 2001 nr s.
384.Anon : Effects of online reading on popular science comprehension
Science Communication 2003 nr 2 s.99-128
385.Anon :
ABHB. Annual bibliography of the history of the printed book and libraries 1970 nr s.
386.Anon : Bad news
IFLA Newsletter (Section on Rare Books and Manuscripts) 2005 nr s.
387.Anon :
Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 1976 nr s.
388.Anon : A study to enhance clinical end-user MEDLINE search skills : design and baseline findings
Proceedings the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care 1991 nr s.73-77
389.Anon : Use of Web-based library resources by medical students in community and ambulatory settings
Journal of the Medical Library Association 2002 nr 3 s.305-309
390.Anon : Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 8 (37) s.
391.Anon : How learning to read changes the cortical networks for vision and language
Science (New York, N.Y.) 2010 nr 330 s.1359-1364
392.Anon : Info Répertoire des sources musicales
Info RISM 1980 nr 2 s.143
393.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Science ed.) 1999 nr s.
394.Anon : Use of MEDLINE by physicians for clinical problem solving
Journal of the American Medical Accociation 1993 nr 269 s.3124-3129
395.Anon : ISI Releases Journal Citation Reports
Information today 1999 nr 2 s.26
396.Anon : Answering family psyhicians' clinical questions using electronic medical databases
Journal of family practice 2001 nr 11 s.960-965
397.Anon : Memoriał o potrzebie ratowania dziedzictwa kultury polskiej w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych XIX i XX wieku
Notes Konserwatorski 1999 nr 2 s.100-109
398.Anon : Librarians as contributing authors to Patient Education and Preventive Medicine : A collaborative project of the Consumer Health Committee of the Georgia Health Sciences Library Association
Journal of the Medical Library Association 2003 nr 2 s.247-250
399.Anon : Info Répertoire des sources musicales.
Info RISM 1971 nr s.
400.Anon : Info Répertoire des sources musicales
Info RISM 1971 nr s.
401.Anon : Granice Europy
Gazeta Wyborcza 2004 nr 290 s.17-18
402.Anon : Networking Medline in a district General Hospital : A case study at Ealing Hospital NHS Trust
Health libraries review (Print) 1994 nr 3 s.203-205
403.Anon : Towarzystwo Lekarzy Podolskich, jego biblioteka oraz muzeum przyrodnicze i patologiczne
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 1987 nr 4 s.559-579
404.Anon : Students Organization Strategies of Personal Information Space
Journal of Digital Information 2009 nr 5 s.
405.Anon :
Magazyn dla Dzieci 1835 nr 31 s.663
406.Anon :
Młoda Polska 1840 nr 17 s.200
407.Anon :
Nowa Polska 1843 nr 3 s.348
408.Anon:
Ariadne (Dundee. Online) 2004 nr 33 s.
409.Anon : Towarzystwo Naukowe Polaków Politechników w Dreźnie
Przegląd Techniczny (1866) 1883 nr 5 s.119
410.Anon :
Przegląd Naukowy 1843 nr 13 s.170
411.Anon : 120 lat tradycji i odkryć w dobrym Towarzystwie
National Geographic (Wyd. polskie) 2007 nr 4 s.3
412.Anon : Dossier : "Fetes et foires du livre"
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1996 nr 4 s.8-82
413.Anon :
Przegląd Naukowy 1843 nr 25 s.280
414.Anon :
Magazyn dla Dzieci 1836 nr 50 s.814
415.Anon :
Przegląd Naukowy 1843 nr 27 s.361
416.Anon :
Przegląd Naukowy 1843 nr 33-36 s.300-304
417.Anon : Report on Revision of UDC
Extensions and corrections to the UDC (English ed.) 1997 nr s.5
418.Anon : Od Redakcji
Biuletyn Centrum Dokumentacji Światowej Organizacji Zdrowia 1999 nr 1-2 s.1
419.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 3 s.96
420.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 6 s.189-190
421.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 7 s.222
422.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 9 s.283
423.Anon : Relationship to purpose and information needs
Evaluation & the health professions nr 4 s.405-419
424.Anon : Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. T. 1 : studia. T. 2 : dokumenty
nr s.
425.Anon : Restitution von Bibliotheksgut. Runder Tisch deutscher und russischer Bibliothekare in Moskau am 11. und 12. Dezember 1992
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 1993 nr 56 s.301
426.Anon : Żegota Pauli
Tygodnik Ilustrowany 1895 nr 43 s.286
427.Anon :
Statistisches Jahrbuch ... für die Bundesrepublik Deutschland (1992) 1996 nr s.
428.Anon : Brak przyjaznych dla samorządów reguł
Rzeczpospolita (Warszawa) 2000 nr s.29
429.Anon : Bibliografia zawartości "Biuletynu Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN" za lata 1962-1971
Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 nr 1 (20) s.123-167
430.Anon : Od redakcji
Biuletyn Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN 1962 nr 1 s.3
431.Anon : Plan of Action for libraries in the EC. Action Line 1. Commission of The European Communities
IFLA journal 1990 nr 1 s.64-66
432.Anon : Dar Wszechzwiązkowej Państwowej Biblioteki Literatury Zagranicznej w Moskwie dla Biblioteki Narodowej
Komunikaty (BN) 1987 nr 7-8 s.5-6
433.Anon :
Magazyn dla Dzieci 1835 nr 14 s.527
434.Anon : Forum dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 3-4 s.237-263
435.Anon :
Magazyn dla Dzieci 1835 nr 4 s.448
436.Anon : La biblioteca escolar : una asignatura pendiente del mundo del libro
Primeras noticias. Literatura infantil y juvenil 1995 nr 136 s.25-38
437.Anon : Retrokonwersja polskich zasobów bibliotecznych. Doświadczenia i przyszłość.
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 nr 2 s.57-61
438.Anon : Rosjanie odrzucili polskie wnioski
Rzeczpospolita (Warszawa) 2006 nr 87 s.9
439.Anon : Manifiesto a favor de la Biblioteca Escolar ante el Proyecto de Ley de Calidad de la Educación
Educación y Biblioteca 2002 nr 132 s.43-45
440.Anon : [recenzja]
Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 292 s.1339
441.Anon : Towards A Framework for Managing the Information Environment
Information-Knowledge-Systems Management 2001 nr 1 s.359-384
442.Anon : [brak tytułu]
Kurier Polski 1829 nr 4 s.18-19
443.Anon : An attempt of data exchange between the institutional repository and the information environment for the management of scientific research-ARP
Library Collections, Acquisitions, and Technical Services 2009 nr 1 s.1-7
444.Anon : Obcowanie z literaturą stanowi wartość samoistną
Wychowanie w Przedszkolu 1987 nr 7-8 s.
445.Anon : Zakład Rękopisów
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1958 nr 1 s.12
446.Anon : Enseignement supérieur et bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1994 nr 1 s.8-69
447.Anon : Débat
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 2 s.66-80
448.Anon : Débat
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 4 s.90-93
449.Anon : Débat
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 6 s.66-72
450.Anon : Radość czytania
Życie Przemyskie 2004 nr 16 s.4
451.Anon : Przeczytać nie znaczy odczytac!
Życie Podkarpackie 2003 nr 39 s.23
452.Anon : Odznaczenia: lista osób, którym z okazji VII Zjazdu Bibliotekarzy Polskich przyznano odznaczenia i wyróżnienia
Przegląd Biblioteczny 1976 nr 3 s.263-264
453.Anon : Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Przegląd Rządowy 2001 nr 1 s.110-132
454.Anon : Mieszka ze mną 20 bohaterów
Życie Podkarpackie 2005 nr 46 s.24
455.Anon :
RAMEAU. Journal des créations et des modifications (Imprimé) 2003 nr 13 s.
456.Anon : Bibliotheques et universités
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1992 nr 2 s.8-76
457.Anon :
Bulletin des bibliotheques de France (En ligne) 2003 nr s.
458.Anon : Les bibliotheques universitaires face a l'université de masse
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1996 nr 2 s.8-75
459.Anon : Dossier : "La decentralisation"
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1990 nr 1 s.10-57
460.Anon : Decenralisation et bibliotheques publiques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1984 nr 4 s.269-298
461.Anon : Uwagi redakcyjne
Przewodnik Bibliograficzny 1951 nr 19 s.236
462.Anon :
Krakauer Zeitung 1943 nr 258 s.
463.Anon :
Nowy Kurier Warszawski 1944 nr 34 s.
464.Anon :
Ilustrowany Kurier Codzienny 1935 nr 147 s.
465.Anon : Drogi i kierunki współpracy bibliotek medycznych. Warszawa, 16-18 maja 1996
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1997 nr 355 s.
466.Anon : La Bibliotheque nationale de France : premiere étape
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1997 nr 6 s.8-55
467.Anon : Kodeks stosunków wydawniczo - księgarskich
Notes Wydawniczy 1996 nr 5 s.10-11
468.Anon : Składnica Księgarska - nowy wizerunek. Rozmowa z szefami Składnicy Księgarskiej, Sp. Z o.o., prezesem Tadeuszem Żochowskim i wiceprezesem Jackiem Jabłońskim
Megaron Biuletyn Nowości Wydawniczych 1999 nr 3 s.34-35
469.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Social sciences ed.) 1994 nr s.
470.Anon : Rozporządzenie ministra finansów z dnia 30 marca 1994 r.
Megaron Biuletyn Nowości Wydawniczych 1994 nr 4 s.12
471.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Science ed.) 1995 nr s.
472.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Social sciences ed.) 1996 nr s.
473.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Social sciences ed.) 1997 nr s.
474.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Social sciences ed.) 1998 nr s.
475.Anon :
Wykaz czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski 1999 nr s.
476.Anon : Débat
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 1 s.84-101
477.Anon : International Coalition of Library Consortia : Statement of current perspective and preferred practices for the selection and purchase of electronic information
Information Technology and Libraries 1998 nr 1 s.45-49
478.Anon : Débat
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 4 s.56-69
479.Anon : ARL Statistics 2001-02 : A Compilation of Statistics from the One Hundred and Twenty-Four Members of the Association of Research Libraries
ARL statistics 2003 nr s.
480.Anon : Toward a TQM paradigm: using SERVQUAL to measure library service quality
College & research libraries 1997 nr 3 s.237-245
481.Anon : Komiks musi być ponadczasowy i "bez granic"
Wydawca 2000 nr 10 s.5-10
482.Anon : What Did We Learn from LibQUAL+T
BiblioFile (Providence, R.I.) 2002 nr 39 s.
483.Anon :
Bulletin de la Société Franklin nr s.
484.Anon : Co robić?
Notes Wydawniczy 1993 nr 5 s.3-8
485.Anon :
Archimag (Vincennes) 2005 nr s.
486.Anon : 1956-1966
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 1 s.1
487.Anon : Kompromisowa koncepcja Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT
Bibliotekarz 2000 nr 10 s.3-4
488.Anon : Księgoznawstwo ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym
Studia o Książce 1970 nr s.25-50
489.Anon : Czytać i rozumieć
Życie Podkarpackie 2005 nr 28 s.8
490.Anon : Europejska Konferencja Ministerialna: społeczeństwo informacyjne - przyśpieszenie integracji europejskiej
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.61
491.Anon :
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (Druk) 2003 nr s.
492.Anon :
International Journal of System Science 1997 nr s.19-338
493.Anon : Unia chce superbiblioteki : Europa odpowiada Ameryce
Gazeta Wyborcza 2005 nr 102 s.19
494.Anon : Karta Parmeńska
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 4 s.466-473
495.Anon : Protokół Dodatkowy do Układu Europejskiego 17 lipca 1995
Zbiór Dokumentów 1995 nr 3 s.
496.Anon : Niech Europa broni się przed USA. Chirac kontra Google
Gazeta Wyborcza 2005 nr 69 s.26
497.Anon : The Post-modern Library between Functionality and Aesthetics. Proceedings of the seminar of the LIBER Architecture Group. Paris January 1996
European Research Libraries Cooperation 1997 nr 1 s.1-286
498.Anon :
Mały Rocznik Statystyczny (Warszawa 1930) 1938 nr s.
499.Anon : Czytaj ze zrozumieniem
Życie Podkarpackie 2004 nr 25 s.19
500.Anon : Bykowśkyj/L
Bibliotekarz nr s.
501.Anon : Czarodzieje
Życie Podkarpackie 2004 nr 40 s.7
502.Anon : Biblia pisana brajlem
Życie Podkarpackie 2002 nr 4 s.8
503.Anon : Biały kruk w bibliotece
Życie Podkarpackie 2006 nr 43 s.27
504.Anon : Skarby bibliotek narodowych dostępne online
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 1-2 s.125
505.Anon : The brain and written word
Scientific American Mind 2010 nr 21 s.62-65
506.Anon : The National Information Infrastructure: Agenda for Action
Microcomputers for Information Management. Global Internetworking for Libraries 1995 nr 1-2 s.57-59
507.Anon : Filantropia za sławę
Gazeta w Krakowie 1998 nr 277 s.4
508.Anon : Localization of cognitive operations in the human brain
Science (New York, N.Y.) 1988 nr 240 s.1627-1631
509.Anon : Dla potomności
Życie Podkarpackie 2006 nr 25 s.20
510.Anon : Z drem Henrykiem Sawoniakiem autorem Międzynarodowej Bibliografii z Zakresu bibliotekoznawstwa i informacji Naukowej rozmawia Hanna Zasadowa
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 4 s.271-278
511.Anon :
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 2 (42) s.
512.Anon : Dossier : La démarche qualité
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 1 s.10-71
513.Anon : Dossier : Especes d'espaces
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1985 nr 1 s.6-51
514.Anon : Dossier : Espaces et bâtiments
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 3 s.27-88
515.Anon : Dossier : Architecture et bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1996 nr 5 s.8-96
516.Anon : Kisebbségi kódex
Magazyn Polonijny 1996 nr 7 s.6
517.Anon : Searching the Web. The Public and Their Queries
Journal of the American Society for Information Science and Technology (Print) 2001 nr 3 s.226-234
518.Anon : Developing and testing methods to determine the use of web sites: case study newspapers
Aslib proceedings 1999 nr 5 s.144-154
519.Anon :
Roczniki Geomatyki 2004 nr 3 s.
520.Anon : Książka do książki
Życie Podkarpackie 2005 nr 3 s.5
521.Anon :
Roczniki Geomatyki 2009 nr 3 s.
522.Anon : Wywiad z doc. Drem Henrykiem Sawoniakiem
Przegląd Biblioteczny 1989 nr 1 s.3-15
523.Anon : Inkunabuły Biblioteki Kórnickiej
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1968 nr 9-10 s.283-344
524.Anon : Rekonstrukcja drugiego zeszytu katalogu inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie księdza Leona Formanowicza
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1969 nr s.81-124
525.Anon : The messaging threshold in computer - mediated communication
Ergonomics (London. Print) 1996 nr 8 s.1017-1037
526.Anon : Dossier : "Europe"
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1988 nr 1-2 s.10-134
527.Anon : Głosy z terenu
TCL w Pracy i w Boju 1937 nr 5-6 s.28
528.Anon : Ze Śląska : Działalność T.C.L. w Królewskiej Hucie
Przegląd Oświatowy 1931 nr 7-9 s.107-108
529.Anon : Bykowśkyj/L
Bibliotekarz nr s.
530.Anon :
Przegląd Naukowy 1843 nr 16 s.318
531.Anon : Książki za złotówkę
Życie Podkarpackie 2004 nr 6 s.2
532.Anon : O "brygadzeniu" słów kilka
Dziennik Kaliski 1932 nr 7 s.1
533.Anon : [Kioski prowadzące sprzedaż "Dziennika Kaliskiego"]
Dziennik Kaliski 1932 nr 23 s.3
534.Anon : Ochrona zbiorów bibliotecznych - papier jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza
Analityka (Warszawa) 2002 nr 3 s.12-17
535.Anon : [Wysiłki mające na celu podniesienie nakładu]
Dziennik Kaliski 1932 nr 3 s.4
536.Anon : [O ogłoszeniach w "Dzienniku Kaliskim"]
Dziennik Kaliski 1932 nr 1 s.1
537.Anon : W zwartym szeregu.
Dziennik Kaliski 1932 nr 6 s.1
538.Anon : [Samobójstwo Ivara Kreugera]
Dziennik Kaliski 1932 nr 2 s.3
539.Anon : [Notatka o tradycyjnym Balu Purymowym]
Dziennik Kaliski 1932 nr 3 s.3
540.Anon : [O bandyckim napadzie pod Koninem]
Dziennik Kaliski 1932 nr 2 s.3
541.Anon : Dajcie im plastelinę : polskie dzieci nie potrafią trzymać długopisu
Gazeta Wyborcza 2010 nr 250 s.1
542.Anon : Pierwociny, wypociny itp. wyczyny "ABC Kaliskiego"
Dziennik Kaliski 1932 nr 9 s.2
543.Anon : Rezolucja Rady Wspólnot Europejskich o roli normalizacji w gospodarce europejskiej (18 czerwca 1992 r.)
Normalizacja 1993 nr 1 s.2
544.Anon : Biblioteka cyfrowa w dobie technologii cyfrowej
Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 9 s.13-17
545.Anon : [Notatka o likwidacji "Dziennika Kaliskiego"]
ABC Kaliskie 1932 nr 112 s.6
546.Anon :
Dziennik Kaliski 1932 nr 13 s.3
547.Anon : Odkrycie "Volsciany" w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
Silva Rerum 1928 nr s.127-138
548.Anon :
Archeion (Warszawa) 2004 nr s.
549.Anon :
Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen 1748 nr 65 s.580
550.Anon :
Kultura w 2002 r. 2003 nr s.
551.Anon : Biblioteki naukowe. Stan w dniu 31 XII
Rocznik Statystyczny nr s.315
552.Anon : Standardy pracy biblioteki szkolnej
Poradnik Bibliotekarza 2010 nr 9 s.
553.Anon : Barriers and challenges to teaching reference in today's electronic information environment
Journal of Education for Library and Information Science 2010 nr 3 s.177-186
554.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 2 s.23
555.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 3 s.25-28
556.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 4 s.25-27
557.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 1 s.18-20
558.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 3 s.51-52
559.Anon : Z dziedziny grafiki
Poradnik Graficzny 1905 nr 2 s.1-8
560.Anon : Z dziedziny grafiki
Poradnik Graficzny 1905 nr 3 s.1-6
561.Anon : Z dziedziny grafiki
Poradnik Graficzny 1905 nr 4 s.1-4
562.Anon : Statistics
Bulletin of the European standards organizations 2000 nr 4 s.4
563.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 1 s.2-5
564.Anon : [Reakcja na próby podcięcia egzystencji pisma]
Dziennik Kaliski 1932 nr 13 s.3
565.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 2 s.21-25
566.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 2 s.9-14, 15-18
567.Anon : Muzeum Śląskie w Katowicach
Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku 1930 nr s.384-386
568.Anon : Działalność Muzeum Śląskiego w Katowicach w latach 1930-1931
Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku 1931 nr s.437-457
569.Anon :
Dziennik Kaliski 1932 nr 2 s.1
570.Anon : [Apolityczność "Dziennika Kaliskiego"]
Dziennik Narodowy 1932 nr 1 s.1
571.Anon : [O poszukiwaniu nowego pomieszczenia na siedzibę Związku Drukarzy]
Dziennik Kaliski 1932 nr 23 s.3
572.Anon : [Zarzut przynależności "Dziennika Kaliskiego" do "sanacji"]
Dziennik Kaliski 1932 nr 9 s.2
573.Anon : Information and informatics literacy : skills, timing, and estimates of competence
Teaching & Learning in Medicine 2000 nr 12-2 s.85-90
574.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 34 s.1062-1064
575.Anon : Przegląd Przegladów
Życie 1898 nr 48 s.648
576.Anon :
Sprawozdanie/Polska Akademia Nauk nr s.223
577.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1897 nr 4 s.9
578.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1898 nr 6 s.69
579.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1898 nr 47 s.631
580.Anon : Statut Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2000 nr 1-2 s.31-32
581.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1899 nr 1 s.20
582.Anon : Jakość w bibliotekarstwie. Cz. 1. Teorie - projekty - kształcenie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 1 s.
583.Anon : Jakość w bibliotekarstwie. Cz. 2. Konfrontacje praktyczne
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 2 s.
584.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2001 nr s.
585.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1898 nr 38-39 s.520
586.Anon :
Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny 1876 nr 10 s.3
587.Anon :
Życie 1898 nr 14 s.166
588.Anon :
Życie 1898 nr 44 s.587
589.Anon : Zarządzenie Nr 8 Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie likwidacji Centrum Informacji Naukowej, Technicznj i Ekonomicznej
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1990 nr 4 s.3
590.Anon : Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 grudnia 1998 r. w sprawie V Ramowego Programu Wspólnoty Europejskiej dotyczącego badań, rozwoju technologicznego oraz działań demonstracyjnych (na lata 1998-2002)
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr s.129-131
591.Anon : Deklaracja Berlińska w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 2 (63) s.
592.Anon : III Raport Information Society Forum : Europejska droga do społeczeństwa informacyjnego
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr s.23-60
593.Anon : Udział stowarzyszeń technicznych w kształceniu inżynierów
Przegląd Techniczny. Nowości Techniczne 1928 nr 13 s.54
594.Anon : 100-lecie Institution of Civil Engineers
Przegląd Techniczny. Nowości Techniczne 1928 nr 30-31 s.117
595.Anon : Rozmowy Winiety z Olgierdem Budrewiczem
Winieta (Poznań) 2005 nr 2 s.1-2
596.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1899 nr 8 s.162
597.Anon : Niepożyczaj nikomu prócz członkom Zarządu i Dyrekcji i ich żonom
Diablik Poznański 1874 nr 2 s.10-11
598.Anon : Z dziedziny grafiki
Poradnik Graficzny 1905 nr 5 s.1-6
599.Anon : Aktywność fizyczna dorosłych mężczyzn (komunikat z badań)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio D 2003 nr s.538-542
600.Anon :
Carricaturen 1844 nr 1 s.64
601.Anon : Pokraka poznański : ulągł się po raz pierwszy i ostatni w Poznaniu dnia 19 sierpnia 1862
1862 nr 1 s.1
602.Anon : Wziąwszy podług mody ślub arystokratyczny, to jest incognito gdzieś za granicą
Szuja Wielkopolski : kamerjunker cesarza japońskiego 1862 nr 1 s.1
603.Anon : Rozmyślania starego gaduły o zmierzchu
Szuja Wielkopolski : kamerjunker cesarza japońskiego 1862 nr 1 s.2
604.Anon :
Szuja Wielkopolski : kamerjunker cesarza japońskiego 1862 nr 1 s.3
605.Anon : Poczwara Poznański : wnuk Pokraki występujący po raz pierwszy w Poznaniu
1865 nr s.1
606.Anon : Listy Bałuckiego do Arnošta Schwaba-Polabskiego
Pamiętnik Literacki 1961 nr 3 s.189-226
607.Anon : Nowe projektowanie statuta Towarzystwa Pożyczkowego w Niedopoznaniu na rok 2874
Diablik Poznański 1874 nr 1 s.4
608.Anon : Instruction of evidence-based medicine searching skills during first-year epidemiology
Medical Reference Services Quarterly 1998 nr 3 s.49-57
609.Anon :
Ephemera Canada 1998 nr 3 s.
610.Anon : Dziesięć przykazań Kółka Bractwa Wzajemnej Adoracji
Diablik Poznański 1874 nr 3 s.15-16
611.Anon :
Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny 1876 nr 4 s.2
612.Anon : Katar w nosie
Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny 1875 nr 15 s.4
613.Anon :
Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny 1875 nr 5 s.1-2
614.Anon : Przegląd Piśmiennictwa o Książce
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1951 nr 1 s.1
615.Anon : Narodowa Strategia Informacji
Gospodarka Narodowa 1997 nr 3 s.2
616.Anon : Zagraniczne bazy danych dostępne w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Gł. AWF w Krakowie
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF 1999 nr 4 s.17-19
617.Anon : Wychowanie podług mody
Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny 1875 nr 5 s.2
618.Anon : Osa - kartki humorystyczno-satyryczne
1871 nr 1 s.1
619.Anon : Szum doskonały. O zaletach i wadach Internetu z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem AGH w Krakowie, rozmawia Piotr Legutko
Tygodnik Powszechny (Online) 2002 nr s.
620.Anon : What do employers expect? The educating systems librarian research project I
Electronic library 1999 nr 3 s.171-179
621.Anon : Quantitative analysis of culture using millions of digitized books
Science (New York, N.Y.) 2011 nr 6014 s.176-182
622.Anon : Die Papier-Industrie am Riesengebirge
Papier-Zeitung 1883 nr 35 s.1194
623.Anon : Nekrolog Ch.F.P. Hendlera
Central-Blatt für deutsche Papierfabrikation 1857 nr 1 s.307
624.Anon : Potrzebne zmiany w ustawie o bibliotekach. Dyskusja redakcyjna
Bibliotekarz 2001 nr 4 s.5-12
625.Anon : Oferta sprzedaży fabryki
Central-Blatt für deutsche Papierfabrikation 1861 nr 19 s.301-302
626.Anon : Wochenblatt für Papierfabrikation/Wochenbl. Pap. fabr./0043-7131/Periodical/Multiple lan-guages/Germany
Wochenblatt für Papierfabrikation 1931 nr 48 s.1136
627.Anon : Aus den Jahresberichten der Prussischen Handelskammern für 1860
Central-Blatt für deutsche Papierfabrikation 1861 nr 21 s.315
628.Anon : Z okazji "Tygodnia powieści polskiej"
Przegląd Oświatowy 1931 nr 10-12 s.130-131
629.Anon : Szukanie igły w Internecie : z Tomaszem Skalczyńskim, wiceprezesem firmy XOR Internet, rozmawia Przemysław Gamdzyk
Computer World (Warszawa) 2001 nr 1-461 s.46-47
630.Anon : O sytuacji zawodowej bibliotekarzy akademickich
Przegląd Biblioteczny 1993 nr 3-4 s.196-197
631.Anon : Katalogowanie świata : z Jadwigą Woźniak z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawia Andrzej Gontarz
Computer World (Warszawa) 2001 nr 1-461 s.48-49
632.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 3 s.41-43, 47-48
633.Anon : Nasze cele, nasze drogi
Przewodnik Graficzny 1905 nr 1 s.3
634.Anon : Cukrzyca a wysiłek fizyczny
Medicina Sportiva Practica 2002 nr 2 s.1-4
635.Anon : Francuska "Karta bibliotek"
Bibliotekarz 1993 nr 5 s.15-18
636.Anon : Duńska Ustawa o Bibliotekach Publicznych
Bibliotekarz 1995 nr 3 s.21-23
637.Anon : International Physical Activity Questionnaire: 12-Country reliability and validity
Medicine and science in sport and exercise 2003 nr 8 s.1381-1395
638.Anon : Assessment of physical activity by applying IPAQ questionnaire
Wychowanie Fizyczne i Sport 2008 nr 2 s.83-89
639.Anon : Z życia Centrali i Sekretariatów
TCL w Pracy i w Boju 1937 nr 4 s.26
640.Anon :
Wochenblatt für Papierfabrikation 1885 nr 5 s.170-172
641.Anon :
Biblioteka Warszawska 1878 nr 12 s.431-454
642.Anon :
Roczniki Krytyki Literackiej 1843 nr s.70
643.Anon:
Ariadne (Dundee. Online) 2004 nr 29 s.
644.Anon:
Ariadne (Dundee. Online) 2004 nr 27 s.
645.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1885 nr s.313-316, 598-601, 769-797
646.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1887 nr s.210-211, 218-219
647.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1888 nr s.10-11, 22, 46-47, 52, 82-83, 155, 271-
648.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1896 nr s.1-2
649.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1897 nr s.402-403
650.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1898 nr s.430-431
651.Anon : Dyskusja w dniu "szarym"
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 1 s.63-67
652.Anon :
Biblioteka Warszawska 1878 nr 10 s.168, 324
653.Anon : Telemates for Libraries: Special Feature
CORDIS focus (English ed.) 1996 nr 77 s.
654.Anon : Pogawędka
Bluszcz 1879 nr 14 s.401-403
655.Anon : Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years' duration
Official Journal of the European Communities. L. Legislation 1994 nr s.16-24
656.Anon : Ustawa o bibliotekach. (Projekt). [Wersja V.5 z 29 VI 1994]
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1994 nr 2 s.47-53
657.Anon : Książki dla dzieci i młodzieży
Bluszcz 1880 nr 16 s.393-394, 401-403
658.Anon : The New European Copyright Directive
WIPR 2001 nr 21 s.28
659.Anon : Sprawy Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich
Przegląd Biblioteczny 1947 nr 1-2 s.64-122
660.Anon : Materiały z konferencji "Statystyczno - porównawcze metody oceny działalności naukowej", Cieszyn, 22 - 23 listopada 2001 r.
Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 nr 1-2 s.3-5
661.Anon : Bibliotekarskie kontakty polsko-niemieckie - wczoraj i dziś : Forum Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (Warszawa, 5-6 grudnia 1996 r.)
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 1 s.5-147
662.Anon :
Gazette de Leopol 1776 nr s.36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51
663.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1899 nr s.6
664.Anon : Stereotypia
Poradnik Graficzny 1905 nr 9 s.7-9, 11-14
665.Anon : Porady dla maszynistów
Poradnik Graficzny 1905 nr 6 s.
666.Anon : Porady dla maszynistów
Poradnik Graficzny 1905 nr 8 s.
667.Anon : Porady dla maszynistów
Polski Poradnik Graficzny 1908 nr 1 s.10
668.Anon : Kształcenie w zakresie budowy infrastruktur informacji przestrzennej : propozycje programowe
Roczniki Geomatyki 2009 nr 3 s.103-116
669.Anon : Adnotowana bibliografia czasopism białoruskich lat 1918-1939 ukazujących się na Białorusi Zachodniej i emigracji
Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 nr s.257-436
670.Anon : Porady dla maszynistów
Poradnik Graficzny 1905 nr 3 s.
671.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 4 s.5-12
672.Anon : Aqua aerobic jako forma promocji zdrowia
Medycyna Sportowa 2004 nr 1 s.176-182
673.Anon : Sterotypia
Poradnik Graficzny 1906 nr 1 s.12-15
674.Anon : Steroetypia
Poradnik Graficzny 1906 nr 2 s.33-34
675.Anon :
Polski Poradnik Graficzny 1908 nr s.3-4, 4-6
676.Anon :
Polski Poradnik Graficzny 1908 nr 4 s.59
677.Anon : Działalność białoruskiego wydawnictwa "Zahlanie sonca i u nasza akonca" w Petersburgu (1906-1914)
Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 nr s.41-66
678.Anon :
Polski Poradnik Graficzny 1905 nr 3 s.7-12
679.Anon : Stereotypia
Poradnik Graficzny 1905 nr 8 s.5-10
680.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 1 s.7-8
681.Anon : Ustawy Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu
Czytelnia Ludowa 1909 nr 1 s.9
682.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 1 s.11, 17-18
683.Anon :
Polski Poradnik Graficzny 1908 nr 1 s.8
684.Anon : Od redakcji
Polski Poradnik Graficzny 1908 nr 1 s.2-3
685.Anon : [Od redakcji]
Przewodnik Graficzny 1906 nr 1 s.1-2
686.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 5 s.5-12
687.Anon : Mądrość 2.0
Gazeta Wyborcza 2011 nr 11 s.16-17
688.Anon : Życiorys dra Leona Łosia i bibliografia prac dra Leona Łosia
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.141-145
689.Anon : Tegoroczne kursy.
Wiadomości Diecezjalne (Katowice) 1938 nr 5 s.235
690.Anon :
Porady dla maszynistów 1905 nr 3 s.
691.Arcichowski M.: Towarzystwo Nauczycieli Ludowych Królestwa Polskiego
Przegląd Wszechpolski 1924 nr 9 s.753
692.Armstrong J. S., Grant K. L., Herrier R. N .: Teaching a systematic search strategies improves literature retrieval skills of pharmacy students
American Journal of Pharmaceutical Education 1996 nr s.281-286
693.Arnold A. M.: Developing a national information policy - considerations for developing countries
The international information & library review (Print) 2004 nr 3 s.199-207
694.Arnold S. E.: The future role of the information professional
Electronic library 1999 nr 6 s.373-375
695.Aronsson G.: Changed Qualification Demands in Computer-Mediated Work
Applied Psychology : An International Review 1989 nr 38 s.57-71
696.Arot D.: Les moyens des bibliotheques françaises, 1990-2000 : un bilan nuancé
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 6 s.35-44
697.Arot D.: La coopération des bibliotheques en France : un nouvel âge?
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 2 s.5-12
698.Ashoor S., Chaudhry A.S.: Functional performance of automatem systems: a comparative study of HORIZON, INNOPAC and VTLS
Program (London. 1966) 1998 nr 4 s.391-402
699.Audunson R.: The Public Library as a Meeting-Place in a Multicultural and Digital Context. The necessity of Low Intensive Meeting-Place
Journal of Documentation 2005 nr 3 s.429-441
700.Augustynowska I.: Instytut Goethego również we Wrocławiu
Książka i Czytelnik 1993 nr 1-2 s.20-26
701.Augustynowska I.: Czytelnie niemieckie - Deutsche Lesesäle
Bibliotekarz 2002 nr 4 s.18-21
702.Babik W., Rykaczewska-Wiorogórska B.: Telematyka - koncepcja i wykorzystanie w społeczeństwie informacyjnym.
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 1(71) s.64-73
703.Badoń S: Elektroniczne zabezpieczenie książek w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej
Bibliotekarz 1988 nr 3 s.14-18
704.Badoń S.: Działalność "poznańskiej" redakcji miesięcznika "Bibliotekarz" - organu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - w okresie od 1 lipca 1984 r. do 31 grudnia 1990 r.
Bibliotekarz 1990 nr 12 s.32-35
705.Baďurová A: Zbiory dawnej książki w Republice Czeskiej : stan ich opracowania bibliotecznego i wykorzystanie naukowe
Roczniki Biblioteczne 1999 nr s.69-103
706.Baďurová A, Pirożyński J: Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV-XVI wieku : próba porównania
Roczniki Biblioteczne 2000 nr s.3-25
707.Bagrowa I.: Jest'li u bibliotiek buduszczeje w XXI wiekie?
Bibliotekovedenie 1999 nr 1 s.138-151
708.Bajerowa I.: Językoznawca wobec tzw. zasad słowotwórstwa technicznego
Poradnik Językowy 1973 nr 3 s.127-138
709.Bala P., Osińska V.: New Methods for Visualization and Improvement of Classification Schemes: The Case of Computer Science
Knowledge organization 2010 nr 37 s.157-172
710.Balas R., Olszanowski M.: Przechowywanie informacji emocjonalnej w pamięci roboczej
Studia Psychologiczne 2010 nr 2 s.19-29
711.Balcerowicz L.: Do usług
Wprost 2002 nr 31 (1027) s.46-47
712.Bankowitz RA, Osheroff/ JA: Physicians' use of computer software in answering clinical questions
Bulletin of Medical Library Association 1993 nr 1 s.11-19
713.Bao X.: Academic library home pages: link location and database provision
Journal of academic librarianship 2000 nr 3 s.191-195
714.Barlovic I.: TV - verbung hat es schwer bei den kindern
Marketing journal (Logos) 1996 nr 5 s.326-327
715.Barlow J. P.: The Economy of Ideas : A framework for patents and copyrights in the Digital Age : (Everything you know about intellectual property is wrong)
Wired (online version)/ 1994 nr 2.03 s.
716.Barron E., Morris A.: User consultation in public library service
Library manager 1998 nr 7 s.404-415
717.Barteczko E.: Przestępstwa w bibliotece?
Bibliotekarz 1998 nr 6 s.2-5
718.Barteczko E.: Międzynarodowa Federacja Dokumentacji - FID (Fédération Internationale de Documentation)
Informator Bibliotekarza i Księgarza 1986 nr s.135-140
719.Barthélémy O.: La Nouvelle Bibliotheque universitaire de Dijon
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1963 nr 7 s.277-285
720.Bartkowski A.: Jak się widzą, tak się piszą, czyli : czy i kiedy analiza cytowań jest wiarygodnym i efektywnym narzędziem oceny aktywności naukowej?
Zagadnienia Naukoznawstwa 2000 nr 4 s.549-575
721.Bartoszewicz J: Kronika Literacka. Uwagi nad dziełem: Historia literacka polska potocznym sposobem opowiedziana
Biblioteka Warszawska 1861 nr s.413-471
722.Bartoszewicz-Fabiańska B.: Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych w świetle PrPN-N-01152-13
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 6(14) s.
723.Bartoszewicz-Fabiańska B.: Automatyzacja bibliotek publicznych
Bibliotekarz 2001 nr 1 s.7-9
724.Bartoszewicz-Fabiańska B.: Automatyzacja bibliotek publicznych
Bibliotekarz 2001 nr 2 s.15-21
725.Baruchson-Arbib S., Bronstein J.: A View to the Future of the Library and Information Science Profession: A Delphi Study
Journal of American Society for Information Science 2002 nr 53 s.379-408
726.Barzillai M., Wolf M.: The importance of deep reading
Educational Leadership 2009 nr 6 s.32-37
727.Bastardie J. J., Picard G., Boussion A. M.: Centre de documentation du Centre national de la recherche scietifique
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1961 nr 7 s.311-318
728.Bator A.: Polskie wersje języków informacyjno-wyszukiwawczych: próba oceny zagrożeń na podstawie polskiej wersji Medical Subject Headings
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.90-97
729.Bator A.: Henryk Sawoniak, International bibliography of bibliographies in library and information science and related fields. With the collaboration of Maria Witt. Vol. 2 : 1979-1990. München : K.G. Saur, 1999. ISBN 3-598-11145-2
Roczniki Biblioteczne 2000 nr 44 s.252-255
730.Batorowska H.: Propozycja multimedialnej edukacji bibliotekarzy szkolnych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 4 s.
731.Batorowska H.: Studium Podyplomowe Technologii Informacyjnej
Konspekt 2000 nr 3 s.84
732.Bawden D., Eaton J. J.: What kind of resource is information?
International journal of information management 1999 nr 11 s.156-165
733.Bąbolewski L., Kwaśniak M.: Zalecane przez Książnicę Pomorską standardy pracy w gminnych i powiatowych bibliotekach publicznych
Bibliotekarz 2010 nr 4 s.2-6
734.Bączkowicz F.: Z dziejów Domu Stradomskiego
Roczniki Obydwóch Zgromadzeń Św. Wincentego a Paulo 1913 nr 3 s.217
735.Bączkowicz F.: Z dziejów domu Stradomskiego
Roczniki Obydwóch Zgromadzeń Św. Wincentego a Paulo 1915 nr s.139-144
736.Bączkowicz P.: Z dziejów domu Stradomskiego
Roczniki Obydwóch Zgromadzeń Św. Wincentego a Paulo 1914 nr 20 s.41-43
737.Bączkowicz P.: Z dziejów domu Stradomskiego
Roczniki Obydwóch Zgromadzeń Św. Wincentego a Paulo 1915 nr 1-2 s.130-131
738.Bąkowska E.: Polskie bibliografie i informatory w Internecie. Spis baz tworzony w Bibliotece Jagiellońskiej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 2(63) s.
739.Bednarska-Ruszajowa K.: Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jubileusz ćwierćwiecza
Przegląd Biblioteczny 1983 nr 1 s.3-11
740.Bednarska-Ruszajowa K.: Zuzanna Rabska i świat książki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2004 nr 10 s.317-322
741.Belbenoit-Avich P. M.: La bibliotheque électronique : bibliotheque de demain ou d'aujourd'hui
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 6 s.60-66
742.Belkin N. J., Brooks H. M., Oddy R. N.: ASK for information retrieval I: background and theory
Journal of Documentation 1982 nr s.61-71
743.Bello M. A.: Choosing a career : librarian?
Librarian career development 1996 nr 4 s.15-19
744.Benyon D.: The New HCI? navigation of information space
Knowledge-based systems 2001 nr 14 s.425-430
745.Berry D. C., Broadbent D. E.: The role of instruction and verbalization in improving performance on complex search tasks
Behavior & Information Technology (Print) 1990 nr 3 s.175-190
746.Berry M. W., Courtois M. P.: Results Ranking in Web Search Engines
Online (Weston, Conn.) 1999 nr s.
747.Będkowski K.: Studium podyplomowe "Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody"
Roczniki Geomatyki 2004 nr 3 s.37-42
748.Białłowicz-Krygierowa Z: Mistrz Stanisław z Poznania - twórca tryptyku z Dolska. Przyczynek do historii środowiska malarskiego w Poznaniu u schyłku gotyku
Studia Muzealne 1992 nr 15 s.48-85
749.Białousz S.: Kształcenie w zakresie systemów informacji przestrzennej dla administracji publicznej - potrzeby, stan i rozwój
Roczniki Geomatyki 2007 nr 6 s.9-22
750.Biddiscombe R.: Developing the learning support role : Some of the challenges ahead
SCONUL newsletter 1999 nr s.30-34
751.Bienkiewicz-Kołodziej D.: Opowiem ci o mojej małej Ojczyźnie: wyszukiwanie informacji na określony temat
Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 6 s.28-29
752.Bieńkowska B: Podręcznik historii książki - temat nadal aktualny
Roczniki Biblioteczne 2005 nr s.29-33
753.Bieńkowska B.: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku: praca zbiorowa. T. 1, Małopolska. Cz. 2
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 4 s.329-332
754.Bieńkowska B.: Czterdzieści lat Katedry prof. Aleksandra Birkenmajera
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1991 nr 3 s.66-93
755.Bieńkowska B.: Zbiory zabytkowe w bibliotekach polskich
Cenne, Bezcenne, Utracone 2003 nr 1-2 s.43-45
756.Bieńkowska B.: Kilka uwag i propozycji w sprawie badań księgozbiorów historycznych
Studia o Książce 1986 nr s.3-15
757.Bieńkowska B.: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 65 s.241-247
758.Bieńkowska B.: Badania regionalne w historiografii książki
Studia o Książce 1988 nr s.17
759.Bieńkowska B.: Edukacja historyczna w akademickim kształceniu bibliotekarzy
Roczniki Biblioteczne 1983 nr 1-2 s.529-546
760.Bieńkowska B.: Wiedza o dawnej książce
Przegląd Biblioteczny 1983 nr 2-3 s.199-205
761.Bigo Ł.: Web 2.0 - ewolucja, rewolucja czy... anarchia?!
PC world (Online) 2005 nr s.
762.Bilckenstaff J., Moravcsik M. J.: Scientific output in the Third World
Scientometrics (Print) 1982 nr 2 s.135-169
763.Billington J. H.: The library and the information superhighway
Civilization (New York, N.Y.) 1995 nr 1 s.89- 706
764.Billington J. H.: Library of Congress to open collections to local libraries in electronic access plans
American libraries (Chicago, III.) 1991 nr 8 s.706- 709
765.Bisbrouck M. F.: La médiatheque de la Cité des sciences et de l'industrie
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1990 nr 2 s.136-152
766.Bjorner S.: Who Are These Independent Information Brokers?
Bulletin of the American Society for Information Science 1995 nr 3 s.
767.Blanc-Montmayeur M.: La Bibliotheque publique d'information vingt ans apres
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 5 s.32-36
768.Bleich H., Coletti M.: Medical Subject Headings Used to Search the Biomedical Literature
Journal of the American Medical Informatics Association 2001 nr 4 s.317-323
769.Blumbergowa M. M.: Zbiory, kolekcje, muzea tworzone przez Polaków w imperium rosyjskim (poza Królestwem) w XIX i na początku XX w.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1997 nr 2 s.87-104
770.Błażejewicz O.: Biblioteka Liceum Warszawskiego (1806-1831)
Roczniki Biblioteczne 1979 nr 2 s.53-92
771.Bochińska J.: Najważniejsze w 2000 r.
Normalizacja 2000 nr 1 s.6-7
772.Boekhorst A. K.: Becoming information literate in The Netherlands
Library review (Glasgow) 2003 nr 7 s.298-302
773.Boekhorst P., Buch H., Ceynowa K.: "Wissenschaftlicher" Bibliothekar 2000 - Hic Rhodus, hic salta! : Bemerkungen zu Helmut Oehlings Thesen zur Zukunft des Fachreferenten
Bibliotheksdienst 1998 nr 4 s.686-693
774.Bogłowska A.: Nie przedłużajmy fikcji : głos o statusie bibliotekarza
Bibliotekarz 1997 nr 7-8 s.19-22
775.Bogros O.: Les sites multimédias de la bibliothéque municipale de Lisieux
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1997 nr 3 s.31-33
776.Boguta G.: List w sprawie podatku obrotowego
Notes Wydawniczy 1992 nr 1 s.7
777.Boguta G.: Rynek książki w Polsce
Notes Wydawniczy 1996 nr s.7-12
778.Bohosiewiczowa H.: Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego
Przegląd Biblioteczny 1947 nr 1-2 s.58-61
779.Bojar B.: Związki teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych z językoznawstwem
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 2(78) s.12-21
780.Bojar B.: Kognitywizm - nowy paradygmat informacji naukowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 2 s.103-108
781.Bojar B.: Języki i systemy informacyjno-wyszukiwawcze - refleksje na koniec wieku: od strukturalizmu do kognitywizmu
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 1 s.55-59
782.Bojar B.: Jeden język - różne światy
Acta Philologica 2006 nr 32 s.5-15
783.Bojar B.: Definicje w dokumentach normalizacyjnych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 1 s.34-46
784.Bojar B.: O normalizacji terminologii
Zagadnienia Informacji Naukowej 1987 nr 1(50) s.23-35
785.Bojar B.: "Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych": problemy metodologiczne
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 1-2 s.115-124
786.Bojar B.: Języki informacyjno-wyszukiwawcze wczoraj, dziś...czy jutro?
Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 nr 1 (91) s.3-24
787.Bojar B.: O normalizacji terminologii
Zagadnienia Informacji Naukowej 1987 nr 1 s.23-25
788.Bojar B.: Informacja naukowa - czy to już koniec?
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2007 nr 2 s.3-13
789.Bojar B.: Olgierd Adrian Wojtasiewicz 11 XII 1916-7VI 1995
Zagadnienia Informacji Naukowej 1995 nr 1-2 s.101-102
790.Bojar B.: Pole informacyjne, dokumentacyjne, tematyczne, semantyczne czy leksykalne?
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 1 (83) s.3-11
791.Bojar B.: Pole informacyjne, dokumentacyjne, tematyczne, semantyczne czy leksykalne?
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 1 (83) s.3-11
792.Bolsen T., Jerit J., Barabas J.: Citizens, Knowledge and the Information Environment
American Journal of Political Science 2006 nr 2 s.266-282
793.Bonarowski M.: Internetowa (dez)informacja publiczna
WWW 2002 nr 7 s.48
794.Bonheim H.: The reception of Polish philology abroad
Scientometrics (Print) 1993 nr 2 s.243-253
795.Booth A: Clear-out? : facilitating health librarians to use information research in practice
Health information and libraries journal (print) 2003 nr 1 s.45-52
796.Booth A., Grant M. J.: A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies
Health information and libraries journal (print) 2009 nr 2 s.91-108
797.Borchardt P.: Les bibliotheques de lecture publique en France vues d'Outre-Rhin (Francuskie biblioteki publiczne widziane zza Renu)//Bull. Bibl. France, (2002), Vol. 47, nr 5, s. 36-39
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2003 nr 1-2 s.17
798.Borchardt P., Szarski H.: Biblioteki w Republice Federalnej Niemiec
APID. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1990 nr 1-2 s.27-33
799.Bordet G.: Faut-il encore des bibliotheques pour enfants?
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1986 nr 1 s.38-39
800.Borecka I.: Elementy biblioterapii w domach dziecka
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1995 nr 9 s.25-27
801.Borecka I.: Uczestnictwo seniorów w kulturze
Poradnik Bibliotekarza 2007 nr 1 s.3-6
802.Borecka J: Biblioterapii - poglądy, doświadczenia
Poradnik Bibliotekarza 1991 nr 1-2 s.10-12
803.Borgman C. L.: Digital libraries and the continuum of scholarity communication
Journal of Documentation 2000 nr 4 s.415
804.Borgman C. L.: The Invisible Library: Paradox of the Global Information Infrastructre
Library Trends 2003 nr 4 s.652-674
805.Borisow J.: W świecie polskich książek
Głos znad Niemna 1998 nr 22 s.3
806.Bornsteinowa J: Biblioteki naukowe w Polsce w oświetleniu statystycznym
Przegląd Biblioteczny 1928 nr 4 s.283-299
807.Bornsteinowa J.: Czasopisma w Polsce w latach 1925-1927
Kwartalnik statystyczny 1928 nr 4 s.
808.Bortnowski W: Z dziejów prasy w regionie łódzkim. Kaliski "Dziennik Wielkopolski" z lat 1830-1831
Rocznik Łódzki 1959 nr s.27-45
809.Boryczka B.: Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy biblioteki w gimnazjum
Poradnik dla nauczycieli 2001 nr 10 s.
810.Bostick S. L., Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: The relationship between race and library anxiety among graduate students: a replication study
Information processing & management (Print) 2006 nr 3 s.843-851
811.Bouchard M.: La place des bénévoles dans une BCP
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1985 nr 3-4 s.244-246
812.Bouchard V.: Favoriser la cohabitation des publics
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1995 nr 5 s.20-24
813.Bouquin-Keller H.: Les langues dites d'immigration dans les bibliotheques municipales françaises
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 5 s.34-40
814.Bourdon F.:
International cataloguing and bibliographic control 1999 nr 2 s.59
815.Bourgois J. M.: L'avenir des bibliotheques et de l'édition dans le contexte de l'édition électronique
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 6 s.38-42
816.Bowden VM: Assessment of physicians information needs in five Texas counites
Bulletin of Medical Library Association 1994 nr 2 s.189-196
817.Boyack K. W., Börner K., Chen Ch.: Visualizing Knowledge Domains
Annual review of information science and technology 2003 nr s.179-255
818.Boyton A. C., Gales L. M., Blackburn R. S.: Managerial search activity. The impact of perceived role uncertainty and role threat
Journal of management 1993 nr 4 s.725-747
819.Bożek G.: Aleph w bibliotece Politechniki Białostockiej
Bibliotekarz 1996 nr 4 s.14-15
820.Bratkowski A.: Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli : czy i kiedy analiza cytowań jest wiarygodnym i obiektywnym narzędziem aktywności naukowej?
Zagadnienia Naukoznawstwa 2000 nr 4 s.549-575
821.Březina O: Chwile przełomu
Życie 1898 nr 13 s.151-152
822.Brice A, Booth A: Increasingly the health information professional's role in supporting evidence-based practice requires familiarity with critical appraisal skills. Resources and techniques
Health information and libraries journal (Print) 2001 nr 3 s.175-177
823.Brock J.: Le Dépôt légal
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 1 s.15-17
824.Broda J.: Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej 1970 nr s.83-88
825.Brodowska K.: Czar początków i płynące z nich nauki
Bibliotekarz 2010 nr 7-8 s.8-10
826.Brodziński K: [recenzja]
Tygodnik Polski i Zagraniczny 1819 nr s.250-257
827.Brodziński K: Pamiątka po dobrej matce przez Młodą Polkę
Pamiętnik Warszawski 1819 nr s.312
828.Brojek J.: Biblioteka publiczna w dzikim kapitaliźmie
Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 6 s.16-18
829.Broniewska G.: Zarządzanie przez jakość w bibliotekach akademickich
Problemy jakości 2003 nr 3 s.36-42
830.Brookes B. C.: The foundation of information science. Part IV. Information science: the changing paradigman
Journal of information science 1981 nr 3 s.3-12
831.Brookes B. C.: The foundation of information science. Part II. Quantitative aspects: classes of things and the challenge of human individuality
Journal of information science 1980 nr 2 s.209-221
832.Brookes B. C.: The foundation of information science. Part I. Philosophical aspects
Journal of information science 1980 nr 2 s.125-133
833.Brookes B. C.: The foundation of information science. Part III. Quantitative aspects: objective maps and subjective landscapes
Journal of Documentation 1980 nr 2 s.269-275
834.Brooks S: Doświadczenia EBSCO w rozpowszechnianiu informacji naukowej w oparciu o oferowane bazy danych, czasopisma elektroniczne i nową technologię połączeń Link Servers
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 9 (49) s.
835.Brooks S.: Doświadczenia EBSCO w rozpowszechnianiu informacji naukowej w oparciu o oferowane bazy danych, czasopisma elektroniczne i nową technologię połączeń Link Server
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 9 s.
836.Brooks T. A.: Where is meaning when form is gone? Knowledge representation on the Web
Information Research 2001 nr 2 s.
837.Brophy P.: Towards a generic model of information and library services in the information age
Journal of Documentation 2000 nr 2 s.161-184
838.Brophy P.: The Quality Program at the Library and Learning Resources Service at the University of Central Lancashire
INSPEL. International Newsletter of Special Libraries 1994 nr 2 s.240-247
839.Brophy P.: La bibliotheque hybride
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 4 s.14-20
840.Brophy P.: Electronic Library Performance Indicators: The Equinox Project
Serials: The Journal for the Serials Community Issue 2001 nr 1 s.5-9
841.Brown D. J.: Repositories and journals: are they in conflict?: a literature review of relevant literature
Aslib proceedings 2010 nr 2 s.112-143
842.Brown J. F., Nelson J. L.: Integration of information literacy into a revised medical school curriculum
Medical Reference Serwices Quarterly 2003 nr s.63-74
843.Brynjolfsson E.: The Productivity Paradox of Information Technology : the relationship between information technology and productivity
Communications of the ACM 1993 nr 12 s.66-77
844.Brzozowski S.: Z dziejów nauk przyrodniczych na Wielkiej Emigracjii
Wszechświat (Kraków) 1973 nr 1 s.19-20
845.Buchwald-Pelcowa P.: Związek polskich książek emblematycznych z emblematyką niderlandzką
Rocznik Historii Sztuki 1985 nr s.222-225
846.Buchwald-Pelcowa P.: Emblematyczne koneksje sygnetu Mateusza Siebeneichera
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1981 nr 1-2 s.109-112
847.Burchard M., Lenartowicz M.: Słowo od redakcji
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.99-100
848.Burghardt C., Jareno D. R.:
Chromatography 1990 nr 11 s.
849.Byczkowska Z.: Teksty literackie i ich twórcy w czasopismach ludowych w Królestwie Polskim w latach 1866-1898
Rocznik Biblioteki Narodowej 1981 nr s.245-247
850.Byford J: Publishers and legal Deposit Libraries Cooperation in the Kingdom since 1610: effective or not?
IFLA journal 2002 nr 5-6 s.292-297
851.Bykova G., Margotieva A.: Archäologie des Buches und konservierende Restauriering
Restauro 1999 nr 92 s.49-68
852.Bykowski L.: Bibliotekarstwo oświatowe w Czechosłowacji
Bibliotekarz nr s.95-99
853.Bykowski L.: Polskie powstanie w Warszawie w roku 1944
Zeszyty Historyczne (Le Mesnil-le-Roi) 1964 nr s.147-193
854.Calenge B., Pastor J. L.: Status, fonction et organigrammes : réflexion sur les métiers des bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1994 nr 4 s.32-45
855.Calhoun K.: Being a librarian: metadata and metadata specialists in the twenty-first century
Library Hi Tech 2007 nr 2 s.174-187
856.Calvert P. J., Hernon P.: Surveying service qualitry within university libraries
Journal of academic librarianship 1997 nr 5 s.408-418
857.Campbell F, Seago B: A compromison of Medline : CD ROM and librarian mediated search service users
Bulletin of Medical Library Association 1993 nr 1 s.63-66
858.Campbell G., Greenberg J., Sutton S.: Metadata: A Fundamental Component of the Semantic Web
Bulletin of the Asia Institute 2003 nr s.16-18
859.Campos Machado E., Verqueiro W.: Bibliographic database guality improvement: the experience
New library world 1997 nr 1134 s.98-105
860.Capitani C, Shaerer B, Seymour A: Bringing the best of medical librarianship to the patient team
Journal of the Medical Library Association 2002 nr 1 s.22-31
861.Capurro R.: Ethical Challenges of the Information Society in the 21st Century
International information & library review (Print) 2000 nr s.257-276
862.Carbone B.: De l'esprit de collection
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1995 nr 3 s.27-33
863.Castillo Martin del M.: Literature information applied to clinical practice: the clinical librarian
Newsletter to European Health Librarians 1998 nr 43 s.13-15
864.Celoch A: Refleksje na temat edukacji w Bibliotece Politechniki Lubelskiej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 5 s.
865.Chabor A.: Patron szkoły, edukacja, biblioteka
Biblioteka w Szkole 2005 nr 2 s.6-7
866.Chamera-Nowak A.: Książka w działalności Zakładu dla Niewidomych w Laskach w latach 1910-1994
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1998 nr 21 s.57-77
867.Chao H.: Assessing the quality of academic libraries on the web: the development and testing of criteria
Library & information science research 2002 nr 2 s.169-194
868.Charko W.: Solidarność pokoleń
Głos znad Niemna 1999 nr 17 s.5
869.Chlebowski B.: Biblioteczka polska
Książka. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej 1907 nr 12 s.466
870.Chłopocka H: Edytorstwo naukowe Tytusa Działyńskiego
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1976 nr 12 s.78-89
871.Chmielewska-Gorczyca E.: Funkcje tezaurusa w systemie informacyjno-wyszukiwawczym
Zagadnienia Informacji Naukowej 1995 nr 1-2 s.3-17
872.Chmielewska-Gorczyca E.: O tak zwanych systemach przyjaznych użytkownikowi
Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 nr 2 s.45-82
873.Chmielewska-Gorczyca E.: Struktura instrukcji wyszukiwawczej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1984 nr 1 s.49-63
874.Chmielewska-Gorczyca E.: Struktura języka informacyjno-wyszukiwawczego
Zagadnienia Informacji Naukowej 1982 nr 2 s.41-64
875.Chmielewska-Gorczyca E.: Język wyszukiwawczy a potrzeby informacyjne użytkowników
Zagadnienia Informacji Naukowej 1991 nr 1 s.14
876.Chmielewska-Gorczyca E.: Biblioteka wirtualna - wizja czy rzeczywistość
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 2-3 s.117-131
877.Chmielewska-Gorczyca E.: Ku bibliotece wirtualnej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 nr 1 s.3-13
878.Chmielowska H.: Organizacja i działalność wydziału informacyjno-bibliograficznego PBW w Katowicach
Biuletyn Instytutu Kształcenia Nauczycieli 1983 nr 5-6 s.4-5
879.Chmielowski P:
Kurier Codzienny 1887 nr 348 s.1
880.Chmielowski P:
Biblioteka Warszawska 1881 nr s.
881.Chmielowski P:
Biblioteka Warszawska 1878 nr s.385, 451
882.Chmielowski P:
Ateneum 1882 nr 1 s.173-176
883.Chmielowski P:
Rocznik Pedagogiczny 1881 nr s.154-184
884.Chodyński A: Przyczynek do "Wiadomości o czasopismach kaliskich"
Kaliszanin 1890 nr 35 s.
885.Chojecka E: Drzeworyty Kroniki Joachima Bielskiego i zaginione gobeliny Anny Jagiellonki. Ze studiów nad związkami artystycznymi Krakowa i Brzegu w XVI wieku
Roczniki Sztuki Śląskiej 1970 nr s.37-73
886.Chojna J.: Zarys rozwoju polskiej bibliografii lekarskiej
Problemy Lekarskie 1977 nr 2 s.268-279
887.Choo CW: Working with knowledge : how information Professionals helps organizations manage what they know
Library Managament 2000 nr 8-9 s.395-403
888.Chorążyczewski W.: J. Wiśniewski: Archiwalia w bibliotekach i muzeach [recenzja]
Archiwista Polski 2001 nr 3-4 s.181-184
889.Chowdhury S., Chowdhury G. G.: Progress in documentation. Digital library research: major issues and trends
Journal of Documentation 1999 nr 4 s.409 - 448
890.Chrzanowski K:
Tygodnik dla Dzieci 1829 nr 2 s.
891.Chrzanowski K:
Tygodnik dla Dzieci 1829 nr 2 s.48
892.Chrząstowski P.: Ekologia informacji
TeleInfo On-Line. (Warszawa. Online) 1997 nr 7 s.
893.Chyra-Rolicz Z.: Spółdzielczość w Polsce powojennej (1944-1990)
Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s.103-120
894.Ciechanek Ł., Musioł M.: Reklama między słowami
Marketing w Praktyce 2009 nr 2 s.6-9
895.Ciechowska H: Liga Powiatowa
Bibliotekarz 2001 nr 5 s.24-26
896.Ciechowska Z.: Aleksander Birkenamajer o historii bibliotek
Przegląd Biblioteczny 1969 nr 1-2 s.224-228
897.Ciepłowski S.: Konrad Zawadzki : bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 1, Litery A-D
Kronika Warszawy 1995 nr 1 s.93-95
898.Cieślińska-Lobkowicz N: Gründe, Abgründe, Ansprüche : Restitutionspolitik in Polen
Osteuropa 2006 nr 1-2 s.284
899.Cimoszko W.: W mieście znad Szczarą
Głos znad Niemna 1997 nr 16 s.1
900.Cioch H: Organizacje pożytku publicznego i wolontariat - nowe regulacje prawne
Rejent (Kluczbork) 2003 nr 10 s.11-25
901.Ciolek M. T.: The six quests for the electronic grail. Current approaches to information quality in WWW resources
Review Informatique et Statistique dans les Sciences Humaines 1996 nr 10 s.45-71
902.Clayton P., Pascoe C., Applebee A. C.: Australian academic use of the Internet
Internet research 1997 nr 2 s.85-94
903.Clemens E. S., Powell W. W., Okamoto D., McIlwaine K.: Careers in print : books, journals and scholarly reputations
American Journal of Sociology 1995 nr 2 s.433-494
904.Clemmons N: Experienced reference librarians - the long view
Medical Reference Services Quarterly 2000 nr 3 s.49-62
905.Clifford J. P.: Job analysis: Why do it, and how should it be done?
Public personnel management 1994 nr 2 s.321
906.Clifford L.: The Battle to define the future of the book in the digital world
First Monday (Online) 2001 nr 6 s.
907.Codd E.F.: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks
Communications of the ACM 1970 nr s.377-387
908.Cogswell J. A.: The organisation of collection management functions in academic research libraries
Journal of academic librarianship 1987 nr 13 s.269
909.Colas A.: La formation a l'usage de l'information dans l'enseignement supérieur
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1999 nr 1 s.24-30
910.Coleman S.: Assessing the value of a journale beyond the Impact Factor
Journal of the American Society for Information Science and Technology (Print) 2007 nr 8 s.1148-1161
911.Collier M.: Etat de la recherche en bibliothéconomie et sciences de l´information au Royaume-Uni
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 4 s.50-56
912.Collinge B.: Business Opportunities In Central And Eastern Europe
Managing Information (London. 1994) 2001 nr 5 s.
913.Collins K. M. T., Veal R. E.: Off-campus adult learners' levels of library anxiety as a predictor of attitudes towards in the Internet
Library & information science research 2004 nr 1 s.5-14
914.Collins P.: Histories: When the internet was made of paper
New Scientist 2008 nr 2648 s.
915.Contius A: The part and the whole - aspects of private commitment to the issue of lost cultural assets
Spoils of War 2003 nr 8 s.23-25
916.Cook J.: The Role of Dialogue in Computer-Based Learning and Observing Learning: An Evolutionary Approach to Theory
Journal of interactive media in education 2002 nr 5 s.
917.Cookson J, Moodie M., Rasmussen L.: Digital talking book standards developed by NLS and partners under NISO auspices
Library Hi Tech 2000 nr 1 s.
918.Cornish E.: Le Chene et le réseau : les bibliotheques de l'avenir
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1983 nr 6 s.601-608
919.Corvellec H.: Evaluation des performances des bibliotheques : tendances, faiblesses et perspectives
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 6 s.356-363
920.Coult G.: Implementation in the Uk of EU Directive 29/2001/ on Copyright. Part I. Consulting the experts, raising awareness, identifying the main issues, and the consultation process
Legal information management 2003 nr 1 s.24
921.Cox J. P.: The journal as a provider of community services
Serials Librarian 2000 nr 1-2 s.
922.Coyle K.: Library Data in a Modern Context
Library technology reports 2010 nr 1 s.5-13
923.Coyle K.: Metadata models for the World Wide Web
Library technology reports 2010 nr 43 s.12-19
924.Coyle K.: Understanding the Semantic Web: Bibliographic Data and Metadata
Library technology reports 2010 nr 1 s.
925.Craven J., Brophy P.: Web accessibility
Library trends 2007 nr 4 s.950-972
926.Crawford W.: Library 2.0 and "Library 2.0"
Cites & Insight 2006 nr 2 s.1-32
927.Cronin B.: Developing and testing methods to determine the use of web sites: case study newspapers
Aslib proceedings 1999 nr 5 s.144-154
928.Cronin B.: Shibboleth and Substance in North Amaerican Library and Information Science Education
Libri (Copenhagen) 1995 nr 1 s.1-19
929.Cronin B.: Des formations de l'utilisateur
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1985 nr 2 s.138-143
930.Cronin B.: New technology and marketing - the challenge for librarians
Aslib proceedings 1982 nr 9 s.377-393
931.Cronin B.: Assessing user needs
Aslib proceedings 1981 nr 2 s.37-47
932.Cronin B., Snyder H., Atkins H: Comparative citation rankings of authors in monographic and journal literature : a study of sociology
Journal of Documentation 1997 nr 3 s.263-273
933.Cronin J. J., Taylor S. A.: SERVPERF versus SERQUAL: reconciling performance-based and perception - minus - expectations measurements of service quality
Journal of Marketing 1994 nr 1 s.125-131
934.Cronin J. J., Taylor S. A.: Measuring service quality : a reexamination and extension
Journal of management 1992 nr 3 s.55-58
935.Crosnier H. Le: Pour un développement conjoint d'Internet et des bibliotheques : éducation populaire et formation permanente
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 3 s.18-28
936.Crossno J., Giles S.: Promoting the Library by E-Mail Alert Service
Marketing library services 2000 nr 3 s.
937.Čubarjan O. S.: La Science des bibliotheques en URSS
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1972 nr 11 s.469-482
938.Cygan O: Sterowanie stroną WWW
Marketing w Praktyce 2001 nr 11 s.46-47
939.Czajkowski F.: Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Cz.3
Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 11 s.8-11
940.Czajkowski F.: Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 6 s.3-6
941.Czajkowski F.: Czytelnictwo osób starszych
Poradnik Bibliotekarza 1986 nr 6 s.3-7
942.Czajkowski F.: Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Cz.2
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 11 s.3-5
943.Czajkowski F.: Biblioterapia kliniczna i rozwojowa: omówienie książki " Reading Therapy" pod red. J. M. Clarke i E. Bostle, The Library Association. London 1988
Bibliotekarz 1989 nr 10-11 s.38-41
944.Czajkowski F.: Książki łatwe w czytaniu - problem do rozwiązania
Szkoła Specjalna 1987 nr 5 s.377-382
945.Czajkowski F., Skarżyńska M.: Specjalistyczne punkty biblioteczne - przeżytek czy niezbędne ogniwo w przyszłościowym modelu bibliotekarstwa publicznego
Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 1 s.6-9
946.Czech M., Otrębska J.: Brytyjskie biblioteki naukowe - kilka przykładów, kilka refleksji
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 3 s.29-40
947.Czechowski M.: Na obczyźnie
Bibliotekarz 1986 nr 10-11 s.31-32
948.Czermiński J., Toczydłowska M.: Stara telenowela czy serial na serio? Glosa [polem.]
Notes Wydawniczy 2001 nr 3-4 s.12-18
949.Czerwiński Z., Toczydłowska M.: Stara telenowela czy serial na serio? Glosa [polem.]
Notes Wydawniczy 2001 nr 3-4 s.12-18
950.Czochański J.: Rozwój technologii GIS w Polsce, cz. I. Boso, ale w ostrogach
Geodeta 2005 nr 3 s.30-34
951.Dali K., Dilevko J.: The self- publishing.phenomenon and libraries.
Library & information science research 2006 nr 28 s.208-234
952.Danilov V.: Libraries at science and Technology Museums
Curator 1977 nr 6 s.98-101
953.Daniłowicz C.: Dokumenty elektroniczne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 1 (71) s.55-63
954.Daniłowicz W: Wiedza i umiejętności dla wspólnego dobra
Rzeczpospolita (Warszawa) 2004 nr 178 s.3
955.Danysz-Fleszarowa R.: Polskie czasopisma geograficzne oraz geografja w polskim czasopiśmiennictwie
Czasopismo Geograficzne 1932 nr s.63-88
956.Darowna S., Rohleder R., Statkiewicz I.: Tworzenie Biblioteki Cyfrowej w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej. Etapy realizacji
Raport serii SPR 2004 nr 265 s.
957.Darrobers M.: Du bon usage du BBF: raport sur l´enquete aupres des abonnés
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1984 nr 2 s.92-110
958.Daszkowski Z.: Katalogowanie książek w toku procesu publikacyjnego
Przegląd Biblioteczny 1975 nr 2 s.153-161
959.Dawidowa J.: O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie
Przegląd Pedagogiczny 1987 nr 10 s.169-171
960.Day J., Gibson O.: Obywatel reporter
Forum 2005 nr 15 s.18-23
961.Dayczak-Domanasiewicz M: Uwagi o renesansowych dekoracjach malarskich krakowskich wnętrz mieszczańskich
Biuletyn Krakowski 1961 nr s.129
962.Dąbrowa-Szefler M.: Finansowanie państwowych szkół wyższych - nie rozstrzygnięte problemy
Nauka Polska (Warszawa. 1918) 1995 nr 4 s.126-138
963.Dąbrowa-Szefler M.: Warunki skutecznego systemu finansowania państwowych szkół wyższych w Polsce
Zagadnienia Naukoznawstwa 1995 nr 1-2 s.139-155
964.Dąbrowska A.: Pedagogiczny aspekt uprawiania tańca sportowego
Rocznik Naukowy (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku) 2007 nr s.137-140
965.Dąbrowska E.: AFAS - system obsługi zamówień i księgowania wydatków w ocenie użytkownika
Bibliotekarz 1998 nr 3 s.11-14
966.Dąbrowska Z.: Rola bibliotek pedagogicznych w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Na przykładzie trzydziestoletnich doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu 1946-1947
Roczniki Biblioteczne 1977 nr 3-4 s.849-878
967.Dąbrowski J.: Papier drukowy i jego trwałość
Notes Konserwatorski 1998 nr 1 s.103-138
968.Dąbrowski J.: Informator o bibliotekach medycznych
Forum Bibliotek Medycznych 2008 nr 1 s.15-51
969.Dąbrowski M.: Ksawerego Świerkowskiego walka o dobra kultury
Roczniki Biblioteczne 1980 nr 1 s.111-127
970.Defert-Wolf L.: Information Literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr s.
971.Defert-Wolf L.: BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Bibliotekarz 2002 nr 2 s.11-14
972.Defert-Wolf L.: "Czytelnik czy klient" - prowokujące pytanie i inspirujące odpowiedzi
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 11 s.
973.Delaborde H.: Notice sur deux estampes de 1406 et sur commencements de la gravure en crible
Gazette des beaux-arts (Paris, 1859) 1869 nr s.247
974.Delamothe T.: Author pays may be the new science publishing model
British medical Journal 2003 nr 7382 s.182
975.Delaunay J., Moureau M.: Principes et développement d'un thesaurus : exemple d'application : Le thesaurus pétrole
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1973 nr 1 s.5-29
976.Dembowska M.: Nowy kształt biblioteki i nowoczesne bibliotekoznawstwo
Studia o Książce 1973 nr s.309-311
977.Dembowska M.: Międzynarodowa bibliografia bibliografii
Przegląd Biblioteczny 1987 nr 2 s.185-192
978.Dembowska M.: "Przegląd Biblioteczny" wczoraj - dzisiaj - jutro
Przegląd Biblioteczny 1977 nr 3 s.235-249
979.Dembowska M.: "Przegląd Biblioteczny" w 25-leciu 1972-1996. Próba charakterystyki treści i zespołu autorskiego
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 4 s.343-356
980.Dembowska M.: Helena Hleb-Koszańska w Państwowym Instytucie Książki i jej niepublikowana praca o rękopisach w bibliografii
Rocznik Biblioteki Narodowej 1988 nr s.29-39
981.Dembowska M.: Międzynarodowa bibliografia z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1986 nr 2 s.30-31
982.Dembowska M.: Państwowy Instytut Książki 1946-1949
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.81-100
983.Dembowska M.: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Próba realizacji modelu biblioteki specjalnej jako ośrodka informacji naukowej
Roczniki Biblioteczne 1971 nr 1-2 s.173-196
984.Dembowska M.: Próba klasyfikacji pojęciowej dokumentów
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1966 nr 2 s.1-5
985.Dembowska M.: Informatologia a naukoznawstwo
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1974 nr 6 s.3-5
986.Dembowska M.: Rok działalności Państwowego Instytutu Książki
Życie Nauki 1947 nr 23-24 s.323-327
987.Dembowska M.: 50-lecie "Przeglądu Bibliotecznego"
Informator Bibliotekarza i Księgarza 1977 nr s.119-123
988.Derfert-Wolf L, Bednarek-Michalska B: E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 3 (73) s.
989.Derfert-Wolf L.: Specjalista informacji 2.0? Bibliotekarz dziedzinowy 2.0? Nowa forma przewodników po zasobach - LibGuides
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2011 nr 1 s.
990.Derfert-Wolf L.: Konferencja nt. "Biblioteki akademickie a społeczeństwo informacyjne"
Bibliotekarz 2002 nr 9 s.22-23
991.Derfert-Wolf L.: Wyszukiwanie informacji w Word Wide Web
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 7-15 s.
992.Derfert-Wolf L.: Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych - projekt w realizacji
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1999 nr 4 s.15-17
993.Derfert-Wolf L.: Jak to robią w bibliotekach amerykańskich (i nie tylko) czyli o "Kampanii na rzecz Bibliotek Akademickich i Naukowych"
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 5 (56) s.
994.Derfert-Wolf L.: Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w internecie - subject gateways
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 6(57) s.
995.Derfert-Wolf L.: Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź : światowe trendy i doświadczenia bibliotek
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 1 (71) s.
996.Derfert-Wolf L.: Information literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 1 (62) s.
997.Derfert-Wolf L.: BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny - Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej 2004 nr 1 s.31-44
998.Derfert-Wolf L.: BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2005 nr 1 s.96-106
999.Derfert-Wolf L.: Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2007 nr 7 s.
1000.Derfert-Wolf L., Bednarek-Michalska B.: E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 3(73) s.
1001.Desbuquois C.: L'acces a la lecture et a l'information des personnes handicapées visuelles
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 6 s.78-83
1002.Desurmont T.: The European Community, Authors Rights and the Information Society
RIDA 2001 nr 190 s.12-17
1003.Dębowska M.: Informator o archiwach zakonnych w Polsce
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 nr s.15-99
1004.Dębowska M.: Informator o archiwach Kościoła katolickiego w Polsce: Archiwa diecezjalne i archiwa kapituł katedralnych
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1995 nr s.365-431
1005.Dębowska M., Giela J.: Informator o muzeach kościelnych w Polsce
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1993 nr s.313-378
1006.Diaz P., Landoni M.: E-education: Design and Evaluation for Teaching and Learning
JoDI. Journal of digital information 2003 nr 4 s.
1007.Dieriewianko J. W.: Nawigatory znanija: buduszczeje bibliotiecznoj i informacjonnoj profesji
Bibliotiekowiedienije 2000 nr 2 s.8-11
1008.DiLauro T., Patton M. Q., Reynolds D., Choudhury G. S.: Toward a metadata generation framework: a case study at the John Hopkins University
D-Lib magazine 2004 nr 11 s.
1009.Dillon A.: Information Architecture in' JASIST : just where old we come from?
Journal of the American Society for Information Science and Technology (Print) 2002 nr 10 s.821-823
1010.Dillon A.: Information Architecture in JASIST. Just Where Did We Come From?
Journal of the American Society for Information Science and Technology (Print) 2002 nr 10 s.821-823
1011.Dillon A.: Reading from the paper versus screens : a critical review of the empirical literature
Ergonomics (London. Print) 1992 nr 10 s.1297-1326
1012.Długosz J.: Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni. Zadania edukacji i polityki społecznej. Potencjalny udział bibliotek
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 7 (47) s.
1013.Długosz J.: Czytelnictwo czasopism - z obserwacji pracownika Czytelni Czasopism Bieżących Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2002 nr s.73-79
1014.Długosz K.: Nikt Go nie zastąpi
Zeszyty Naukowe i Dydaktyczne (Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie) 2000 nr 1 s.88-91
1015.Dmowski R.: Gawędy sąsiedzkie
Polak 1897 nr 3 s.36
1016.Dmowski R.: Gawędy sąsiedzkie
Polak 1897 nr 7 s.101
1017.Dobrołęcki P.: Fabryka kosmetyków. Cz. 2 (wywiad z Niną Kowalewską)
Biuletyn Nowości Wydawniczych Megaron 1993 nr 1 s.4-5
1018.Dobrołęcki P.: Kończył się pewien etap : rozmowa z Michałem Jagiełło
Biblioteka Analiz 1993 nr 2 s.4-6
1019.Dobrołęcki P., Dobrołęcka D.: Upadek państwowego hurtu : Składnica Księgarska
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.52-55
1020.Dobrołęcki P., Dobrołęcka D.: Z dawnej nomenklatury : porozumienie Wydawców
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.45-47
1021.Dobrołęcki P., Dobrołęcka D.: West Meets East : targi książki
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.63-67
1022.Dobrołęcki P., Dobrołęcka D.: Rozpad Domu Książki : księgarstwo od 1956 do 1990 roku
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.58-62
1023.Dobrołęcki P., Dobrołęcka D.: Błyskawiczna reakcja : wydawnictwa w latach 1989-1995
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.24-36
1024.Dobrowolska A.: Pierwsze działania na rzecz utworzenia Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 3-4 s.31-37
1025.Dobrowolska M.: Działania aktywizujące seniorów na przykładzie bibliotek publicznych w warszawskiej Ochocie
Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s.10-14
1026.Dobrowolska T.: Badacz kultury ludowej na Śląsku
Etnografia Polska 1989 nr 2 s.25-64
1027.Dobrowolski T.: Muzeum Śląskie w latach 1935-1936 (Sprawozdanie za okres przed r. 1935 w tomach II, III i IV niniejszych Roczników)
Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku 1930 nr s.445-464
1028.Dobrowolski T.: Oddział Sztuki i Muzeum Śląskie w Katowicach
Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku 1929 nr s.80-109
1029.Dobrowolski T., Nicholas D.: Re-branding and re-discovering the digital information user
Libri (Copenhagen) 2000 nr 3 s.157-162
1030.Dobrzycki J.: Wykład Aleksandra Birkenamajer do nowoczesnego bibliotekarstwa
Przegląd Biblioteczny 1978 nr 12 s.169-174
1031.Dobrzyńska-Lankosz E.: Zasoby polskich bibliotek cyfrowych jako wspomaganie procesu dydaktycznego i badawczego w uczelniach technicznych
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2006 nr 3 s.22-28
1032.Dobrzyńska-Lankosz E.: Jak do tego doszło? Geneza katalogu NUKAT
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.111-119
1033.Dobrzyńska-Lankosz E.: W kierunku biblioteki cyfrowej
Sprawy Nauki 2000 nr 11 s.8-9
1034.Doctor G.: Capturing intellectual capital with an institutional repository at a business school in India
Library Hi Tech 2008 nr 1 s.110-125
1035.Doktorowicz K.: Europejska definicja społeczeństwa informacyjnego
Transformacje (Warszawa) 1997 nr 1-4 s.57
1036.Dolata R.: Najważniejsze wyzwania stojące przed polską oświatą
Analizy i opinie 2005 nr 45 s.2-6
1037.Doleželová J.: ASEP v roce 2005
Informace Knav 2005 nr s.12-13
1038.Doliński D.: Przymus kupowania
Aida 1997 nr 10 s.41-42
1039.Dolniak B.: Narzędzia analizy pracy
Personel (Warszawa) 2000 nr 1 s.
1040.Domański H.: Polak żyje w swojej klasie
Gazeta Wyborcza 2010 nr 305 s.12-13
1041.Domarańczyk Z.: Szczęśliwość czasu
Zeszyty Naukowe i Dydaktyczne (Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie) 2000 nr 1 s.47-53
1042.Domaszewicz Z.: Zbadali Internet
Gazeta Wyborcza 2005 nr 9.4725 s.25
1043.Domaszewicz Z.: Web 2.0 to rewolucja w Internecie?
Gazeta Wyborcza(Online) nr s.
1044.Domaszewicz Z.: Ominąć korki światłowodami
Gazeta Wyborcza 2003 nr 292 s.9-10
1045.Domino E.: Baza rejestracyjna oddziału gromadzenia BUWr.
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 4 (65) s.
1046.Dong-shin D.: Korea eyes nurturing digital libraries
The Korea Times (Los Angeles, Calif.) 2006 nr 17342 s.17
1047.Dorsch J, Scherrer C: The evolving role of the librarian in evidence-based medicine
Bulletin of Medical Library Association 1999 nr 3 s.322-328
1048.Dougherty R. M.: Planning for New Library Future
LJ, Library journal 2002 nr 9 s.38-41
1049.Douglas G.: MLIS distance education at the University of South Carolina : report of a case study
Journal of American Society for Information Science 1996 nr 11 s.875-879
1050.Dougnac M. T.: Evolution technique de la "Bibliographie de la France" de 1938-39 a 1961
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1961 nr 11 s.513-522
1051.Dr K. O. : Zdobnictwo drukarskie Stanisława Wyspiańskiego
Poradnik Graficzny 1908 nr 3 s.35
1052.Drewnowski R.: Prawnicze bazy danych na CD-ROM-ach
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 11 s.10-15
1053.Dro J. C. Le: Heurs et malheurs de la coopération
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 3 s.202-210
1054.Drobot S.: Dzieła Jana Śniadeckiego w naukach matematycznych i przyrodniczych
Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 1955 nr s.95-111
1055.Drouchet Y.: Vingt ans de lecture publique a la Réunion
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1975 nr 11 s.513-518
1056.Drozdowicz M.: Dzieło multimedialne jako nowa kategoria polskiego prawa autorskiego na tle koncepcji budowy utworu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2001 nr 78 s.81-115
1057.Drozdowski S: Ludycje wiesne i ich kolenda świecka. Piśmienniczy pomnik folkloru XVI w. znaleziony w Opolu
Dziennik Zachodni 1953 nr 306 (3061) s.4
1058.Dudczak A., Jaskowska B.: Library 2.0-rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstw?
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 3 s.354-365
1059.Dudziak-Kowalska M.: Szkolenie studentów I roku AGH
Bibliotekarz 2003 nr 11 s.20-22
1060.Dudziak-Kowalska M.: Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 5-56 s.
1061.Dumitrasconiu C., Dimitrescu Y.: Romanian Thesaurus
Extensions and corrections to the UDC (English ed.) 1999 nr s.19-22
1062.Durno J., Lloyd S, MacLean E., Singh S.: Librarianship in 2010: The '00 Decade in Review
IFLA journal 2001 nr 3 s.159-162
1063.Dworschak M.: Ale numer!
Forum 2004 nr 15 s.18-23
1064.Dydowiczowa J.: Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945-1950
Kronika Wielkopolski 1990 nr 4 s.34-42
1065.Dziarnowska J.: O "Przyjaciółce". Tajemnica nakładu - 1000 listów dziennie
Nowa Kultura (Warszawa. 1950) 1953 nr 10 s.8
1066.Dzierżanowska D.: Likwidacja biblioteki PAN : komu księgozbiór, komu?
Życie 2004 nr 38 s.16
1067.Ellis U., Engel D., Womack K.: Opening a library 24 hours
Journal of Library Administration 2002 nr 4 s.95-108
1068.Elsner T von: The return of the Luther manuscript "Wider Hans Worst" (against Hans Worst) to Germany
Spoils of War 1996 nr 2 s.41-44
1069.Emmons M., Botts C.: Developing teaching competencies for instructors In the academic library: a case study
Public services quarterly 2002 nr s.65-82
1070.Eop. : Jak zostać ministrem kultury?
Gazeta Wielkopolska 1998 nr 120 s.4
1071.Ergetowski R.: O ludziach polskiej książki na obczyźnie
Życie Literackie 1986 nr 2 s.8
1072.Erikson M., Lindstrom B.: Proffesor Aaron Antonovsky (1923-1994): the father of the salutogenessis
JECH Online 2005 nr s.460-466
1073.Eryomin A L.: Information ecology - a viewpoint
International journal of environmental studies (Print) 1998 nr 3-4 s.241-253
1074.Eskola E. L.: University students' information seeking behaviour in changing learning environment - How are students' information needs, seeing and use affected by new teaching methods?
Information Research 1998 nr s.
1075.Etzoni O., Etzoni A.: Face-to-face and computer-mediated communities, a comparative analysis
The Information society 1999 nr 15 s.241-248
1076.Eychlerowa B.: Henryk Sawoniak : Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 1945-1978. - Wrocław, 1985
Polish Libraries Today 1991 nr 1 s.75-78
1077.Eychlerowa B.: Henryk Sawoniak : Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 1945-1978. Wrocław 1985, 700 s.
Rocznik Biblioteki Narodowej 1987 nr 23-24 s.298-301
1078.Eychlerowa B.: Recepcja "Przeglądu Bibliotecznego" w zagranicznych serwisach informacyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Przegląd Biblioteczny 1977 nr 3 s.297-305
1079.Farrow J.: Propositional analysis and macrorules in indexing
Library review (Glasgow) 1996 nr 1 s.6-15
1080.Fayet S., Arot D.: Les budgets des bibliotheques publiques : du désir a la réalité
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1994 nr 3 s.20-29
1081.Fedorowicz M.: Planowanie usług bibliotecznych dla użytkowników niepełnosprawnych w bibliotekach publicznych
Nasze Forum (Zielona Góra) 2006 nr 3-4 s.119-128
1082.Feldmanowski H: O literaturze dla młodzieży
Tygodnik Poznański 1862 nr 52 s.413-416
1083.Fenton E. G.: An Overview of Portico: An Electronic Archiving Service
Serials review 2006 nr 2 s.81-86
1084.Feret B., Kołodziejczyk E.: Sieciowe rozpowszechnianie baz danych na CD-ROM w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej - zasoby i użytkowanie
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.40-45
1085.Feret B., Różniakowska E.: Komentarz do artykułu Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz Jak do tego doszło? Geneza katalogu NUKAT
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 2 s.213-215
1086.Feuillebois G.: Les bibliotheques d'observatoires
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1958 nr 3 s.175-184
1087.Feyl O.:
Zentralbl. Biblioth. -Wes. 1974 nr 8 s.482-484
1088.Filipo J.: Service Firms. Interdepessendence of External and Internal Marketing Strategies
European Journal of Marketing 1986 nr 8 s.
1089.Firak R., Głowacka M., Kuba L.: Pilates a wybrane elementy sprawności fizycznej w ramach koncepcji Heath-related fitness
Zeszyty Metodyczno Naukowe Studiów Doktoranckich 2005 nr 17 s.15-24
1090.Firlej-Buzon A.: Przyszłość bibliotek europejskich w świetle projektów komisji Europejskiej
Biblioteka w Szkole 1999 nr 4 s.8-
1091.Firlej-Buzon A.: Dokumenty życia społecznego Wielkiej Brytanii
Bibliotekarz 1999 nr 9 s.7-9
1092.Firlej-Buzon A.: Jak wygląda bibliotekarka Cz.1
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 9 s.3-6
1093.Firlej-Buzon A.: Heurystyka - geneza oraz współczesne zastosowania
Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 nr 1 s.23-37
1094.Firlej-Buzon A.: Jak wygląda bibliotekarka Cz.2
Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 1 s.8-11
1095.Firlej-Buzon A.: Jak wygląda bibliotekarka?
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 9 s.3-6
1096.Fitch D. K., Thomason J., Wells E. C.: Turning the library upside down: reorganization using Total Quality Management principles
Journal of Library Administration 1993 nr 5 s.293-299
1097.Fitowa A.: Z doświadczeń krakowskiej Pracowni OIN PAN nad tworzeniem słowników słów kluczowych nauk społecznych
Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 nr 1 s.167-179
1098.Florczak Z.: Andrzej Kłossowski. Na obczyźnie
Nowe Książki 1986 nr 5 s.80-83
1099.Floridi L.: A look into the future impact of ICT on our lives
The Information society 2006 nr 1 s.59-64
1100.Floridi L.: The Information Society and Its Philosophy: Introduction to the Special Issue on "The Philosophy of Information, its Nature and Future Developments"
The Information society 2009 nr 3 s.153-158
1101.Floridi L.: The Semantic Web vs. Web 2.0 : a Philosophical Assessment
Episteme: a journal of individual and social epistemology 2009 nr 6 s.25-37
1102.Follett B.K.: Just how are we going to satisfy our research customers?
LIBER quarterly 2001 nr 11 s.218-223
1103.Foltyn W.: Biblioteka Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w latach 1921-1944
Archiwum Historii Medycyny 1983 nr 2 s.150-156
1104.Fonotow G.: O prirodie bibliotiek: informacjonnyje li oni uczreżdienija?
Bibliotiekowiedienije 2002 nr 4 s.36-47
1105.Forest H. W.: Information ecology
Journal of systems management 1978 nr 29 s.32-36
1106.Forrest A.: The challenge of languages in Europe
Terminologie et Traduction 1999 nr 3 s.101-120
1107.Forrest M. E.: Learning and teaching retrospective
Health information and libraries journal (Print) 2008 nr 25 s.22-24
1108.Fortney L. M.: Status bibliotek publicznych w Stanach Zjednoczonych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1997 nr 355 s.67-82
1109.Fortney L.M.: Status bibliotek medycznych w Stanach Zjednoczonych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1997 nr 43 s.67-82
1110.Foster A.: Scientists at the U. of california at san Francisco Call for a Boycott of 6 Biology Journals
The Chronicle of Higer Education 2003 nr 10 s.A/34
1111.Foster A.: A non-linear model of information seeking behaviour
Information Research 2005 nr 2 s.
1112.Franas-Mirowska U.: Efektywność działań biblioteki w ocenie użytkowników Biblioteki Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim
Bibliotekarz 2000 nr 5 s.11-13
1113.Franco A.: Gateways to the Internet: Finding quality information on the Internet
Library Trends 2003 nr 2 s.228-246
1114.Frankowska A.: Rola bibliotekarzy w zakresie kreowania społeczeństwa informacyjnego
Bibliotekarz 2009 nr 6 s.11-14
1115.Frankowski A.: Projektowanie znaku firmowego
Wydawca (Warszawa) 1994 nr 6 s.34-35
1116.Frankowski Z.: Marketing w zarządzaniu gminą
Człowiek i Środowisko 1996 nr 2 s.141-152
1117.Froehlich T. J.: Kryteria oceny systemów wyszukiwawczych w Internecie
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 2 s.3-20
1118.Frohmann B: The power of images : A discourse analysis of the cognitive viewpoint
Journal of Documentation 1992 nr 4 s.365-386
1119.Frołow G.: W prirodie bibliotiek: informacjonnyje li oni uczreżdienija?
Bibliotekovedenie 2002 nr 4 s.36-47
1120.Frołow K.: Szkoda tego wszystkiego : rozmowa z Grzegorzem Czurczakiem - prezesem Domu Książki Katowice
Biblioteka Analiz 2009 nr 2 s.4-7
1121.Frołow K.: Pozycjonuj i nagłaśniaj. "Raport E-commerce 2009" cz. 2
Biblioteka Analiz 2009 nr 23 (260) s.16-17
1122.Frołow K.: Rządzimy w rankingach. "Raport E-commerce 2009" cz. 3
Biblioteka Analiz 2009 nr 24 (261) s.16-17
1123.Frołow K., Dobrołęcki P.: Nie szaleję ze szczęścia. Rozmowa z Andrzejem Rosnerem
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.89-95
1124.Fronczak A., Chojnacka-Mawińska I., Pototnicki S.: Automatyzacja w bibliotece głównej Politechniki Warszawskiej
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 3-4 s.317-327
1125.Fronczak I.: Komputerowa informacja chemiczna w Politechnice Warszawskiej
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 3-4 s.327-329
1126.Gaca-Dąbrowka Z.: Zarys rozwoju nauki o bibliotece w Polsce do 1939 roku
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1995 nr s.7-27
1127.Gaca-Dąbrowka Z.: Zawód bibliotekarza w II Rzeczpospolitej
Roczniki Biblioteczne 1982 nr 1-2 s.109-126
1128.Gaca-Dąbrowka Z.: Słownik pracowników książki polskiej
Roczniki Biblioteczne 2001 nr s.277-282
1129.Gaca-Dąbrowska Z.: O teoretycznych problemach nauki o bibliotece
Studia o Książce 1980 nr s.
1130.Gacińska M., Warząchowska B.: Przysposobienie biblioteczne w szkole wyższej
Nowa Biblioteka 1998 nr 2 s.19-21
1131.Galski P., Salerno-Kochan M.: Sprawny benchmarking nieodzownym elementem strategii TQM
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 nr 578 s.23-32
1132.Galton F.: Vox Populi
Nature (London) 1907 nr s.450-451
1133.Gamdzyk P., Gontarz A.: Szukajcie, może znajdziecie
Computer World (Warszawa) 2001 nr 1-461 s.44-45, 54
1134.Gapen D. K., Hampton Q., Schmitt S.: TQM : the director's perspective
Journal of Library Administration 1993 nr 1-2 s.15-28
1135.Garner J., Horwood L., Sullivan S.: The place of eprints in scholarly information delivery
Online information review (Print) 2001 nr 4 s.250
1136.Garrod P.: Survival strategies in the Learning Age - hybrid staff and hybrid libraries
Aslib proceedings 1999 nr 6 s.187-194
1137.Garrod P., Kinnel M.: Performance measurement. Benchmarking and UK Library and Information Services Sector
Libri (Copenhagen) 1996 nr 3 s.141-149
1138.Garrod P., Kinnel M.: Benchmarking development needs in the LIS sector
Journal of information science 1997 nr 2 s.111-118
1139.Garrod P., Kinnel M.: Benchmarking. A process for improvement
Journal of information science 1997 nr 2 s.111-118
1140.Gavrilov N. F.: L'Organisation du réseau des bibliotheques en URSS
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 3 s.89-92
1141.Gawron J.: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Polityka Społeczna 1977 nr 10 s.38
1142.Gawroński A.: Dla kogo Bibliografia Zawartości Czasopism?
Bibliotekarz 2002 nr 2 s.9-11
1143.Gawroński A.: Wykorzystanie księgozbioru podręcznego Czytelni Naukowej WiMBP
Bibliotekarz 1997 nr 5 s.14-17
1144.Gawroński A., Dynkowski M.: Biblioteczne portale albo wirtualne warsztaty informacyjne
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 7(15) s.
1145.George M. N.: L'adolescent, cet inconnu
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 3 s.61-66
1146.George W.: International Marketing and Organisational Behaviour. A. Partnership in Developing Custmer Conscions Employees at Every Level
Journal of Business Research 1990 nr s.
1147.Germain M., Lorius M.: Architectures des bibliotheques municipales a vocation regionale
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 3 s.39-48
1148.Geysztor M: Powrót po 55 latach : władze Bremy przekazały Politechnice Gdańskiej część jej przedwojennego księgozbioru
Nauka i Przyszłość 2000 nr 10 s.17
1149.Gębarowicz M.: Wawrzyniec-Laurenty Krzczonowicz, nieznany sztycharz II połowy XVII w.
Folia Historiae Artium 1981 nr s.49-120
1150.Gębołyś Z.: Kodeksy etyki zawodowej bibliotekarzy w Europie
Bibliotekarz 2005 nr 9 s.10-16
1151.Gębołyś Z.: Zagadnienia Informacji Naukowej 1994 nr 1-2 - 1995 nr 1-2. [Recenzja]
Bibliotekarz 1996 nr 12 s.28-29
1152.Gębołyś Z.: Co za dużo, to niezdrowo?
Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 11 s.29
1153.Gębołyś Z.: Spotkanie po latach (Biblioteka ZLP w Wilnie)
Bibliotekarz 2005 nr 1 s.24-25
1154.Gębołyś Z.: Kodeksy etyki zawodowej bibliotekarzy w Europie
Bibliotekarz 2003 nr 9 s.10-16
1155.Gębołyś Z.: Droga do kodeksów etyki bibliotekarskiej na świecie
Bibliotheca Nostra 2009 nr 1 s.14-25
1156.Gębołyś Z.: Biblioteka Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce
Studia Bibliologiczne 1997 nr s.148-157
1157.Gębołyś Z.: Bibliografia prac profesora Zyski
Studia Bibliologiczne 1977 nr s.25-67
1158.Gębołyś Z.: Praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1993 nr 2 s.11-15
1159.Gębołyś Z.: Etyka zawodu bibliotekarskiego - rozwój zainteresowań
Studia Bibliologiczne 1993 nr s.72-87
1160.Ghosh M.: E- theses and Indian academia: a case study of nine ETD Digital libraries and formulation of Policies for a national service
The International Information & Library Review 2009 nr 41 s.21-33
1161.Giappiconi T.: La tarification et ses masques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 2 s.10-22
1162.Giappiconi T., Gerard-Billon A.: L'évaluation dans les bibliotheques publiques françaises : une situation contrastée
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 1 s.78-84
1163.Gibson K. E., Silverberg M.: A two year experience teaching computer literacy of first-year medical students using skill based cohorts
Bulletin of Medical Library Association 2000 nr s.157-164
1164.Gilard S., Johansen J.: Information resources Project managment communications: personal and environment al barriers
Journal of information science 2005 nr 2 s.91-98
1165.Gilarewski R. S., Michajłow A. I., Czerny A. I.: Informatyka
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1977 nr 6 s.4-
1166.Giselsson A.: Litteratur som läker
Socionomen 1997 nr 3 s.3, 28-29
1167.Giselsson A.: Biblioterapi i praktiken
Socionomen 1997 nr 3 s.30
1168.Givry H., Carrez-Corral J. F.: La Maison du livre, de l'image et du son de Villeurbanne : que sont nos chefs-d'oeuvres devenus?
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1996 nr 5 s.14-21
1169.Głombiowski K.: Historia i współczesność w kształceniu uniwersyteckim bibliotekarzy
Studia o Książce 1971 nr 2 s.17-28
1170.Głombiowski K.: O dalszy rozwój bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego
Roczniki Biblioteczne 1967 nr 3-4 s.451-465
1171.Głombiowski K.: Fragment z dziejów upowszechniania książki we Wrocławiu na przełomie XVIII i XIX wieku (K.K. Streit)
Roczniki Biblioteczne 1962 nr 3-4 s.103-115
1172.Głombiowski K.: O funkcjonalną koncepcję nauki o książce
Studia o Książce 1970 nr s.5-24
1173.Głombiowski K.: Bibliotekoznawstwo jako dyscyplina uniwersytecka
Roczniki Biblioteczne 1962 nr 1-2 s.3-18
1174.Głowacka E: Koncepcja biblioteki jako "uczącej się" organizacji
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 2 s.80-87
1175.Głowacka E: Rola pracowników informacji w zarządzaniu wiedzą w organizacjach
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 s.46-52
1176.Głowacka E.: Koncepcja biblioteki jako uczącej się organizacji
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 2 (74) s.80-87
1177.Głowacka E.: Benchmarking w bibliotekach
Bibliotekarz 2005 nr 2 s.23-28
1178.Głowacka E.: Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych według Raportu Technicznego ISO/TR 20983
Przegląd Biblioteczny 2006 nr 4 s.445-460
1179.Głowacka E.: Problematyka zapewnienia jakości (Quality Assurance) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej
Bibliotekarz 1999 nr 1 s.11-17
1180.Głowacka E.: Wpływ nauki o organizacji i zarządzaniu na terminologię oraz badania w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 1-2 s.71-76
1181.Głowacka E.: Benchmarking jako narzędzie totalnego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekach
Bibliotekarz 1995 nr 10 s.15-18
1182.Głowacka E.: Związki zarządzania jakością z zarządzaniem wiedzą i ich wpływ na rolę bibliotekarzy
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 1 s.30-39
1183.Głowacka E.: Problematyka badań użytkowników bibliotek uniwersyteckich - nowa koncepcja na tle dotychczasowego stanu badań
Roczniki Biblioteczne 1992 nr 1-2 s.3-17
1184.Głowacka E.: Rola pracowników informacji w zarządzaniu wiedzą w organizacjach
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 (80) s.46-52
1185.Głowacka E.: Rola pracowników informacji w zarządzaniu wiedzą (knowledge management) w organizacjach
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 1(79) s.45-52
1186.Głowacka E.: Funkcja informacyjna internetowych stron WWW bibliotek na przykładzie polskich bibliotek uniwersteckich
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 4 s.291-301
1187.Głowacka E.: Retrokonwersja katalogów w Bibliotece Narodowej Francji
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 4 s.293-306
1188.Głowacka E.: Pamięć świata - program UNESCO poświecony ochronie i udostępnianiu najcenniejszych zasobów bibliotek i archiwów
Bibliotekarz 2001 nr 4 s.19-21
1189.Głowacka E.: Główne współczesne kierunki badań z zakresu bibliotekoznawstwa na świecie
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 1 s.22-27
1190.Głowacka T: MACS - europejski system wielojęzycznego wyszukiwania rzeczowego dokumentów
Bibliotekarz 2001 nr 12 s.11-13
1191.Głowacka T: Język haseł przedmiotowych dla katalogów online bibliotek akademickich
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 1-2 s.55-63
1192.Głowacka T: MACS - europejski system wielojęzycznego wyszukiwania rzeczowego dokumentów
Bibliotekarz 2001 nr 12 s.11-13
1193.Głowacka T: Dokąd zmierza język KABA? Powstanie i rozwój języka. Stan obecny. Pytania o przyszłość
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 3 s.297-320
1194.Głowacka T: Francuskojęzyczne kompatybilne języki haseł przedmiotowych na Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji w Oslo
Bibliotekarz 2006 nr 1 s.15-18
1195.Głowacka T: Kilka refleksji na temat tendencji w zakresie języków informacyjno-wyszukiwawczych o leksyce wykorzystującej słownictwo języków naturalnych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 1 (77) s.67-68
1196.Głowacka T.: Język KABA i języki haseł przedmiotowych nowej generacji
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 1-2 s.125-137
1197.Głowacka T.: Walidacja haseł do kartoteki wzorcowej języka haseł przedmiotowych
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.165-170
1198.Głowacka T.: Język haseł przedmiotowych KABA po sześciu latach istnienia
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 2(74) s.40-52
1199.Głowacka-Helak M.: Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w poznaniu oraz zabezpieczanie zbiorów porzuconych i opuszczonych w latach 1945-1946 na terenie Wielkopolski i ziem odzyskanych
Roczniki Biblioteczne 1991 nr 1-2 s.271-288
1200.Goasquen J.: Coopération, un oui franc et massyf : le Centre national de coopération des bibliotheques publiques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1986 nr 2 s.114-127
1201.Goban-Klas T.: Pochwała medioznawstwa czyli renesans McLuhana
Studia Medioznawcze 2000 nr 1 s.9-23
1202.Goćkowski J.: Perspektywa ethosowa w nauce o cywilizacji
Prace Etnograficzne 1990 nr s.
1203.Godbold N.: Beyond information seeking: towards a general model of information behaviour
Information Research 2006 nr 4 s.
1204.Godos M.: Darmo dostali, darmowo dają
Życie Podkarpackie 2004 nr 1 s.6
1205.Godos M.: Czytajmy dzieciom
Życie Podkarpackie 2004 nr 20 s.4
1206.Godos M.: Cenzura?
Życie Podkarpackie 2007 nr 23 s.4
1207.Godos M.: Miło i przytulnie
Życie Podkarpackie 2002 nr 48 s.6
1208.Godos M.: Dynowianie czytają więcej
Życie Podkarpackie 2002 nr 10 s.12
1209.Godos M.: Tysiąc woluminów
Życie Podkarpackie 2004 nr 5 s.5
1210.Godwin P.: Making Life Easier for Academics : How librarians can help staff weather the technological storm
Journal of literacy research ( Online) 2005 nr 2 s.
1211.Goiri M., Edigo A., Martinez de Sousa J.: Consorgio Ferrex
Journal of Business Research 2000 nr 50 s.41-46
1212.Golat J.: Regulaminy bibliotek wchodzących w skład innych jednostek organizacyjnych
Bibliotekarz 2006 nr 6 s.9-11
1213.Golc J.: Taniec - środek kształcenia kultury ogólnej
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2002 nr 11 s.35-37
1214.Golec-Nycz E.: Pozycja bibliotekarzy w świetle projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 9 (49) s.
1215.Golec-Nycz E.: RFBR (eferberyzacja) - nowa filozofia katalogowania
Bibliotekarz 2004 nr 9 s.9-13
1216.Goleman D., Boyatzis R., McKee A.: Obudź w sobie pasję do pracy
Przegląd Organizacji 2002 nr 5 s.41-43
1217.Golińska-Pieszyńska M: Zarządzanie wiedzą - zarys koncepcji
Studia Kupieckie 2003 nr 2 s.195-200
1218.Goliński Z.: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3 cz. 2, Mazowsze z Podlasiem
Wiek Oświecenia 2003 nr s.173-176
1219.Goliński Z.: Perspektywy rozwoju nauki o literaturze
Ruch Literacki 1968 nr 2 s.95-108
1220.Gollob Z: Sposoby reprodukcji do celów graficznych
Poradnik Graficzny 1906 nr 2 s.30-31
1221.Gollob Z: Sposoby reprodukcji do celów graficznych
Poradnik Graficzny 1906 nr 1 s.11
1222.Gollob Z: Sposoby reprodukcji do celów graficznych
Poradnik Graficzny 1905 nr 7 s.11-12
1223.Gollob Z: Sposoby reprodukcji do celów graficznych
Poradnik Graficzny 1905 nr 6 s.9-11
1224.Gollob Z: Wskazówki przy zamawianiu klisz dla ilustracji dzieł, cenników, katalogów
Poradnik Graficzny 1905 nr 5 s.21-22
1225.Gołachowski K.: "PC kurier" sprzed laty
PC kurier 1997 nr 20 s.64
1226.Gołąb T.: Kościół w Internecie
Biuletyn - Katolicka Agencja Informacyjna 1999 nr 21 s.36-37
1227.Gołębiewski Ł.: Batalia o cła
Notes Wydawniczy 1994 nr 1 s.5-6
1228.Gołębiewski Ł.: Ceny rosną szybciej niż nakłady
Rzeczpospolita (Warszawa) 2001 nr s.B3
1229.Gołębiewski Ł.: Ignorancja : w odpowiedzi Jolancie Walewskiej po raz drugi
Notes Wydawniczy 1998 nr s.20
1230.Gołębiewski Ł.: Powód do dumy: rynek książki po 1989 roku
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.6-8
1231.Gołębiewski Ł.: Księgarnia bestsellerów
Wprost 1998 nr 40 s.122-123
1232.Gołębiewski Ł.: Kryzys powinien być krótkotrwały : maleje produkcja, spada liczba tytułów i nowości na polskim rynku książki
Rzeczpospolita (Warszawa) 2002 nr 82 s.B5
1233.Gomulicki JW.: O nowej bibliografii prasy warszawskiej oraz o jej autorze
Rocznik Warszawski 1995 nr s.165-180
1234.Gonet K.: Komputeryzacja bibliotek i możliwości jej wpływu na procesy gromadzenia księgozbiorów w bibliotekach kościelnych : zarys problematyki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1993 nr s.255-268
1235.Gonet K.: Działy księgozbioru podręcznego w czytelni Biblioteki Seminaryjnej w Warszawie
FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1997 nr 1-2 s.205
1236.Gonet K.: Biblioteka księży misjonarzy u św. Krzyża w Warszawie. Zarys problematyki
Nasza przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce 1996 nr s.71-111
1237.Gonet K.: Metoda opisu warsztatu bibliotecznego dla potrzeb automatyzacji
Przegląd Biblioteczny 1986 nr 2 s.147-170
1238.Gontarz A.: Urząd bez papieru
Computerworld Polska Online 2006 nr 6 s.8-9
1239.Goodman K. S., Paulson E. J.: Influential studiem in eye - movement research
Reading online 1999 nr 1 s.
1240.Gordon R. S.: Overcoming the systems librarian imposter syndrome
LIBRES (Kent Ohio) 2003 nr 2 s.1-4
1241.Gorman M.: The corrupction of catalouging
Library journal 1995 nr s.4-32
1242.Gorman M.: Bibliographic control or chaos : an agenda for national bibliographic services in the 21st century
IFLA journal 2001 nr 5-6 s.307-313
1243.Gorman M.: Przyszłość biblioteki akademickiej
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.147-155
1244.Gorman M.: Meditations for librarians
American libraries (Chicago, III.) 1997 nr 8 s.40-42
1245.Gorol A , Młodożeniec W. M., Skotnicka A.: Zintegrowany Informacyjno-Biblioteczny System Metale Nieżelazne 3
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1999 nr 1 s.20-26
1246.Gorzelak G.: Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady
Studia Regionalne i Lokalne (Warszawa. 2000) 2003 nr 1 (11) s.37-58
1247.Goulding A.: The personality of the future information workforce
Education for information 2000 nr 1 s.7-31
1248.Grabowska M.: Normalizacja w zakresie informacji i dokumentacji w Polsce w latach 1993-2000
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 1-2 s.11-38
1249.Grabowska M.: Polish National Referendum Act.
Yearbook of Polish European Studies 2002 nr 6 s.181-206
1250.Grabowska M.: Polska ustawa o referendum ogólnokrajowym (referenda akcesyjne)
Studia Europejskie 2003 nr 1 s.95-166
1251.Grabowska M.: Normalizacyjne problemy przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej : (projekt nowej ustawy o normalizacji w Sejmie)
Studia Europejskie 2001 nr 4 s.131-132
1252.Gramatowski V.:
Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Universita di Roma 1973 nr 1-2 s.102-106
1253.Gratch B., Wood E.: Strategic planning : implementation and first-year appraisal
Journal of academic librarianship 1991 nr 1 s.10-16
1254.Grisoli P.: Aspetti della raccolta di documentazione in biblioteca
Bollettino d'informazione 1977 nr 2 s.122-125
1255.Grocholski H., : Wyniki ankiety dotyczącej korzystania z usług Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych UMCS
Folia Bibliologica 1994 nr 42-43 s.85-92
1256.Grocholski L.: Wizerunek instytucji w Internecie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 32 s.
1257.Grochowska A.: Normalizacja terminologii z zakresu bibliotekarstwa i bibliografii
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 2 s.147-155
1258.Grodzicka M.: Entuzjastki
Guliwer (Warszawa) 2000 nr 1 s.64-66
1259.Grodzka D: Rozwój koncepcji systemu naukowej informacji medycznej w Głównej Bibliotece Lekarskiej (1971-1995)
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1996 nr 352 s.21-33
1260.Grodzka D.: E-administracja w Polsce
Infos (Warszawa) 2007 nr 18 s.1-4
1261.Grognet T., Lorius M.: Les bibliotheques municipales a vocation regionale
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 3 s.17-24
1262.Groman M.: Przyszłość biblioteki akademickiej
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.147-155
1263.Gromek A.: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN) : cele i zadania
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1993 nr 1 s.4-5
1264.Gruninger M., Uschold M.: Ontologies : principles, methods and applications
Knowledge engineering review (Print) 1996 nr 2 s.93-136
1265.Grygowski D.: Wyprawa do bibliotek niemieckich czyli krótki kurs nowoczesnego bibliotekarstwa
Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 2 s.12-15
1266.Grygowski D.: Możliwości wykorzystania UKD w bibliotecznych systemach zautomatyzowanych w sytuacji głębokich zmian w metodyce klasyfikowania
Bibliotekarz 1999 nr 2 s.5-10
1267.Grysa J., Skoczyński B.: Francuskie mediateki. Klucz do wiedzy i kultury XXI wieku
Biblioteka (Poznań) 1997 nr s.67-68
1268.Grzecznowska A.: Użytkowanie informacji biznesowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach zmieniającego się rynku usług informacyjnych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 11(40) s.
1269.Grzecznowska A., Mostowicz E.: Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe jako użytkownicy informacji
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1996 nr 1 s.16-22
1270.Grzegorczyk P.: Trzy słowniki literackie
Ruch Literacki 1967 nr 1 (40) s.45-49
1271.Grześkowiak J., Bednarek-Michalska B.: Deklaracja Berlińska w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 2(63) s.
1272.Grzybowska E.: Baza danych BDN UMCS jako źródło informacji o dorobku naukowym Uczelni
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004 nr 2 s.26-34
1273.Grzybowska E.: Biblioteka Narodowa Francji. Przemiany i organizacja
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 25 s.369-381
1274.Grzybowski J: Muzyczna ofiara wojny : zbiory z Pruskiej Biblioteki Państwowej przechowywane w Krakowie
Ruch Muzyczny (Warszawa 1957) 1995 nr 8 s.6-10
1275.Guarino N.: Formal ontology, conceptual analysis and knowledge representation
International journal of human-computer studies (Print) 1995 nr 5-6 s.625-640
1276.Guéron J.: Problemes de documentation en matiere d'énergie atomique
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1957 nr 9 s.629-632
1277.Guilbaud M., Dougnac M. T.: Le dépot légal, son sens et son évolution
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1960 nr 8 s.283-291
1278.Guiton J., Vayssade C.: La démarche qualité a l´Agence bibliographique nationale
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 1 s.35-38
1279.Gulbinowicz H.: List papieski na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1986 roku
Wrocławskie Wiadomości Kościelne 1986 nr 39 s.60
1280.Gulczyńska H., Świerzbowska-Kowalik E., Jabłecka J.: Strategie pozyskiwania i utrzymywania zasobów a przetrwanie oraz rozwój organizacji naukowych
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1997 nr 10 s.65-89
1281.Gummeson E.: Using Internal Marketing to Develop a New Culture - The Case of Ercsson Quality
Journal of Business and Industrial Marketing 1987 nr 3 s.
1282.Gumowski M: Medale hetmana Jana Zamoyskiego
Teka Zamoyska 1938 nr 2 s.69-71
1283.Guszkowska M.: Ćwiczenia fizyczne a stany emocjonalne, potrzeby psychiczne i poziom intelektualny kobiet aktywnych ruchowo
Roczniki Naukowe AWF (Warszawa) 2000 nr s.135-152
1284.Guszkowska M.: Wpływ regularnych ćwiczeń aerobiku na stany emocjonalne kobiet
Medycyna Sportowa 2006 nr 3 (6) s.163-168
1285.Guszkowska M., Piotrowska-Całka E.: Wpływ ćwiczeń aqua aerobicu na stany emocjonalne kobiet
Wychowanie Fizyczne i Sport 2007 nr 1 s.25-29
1286.Hałoń E.: Towarzystwa naukowe ogólne i specjalistyczne (humanistyczne) w Polsce: rozważania o czasie przeszłym i perspektywach
Heureka (Warszawa) 2004 nr s.7-47
1287.Hamilton-Pennell C., Lance K. C., Rodney M. J., Hainer E.: Dick and Jane Go to the Head Of the Class
School Library Journal (New York, N. Y.) 2000 nr 1 s.
1288.Hamston J., Love E.: Teenage boy's leisure reading dispositions: juggling male youth culture and family cultural capital
Educational Review 2003 nr 2 s.162-177
1289.Hancock-Beaulieu M.: Evaluating the impact of an online library catalogue in subject searching behaviourat the catalogue at the shelves
Journal of Documentation 1990 nr 4 s.318-339
1290.Harden A., Thomas J.: Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews
BMC Medical research methodology (Online) 2008 nr 45 s.
1291.Harwood N., Bydder J: Student expectations of, and satisfaction with, the university library
Journal of academic librarianship 1998 nr 2 s.161-178
1292.Haythornthwaite C.: Community Development Among Distance Learners: Temporal and Technological Dimensions
Journal of computer Mediated Communication 2000 nr 1 s.
1293.Hector C.: The future of library acquisitions as the electronic information realm involve
Library acquisition. Practice and theory 1997 nr 2 s.189-194
1294.Hédon G.: L'évolution des utilisateurs d'Internet a la Bibliotheque de Grand'Place a Grenoble
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1999 nr 5 s.40-46
1295.Henderson B.: Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL)
Bibliotekarz 1995 nr 11 s.6-10
1296.Hepworth M.: Information literacy developments and issues in Spain
Library review (Glasgow) 1998 nr 2 s.
1297.Herbert S., Douglas K.: Chaotic behavior in computer mediated network communication
Information processing & management (Print) 1996 nr 5 s.555-562
1298.Hernon P., Calvert P. J.: Methods for measuring service quality in libraries in New Zealand
Journal of academic librarianship 1997 nr 5 s.387
1299.Hernon P., Nitecki D. A.: Measuring service quality at Yale University's Libraries
Journal of academic librarianship 2000 nr 4 s.259-273
1300.Hernon P., Nitecki D. A., Altman E.: Service quality and customer satisfaction; an assessment and future directions
Journal of academic librarianship 1999 nr 1 s.9-17
1301.Hewiston A.: Use and awareness of electronic information services by academic staff at Leeds Metropolitan University a qualitative study
Journal of librarianship and information science 2002 nr 1 s.43-52
1302.Hiom D.: Retrospective on the RDN
Ariadne (Dundee. Online) 2006 nr 47 s.
1303.Hjorland B.: Theory and metatheory of information science: A new interpretation
Journal of Documentation 1998 nr 5 s.606-621
1304.Hleb-Koszańska H.: Adam Łysakowski : życie i działalność
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.5-51
1305.Hlebowicz A.: Białoruska droga do wolności
Więź 1991 nr 2 s.22-27
1306.Hoadley I. B.: The future of networks and OCLC
Journal of Library Administration 1987 nr 3-4 s.58- 91
1307.Hobohm H. C.: Was sollten uns Bibliotheken wert sein?
Kommunalpolitische Blätter (Recklinghausen) 2006 nr 7 s.30-31
1308.Hoch P.: Les ventes de livres et leurs catalogues : XVIIe-XXe sie`cle. Actes des journe?es d'e?tude organise?es par l 'École nationale des chartes (Paris, 15 janvier 1998) et par l'ENSSIB (Villeurbanne, 22 janvier 1998) re?unis par A. Charon et E. Parinet, Paris 2000
Bulletin des bibliotheques de France (En ligne) 2001 nr 5 s.208
1309.Hochfeld S, Akinsha K: Who owns the Lubomirski Dürers?
ARTnews 2001 nr 9 s.158-163
1310.Hodkewycz M.: Na metodołohicznomu rozdoriżżi. Notatky pro suczasne knyhoznawstwo
Krytyka 1929 nr 9 s.59-69
1311.Hoeppner M., Decker R.: Strategic Planning and customer intelligence in academic libraries
Library Hi Tech 2006 nr 4 s.504-514
1312.Hoey C., Ashcroft L.: PR, marketing and the Internet: implications for information professionals
Library Managament 2001 nr 1-2 s.68-74
1313.Hoffmanowa z Tańskich K: Spis naprędce dzieł w języku polskim dla czytania i nauki dla młodzieży żeńskiej
Rozrywki dla Dzieci 1828 nr 53 s.297-302
1314.Hofmokl J., Tarkowski A.: Creative Commons, innowacje w systemie prawa autorskiego i rozwój wolnej kultury
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 3 (64) s.
1315.Holden C.: Internet and the aging brain
Science (New York, N.Y.) 2008 nr 322 s.509
1316.Hollender H.: Klasyfikacja, wolny dostęp i aktiv - piana
Bibliotekarz 1999 nr 9 s.15
1317.Hollender H.: Chmurnie i górnie o współpracy bibliotek
Bibliotekarz 2010 nr 10 s.5-9
1318.Hollender H.: Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Koncepcja funkcjonalna i estetyczna
Rocznik Biblioteki Narodowej 1996 nr s.195-214
1319.Hollender H.: Elżbieta Barbara Zybert, Kultura organizacyjna w bibliotekach: Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2004.
Roczniki Biblioteczne 2004 nr s.201-204
1320.Hollender H.: Jacek Wojciechowski, Biblioteczna wartość naddana. Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego, Kraków 2006
Roczniki Biblioteczne 2007 nr s.303-307
1321.Hollender H.: Biblioteki cyfrowe w Polsce: warunki i zagrożenia
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 4 (65) s.
1322.Hollender H.: Dobra i zła książka w opiniach bibliotekarzy i publicystów warszawskich przed I wojną światową
Studia o Książce 1989 nr s.189-208
1323.Hollender H.: List dr. Henryka Hollendra
Przegląd Biblioteczny 2009 nr 4 s.493-494
1324.Hollender H.: Na matematyka
Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 12 s.18
1325.Hollender H.: "Przegląd" opiniotwórczy
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 1 s.15-16
1326.Hollender H.: Zacznijmy przyglądać się Primo : spotkanie w Bibliotece Narodowej
Bibliotekarz 2011 nr 1 s.28-29
1327.Hollender H.: Cyfrowe biorą wszystko
Computer World (Warszawa) 2005 nr 41 s.34-36
1328.Hollender H.: World Wide Lib?: o konsorcjach bibliotecznych teraz i w przyszłości: elektroniczne rozpowszechnianie informacji naukowej: konferencja międzynarodowa, Akademia Medyczna, Łódź, 22-23 VI 1998 r.
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1999 nr 359 s.29-38
1329.Hollender H.: Uczcie mało, ale smacznie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 8 s.
1330.Holley R.: Crowdsourcing: how and why should libraries do it?
D-Lib magazine 2010 nr 3-4 s.
1331.Holubek G.: Otworzyć zatrzaśnięte drzwi
Rzeczpospolita (Warszawa) 2004 nr 80 s.A7
1332.Homann B.: German Libraries at the starting line for the new task of teaching information literacy
Library review (Glasgow) 2003 nr 7 s.310-318
1333.Homecki A.: Historia Archiwum Domowego Czartoryskich 1879-1953
Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie 1980 nr s.61-83
1334.Homola I.: Międzynarodowe i narodowe słowniki biograficzne
Kwartalnik Historyczny 1957 nr s.233-244
1335.Hood W. W., Wilson C. S.: Analysis of the fuzzy set literature using phrases
Scientometrics 2002 nr 1 s.103-118
1336.Hooper V., Goh Ch. H. T.: Knowledge and information sharing In a closed information environment
Journal of knowledge management 2009 nr 2 s.1367-3270
1337.Hooper V., Telvin Goh H.: Knowledge and information sparing in a closed information environment
Journal of knowledge management 2009 nr 2 s.21-34
1338.Hoorn E.: Repositories, Copyright and Creative Commons for Scholarly Communication
Ariadne (Dundee. Online) 2005 nr 45 s.
1339.Horacek J.: Les bibliotheques universitaires en Australie
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1981 nr 3 s.147-152
1340.Horami-Poutanen K.: The National Library of Finland - the national gateway to information
The National Library of Finland Bulletin 2006 nr s.4-6
1341.Hornung B.: Buchforschung - ein Privileg der Kulturgeschichte? Das Medium Buch also Objekt der Wissenschaften
Buchhandelsgeschichte 1982 nr 3 s.114-118
1342.Hove J. Van, Bellaiengh G. Van: La Formation professionnelle
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 1 s.29-35
1343.Howorka B: Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie i krajowa sieć bibliotek medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1995 nr 351 s.39-48
1344.Howorka B: Bibliometria - uwagi po roku
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 1995 nr 1-2 s.166-170
1345.Howorka B.: Ustawa: "Prawo o szkolnictwie wyższym" o bibliotekach i bibliotekarzach
Bibliotekarz 2007 nr 3 s.2-6
1346.Howorka B.: Społeczeństwo informacyjne
Bibliotekarz 2002 nr 1 s.3-10
1347.Howorka B.: Dozwolony użytek chronionych utworów
Bibliotekarz 2002 nr 9 s.8-13
1348.Howorka B.: Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie
Bibliotekarz 2006 nr 10 s.7-11
1349.Howorka B.: Ustawa z mego złego snu
Bibliotekarz 1997 nr 12 s.3-7
1350.Howorka B.: Prawo autorskie - Konwencja berneńska i polska ustawa
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 2-3 s.175-188
1351.Howorka B.: Ochrona zbiorów bibliotecznych w świetle przepisów
Bibliotekarz 1999 nr 3 s.6-8
1352.Howorka B.: O statusie prawnym biblioteki - zakładu publicznego
Bibliotekarz 2004 nr 3 s.16-19
1353.Howorka B.: Użytkownik czy klient
Bibliotekarz 2004 nr 9 s.16-20
1354.Howorka B.:
Bibliotekarz 1999 nr 11 s.8-9
1355.Howorka B.: Wybrane problemy organizacji pracy w bibliotece
Poradnik Bibliotekarza 1981 nr 11-12 s.273-280
1356.Howorka B.: Wypożyczenie i rewers biblioteczny
Przegląd Biblioteczny 1983 nr 1 s.27-33
1357.Howorka B.: Nowa ustawa o bibliotekach pilnie poszukiwana: głos w dyskusji - w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej
Bibliotekarz 2001 nr 12 s.5-8
1358.Howorka B.: Zawód bibliotekarza w świetle przepisów prawnych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 2(53) s.
1359.Howorka B.: Miejsce Biblioteki Głównej - Uczelnianego ośrodka informacji naukowej w projekcie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". W: Konferencja ogólnopolska z udziałem Gości/ Sponsorów zagranicznych: materiały konferencyjne: informacja naukowa w bibliotekach medycznych. Łódź, 24-25 XI 2003 r.
Forum Bibliotek Medycznych 2008 nr 1 s.350-360
1360.Hryńkiw O.: Praktyka, nie teoria!
Życie Podkarpackie 2002 nr 25 s.23
1361.Hryńkiw O.: Czytać i gadać
Życie Podkarpackie 2009 nr 25 s.14
1362.Hryńkiw O.: Gdyby nie dary od czytelników w bibliotekach byłaby straszna bieda!
Życie Podkarpackie 2008 nr 17 s.25
1363.Hryńkiw O.: Cała rodzina Sieradzkich
Życie Podkarpackie 2004 nr 16 s.18
1364.Hryńkiw O.: Nie piszcie, że płakałam.
Życie Podkarpackie 2008 nr 41 s.14
1365.Hryńkiw O.: Stary- nowy człowiek
Życie Podkarpackie 2005 nr 8 s.13
1366.Hryńkiw O.: Gdzie się podziały tamte szturmówki
Życie Podkarpackie 2005 nr 17 s.1
1367.Hryńkiw O.: Warto czasami wyłączyć wzrok, a włączyć słuch
Życie Podkarpackie 2008 nr 43 s.23
1368.Hryńkiw O.: Najpierw zwrot, potem wynajęcie?
Życie Podkarpackie 2002 nr 12 s.7
1369.Hryńkiw O.: Własnym sumptem
Życie Podkarpackie 2005 nr 36 s.13
1370.Hryńkiw O.: Wieczorek u "białych lasek"
Życie Podkarpackie 2008 nr 43 s.23
1371.Hryńkiw O.: Do szkoły marsz!
Życie Podkarpackie 2005 nr 33 s.7
1372.Hughes S. K., Shapiro J. J.: Information literacy as a liberal art : enlightenment proposals for a new curriculum
Educom Review 1996 nr 2 s.31-35
1373.Iljon A.: The European Libraries Programme: an overview
Journal of Documentation 1995 nr 5 s.361-377
1374.Ippoldt L.: Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945-1990. Cz. 2
Bibliotekarz 1992 nr 3 s.27-30
1375.Ippoldt L.: Biblioterapia w związkach z innymi naukami
Biblioterapeuta 2000 nr 4 s.1-6
1376.Ippoldt L.: Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945-1990. Cz. 1
Bibliotekarz 1992 nr 2 s.30-34
1377.Itoh K., Aoki H., Hansen J. P.: Learning to interact with a computer by gaze
Behaviour & information technology (Print) 2008 nr 4 s.339-344
1378.Iveković R.: Słownik Chazarski i Imię Róży czyli o zastosowaniu encyklopedii
Literatura na Świecie 1988 nr 1 s.116-118
1379.Jabłońska W.: Biblioteka polska w Rumunii i jej wpływ na powstanie TPN na Śląsku
Roczniki Biblioteczne 1960 nr 3-4 s.477-520
1380.Jabłoński R., Konarski B.: Zabezpieczanie obiektów budowlanych przed zawilgoceniem a skuteczność osuszania metodami iniekcyjnymi
Ochrona zabytków 2000 nr 1 (208) s.93-99
1381.Jabłoński W.: Dorobek Wydawnictwa Morskiego
Gdański Rocznik Kulturalny 1964 nr s.56-68
1382.Jachowicz S:
Dziennik dla Dzieci 1830 nr 2 s.19, 64, 72, 84, 87-88, 115-116, 132, 156, 175-.
1383.Jachowicz S:
Dziennik dla Dzieci 1830 nr 1 s.20, 44, 56, 80, 88, 112, 162, 210, 284
1384.Jachowicz S:
Dziennik dla Dzieci 1830 nr 3 s.36, 67-68, 84, 155-156, 252
1385.Jachowicz S:
Dziennik dla Dzieci 1830 nr 4 s.83-84, 108, 164, 196, 200
1386.Jackowicz-Korczyński J., Kowalczyk-Wilk H.: Biblioteka szkolna centrum informacji multimedialnej i internetowej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 10 s.
1387.Jackson M. M.: The future of books in an electronic era
The International Information & Library Review 1992 nr 24 s.307-313
1388.Jacob R. J. K.: The use of eye movements in human-computer interaction techniques : what you look at is what you get
ACM transactions on information systems 1991 nr 2 s.152-169
1389.Jacobs N.: Academic researches use of the Internet, and thei consequent support requirements
Library and information research news 1998 nr 70 s.30-34
1390.Jacobson F. F.: Gender differences in attitudes toward using computers in libraries : an eksploratory study
Library & information science research 1991 nr 3 s.267-279
1391.Jacobson S: Present at the creation : The founding and formative years of the Association of Academic Health Sciences Libraries
Journal of the Medical Library Association 2003 nr 2 s.149-154
1392.Jacso P.: Document - summarization software
Information today 2002 nr s.22-23
1393.Jacso P.: What is digital librarianship?
Computer in Libraries 2000 nr 1 s.54-55
1394.Jacukowicz Z.: Jak to robią w Unii? Systemy wynagrodzeń i klasyfikacja stanowisk pracy
Personel (Warszawa) 1999 nr 7-8 s.62-65
1395.Jagielska J., Stachowska-Musiał E.: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w okresie od 10 VI 1994 r. do 22 X 1995 r.
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1995 nr 3-4 s.13-14
1396.Jagoda J, Krawczyńska B, Pindera M: Tłumaczenia - cenne źródło informacji naukowo-technicznej
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1978 nr 2 s.34-35
1397.Jagoda J, Krawczyńska B, Pindera M: Tłumaczenia - cenne źródło informacji naukowo-technicznej
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1978 nr 2 s.34-35
1398.Jakimov G.: Les usagers des bibliotheques publiques en URSS
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 6 s.512-517
1399.Jakimowicz E.: Spotkanie w sprawie utworzenia rady programowej Bazy Danych "Biblioteki w Polsce" SBP
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1997 nr 2 s.104-107
1400.Jakubowska H.: Nowy Dom - nową szansą
Głos znad Niemna 1997 nr 40 s.2
1401.Jakubowski S.: Optacon - nowe możliwości dla niewidomych
Szkoła Specjalna 1982 nr 5 s.337-342
1402.Jakubowski T: Telepraca na fali
Gazeta "Praca dla Informatyków" 2001 nr s.17
1403.Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w zakresie katalogowania przedmiotowego (przykładowy model szkolenia)
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 3 s.
1404.Janczewska-Sołomko K.: Digitalizacja zbiorów dźwiękowych w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej: zarys problematyki
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 8 s.
1405.Janczewska-Sołomko K.: Digitalizacja dóbr kultury z moskiewskiej perspektywy
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2004 nr 1 s.43-45
1406.Jankowska M. A.: Powszechna edukacja informacyjno-komunikacyjna jako atrybut bibliotekarstwa akademickiego
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 1 s.
1407.Jankowska M. A.: Najnowsze trendy w amerykańskich bibliotekach akademickich
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 7 s.
1408.Jankowski P., Jankowska M. A.: Is this a geolibrary? A case of Idaho Geospatial Data Center
Information Technology and Libraries 2000 nr 1 s.4-10
1409.Janowska I.: Pięć lat Świata Książki
Megaron Biuletyn Nowości Wydawniczych 1999 nr 9 s.29
1410.Janowska K: Kruki za kruki
Polityka 1997 nr s.28-32
1411.Janowska K.: Lenin w krzakach
Polityka 1996 nr 29 s.6
1412.Janowska M.: Informacja elektroniczna a prawo autorskie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 7 (7) s.
1413.Janowska M.: Informacja elektroniczna a prawo autorskie
Bibliotekarz 2000 nr 2 s.22-23
1414.Janowska M.: Pierwsze posiedzenie Grupy Serującej Projektem CELIP. Ryga 17-18 listopad 2000
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny 2000 nr 3 s.36-39
1415.Janowska M.: Platforma użytkowników prawa autorskiego w Europie Środkowej i Wschodniej
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 362 s.41-45
1416.Janowska M.: Gromadzenie publikacji elektronicznych - o czym należy pamiętać
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 1 (19) s.
1417.Janowska M.: Sprawozdanie z wyjazdu do Finlandii
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny 2002 nr 1 s.61-64
1418.Janowski L.: Heleniusz Eu..., Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy przyniesione
Kwartalnik Historyczny 1903 nr s.685-689
1419.Januszko-Szakiel A.: Open Archival Information System: standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 3 s.342-358
1420.Januszko-Szakiel A.: Problemy organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce
Przegląd Biblioteczny 2010 nr 4 s.405-428
1421.Januszko-Szakiel A.: Dysertacje via Internet: projekt elektronicznej archiwizacji rozpraw naukowych w Niemieckiej Bibliotece Narodowej
Przegląd Biblioteczny 2006 nr 2 s.141-152
1422.Jarczykowa M.: Społeczne i kulturalne funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów w XVII wieku
Studia Bibliologiczne 2010 nr s.96-108
1423.Jarczykowa M.: Biblioteczka podróżna Janusza II Radziwiłła (1612-1655)
Studia Bibliologiczne 2001 nr s.34-45
1424.Jarmoszuk Z.: EBIB- elektroniczny biuletyn informacyjny bibliotekarzy
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 2 s.78-81
1425.Jarmoszuk Z.: Internet w pracy dziennikarzy
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 1 (83) s.15-21
1426.Jarmoszuk Z.: Bibliografia Zagadnień Informacji Naukowej 1999-2004
Zagadnienia Informacji Naukowej 2005 nr 1 s.113-145
1427.Jarmoszuk Z.: Człowiek - Informacja - Społeczeństwo : w drodze do społeczeństwa informacyjnego
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.105-110
1428.Jarmoszuk Z.: Kultura w katalogach serwisów internetowych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 nr 1 (81) s.38-50
1429.Jarmoszuk Z.: Pole semantyczne terminu kultura w definicjach kultury
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 1 s.17-34
1430.Jarmoszuk Z.: Zakres pola tematycznego dziedziny "wiedza o kulturze" w metatekstach dokumentów prezentujących kulturę w ujęciu diachronicznym
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 1 s.47-60
1431.Jarmoszuk Z.: Pole semantyczne kultury w uniwersalnych językach informacyjno-wyszukiwawczych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 s.14-36
1432.Jarońska A.: Normy dla wszystkich
Normalizacja 2000 nr 1 s.12-13
1433.Jarosiński Z.: W sześćdziesięciolecie "Biblioteki Narodowej"
Ruch Literacki 1979 nr 6 s.405-416
1434.Jarosz I: Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad młodzieżą w świetlicy szkolnej
Nowa Szkoła (Warszawa) 1998 nr 3 s.30-36
1435.Jaroszczenko TA.: Elektronnyje Żurnały-problema ili panaceja?
Naučnye i tehničeskie biblioteki 2001 nr 2 s.91
1436.Jarowiecki J.: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w krakowskiej Akademii Pedagogicznej
Akademia Pedagogiczna 2004 nr 19 s.
1437.Jarowiecki J.: Uwagi o powieści historycznej Władysława Stanisława Reymonta
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1972 nr s.111-116
1438.Jarowiecki J.: Cenna pomoc dla nauczyciela - polonisty
Głos Nauczycielski 1961 nr 8 s.6
1439.Jarowiecki J.: Słownik terminów literackich
Życie Literackie 1960 nr 20 (434) s.7
1440.Jarratt J., Coates J.: Odkrywanie przyszłości. 200 lat rosnącej kompetencji
Transformacje (Warszawa) 1996 nr 3-4 s.65-72
1441.Jarvehn K., Bystrom K.: Task complexity affects information seeking and use
Information processing & management (Print) 1995 nr 2 s.191-213
1442.Jaskowska B.: O kulturze konwergencji słów kilka
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr 1 s.
1443.Jaskowska B.: Kultura organizacyjna służb informacyjnych w procesie wprowadzania zmian
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004 nr 2 s.3-9
1444.Jaskowska M.: Cechy kształtujące wizerunek bibliotek naukowych w Internecie
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 1 s.29-41
1445.Jaskólska K., Wrzosek I.: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2002 nr 366 s.83-90
1446.Jaskólska K., Wrzosek I.: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 nr 1-2 s.83-89
1447.Jauk A., Hudomalj E.: Authentication and authorisation infrastructure for the mobility of users of academic libraries : an overview of developments
Program: electronic library and information systems 2006 nr 1 s.63-73
1448.Jazdon A.: Zastosowanie outsurcingu w biliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 2 s.247-259
1449.Jazdon A.: Nowoczesne organizacje bibliotek szkoły wyższej na przykładzie biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu
Roczniki Biblioteczne 1993 nr 1-2 s.3-15
1450.Jazdon A.: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w 75-lecie istnienia
Bibliotekarz 1994 nr 10 s.13-16
1451.Jazdon A.: Nowoczesna organizacja bibliotek szkoły wyższej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Roczniki Biblioteczne 1993 nr 1-2 s.3-15
1452.Jazdon A.: System specjalistów dziedzinowych w bibliotekach niemieckich
Bibliotekarz 1991 nr 6 s.19-21
1453.Jazdon A.: Założenia systemu specjalistów dziedzinowych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Bibliotekarz 1991 nr 7-8 s.16-19
1454.Jazdon A.: Bibliotekarz dziedzinowy - nowe spojrzenie po latach
Bibliotekarz 2001 nr 2 s.8
1455.Jegier A., Stasiołek D.: Wybrane kwestionariusze stosowane do oceny aktywności ruchowej w różnych grupach wiekowych
Medicina Sportiva 2003 nr 1 s.19-30
1456.Jehoram H. C.: European Copyright Law - Ever More Horizontal
IIC 2001 nr 5 s.540-544
1457.Jendroszczyk P: Spadkobiercy żądają zwrotu obrazów
Rzeczpospolita (Warszawa) 2005 nr 278 s.7
1458.Jędrzejczykowa W.: Sypnie nowościami
Guliwer (Warszawa) 2003 nr 3 s.32-34
1459.Jiao Q. G., Lichtenstien A. A., Onwuegbuzie A. J.: Library anxiety : characteristics of "at-risk" college students
Library & information science research 1996 nr 2 s.151-163
1460.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: Prevalence and reasons for university library usage
Library review (Glasgow) 1997 nr 5-6 s.411-420
1461.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: The relationship between library anxiety and learning styles among graduate students : implications for library instruction
Library & information science research 1998 nr 3 s.235-249
1462.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: Self-perception and library anxiety : an empirical study
Library review (Glasgow) 1999 nr 3 s.140-147
1463.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: Is library anxiety important?
Library review (Glasgow) 1999 nr 6 s.278-282
1464.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: I`ll go to the library later : the relationship between academic procrastination and library anxiety
College & research libraries 2000 nr 1 s.45-54
1465.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: Understanding library-anxious graduate students
Library review (Glasgow) 1998 nr 4 s.217-224
1466.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: Information search performance and research achievement: an empirical test of anxiety-expectation mediation model of library anxiety
Journal of the American Society for Information Science and Technology (Print) 2004 nr 1 s.41-54
1467.Jochum U.: Die Situation des höheren Dienst
Bibliotheksdienst 1998 nr 2 s.242-243
1468.Jochum U., Oehling H.: Die das falsche Steckenpferd reiten : eine Replik aut den Beitrag von te Boekhorst, Buch und Ceynowa im Bibliotheksdienst 32 (1998), H.4
Bibliotheksdienst 1998 nr 5 s.857-865
1469.Johannsen C. G.: Strategic issues in quality management
Journal of information science 1996 nr 3 s.155-164
1470.Johannsen C. G.: Can the ISO standards on quality management be useful to libraries and how?
INSPEL. International Newsletter of Special Libraries 1994 nr 2 s.229
1471.Johannsen C. G.: The use of quality principles and methods in library and information science theory and practice
Libri (Copenhagen) 1992 nr 4 s.281-295
1472.Johannsen C. G.: Strategic issues in quality management
Journal of information science 1996 nr 4 s.231-245
1473.Johannsen C. G.: The use of quality control principles and methods in library and information science theory and practice
Libri (Copenhagen) 1992 nr 4 s.283-295
1474.Johannsen C. G.: Quality management and innovation. Findings of a Nordic quality management survey
Libri (Copenhagen) 1995 nr 3 s.131-144
1475.John N. R.: The Ethics of the Click: Users and Digital Information in the Internet Age
Libri (Copenhagen) 2000 nr 2 s.129-135
1476.Johnson H.: Strategic planning for modern libraries
Library manager 1994 nr 1 s.7-18
1477.Johnson H., Davies S.C.: The Mitterand Library in contex. The Bibliotheque Nationale de France and library provision in France
Libri 1998 nr 4 s.187-217
1478.Johnson J. D.: An impressionistic map ping of information behavior with special attention to contexts, rationality, and ignorance
Information processing & management (Print) 2009 nr s.593-604
1479.Johnson R.: European Libraries Programme
Ariadne (Dundee. Online) 1996 nr s.
1480.Jones R., Afshari F.: Developing an integrated institutional repository at Imperial College London
Program: electronic library and information systems 2007 nr 4 s.338-352
1481.Jones S., Krishnan A.: TimeSpace: activity-based temporal visualisation of personal information spaces
Personal and Ubiquitous Computing 2005 nr 9 s.46-65
1482.Jopek A.: Wspomnienie o Stanisławie Sierotwińskim
Ruch Literacki 1976 nr 3 (96) s.186-187
1483.Jopkiewicz A.: Janusz Kapuścik: Wśród uczonych i miłośników książki
Bibliotekarz 1999 nr 9 s.24-25
1484.Josserand P.: La "Bibliographie de la France" a cinquante ans. Regard en arriere
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1961 nr 11 s.509-512
1485.Jouguelet S.: Collections spécialisées. Moderniser l'acces aux richesses du patrimoine
Chroniques de la Bibliotheque nationale de France 2003 nr 23 s.9
1486.Juola J. K.: The use of computer displays to improve reading comprehension
Applied cognitive psychology (Print) 1988 nr 2 s.87-95
1487.Jurgaś-Jaśkowska M.: Uczestniczyliśmy w obchodach jubileuszu miasta
Biblioteka w Szkole 2002 nr 1 s.26
1488.Jurow S., Barnard S.: Introduction : TQM fundamentals and overview of contents
Journal of Library Administration 1993 nr 1-2 s.1-13
1489.Jurowski M.: Działalność promocyjna Biblioteki Wrocławskiej wśród potencjalnych użytkowników
Bibliotekarz 2002 nr 10 s.28-21
1490.Justice S., Brock S.: Off-campus access: a case study of South Bank University
VINE. Very informal newsletter on library automation 2001 nr 2 s.23-27
1491.Juzwenko A: Ciągłość ponad dziejową wyrwą
Rzeczpospolita (Warszawa) 2003 nr 296 s.11
1492.Kaczarowska M.: Przydatność bazy PSJC - Polish Scientific Journal Contents w poszukiwaniach informacji o polskich publikacjach biologicznych i rolniczych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 nr 1 s.95-91
1493.Kaczor B.: Jak nas widzą... czyli biblioteka w oczach czytelników : badania ankietowe
Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 3 s.9-13
1494.Kalinowska H.: O nowej, niezwykłej bibliografii
Prasa Techniczna 1987 nr 3 s.31
1495.Kalota T.: Marzenie o polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 4 (74) s.
1496.Kamińska G., Olenderek H.: Dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne wydziału leśnego SGGW w zakresie leśnej geomatyki
Roczniki Geomatyki 2004 nr 3 s.43-49
1497.Kantor R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy kulturotwórczej działalności w zbiorowościach lokalnych.
Małopolska (Kraków, 1999) 2002 nr s.9-15
1498.Kantor T.: Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne
Archeion (Warszawa) 2004 nr s.301-308
1499.Kantorska K., Balayé S.: Un sanctuaire pour les sciences : projets d´architecture pour la Biblioteque nationale a l´époque révolutionnaire
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1989 nr 2-3 s.191-203
1500.Kapinos D., Sobielga J.: Proces starzenia się informacji wykorzystywanej w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2003 nr 1 s.32-34
1501.Karaangow P.: 110. rocznica utworzenia Biblioteki Narodowej im. Cyryla i Metodego w Sofii
Rocznik Biblioteki Narodowej 1987 nr 23-24 s.91-97
1502.Karbownik M.: e-Wizerunek Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej
Bibliotekarz 2005 nr 7-8 s.36-37
1503.Kari J, Savolainen R: Facing and bridging gaps in Web searching
Information processing & management (Print) 2006 nr 2 s.519-537
1504.Karkowski B.: "Słownik Bibliotekarza". Rozważania przed nowym wydaniem
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 1-2 s.139-145
1505.Karłowicz J.: Żegota Pauli
Wisła 1888 nr 4 s.653-662
1506.Karpińska E., Gomulski W.: Wynikowy opis stanowiska pracy i profilowanie wymagań
Personel (Warszawa) 1998 nr 4 s.17-19
1507.Karpovich AV, Terehova MV, Feodorova LM: Library as a provider of informational knowledge in the system of higher medical education
The international information & library review (Print) 2003 nr 3 s.367-373
1508.Karpowicz A.: "Fundusz Martwej Rączki"
Notes Wydawniczy 1995 nr 2 s.34-36
1509.Karpowicz A.: Ustawa o prawie autorskim
Notes Wydawniczy 1994 nr 4 s.26-29
1510.Karpowicz A.: Gdy dłużnik nie płaci
Notes Wydawniczy 1993 nr 10 s.20-23
1511.Karpowicz A.: Znikoma szkodliwość
Megaron Biuletyn Nowości Wydawniczych 1996 nr 10 s.23
1512.Kaśpierowicz W.: Czy tak powinno być?
Głos znad Niemna 1992 nr 2 s.2
1513.Kawecka-Gryczowa A.: Leszno - ośrodek wydawniczy Jednoty
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1964 nr s.217-271
1514.Kazienko P.: Struktura hipertekstu a struktura systemu WWW
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 2 s.36-56
1515.Kemoni H. N.: Theoretical framework and literature review in graduate records management research
African journal of library, archives and information science 2008 nr 2 s.103-117
1516.Kent L. M., Taylor M., Ehite W. J.: The relationship between Web site design and organisational responsiveness to stakeholders
Public relations review ( Riverdale, N.Y.) 2003 nr s.63-77
1517.Khoo C., Zhonghong W., Chaudhry A. S.: Potential and Prospects of Taxonomies for Content Organization
Knowledge organization 2006 nr 4 s.160-169
1518.Kiedrowski T.: Wychodźstwo ludności wiejskiej na zarobki za granicę
Głos 1893 nr 23 s.267
1519.Kierzkowski Z.: Gromadzenie i rozpowszechnianie zasobów informacyjnych oraz problemy badań, rozwoju i praktyki wirtualnej organizacji działań
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1998 nr 3-4 s.16-19
1520.Kilgour F. G.: Premiers pas vers une nouvelle bibliothéconomie : L'Ohio College Library Center
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1974 nr 5 s.245-256
1521.Kinnucan M. T., Baron L, Tague-Sutcliffe J: Labeled, Types Links as Cues when Reading Hypertext Documents
Journal of the American Society for Information Science 1996 nr 12 s.896-908
1522.Kirchhoff A. J.: Expanding the Preservation Network: Lessons from Portico
Library trends 2009 nr 3 s.476-489
1523.Kisilowska M.: Kształcenie bibliotekarzy i użytkowników - uwarunkowania i zadania z perspektywy międzynarodowej
Bibliotekarz 2002 nr 11 s.17-18
1524.Kisilowska M.: Społeczeństwo informacyjne; przyspieszenie integracji europejskiej. Konferencja ministerialna, Warszawa, 11-12 maja 2000 r.
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 2 s.50-52
1525.Kisilowska M.: Kształcenie bibliotekarzy i użytkowników - uwarunkowania i zadania z perspektywy międzynarodowej
Bibliotekarz 2002 nr 11 s.17-21
1526.Kisilowska M.: Definicje materiałów audiowizualnych wobec nowych form dokumentów
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 2 s.47-61
1527.Kislovskaya G: Catalogue of the books from Sárospatak collection in the Nizhny Novgorod Library : further developments
Spoils of War 1997 nr 4 s.45-46
1528.Klimaszewska W., Kozyra E.: Informacja naukowo-techniczna w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 1 s.29-32
1529.Klukowski B: Rosyjska Biblioteka Narodowa
Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 1 s.22
1530.Klukowski B.: Twarze globalizacji
Notes Wydawniczy 2001 nr 6 s.40-42
1531.Klukowski B.: Co słychać we francuskiej Narodowej?
Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 3 s.18-19
1532.Klukowski B.: Słownika ciąg dalszy
Nowe Książki 1986 nr 12 s.94-95
1533.Kłobukowski S.: Lud wiejski w Królestwie Kongresowym w wobec rządu i jego usiłowań
Przegląd Wszechpolski 1896 nr 19 s.437
1534.Kłodnicka H.: Banki danych terminologicznych
Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1996 nr 2 s.26-29
1535.Kłodnicka H., Pilch B.: Normalizacja w dziedzinie informacji i dokumentacji oraz mikrografii
Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1998 nr 1 s.38-42
1536.Kłopotek M. A.:
Studia Źródłoznawcze nr s.
1537.Kłoskowska A.: Kultura masowa we Francji. Francuska sentymentalna prasa kobieca
Przegląd Socjologiczny 1960 nr 1 s.101-102
1538.Kłoskowska A.: Modele społeczne i kultura masowa
Przegląd Socjologiczny 1959 nr 2 s.46-71
1539.Kłossowska M.: Aleksander Wiktor Bohatkiewicz (Pierwszy wileński teoretyk i wykładowca bibliografii)
Studia o Książce 1971 nr s.221-239
1540.Kłossowska M.: Kwestia pracy - problematyka zawsze ważna
Humanizacja Pracy 2002 nr 1-2 s.51-55
1541.Kłossowski A.: Półtora wieku Biblioteki Polskiej w Paryżu (widziane z Biblioteki Narodowej)
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1988 nr 3-4 s.20-27
1542.Kłossowski A.: Bibliofilstwo polskie za granicą : wybrane zagadnienia teoretyczne : organizacje bibliofilskie i oficyny artystyczne
Studia o Książce 1993 nr s.43-45
1543.Kłossowski A.: Instytucje książki polskiej i księgozbiory polskie na obczyźnie. Początki - cele, zadania i przyczyny przemian - współczesne przeobrażenia i perspektywy
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 nr 328 s.89-141
1544.Kmiecikowa B.: Uwagi na temat sposobów opracowania zbiorów kartograficznych
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1969 nr s.5-16
1545.Knigoved :
V Mire Knig 1973 nr 11 s.89
1546.Knoester M.: Inquiry Into Urban Adolescent Independent Reading Habit: Can Dee's Theory of Discourse Provide Insight?
Journal of adolescent & adult literacy 2009 nr 8 s.676-685
1547.Knop U.: Marketing w kształceniu użytkowników biblioteki akademickiej
Bibliotekarz 1999 nr 2 s.20-31
1548.Knot A: Dzieje "Śpiewów historycznych" J.U. Niemcewicza
Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1948 nr s.91-126
1549.Knowlton S. A.: Continuing use of print-only information by researchers
Journal of the Medical Library Association (Online) 2007 nr 95 s.83-88
1550.Kobsa A.: User modeling in dialog systems : potentials and hazards
Al & society 1990 nr 3 s.212-216
1551.Koch T.: Quality-controlled subject gateways: definitions, typologies, empirical ovierview
Online information review (Online) 2000 nr 1 s.
1552.Kochan E.: Badanie potrzeb użytkowników i ocena jakości usług w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2005 nr 2 (50) s.31-36
1553.Kochanowicz M: Czytanie po polsku
Gazeta Wyborcza 2005 nr 173 s.13
1554.Kocięcka M.: Niedrukowane przekłady polskiej poezji Wiktora Hugo
Przegląd Humanistyczny 1960 nr 1 s.125-131
1555.Kocójowa M.: Rozważania nad wyborem podstawy źródłowej w badaniach bibliologicznych (na przykładzie okresu niewoli narodowej)
Studia o Książce 1985 nr s.19-38
1556.Kocójowa M.: Badania kultury książki na przykładzie Krakowa XIX i XX w.
Studia o Książce 1988 nr s.217-246
1557.Kocójowa M.: Rola stowarzyszeń profesjonalnych w inspirowaniu i w rozwoju komunikowania naukowego
Zagadnienia Naukoznawstwa 1999 nr 1 s.87-95
1558.Kocójowa M.: Edukacja liderów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa : nadzieje, potrzeby i wybory organizatora procesu kształcenia
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 8 (37) s.
1559.Kocójowa M.: Bibliofilstwo w kulturze społeczeństwa informacyjnego XXI wieku
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 3 s.263-271
1560.Kocurek B.: Książnica Beskidzka - instytucja pogranicza
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 3 s.49-50
1561.Kocurek B.: Bielska Książnica po nowemu
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka w Bielsku Białej 1999 nr 3 s.17-20
1562.Kocznorowska K., Błaczszyk H., Dziuk-Renik E.: Inforol - katalog polskich rolniczych stron WWW
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 4 s.41-43
1563.Kol'eva L: Žizn' posle plena
Nižegorodskie novosti (Print) 2001 nr s.
1564.Kolasa W.: Kartka z dziejów komputeryzacji polskich bibliotek (rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)
Bibliotekarz 2000 nr 3 s.10-
1565.Kolczyński J.: Cyfrowe pola eksploatacji w znowelizowanym prawie autorskim
Monitor Prawniczy 2003 nr 18 s.834-838
1566.Kolendo H.: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w nowej siedzibie na Powiślu
Przegląd Biblioteczny 1999 nr 1-2 s.22-23
1567.Kolendo H.: Systemy informacji o pracownikach UW
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 3-4 s.291-296
1568.Kołłajtis-Dołowy A., Pietruszka B.: Aktywność fizyczna w czasie wolnym od pracy u osób dorosłych jako element stylu życia
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio D 2003 nr s.482-486
1569.Kołodziej M: Obraz życia kulturalnego Kalisza w "ABC Kaliskim" (1927-1932)
Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s.52-80
1570.Kołodziejczyk A: Uroczysty powrót po 55 latach
Pismo PG [Politechniki Gdańskiej] 2000 nr 8-9 s.7
1571.Kołodziejczyk B.: Raport o stanie wydawnictw niepaństwowych
Kultura, Fakty i Komentarze 1991 nr 1 s.19-24
1572.Kołodziejczyk E.: Źródła informacji naukowej na nośnikach elektronicznych w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej - zasoby i użytkowanie
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.40-45
1573.Kołodziejczyk W.: Wymarzona szkoła XXI wieku
Edukacja i Dialog 2001 nr 4 s.
1574.Kołodziejska E.: Retrokonwersja-i co dalej?
Bibliotekarz 2004 nr 4 s.8-10
1575.Kołodziejska J: Bibliotekarstwo w latach II Rzeczypospolitej
Bibliotekarz 1979 nr 2 s.29-35
1576.Kołodziejska J.: Kontakty bibliotekarskie polsko-czeskie w okresie walki o ustawę biblioteczną
Rocznik Biblioteki Narodowej 1967 nr s.31-44
1577.Kołodziejska J.: Metodologia badań w zakresie bibliotekoznawstwa
Bibliotekarz 1975 nr 11-12 s.263-270
1578.Kołodziejska J.: Przyszłość powiatowych bibliotek publicznych
Bibliotekarz 1999 nr 7-8 s.3-6
1579.Kompanowski-Zekin T.: Branża wydawniczo-księgarska w ostatniej dekadzie (1989-1999)
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 nr 4 s.113-132
1580.Komperda A: Biblioteka ucząca
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 5 (05) s.
1581.Komperda A.: Biblioteki polskie na stronach WWW
Sprawy Nauki 2000 nr 8 s.14-15 i 18-19
1582.Komperda A.: Biblioteka ucząca
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 5 s.
1583.Komza M.: Portret autora w książce - jego typy i funkcje
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1998 nr s.115-130
1584.Komza M.: Portret autora w książce - jego typy i funkcje
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1998 nr 21 s.115-130
1585.Komza M.: Portret pisarza w książce - jego typy i funkcje
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1998 nr s.115-130
1586.Komza M.: Książka w oczach XIX-wiecznych odbiorców
Rocznik Gdański 2001 nr 2 s.219-226
1587.Konarski K.: Indeks archiwalny - próba metody
Archeion (Warszawa) 1962 nr s.13-35
1588.Kondakov I. P.: La Bibliotheque nationale en URSS
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 3 s.93-104
1589.Kondracki T.: Niefortunna reedycja. (Prace nad reedycją "Bibliografii historii polskiej" Ludwika Finkla w latach 1928-1939)
Kwartalnik Historyczny 1988 nr 2 s.149-171
1590.Koneczny F.K.: Wystawa we Lwowie w r. 1894. Literatura
Przegląd Polski (Kraków) 1895 nr 10 s.140-168
1591.Konias A.: Odzyskana mapa
Dziennik Zachodni 1997 nr 89 (111) s.3
1592.Konieczna D.: Nieformalne procesy komunikowania się naukowców
Zagadnienia Naukoznawstwa 1999 nr 1 s.65-72
1593.Konieczna D.: Rola bibliotekarzy dziedzinowych w procesie edukacji
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 18 s.
1594.Konieczna D.: Automatyzacja i mechanizacja pracy w bibliotekach Wielkiej Brytanii
Przegląd Biblioteczny 1977 nr 4 s.313-317
1595.Konieczna D.: Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czasopiśmie "Literaria" w latach 1969-1999
Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 nr 1-2 s.137-145
1596.Konieczniak M.: O zmianie, reformie i górze lodowej słów parę
Biuletyn Informacyjny - Vulcan 1998 nr s.
1597.Konieczny F.: Heleniusz E.: Wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej
Kwartalnik Historyczny 1892 nr s.855-860
1598.Konieczny Z.: Szanse przemyskiego środowiska naukowego
Życie Przemyskie 1981 nr 22 s.10
1599.Konikowski J.: ABC promocji on-line. Cz.1-5
Internet 1998 nr 8 s.
1600.Konno N., Nonaka I.: The Concept of 'Ba': Building a Foundation for Knowledge Creation
California Management Review 1998 nr 3 s.40-54
1601.Konopka J.: Zastosowanie UKD do organizacji księgozbioru w wolnym dostępie do półek (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej).
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 3 s.441-450
1602.Konopka M: Czytelnictwo rzemieślników lwowskich na przykładzie wypożyczeń w Bibliotece Stowarzyszenia "Gwiazda"
Roczniki Biblioteczne 1997 nr s.91-114
1603.Konopka M: Wypożyczenia powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego w bibliotece lwowskiej "Gwiazdy" w latach 1880-1883
Roczniki Biblioteczne 2001 nr s.215-226
1604.Konopka S.: Biblioteki lekarskie w Polsce dawniej i dzisiaj
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1959 nr 4 s.277-299
1605.Konopka S.: Biblioteki lekarskie w Polsce - ich rozwój i ich potrzeby
Polski Tygodnik Lekarski 1951 nr 15-16 s.535-542
1606.Konopka S.: Zagadnienie bibliotek naukowych w szpitalach
Szpitalnictwo Polskie 1948 nr 8 s.183-188
1607.Konopka S.: W sprawie organizacji naszych bibliotek lekarskich
Polska Gazeta Lekarska 1933 nr 46 s.897-899
1608.Konopnicki J: Pedagogiczna wartość świetlic szkolnych
Nauczanie i wychowanie 1966 nr 1 s.31
1609.Konstankiewicz M.: Wykaz ważniejszych resortowych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją: uzupełnienie i kontynuacja: część XVIII
Archiwista Polski 2005 nr 3 (39) s.49-62
1610.Konstankiewicz M.: Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją: uzupełnienie i kontynuacja: część XXI
Archiwista Polski 2006 nr 2 (42) s.53-64
1611.Kończyk J., Tymoszczuk H.: A może kompromis?
Notes Wydawniczy 1993 nr 10 s.56
1612.Kopp J. J.: Library consortia and information technology: the past, the present, the promise
Information Technology and Libraries 1998 nr 1 s.7-12
1613.Korbińska G.: XXXIII MTK w Warszawie
Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1988 nr 7-8 s.14
1614.Korczyńska-Dekacz M.: Tendencje rozwojowe polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w latach 1991-2005
Zagadnienia Informacji Naukowej 2006 nr 1 s.75-92
1615.Korczyńska-Derkacz M.: Państwowy Instytut Książki po 60 latach. Stan badań, problemy, pytania
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 3 s.341-353
1616.Korczyńska-Derkacz M.: Problematyka badań nad czasopiśmiennictwem naukowym
Roczniki Biblioteczne 1987 nr 2 s.281-303
1617.Kordinak T. S., Jarabek A. J., Meyer L. S.: "Library anxiety" and "computer anxiety": measures, validity, and research implications
Library & information science research 2001 nr 3 s.277-289
1618.Koredczuk B.: Gabriel Peignot o profesji bibliografa na kartach "Dictionnaire raisonné de bibliologie"
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1998 nr 21 s.147-156
1619.Koredczuk B.: Gabriel Étienne Peignot (1767-1849) - prekursor bibliologii francuskiej
Roczniki Biblioteczne 1996 nr 1-2 s.41-50
1620.Koredczuk B.: Polska bibliografia historycznoprawna. Początki, rozwój i stan obecny
Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2004 nr s.407-422
1621.Kornecka J.: Działalność Ireny Morsztynkiewiczowej w Zespole Historyczno-Pamiętnikarskim Stołecznego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Przegląd Biblioteczny 1987 nr 2 s.141-144
1622.Korniszewski F.: Organizacja informacji naukowej dla potrzeb nauczycieli i kadr kierowniczych w oświacie
Nowa Szkoła (Warszawa) 1974 nr 2 s.9-12
1623.Korotyński L. S.: Żegota Pauli
Wisła 1896 nr s.206-207
1624.Korotyński W. R.: Ś. p. Żegota Pauli
Wędrowiec 1895 nr 44 s.874-875
1625.Korpała J.: Bibliografie bibliografii
Przegląd Biblioteczny 1974 nr 1 s.79-84
1626.Korpała J.: Słownik pracowników książki polskiej
Przegląd Biblioteczny 1975 nr 2 s.195-198
1627.Korpała J.: Przegląd polskich czasopism bibliotekarskich
Przegląd Biblioteczny 1977 nr 1 s.15-16
1628.Korpała J.: Rewolucyjna bibliografia
Życie Literackie 1986 nr 42 s.12
1629.Korpetta D.: Geoinformacja na kierunkach studiów związanych z gospodarowaniem przestrzenią
Roczniki Geomatyki 2009 nr 3 s.97-101
1630.Korwitz U., Bauer B.: Deutsche Zentralbibliothek für Medizin
Medizin - Bibliothek - Information (Print) 2004 nr 1 s.56-59
1631.Korycińska-Huras A.: Analiza zawartości miesięcznika "Bibliotekarz"
Bibliotekarz 2005 nr 7-8 s.26-29
1632.Korzeniewska J.: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka a edukacja regionalna
Biblioteka w Szkole 2004 nr 12 s.4
1633.Korzeniewski B.: Bezdomna nauka
Scena Polska 1938 nr 15 s.9-20
1634.Korzeniowski J.: Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburskich
Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce 1910 nr s.
1635.Kosiarski M.: Monopolista nie może żądać zbyt wiele
Rzeczpospolita (Warszawa. Online) 2007 nr s.
1636.Kosieliński S.: Wiek informacji
Computerworld Polska Online 1998 nr s.
1637.Kosieliński S.: Zaprogramować informatyzację
Computerworld Polska Online 2003 nr 26 s.
1638.Kosińska U.: Dwudzieste szóste posiedzenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Normalizacja 1999 nr 11 s.20-23
1639.Kosman J.: Kodeks etyki bibliotekarskiej na Łotwie
Bibliotekarz 2002 nr 7-8 s.13-14
1640.Kosman M.: Najnowsze Badania nad Biblioteką Kórnicką (1977- 1981)
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1982 nr 18 s.244-264
1641.Kosmanowa B.: W służbie książki
Nowe Książki 1984 nr 5 s.116-117
1642.Kosmanowa B.: Stan i perspektywy badań nad dziejami książki w Wielkopolsce
Studia o Książce 1988 nr s.55-78
1643.Kossakowski A.: Współpraca nauczyciela ze związkami młodzieży wiejskiej
Polska Oświata Pozaszkolna 1930 nr 6 s.300-301
1644.Kossonoga J.: Dzieło Adama Łysakowskiego
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.51-55
1645.Kostecki J.: Charakterystyka wybranych społecznych sytuacji komunikacji czytelniczej w polskiej kulturze drugiej połowie XIX wieku
Pamiętnik Literacki 1978 nr 4 s.99-138
1646.Kostecki M. J., Mreła K.: Zawłaszczanie nauki : refleksje nad amerykanizacją socjologii
Studia Socjologiczne 1980 nr s.185-207
1647.Kosterkiewicz R.: Cenna opieka
Życie Podkarpackie 2002 nr 5 s.6
1648.Koszutska H.: "Przyjaciółka" i jej kontakty z czytelnikami
Zeszyty Prasoznawcze 1964 nr 3 s.132-142
1649.Kościałkowski S.: Z dziejów ofiarności na rzecz nauki i nauczania na Litwie
Nauka Polska (Warszawa. 1918) 1925 nr s.292
1650.Kot D.: Bibliotekarski ruch stowarzyszeniowy
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 1997 nr 3 s.8-16
1651.Kot S: Kiever Knoten : restitution zweischen der Ukraine, Deutschland, Russland und Polen
Osteuropa 2006 nr 1-2 s.287-300
1652.Kotalska B: The RAMEAU/KABA Network: An Example of Multi-Lingual Cooperation
Slavic & East European information resources (Print) 2002 nr 2-3 s.149-156
1653.Kotalska B.: LCSH, RVM, RAMEAU, KABA - z doświadczeń współpracy nad językami haseł przedmiotowych
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 nr 3-4 s.279-286
1654.Kotalska B.: Opracowanie przedmiotowe dokumentów w Bibliotece Narodowej w Paryżu
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 3-4 s.237-244
1655.Kotalska B.: Proces tworzenia języka haseł przedmiotowych RAMEAU
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.13-23
1656.Kotarbiński J: Młoda Polska
Kurier Codzienny 1908 nr 331 s.
1657.Kotarbiński T.: Metodologia umiejętności praktycznych: pojęcia i zagadnienia
Projektowanie i Systemy nr s.11-21
1658.Kotlarek D., Kowalska B.: Bibliotekarz a stereotypy
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 10 s.
1659.Kotłowski T.: Ruch wydawniczy w Wielkopolsce w latach 1945-1980
Kronika Wielkopolski 1980 nr 2-3 s.214-235
1660.Kotyras D: Zarządzanie jakością informacji
Internet (Warszawa) 2003 nr 4 s.44-47
1661.Kotyras D: Wiarygodność serwisu internetowego
Internet (Warszawa) 2003 nr 2 s.42-45
1662.Kovacs DK: Elektronic publishing in libraries : introduction
Library Hi Tech 1999 nr 1 s.8-9
1663.Kowalczyk L.: Abecadło biznes planu
Businessman (Warszawa) 1994 nr 2 s.5-6
1664.Kowalec M., Nosal C.S.: Typ intelektu a reguły myślenia i poszukiwania informacji
Zagadnienia Naukoznawstwa 1989 nr 1 s.47-74
1665.Kowalewicz H.: Dodatki do katalogów inkunabułów i druków polskich XVI w. Biblioteki UAM w Poznaniu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka 1970 nr 9 s.164-220
1666.Kowalewska U., Górniak T.: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach polskich uczelni wyższych
Bibliotekarz 2003 nr 7-8 s.21-25
1667.Kowalewski W.: Komputeryzacja małych i średnich bibliotek publicznych w kontekście rozwoju rynku usług outsourcingowych
Bibliotekarz 2010 nr 9 s.2-3
1668.Kowalska I., Zabielska-Helle A.: Działalność informacyjna w bibliotekach wyższych szkół ekonomicznych w Polsce
Roczniki Biblioteczne 1989 nr 1-2 s.252-
1669.Kowalska M.: Cyfrowa ochrona dorobku dokumentalnego ludzkości w programach i wytycznych Europejskiej Komisji Ochrony i Dostępu, IFLA i UNESCO
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 2 s.186-199
1670.Kowalska M.: Digitalizacja zasobów bibliotecznych - nowy przedmiot nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliotekarz 2003 nr 12 s.14-17
1671.Kowalska M.: Centrum Digitalizacyjne w Państwowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Getyndze i jego projekt "Gutenberg digital"
Bibliotekarz 2002 nr 7-8 s.11-13
1672.Kowalska M.: Retrospektywna digitalizacja w Monachijskim Centrum Digitalizacji ( Münchner Digitalisierungszentrum)
Bibliotekarz 2002 nr 1 s.17-19
1673.Kowalski A.: Papier jest cierpliwy
Życie Podkarpackie 2004 nr 15 s.25
1674.Kowalski A.: Papier nie jest tylko cierpliwy, ale i wytrzymały
Życie Podkarpackie 2004 nr 17 s.21
1675.Kowalski J: Komputeryzacja bibliotek i budowa Systemu Bibliografii Regionalnej w województwie łódzkim
Bibliotekarz 2003 nr 3 s.13-15
1676.Kowalski J.: Bibliotekarz jest wychowawcą
Nowa Kultura (Warszawa. 1950) 1951 nr 12 s.
1677.Kowalski T.: Wprowadzenie do analizy struktury przemysłu nowych mediów
Studia Medioznawcze 2003 nr 3 s.22-30
1678.Kowalski T.: Mediamorfoza - rzecz o przyszłości mediów i mediach przyszłości w aspekcie konwergencji
Studia Medioznawcze 2001 nr 1 s.21-32
1679.Kowalski W: Sytuacja prawna poniemieckich zbiorów bibliotecznych w Polsce
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 1 s.17-23
1680.Kozaczuk T., Kubista M., Otrębska J.: Biblioteka Uniwersytetu w Trewirze - zintegrowana biblioteka szkoły wyzszej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1997 nr 1-2 s.55-63
1681.Koziara A., Drabek A.: Zasady licencjonowania elektronicznych źródeł informacji naukowej a systemy ochrony sieci komputerowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 5 (66) s.
1682.Kozielska A., Frankowicz M.: HERN. Higher Education Reform Network-Networking people, institutions and Ideas
Newsletter. International Relations Office Jagiellonian University 2004 nr 23 s.8-9
1683.Koziński M.: Nasi na obrzeżach
PC Kurier (Warszawa) 2001 nr 19 s.43-46
1684.Kozioł K., Wężyk P.: Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie
Roczniki Geomatyki 2004 nr 3 s.50-57
1685.Kozłowska A.: Bariery w dostępie i wykorzystaniu systemów informacyjnych
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1997 nr 7 s.107-114
1686.Kozłowska A.: Obraz von Goyena jest w Gdańsku
Gazeta Wyborcza 2006 nr 36 s.11
1687.Koźmiński AK: Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy i gospodarki
Prakseologia 2004 nr 141 s.373-389
1688.Krajewska-Tartakowska B.: Prace nad "Słownikiem polskich towarzystw naukowych"
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1992 nr 2 s.217-218
1689.Krakowska M., Pindlowa W.: Badania statystyczno-analityczne czasopism polskich z zakresu informacji naukowej
Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 nr 1-2 s.103-111
1690.Krasnodębski Z.: Zmiana klimatu
Rzeczpospolita (Warszawa) 2004 nr 62 s.A5, A7
1691.Krishnamurthy B., Cormode G.: Key Differences between Web 1.0 and Web 2.0.
First Monday 2008 nr 6 s.
1692.Kroll B.: Sporządzanie podstawowych systematycznych archiwalnych pomocy informacyjnych do najnowszych materiałów archiwalnych. Rozważania i propozycje
Archeion (Warszawa) 1984 nr s.64
1693.Kroll B.: Charakterystyka i perspektywy tradycyjnego archiwalnego sytemu wyszukiwania informacji
Archeion (Warszawa) 1977 nr s.61-84
1694.Kronman-Czajka W.: Charakterystyka polskiego piśmiennictwa z zakresu działalności informacyjnej bibliotek 1946-1970
Przegląd Biblioteczny 1973 nr 1-2 s.
1695.Kruczkowski T.: Czego chcemy od Macierzy
Rzeczpospolita (Warszawa) 2002 nr 102 s.A-6
1696.Krzaczkowska D.: Biblioterapia jako jedna z metod procesu rewalidacyjnego osób niepełnosprawnych
Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski 2003 nr 1 s.43-39
1697.Krzysztofek K.: Algorytmiczne społeczeństwo cz. II
Computerworld Polska Online 2004 nr 19 s.34-37
1698.Krzysztofek K.: Jaka polityka kulturalna w epoce globalizacji i mediów elektronicznych?
Kultura Współczesna 2005 nr 1 (43) s.5-18
1699.Krzysztoszek K.: Komunikowanie się międzykulturalne a prawo dyfuzji
Przekazy i Opinie 1980 nr 2 s.
1700.Krzyżaniak P., Piotrowicz A.: Współpraca Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu z Wielkopolską Izbą Lekarską w zakresie dydaktyki podyplomowej
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 364 s.79-83
1701.Krzyżaniak P., Piotrowicz A.: Współpraca Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu z Wielkopolską Izbą Lekarską w zakresie dydaktyki podyplomowej
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 364 s.79-83
1702.Krzyżaniak P., Piotrowicz A., Grządzielewska E.: Koncepcja krajowego systemu elektronicznej dystrybucji kopii dokumentów dla środowiska medycznego
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 365 s.73-85
1703.Kukurowska Z: Sieć bibliotek wydziałowych i instytutowych jako część systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2003 nr 1 (41) s.41-45
1704.Kukurowska Z: Czasopisma, bazy danych a wypożyczenia międzybiblioteczne w Bibliotece Głównej ATR w Bydgoszczy
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 1(52) s.
1705.Kulczykowski M: Do kogo należą polskie obrazy zagrabione przez Hitlera
Art and Business 1998 nr 11 s.18
1706.Kuliczkowska K.: W obrazkowym mikroświecie
Literatura na Świecie 1974 nr 8 s.238
1707.Kulikowski J. L.: Człowiek i infosfera
Problemy 1978 nr 3(384) s.2-6
1708.Kurek-Kokocińska S.: O metodologię badań porównawczych czasopism bibliotekoznawczych informacyjnych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 s.53-59
1709.Kurek-Kokocińska S.: Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 2 s.43-63
1710.Kurek-Kokocińska S.: Warszawska szkoła teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 3-4 s.269-277
1711.Kurek-Kokocińska S.: Heurystyka informacyjna: modus faciendi w procesie wyszukiwania informacji
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2005 nr 12 s.143-152
1712.Kurek-Kokocińska S.: Związki języka naturalnego i języków informacyjno-wyszukiwawczych - na przykładzie języka haseł przedmiotowych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 1 (83) s.46-64
1713.Kurek-Kokocińska S., Bojar B.: "Zagadnienia Informacji Naukowej" wobec teoretycznych i praktycznych aspektów dyscypliny
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 4 s.432-435
1714.Kurkowska E.: Edukacja informacyjna a rozwój społeczeństwa wiedzy
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2005 nr 2 s.49-53
1715.Kurkowska E. J.: Alfabetyzacja informacyjna w formie e-learningu w wybranych europejskich bibliotekach akademickich
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2009 nr 4 s.
1716.Kwiatkowska W., Chorążyczewski W.: Powołanie specjalności "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" na UMK w kontekście prac nad utworzeniem osobnego kierunku studiów
Archeion (Warszawa) 2003 nr s.64-71
1717.Lacey F., Jesson J.: How to do (or not to do) a critical literature review
Pharmacy education (Print) 2006 nr 2 s.139-148
1718.Lacko R.: Škultétyho tlačiareň v Banskej Bystrici
Kniha 1975 nr s.70-75
1719.Lacroix S.: La presse pour enfants en France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1956 nr 2 s.102-119
1720.Lagoze C., Doerr M., Hunter J.: Towards a Core Ontology for Information Integration
JoDI. Journal of digital information 2002 nr 1 s.
1721.Lakos A., Gray C.: Personalized library portals as an organizational culture change agent
Information Technology and Libraries 2000 nr 4 s.169-174
1722.Lalou A.: Une base de données sur les manuscrits enluminés des bibliotheques : collaboration entre chercheurs et bibliothécaires
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 4 s.38-42
1723.Lambert-Lanning A., Watson L., Evans M. F.: Integrating medical informatics into the undegraduate curriculum
Bibliotheca Medica Canadiana 2000 nr s.
1724.Landwirth TK, Dorsch JL: Document needs in a rural GRATEFUL MED outreach project
Bulletin of Medical Library Association 1994 nr 4 s.357-362
1725.Lanota A.: O "Przyjaciółce"
Odrodzenie (Lublin) 1950 nr 1 s.10
1726.Lassila O., Berners-Lee T., Hendler J.: The Semantic Web
Scientific American 2001 nr 501 s.35-43
1727.Latham D., Gross M.: Attaining information literacy: an investigation of the relationship between skill level, self-estimates, and library anxiety
Library & information science research 2007 nr 3 s.332-353
1728.Lavagnino M. B.: Networking and the role oj the academic systems librarian : an evolutionary perspective
College & research libraries 1997 nr 3 s.217-231
1729.Lawson J., Kostrewski B, Oppenheim C.: A bibliometric study on a new subject field : energy analysis
Scientometrics 1980 nr 3 s.227-237
1730.Lecoq A. M.: La "Citta festeggiante". Les fetes publiques au XV et XVI siecles
Revue de l'art (Paris) 1976 nr 33 s.91
1731.Lee O.: Psychological barrier to maintaning knowledge management systems
Cyberpsychology & Behavior 2006 nr 3 s.367-368
1732.LeFevre J., Dixon P.: Do written instructions need examples?
Cognition and Instruction 1986 nr 1 s.1-30
1733.Leide J. E., Cole C.: Using the user's mental model to guide the integration of information space into information need
Journal of the American Society for Information Science and Technology (Print) 2003 nr 1 s.39-46
1734.Lenartowicz M.: O haśle korporatywnym niemal wszystko
Przegląd Biblioteczny 1986 nr 1 s.5-23
1735.Lenartowicz M.: Zagadnienia retrokonwersji katalogów bibliotecznych w Polsce
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 4 s.259-263
1736.Lenartowicz M.: Wybór hasła korporatywnego w katalogu alfabetycznym
Poradnik Bibliotekarza 1986 nr 2 s.25-26
1737.Lenartowicz M.: Hasło opisu bibliograficznego
Przegląd Biblioteczny 1999 nr 3-4 s.33-45
1738.Lenoir M.: L'informatisation de la bibliotheque de l'Université de Saint-Etienne
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 4 s.20-26
1739.Levery F., Picot G., Déribéré-Desgardes M. L.: Une Expérience de sélection automatique de documentation
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1962 nr 4 s.185-205
1740.Lévy-Bruhl O. J.: Enquete sur les gouts de lecture des adolescents par le nouveau test de catalogue
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1960 nr 9 s.321-366
1741.Lewandowicz E., Doskocz A.: Analiza procesu kształcenia z zakresu geomatyki w ramach Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Roczniki Geomatyki 2010 nr 1 s.37-45
1742.Lewandowicz G.: Biblioteki Publiczne w Hiszpanii
Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 10 s.5-9
1743.Lewandowicz G.: Biblioteki publiczne w wybranych krajach Europy Zachodniej
Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 9 s.7-11
1744.Lewandowicz G., Górska E.: W drodze do unowocześnienia polskich bibliotek publicznych
Bibliotekarz 2004 nr 5 s.3-7
1745.Lewandowski J.: Biblioteka SGGW w nowym gmachu
Przegląd Biblioteczny 1999 nr 1-2 s.53-57
1746.Lewandowski T.: PIK: Asy i blotki, czyli od targów do targów. [Rozmowa z Grzegorzem Majerowiczem i Januszem Foglerem]
Wydawca 1994 nr 4 s.6-13
1747.Lewkowicz H.: Święty Mikołaj coraz uboższy.
Życie Podkarpackie 2002 nr 49 s.13
1748.Lewkowicz H.: Już ponad 1300 tomów
Życie Podkarpackie 2004 nr 24 s.4
1749.Lewkowicz H.: Komiks o Szwejku będzie promował Przemyśl
Życie Podkarpackie 2008 nr 39 s.7
1750.Lewkowicz H.: Mamy dla was książki!
Życie Podkarpackie 2004 nr 9 s.21
1751.Lewkowicz H.: Był drukarzem i wydawca
Życie Podkarpackie 2009 nr 33 s.40
1752.Lewkowicz H.: Najpierw był pomysł
Życie Podkarpackie 2004 nr 11 s.13
1753.Lewkowicz H.: Nie tylko dla nauczycieli
Życie Podkarpackie 2004 nr 38 s.25
1754.Lewkowicz H.: Nie tylko wypożyczalnia
Życie Podkarpackie 2006 nr 45 s.8
1755.Lewkowicz H.: Nowy dyrektor biblioteki
Życie Podkarpackie 2007 nr 45 s.8
1756.Lewkowicz H.: Odkrycie w muzeum
Życie Podkarpackie 2009 nr 8 s.33
1757.Lewkowicz H.: Audiobooki już dostępne
Życie Podkarpackie 2008 nr 50 s.33
1758.Lewkowicz H.: Pakowanie muzeum
Życie Podkarpackie 2008 nr 11 s.6
1759.Lewkowicz H.: Plecak pełen UFO
Życie Podkarpackie 2004 nr 30 s.24
1760.Lewkowicz H.: Był "Polit"
Życie Podkarpackie 2006 nr 17 s.33
1761.Lewkowicz H.: Z imienin Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
Życie Podkarpackie 2008 nr 49 s.32
1762.Lewkowicz H.: Tam została jakaś część mojego serca
Życie Podkarpackie 2007 nr 3 s.19
1763.Lewkowicz H.: Wreszcie mogą znowu czytać
Życie Podkarpackie 2003 nr 52 s.23
1764.Lewkowicz H.: Wspaniały podarunek
Życie Podkarpackie 2003 nr 41 s.6
1765.Lewkowicz H.: Wspomóżmy szkolną bibliotekę
Życie Podkarpackie 2004 nr 7 s.19
1766.Lewkowicz H.: Pisali dla papieża
Życie Podkarpackie 2008 nr 27 s.6
1767.Lewkowicz H., Kłak-Zarzecka E.: Zawsze dla was
Życie Podkarpackie 2007 nr 45 s.3
1768.Lewkowicz M.: Głód książki
Życie Przemyskie 1984 nr 44 s.9
1769.Lievrouw L. A.: The Information Environment and Universal Service
The Information society 2000 nr 2 s.155-159
1770.Lisowski M.: Knigowiedienije, jego priedmiet i zadaczi: Księgoznawstwo - przedmiot i zadania
Studia o Książce 1974 nr s.196-201
1771.Loarer P. Le: Lecteurs et livres électroniques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 6 s.24-36
1772.Loarer P. Le: Informatique et bibliothécaires : quelques réflexions
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1982 nr 10 s.539-543
1773.Loch K: Biblioteki Pedagogiczne a czytelnictwo nauczycieli
Bibliotekarz nr 6 s.12-14
1774.Lompa J: Krótki rys piśmiennictwa polskiego na Śląsku
Dziennik Górnośląski 1849 nr s.
1775.Loney T., Bellefontaine A.: TQM training : The library service challenge
Journal of Library Administration 1993 nr 1-2 s.85-95
1776.Lont M., Feret B.: Uczestnictwo bibliotek Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej w katalogu centralnym NUKAT
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.253-261
1777.Loo R.: The Delphi Method: a powerful tool for strategic management
Policing (Bradford) 2002 nr 4 s.762-769
1778.Lopes M. I.: The UDC in Portugal : background and prospects
Extensions and corrections to the UDC (English ed.) 1995 nr s.81-82
1779.Lord M.: Where have all the librarians gone?
U.S. News Online 2000 nr s.
1780.Lorie R.: Preserving Digital Information. An Alternative to Full Emulation
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 2001 nr 48 s.205-209
1781.Lorie R.: A Project on Preservation of Digital Data, RLG
RLG diginews 2001 nr 5 s.
1782.Lu J. C., Porter A. L., Kongthon A.: Research profiling: improving the literature review
Scientometrics (Print) 2002 nr 3 s.351-370
1783.Lundbom H.: Jag är ingen bokvagnschaufför!
Biblioteksbladet 1997 nr 10 s.3-4
1784.Lupovici C.: La conversion rétrospective des catalogues
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 1 s.25-31
1785.Lupovici C.: Le périodique électronique
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1995 nr 2 s.32-37
1786.Lusk E. J., Armstrong J. S.: Retum postage in mail surveys
Public opinion quarterly 1988 nr 51 s.233-248
1787.Lust J, Hoogewoud F: Restitution of books of Dutch, Belgian and French origin : symbol of a symbol
Spoils of War 1996 nr 3 s.61-62
1788.Lykke M., Golub K.: Automated classification of Web pages in hierarchical browsing
Journal of Documentation 2009 nr 6 s.901-925
1789.Łaborewicz I.: Wady samorządowych rzeczowych wykazów akt (gmina i powiat): między wykazem jednolitym a strukturalnym?
Archiwista Polski 2005 nr 3 (39) s.71-81
1790.Łagowski B.: Umarło w życiu, żyje w polityce
Przegląd (Warszawa. 1999) 2007 nr 33 s.15
1791.Ławrynowicz R.: Warmińsko-mazurska droga do współpracy bibliotek publicznych
Bibliotekarz 2002 nr 12 s.11-16
1792.Łobejko S: Systemy informacyjne w procesie zarządzania wiedzą
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej 2003 nr 85 s.65-108
1793.Łopaciński H.: Wydawnictwa periodyczne w Lublinie
Kalendarz Lubelski Na Rok Zwyczajny 1891 nr s.10-23
1794.Łoś L.: Wymiana zagraniczna wydawnictw naukowych niektóre aspekty jej efektywności w PAN
Nauka Polska (Warszawa. 1918) 1968 nr 1 s.77-91
1795.Łoś L.: Wywiad z drem Leonem Łosiem
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.121-141
1796.Łozowska A., Grzelak-Rozenberg A.: Nowe nośniki informacji czyli dokąd zmierzamy
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1999 nr 3 s.17-21
1797.Łunio K.: Program PLACCAI w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach
Bibliotekarz 2000 nr 1 s.17-19
1798.Łysakowski A.: Traktat
Bibliotekarz 1935 nr 4-6 s.70-71
1799.Łysakowski A.: Pierwsze wieści o Państwowym Instytucie Książki
Bibliotekarz 1946 nr 11-12 s.226-229
1800.Łysakowski A.: Określenie bibliografii
Biuletyn Instytutu Bibliograficznego 1950 nr 2 s.15-43
1801.Łysakowski A.: Przedmowa
Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce 1947 nr 1 s.1-2
1802.Łysakowski A.: Państwowy Instytut Książki : komunikaty PIK
Bibliotekarz 1949 nr 1-2 s.33-36
1803.Łysakowski A.: Polska służba bibliograficzno-dokumentacyjna
Biuletyn Instytutu Bibliograficznego 1950 nr 1 s.1-13
1804.Łysakowski A.: Otlet Paul. Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique
Bibliotekarz 1935 nr 4-6 s.70-71
1805.Łysakowski A.: Jak powstaje książka i jak umiera
Przegląd Oświatowy 1929 nr 6 s.169-173
1806.Mabawonku I.: The information environment of women in Nigeria's public service
Journal of Documentation 2006 nr 1 s.73-90
1807.Macgregor G., Nicholson D., Dunsire G.: SPEIR: developing a common information environment in Scotland
Electronic library 2006 nr 1 s.94-107
1808.Machowska KM, Goćkowski J: Wiedza i informacja w nowoczesnym społeczeństwie - przyczynek do dyskusji o społeczeństwie wiedzy
Nauka i szkolnictwo wyższe 2003 nr 2 s.88-108
1809.Macrae C. N., Grifflths R. J., Hewstone M.: Processing load and memory for stereotype based information
European journal of social psychology 1993 nr 1 s.77-87
1810.Magliano C., Pindeo I., Fabian C.: Consortium of European Research Libraries e il progetto europeo CoBRA/UNIMARC: due esperienze di cooperazione
Bollettino AIB 1997 nr 2 s.193-206
1811.Magoń G., Twardowski-Mędrek I.: Dostęp do Polskich Norm
Monitor Prawniczy 2003 nr s.
1812.Maj J., Howorka B.: Wokół projektu ustawy o bibliotekach
Bibliotekarz 1994 nr 10 s.5-7
1813.Majerowicz G.: A teraz do pracy
Notes Wydawniczy 1994 nr 5 s.23-24
1814.Majerowicz G.: Księgarstwo
Notes Wydawniczy 1996 nr 12 s.13-15
1815.Majkowska-Aleksiewicz A: Działalność cenzury austriackiej we Lwowie w pierwszej połowie XIX w.
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 2000 nr 23 s.7-36
1816.Majkowska-Aleksiewicz A: Kilka uwag na marginesie dziejów drukarstwa w Galicji w pierwszej połowie XIX w
Roczniki Biblioteczne 1988 nr 2 s.99-117
1817.Majkowska-Aleksiewicz A.: Rola książki w kształtowaniu więzi międzyzaborowej w pierwszej połowie XIX w.
Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1995 nr s.75-89
1818.Makora J.: "Złoty Wawrzyn" dla twórców i biblioteki
Życie Przemyskie 1989 nr 6 s.3
1819.Makowski E., Ziołek J.: Wydawnictwo Poznańskie w latach 1956-1966
Rocznik Biblioteki Narodowej 1967 nr s.211-239
1820.Malhorta Y: Knowledge management for e-business performance : advancing information strategy to "Internet time"
Information Strategy 2000 nr 16 s.5-16
1821.Malinowska E.: Wybrane zagadnienia automatyzacji bibliotek na przykładzie Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie oraz Biblioteki Narodowej w Paryżu
Rocznik Biblioteki Narodowej 1986 nr s.45-52
1822.Malinowski M.: Blogi, blogomania, blogosfera
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2007 nr 7 s.
1823.Malinowski M.: Prasa wałbrzyska w latach 1945-1954
Kronika Wałbrzyska 1989 nr s.49-77
1824.Maliszewska-Nienartowicz J.: Programy ochrony konsumenta w prawie Wspólnot Europejskich
Studia Europejskie 2003 nr 4 s.
1825.Małachowska-Staszelis M.: Uhlig Edith, Kirstein j.: Prinzipieller diskutieren! Einige Ergebnisse der Vorbereitungen zur "Kinderkonferenz". (Dyskutować bardziej zasadniczo! Niektóre osiągnięcia akcji przygotowawczej do konferencji bibliotek dziecięcych). Bibliothekar Jg. 13: 1959 H. 8 s. 842-849, ilustr.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1960 nr 2 s.poz. 138
1826.Mamadouth V.: Dealing with multilingualism in the European Union : cultural theory rationalities and language policies
Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practices nr 3 s.327-345
1827.Mamczak-Gadkowska I.: Aktualne kierunki kształcenia archiwistów i archiwalnych badań naukowych na świecie w świetle badań opublikowanych przez Carola Couture'a
Archeion (Warszawa) 2003 nr s.14-22
1828.Marchionini G.: Information seeking in electronic encyclopedias
Machine-mediated learning 1989 nr 3 s.211-226
1829.Marchionini G. N.: Information seeking in electronic encyclopedias
Machine-mediated learning 1989 nr 3 s.211-226
1830.Marchionini G., Barlow D.: Extending retrieval strategies to networked environments: old ways, new ways, and a critical look at WAIS
Journal of American Society for Information Science 1994 nr 8 s.561-564
1831.Marcinkowski P.: Czy bibliotekarz zna język czytelnika?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 4 (65) s.
1832.Marsakowa I. V.: Sistema svjazej mezdu dokumentami postoennaja na osnovje ssylok (po dannym SCI)
Naucno-Techniceskaja Informacja 1973 nr 6 s.2-8
1833.Marszakowa-Szajkiewicz I.: Metoda analizy leksykalnej w informacji naukowej
Studia Bibliologiczne 2000 nr s.207-214
1834.Marszakowa-Szajkiewicz I.: The standard Impact Factor as an evaluation tool od science fields and scientific journals
Scientometrics (Print) 1996 nr 2 s.181-190
1835.Marszakowa-Szajkiewicz I.: The standard Impact Factor as an evaluation tool od science fields and scientific journals
Scientometrics (Print) 1996 nr s.283-290
1836.Martin H. J., Nicholas D.: Assessing information needs: case study of journalist
Aslib proceedings 1997 nr 2 s.43-52
1837.Martynov S: Trofejnye knigi : zapozdaloe vozvraščenie dolgov
Nezavisimaja gazeta 1992 nr s.
1838.Marydee O.: Intro to open access : The public library of science
EContent (Wilton, Conn.) 2003 nr 10 s.11
1839.Masson A.: La "Librairie" du chapitre de Noyon et architecture des bibliotheques françaises á la fin du Moyen âge
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1957 nr 2 s.95-111
1840.Masson A.: Les Themes de décoration des bibliotheques du XVIe au XVIIIe siecle
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1961 nr 2 s.45-57
1841.Matray L., Braouezec P., Deloule M.: Bibliotheque et citoyenneté
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 5 s.62-65
1842.Matuszewski S., Derfert-Wolf L., Tomczak E.: Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 6 s.
1843.Mayenowa M. R.: Teoria literatury
Rocznik Literacki 1958 nr s.201-207
1844.Mayol Fernández C., Mana Terré T.: Les bibliotheques publiques en Espagne
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 6 s.73-79
1845.McCulloch W. S., Pitts W.: A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity
Bulletin of mathematical biophysics 1943 nr 5 s.115-133
1846.McDermott R.: Why Information Technology Inspires But Cannot Deliver Knowledge Management
California Management Review 1999 nr 4 s.103-117
1847.McFadden A. B., Hirson A.: Hanging together to avoid hanging separately: opportunities for academic libraries and consortia
Information Technology and Libraries 1998 nr 1 s.36-44
1848.McFadden A., Hirson A., Hisron B.: Hanging together to avoid hanging separately: opportunities for academic libraries and consortia
Information Technology and Libraries 1998 nr 1 s.36-44
1849.McGowan J, Homan J: The Medical Library Association : Promoting new roles for health information professionals
Journal of the Medical Library Association 2002 nr 1 s.80-85
1850.McKibbon A. K.: Systematic reviews and librarians
Library Trends 2006 nr 1 s.202-215
1851.Medoń-Wosz A.: Omówienie badania ankietowego użytkowników Oddziału Informacji Naukowej BG AE w Krakowie
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Online) 2004 nr 23 s.
1852.Medyńska M., Prokowska T.: Regionalizm w bibliotece szkolnej
Biblioteka w Szkole 1999 nr 11 s.26
1853.Mellar H., Potter J.: Identifying teachers' training needs
Journal of Information Technology for Teacher Education 2000 nr 1 s.23- 36
1854.Mellon C.: Library anxiety: A grounded theory and its development
College & research libraries 1986 nr 47 s.160-165
1855.Mellon C. A.: Library anxiety a grounded theory and its development
College & research libraries 1986 nr 2 s.160-165
1856.Mellon C. A.: Attitudes: the forgotten dimension in library instruction
Library journal 1988 nr 1 s.137-139
1857.Melot M.: Les temps des images
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 5 s.15-21
1858.Melot M.: Le Conseil supérieur des bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1990 nr 5 s.90-96
1859.Melot M.: Les nouveax enjeux de la normalisation
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 5 s.10-12
1860.Melton M.: The modern M.L.S. degree Library schools are turning out webmasters
U.S. News Online nr s.
1861.Melzer-Lena B., Dammler A., Hansen O.: Kids und Werbung
Marketing journal (Logos) 1997 nr 5 s.314-317
1862.Mendykowa A.: Studium Bibliotekoznawstwa dla Pracujących w Uniwersytecie Wrocławskim 1956-1967
Roczniki Biblioteczne 1967 nr 3-4 s.483-521
1863.Mérigot G.: Du document a l'information. L'évolution des services documentaires a la Documentation française
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1990 nr 3 s.217-223
1864.Michałowska-Gorywoda K.: Służby lingwistyczne Unii Europejskiej
Studia Europejskie 2001 nr 3 s.81-98
1865.Michelowa I.: Jak zaczynaliśmy
Przyjaciółka (Warszawa) 1978 nr 12 s.2-3
1866.Migoń K: Stanisław Jerzy Gruczyński 1937-1983
Roczniki Biblioteczne 1984 nr 1-2 s.478-484
1867.Migoń K.: Jan Pirożyński (7 III 1936-8 X 2004)
Roczniki Biblioteczne 2004 nr s.221-225
1868.Migoń K.: Pastor G. B. Schraff, jego księgozbiór i czasopismo
Roczniki Biblioteczne 1989 nr 1-2 s.41-51
1869.Migoń K.: Leon Bykowski
Čitateľ (Martin) 1972 nr 4 s.144-145
1870.Migoń K.: O badaniach bibliologicznych w USA
Rocznik Biblioteki Narodowej 1979 nr s.349-363
1871.Migoń K.: Nowe modele i nowe osiągnięcia współczesnej historiografii książki
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1988 nr s.221-239
1872.Migoń K.: Gutenberg Jahrbuch 1996-1997, Bd 71-72, ISBN 3-7755 1996-3
Roczniki Biblioteczne 1997 nr s.178-181
1873.Migoń K.: Księgoznawstwo ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym
Studia o Książce 1970 nr s.25-50
1874.Migoń K.: Krzysztof Pilarczyk: Leksykon drukarzy książek hebrajskich w Polsce.
Studia Judaistyczne 2004 nr 2 s.365-369
1875.Migoń K.: Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen Neuzeit, Hrsg. R. Wittmann,Wiesbaden : in Kommision bei Otto Harnassoutz 1985, 313 s. (Wolfenbütteler Schriften zur geschichte des Buchwesens. Bd. 10 )
Studia o Książce 1986 nr s.369
1876.Migoń K.: Gutenberg Jahrbuch, 1998-2003, Bd. 73-78. ISSN 0072-9094
Roczniki Biblioteczne 2003 nr s.208-213
1877.Migoń K.: Nowicki A.: Człowiek w świecie dzieł. Warszawa 1974. Recenzja
Studia o Książce 1976 nr s.167-171
1878.Migoń K.: O nazwie dyscypliny, którą uprawiamy
Przegląd Biblioteczny 1993 nr 1-2 s.109-113
1879.Migoń K.: Bibliologia - nauka o kulturze książki
Nauka (Wrocław) 2005 nr 2 s.49-57
1880.Mikołajczak Z.: Rola prasy turystycznej w kraju socjalistycznym: na przykładzie tygodnika "Światowid"
Zeszyty Prasoznawcze 1967 nr 3 (33) s.87-91
1881.Mikołajczak Z.: Turystyka we współczesnej prasie polskiej
Rocznik Dydaktyczny 1998 nr s.118-130
1882.Mikołajczuk Ł.: Czasopisma i literatura zawodowa w ocenie młodych bibliotekarzy
Bibliotekarz 2007 nr 2 s.10-13
1883.Mikołajczyk U.: W Mińsku powstają polskie biblioteki
Biuletyn Informacyjny PAP 1997 nr s.
1884.Mikos M.: Nowy system normalizacji
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 1 s.35-39
1885.Mikos Z.: Nowy system normalizacji
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 1 s.35-39
1886.Mills C., Sennyey P., Ross L.: Exploring the future of academic libraiers: a definitional approach
The Journal of academic librarianship 2009 nr 3 s.252-259
1887.Miodońska B.: Renesansowe portrety biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie
Rocznik Krakowski 1961 nr s.3-36
1888.Mischo W.: Digital Libraries : Challenges and Influential Work
D-Lib magazine 2005 nr 7-8 s.
1889.Misic M. M., Johnson K. L.: Benchmarking: a tool for Web site evaluation and improvement
Internet research 1999 nr 5 s.383-392
1890.Misiło E.: Prasa ukraińska w Polsce (1918-1939)
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1984 nr 4 s.57-88
1891.Mituś-Nowak K.: Biblioteka Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie. Przyczynek do dziejów i próba charakterystyki stanu obecnego
Fides (Kraków) 2003 nr 1-2 (16-17) s.175-199
1892.Mizrachi D., Shoham S.: Library anxiety among undergraduates: a study of Israeli B.Ed Students
The Journal of academic librarianship 2001 nr 4 s.305-319
1893.Mizzaro S.: Relevance : the whole history
Journal of the American Society for Information Science 1997 nr 9 s.810-832
1894.Młodkowski P.: Programy do samodzielnej nauki w zbiorach Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Online) 2003 nr s.
1895.Młodożeniec W. M., Gorol A , Biegaj T.: Analiza głównych kierunków badań w dziedzinie metali nieżelaznych
Rudy i Metale Nieżelazne 1999 nr 3 s.120-130
1896.Młodzka-Stybel A.: Tezaurusy z dziedziny bezpieczeństwa pracy
Bezpieczeństwo Pracy 2006 nr 4 s.11-13
1897.Mocydlarz M.: Kierunki rozwoju naukowej biblioteki akademickiej od klasycznej, przez zautomatyzowana, polimedialna, elektroniczna, cyfrowa az do wirtualnej
Horyzonty 2000 nr 2 s.
1898.Modigh B.: From lending library to public meeting place
Scandinavian public library quarterly 2001 nr 3 s.4-5
1899.Moed H. F., Bruin De R. E., Leeuven Van T. N.: New bibliometric tools for the assessment of national research performance: data description, overview of indicators and first applications
Scientometrics (Print) 1995 nr 3 s.381-422
1900.Moese H: O heurystyce w logice i filozofii
Ruch Filozoficznny 1972 nr 2 s.183-188
1901.Moghaddam G. G.: Preservating scientific electronic journals: a study of archiving initiatives
Electronic library 2008 nr 1 s.83-96
1902.Mok M., Phelps R.: Managing the risks of intranet implementation : an empirical study of user satisfaction
Journal of Information Technology 1999 nr s.39-52
1903.Moliner I.: Droit de l'information
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 3 s.70-72
1904.Molsdorf W.: Zu den Anfängen des Holzschnitts in Schlesien
Schlesische Monatshefte 1926 nr s.231
1905.Molsdorf W.: Mittelalterliche Formschnittdarstellungen des Apostolischen Glaubensbekenntnisses
Zentralblatt für Bibliothekswesen 1906 nr s.452-456
1906.Molsdorf W.: Einblattdrucke der Königlichen und Universitäts-Bibliothek Breslau. Die infolgende beschriebenen Blätter sind sämtlich in Einbänden von Handschriften und Inkunabeln gefunden worden
Zentralblatt für Bibliothekswesen 1905 nr 12 s.565-566
1907.Molsdorf W.: Das Schweisstuch der Veronika. Zu einem Schrottblatt der Breslauer Universitäts- Bibliothek
Schlesische Monatshefte 1925 nr 2 s.278-281
1908.Molsdorf W.: Einige in Handschriften der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau gefundene Schrottblätter und Holzschnitte des 15. Jahrhunderts
Zentralblatt für Bibliothekswesen 1904 nr s.550-556
1909.Monastersky R.: Liczba, która paraliżuje naukę. Impact factor - kiedyś prosta metoda tworzenia rankingów czasopism naukowych, dziś bezwzględne kryterium zatrudniania i przyznawania grantów
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 3 s.
1910.Montbrun F., Dauffau A. M.: La formation documentaire dans les bibliotheques universitaires canadiennes
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1995 nr 1 s.8-22
1911.Moratinos Johnston S.: Multilingualism and EU enlargement
Terminologie et Traduction 2000 nr 3 s.5-70
1912.Morawski M.: Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy
Przegląd Organizacji 2003 nr 1 s.17-20
1913.Morawski R., Chojnacki P.: Digitalizacja i opracowanie fotografii z zasobu IPN w systemie ZEUS
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 2008 nr s.39-47
1914.Morbitzer J.: O potrzebie edukacji medialnej
Wychowawca (Kraków) 2009 nr 9 s.5-7
1915.Morgan EL.: Elektronnyje knigi, biblioteki i prawo sobstwennosti
Naučnye i tehničeskie biblioteki 2001 nr 8 s.27-35
1916.Morin N.: Contenus et services des sites web des bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 4 s.9-13
1917.Moroz B.: Jak pomóc kobiecie pracującej
Nasze Problemy 1975 nr 3 s.29
1918.Morris C.: Promoting Your Web Site
Web Developer's Journal nr s.
1919.Morris C.: Submitting to Search Engines? Read this first:
Web Developer's Journal nr s.
1920.Morrison H.: Evidence based librarianship and open access
Evidence based library & information practice nr 2 s.46-50
1921.Morrogh E.: Information Architecture: From Craft to Profession
Boxes and Arrows 2002 nr s.
1922.Morsztynkiewiczowa I: Zagadnienia statystyki bibliotecznej na forum międzynarodowym
Przegląd Biblioteczny 1972 nr 2 s.196-200
1923.Morsztynkiewiczowa I.: Biblioteka b. Ministerstwa WRiOP w Londynie
Bibliotekarz 1946 nr 6-7 s.157
1924.Mosakowska M.: Aquafitness - sport całego życia
Kultura Fizyczna 2007 nr 1-2 s.21-26
1925.Moser J.: Matematyczne bazy danych : Zentralblatt MATH, MATHDI, MPRESS
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 3 s.15-25
1926.Moser J.: Matematyczna Baza Danych Math.SciNet
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 2 s.15-24
1927.Mosidse J, Kolasa I: A splendid gesture. Chronology of a restitution. Part 1-2
Spoils of War 1996 nr 3 s.53-58
1928.Moss N., Ford N., Miller D.: Web search strategies and retrieval efectiveness: an empirical study
Journal of Documentation 2002 nr 1 s.30-48
1929.Mossman K.: Serving the niche: vieving libraries through Chris Anderson's long tail lens
Library journal (1976) 2006 nr 7 s.
1930.Mostowicz E., Grzecznowska A., Balińska M.: Informacja biznesowa w wybranych krajach Europy Wschodniej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 1-2 s.
1931.Moszczyńska-Pętkowska Z.: Konwersja katalogów Biblioteki Sejmowej
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 4 s.323-336
1932.Moszczyńska-Pętkowska Z.: Seria Formaty. Kartoteki
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.299-304
1933.Moszyński K.: Ewolucjonizm krytyczny na tle innych kierunków w etnologii
Lud 1952 nr 39 s.
1934.Moszyński M., Stepnowski A.: Problematyka kształcenia w dziedzinie geoinformacji na kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Roczniki Geomatyki 2009 nr 3 s.27-35
1935.Motycka A.: Nauka a teoria chaosu
Zagadnienia Naukoznawstwa 1994 nr 1-4 s.33-44
1936.Mount E.: Communication barriers and the reference question
Special Libraries 1966 nr 57 s.575-578
1937.Moureau M.: Problemes posés par la structure d'un thesaurus, exemple d'un systeme a facettes
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1968 nr 5 s.201-210
1938.Moyo L. M.: Collections on the Web: some access and navigation issues
Library Collections, Acquisitions, & Technical Services (Online) 2002 nr 1 s.47-59
1939.Mroczek R., Budkiewicz E.: Marketingowa rola wystaw - bibliotekarstwo aktywne
Bibliotekarz 1995 nr 11 s.15-
1940.Mroczkowska A: Potencjał techniczny i technologiczny Karkonowskich Zakładów Papierniczych
Przegląd Papierniczy 1986 nr 6 s.209-210
1941.Muszkowski J.: Dokumentacja i dokumentologia
Życie Nauki 1947 nr 9-10 s.215-217
1942.Nadvornik M.: Necolik poznamek ke zpracovani drobnych tisku
Knihovnik (Praha) 1960 nr 9 s.270-276
1943.Nagłowski W.: "Przyjaciółka" w kolorowej kreacji
Nasze Problemy 1976 nr 9 s.28-29
1944.Nahotko M.: Semantyczny Web i jego ontologie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 9-49 s.
1945.Nahotko M.: Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 4 (74) s.
1946.Nahotko M.: Metadane - sposób na uporządkowanie Internetu
Bibliotekarz 2000 nr 7-8 s.11-17
1947.Nahotko M.: Stare i nowe standardy opisu dokumentów elektronicznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 4 (33) s.
1948.Nahotko M.: Licencjonowane udostępnianie wartości intelektualnych w Internecie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 6(46) s.
1949.Nahotko M.: OPAC biblioteczny i portal internetowy - podobieństwa i różnice
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.6
1950.Nahotko M.: Open Access - zagrożenia i szanse dla bibliotekarzy
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr 6 (97) s.
1951.Nahotko M.: Cyfrowa najmłodsza siostra bibliotek
Konspekt 2004 nr 19 s.
1952.Nahotko M.: Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) - model opracowania zbiorów bibliotecznych IFLA
Bibliotekarz 2001 nr 1 s.13-16
1953.Nahotko M.: Ogólnopolska współpraca bibliotek technicznych w tworzeniu klasyfikacji opartej na UKD
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 6 (24) s.
1954.Nahotko M.: RDF jako narzędzie uporządkowania zasobów internetowych
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 2 s.3-6
1955.Nahotko M.: Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 1 s.7-28
1956.Nahotko M.: Metadane
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 6(14) s.
1957.Nahotko M.: Metadane biblioteczne XXI wieku
Przegląd Biblioteczny 2010 nr 2 s.165-178
1958.Nahotko M.: Metadane dla czasopism elektronicznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 1 s.
1959.Nasiłowska M.: Integracja kartotek haseł wzorcowych NUKAT
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.215-221
1960.Nasiłowska M.: Integracja kartotek haseł wzorcowych NUKAT
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 4 s.215-221
1961.Nasraoui O., Zhang Z.: Profile-Based Focused Crawling for Social Media-Sharing Websites
EURASIP Journal on Image and Video Processing (Online) 2009 nr s.
1962.Nawrocki S.: Zagadnienie opracowania tezaurusa archiwistyki
Archeion (Warszawa) 1976 nr s.9-25
1963.Nawrocki S.: Zastosowanie kart dokumentacyjnych w archiwach
Archeion (Warszawa) 1980 nr s.22
1964.Naylor B.: L'Everest sans oxygene : l'informatisation des bibliotheques en Grande-Bretagne
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1987 nr 2 s.100-108
1965.Nederhof A. J., Zwaan RA: Quality judgements of journals as indicators of research performance in the humanities and the social and behavioral sciences
Journal of American Society for Information Science 1991 nr 5 s.332-340
1966.Nelson R.: The Future of Library Service
Interface (Chicago) 2005 nr 4 s.
1967.Nesbeitt S., Gordon R. S.: Who we are, where we' re going : a report from the front
LJ, Library journal 1999 nr 9 s.36-39
1968.Nestorowicz E.: E-learning i szkolenia tradycyjne - usługi komplementarne czy substytucyjne?
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2004 nr 179 s.259-265
1969.Neuroth H., Dobratz S.: Nestor: Network of Expertise in Long-term Storage of Digital Resources: a Digital Preservation Initative for Germany
D-Lib magazine 2002 nr 4 s.
1970.Nęcka E., Styrkowiec P.: O dwóch systemach uwagi wzrokowej
Przegląd Psychologiczny 2008 nr 2 s.113-133
1971.Nicholas D.: Analiza potrzeb informacyjnych w dobie Internetu
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 2 s.21-29
1972.Nicholas D.: The information needs interview: a long way from library-u-statistics
Education for information 1997 nr 4 s.343-350
1973.Nicholson S.: The Bibliomining Process: Data Warehousing and Data Mining for Library Decision Making
Information Technology and Libraries 2003 nr s.146-151
1974.Nicholson S.: Raising reliability of web search tool research through replication and chaos theory
Journal of the American Society for Information Science 2000 nr 51 s.724-729
1975.Nicole-Genty G.: Les classifications médicales
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1968 nr 7 s.289-314
1976.Nieborski J.: Z kraju
Głos 1889 nr 30 s.381
1977.Niechoda Z.: Normalizacja na XXI wiek. Sprostać nowym wyzwaniom
Normalizacja 1999 nr 8 s.7-9
1978.Niechoda Z.: Dwudzieste piąte Zgromadzenie Ogólne CEN
Normalizacja 2000 nr 2 s.18-23
1979.Niedocha Z.: Porozumienie z ETSI
Normalizacja 1995 nr 3 s.6
1980.Niemczynowska J.: Wspomnienia i realia
Słowo Ojczyste 2000 nr 9-10 s.8
1981.Niesiołowski K.: O czytaniu
Przegląd Oświatowy 1931 nr 2 s.29-32
1982.Niewiadomska E.: Gabloty nie mają szans. Rozmowa z Leszkiem Jodlińskim, dyrektorem Muzeum Śląskiego
Śląsk (Katowice) 2009 nr s.
1983.Niskich J. A., Pasztelaniec-Jarzyńska J., Holender W.: Kompromisowa koncepcja Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT
Bibliotekarz 2000 nr 10 s.3
1984.Noël E.: Sélectionner des sites Internet
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 1 s.96-104
1985.Noordermeer T., Steenbakkers J., Werf-Davelaar Van Der T.: Electronic Library Developments in Netherlands
LIBER Quarterly 1998 nr 8 s.57-80
1986.Nora P: Czas pamięci
Nowa Res Publica 2001 nr 7 s.37-43
1987.Norblin E., Travis T.A.: Testing the Competition: usability of commercial information sites compared with academic library web sites
College & research libraries 2002 nr 8 s.433-448
1988.Nordile R., Audunson R.: Information literacy: the case or non-case of Norway?
Library review (Glasgow) 2003 nr 7 s.319-325
1989.Nordin G.: Läkning genom läsning
PsykologTidningen 1995 nr 23-24 s.4-7
1990.Nortier M.: Le Pret entre les bibliotheques en France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1965 nr 4 s.119-131
1991.Nosal C.: Przetwarzanie informacji w procesie myślenia twórczego
Przegląd Psychologiczny 1971 nr 22 s.51-65
1992.Nováková M.: Dvojí jubileum české bibliografie
Naše řeč 1983 nr s.142-145
1993.Nowak A.: Bibliografia
Przegląd Biblioteczny 1983 nr 2-3 s.219-232
1994.Nowak E. J.: Jeszcze o informacji w formie elektronicznej na przykładzie Biblioteki Głównej UMK w Toruniu
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1998 nr 1 s.19-23
1995.Nowak E. J.: Wykorzystanie nowych źródeł informacji w Bibliotece Uniwersyteckiej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1997 nr 4 s.7-13
1996.Nowak E. J.: Wykorzystywanie nowych źródeł informacji w bibliotece uniwersyteckiej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1997 nr 4 s.7-13
1997.Nowak E.P.: Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku
Zagadnienia Informacji Naukowej 2006 nr 1 s.51-63
1998.Nowak J.: Władze gminy miasta Krakowa wobec Muzeum Książąt Czartoryskich 1874-1939
Krakowski Rocznik Archiwalny 2001 nr s.95-113
1999.Nowak J.: Karola Druziewicza podróże biblioteczne po kongresówce i Galicji w latach 1860-1879
Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s.87-97
2000.Nowak J.: Władysław Czartoryski i Józef Ignacy Kraszewski. Kolekcjonerskie związki pokolenia emigrantów
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 1997 nr s.149-162
2001.Nowak J.: Ordynacja Sieniawska Książąt Czartoryskich. Plany-zamierzenia-realizacja
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2000 nr s.121-191
2002.Nowak J.: Źródła informacji w służbie społecznościom lokalnym. Z doświadczeń Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 3-4 s.42-49
2003.Nowak J. S.: Prasa ukraińska w Galicji i na Wołyniu w 1934 roku
Biuletyn Polsko-Ukraiński 1935 nr 8 s.
2004.Nowak J. S.: Prasa ukraińska w Polsce
Tęcza 1936 nr 4 s.
2005.Nowak P.: Ruch bibliofilski w Kaliszu : historia i współczesność
Biblioteka (Poznań) 2003 nr 7 s.225-227
2006.Nowak P.: Nowe technologie a biblioteka: niepokoje czytelników trzeciego wieku
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 3 s.418-428
2007.Nowak P.: Andrzej Mężyński i jego oceny czasopism. "Wreszcie" coś się dzieje
Przegląd Biblioteczny 2010 nr 1 s.73-82
2008.Nowak P.: "Zdolność przyciągania" (attraction power) polskich współczesnych czasopism naukowych z dyscyplin humanistycznych
Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 nr 1-2 s.129-139
2009.Nowak P.: Na marginesie artykułu Andrzeja Mężyńskiego 'Biblioteki naukowe w Polsce w poszukiwaniu tożsamości'
Przegląd Biblioteczny 2006 nr 1 s.77-79
2010.Nowak P.: Powojenna prasa naukowa w Polsce
Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 1-2 s.122-142
2011.Nowak T.: Wolność książki, czyli bookcrossing po polsku
Notes Wydawniczy 2004 nr 4 s.28-30
2012.Nowak Z.: Andrzej Hünefeld jako nakładca i drukarz Biblii Gdańskiej z 1632 roku
Libri Gedanenses 1968 nr s.46-63
2013.Nowak Z.: Udział miast Prus Królewskich i Książęcych w jubileuszu trzechsetlecia wynalezienia sztuki drukarskiej
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 nr s.137-161
2014.Nowak Z.: Stan i perspektywy badań nad historią książki na Pomorzu Gdańskim
Studia o Książce 1988 nr s.127-158
2015.Nowak Z.: Udział miast Prus Królewskich i Książęcych w jubileuszu trzechsetlecia wynalezienia sztuki drukarskiej
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 nr 1-2 s.137-161
2016.Nowakowski A.: Bronisław Zyska, Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 4: Katastrofy w bibliotekach - przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe/Katowice 1998
Biblioteka 1999 nr 3 (12) s.87-88
2017.Nowakowski E.: Kilka słów o dziele Wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej przez Eustachego Heleniusza
Kurier Poznański 1892 nr 37 s.8
2018.Nowicki W.: Co dać dziecku na gwiazdkę : przegląd literatury dla dzieci i młodzieży z ostatniego siedmiolecia
Przegląd Pedagogiczny nr s.
2019.Nowicki W.: Co dać dziecku na gwiazdkę : przegląd literatury dla dzieci i młodzieży z ostatniego siedmiolecia
Przegląd Pedagogiczny 1885 nr s.769-797
2020.Nowina M.: Za dużo bibliotekarzy
Życie Przemyskie 1981 nr 40 s.11
2021.Nowińska A.: Niektóre problemy przyswajania angielskiej terminologii z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej na przykładzie "Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej"
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 2-3 s.55-70
2022.Nowińska A.: Hughes R. Free libraries, free society. (Wolne biblioteki, wolne społeczeństwo) // Amer.Libr.-Vol.33, nr 7 (2002), s. 48-51
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2002 nr 4 s.194
2023.Nowińska A.: Hudson A.: Political correctness in libraries. (Poprawność polityczna w bibliotece) // Librarians'World 1998 vol.7 nr 3 s. 42-44
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1998 nr 2-3 s.75
2024.Nowińska A.: Doyle T. Selection versus censorhip in libraries. (Wybieranie dokumentów czy cenzura? : kształtowanie zbiorów bibliotecznych) // Coll.Manag.-Vol.27, nr 1 (2002), s. 15-25, bibliogr. 29 poz.
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2003 nr 4 s.214
2025.Nowińska A.: "Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej. Piśmiennictwo Zagraniczne" 1955-1996
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 4 s.417-422
2026.Nowińska A.: IFLA's professional priorities : adopted by The Professional Board of IFLA, December 2000. (Priorytety IFLA) // Inter. Cat. Bibliogr. Control.-Vol.30, nr 4 (2001), s. 73-74
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2002 nr 1-2 s.4
2027.Nowodworska Z.: Kij w mrowisku, czyli klika słów o upadłości Składnicy Księgarskiej. Rozmowa z Tadeuszem Żochowskim, syndykiem masy upadłościowej Składnicy Księgarskiej (.)
Megaron Biuletyn Nowości Wydawniczych 1993 nr 3 s.3-5
2028.Nowodworska Z.: Światowid niezwykle współczesny. Rozmowa z Dariuszem Stachowiakiem (.)
Megaron Biuletyn Nowości Wydawniczych 1993 nr 4 s.2-4
2029.Nowodworska Z.: Samorządność - słowo niemodne : rozmowa z Grzegorzem Bogutą
Biuletyn Nowości Wydawniczych Megaron 1994 nr 3 s.4-6
2030.Nowoszewski R.: Bibliografia czasopism warszawskich
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.202-206
2031.Noyes J.M., Garland K.J., Anderson S.J.: The Intranet as a learning tool: a preliminary study
Information Research 1998 nr 1 s.
2032.O.F.B. : [Brak tytułu]
Antiquariat 1961 nr 78 s.202
2033.O'Leary M.: Ebook scenarios updated
Online (Weston, Conn.) 2003 nr 5 s.
2034.O'Neill E. T., Bennett B., Lavoie B. F.: The concept of a work in WorldCat. An application of FRBR
Library Collections, Acquisitions and Technical Services 2003 nr s.45-59
2035.O'Neill E. T., Bennett R., Lavoie B. F.: The Concept of a Work in WorldCat : an application of FRBR
Library Collections, Acquisitions, & Technical Services (Online) 2003 nr s.45-59
2036.Oberg D.: "School Libraries Worldwide" as a source of evidence for evidence-based practice, 1995-2006
School Libraries Worldwide 2006 nr 2 s.1-12
2037.Obrębski A.: Oprawy książek należących do przechowywanej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej Volsiany
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1991 nr s.133-145
2038.Ochmann-Pszenica J.: Nasz patron: projekt edukacyjny na święto patrona szkoły
Biblioteka w Szkole 2006 nr 11 s.24-25
2039.Ocholla D. N.: Curriculum response to a changing national and international information environment: Theoretical and methodological paradigms on review and revision
Education for information 2001 nr 2 s.143-167
2040.Oddy H.: Information retrieval through man-machine
Journal of Documentation 1977 nr s.1-14
2041.Odlyzko A. M.: Tragic loss or good riddance: the impending demise of traditional scholarly journals
International journal of human-computer studies (Print) 1995 nr s.71-122
2042.Odlyzko A. M.: Abstracting and reviewing in the digital era
NFAIS newsletter 1999 nr s.90-92
2043.Odrowąż-Pieniążek J.: Geneza i historia Muzeum Literatury
Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1988 nr 9 s.299-326
2044.Oehling H.: Wissenschaftlicher Bibliothekar 2000 - quo vadis? : 12 Thesen zur Zukunft des Fachreferenten
Bibliotheksdienst 1998 nr 2 s.247-254
2045.Oehlschläger S.: IFLA-CDNL. Allianz für bibliographische Standards (ICABS)
Forum. Dialog mit Bibliotheken 2004 nr 1 s.34-37
2046.Oertel D.: Tâches et entreprises communes des bibliotheques d'études de la République fédérale allemande
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1969 nr 3 s.95-104
2047.Ogierman L.: Uruchomienie komory dezynfekcyjnej z utylizatorem w Bibliotece Śląskiej w Katowicach
Notes Konserwatorski 1999 nr 3 s.163-174
2048.Ogonowska A.: Retrokonwersja katalogów bibliotecznych
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 4 s.265-274
2049.Ogonowska A.: Zagrożenia i szanse bibliotek polskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej - terra incognita i mity
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 7 s.
2050.Ogonowska A.: Polskie ośrodki informacji i dokumentacji zajmujące się tematyką europejską
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 3-4 s.351-354
2051.Ogonowska A.: Wprowadzenie do problematyki Unii Europejskiej
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 3-4 s.243-254
2052.Ogonowska A.: Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich
Przegląd Biblioteczny 1998 nr 2-3 s.135-148
2053.Ogonowski Z.: Biblioteka Miejska w Słupsku
Bibliotekarz 1946 nr 6-7 s.145
2054.Ogórkiewicz W., Wereszczyńska-Cisło B.: Eksperymentalny tezaurus technologii owoców i warzyw
Zagadnienia Informacji Naukowej 1985 nr 1 s.83-106
2055.Ogrodzki P.: Zmiany w zasadach wywozu zabytków za granicę na stałe
Cenne, Bezcenne, Utracone 2009 nr 2 s.11
2056.Okoń-Horodyńska E: Strategia Lizbońska - założenia i szanse realizacji w Unii Europejskiej (1)
Nauka i szkolnictwo wyższe 2003 nr 2 s.13-28
2057.Okopień J.: Najbardziej regionalne
Nowe Książki 1968 nr 22 s.1559-1560
2058.Okopień J.: Jubileusz 35-lecia Wydawnictwa Literackiego
Przegląd Księgarski 1989 nr 1 s.11-12
2059.Okopień J.: 30 lat Wydawnictwa Łódzkiego
Przegląd Księgarski 1987 nr 10 s.6-7
2060.Okopień J.: 30 lat z "koziołkiem" w herbie
Życie Literackie 1987 nr 24 s.13
2061.Okulicz-Sługocka B.: Komunikowanie, media i my u progu XXI wieku
Zeszyty Naukowe i Dydaktyczne (Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie) 2000 nr 1 s.9-11
2062.Olczak-Kardas M.: Popularyzacja książki i biblioteki w społeczności wiejskiej w latach 1918-1939 (na przykładzie województwa Warszawskiego)
Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza 2002 nr 2 s.7-22
2063.Olczak-Kardas M.: Warunki korzystania z księgozbiorów wiejskich bibliotek oświatowych w latach 1918-1939 (na przykładzie województwa Warszawskiego)
Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2003 nr 19 s.47-63
2064.Olczak-Kardas M.: Sytuacja lokalowa bibliotek wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie województwa warszawskiego
Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2006 nr s.27-41
2065.Oleaszewska-Parzycka I.: Czytelnictwo literatury przyrodniczej dzieci w bibliotece publicznej
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 1997 nr 1 s.52-68
2066.Olejniczak B.: Organizacja i administracja biblioteki
Przegląd Biblioteczny 1961 nr 1 s.6-15
2067.Olejniczak B.: "Przegląd Biblioteczny" w latach 1946-1966
Przegląd Biblioteczny 1967 nr 2 s.130-137
2068.Olejniczak M.: O potrzebie badań nad modelem biblioteki uczelnianej
Życie Szkoły Wyższej 1980 nr 6 s.61-75
2069.Oleksiński J,: Wartościowa pozycja
Nadodrze (Zielona Góra) 1967 nr 7 s.10
2070.Olenderek H.: Geomatyka w leśnictwie - próba oceny stanu i perspektyw
Roczniki Geomatyki 2008 nr 8 s.9-16
2071.Olenderek H.: Nowa jakość systemów informacji przestrzennej w lasach państwowych w kontekście problemów edukacyjnych
Roczniki Geomatyki 2004 nr 3 s.31-36
2072.Olenderek T., Olenderek H.: Kształcenie w zakresie geomatyki na wydziałach leśnych
Roczniki Geomatyki 2004 nr 3 s.27-30
2073.Olenderek T., Olenderek H.: Problematyka kształcenia w zakresie geoinformacji na kierunku leśnictwo
Roczniki Geomatyki 2009 nr 3 s.37-43
2074.Olson H. A.: Editorial
Knowledge organization 2000 nr 1-2 s.1-3
2075.Olszański T: Pociąg do złota : zrabowane mienie węgierskich Żydów zlicytowano. w Nowym Jorku
Polityka 2000 nr 5 s.74-75
2076.Olszański T: Moskwo, zwróć
Polityka 2005 nr 11 s.50
2077.Olszewska B.: Aleksander Birkenmajer 1890-1967
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1968 nr 1 s.31-74
2078.Olszewska-Pazyrzyna H.: Działalność wydawnicza Ossolineum w czasie II wojny światowej
Rocznik Lwowski 1993 nr s.131-135
2079.Olszowski S.: Prasa, radio i telewizja w służbie partii i narodu
Zeszyty Prasoznawcze 1969 nr 3 s.5-12
2080.Olzacka K.: Edukacja regionalna w bibliotece: na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim
Biblioteka w Szkole 2001 nr 1 s.6-7
2081.Olzacka K.: "Patrzę na starą fotografię", czyli edukacja regionalna w pracy biblioteki szkolnej
Biblioteka w Szkole 2000 nr 11 s.10
2082.O'Neil R. M.: A total look at Total Quality Management: A TQM perspective from literature of business, indus-try, higher education and librarianship
Library administration & management 1993 nr 4 s.249-250
2083.Onwuegbuzie A. J.: Writing a research proposal : the role of library anxiety, statistics anxiety and composition anxiety
Library & information science research 1997 nr 1 s.5-33
2084.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Identifying library anxiety throug students' learning modality preferences
Library quarterly (Chicago) 1999 nr 2 s.202-216
2085.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Reading ability as a predictor of library anxiety
Library review (Glasgow) 2003 nr 4 s.159-169
2086.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Library anxiety and characteristics strenghts and weaknesses of graduate students' study habits
Library review (Glasgow) 2001 nr 2 s.73-80
2087.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Dimensions of library and social independence: implications for library services
Library review (Glasgow) 2002 nr 2 s.71-78
2088.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Antecedents of library anxiety
Library quarterly (Chicago) 1997 nr 4 s.372-389
2089.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: The impact of information technology on library anxiety: the role of computer attitudes
Information Technology and Libraries 2004 nr 4 s.138-144
2090.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Perfectionism and library anxiety among graduate students
Journal of academic librarianship 1998 nr 5 s.365-371
2091.Oostendorp H., Nimwegen C.: The questionable impact of an assisting interface on performance in transfer situations
International journal of industrial ergonomics 2009 nr 3 s.501-508
2092.Oosthuizen G. J.: Participative management in academic library services
Library manager 1999 nr 4 s.213-219
2093.Orawski A.: Beskidy bez granic
Beskidzki Informator Kulturalny 2000 nr 1 s.21-23
2094.Orawski A.: Beskidy bez granic - o współpracy transgranicznej
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka w Bielsku Białej 2000 nr 1 s.23-26
2095.Orawski A.: Oddział Promocji Biblioteki. Teoria i praktyka
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka w Bielsku Białej 1996 nr 4 s.5-10
2096.Orawski A.: Nowy wizerunek SBP Okręg Bielsko-Biała
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka w Bielsku Białej 1998 nr 4 s.40-45
2097.Orawski A.: Biblioteki publiczne w Bielsku Białej. Tradycje i współczesność. Jubileusz 50-lecia WBP
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka w Bielsku Białej 1999 nr 1 s.30-46
2098.Ordyński A. P.: Tandeta oświaty
Głos 1889 nr 37 s.464
2099.Orlikowski W.: Learning from Notes : Organizational Issues in Groupware Implementation
The Information society 1993 nr 3 s.237-250
2100.Orlińska Z.: Manga - tajemnicza historia
Machina (Warszawa) 1998 nr 2 s.72-73
2101.Ortega Carrasco L., Vanderkast E. S.: The information professional in a networked society
Aslib proceedings 1998 nr 5 s.95-98
2102.Ortega y Gasset J. J.: What is a book?
The Journal of library history (1966) 1979 nr s.480-485
2103.Orzechowski M: Wyniki wyborów do Parlamentu Rzeszy i Sejmu Pruskiego na Śląsku w latach 1919-1933
Studia i Materiały z Dziejów Śląska 1966 nr s.457-520
2104.Orzeł J: Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
Bank i Kredyt 2005 nr 5 s.4-9
2105.Osiatyński W, Turski ŁA: O czym nie mówi szkoła
Gazeta Wyborcza 2004 nr 136 s.19-20
2106.Osiecka-Chojnacka J.: E-szkoła
Studia BAS (Online) 2009 nr 3 s.195-222
2107.Osiewalska A.: Biblioteka Depozytowa IMF
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Online) 2002 nr 20 s.
2108.Osiewalska A.: Mierniki oceny czasopism i naukowców
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr 11 (99) s.
2109.Osiewalski J., Osiewalska A.: Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1995 nr 3 (03) s.
2110.Osięgłowski J.: Ochrona książki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Tartu
Bibliotekarz 1991 nr 6 s.21-25
2111.Osińska V.: Wizualizacja i mapowanie przestrzeni danych w bibliotekach
Toruńskie Studia Bibliologiczne 2008 nr 1 s.167-176
2112.Osińska V.: Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i bibliotekach cyfrowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 7 (77) s.
2113.Ostrowska D.: Od Web. 2.0. do Biblioteki 2.0.
Bibliotekarz 2008 nr 3 s.10-13
2114.Ostrowski E.: O życiu i pracach Karola Justusa Mujschla, emeryta, profesora b. Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego 1852 nr 1 s.5
2115.Osullivan M.: Making copyright ambidextrous : an expose of copyleft
Journal and Information, Law and Technology 2002 nr 3 s.
2116.Otas U., Parysz J.: Lekcje biblioteczne dla uczniów w bibliotece pedagogicznej
Poradnik Bibliotekarza 1984 nr 4-5 s.125-127
2117.Otsu K.: A bibliometric study of Japanese science and social science publications
Library and Information Science 1982 nr 21 s.19-27
2118.Oudjaoudi M.: Grille d'analyse des publics et leurs motifs d'eloignement
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 2 s.80-87
2119.Pacholska A., Krawczyk D.: Wykorzystanie bazy Citation Index w Politechnice Wrocławskiej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1998 nr 2 s.11-18
2120.Pacholska A., Wróbel J.: Baza Journal Citation Reports
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 1-2 s.25-28
2121.Paczkowski A.: Archiwa aparatu bezpieczeństwa PRL jako źródło : co już zrobiono, co można zbadać
Pamięć i Sprawiedliwość 2003 nr 1 s.9-22
2122.Padziński A., Dobrzyńska-Lankosz E.: Stan prac nad projektem utworzenia Wspólnego Katalogu Bicliotek Naukowych (WuKa)
Bibliotekarz 1998 nr 4 s.4-9
2123.Palacz A., Lewandowski T.: Wielkie niemieckie pieniądze. Z Andrzejem Kostarczykiem, prezesem wydawnictwa Świat Książki (.)
Wydawca 1995 nr 5 s.6-12
2124.Papłoński J.: Samuel Bogumił Linde : życiorys
Kłosy 1871 nr 305 s.284
2125.Papłoński J.: O trudach Linde. (Pis'ma iz Varsavy)
Moskvitjanin 1854 nr 5 s.
2126.Parks E., Wilson W.: An analysis of the aging of paper: possible reactions and their effects on measurable properties
Restaurator 1996 nr 3 s.37-48
2127.Patoczka M.: Dostępne WWW
TyfloŚwiat (Online) 2008 nr 1 s.17-22
2128.Pawłowicz W.: Szacowna jubilatka. 70-lecie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie
Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 5 s.31-33
2129.Pawłowiczowa M.: Biblioteka bonifratrów w Cieszynie
Studia Bibliologiczne 1988 nr s.70-83
2130.Pawłowski K.:
Forum Akademickie 1999 nr 3 s.18
2131.Pawłowski R.: Z Zachęty do Muzeum: dymisja Andy Rottenberg
Gazeta Wyborcza 2001 nr 57 s.14
2132.Pawłowski R.: Ludzie "czarnej sztuki"
Życie Przemyskie 1985 nr 23 s.3
2133.Pearson CM: Aligning TQM and Organizational Learning
Special Libraries 1993 nr s.147-150
2134.Pearson D.: Digitalizacja - czy istnieje jakaś strategia?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 2 (42) s.
2135.Pec T., Piątkowska M., Pec K.: Aktywność fizyczna młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007 nr 8-9 s.30-33
2136.Pedot B.: Panorama des agences régionales de coopération
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 3 s.172-177
2137.Pelcowa J.: Aktual'nye problemy terminologii bibliotecznogo dela. Sbornik naucznych trudow. Moskwa: Biblioteka SSSR im. V. I. Lenina 1981, 126 s. [recenzja]
Przegląd Biblioteczny 1984 nr 1 s.69-73
2138.Pelcowa J.: Willis B. C.: School librarian - coordinator. (Bibliotekarz szkolny jako koordynator). ALA Bull. vol. 51: 1957 nr 2 s. 92-94
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1957 nr 2-3 s.poz. 128
2139.Pelcowa J.: Bibliotečnaja rabota s det'mi. (Praca z dziećmi w bibliotece) - Bibliotekov. Bibliogr. za Rubežom 1963 vyp. 11 s. 5-65, bibliogr.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1964 nr 3 s.poz. 379
2140.Pelcowa J.: Buick Barbara: Australian school libraries. (Australijskie biblioteki szkolne). - Austral. Libr. J. vol. 13: 1964 nr 1 s. 18-26, bibliogr. 4 poz.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1965 nr 1 s.poz. 15
2141.Pelcowa J.: Roe Ernest: The role of libraries in education. Some research problems. (Rola bibliotek w wychowaniu. Kilka zagadnień z zakresu metodyki badań). Austral. Libr. J. vol. 12: 1963 nr 2 s. 57-64, bibliogr. 6 poz.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1964 nr 1-2 s.poz. 40
2142.Pelcowa J.: Chortjunova L. V.: Propaganda sistematičeskogo kataloga v detskoj biblioteke. (Propaganda katalogu systematycznego w bibliotece dla dzieci). - Sov. Bibliogr. 1964 vyp. 1 s. 40-53, bibliogr.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1965 nr 1 s.poz. 61
2143.Pellat H., Martin I., Mesloub H., Muet F.: L'externalisation dans les services documentation
Documentaliste - science de l'information 2003 nr 6 s.370-375
2144.Pelou P.: Les microéditions a la Bibliotheque nationale
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1973 nr 8 s.399-405
2145.Pemberton J. M.: Knowledge management and records and information management
Information Management Journal 2004 nr 3 s.47
2146.Pepol A.: Zastosowanie UKD w dużych bazach danych oraz serwisach internetowych
Bibliotekarz 1999 nr 5 s.6-9
2147.Pepol A.: Leczenie fobii bibliotecznej
Forum Akademickie 1999 nr 12 s.38-40
2148.Pepol A.: Leczenie fobii bibliotecznej. Jak oswoić i przyswoić Newo techniki biblioteczne
Forum Akademickie 1999 nr 12 s.
2149.Pepol A.: Ocena bibliotecznych stron WWW
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 7 s.
2150.Perez-Carballo J., Anderson J. D.: The nature of indexing: how humans and machines analyze messages and texts for retrieval. Part II: Machine indexing, and the allocation of human versus machine effort.
Information processing & management (Print) 2001 nr 37 s.255-277
2151.Perez-Carballo J., Anderson J. D.: The nature of indexing : how humans and machines analyze messages and texts for retrieval. Research, and the nature of human indexing
Information processing & management (Print) 2001 nr 37 s.245-321
2152.Perkowska U.: Żegota Pauli polihistor i badacz starożytności polskich. Życie i działalność w latach 1814-1860
Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 1970 nr 4 s.3-53
2153.Peterson E.: Lending directly to the patron : a successful German model
Journal of interlibrary loan, document delivery & information supply 1999 nr 2 s.9-17
2154.Petrović E.: Wykorzystanie baz danych na CD-ROM w wybranych bibliotekach i innych i instytucjach warszawskich
Zagadnienia Informacji Naukowej 1994 nr 1-2 s.59-78
2155.Pfeiffer-Milerowa H.: Bardzo cenne wydawnictwo
Księgarz 1986 nr 2-3 s.107-110
2156.Piątkowska M.: Aktywność fizyczna społeczeństwa polskiego na tle Europy
Kultura Fizyczna 2008 nr 3-4 s.11-18
2157.Pierce L. G., Sonnewald D. H.: Information behavior in dynamic group work contexts: interwoven situational awareness dense social networks and contested collaboration in command and control
Information processing & management (Print) 2000 nr 36 s.461-479
2158.Piercy N., Morgan N.: Internal Marketing : strategies for Implementing Organisational Change
Long range planning (Print) 1999 nr s.
2159.Pierrot R.: Le Catalogage des anonymes et des ouvrages classés au titre
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1960 nr 9-10 s.367-373
2160.Pietroń J., Małecka E.: Kto publikuje w EBIBie?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr 9 (100) s.
2161.Pietruszewski G., Głębocki J.: Statystyka bibliometryczna w komputerowym systemie tworzenia bibliografii dorobku naukowego EXPERTUS
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 363 s.91-95
2162.Pietruszewski G., Głębocki J.: Statystyka bibliometryczna w komputerowym systemie bibliografii dorobku naukowego Expertus 2000. Splendor, systemy informacyjne
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 363 s.91-95
2163.Pietruszewski G., Głębocki J.: Zastosowanie systemu EXPERTUS do udostępniania Polskiej Bibliografii Lekarskiej w Internecie i na CD-ROM
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 365 s.101-110
2164.Pigoń E: Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych 1993-1998
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1999 nr 361 s.46-56
2165.Pigoń E: Wykorzystanie internetu w działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 362 s.362
2166.Pigoń E: Biblioteki medyczne w Polsce
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1997 nr 355 s.47-54
2167.Pigoń E: Rozbudowa funkcji Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych w celu usprawnienia procesów udostępniania
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 365 s.51-58
2168.Pigoń E.: Główna Biblioteka Lekarska w 1987 roku
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1988 nr 341-342 s.104
2169.Pindlowa W.: Biblioteki specjalne w Unii Europejskiej : materiał z konferencji: "Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej" : Warszawa- Miedzeszyn, 8-9 czerwca 2001
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 7 (25) s.
2170.Pindlowa W.: Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 2 s.
2171.Pindlowa W.: Elektroniczne czasopisma i systemy elektronicznego rozpowszechniania dokumentów
Przegląd Biblioteczny 1985 nr 2 s.229
2172.Pindlowa W.: Czy technika, która obecnie wspomaga komunikację między ludźmi doprowadzi do upadku zawodu bibliotekarza - pracownika informacji?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr s.
2173.Pindlowa W.: Kilka refleksji nad kierunkami rozwoju bibliometrii
Zagadnienia Naukoznawstwa 2005 nr 1 s.49-55
2174.Pindlowa W.: Hiperteksty multi- i hipermedia
Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny - Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie 1990 nr 4 s.51-66
2175.Pindlowa W.: Hiperteksty multi- i hipermedia
Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny - Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie 1990 nr 4 s.51-66
2176.Pindlowa W.: Bibliometria i jej znaczenie dla badań nad książką
Studia o Książce 1988 nr s.301-327
2177.Pindlowa W.: Podstawy informacji naukowej w programach kształcenia wyższego dla archiwistów
Archeion (Warszawa) 2003 nr s.79-83
2178.Pinkas O: Narodni lekarska Knihovna v Praze na ceste do Internetu
Časopis 1994 nr 10 s.257-258
2179.Piotrowicz A.: Prezentacja systemu doc@med i oferta skierowana do bibliotek zagranicznych
Forum Bibliotek Medycznych 2008 nr 2 s.376-387
2180.Piotrowicz A.: Udostępnianie zbiorów w bibliotekach uczelni medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1996 nr 354 s.49-63
2181.Piotrowicz A.: Udostępnianie zbiorów w bibliotekach uczelni medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1996 nr 354 s.49-63
2182.Piotrowicz A.: Konsorcja bibliotek uczelnianych - wczoraj, dziś, jutro
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 7(36) s.
2183.Piotrowska E., Zając R.: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach naukowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 7(36) s.
2184.Piotrowski B.: Rozwój społeczeństwa informatycznego szansą na przezwyciężenie wykluczenia społecznego: doświadczenia Unii Europejskiej na tle sytuacji w Polsce
Rynek Pracy 2001 nr 11-12 s.92-100
2185.Piotrowski B.: Propaganda i nauka niemiecka w III Rzeszy o Polsce i Europie Wschodniej na przykładzie działalności berlińskiej Publikationsstelle
Studia Historica Slavo-Germanica 1984 nr s.129-162
2186.Pirisich V., Giappiconi T., Hapel R.: Les services Internet des bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 3 s.4-12
2187.Pirożyński J.: Nowe kierunki w zagranicznych badaniach nad dawną książką
Historyka 1996 nr s.71-87
2188.Pirożyński J.: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3, Małopolska cz. 2, Mazowsze z Podlasiem
Roczniki Biblioteczne 2003 nr s.213-215
2189.Pisera R, Wesołowska E: Profesje dla których będzie praca
Newsweek 2003 nr 20 s.43
2190.Piskorz J: Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini po 50 latach działalności
Bibliotekarz 2001 nr 1 s.24-25
2191.Podemski S.: Święte prawa bibliotek
Polityka 1987 nr 43 s.5
2192.Podraza B.: Nawiązując do tradycji
Ilustrowany Kurier Polski 1981 nr 60 s.6
2193.Poindron P.: L'Institut national des techniques de la documentation et la formation des documentalistes en France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1963 nr 8 s.313-325
2194.Poindron P.: Etat présent de la normalisation française et étrangere interessant la documentation et les bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1958 nr 6 s.429-436
2195.Poissenot C.: Les raisons de l'absence
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 6 s.15-27
2196.Pokorzyńska E.: Warszawski warsztat opraw empirowych Antoniego Ochla
Roczniki Biblioteczne 2004 nr s.83-106
2197.Pokorzyńska E.: Introligatorzy warszawscy w świetle akt Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z lat 1822-1869
Rocznik Warszawski 2007 nr 35 s.285-309
2198.Pol K.: Dziewięćdziesiąta rocznica "Bibliografii prawniczej polskiej XIX i XX wieku"
Państwo i Prawo 2002 nr 1 s.76-80
2199.Pol K.: Leksykon prawników polskich. Aleksander Kraushar
Rzeczpospolita (Warszawa. Online) 1998 nr s.
2200.Polak AS: Zarządzanie wiedzą w praktyce
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2003 nr 12 s.17-26
2201.Polanowski E: "Kaliszanin". (Przyczynek do dziejów prasy prowincjonalnej w Królestwie)
Kaliszanin 1972 nr 5 s.127-165
2202.Polanowski E: "Kaliszanin" (1870-1892)
Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 1976 nr 2 s.239-251
2203.Polender A.: Zastosowanie treningu autogenicznego do dzieci w wieku przedszkolnym
Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne 1975 nr 4 s.
2204.Polity Y.: Les bibliotheques, objets de recherche universitaire
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 4 s.64-70
2205.Polka : [Polemika "Kroniki" z "Pielgrzymem"]
Kronika Emigracji Polskiej 1843 nr s.239
2206.Polkowska E.: Zagraniczne bazy danych na dyskach CD-ROM
Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1998 nr 1 s.22-24
2207.Polkowski T., Jaczynowski L.: Kompatybilność systemów oceny aktywności fizycznej społeczeństw
Kultura Fizyczna 2004 nr 9-10 s.5-8
2208.Pollak M.: Nowa siedziba Ministerstwa WRiOP
Oświata i Wychowanie 1931 nr 1 s.4
2209.Poloczek I.: Opracowanie i wyszukiwanie dokumentów kartograficznych w bibliotekach
Zagadnienia Informacji Naukowej 2007 nr 1 (89) s.50-65
2210.Poloczek I.: Użytkownicy bibliotecznych dokumentów kartograficznych
Polski Przegląd Kartograficzny 2007 nr 1 s.35-43
2211.Polowczyk J.: Trzecia fala, czyli jak Alvin Toffler przewidział moherowe berety
Polityka 2007 nr s.
2212.Polydoratou P.: Use of digital repositories by chemistry researchers: results of a survey
Program: electronic library and information systems 2007 nr 4 s.386-399
2213.Pomian K: Prawdziwy koniec wielkiej wojny
Gazeta Wyborcza 2002 nr 138 s.14-15
2214.Pons J.: Les bibliobus urbains en France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1963 nr 2 s.41-77
2215.Popławski J.: Powieść szlachecka
Głos 1890 nr 48 s.579
2216.Popławski J.: Pańskie i chłopskie potrzeby umysłowe
Głos 1886 nr 10 s.145
2217.Popow A.: Automatyzacja działalności informacyjnej archiwów bułgarskich
Archeion (Warszawa) 1981 nr s.187
2218.Popowska H.: Bibliograficzna baza prasowa Biblioteki Sejmowej
Bibliotekarz 2002 nr 6 s.20-21
2219.Popowska H.: Baza ART. Geneza i historia bazy, specyfika informacji prasowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 2 s.57-75
2220.Popowska H.: Baza danych JURIS CD-ROM BUNDESRICHT
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 nr 1 s.35-49
2221.Porcher J.: A propos des catalogues des manuscrits
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1960 nr 4 s.79-82
2222.Poremba A., Żaba B.: Początki bywają trudne - spostrzeżenia dotyczące gromadzenia dokumentów elektronicznych
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie 2005 nr 25 s.
2223.Porębowicz E.: Zbiór nieznanych hiszpańskich ulotnych druków znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie
Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 1891 nr s.252-319
2224.Pors N. O.: Berlin and before: evaluation of the World Library and Information Congress in Berlin.
IFLA journal 2003 nr 4 s.379-381
2225.Pors N. O.: Perceptions of the Quality of the IFLA Conference in Glasgow
IFLA journal 2002 nr 5-6 s.328-333
2226.Pors N. O.: Perceptions of the Quality of the IFLA Conference in Boston
IFLA journal 2002 nr 1 s.11-16
2227.Porzuczek L.: Bilans kompetencji
Personel (Warszawa) 1999 nr 5 s.15-17
2228.Poslaniec C.: Les animations lecture : rôle et efficacité
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1999 nr 3 s.49-54
2229.Potempa A.: Biblioteka Depozytowa Banku Światowego w Bibliotece Głównej AE
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Online) 1993 nr 2 s.9-17
2230.Potęga J.: Strony www bibliotek narodowych krajów Unii Europejskiej
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 1 s.9-11
2231.Potęga J.: Digitalizacja czasopism w bibliotekach europejskich
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej(Online) 2004 nr 1 s.6
2232.Potęga J.: Digitalizacja czasopism w bibliotekach europejskich
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2004 nr 1 s.6-8
2233.Potęga J.: Polskie i europejskie projekty digitalizacji czasopism - przegląd koncepcji
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 4 s.
2234.Potier N. Le: La croisade de l´Albigeois : la formation de la biblioteque d´Albi, 1790-1815
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1989 nr 2-3 s.174-186
2235.Potkowski E.: Kobiety a książka w średniowieczu : wybrane problemy
Kwartalnik Historyczny 1998 nr s.3-18
2236.Potrzebnicka E.: Otwarcie pracowni digitalizacji zbiorów w Bibliotece Narodowej
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2004 nr 1 s.3-5
2237.Poulain M.: Retourner a Tocqueville
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 5 s.66-73
2238.Poulain M.: Les acquisitions en bibliotheques publiques (Gromadzenie w bibliotekach publicznych)//Bull. Bibl. France, 1997, t. 42, nr 4, s. 75-76
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1998 nr 1-2 s.25
2239.Pouquel N.: Autoroutes, CD, multimédia : le manege électronique continue de tourner
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1995 nr 2 s.18-22
2240.Powell C.: The Delphi Technique: Myths and Realities
Journal of advanced nursing (Print) 2003 nr 4 s.376-382
2241.Power T.: Digitalisation of Serials and Publications
European intellectual property review 1997 nr 8 s.449
2242.Powideł Z: Działalność informacyjna GBL
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1995 nr 351 s.49-55
2243.Powłoka A.: Taniec jako pretekst doświadczenia, niepowtarzalnej cielesności : refleksje nauczyciela tańca
Wychowanie na co Dzień 2008 nr 6 s.11-13
2244.Poynder P: British Politicians Call on U. K. Government to Support Open Access
Information today 2004 nr s.
2245.Poynder R.: Open Access - dyskusja o kosztach
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr 6 s.
2246.Poznański M.: Sprawy prasy w Państwowym Instytucie Książki
Prasa Polska (Paris} 1948 nr 12-13 s.3-5
2247.Poznański P: Projektowanie profesjonalnego serwisu WWW
Marketing w Praktyce 2002 nr 8 s.37-40
2248.Poźniak W. T.: Biblioteka College of Europe Natolin
Studia Europejskie 2000 nr 14 s.187-196
2249.Preckajło W.: Kronika mickiewiczowska
Ziemia Lidzka 1998 nr 4 s.2
2250.Preckajło W.: Tadeusz Gawin: "Jesteście na dobrej drodze" : (konferencja w Mińsku)
Głos znad Niemna 1995 nr 1 s.1
2251.Preckajło W.: Kolejne urodziny
Głos znad Niemna 1999 nr 20 s.3
2252.Preckajło W.: Biblioteka im. Adama Mickiewicza w Mińsku
Głos znad Niemna 1998 nr 38 s.2
2253.Preckajło W.: Pierwsze kroki
Głos znad Niemna 1998 nr 50 s.9
2254.Prentice D. G., Brown R. D.: Assessing decision making risk and information needs in evaluation
Evaluation review 1987 nr 3 s.371-381
2255.Preston H., Broady-Preston J.: Demonstrating quality in academic libraries
New library world 1999 nr 1148 s.124-129
2256.Prévot-Hubert M.: Penser les nécessaries des formations
Concours pour le recrutement de documentalistes .. 1997 nr 2 s.101-103
2257.Prokopowicz J.: Zwiedzamy okolice-plan wycieczki: scenariusz lekcji bibliotecznej w klasie I gimnazjum
Biblioteka w Szkole 2003 nr 2 s.11
2258.Prokopowicz M.: Zbiory muzyczne Biblioteki Narodowej
Rocznik Biblioteki Narodowej 1969 nr s.293-314
2259.Prożych A.: Zastosowanie klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 1 s.17-27
2260.Przybył M., Mierowski W.: Dlaczego latawiec?
Rzeczpospolita (Warszawa. Online) 2002 nr 200 s.
2261.Przygocka J.: Żegota Pauli - zapomniany bibliotekarz i bibliograf
Roczniki Biblioteczne 1970 nr 3-4 s.725-769
2262.Przygocka J.: Listy Józefa Łepkowskiego do Żegoty Paulego (1852-1890)
Roczniki Biblioteczne 1968 nr s.501-546
2263.Pszczółkowska Z. L.: "Słońce wzejdzie na zachodzie" : gdańskie obchody czterechsetlecia rocznicy wynalezienia druku na podstawie relacji I. Lasera z 1840 r.
Libri Gedanenses 1998 nr s.61-76
2264.Pulikowska J., Błeszyńska M.: Dyrektorzy BUŚ
Gazeta Uniwersytecka (Katowice) 2009 nr 4 (164) s.
2265.Pulikowski A.: Internetowe serwisy wyszukiwawcze w informacji naukowej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1999 nr 1 s.3-8
2266.Pulikowski A.: Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji naukowej w Informatorium Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2003 nr 2-3 s.3-10
2267.Pulikowski A., Drabek A.: Rozwój i funkcjonowanie bazy danych Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne po dwóch latach doświadczeń
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2007 nr 9 (90) s.
2268.Pulikowski A., Drabek A.: Baza danych "Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne" - stan badań
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 1 s.
2269.Pulikowski A., Drabek A.: Naukowe i fachowe czasopisma elektroniczne
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 1 (71) s.
2270.Pulvermüller F., Shtyrov Y., Osswald K.: Memory traces for spoken words in the brain as reveald by the hemodynamic correlate of the mismatch negativity
Celebral Cortex (Print) 2008 nr 18 s.29-37
2271.Puzio A: Ruchome biblioteki kolejowe w województwie śląskim 1927 - 1931
Książnica Śląska 1983 nr s.159-171
2272.Puzio K.: Biblioteki polskiej Macierzy Szkolnej w Zagłębiu Dąbrowskim
Książnica Śląska 1980 nr s.116-131
2273.Puzio K.: Z problematyki badań czytelnictwa młodzieży i dzieci w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939 roku
Studia Bibliologiczne 1983 nr s.103-109
2274.Puzio K.: Najstarsza Biblioteka Zagłębia Dąbrowskiego w świetle materiałów źródłowych
Książnica Śląska 1980 nr s.131-139
2275.Radożycki J.: Sposoby przezwyciężania bariery językowej w literaturze naukowej i technicznej w świetle badań i doświadczeń anglosaskich
Zagadnienia Naukoznawstwa 1973 nr 1 s.126-138
2276.Ramlau-Klekowska K: Normy z zakresu statystyki bibliotecznej i wydawniczej oraz dziedzin pokrewnych
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 1-2 s.101-102
2277.Ramlau-Klekowska K.: Sylwetka przełożonej
Rocznik Biblioteki Narodowej 1984 nr s.127-134
2278.Ramlau-Klekowska K.: Program "Cataloguing in Publication" w Polsce i na świecie
Editor 1990 nr s.47-61
2279.Ramlau-Klekowska K.: Uwagi na temat katalogowania scentralizowanego
Przegląd Biblioteczny 1975 nr 4 s.334-342
2280.Ramlau-Klekowska K.: Regionalny egzemplarz obowiązkowy
Bibliotekarz 1993 nr 3 s.15-20
2281.Raniowski K.: Filozofia kodeksu
Notes Wydawniczy 1996 nr 5 s.8-9
2282.Raper J., Dobrowolski Z., Nicholas D.: Mobile phones: the New information medium?
Aslib proceedings 2000 nr 5 s.197-199
2283.Rautenstrauchowa Ł: Myśli o wychowaniu kobiet
Pamiętnik Warszawski 1822 nr s.354-358
2284.Raymond B., Apostole L.: Le paradigme de l'information
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1987 nr 4 s.290-301
2285.Rechowicz H.: Powojenne początki Śląskiej Biblioteki Publicznej
Książnica Śląska 1994 nr s.
2286.Reed-Scott J.: Some pointers on Retrospective Conversion
Library systems 1983 nr s.18-23
2287.Reed-Scott J.: Retrospective Conversion : an Update
American libraries (Chicago, III.) 1985 nr 10 s.694-698
2288.Regio L. L., Dholakia U. M.: What makes commercial Web pages popular?: An empirical investigation of Web page effectiveness
European Journal of Marketing 1998 nr 7-8 s.724-736
2289.Reidenbach R. E., Sandifer-Smallwood B.: Exploring perception of hospital operations by modified Servqual approach
Journal of Health Care Marketing 1990 nr 4 s.47-55
2290.Rekom J. von, Ravasi D.: Key Issues in Organizational Identity and Identification Theory
Corporate reputation review 2003 nr 2 s.118-132
2291.Rekowska M.: Usługi bibliotek akademickich a marketing
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 3 s.159-164
2292.Rektor Z., Borzucka D.: Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez ludzi starszych
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio D 2005 nr 60 s.193-197
2293.Renoult D., Cloartec T.: La recherche a la Bibliotheque nationale de France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 4 s.57-63
2294.Rent-Tanajwska M., Daniłowicz T.: Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie: program ścieżki edukacyjnej w szkole ponadgimanazjalnej (licea ogólnokształcące, profilowane i technika)
Biblioteka w Szkole 2003 nr 2 s.4-5
2295.Rethiefsen M, Worel S: Reference in the new millennium : Where is the automat?
Journal of the Medical Library Association 2003 nr 2 s.222-230
2296.Reymont W. S.: Przegląd społeczny: z pod Rogowa
Głos 1893 nr 23 s.274
2297.Rhode G.: Wolfgange Kohte (1907-1984)
Zeitschrift für Ostforschung 1984 nr 3 s.407-410
2298.Rigotti S., Pitt L.: SERVQUAL as measuring instrument for service provider gaps in business schools
Management Research News 1992 nr 3 s.9-17
2299.Robbins K: Use of Medline by health sciences faculty at the University of Minnesota
Bulletin of Medical Library Association 1993 nr 2 s.226-228
2300.Robertson R. D.: Small group decisiom makimg. The uncertiain role of information in reducing uncertainty
Political behavior 1980 nr 2 s.163-188
2301.Robine N.: Pour une unification des champs de recherche sur la lecture du livre (O połączeniu badań nad czytelnictwem książek). "Bull. Bibl. France" 1980 t. 25 nr 5 s. 205-208, bibliogr. 25 poz.
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1982 nr 1-2 s.35
2302.Robins D.: Information Architecture in Library and Information Science Curricula
Bulletin of the American Society for Information Science and Technology (Online) 2002 nr 2 s.
2303.Robinson L., Bawden D.: Internet subject gateways revised
International journal of information management 2002 nr 22 s.157-162
2304.Rodger E. J., D'Elia G.: Public opinion about the roles of the public library in the community. The results of a recent Gallup Poll
Public libraries 1994 nr 1 s.23-28
2305.Rodgers R. A., Brainscomb L. C,: The Conception and Birth Pangs of OCLC : An Account of the Struggles of Formative Years
College & research libraries 1981 nr 4 s.303- 307
2306.Rodinson M.: Les Principes de la translittération, la translittération de l'arabe et la nouvelle norme de l'ISO
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1964 nr 1 s.1-24
2307.Rodzielska E.: Czytelnia Niemiecka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Życie Uniwersyteckie 2000 nr 4 s.77-86
2308.Rogala A.: Z zagadnień dydaktyki bibliotecznej w wyższej szkole technicznej
Przegląd Biblioteczny 1968 nr 3-4 s.258-264
2309.Rogala J, Mlekicka M: Księgarnia wydawnicza Józefa Pukszty w Warszawie (1815-1834)
Roczniki Biblioteczne 1966 nr 1-2 s.91-140
2310.Roger J., Locquin M.: Le Développement de l'information en géologie et ses perspectives
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1962 nr 3 s.147-158
2311.Rogers PA, Harter S. P.: Heuristics for online information retrival : a typology and preliminary listing
Online Review 1985 nr 5 s.407-424
2312.Rogowski L: Rozrywki entomologiczne
Magazyn dla Dzieci 1835 nr 21 s.167-168
2313.Rogoż M.: Nadwiślańskie ścieżki Mikołajka : opowiadanie René Goscinnego na polskim rynku
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2009 nr 7 s.231-243
2314.Roitberg N., Shoham S.: From Electronic Library to a Learning Center in the Academic Library: Integrating Traditional and New Uses in the Library Workstation
The Journal of academic librarianship 2005 nr s.339-346
2315.Romanec' D: Rukopisi movčat'
Moloda Ukraina 2003 nr s.
2316.Romanych M. J.: Visualizing the information encironment
Military Intelligence 2003 nr 3 s.5-8
2317.Ronau T, Steiner V, Hartmann J: MedReach : Building an Area Health Education Center medical information outreach system for northwest Ohio
Journal of the Medical Library Association 2002 nr 3 s.317-322
2318.Rorty R.: Racjonalność i różnica w kulturze : ujęcie pragmatyczne
Kultura Współczesna 1993 nr 1 s.31-44
2319.Rosa A., Chorążyczewski W.: Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?
Archiwista Polski 2010 nr 3 (59) s.23-42
2320.Rosemann U., Bauer B.: Vascoda - das interdisziplinäre Internetportal für wissenschaftliche
Medizin - Bibliothek - Information (Print) 2005 nr 3 s.11-14
2321.Rosenthal D., Reich V.: Distributed Digital Preservation: Private LOCKSS Networks as Business, Social, and Technical Frameworks
Library trends 2009 nr 3 s.461-475
2322.Rosenthal M.: WebWatch
LJ, Library journal 1999 nr 21 s.
2323.Rosińska R.: Bibliotekarz kliniczny
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2007 nr 8 s.
2324.Rosner A.: Szczęśliwe rozwiązanie
Notes Wydawniczy 1994 nr 5 s.21-22
2325.Rosner A.: VAT a fundamentalizm
Notes Wydawniczy 1993 nr 9 s.10-15
2326.Rosner A.: Falstart
Notes Wydawniczy 1994 nr 2 s.5-6
2327.Rosowska E.: Norma międzynarodowa ISO 15489. Zarządzanie dokumentami
Archeion (Warszawa) 2004 nr s.237-244
2328.Rospond S.: Okruchy historii Domu Stradomskiego w Krakowie (z okazji 300-lecia jego istnienia)
Meteor (Kraków) 1986 nr 6 s.4-22
2329.Rospond S.: Przyczynek do historii Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie
Meteor (Kraków) 1990 nr 3 s.32
2330.Rossi F.: C'e un catalogo nel nostro futuro? Nuovi scenari per I Functional Requirements for bibliographic Records
Biblioteche oggi 2002 nr 2 s.
2331.Rostaing H.: Les Web et ses outils d'orientation
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 1 s.68-77
2332.Rostworowski E.: Biografia, biogram, historia grup i pokoleń
Kwartalnik Historyczny 1973 nr 2 s.352-359
2333.Roswitha P.: Ten years after: Measuring Quality revised
Performance measurement and metrics 2008 nr 1 s.26-37
2334.Roszko J.: Dwugłos na temat Akademii Sztuk Pięknych
Dziennik Polski 1964 nr 140 (6332) s.5
2335.Roszkowski M.: Czym jest tagowanie?
Warsztaty Bibliotekarskie (Online) 2008 nr 3-4 (27-28) s.
2336.Roszkowski M.: Simple Knowledge Organization System (SKOS) - reprezentacja wiedzy w sieciowych systemach organizacji wiedzy
Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 nr 1 (93) s.89-102
2337.Roszkowski M.: Dziedzinowe systemy hipertekstowe jako źródło informacji dla nauczycieli bibliotekarzy
Warsztaty Bibliotekarskie 2007 nr 1 s.
2338.Rothenberg J.: NEDLIB Experiment Using Emulation to Preserve Digital Publications
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 2001 nr 48 s.200-204
2339.Rothenberg J.: Ensuring the Longevity of Digital Documents
Scientific American 1995 nr 272 s.42-47
2340.Rothfeder HP, Collins DE: The Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg and looting of Jewish and Masonic libraries during World War II
Journal of the Library History 1983 nr 1 s.21-36
2341.Rottman F. K.: History comes alive
School Library Journal (New York, N. Y.) 1998 nr 11 s.35-36
2342.Rousse-Lacordaire J.: La bibliotheque du Saulchoir
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 6 s.48-51
2343.Rouveyrol S., Cherhal E., Renzetti F.: Internet ou la recherche interconnectée
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 4 s.8-14
2344.Roux-Fouillet J. P.: Les puces envahissent les bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 6 s.66-70
2345.Rowbotham J.: Librarians - architects of the future?
Aslib proceedings 1999 nr 2 s.59-63
2346.Rower R.: The use of languages by the EU institutions
Terminologie et Traduction 2000 nr 2 s.5-9
2347.Rowicka M., Kostecki J.: Cenzura rosyjska wobec twórczości Adama Mickiewicza w latach 1865-1904
Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 nr s.283-294
2348.Rowid H.: Instytut Pedagogiczny w Katowicach
Ruch Pedagogiczny (1912) 1933 nr 3 s.131-136
2349.Rowińska E.: Edukacja regionalna w szkole (zestawienie bibliograficzne za lata 1999-2003)
Biblioteka w Szkole 2004 nr 2 s.27-29
2350.Rowley J.: Knowledge organization for a new millenium: Principles and practices
Journal of knowledge management 2000 nr 3 s.217-223
2351.Rowley J.: Towards and Framework for Information Management
International journal of information management 1998 nr 5 s.359-369
2352.Royle P., Over R.: The use of bibliometric indicators to measure research productivity of Australian academics
Australian Academic and Research Libraries 1994 nr 25 s.77-88
2353.Rozwadowska Z.: Komputerowa rejestracja wydawnictw ciągłych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
Bibliotekarz 2002 nr 1 s.22-23
2354.Różniakowska E., Garnysz C.: Nowoczesność w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej
Bibliotekarz 1994 nr 7-8 s.33-36
2355.Rubinowicz A: Aukcja po półwieczu : losy dzieł sztuki zrabowane ofiarom Holocaustu
Gazeta Wyborcza 1996 nr 255 s.12
2356.Rudawska E., Kiecko R.: SERVQUAL - metoda badania usług i jej praktyczne zestawienie
Marketing i Rynek 2000 nr 5 s.23-28
2357.Rudnik-Karwatowa Z.: Język informacyjno-wyszukiwawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa slawistycznego (doświadczenia z realizacji projektu)
Z polskich studiów slawistycznych 2002 nr s.207-212
2358.Rudnik-Karwatowa Z.: Osiągnięcia bibliograficzne Instytutu Slawistyki PAN
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2005 nr s.237-248
2359.Rudnik-Karwatowa Z., Bojar B.: Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej
Z polskich studiów slawistycznych 1998 nr s.41-47
2360.Ruoff G.: Umnutzung von Kirchengebäuden-eine Chance für Bibliotheken?
Bibliothek (München) 2006 nr 3 s.322-329
2361.Russo F.: L'Histoire des sciences
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1960 nr 7 s.207-231
2362.Russon D.: Can research shape the future of the British Library?
Information Service and Use 1999 nr 2 s.135-137
2363.Rutkowski P.: Eksperyment?
Notes Wydawniczy 1994 nr 7-8 s.10-15
2364.Rzetelska-Feleszko E.: Polska terminologia onomastyczna. Problematyka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze 1993 nr 17-18 s.217-222
2365.Rzońca I., Szylhabel K.: Dokumenty elektroniczne w systemie APIN
Bibliotekarz 2000 nr 3 s.2-7
2366.Sachnowski Z.: Wszyscy będą czytać
Przyjaciółka (Warszawa) 1949 nr 17 s.5
2367.Sadowska J.: Bibliografia w Polsce na tle tendencji międzynarodowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 8 (48) s.
2368.Sadowska J.: Jaka "Bibliografia Zawartości Czasopism"
Bibliotekarz 2001 nr 9 s.16-19
2369.Sadowska J.: Polska bieżąca bibliografia narodowa na tle tendencji światowych
Bibliotekarz 2003 nr 10 s.11-17
2370.Sadowska J.: Język haseł przedmiotowych w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
Bibliotekarz 1994 nr 9 s.16
2371.Sadowska J.: O języku haseł przedmiotowych KABA - spojrzenie z zewnątrz
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 1 s.69-75
2372.Sadowska J.: Instytut Bibliograficzny w latach 1996-2005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s.31-34
2373.Sadowska J.: Jakie bazy danych w bibliotekach
Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 6 s.6-8
2374.Sadowska J.: Adekwatność haseł przedmiotowych a funkcja informacyjna systemu
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1999 nr s.21-30
2375.Sadowska J.: Problemy retrokonwersji zbiorów bibliotecznych
Bibliotekarz 1996 nr 7-8 s.3-7
2376.Sadowska J.: Wybrane aspekty polskiego rynku wydawniczego po 1989 roku w świetle statystyki
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 2 s.31
2377.Sadowska J.: Instytut Bibliograficzny w przededniu 80-lecia (1928-2007)
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 4 s.568-595
2378.Sadowska J.: Bibliografia regionalna wobec zmian technologiczno-organizacyjnych w ostatnim piętnastoleciu [1990-2005]
Notes Biblioteczny 2006 nr 2 s.39-46
2379.Sadowska J.: Myśleć racjonalnie o automatyzacji bibliotek
Bibliotekarz 2002 nr 7-8 s.9-10
2380.Sadowska J.: 70 lat Biblioteki Narodowej i Instytutu Bibliograficznego
Bibliotekarz 1998 nr 3 s.6-9
2381.Sadowska J.: Wybrane aspekty statystyczne polskiego rynku wydawniczego po 1989 roku
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 2 s.30-40
2382.Sadowska J.: Od wileńsko-warszawskiego słownika tematów Adama Łysakowskiego do słownika Jana Kossonogi
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 1 s.23-28
2383.Sadowska J.: Języki informacyjno-wyszukiwawcze w komputerowych katalogach bibliotecznych
Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 1 s.3-6
2384.Sadowska J.: Jaka przyszłość drukowanej bibliografii narodowej?
Bibliotekarz 2001 nr 6 s.12-14
2385.Sadowska J.: O polski system komputerowy dla bibliotek
Bibliotekarz 2000 nr 12 s.19
2386.Sadowska J.: Realizacja zaleceń IV Narady Bibliografów w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej
Bibliotekarz 1998 nr 5 s.8-10
2387.Sadowska J.: Retrokonwesja zbiorów bibliotecznych w Polsce. Stan prac, potrzeby i zamierzenia
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 nr 2 s.57-611
2388.Sadowska J.: Problemy retrokonwersji zbiorów bibliotecznych w Polsce
Bibliotekarz 1996 nr 3-4 s.3-7
2389.Sadowska J.: Bieżąca bibliografia narodowa w perspektywie współkatalogowania
Bibliotekarz 2000 nr 2 s.11-14
2390.Sadowska J.: Problemy przedmiotowych systemów informacyjnych. Refleksje z konferencji w Warszawie i Petersburgu w latach 1989-2002
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 2 (161) s.29-32
2391.Sadowski G.: Nordic Walking - lansowana moda czy odświeżona tradycja
Kultura Fizyczna 2008 nr 5-6 s.25-27
2392.Sadowski R.: Budżet na SEO czy SEM?
Marketing w Praktyce 2008 nr 9 s.58-62
2393.Sadurska I., Kowalik R.: Badania nad ochroną archiwaliów przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów
Archeion (Warszawa) 1982 nr s.157-193
2394.Sakamoto T.: Education Reform Based on e-Learning: The Establishment of an International Web-based Learning Community
Journal of Studies in Intenational Education 2002 nr 2 s.156-171
2395.Salonharju I.: Le consortium des bibliotheques de recherche finlandaises : les licences d'exploitation de documents électroniques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 2 s.47-50
2396.Samsonowicz H.: Kryteria akademickości, a kryteria stosowane przez KBN przy rozdziale środków na naukę
Nauka Polska (Warszawa. 1918) 1994 nr 3 s.28-31
2397.Sandore B: Online searching : What measures satisfaction?
Bulletin of Medical Library Association 1990 nr 1 s.33-54
2398.Sanson J.: De la Bibliotheque nationale a la Bibliotheque de France : le transfert de 10 millions de volumes
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 3 s.64-70
2399.Sarosiek K.: Problemy warsztatowe bibliografii publikacji pracowników akademii i instytutów medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1996 nr 352 s.9-13
2400.Sartoriu J.: Poznać różnice, zachować różnorodność (wywiad z Joachimem Sartoriusem - Sekretarzem Generalnym Instytutu Goethego)
Deutschland (Frankfurt Wyd. polskie) 1997 nr 1 s.8-11
2401.Savolainen R.: Spatial factors as contextual qualifiers of information seeking
Information Research 2006 nr 4 s.
2402.Savolainen R., Talja S., Tuominen K.: "Isms" in information science: constructivism, collectivism and constructionism
Journal of Documentation 2006 nr 1 s.79-101
2403.Sawoniak H.: Autobibliografia
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 4 s.308-318
2404.Sawoniak H.: "Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej". Geneza i rozwój wydawnictwa
Przegląd Biblioteczny 1977 nr 3 s.281-296
2405.Sawoniak H.: O zawodzie bibliografa kilka refleksji
Roczniki Biblioteczne 1985 nr s.483-491
2406.Sawoniak H.: Bibliografia
Przegląd Biblioteczny 1986 nr 1 s.87-93
2407.Sawoniak H.: Autobibliografia
Przegląd Biblioteczny 1989 nr 1 s.15-22
2408.Sawoniak H.: Helena Hleb-Koszańska jako dyrektor Instytutu Bibliograficznego
Rocznik Biblioteki Narodowej 1984 nr 20 s.41-88
2409.Sawoniak H.: Polska bibliografia retrospektywna
Przegląd Biblioteczny 1988 nr 2 s.217-219
2410.Sawoniak H.: Sprawność informacyjna bibliografii polskich w XIX wieku (do 1918 r.)
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.155-174
2411.Sawoniak H.: Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych : (komunikat informacyjny)
Przegląd Biblioteczny 1978 nr 1 s.321-323
2412.Saxton M. L.: Meta-analysis in library and information science: method, history, and recommendations for reporting research
Library trends 2006 nr 1 s.158-170
2413.Schmetzke A., Comeaux D.: Web accessibility trends in university libraries and library schools
Library Hi Tech 2007 nr 4 s.457-477
2414.Schmidtendorf H: Zbliżenie małymi krokami? Niemiecko-polskie pertraktacje w sprawie zwrotu dóbr kultury
Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki 1999 nr s.106-107
2415.Schoen D. M., Coffta M.: Academic library Web sites as a source of interlibrary loan lending information: a survey of four and five-year colleges and universities
Library resources & technical services 2000 nr 4 s.196-200
2416.Schramm R., Bartkowski A.: Patentindikatoren zur Ermittlung von Kerninformation
Nachrichten für Dokumentation (Nachr. Dok.) 1996 nr 5 s.293-300
2417.Schramm R., Bartkowski A.: Licensing decisions suport through patents and patent citations analysis using online databases
Management 1998 nr 3 s.78-94
2418.Schroeder T.: Ready to buy search engine optimization - beware
AddMe nr 154 s.
2419.Scogin F.: Measuring learning in depression treatment. A cognitive bibliotherapy test
Cognitive therapy and research 1998 nr 5 s.475-482
2420.Scott J. L., Sun P. Y.: An investigation of barriers to knowledge transfer
Journal of knowledge management 2005 nr 2 s.75-90
2421.Scoyoc A. M. van: Reducing library anxiety in first-year students
Reference and user services quarterly 2003 nr 4 s.329-341
2422.Semeniuk-Polkowska M.: O zastosowaniach teorii zbiorów przybliżonych (TZP) w pewnych problemach przekazu informacji
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 2 s.3-12
2423.Semonsous G.: Le Catalogue collectif des ouvrages étrangers
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1963 nr 2 s.79-91
2424.Sennyey P., Ross L.: Library is dead, long live the library! The practice of academic librarianship and the digital revolution
The Journal of academic librarianship 2008 nr 2 s.145-152
2425.Seymour E.: Democratic accountability
Terminologie et Traduction nr s.
2426.Shapiro F. R.: Contributions to the history of library terminology
Library quarterly (Chicago) 1989 nr 2 s.101-102
2427.Shapiro J. S.: Loneliness : Paradox or Artifact?
The American psychologist 1999 nr 9 s.782-783
2428.Shaw-Kokot J, Moore M, McGraw K: Preparing staff to work at a single service desk
Medical Reference Services Quarterly 2001 nr 1 s.79-86
2429.Shiina K., Kou B.: A comparative study for reading novel over various media : influences of media handling styles on comfortable reading
Library, Information and Media Studies 2006 nr 2 s.1-18
2430.Shimmon R.: Editional Farewell and Goud Luck
IFLA journal 2004 nr 1 s.3-4
2431.Shinebourne J.: User needs, the new technology and traditional approaches library services
Journal of information science 1980 nr 3-4 s.135-140
2432.Shoham S., Mizrachi D.: Computer attitudes and library anxiety among undergratuates: a study of Israeli B.Ed Students
The International Information & Library Review 2004 nr 1 s.29-38
2433.Shooshan S., Knech L.: Internet Grateful Med to Be Retired; Reminder of NLM Gateway Availability
NLM technical bulletin (Online) 2001 nr 218 s.
2434.Show R.: Chaotic behavior and information flow
Zeitschrift für Naturforschung 1981 nr 36a s.80-112
2435.Siadkowski S.: Biblioteka Miejska w Szczecinie
Bibliotekarz 1946 nr 6-7 s.146
2436.Sidor M.: SERVQUAL w badaniach jakości usług bibliotecznych : przegląd wybranej literatury
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 8 (16) s.
2437.Sidor M.: SERVQUAL w badaniach jakościowych usług bibliotecznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 8(16) s.
2438.Sidorowicz Z., Bieńkowska B.: Księgozbiór byłego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Studia i materiały z dziejów nauki polskiej. Seria A, Historia Nauk Społecznych 1962 nr 6 s.49-134
2439.Sidorowicz Z., Skirgiełło Z.: Księgozbiór Franciszka Błońskiego
Wiadomości Botaniczne 1965 nr 2 s.149-153
2440.Sidowski J. B., LaLomia M. J.: Measurement of computer attitudes; A review
International journal of human-computer interaction 1991 nr 2 s.171-197
2441.Siemionow A.: Polonia w Białoruskiej SSR
Kontrasty 1989 nr 7 s.43
2442.Siemionow T.: Wspomnienia z Lidy
Rota 1991 nr 2 s.59
2443.Sierotwiński S.: Angielski słownik terminów literackich
Ruch Literacki 1963 nr 5-6 (20-21) s.282-283
2444.Sierotwiński S.: Uwagi o pracy nad słownictwem księgoznawczym
Bibliotekarz 1950 nr 7-8 s.98-101
2445.Sierotwiński S.: Ratowanie książek u progu wolności
Życie Literackie 1975 nr 29 s.6
2446.Sierotwiński S.: Na ratunek polskiej książce
Głos Młodzieży 1970 nr 5 s.6-9
2447.Sierotwiński S.: Dlaczego wiersz jest wierszem? : o rygorach wersyfikacyjnych i swobodzie poetyckiej
Ruch Literacki 1963 nr 1 (16) s.41-43
2448.Sierpowski S.: Interdyscyplinarna archiwistyka
Archeion (Warszawa) 2003 nr s.42-46
2449.Sierpowski S.: Perspektywa biblioteki elektronicznej
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 2003 nr 26 s.237-250
2450.Sierykow Z.: 40-lecie publicznych bibliotek dla dzieci we Wrocławiu (referat wygłoszony na sesji zorganizowanej przez WiMBP we Wrocławiu 27 maja 1991)
Książka i Czytelnik 1991 nr 3-4 s.5-21
2451.Sierykow Z.: 25-lecie Bibliotek dziecięcych m. Wrocławia (1950-1975)
Bibliotekarz 1976 nr 11-12 s.293-297
2452.Sikora A.: Historia powstania Wydziału Filologicznego UŚ
Gazeta Uniwersytecka (Katowice) 2008 nr 9 (159) s.20-21
2453.Sikorska M., Tobolska U.: Na jakie trudności napotykają użytkownicy korzystając z różnych źródeł informacji dostępnych on-line?
Poradnik Bibliotekarza 2007 nr 11 s.10-19
2454.Sikorska Z.: Czytelnia Niemiecka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Życie Uniwersyteckie 1996 nr 4 s.18
2455.Sikorski C.: Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji
Organizacja i Kierowanie 1999 nr 1 s.[17]-24
2456.Sikorski C.: Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności
Organizacja i Kierowanie 1999 nr 1 s.17-24
2457.Sikorski M.: Z punktu widzenia użytkownika
Computerworld Polska Online 2004 nr 36 s.32-37
2458.Simeon R.: Evaluating domestic and international Web-site strategies
Internet research 1999 nr 4 s.297-308
2459.Simmons J. S. G.:
The Book Collector 1978 nr 2 s.272-276
2460.Simon E.: Information professional - demands for new policies and new structures in the profession. Experiences and programs in Eastern and Central Europe and developingcountries
Aslib proceedings 1998 nr 3 s.51-55
2461.Simon E.: Od informacji biznesowej do zarządzania informacją: nowa dziedzina aktywności zawodowej czy narzędzie zarządzania?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 11(40) s.
2462.Simon E., Bredemeier W.: Elektronische Informationsdienste als Instrument der Außenhandelsförderung
NFD journal 1999 nr 3 s.179-186
2463.Simon F.E.1990: Zaplecze biblioteczno-informacyjne Republiki Federalnej Niemiec. (Biblioteki naukowe i ośrodki informacji)
Bibliotekarz 1990 nr 10-11 s.16-18
2464.Simonot G.: Paris-Texas : analyse de la politique de développement des collections aux Etats-Unis et en France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1986 nr 2 s.142-146
2465.Simpson P.: Repositories for research: Southampton's evolving role in the knowledge cycle
Program: electronic library and information systems 2006 nr 3 s.224-231
2466.Sindoni G., Atzeni P., Merialdo P.: Web Site Evaluation: Methodology and Case Study
Lecture Notes in Computer Science 2002 nr s.253-263
2467.Siwek R., Wereszczyńska-Cisło B.: Problemy związane z budową bibliograficznej bazy artykułów naukowych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.24-50
2468.Sknrbak H., Skov A.: Fighting an uphill battle: teaching information literacy in Danish institutions of higher education
Library review (Glasgow) 2003 nr 7 s.326-332
2469.Skoczek J.: Inwentarze biblioteczne jako źródło do dziejów kultury Polski epoki Odrodzenia
Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1957 nr s.267-270
2470.Skorupa J.: Z dziejów walki o dekret biblioteczny
Pomagamy Sobie w Pracy 1966 nr 1 s.7-11
2471.Skotnicka A.: Rozwój czytelni wrocławskich od schyłku XVIII w. Do 1848 r.
Roczniki Biblioteczne 1963 nr 1-2 s.57-89
2472.Skoumalová Z.: Dví významné bibliograficke řady
Československá rusistika 1987 nr s.127-132
2473.Skowroński A.: Początki Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu i jej działalność w latach 1921-1939
Folia Toruniensia 2002 nr s.61-70
2474.Skrzeszowski S.: Faire payer le public? La question sera enfin posée
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1985 nr 5 s.392-402
2475.Skrzypkowska J.: Rola bibliotek publicznych we współczesnym świecie. Cz. I
Bibliotekarz 1999 nr 6 s.23-25
2476.Skrzypkowska J.: Coś dla każdego: biblioteki publiczne i społeczeństwo informacyjne
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1998 nr 8 s.
2477.Skrzypkowska J.: Jak biblioteki publiczne mogą służyć integracji Polski z Unią Europejską
Bibliotekarz 2000 nr 7-8 s.3
2478.Skrzypkowska J.: Program Bibliotek Regionalnych Instytutu Społeczeństwa Otwartego (OSI: RLP)
Bibliotekarz 1998 nr 1 s.20-22
2479.Skrzypkowska J.: Coś dla każdego : biblioteki publiczne i społeczeństwo informacyjne
Bibliotekarz 2000 nr 1 s.27-29
2480.Skrzypkowska J.: Projekt Rozwoju Bibliotek Publicznych i Program Bibliotek Regionalnych Instytutu Społeczeństwa Otwartego
Bibliotekarz 1997 nr 3 s.26-27
2481.Skrzypkowska J.: Rola bibliotek we współczesnym świecie
Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 12 s.3-7
2482.Skura A., Ergetowski R.: Epistolarna spuścizna Jerzego Samuela Bandtkiego
Roczniki Biblioteczne 1964 nr 1-2 s.123-131
2483.Słodkowska E.: Vokroj Milan: Ankieta okresni lidové knihovny v Písku: Co čte naše mládež? (Ankieta powiatowej biblioteki w Pisku: Co czyta nasza młodzież?) Knihovník R. 4: 1959 č. 8 s. 238-241
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1960 nr 1 s.poz. 35
2484.Słodkowska E.: Osnovy pedagogiki pro knihovniky. (Zasady pedagogiki dla bibliotekarzy). - Knihovna R. 7: 1954, c. 7, s. 221-222
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1955 nr 2 s.poz. 73
2485.Słodkowska E.: Instytut Bibliograficzny w Bibliotece Narodowej
Biuletyn Instytutu Bibliograficznego 1964 nr 4 s.257-328
2486.Słodkowska E.: Instytut Bibliograficzny w Polsce
Biuletyn Instytutu Bibliograficznego 1964 nr 4 s.257-328
2487.Słodkowska E.: Kapsa Oldřich: Školní knihovny - nezbytný pomocník školy při výchově nové generace. (Biblioteki szkolne niezbędną pomocą szkoły w wychowaniu nowego pokolenia). Knihovník R. 3: 1958 č. 5 s. 142-154. tab.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1958 nr 4 s.poz. 446
2488.Słodkowska E.: Słownik pracowników książki polskiej
Przegląd Biblioteczny 1987 nr 2 s.191-196
2489.Słodkowska E.: Blühová Irena: Dnešný stav a úlohy školských knižnic. (Obecny stan i zadania bibliotek szkolnych) ). Knižnica R. 10: 1958 č. 5 s. 197-209, tab.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1959 nr 1-2 s.poz. 40
2490.Słodkowska E.: Bouyssi Marcelle: Les section pour la jeunesse dans les bibliotheques municipales de province. (Oddziały młodzieżowe bibliotek miejskich na terenie Francji) ). - Bull. Biblioth. France An. 9: 1964 nr 7 s. 283-294, tabl. 2
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1965 nr 1 s.poz. 14
2491.Słodkowska E.: Kafka Jiří: Prace s dětsmi v Krajské Lidové Knihovně Českých Budějovicích. (Prace z dziećmi w Wojewódzkiej Bibliotece Powszechnej w Czeskich Budziejowicach). Knihovník R. 2: 1957 č. 2 s. 37-41
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1957 nr 2-3 s.poz. 124
2492.Słodkowska E.: Organisace školnich a učitelských knihoven. (Organizacja bibliotek szkolnych i nauczycielskich). Knihovna. R. 8: 1955 č. 6 s. 182
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1955 nr 3-4 s.poz. 107
2493.Słodkowska E.: Málek Rudolf: O našich dětských knihovnách a o výchovném a vzdělavacim působení knihou na děti a mládež. (O naszych bibliotekach dla dzieci i o wychowawczym oddziaływaniu książki na dzieci i młodzież. Knihovna Sv. 4: 1962 s. 215-246, bibliogr. 17 poz. Rez., Zsf., Sum. Rés.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1963 nr 3-4 s.poz. 397
2494.Słodkowski W.: Istota i funkcje użytkownika dydaktycznych bibliografii przedmiotowych
Przegląd Pedagogiczny 1974 nr 2 s.48-54
2495.Słoka-Chlabicz M.: Przed podróżą
Press 2000 nr 10 s.60-64
2496.Słowik J.: Zmiany organizacyjno-funkcjonalne w bibliotekach publicznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 4 (33) s.
2497.Słupkowa L.: Międzynarodowy program rozwoju komunikowania
Zeszyty Prasoznawcze 1984 nr 3 s.75-88
2498.Smith A. W., Wood D. N.: SIGLE: A model for international co-operation
1993 nr 21 s.18-22
2499.Smith A. W., Wood D. N.: SIGLE: a model for international co-operation
Interlending and document supply 1993 nr 1 s.18-22
2500.Smithson D., Oppenheim C.: What is the hybrid library?
Review of information science 1999 nr 2 s.97-112
2501.Smoczyński W.: Od ogona do głowy. Raport.
Polityka 2008 nr 3 (2637) s.34-39
2502.Smolarczykowa T.: Żegota Pauli jako wydawca literatury pięknej
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1865 nr 1 s.13-24
2503.Smolik P: Książka i czasopismo ilustrowane w Polsce w pierwszej połowie XIX w
Grafika 1939 nr 2 s.9
2504.Smuszkiewicz-Pawlikowska G.: Badania wyznaczników percepcyjnych czytelności połączeń znaków Braille'a
Szkoła Specjalna 1977 nr 2 s.100-109
2505.Sobczak U., Sadowski R.: Zjawisko library anxiety (strach przed biblioteką) wśród studentów II i III roku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku: raport z badania ankietowanego, przeprowadzonego w styczniu 2006 r.
Zeszyty Naukowe WSHE 2007 nr s.127-141
2506.Sobczyk M.: Biblioteka XXI wieku
Archivolta (Kraków) 2001 nr 2 s.8-21
2507.Sobielga J.: Dynamika przekazywania informacji w bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 s.60-67
2508.Sobielga J.: O potrzebie baz danych i wskaźników efektywności bibliotek
Przegląd Biblioteczny 2002 nr 3 s.205-212
2509.Sobielga J.: Zmierzch epoki katalogów kartkowych
Bibliotekarz 1999 nr 6 s.12-15
2510.Sobielga J.: Psychologiczne aspekty barier informacyjnych - badania wśród studentów
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1997 nr 4 s.13-18
2511.Sobielga J.: Dynamika przekazywania informacji w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr s.60-67
2512.Sobielga J.: Czynniki kształtujące opinie studentów o bibliotece
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr s.
2513.Sobielga J.: Dynamika przekazywania informacji w bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 (80) s.60-67
2514.Sobielga J.: Informacja dla zarządzania biblioteką : kilka uwag na marginesie Normy ISO-11620:1998?
Bibliotekarz 2003 nr 7-8 s.25-27
2515.Sobielga J.: Problemy pomiaru efektywności użytkownika informacji w kształceniu akademickim
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 1 s.37-54
2516.Sobielga J.: Organizacja i zarządzanie jako przedmiot studiów bibliotekoznawczych
Bibliotekarz 2004 nr 4 s.10-13
2517.Sobielga J.: Wpływ motywacji na preferencje oraz dostrzegane ograniczenia w procesie pozyskiwania informacji przez studentów
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 2 s.29-31
2518.Sobielga J.: "Kto jest kim" wśród czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 7-8 s.19-20
2519.Sobielga J.: Analiza bibliometryczna cytowań w "Bibliotekarzu"
Bibliotekarz 2001 nr 3 s.3-5
2520.Sobielga J.: Psychologiczne uwarunkowania zachowań informacyjnych
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 2 s.97
2521.Sobielga J.: Psychologiczne aspekty barier informacyjnych - badania wśród studentów
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 4 s.13-18
2522.Sobielga J.: Wykorzystywanie programu "Libra" do badania potrzeb klientów biblioteki akademickiej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.34-39
2523.Sobielga J.: Teraźniejszość i przyszłość standaryzacji
Bibliotekarz 2002 nr 12 s.5-7
2524.Sobolewska O: Oddajcie to co nasze
Gazeta Wyborcza 2005 nr 164 s.9
2525.Sobucki W., Wagner B., Donten M. L., Bulska E., Jackowska A.: Ratujemy zabytkowe papirusy, czyli w jaki sposób analiza chemiczna może wpłynąć na działania konserwatorskie
Analityka (Warszawa) 2002 nr 3 s.4-8
2526.Socha I.: Zainteresowania czytelnicze młodzieży szkolnej w okresie międzywojennym w czasopismach uczniowskich Zagłębia Dąbrowskiego
Studia Bibliologiczne 1983 nr s.85-101
2527.Soergel D.: ASIS&T SIG / CR 2000. Classification for User Support and Learning
Knowledge organization 2000 nr 3 s.165-172
2528.Sokołowska-Gogut A.: Czytelnicza ocena Biblioteki Głównej
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora 1993 nr 2 (12) s.
2529.Sokołowska-Grzeszczyk K.: Ludzie książki w powieści Marii Dąbrowskiej
Bibliotekarz 1988 nr 9 s.29-31
2530.Sokołowski J.: Słownik terminów literackich
Warmia i Mazury 1967 nr 5 s.22
2531.Sokół Z.: Tygodnik "Przyjaciółka" - czasopismo dla kobiet. Część 3 : "Przyjaciółka" w latach 1989-2002
Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2004 nr s.195-215
2532.Sokół Z.: "Przyjaciółka" - tygodnik kobiecy (1948-1998). Część 2: marzec 1951- marzec 1990
Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2003 nr s.109-131
2533.Sokół Z.: "Przyjaciółka" - tygodnik kobiecy (1948-1998). Część 1 - lata 1948-1951
Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 nr s.89-111
2534.Solarzowa Z.: O dobrej książce
Wici 1928 nr 20 s.2
2535.Solberg S.: Das war 1999
Forum. Dialog mit Bibliotheken 2000 nr 1 s.5-11
2536.Solipiwko E.: Działalność bibliotek publicznych i zakładowych województwa katowickiego na rzecz upowszechniania literatury społeczno-politycznej
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 1987 nr s.3-11
2537.Solipiwko E.: Koła Przyjaciół Bibliotek i co dalej
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 1998 nr 4 s.13-24
2538.Solipiwko E.:
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 1999 nr 1 s.23-30
2539.Solka A.: Dlaczego film?
Bibliotekarz 1998 nr 7-8 s.22-24
2540.Sompel Van de H.: Rethinking Scholary Communication: building the system that scholars deserve
D-Lib magazine 2004 nr 9 s.
2541.Sompel Van de H., Rodriguez M. A., Bollen J.: Automatic metadata generation using associative networks
ACM transactions on information systems 2009 nr 2 s.1-20
2542.Sordylowa B.: Informacja i komunikacja naukowa : pojęcia i wzajemne relacje
Zagadnienia Naukoznawstwa 1999 nr 1 s.35-41
2543.Sordylowa B.: Przyczynek do terminologii
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 2 s.179-181
2544.Sordylowa B.: Pracownikom "Przeglądu Bibliotecznego"
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 4 s.335-337
2545.Sordylowa B.: Experiences of the managing editorof the "Library Review"
Newsletter. Round Table of Editors of Library Journals 1996 nr ą (9) s.5-7
2546.Sordylowa B.: "Przegląd Biblioteczny" : tradycja i współczesność (75 lat czasopisma)
Przegląd Biblioteczny 2002 nr 1-2 s.67-87
2547.Sordylowa B.: O działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania, czyli o tzw. DOT-cie
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 3-4 s.279-285
2548.Sordylowa B.: "Przegląd Biblioteczny" w służbie bibliotekarstwa
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 4 s.508-520
2549.Sordylowa B.: "Przegląd Biblioteczny"
Rocznik Biblioteki Narodowej 1998 nr s.33-37
2550.Sordylowa B.: Bibliologia a naukoznastwo
Przegląd Biblioteczny 1998 nr 2/3 s.129-133
2551.Sordylowa B.: Wzajemne relacje między dyscyplinami: informacja naukowa, bibliologia, bibliotekoznawstwo
Przegląd Biblioteczny 1989 nr 4 s.309-315
2552.Sordylowa B.: Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego wywiady i wspomnienia na łamach "Przeglądu bibliotecznego" w latach 1979-1998
Przegląd Biblioteczny 1998 nr 4 s.291-294
2553.Sordylowa B.: Struktura i potencjał informacyjny sieci bibliotek PAN
Przegląd Biblioteczny 1987 nr 1 s.37-44
2554.Sordylowa B.: Profil "Przeglądu Bibliotecznego" na tle innych czasopism bibliotekarskich w Polsce
Bibliotekarz 1987 nr 1-2 s.50-52
2555.Sordylowa B.: "Przegląd Biblioteczny". Wokół tematyki i problemów wydawniczych
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 4 s.411-417
2556.Sordylowa B.: Informacja naukowa wśród innych dyscyplin
Przegląd Biblioteczny 1984 nr 1 s.3-16
2557.Sordylowa B.: "Przegląd Biblioteczny" w przededniu swego 70-lecia
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 2-3 s.169-175
2558.Sordylowa B., Steczowicz R.: Stan bibliotek Polskiej Akademii Nauk w latach 1991-1992
Przegląd Biblioteczny 1993 nr 3-4 s.235-241
2559.Sosińska-Kalata B.: Reprezentacje wiedzy w systemach informacji dokumentacyjnej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1985 nr 1 s.10-45
2560.Sosińska-Kalata B.: Od redakcji: kontynuacja i rozwój
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 1 s.5-9
2561.Sosińska-Kalata B.: Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 2 s.28-42
2562.Sosińska-Kalata B.: Baza informacji słownikowej "BIS"
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1996 nr 1 s.8-16
2563.Sosińska-Kalata B.: Kluby użytkowników UKD
Bibliotekarz 2000 nr 7-8 s.17-21
2564.Sosińska-Kalata B., Banacka M.: "Przegląd Biblioteczny" - rocznik 1927
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 4 s.521-552
2565.Soszyński J.: Informacja na temat ścieżki magisterskiej "Dokumentacja elektroniczna i jej przechowywanie" w IINiSB
Archeion (Warszawa) 2003 nr s.72-78
2566.Soulé V.: Censures et autocensures autou du livre de jeunesse
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1999 nr 3 s.44-48
2567.Soulé V.: Les bibliotheques jeunesse et la création littéraire
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 6 s.35-45
2568.Sova A: Rozkołysanie pustelniczych strun
Życie 1900 nr 2-3 s.71-74
2569.Sova A: Teodorowi Mommsenowi
Życie 1897 nr 12 s.2
2570.Sowa J. F.: Top-level ontological categories
International journal of human-computer studies (Print) 1995 nr 5-6 s.669-685
2571.Sowada R.: Moje miasto w XX wieku, czyli projekt w szkole
Biblioteka w Szkole 2002 nr 12 s.13
2572.Sowards S. W.: Libraries and imagination at the dawn of the world wide web
Libri 2000 nr 3 s.137-156
2573.Sowula G: Taniec z zabytkowymi figurami
Rzeczpospolita (Warszawa) 2001 nr 125 s.9
2574.Sójkowska I.: Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni - tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania: doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej i perspektywy na przyszłość
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 1 s.
2575.Spandowski M.: Uwagi o polskich katalogach inkunabułów
Rocznik Biblioteki Narodowej 2006 nr 37-38 s.351-402
2576.Spohrer J. H.: Les bibliotheques universitaires françaises et nord-américaines
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 5 s.32-35
2577.Sporane B.: Latvijas bibliotekariem savs profesionalas etikas kodekss
Bibliotekas Pasaule 2002 nr 20 s.5-6
2578.Stachowska-Musiał E.: Narodowy zasób biblioteczny - koncepcja a realizacja
Bibliotekarz 2008 nr 6 s.
2579.Stachowska-Musiał E.: Zawód bibliotekarza dziś i jutro
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 12 s.3-9
2580.Stachurska G., Radosz W., Kuleszyńska M.: Konkurs "Moje miasto i region są piękne"
Biblioteka w Szkole 2002 nr 6 s.32
2581.Stanford E.B., Genaway D.C.: Quasi-departmental libraries
College & research libraries 1977 nr 3 s.187-194
2582.Stanisławska-Kloc S.: Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 9 s.
2583.Stanula-Boroń M.: Informacja, język i wiedza w ujęciu Karla R. Poppera
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.3-16
2584.Stasiołek D., Jegier A.: Skuteczna dawka aktywności ruchowej w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia i promocji zdrowia
Medicina Sportiva 2001 nr 2 s.109-118
2585.Statkiewicz I., Rohleder R.: Technologia cyfrowa w projekcie Biblioteki Wirtualnej politechniki Wrocławskiej
Raport serii SPR 2003 nr 263 s.
2586.Steczowicz-Sajderowa Z.: Nazwy osobowe i korporatywne jako typy haseł języka KABA
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1999 nr s.65-92
2587.Stefanowicz B.: Różnorodność informacji
Wiadomości Statystyczne 1996 nr 4 s.70
2588.Stefanowicz B.: Informacja jako zasób strategiczny
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2004 nr 7 s.11-21
2589.Stempel A., Wojtkowiak S.: Z badań nad stanem zasobów wojskowej biblioteki medycznej na Ujazdowie w latach II Rzeczypospolitej
Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej imienia Gen. Dyw. Prof. Dr Med. Bolesława Szareckiego 1976 nr 4 s.490-493
2590.Stempel A., Wojtkowiak S.: Biblioteka Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej
Acta Universitatis Lodziensis. Politologia 1980 nr s.113-121
2591.Stempel A., Wojtkowiak S.: Struktura organizacyjna pracy wojskowej biblioteki medycznej w latach 1919-1939
Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej imienia Gen. Dyw. Prof. Dr Med. Bolesława Szareckiego 1976 nr 4 s.486-489
2592.Stempel A., Wojtkowiak S.: Wojskowa biblioteka medyczna na Ujazdowie - jej rola w rozwoju medycyny polskiej w okresie II Rzeczypospolitej
Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej imienia Gen. Dyw. Prof. Dr Med. Bolesława Szareckiego 1976 nr 4 s.483-485
2593.Stepowicz M.: Czasopisma w Internecie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 2 s.
2594.Stevens A., Howley S.: Routes to knowledge
Update (London2002) 2004 nr 3 s.38-39
2595.Stoffel-Ożogowa E: Nauka o książce w schemacie katalogu systematycznego Biblioteki Uniwersytetu we Wrocławiu
Przegląd Biblioteczny 1967 nr 1 s.19-25
2596.Stolarczyk A., Klenczon W.: Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 4 s.28-31
2597.Stoń W.: Normalizacyjne reperkusje przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej : doświadczenia czeskie
Normalizacja 2001 nr 8 s.21-22
2598.Stopa A.: O możliwości uzupełnień języków haseł przedmiotowych
Bibliotekarz 2004 nr 6 s.11-16
2599.Stopka A.: Zło konieczne?
W Drodze 1997 nr 12 s.51-59
2600.Stranieri A., Zeleznikow W.: Split up : an intelligent decision support system which provides advice upon property division following divorce
International journal of law and information technology 1998 nr 2 s.190-213
2601.Straub D. W., Collins R.: The changing information environment, Part I - The delivery of information services within a changing information environment
Journal of the American Society for Information Science and Technology (Print) 1991 nr 2 s.120-123
2602.Streeter D., Oberlander C.: LibStatCAT: a library statistical collection assessment tool for individual libraries & cooperative colletion development
Library collections, acquisitions & technical services 2003 nr 4 s.493-506
2603.Strojek A.: Znaczenie terminu "szara literatura"
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.64-76
2604.Strojek A.: Nowy rodzaj czasopisma samorządowego "Biuletyn Informacji Publicznej"
Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s.74-79
2605.Strojek A. J.: Prawo powszechnego dostępu do informacji publicznej w świetle obowiązujących przepisów
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 1 s.105-109
2606.Strojek A. J.: Czy administracja publiczna gotowa jest na udostępnianie informacji publicznej drogą elektroniczną?
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2003 nr 4 s.19-25
2607.Strojek S.: Znaczenie terminu szara literatura
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.64-76
2608.Strojny M: Zarządzanie wiedzą : ogólny zarys koncepcji
Przegląd Organizacji 2000 nr 2 s.21-25
2609.Strotmann A., Zhao D.: Information Science during the first Decade of the Web : An enriched author cocitation analysis
Journal of the American Society for Information Science and Technology (Print) 2008 nr 6 s.916-937
2610.Strumiłło A.: Kalendarium konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i zjazdów naukowych bibliotek medycznych (1981-2008)
Forum Bibliotek Medycznych 2008 nr 1 s.105-111
2611.Subirats Coll I., De Robbio A.: E-LIS: an international Open Archive towards building Open Digital Libraries
High Energy Physic Libraries Webzine 2005 nr 11 s.
2612.Suchodolska E.: Grazier Margaret Hayes: Implications of the new educational goals for school libraries on the secondary level. (Wpływ nowych celów oświatowych na biblioteki szkół średnich). Libr Quart. vol 30: 1960 nr 1 s. 37-46
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1961 nr 1 s.poz. 22
2613.Suchodolska E.: Hamill Harold L.: The public library and the new educational program. (Biblioteka publiczna a nowy program nauczania). Libr. J. vol. 85: 1960 nr 18 s. 3605-3610, ilustr.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1961 nr 3-4 s.poz. 444
2614.Suchodolska E.: Fenwick Sara Innis: School and public library relationship. (Stosunki między biblioteką publiczną a szkolną). Libr. Quart. vol. 30: 1960 nr 1 s. 63-74
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1961 nr 1 s.poz. 24
2615.Suchodolska E.: Martin Lowell: Relation of public and school libraries in serving youth. (Biblioteki powszechne i szkolne w służbie dla młodzieży). ALA Bull. vol. 53: 1959 nr 2 s. 112-117, ilustr.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1959 nr 4 s.poz. 442
2616.Suchodolska E.: Sayers Berwick W. C.: Children's libraries as I saw them. (Biblioteki dziecięce w moich oczach). Libr. World vol. 60: 1958/59 nr 698/9 s. 22-24, 26-27
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1959 nr 1-2 s.poz. 34
2617.Suchodolska E.: Lorant Michael: World's most up-to-date youth library. (Najbardziej nowoczesna biblioteka młodzieżowa na świecie). Librarian vol. 49: 1960 nr 1 s. 10-11, ilustr.
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1961 nr 2 s.poz. 150
2618.Suchodolska E.: Lowrie Jean E.: Elementary-school libraries today. (Biblioteki szkół podstawowych w dobie obecnej). Libr Quart. vol 30: 1960 nr 1 s. 27-36
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1961 nr 1 s.poz. 23
2619.Suchodolska E.: Henne Frances: Toward excellence in school-library programs. (Ku doskonałości bibliotek szkolnych). Libr. Quqrt. vol. 30: 1960 nr 1 s. 75-90
Przegląd Piśmiennictwa o Książce 1961 nr 1 s.poz. 21
2620.Suchojad H.: Jak biblioteki akademickie mogą służyć integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi
Bibliotekarz 1998 nr 5 s.2-4
2621.Sullivan S., Horwood L., Garner J.: The place of eprints in sholary information delivery
Online information review (Print) 2001 nr 4 s.250-256
2622.Sułkowski Ł.: Czy jest możliwe kształtowanie kultury organizacyjnej?
Organizacja i Kierowanie 2001 nr 4 s.99-110
2623.Swanson D. R.: Undiscovered public knowledge
The library quarterly (Chicago, III.) nr 2 s.103-118
2624.Swoboda I.: Organizacja działalności informacyjnej w zakresie medycyny w Stanach Zjednoczonych
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2006 nr 2 (54) s.3-13
2625.Swoboda I.: OPAC WWW wizytówką biblioteki
Przegląd Biblioteczny 2009 nr 1 s.16-40
2626.Sysło M. M.: Nic nie zastąpi książek
Gazeta Wyborcza 2001 nr 13-37 s.
2627.Szapiro E. L.: Komunikatywne funkcji nauczno-innformacionnoj dejatelnosti
Naučno-Tehničeskaja Informacija. Seria 1 1975 nr 3 s.
2628.Szarota T.: Kultura masowa w pierwszych latach Polski Ludowej
Dzieje Najnowsze 1974 nr 1 s.113-149
2629.Szczepanowska B.: Międzynarodowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy - Biblioteka Międzynarodowej Organizacji Pracy
Bezpieczeństwo Pracy 2003 nr 3 s.10-12
2630.Szczepanowska B.: Międzynarodowy system informacji naukowej o bezpieczeństwie i higienie pracy (CIS)
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1998 nr 3-4 s.45-50
2631.Szczepanowska B.: 50-lecie światowego systemu informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS
Bezpieczeństwo Pracy 2009 nr 12 s.20-22
2632.Szczepanowska B.: Globalizacja informacji na przykładzie międzynarodowego systemu informacji o bezpieczeństwie pracy CIS
Przegląd Biblioteczny 2002 nr 3 s.195-203
2633.Szczepanowska B.: Informacja naukowa w dobie globalizacji na przykładzie międzynarodowego systemu informacji naukowej o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS
Przegląd Biblioteczny 2002 nr 3 s.195-203
2634.Szczepanowska B.: Systemy informacji naukowej - międzynarodowy system informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr s.
2635.Szczepanowska B.: Międzynarodowe i Polskie Krajowe Centrum CIS
Bezpieczeństwo Pracy 1999 nr 11 s.6-8
2636.Szczepanowska B.: Międzynarodowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy - witryna internetowa Międzynarodowego Centrum Informacji CIS
Bezpieczeństwo Pracy 2003 nr 7 s.21-23
2637.Szczepanowska B.: Internetowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy. Witryna Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS- nowa wersja
Bezpieczeństwo Pracy 2005 nr 10 s.20-24
2638.Szerłomski J.: Społeczeństwo informacyjne na przykładzie internetowej społeczności akademickiej AGH. Rozmowa z Z-cą Dyr. Instytutu Nauk Społecznych AGH, prof. dr hab. Lesławem H. Haberem, kierownikiem projektu badawczego.
Biuletyn AGH (Online) 2000 nr 6 s.
2639.Szloser M., Wojczyńska M.: Źródła informacji medycznej w Internecie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr 7 (98) s.
2640.Szocki J.: Biblioteki szkolne w II Rzeczypospolitej
Chowanna 1988 nr 4 s.447-464
2641.Szolginiowa W: Z zagadnień klasyfikacji piśmiennictwa z zakresu nauki o książce w "Bibliografii Bibliografii i Nauki o Książce" i w zbiorach bibliologicznych Biblioteki Narodowej
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.100-111
2642.Szozda A.: Przeworska biblioteka i jej inicjały
Życie Przemyskie 1984 nr 22 s.9
2643.Szozda A.: Nieświąteczny jubileusz przeworskiej biblioteki
Życie Przemyskie 1987 nr 2 s.8
2644.Szozda A.: Przeworska biblioteka o swoim patronie
Życie Przemyskie 1988 nr 39 s.8
2645.Szozda A.: Dzieci w przeworskiej bibliotece
Życie Przemyskie 1983 nr 20 s.2
2646.Szpakowska T.: Gromadzenie księgozbioru bibliotecznego po wejściu ustawy o egzemplarzu obowiązkowym dla Biblioteki KUL
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2002 nr s.19-22
2647.Szromnik A.: Marketing komunalny - rynkowa koncepcja zarządzania gminą
Samorząd Terytorialny 1996 nr 3 s.2-19
2648.Szwejkowska H.: Z dziejów biblioteki kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy jako książnicy miejskiej i szkolnej
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1963 nr 2 s.141-150
2649.Szydłowska M., Maresz B.: O lwowskich egzemplarzach teatralnych w Bibliotece Śląskiej
Pamiętnik Teatralny 1986 nr 33 s.516-536
2650.Szymeczko K.: Regionalne potrawy na bibliotecznym stole
Guliwer (Warszawa) 1998 nr 5 s.4-8
2651.Szymorowska T.: Polskie biblioteki publiczne na przełomie wieków
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 1 (9) s.
2652.Szymorowska T.: Zastosowanie projektu normy ISO 11620 do opracowania wskaźników pomiaru procedur zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 8 s.
2653.Szyrkowiec L.: Funkcja biblioteki publicznej w zaspakajaniu potrzeb mniejszości białoruskiej
Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s.105-108
2654.Szyszko M: Konsorcjum bibliotek publicznych - Narada konsultacyjna
Bibliotekarz 2002 nr 6 s.23-24
2655.Ścibor E.: Narzędzia organizacji wiedzy a interfejs użytkownika : materiały Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy
Zagadnienia Informacji Naukowej 1992 nr 1 (59) s.189-194
2656.Ścibor E.: Tezaurus informacji naukowej i bibliotekarstwa
Przegląd Biblioteczny nr 2 s.197-199
2657.Ścibor E.: Jadwiga Sadowska : Hasła przedmiotowe w teorii Adama Łysakowskiego i praktyce "Przewodnika Bibliograficznego"
Bibliotekarz 2000 nr 10 s.29-30
2658.Ścibor E.: Słownik encyklopedyczny informacji i dokumentacji
Przegląd Biblioteczny 1999 nr 3 s.183-185
2659.Ścibor E.: Polska terminologia informacji naukowej u progu nowego wieku : próba oceny
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 2-3 s.17-41
2660.Ścibor E.: Reforma struktury zarządzania UKD
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1987 nr 4 s.3-9
2661.Ślaska K., Potęga J.: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 11 (81) s.
2662.Ślaska K., Potęga J.: Europeana - portal europejskiego dziedzictwa kulturowego
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr 6(97) s.
2663.Śniechowska-Karpińska A.: "Poradnik" dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego
Bibliotekarz 2007 nr 11 s.7-10
2664.Śniechowska-Karpińska A.: Zgryźliwa, podobna do sępa, czyli : kto rządzi w bibliotece w Hogwarcie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 4 (55) s.
2665.Świerkowski K.: W Bibliotece Publicznej po powstaniu warszawskim
Roczniki Biblioteczne 1964 nr 3-4 s.443-455
2666.Świerkowski K.: Poczynania wydawnicze i księgarskie bibliofilów kaliskich
Silva Rerum nr s.
2667.Świgoń M.: Library anxiety: teoria, założenia, modele
Przegląd Biblioteczny 2009 nr 2 s.177-189
2668.Świgoń M.: Library anxiety: przegląd współczesnych kierunków badań
Przegląd Biblioteczny 2009 nr 3 s.313-322
2669.Świgoń M.: "Library anxiety", czyli lęk przed biblioteką
Bibliotekarz 2002 nr 4 s.11-15
2670.Świgoń M.: Poszukiwanie informacji jako źródło niepokoju - badania wśród studentów
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 1 s.12-19
2671.Świgoń M.: Poszukiwanie informacji w bibliotece jako źródło niepokoju-badania wśród studentów
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 1 s.12-19
2672.Świgoń M.: Bariery informacyjne, które napotykają studenci podczas samodzielnego wyszukiwania i wykorzystywania informacji
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1995 nr 2 s.19-25
2673.Świgoń M.: Bariery informacyjne w środowisku naukowym - wyniki badań pilotażowych
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 4 s.384-405
2674.Świgoń M.: Problemy użytkowników a biblioteka idealna
Bibliotekarz 2003 nr 6 s.2-5
2675.Świgoń M.: Tylko ty możesz mi pomóc
Nasze Problemy 1984 nr 5 s.4
2676.Tabakowa A.: Książka o Ludziach Książki
Ruch Literacki 1973 nr 5 s.319-323
2677.Tappenbeck I., Dobratz S.: Thesen zur Zukunft der digitalen Langzeitarchivierung in Deutchland
Bibliothek (München. Internet) 2002 nr 43 s.257-261
2678.Tarkowski A, Hofmokl J: Creative Commons, innowacje w systemie prawa autorskiego i rozwój wolnej kultury
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 3 (64) s.
2679.Tarkowski A., Hofmokl J.: Wikipedia - pospolite ruszenie encyklopedystów. Największa encyklopedia na świecie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 3 (73) s.
2680.Tarłowska I.: Czy jest recepta na "Przyjaciółkę"
Polityka 1961 nr 24 s.5
2681.Tarnowska B.: Międzybiblioteczna Komisja do Spraw Seniorów
Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 12 s.4-5
2682.Tarnowska B.: Oferta spotkań klubowych dla seniorów w DBP we Wrocławiu
Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 12 s.5-6
2683.Tarnowski S.: Wystawa we Lwowie w r. 1894. Wstęp
Przegląd Polski (Kraków) 1894 nr 337 s.117-125
2684.Taylor S., Krog M.: Problem-based learning at medical libraries
DF-revy (Papirform) 2000 nr 9 s.257-259
2685.Tegtmeier F., Weber C., Holler M., Beetens J., DeClerk F.:
Chromatography 1991 nr s.
2686.Tenopir C.: Hybrid databases
Library journal (1976) 1992 nr 2 s.64
2687.Tenopir C.: The Value Gap
Library journal (1976) 2009 nr 12 s.
2688.Terlecki O.: Prawdziwy romans
Dziennik Polski 1965 nr 256 (6757) s.3
2689.Thiolon C., Baude C.: Tables rondes sur les métiers de bibliothécaire et documentaliste et sur les revues professionnelles
Concours pour le recrutement de documentalistes .. 1999 nr 2 (36) s.84-88
2690.Thomas B.: Swedish libraries: an overview
IFLA journal 2010 nr 2 s.111
2691.Thomas B.: Les bibliotheques publiques en Suede : entre passé glorieux et avenir incertain
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 6 s.80-86
2692.Thomas R. H.: A majority consensus approach to concurrency control for multiple copy databases
ACM Transaction on Database Systems 1979 nr 4 s.180-209
2693.Thomas S. E.: Abundance, attention and Access: of portals and catalogs
A Bimonthly Report on Research Library and Action 2000 nr 212 s.
2694.Thorhauge J.: Rosnące znaczenie biblioteki jako instytucji obywatelskiej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 2 (53) s.
2695.Thorhauge J.: Biblioteki publiczne w procesie zmian
Bibliotekarz 2003 nr 5 s.8-11
2696.Tierney T., Hansen M. T., Nohria N.: What's your strategy for managing knowledge?
Harvard business review 1999 nr 3-4 s.106-116
2697.Tobera M.: Rynek książki w Polsce (1989-2000)
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 3 s.237-241
2698.Tobera M.: Eksperyment bibliologiczny jako eksperyment rynkowy? : uwagi na marginesie referatu Stanisława Adama Kondka
Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2008 nr s.55-71
2699.Tocatlian J.: A strategic alliance in information. International non-governmental organizations unite to serve the world community
Information development 1994 nr 3 s.186-188
2700.Toczewski T., Kwiecień K.: Zarządzanie projektami w firmie z wdrożoną normą ISO 9001:2000
E-Mentor (Druk) 2008 nr 3 s.81-83
2701.Todd R.J.: Academic indexing: what's it all about?
Indexer 1992 nr 2 s.177- 183
2702.Todea S., Dimitriu E., Andriesi M.: Bibliotheques publiques de Roumanie
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 6 s.518-529
2703.Tokarska A.: Biblioteki nauczycielskie w XIX wieku na tle światowego bibliotekarstwa
Studia Bibliologiczne 2000 nr s.68-75
2704.Tokarski Z.: Wydawnictwa Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne 1992 nr 89 s.61-87
2705.Toliver R.L.: Website redesign and testing with a usability consultant: lesson learned
OCLC systems & services 2005 nr 3 s.156-166
2706.Tomaiuolo N. G., Packer J. G.: Preprint Servers: Pushing the Envelope of Electronic Scholarly Publishing
Searcher 2000 nr 9 s.
2707.Tomala B.: Prowadzimy edukację regionalną we współpracy ze środowiskiem
Biblioteka w Szkole 2002 nr 12 s.31
2708.Tomasik E.: Using Bibliotherapy: a guide to theory and practice (Zastosowanie biblioterapii. Przewodnik po teorii i praktyce)
Szkoła Specjalna 1988 nr 3 s.227-231
2709.Tomasik E.: Reading Therapy. Terapia czytelnicza
Szkoła Specjalna 1991 nr 2-3 s.148-151
2710.Tomasik E.: Bibliotherapy Sourcebook (materiały źródłowe do biblioterapii)
Szkoła Specjalna 1987 nr 1 s.71-75
2711.Tomasik-Beck J.: Nowe terminy informacji naukowej
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 2-3 s.189-202
2712.Tomasik-Beck J.: Nowe terminy informacji naukowej
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 2-3 s.189-202
2713.Tomaszczyk J.: Specjalistyczna wyszukiwarka naukowa
Bibliotekarz 2007 nr 1 s.11-13
2714.Tomaszewski A: Europa : wartość i świadomość dziedzictwa
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 1998 nr s.21-24
2715.Tomaszewski A: Tożsamość i różnorodność kulturowa jednoczącej się Europy : ekumenizm kulturowy
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 2002 nr s.7-10
2716.Tomaszewski M.: Internet oraz inne biblioteki polskie w Internecie. Opracowanie analityczno-syntetyczne
Nowa Biblioteka 1998 nr 1 s.31-35
2717.Tomaszewski R.: O ludziach polskiej książki na obczyźnie
Przegląd Księgarski 1985 nr 11 s.5
2718.Tomczyk Ł.: Polski senior a społeczeństwo informacyjne
Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s.14-15
2719.Tomerska D.: Ludzie Studia Nagrań. Cz. 1
Pochodnia (Warszawa.1996) 1998 nr 1 s.15-18
2720.Tomerska D.: Ludzie Studia Nagrań. Cz. 4
Pochodnia (Warszawa.1996) 1998 nr 4 s.21-23
2721.Tomerska D.: Ludzie Studia Nagrań. Cz. 3
Pochodnia (Warszawa.1996) 1998 nr 3 s.26-29
2722.Tomerska D.: Ludzie Studia Nagrań. Cz. 2
Pochodnia (Warszawa.1996) 1998 nr 2 s.23-25
2723.Tomerska D.: Ludzie Studia Nagrań. Cz. 5
Pochodnia (Warszawa.1996) 1998 nr 5 s.28-31
2724.Tomkiewicz B.: Zasady organizacji biblioteki szkolnej w gimnazjum
Biblioteka w Szkole 1999 nr 10 s.29
2725.Tomkovick C., Al.-Khatib J.: An assessment of the service quality provided for foreign students at U.S. business school
Journal of Education for Business 1996 nr 3 s.130
2726.Tomney H., Burton P.: Electronic journals : a study of usage and attitudes among academics
Journal of information science 1998 nr 6 s.
2727.Toms E.G., McGillis L.: Usability of the Academic Library Web Site: implications for design
College & research libraries 2001 nr 7 s.355-367
2728.Tomza R.: Bolą oczy, puchnie głowa, czyli błąd w sztuce
Webmaster 2000 nr 1 s.
2729.Tong M. Y., Chen Y. S., Chong P. P.: Dynamic behavior of Bradford's law
Journal of the American Society for Information Science 1995 nr 5 s.370-383
2730.Torlińska B., Piotrowicz A., Grządzielewska E.: Sprawozdanie z 8th Europen Conference of Medical and Health Libraries : Cologne, September 16-21, 2002
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2002 nr 366 s.117-119
2731.Torstensson M: Is There a Nordic Public Library Model?
Libraries and Culture 1993 nr 1 s.59-76
2732.Torstensson M: Library History Research in Sweden : A Field in Development
Libraries and Culture 1990 nr 1 s.11-26
2733.Tosello-Bancal J. E., Renouf B.: Formation continue des personnels des bibliotheques de l'Enseignements supérieur
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 3 s.23-27
2734.Toves J, Hickey T.B., O'Neill E. T.: Experiments with the IFLA Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR
D-Lib magazine 2002 nr 9 s.
2735.Trajdos E.: Wit Stworz inscenizatorem? Grupa rzeźb ruchomych i ich związki z teatrem średniowiecznym
Pamiętnik Teatralny 1964 nr 4 s.333-352
2736.Trembowiecki A.: Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - ujęcie teoretyczne
Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 2 s.3-9
2737.Tretyn-Kalinowska M., Strzelczyk A. B., Karbowska-Berent J., Modrzejewska J.: Ocena skażenia mikrobiologicznego w procesie wstępnej konserwacji oraz skuteczności dezynfekcji książek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, zalanych podczas powodzi w 1997 roku
Notes Konserwatorski 2001 nr 5 s.137-147
2738.Trifomova G.: Anglojazyčnye zaimstvovanija russkij jazyk pererabatyvaet, ustaivajet i kodificiruet
Roczniki Sztuki Śląskiej 2004 nr 28 s.5-6
2739.Trzynadlowski J.: Ludzie Książki
Przegląd Księgarski 1971 nr 9 s.7
2740.Trzynadlowski J.: Ossolineum: wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk
Editor 1989 nr s.4
2741.Tumolska H: Obraz Rosji w materiałach prasy kaliskiej (1894-1905)
Forum Naukowe Instytutu Historii Politycznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 2002 nr 2 s.75-101
2742.Turnbow D.: Usability testing for web redesign: a UCLA case study
OCLC systems & services 2005 nr 3 s.226-234
2743.Turonek J.: Z dziejów białoruskiego ruchu wydawniczego w latach 1902-1905
Studia Polono-Slavica-Orientalia 1985 nr s.65-81
2744.Turonek J.: Geneza i autorstwo pierwszego elementarza białoruskiego
Slavica Orientalia 1986 nr 3 s.347-358
2745.Turowska-Bar I.: Edward Kuntze jako redaktor "Przeglądu Bibliotecznego" 1927-1948
Przegląd Biblioteczny 1967 nr 2 s.110-130
2746.Tworek S: Działalność polityczna i reformacyjna Pawła Orzechowskiego
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1959 nr s.89-112
2747.Tworzyński J.: Zaprząc sieć do nauczania
Personel (Warszawa) 2000 nr 21 s.
2748.Tyborowska J.: Przygotowanie do rekrutacji
Personel (Warszawa) 1998 nr 10 s.1
2749.Tylová M.: Spolupráce ČSAV se Státni knihovnou ČSSR v oblasti jazykovidné bibliografie
Slovo a slovesnost 1968 nr s.109-110
2750.Tymoszczuk H.: Przeżyć na rynku
Notes Wydawniczy 1993 nr 7-8 s.19
2751.Tyszko O.: Das Problem der minderwichtigen literatur in wissenschaftlichen Bibliotheken zentralle Bibliotheke
Wes. Jg. 73 1959 nr 2 s.85-99
2752.Tytko M. M.: Bibliografia uzupełniająca
Archiwista Polski 1998 nr 4 (12) s.120-125
2753.Tytko M. M.: Komputeryzacja informacji bibliograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego: stan obecny, perspektywy, koncepcje
Krakowski Rocznik Archiwalny 1996 nr s.79-85
2754.Tytko M. M.: Archiwum wirtualne
Archiwista Polski 1998 nr 3 (11) s.13-32
2755.Ungurian O.: Ogólna struktura języka informacyjnego : propozycja "szkieletu organizacyjnego"
Zagadnienia Informacji Naukowej 1982 nr 2-41 s.21-40
2756.Ungurian O.: Kategoria semantyczna wymiaru "Przedmiot dokumentu"
Zagadnienia Informacji Naukowej 1983 nr 1-42 s.29-54
2757.Ungurian O.: Kategoria semantyczna wymiaru "Przedmiot dokumentu"
Zagadnienia Informacji Naukowej 1983 nr 1-42 s.29-54
2758.Urbańczyk B., Komperda A.: Analiza naukometryczna dorobku publikacyjnego PWr
Pryzmat (Wrocław) 2010 nr 239 s.49-52
2759.Usowicz E.: Kurtyna w dół : dostęp do informacji publicznej
Gazeta Prawna 2000 nr 99 s.6
2760.Vangerow A. W. L.: Nachricht einer einer Feierlichkeit besonderer Art.
Schlesische Provinzialblätter 1803 nr 7 s.49-54
2761.Vaughan M., Dillon A.: It's the journey and destination : shape and the emergent property of genre in evaluting digital documents
New review of hypermedia and multimedia 1997 nr 3 s.91-106
2762.Verry-Jolivet C.: Pratiques et attentes des chercheurs
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 4 s.26-30
2763.Vildé-Lot I.: La Nouvelle édition de la Recommandation ISO/R9 pour la translittération des caracteres cyrilliques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1970 nr 12 s.609-613
2764.Vitale P., Soldini F., Perez P.: Usages conflictuels en bibliotheque (Konfliktowe sposoby korzystania z bibliotek : studium socjologiczne)//Bull. Bibl. France, (2002), T. 47, nr 1, s. 4-8, bibliogr. 10 poz.
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2002 nr 4 s.267
2765.Vitiello G.: Politique et législation des bibliotheques : perspectives européennes
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 5 s.4-14
2766.Vizine-Goetz D.: Classification schemes for internet resources revisited
Journal of Internet cataloging 2002 nr 4 s.5-18
2767.Vlahos M.: Entering the infosphere
Journal of International Affairs 1998 nr 2 s.497-525
2768.Volga A: Coming back to Albrecht Dürer
Spoils of War 2003 nr 8 s.64-66
2769.Volker H.: Langzeitarchivierung von Disketten
Dialog mit Bibliotheken 1999 nr 3 s.15-17
2770.Voroncova E.: Konceptualizaciâ imeni : F. Skorina
Vesnik belaruckaga dzâržaunaga universiteta. Ser. 4, Filalogia, žurnalistyka, pedagogika, psihalogia 2001 nr 1 s.50-54
2771.Voss J.: Tagging, Folksonomy & Co - Renaissance of Manual Indexing?
ArXiv.org 2007 nr 2 s.
2772.Waglowski P.: Projekty "własności intelektualnej" i prawo do kopiowania.
Vagla.pl- Prawo i Internet 2006 nr s.
2773.Wale K., Williamson K., Bow A.: Older People and the Internet
IFLA Section for Libraries Serving Disadvantaged Persons newsletter 1997 nr 44 s.
2774.Waleczek J., Otręba I.: Aktywność fizyczna a cukrzyca
Lider 2009 nr 7-8 s.23-25
2775.Walentynowicz B.: Konferencje jako forma komunikowania się i warunki ich skuteczności
Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 nr 1 s.113-
2776.Waleszko M.: Tax Choldin M. What every librarian should know about intellectual freedom : a personal view. (Co każdy bibliotekarz powinien wiedzieć na temat wolności intelektualnej : osobisty punkt widzenia) // IFLA J.-Vol.27, nr 3 (2001), s. 152-158
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2002 nr 1-2 s.76
2777.Waleszko M.: Robinson L., Bawden D. Libraries and open society : Popper, Soros and digital information. (Biblioteki a społeczeństwo otwarte : Popper, Soros i informacja cyfrowa) // ASLIB Proc.-Vol.53, nr 5 (2001), s. 167-178, bibliogr. 45 poz.
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2002 nr 1-2 s.6
2778.Warząchowska B.: Wystawa naukowej książki zagranicznej w Bibliotece Teologicznej
Gazeta Uniwersytecka (Katowice) 2003 nr 4 s.9-10
2779.Warząchowska B.: Biblioteka Teologiczna zaprasza. Czytaj na Wita Stwosza
Gość Niedzielny 2002 nr 5 s.26
2780.Warząchowska B.: Wyrosła z dobrego drzewa
Gazeta Uniwersytecka (Katowice) 2002 nr 3 s.25
2781.Warząchowska B.: Wpływ biblioteki i bibliotekarza na motywację czytelniczą studentów
Bibliotekarz 1997 nr 3 s.9-11
2782.Warząchowska B., Gacińska M.: Przygotowanie absolwentów szkół średnich do korzystania z biblioteki naukowej
Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 7-8 s.8
2783.Warząchowska B., Gacińska M.: Formy pracy z czytelnikiem w katalogach Biblioteki Uniwersytetu Ślaskiego
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.46-49
2784.Warząchowska B., Kycler M.: Informatory biblioteczne formą promocji Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Bibliotheca Nostra 2007 nr 4 s.17-32
2785.Wasilewski Z., Potocki A.: W sprawie czytelnictwa ludowego
Głos 1890 nr 18 s.216
2786.Waszczyk P., Dobrołęcki P.: Telewizor dla Gierka: rozmowa z Witoldem Bójskim
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.109-112
2787.Waszczyk P., Dobrołęcki P.: Z gotówką po kraju : rozmowa z Piotrem Bagińskim
Biblioteka Analiz 2009 nr s.
2788.Watkinson S, Sutcliffe A., Ennis M: Empirical studies of end-user information searching
Journal of the American Society for Information Science 2000 nr 13 s.1211-1231
2789.Watson E. M.: Subject knowledge in the health sciences library: an online survey of Canadian academic health sciences librarians
Journal of the Medical Library Association 2005 nr s.459-466
2790.Watson M.: La formation des bibliothécaires et des documentalistes au Royaume-Uni
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 1 s.68-74
2791.Waytowich V. L., Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: The relationship between citation errors and library anxiety: an emperical study of doctoral students in education
Information processing & management (Print) 2008 nr 2 s.948-956
2792.Wejman-Sowińska A: Sprawozdanie z działalności komisji do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 2 s.368
2793.Weldon L. J., Mills B. C.: Reading text from computer screens
ACM computing surveys 1987 nr 4 s.329-358
2794.Wengierow S: Próba oceny działalności wydawniczej w zakresie przekładów książek naukowych na język polski i z języka polskiego
Zagadnienia Naukoznawstwa 1974 nr 2 s.299-308
2795.Wereszczyńska-Cisło B.: Definiowanie języka deskryptorowego
Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 nr 1 s.1-25
2796.Wereszczyńska-Cisło B.: Charakterystyka i możliwości eksploatacji hipertekstu
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 2 s.17-30
2797.Wereszczyńska-Cisło B.: Wykorzystanie relacji skojarzeniowych specyfikowanych w tezaurusie do określania hipertekstowych powiązań
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 2 (70) s.31-46
2798.Wereszczyńska-Cisło B.: "Mikrotezaurus zdrowia" opracowany w Bibliotece Sejmowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 1 s.58-62
2799.Wereszczyńska-Cisło B., Ogórkiewicz W.: Wyszukiwanie informacji z zakresu technologii i nauki o żywności w systemach informacji online
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1986 nr 4 s.26-33
2800.Wereszczyńska-Cisło B., Ogórkiewicz W.: Budowa i stosowanie deskryptorowego języka informacyjno-wyszukiwawczego w zautomatyzowanym systemie informacyjnym
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 1993 nr 3 s.4-7
2801.Wereszczyńska-Cisło B., Ogórkiewicz W.: Rozwój systemów gromadzenia, wyszukiwania i rozpowszechniania informacji dziedziny nauki i technologii żywienia
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 1980 nr 8-9 s.29-31
2802.Weryho M.: Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy
Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 6 s.3-7
2803.Weryho M.: Stań na ramionach gigantów, czyli Google Scholar
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 2 s.
2804.Wesoła-Szymańska J.: 55 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
Poradnik Bibliotekarza 1983 nr 11-12 s.284-285
2805.Wesołowska D.: Funkcje bibliotek pedagogicznych w aspekcie historycznym
Poradnik Bibliotekarza 1983 nr 3 s.47-51
2806.Wesołowska P, Stępniewski J: Zarządzanie wiedzą jako metoda poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
F i R. Firma i Rynek 2002 nr 2-3 s.124-127
2807.Weston P. G.: Catalogazione bibliografica: dal formato MARC a FRBR
Bollettino d'informazioni - Associazione italiana biblioteche 2001 nr 3 s.267-268
2808.Weyrauch E, Arnold W: Editorial
Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 1984 nr 1 s.1-2
2809.Widok N.: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego
Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1995 nr s.32
2810.Wieczorek W.: Rola "Przeglądu Bibliotecznego" w teorii i praktyce bibliotekarstwa lat 1927-1939
Przegląd Biblioteczny 1969 nr 2-3 s.85-212
2811.Wiegandt C., Bousquet M., Lesquins N.: La place de la BnF dans les réseaux de coopération : bilan et perspectives
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 2 s.24-31
2812.Wielowiejska J.: Rola digitalizacji w ochronie zbiorów na podłożu papierowym
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s.42-43
2813.Więckowska H.: Organizacja bibliotekarstwa francuskiego
Przegląd Biblioteczny 1958 nr 2 s.15-26
2814.Wilczyńska G. M., Woźniak-Kasperek J.: Kompatybilność - zaleta czy obciążenie? : dwugłos o języku haseł przedmiotowych KABA
Bibliotekarz 2005 nr 9 s.11-17
2815.Wilkoń A.: Język mówiony i pisany
Socjolingwistyka 1982 nr 4 s.19-33
2816.Williams P., Huntington P., Nicholas D.: Wykorzystywanie Internetu: typologia użytkowników
Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1 (79) s.3-14
2817.Williamson V., Exon F. C. A.: The Quality Movement in Australian University Libraries
Library trends 1996 nr 3 s.526-544
2818.Wilmańska-Sosnowska S.: Klient jako obiekt marketingu
Marketing (Wrocław) 2003 nr 2 s.7-14
2819.Wilson F. A., Robinson B. A.: Soft systems methodology and dialectics in an information environment: a case-study of the Battle of Britain
Systems research and behavioral science 2003 nr 3 s.255-268
2820.Wilson T.: Models of information behavior research
Journal of Documentation 1991 nr 3 s.249-170
2821.Wilson T.: Models in information behaviour research
Journal of Documentation 1999 nr 9 s.249-270
2822.Wilson T. D.: Object or participant: the information user in information research
Svensk Biblioteksforskning 1990 nr 3 s.5-16
2823.Wilson T. D.: Redesigning the university library in the digital age
Journal of Documentation 1998 nr 1 s.15-27
2824.Wilson T. D.: Models in information practices behaviour research
Journal of Documentation 1999 nr 3 s.249-270
2825.Wilson T. D.: Models in information behaviour research
Journal of Documentation 1999 nr 3 s.249-270
2826.Wilson T. D.: On usrstudies and information needs
Journal of Documentation 1981 nr 1 s.3-152
2827.Wilson T. D.: Information behaviour. An interdisciplinary perspective
Information processing & management (Print) 1997 nr 4 s.551-572
2828.Wilson T. D.: The information user: past, present and future
Journal of information science 2008 nr 4 s.457-464
2829.Wilson T. D.: On user studies and information needs
Journal of Documentation 2006 nr 6 s.658-670
2830.Wilson T. D.: Models of information behaviour research
Journal of Documentation 1999 nr 3 s.249-270
2831.Wilson T. D.: Human information behavior
Informing science 2000 nr 2 s.49-55
2832.Wilson T. D.: Local library co-operation in the service of higher education
Journal of librarianship 1975 nr 3 s.143-152
2833.Wilson T., Järvelin K: On conceptual models for information seeking and retrieval research
Information Research 2003 nr 1 s.
2834.Wilson V.: Academic Librarians Have Concerns about Their Role as Teachers
Evidence based library & information practice 2008 nr s.73-75
2835.Winkworth I., McKenna B.: HyLife: the hybrid library of the future
Electronic library 1999 nr 1 s.17-19
2836.Winograd T.: From Programming Environments to Environments for Designing
Communications of the ACM 1995 nr 38 s.65-74
2837.Winogrodzka K.: Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2006. Cz I Biblioteki Wojewódzkie
Bibliotekarz 2007 nr 2 s.2-6
2838.Winogrodzka K.: Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2004
Bibliotekarz 2005 nr 2 s.5-15
2839.Winogrodzka K.: Automatyzacja bibliotek publicznych 2004 : Raport
Poradnik Bibliotekarza 2005 nr s.7-13
2840.Winogrodzka K., Górska E.: Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych 2002
Bibliotekarz 2002 nr 7-8 s.2-8
2841.Wiskonttowa Z.: Biblioteki pedagogiczne kuratoriów okręgów szkolnych
Przegląd Biblioteczny 1937 nr 3 s.161-167
2842.Wisłocki W.: Żegota Pauli
Przewodnik Bibliograficzny 1887 nr 7 s.140-141
2843.Wisłocki W.: Biblioteka po św. p. Żegocie Paulim
Przewodnik Bibliograficzny 1897 nr 10 s.160-161
2844.Wisłocki W.: Krzysztof Moniwid Dorohostajski
Przewodnik Bibliograficzny 1895 nr 4 s.75
2845.Wisłocki W.: Rękopisy po św. p. Żegocie Paulim
Przewodnik Bibliograficzny 1896 nr s.
2846.Witkowska A.: Uniwersalna Klasyfikacja Dzisiętna w praktyce bibliotecznej : wyniki ankiety
Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 7-8 s.13-23
2847.Witkowska I.: Z baśnią i legendą przez Polskę: konspekt zajęć w klasie V
Biblioteka w Szkole 2000 nr 2 s.17
2848.Witkowska W.: Public relations w bibliotece - nasze nastawienie do rocznych odbiorców informacji
Bibliotekarz 1997 nr 1 s.7-
2849.Włodarczyk J.: Marketing targowy w trzech pigułkach
Megaron Biuletyn Nowości Wydawniczych 1996 nr 10 s.20-22
2850.Włostowska E, Powideł Z: Opracowanie rzeczowe w Głównej Bibliotece Lekarskiej i bibliotekach medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 363 s.6-12
2851.Wodniak K.: Charakterystyka oferty prasowej dla pań w bibliotekach publicznych Torunia w 1998 roku
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 nr 4 s.303-
2852.Wodzinowska M.: Państwowy Instytut Książki
Nauka Polska (Warszawa. 1918) 1947 nr s.352-355
2853.Wodzinowska M.: Stan bibliotek polskich
Przegląd Biblioteczny 1947 nr 1-2 s.12-23
2854.Wodziński C.: Papierowa dusza
Punkt po punkcie 2002 nr 3 s.26-30
2855.Wojakowski J.: Lektury młodocianych kadetów Jego Królewskiej Mości
Guliwer (Warszawa) 1992 nr 3 s.3-6
2856.Wojakowski J.: Na marginesie badań księgoznawczych druków polskich XVIII wieku
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi 1976 nr 2 s.111-122
2857.Wojakowski J.: Wpływ Sejmu Czteroletniego na rozwój drukarstwa warszawskiego
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi 1993 nr s.41-47
2858.Wojakowski J.: Turcja a bezkrólewie 1733 r. w Polsce
Mówią Wieki (1958) 1967 nr 3 s.8-12
2859.Wojakowski J.: Jewish Painting in Old Poland
Revue européenne des éttudes hébraiques 2000 nr s.132-140
2860.Wojakowski J.: Księgozbiory prywatne członków Komisji Edukacji Narodowej
Sesje Varsavianistyczne 1996 nr 6 s.24-34
2861.Wojakowski J.: Biblioteka kozienicka Stanisława Augusta
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi 1981 nr 5 s.99-137
2862.Wojakowski J.: Wkład Aleksandra Birkenmajera do nowoczesnego bibliotekarstwa
Przegląd Biblioteczny 1978 nr 2 s.163-168
2863.Wojakowski J.: Biblioteki i zbiory prywatne na warszawskim Starym Mieście przełomu XVIII i XIX wieku
Sesje Varsavianistyczne 1996 nr 12 s.7-16
2864.Wojakowski J.: Staropolskie drukarstwo żydowskie
Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1-2 s.97-102
2865.Wojakowski J.: Dwusetna rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1974 nr 2 s.411-413
2866.Wojakowski J.:
Bibliographie Internationale del' Humanisme et de la Renaissance 1987 nr s.
2867.Wojakowski J.: Konstytucja 3 Maja
Mówią Wieki (1958) 1966 nr 12 s.6-19
2868.Wojakowski J., Mlekicka M.: Stan i perspektywy badawcze w zakresie historii książki w Warszawie i na Mazowszu
Studia o Książce 1988 nr s.35-54
2869.Wojciechowska D.: Wycieczka do internetowego muzeum: konspekt lekcji regionalnej
Biblioteka w Szkole 2008 nr 10 s.24-25
2870.Wojciechowska M.: Editiorial
National Geographic (Wyd. polskie) 2009 nr 10 s.1
2871.Wojciechowska M.: Prognozowanie scenariuszowe w sektorze usług bibliotecznych na przykładzie metody delfickiej
Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2005 nr 3-4 s.
2872.Wojciechowski J.: Z problemów organizacji zasobów bibliotecznych
Przegląd Biblioteczny 1998 nr 1 s.5-15
2873.Wojciechowski J.: W kręgu informacji i nieinformacji
Bibliotekarz 1998 nr 4 s.2-5
2874.Wojciechowski J.: Aktualia
Bibliotekarz 2009 nr 5 s.35
2875.Wojciechowski J.: Selekcja
Poradnik Bibliotekarza 1973 nr 3 s.69-73
2876.Wojciechowski J.: Dostęp półotwarty
Forum Akademickie 2006 nr 11 s.24-26
2877.Wojciechowski J.: Biblionet, czyli "transformacja bibliotek publicznych w kluby Biblionetu"
Bibliotekarz 2003 nr 11 s.19
2878.Wojciechowski J.: O tym co ważne
Bibliotekarz 2000 nr 6 s.3-6
2879.Wojciechowski J.: Smutki małych bibliotek
Bibliotekarz 2001 nr 3 s.6-8
2880.Wojciechowski J.: Standardy : tak i nie
Bibliotekarz 2002 nr 10 s.3-6
2881.Wojciechowski J.: Zespół powiatowy bibliotek publicznych
Przegląd Biblioteczny 1993 nr 3-4 s.203-217
2882.Wojciechowski J.: Kopciuszek
Forum Akademickie 2004 nr 10 s.25-27
2883.Wojciechowski J.: W imadle stereotypów
Bibliotekarz 2004 nr 2 s.3-8
2884.Wojciechowski J.: Biblioteka jako wielosemiotyczne medium komunikacji społecznej
Roczniki Biblioteczne 1991 nr 1-2 s.27
2885.Wojciechowski J.: Biblioteka w integracji środowiskowej
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 2 s.226-239
2886.Wojciechowski J.: Z lektur zagranicznych
Przegląd Biblioteczny 2010 nr 2 s.229-237
2887.Wojciechowski J.: Bibliotekarz w bibliotece
Roczniki Biblioteczne 1997 nr 1-2 s.3-11
2888.Wojciechowski J.: Kiedy umiera biblioteka
Rzeczpospolita (Warszawa) 2004 nr 6722 s.A10
2889.Wojciechowski J.: Biblioteczna wartość naddana. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006. Rec. D. Grygrowski
Przegląd Biblioteczny 2006 nr 4 s.507-510
2890.Wojciechowski J.: Czasopismo porównywalne z periodykami zagranicznymi
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 1 s.14-15
2891.Wojciechowski J.: Wiedza o czytelnictwie
Przegląd Biblioteczny 1989 nr 3 s.233-239
2892.Wojciechowski J.: Biblioteczne zaplecze studiów
Forum Książki 2003 nr 3 s.8-10
2893.Wojciechowski J.: Aktualia
Bibliotekarz 2006 nr 10 s.30
2894.Wojciechowski J.: Czy ten zawód zniknie?
Bibliotekarz 2006 nr 12 s.2-6
2895.Wojciechowski J.: Odrębność biblioteki szkolnej
Biblioteka w Szkole 2000 nr 6 s.1-3
2896.Wojcik M.: Każdemu wg wartości. Wartościowanie pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Personel (Warszawa) 1998 nr 5 s.58-62
2897.Wojnarowicz S.: Narzędzia promocji w ujawnianiu potrzeb informacyjnych użytkowników : z doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004 nr 1 s.28-33
2898.Wojnarowicz S.: Bibliografia Dorobku Naukowego UMCS: Baza danych
Wiadomości Uniwersyteckie 2000 nr 2 s.19
2899.Wojtasiak I.: Krajowe bazy danych systemu POLINORM
Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1998 nr 1 s.15-20
2900.Wojtasik U. A.: Z wystawy do katalogu
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 1 s.
2901.Wojtasik U. A.: Rola specjalistów dziedzinowych w rozwoju księgozbiorów w polskich bibliotekach akademickich (na podstawie wyników ankiet)
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 18 s.
2902.Wojtasik U. A.: Oczekiwania użytkowników a rozwój komputerowego katalogu bibliotecznego na Politechnice Wrocławskiej
Bibliotekarz 1997 nr 5 s.18-21
2903.Wojtasik U. A.: Zakup oraz wykorzystanie książek zagranicznych w bibliotekach akademickich w Polsce
Przegląd Biblioteczny 1999 nr s.
2904.Wojtasik U. A., Dudziak D.: Czy łatwo kupić zagraniczną książkę elektroniczną?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2007 nr (3) 84 s.
2905.Wojtczak J., Tomaszewska A.: Badanie użytkowników katalogu komputerowego biblioteki Politechniki Wrocławskiej
Przegląd Biblioteczny 2006 nr 4 s.475-492
2906.Wojtkowska W.: Jak łączyć wiedzę o potrzebach czytelników z wiedzą o zawartości księgozbioru?
Bibliotekarz 1998 nr 10 s.19-21
2907.Wojtowicz J.: Szymon Kempini drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 nr s.29-44
2908.Wola J.: Biegną dalej: 50-lecie Wydawnictwa Literackiego
Notes Wydawniczy 2003 nr 7-8 s.28-31
2909.Woldering B.: Ergebnisse der Abschlusskonferenz des The European Library (TEL)
Bibliotheksdienst 2003 nr 26 s.1499
2910.Woldering B.: Projekte in der Deutschen Bibliothek
Forum. Dialog mit Bibliotheken 2002 nr 3 s.32-34
2911.Woldering B.: Biblioteka Europejska: zintegrowany dostęp do europejskich bibliotek narodowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 6 s.
2912.Wolf-Derfert L.: Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 1 s.
2913.Wolff K.: Biblioteka publiczna w opinii społecznej
Bibliotekarz 2010 nr 7-8 s.30-34
2914.Wolk L. J. van: Télétype et microfiche transparente dans les relations entre bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1959 nr 11 s.475-494
2915.Wolniewicz T.: KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
Bibliotekarz 2002 nr 3 s.2-6
2916.Wolniewicz T.: Rola katalogów KaRo i NUKAT jako źródeł informacji
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.149-153
2917.Wolska H.: Biblioteka uniwersytecka w Dar es-Salaam
Przegląd Biblioteczny 1978 nr 2 s.215-222
2918.Wolski J.: Przestrzeń dla książki
Forum Książki 1997 nr 3 s.8
2919.Wolsza T.: Towarzystwo Oświaty Narodowej (1899-1905)
Kwartalnik Historyczny 1987 nr 2 s.78
2920.Wolsza T.: Stowarzyszenie "Łączność" (1888-1893) u źródeł Ligi Narodowej
Dzieje Najnowsze 1987 nr 2 s.14
2921.Wołczuk J.: Očerki iz istorii izdanija i rasprostranenija teatral'noj knigi v Rossii XIX - načala XX vekov
Slavia Orientalis 2000 nr 4 s.609-611
2922.Wołek B.: W gościnie u Urszulanek: spotkanie z wrocławskimi Piastami
Dolnośląskie Ścieżki 2009 nr 15-16 s.128-131
2923.Wołek B.: Poznaj Ogród Japoński
Dolnośląskie Ścieżki 2005 nr 12 s.84-88
2924.Wołek B.: Polacy w XIX-wiecznym Wrocławiu: program koła zainteresowań "Wrocławskie Spacery"
Dolnośląskie Ścieżki 2008 nr 14 s.68-101
2925.Wołek B.: Koło zainteresowań Wrocławskie Spacery formą aktywnego poznawania miasta
Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej 2003 nr 1-2 s.41-46
2926.Wołosz J.: Obserwując realia
Bibliotekarz 2010 nr 7-8 s.1
2927.Wołosz J.: Wydawanie "Przeglądu Bibliotecznego" będzie kontynuowane
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 1 s.10-11
2928.Wołosz J.: Bibliotekarz - zawód z jaką przyszłością?
Bibliotekarz 1997 nr 1 s.2-6
2929.Wołosz J.: Od redaktora "Bibliotekarza"
Bibliotekarz 1995 nr 7-8 s.
2930.Wołosz J.: Redagujemy "Bibliotekarza" od pięciu lat
Bibliotekarz 1996 nr 1 s.1-2
2931.Wołosz J.: Szczególne więzi Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z "Bibliotekarzem" - 80-lecie pisma
Bibliotekarz 1999 nr 4 s.3-8
2932.Wołosz J.: Od redaktora
Bibliotekarz 1993 nr 9 s.1-2
2933.Wołosz J.: Polityka biblioteczna państwa - oczekiwania i nadzieje
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 2 s.
2934.Wołosz J.: Od redaktora
Bibliotekarz 2001 nr 9 s.1
2935.Wołosz J.: Od redaktora
Bibliotekarz 1991 nr 1 s.1-2
2936.Wołosz J.: Informacja o stratach powodziowych w bibliotekach polskich
Bibliotekarz 1997 nr 10 s.3-5
2937.Wołosz J.: Od redaktora
Bibliotekarz 1992 nr 4 s.1
2938.Wołosz J.: Biblioteki w społeczeństwie Polskiem
Bibliotekarz 2008 nr 1 s.2-6
2939.Wołosz J.: Dobre bibliotekarstwo w państwie duńskim
Bibliotekarz 1996 nr 2 s.15-18
2940.Wołosz J., Jopkiewicz A.: 80-lecie "Bibliotekarza"
Bibliotekarz 2000 nr 2 s.2-5
2941.Wood E.: Health sciences librarianship in the new millennium
Medical Reference Serwices Quarterly 2000 nr 1 s.1-8
2942.Wopereis G. J. H., Lazonder A. W., Biemans J. A.: Differences between Novice and Experienced Users in Searching Information on the World Wide Web
Journal of the American Society for Information Science 2000 nr 6 s.576-581
2943.Wopereis G. J. H., Lazonder A. W., Biemans J. A.: Differences between Novice and Experienced Users in Searching Information on the World Wide Web
Journal of the American Society for Information Science 2000 nr 6 s.576-581
2944.Wormell I.: Informetrics : Exploring Databases as analytical Tools
Database (Weston) 1998 nr 5 s.25-30
2945.Wormell I.: Wezwanie do strategicznego pragmatyzmu we współczesnym zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji.
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 1 s.9
2946.Worobiec M., Kubów D., Pietraszko K.: Nasza mała ojczyzna: konkurs geograficzny
Biblioteka w Szkole 1999 nr 3 s.16-17
2947.Worrell D.: The learning organization: management theory for the information age or new age fad?
The Journal of academic librarianship 1995 nr 5 s.351-362
2948.Worsfold E.: Subject gateways: fulfilling the DESIRE for knowledge
Computer Networks and ISDN Systems 1998 nr 30 s.1479-1489
2949.Worsfold E., Hofman P.: Selection Criteria for Quality Controlled Information Gateways. DESIRE deliverable D3.2
Online information review (Print) 2005 nr s.
2950.Worthey G.: Long Live the Corpse! At-Risk Open-Access Humanities Journals in LOCKSS
Against the grain 2009 nr 1 s.22-26
2951.Wowerene O.: Bibliometrija - strukturnaja čast' metodologii informatiki
Naučno-Tehničeskaja Informacija. Seria 1 1985 nr s.23-37
2952.Woykowska J:
Tygodnik Literacki 1842 nr 28 s.220-223
2953.Woykowska J:
Roczniki Krytyki Literackiej 1843 nr 1 s.12-13
2954.Woźniak E.: Kompleksowy system zarządzania biblioteką "PROLIB"
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 2 s.
2955.Woźniak E.: Kompleksowy system zarządzania biblioteką "PROLIB"
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 10 s.
2956.Woźniak E.: Osiągnięcia i perspektywy modernizacji parku maszynowego
Przegląd Papierniczy 1986 nr 6 s.215-216
2957.Woźniak E.: Co może nas zainteresować w amerykańskim modelu gromadzenia zbiorów?
Bibliotekarz 1992 nr 6 s.
2958.Woźniak J.: O tak zwanych potrzebach informacyjnych
Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 nr 1 s.39-59
2959.Woźniak J.: Kształcenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych
Roczniki Geomatyki 2004 nr 3 s.67-76
2960.Woźniak J.: Cechy dobrego języka informacyjno-wyszukiwawczego
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 2 s.3-17
2961.Woźniak J.: Jakość w opracowaniu rzeczowym zbiorów bibliotecznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 2 s.
2962.Woźniak J.: Dobry język, czyli o pożytkach nieulegania stereotypom
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 nr s.31-42
2963.Woźniak J.: System leksykalny języka KABA
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 3-4 s.225-231
2964.Woźniak J.: Internet - spojrzenie z perspektywy organizacji informacji
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 1 (83) s.29-45
2965.Woźniak J., Blachowski J.: Kształcenie w dziedzinie geoinformacji na kierunku górnictwa i geologii
Roczniki Geomatyki 2009 nr 3 s.75-85
2966.Woźniak J., Blachowski J.: Model kształcenia stacjonarnego i ustawicznego w zakresie systemów geoinformacyjnych na Politechnice Wrocławskiej
Roczniki Geomatyki 2007 nr 3 s.7-18
2967.Woźniak P.: Technologie geoprzestrzenne w programie studium podyplomowego GIS na Politechnice Wrocławskiej
Roczniki Geomatyki 2004 nr 3 s.77-79
2968.Woźniak-Kasperek J, Wilczyńska GM: Kompatybilność - zaleta czy obciążenie? Dwugłos o języku haseł przedmiotowych KABA
Bibliotekarz 2005 nr 9 s.11-17
2969.Woźniak-Kasperek J.: Języki informacyjne: między tradycją a nadzieją na cyfrową przyszłość
Przegląd Biblioteczny 2010 nr 1 s.5-18
2970.Woźnicka J: O dawnych kalendarzach śląskich
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej 1965 nr 1-2 (37-38) s.43-66
2971.Wójtowicz M.: Federacja Bibliotek Kościelnych - FIDES w Polsce w latach 1991-2001 (10-lecie istnienia Federacji FIDES)
Fides (Kraków) 2003 nr 1-2 s.21-72
2972.Wójtowicz R: Technologie Zarządzania dokumentami
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2002 nr 5 s.186-191
2973.Wright N., Griswold W., McDonnell T.: Reading and the reading class in the twenty-first century
Annual review of sociology (Print) 2005 nr 31 s.127-141
2974.Wroczyński R.: Rola biblioteki i informacji w procesie dydaktycznym szkoły wyższej
Dydaktyka Szkoły Wyższej 1969 nr 1 s.133-135
2975.Wrona G.: Naukowe czasopisma medyczne i farmaceutyczne w Polsce w latach 1918-1939
Rocznik Historii Prasy Polskiej 2001 nr 1 s.29-62
2976.Wrona G.: Polskie czasopisma historyczne w latach 1918-1939
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1997 nr s.25-44
2977.Wrona G.: Nauka polska jej potrzeby, organizacja i rozwój
Rocznik Historii Prasy Polskiej 1997 nr 7 s.19-48
2978.Wrzosek I.: Analiza bibliometryczna prenumeraty czasopism zagranicznych Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 363 s.53-56
2979.Wrzosek I.: Analiza bibliometryczna narzędziem weryfikacji czasopism zagranicznych prenumerowanych w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 363 s.53-56
2980.Wykoff L, Gorman P, Ash J: Can primary care physicians' questions be answered using the medical literature?
Bulletin of Medical Library Association 1994 nr 2 s.140-146
2981.Wypustek K., Socha N.: Łowcy głów
Wprost 2001 nr 7 (951) s.47-49
2982.Wyrozumski J.: Biblioteka Polska w Paryżu
Tygodnik Powszechny (Druk) 1997 nr 13 s.18
2983.Wysocki A.: Elektroniczne publikacje w nauce : międzynarodowa konferencja w Paryżu
Nauka (Wrocław) 1996 nr 3 s.212-216
2984.Wysocki A.: Bariery i zagrożenia w dostępie do informacji
Zagadnienia Naukoznawstwa 1999 nr 1 s.73-77
2985.Xiaotian C.: Google Scholar's dramatic coverage improvement five years after debut
Serials review 2010 nr 4 s.221-226
2986.Xiaotian C.: The declining value of subscription-based abstracting and indexing services in the new knowledge dissemination era
Serials review 2010 nr 2 s.79-85
2987.Yeoh J, Gove S, Gilvert S: Reader activity in a multidisciplinary health sciences library : A case study at St George's Library
Health libraries review (Print) 1993 nr 2 s.75-84
2988.Yoo H.: Wizualnyje sokrowiszcza - projekt Njujorskoj Publicznoj Biblioteki. Ocifrowka russkich wizualnych resursow
Naučnye i tehničeskie biblioteki 2001 nr 8 s.50-55
2989.Zaborowska I.: Sto lat Brytyjskiego Instytutu Normalizacyjnego - BSI: 1901-2001
Normalizacja 2001 nr 8 s.7-10
2990.Zaborowska-Pągowska M.: Metodyka prac normalizacyjnych - tezy referatu przewidzianego do wygłoszenia na VI Spotkaniu przewodniczącego NKP
Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1999 nr 3 s.5-7
2991.Zai III R., Providenti M.: Web accessibility at academic libraries : standards, legislation and enforcement
Library Hi Tech 2007 nr 4 s.495-508
2992.Zając R., Piotrowska E.: Polskie biblioteki cyfrowe
Konspekt (Kraków. Druk) 2004 nr 19 s.6-9
2993.Zajączkowska B.: Doświadczenia Górnośląskiego konsorcjum Bibliotek Naukowych w realizacji projektów europejskich
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 7 s.
2994.Zajączkowska B.: Efekty rzeczowo-finansowe z realizacji grantu programu TEMPUS "Restrukturyzacja oddziałów informacji naukowej w bibliotekach uniwersyteckich" (JEP 09345-95)
Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1997 nr s.51-55
2995.Zajączkowski T.: Główne problemy metodyczne projektowanej bazy danych publikacji pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski 1994 nr 1-2 s.12-15
2996.Zakrzewska-Nikiporczyk B.: Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Ośrodków dokumentacji (IAML) w Peturgii (1-6 września 1996 r.)
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 2-3 s.261-263
2997.Zamkowski W.: 40 lat prasy na Dolnym Śląsku
Prasa polska 1985 nr 8 s.5-8
2998.Zamorski K: "Berlinka" - stan zachowania kolekcji i dostępność dla czytelników
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 1 s.25-35
2999.Zamorski K: "Berlinka" - stan zachowania kolekcji i dostępność dla czytelników
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 1 s.25-35
3000.Zapałowski A.: Papier jest cierpliwy cd
Życie Podkarpackie 2004 nr 16 s.19
3001.Zapolski J.: Sztuczne sieci neuronowe
Przegląd Naukowo-Pedagogiczny 1997 nr 3 s.81-88
3002.Zarudzka M., Nasiłowska M.: Hasła przedmiotowe rozwinięte w katalogu centralnym NUKAT krok ku postkoordynacji
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.207-214
3003.Zasadowa H.: Z drem Henrykiem Sawoniakiem autorem międzynarodowej bibliografii z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej rozmawia Hanna Zasadowa
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 4 s.271-278
3004.Zasadowa H.: Zbigniew Daszkowski (1920-1994)
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.222-223
3005.Zasadowa H., Romańska A.: Wywiad z doc. drem Henrykiem Sawoniakiem
Przegląd Biblioteczny 1989 nr 1 s.3-22
3006.Zasztowt L.: Wileńscy miłośnicy "starożytności" w latach 1899-1914
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1990 nr 2-3 s.259-283
3007.Zawado H.: Elektroniczne wydawnictwa ciągłe w bibliotekach
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 (80) s.86-93
3008.Zborowski J.: O zapomnianej twórczości Żegoty Paulego
Lud 1933 nr s.77-78
3009.Zbroiński Z.: Książka na Zachód
Odra 1946 nr 9 s.
3010.Zbroszczyk I.: Europeana: Europejska Biblioteka Cyfrowa
Bibliotekarz 2008 nr 7-8 s.11-13
3011.Zdort M.D., Reszka P.: Jak sprzedaje się Polskę?
Rzeczpospolita (Warszawa. Online) 2002 nr 194 s.
3012.Zeleznikow W.: An Australian perspective on research and development required for the construction of applied legal decision support systems
Artificial intelligence and law (Dordrecht. Print) 2002 nr 10 s.237-260
3013.Zemskow AI.: Termin "outsorcing"
Naučnye i tehničeskie biblioteki 2001 nr 8 s.62-63
3014.Žibritowá G.: Kníhtlačiarstwo v Bratislave v 16. storoči
Kniha nr s.35-45
3015.Žibritowá G.: Vzt'ah češtiny a slovenčiny v dejinách knižnej kultúry na Slovensku
Kniha nr s.27
3016.Žibritowá G.: Bariéry v proesoch komunikovania vedeckých informácii
Zbornik filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Informatika 1983 nr s.7-30
3017.Žibritowá G.: Slovacikálne drobné tlače 16.-17. storočia
Kniha 1990 nr s.41-62
3018.Ziembolewski Z.: Życie od początku
Życie Podkarpackie 2007 nr 45 s.10
3019.Ziembolewski Z.: U źródeł Życia
Życie Podkarpackie 2007 nr 45 s.2
3020.Zioło K.: Wykształcenie bibliotekarskie a potrzeby bibliotek wyższych uczelni technicznych
Bibliotekarz 2002 nr 9 s.13-16
3021.Zioło K.: Komputeryzacja Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej : problemy techniczne i organizacyjne
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1998 nr 2 s.18-26
3022.Ziółkowski M.: Globalizacja a przemiany struktury społecznej we współczesnej Polsce
Człowiek i Społeczeństwo 2001 nr s.17-31
3023.Zmroczek J.: Ruch wydawniczy w Polsce po 1945 r.
Zeszyty Historyczne 1992 nr 100 s.209-231
3024.Zonik M: Współpraca Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Centrum NUKAT - doświadczenia i perspektywy
Bibliotekarz 2004 nr 1 s.12-15
3025.Zonik M., Kania J., Lewandowicz-Nosal G., Majewska M., Petrowić E.: Architektura i usługi bibliotek francuskich.
Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 1 s.9-14
3026.Zorn M, Philips S: Assessing consumer health information needs in a community hospital
Bulletin of Medical Library Association 1994 nr 3 s.288-293
3027.Zotow H.: W Domu Polskim w Mohylewie
Głos znad Niemna 1997 nr 41 s.3
3028.Zotowa K.: 100 lat Biblioteki Narodowej im. Cyryla i Metodego
Bibliotekarz 1979 nr 3 s.57-58
3029.Zwoliński Z., Kozak J., Werner P.: Kształcenie w dziedzinie geoinformacji na kierunku geografia
Roczniki Geomatyki 2009 nr 3 s.57-73
3030.Żaboklicki K.: Księgozbiór Stacji Naukowej PAN w Rzymie
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 1-2 s.109-111
3031.Żbikowska A.: Literatura angielska w katalogu czytelnika wrocławskiego XVIII wieku
Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1968 nr 72 s.95-130
3032.Żbikowska-Migoń A.: Wrocławski Instytut Bibliotekoznawstwa jako ośrodek badań naukowych (1956-1981)
Annales Silesiae 1983 nr s.41-52
3033.Żbikowska-Migoń A.: Założenia metodologiczne przyszłej historii książki, bibliotek i czytelnictwa na Śląsku
Roczniki Biblioteczne 1988 nr 1 s.73-91
3034.Żbikowska-Migoń A.: Śląscy badacze książki i jej dziejów w XVIII w.
Roczniki Biblioteczne 1988 nr 1 s.185-205
3035.Żbikowska-Migoń A.: Tradycje polskiej bibliologii
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1970 nr s.3-60
3036.Żbikowska-Migoń A.: Początki bibliometrii? Oświeceniowa próba analizy statystycznej katalogów księgarskich
Roczniki Biblioteczne 1987 nr 1 s.175-188
3037.Żbikowska-Migoń A.: Bibliotheksgeschichte als wissenschaftliche Disziplin. Beiträge zur Theorie und Praxis. Referate des siebten Fortbildungsseminars für Bibliothekare von 23 bis 25 Januar 1979 in der Herzog August bibliothek Wolfenbüttel. Hrsg. Von Peter Vodosek. Hamburg : Ernst hauswedell & Co. 1980 169 s. Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens. Bd. 7
Studia o Książce 1983 nr s.199-204
3038.Żbikowska-Migoń A.: Książka w życiu i działalności Ferdynanda Lassalle'a
Studia o Książce 1971 nr s.163-188
3039.Żbikowska-Migoń A.: O popularności pisarzy i dzieł literackich, jej kryteriach i wyznacznikach
Roczniki Biblioteczne 1978 nr 1-2 s.203-256
3040.Żbikowska-Migoń A.: W kręgu bibliologii XVIII w.: Johann Carl Conrad Oelrichs (1722-1798): jego prace bibliologiczne i księgozbiór
Roczniki Biblioteczne 1983 nr 1-2 s.159-191
3041.Żgutowicz E.: Bibliologiczna koncepcja nauki o informacji Paula Otleta
Studia o Książce 1977 nr s.129-137
3042.Żilova M.: Słowacka biblioteka medyczna i sieć bibliotek medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1997 nr 43 s.57-66
3043.Żmigrodzki Z.: Z problemów organizacji bibliotek szkół wyższych
Studia Bibliologiczne 1988 nr s.103-113
3044.Żmigrodzki Z.: "Obyś zbiory gromadził"- dylematy czasu obecnego
Przegląd Biblioteczny 1998 nr 1 s.31-37
3045.Żmigrodzki Z.: Biblioteki publiczne jako czynnik rozwoju nowoczesnej demokracji
Bibliotekarz 1998 nr 1 s.8-10
3046.Żmigrodzki Z.: Czy informacja naukowa ma przyszłość?
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.58-59
3047.Żmigrodzki Z.: Etos bibliotekarza w epoce przemian
Przegląd Biblioteczny 1984 nr 2 s.163-172
3048.Żmigrodzki Z.: Nowe zniewolenie : polityczna poprawność
Myśl Polska 1998 nr 15-16 s.10
3049.Żmigrodzki Z.: Poprawne biblioteki
Bibliotekarz 1999 nr 12 s.8
3050.Żmigrodzki Z.: Firmowy rynek wiedzy
CXO (Warszawa) 2005 nr s.10-12
3051.Żmigrodzki Z.: Buch, Bibliothek und geisteswissenschaftliche Forschung
Przegląd Biblioteczny 1987 nr 1 s.86-89
3052.Żmigrodzki Z.: Etyczne aspekty realizacji funkcji bibliotek. Studia Bibliologiczne
Studia Bibliologiczne 1994 nr s.104-109
3053.Żmigrodzki Z.: Patologia biblioteczna
Studia Bibliologiczne 1993 nr s.65-71
3054.Żmigrodzki Z.: Kodeks etyki zawodowej polskiego bibliotekarza : tezy projektu wstępnego
Bibliotekarz 1991 nr 4 s.2-3
3055.Żmigrodzki Z., Gębołyś Z.: Zentralblatt fur Bibliothekswesen 1888 - 1990
Roczniki Biblioteczne 1993 nr 1-2 s.193-203
3056.Żochowski T.: Syndyk o sytuacji Składnicy
Notes Wydawniczy 1993 nr 5 s.9-11
3057.Żukowska A.: O metodzie i technice opracowywania bibliografii w zakresie nauk pedagogicznych
Nowa Szkoła (Warszawa) 1954 nr 4 s.399-411
3058.Żurkowa R.: Drogi importu słowa drukowanego do Krakowa w pierwszej połowie XVII wieku
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 nr s.31-60
3059.Żurkowa R.: Pozaprofesjonalny ruch książki w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1994 nr s.5-14
3060.Żurowska W.: Z dziejów egzemplarza obowiązkowego dla Biblioteki Jagiellońskiej w pierwszej połowie XIX wieku
Przegląd Biblioteczny 1934 nr 1-4 s.231-235
3061.Żyto B.: Wydawnictwo na miarę wieku informatycznego
Print & Publishing (Warszawa) 1996 nr 17 s.48-49
WYDAWNICTWA ZWARTE
3062. , Cooper A.: About Face. The Essentials of User Interface Design
Foster City,CA 1995
3063.[Friedeborn G]: Psalmus CXXVIII. Regis ac Prophetae Davidis, de conjugum piorum dignita[t]e [et]
Stetini
3064.[Molsdorf W.] : Verzeichnis der Schausammlung der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Breslau
Breslau 1906
3065.Abbot Ch.: Performance Measurement in Library and Information Services
London 1994
3066.Adorno T. R.: Teoria estetyczna
Warszawa 1994
3067.Agricola F: Grundlischer Bericht
Ingolstatt 1618
3068.Ahronheim J.R.: High-level subject access tools and techniques in Internet cataloging
Binghamton, NY 2002
3069.Akerblom H.: Litteratur - och informationsservice för samhällsvetare. enkätundersökning rörande ett samordnat biblioteksnätverk inom det samhällvetenskapliga omradet vid Lunds universitet, hösten 1994
Lund 1995
3070.Akerblom H.: Vem använder vad? Användarundersökning vid Lunds universitetsbibliotek UB2
Lund 1991
3071.Akert D., Aronson E., Wilson T.: Psychologia społeczna
Warszawa 1997
3072.Aleksandrow A. D.: Problemy nauki i pozycja uczonego
Leningrad 1988
3073.Aleksandrowicz T.: Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej
Warszawa 2002
3074.Aleksandrowicz T. R.: Analiza informacji w administracji i biznesie
Warszawa 1999
3075.Aleksandrowska E.: Zabawy Przyjemne i Pożyteczne 1770-1777 : monografia bibliograficzna
Warszawa 1999
3076.Aleksandrowska E.: Zabawy Przyjemne i Pożyteczne 1770-1777 : monografia bibliograficzna
Wrocław 1959
3077.Altman E., Hernon P.: Service quality in academic libraries
Norwood, NJ 1996
3078.Anderson T. H., Domsch K. H., Gams W.: Compendium of soil fungi. Vol. 1, Vol. 2
Eching 1993
3079.Andersson K.: Boken - ett stöd i livets slutskede
Boras 2002
3080.Ankudowicz J.: Czytelnictwo na tle życia kulturalnego i struktury społecznej mieszkańców małych miast
Warszawa 1967
3081.Ankudowicz J.: Książka w kulturze uprzemysławianego ośrodka lokalnego
Warszawa 1977
3082.Ankudowicz J., Siekierski S.: Nowości w bibliotekach publicznych
Warszawa 1970
3083.Ankudowicz J., Siekierski S.: Uzupełnianie i wykorzystanie zbiorów w bibliotekach publicznych i związków zawodowych w latach 1960-1963
Warszawa 1965
3084.Ankudowicz J., Siekierski S., Adamiec W.: Uzupełnianie i wykorzystanie zbiorów bibliotek publicznych w latach 1968-1972
Warszawa 1974
3085.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1 : Małopolska. Cz. 2 : Wiek XVII-XVIII. Vol. 2
Kraków 2000
3086.Anon : Polski Słownik Biograficzny
Wrocław 1977
3087.Anon : Drukarze dawnej Polski.T.1 : Małopolska. Cz. 1 : wiek XV-XVI
Wrocław 1983
3088.Anon : Elckerlijc
Utrecht 1951
3089.Anon : Perszodrukar Ivan Fedorov ta joho poslidovnyky na Ukraini (XVI - persza połovyna XVII st.)
Kiiv 1975
3090.Anon : Zarządzanie wiedzą w procesie innowacyjnym
85
3091.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. Z. 6: Małopolska - Ziemie Ruskie
Wrocław 1960
3092.Anon : Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach
Poznań 2004
3093.Anon : The Columbia Encyclopedia
New York, NJ 1954
3094.Anon : Encyklopedia językoznawstwa ogólnego
Wrocław 2003
3095.Anon : Bibliotekarstwo
Warszawa 1998
3096.Anon : Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny
Warszawa 2001
3097.Anon : Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. T. 1-5
Poznań 1994
3098.Anon : Słownik zarządzania kadrami
Warszawa 2005
3099.Anon : Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki : praca zbiorowa
Kraków 1997
3100.Anon : Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa
Warszawa 2003
3101.Anon : Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Informator 2000
Lublin 2000
3102.Anon : Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń : praca zbiorowa
Kraków 1997
3103.Anon : Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się
Radom 2000
3104.Anon : Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. T. 1
Kalisz 1998
3105.Anon : Polski słownik biograficzny. T. 26
Wrocław 1981
3106.Anon : Ekonomia online. Informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów
Kraków 1999
3107.Anon : Słownik literatury polskiego oświecenia
Wrocław 2002
3108.Anon : Vollstaendiges Verzeichniss der Bücher, welche in der Pillerschen Buchhandlung am Dominikanerplatze gegen monatliche Vorausbezahlung von 30 Kreuzer per Band, und verhätlnissmässing Einsatz, zum lesen ausgeliehen werden. Publizirt im October 1794
L'viv 1794
3109.Anon : Leksykon marketingu
Warszawa 1998
3110.Anon : Medycyna online. Przewodnik po najważniejszych stronach internetu
Kraków 1998
3111.Anon : Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non - profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej (Materiały z konferencji ,Kraków 28-30 września 1998, BG AE)
Kraków 1998
3112.Anon : Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim
Warszawa 1998
3113.Anon : Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001
Warszawa 2002
3114.Anon : Bibliografia historii Kalisza. T. 1
Kalisz 2002
3115.Anon : Wykorzystanie Internetu w małych firmach
Warszawa 2001
3116.Anon : Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2
Gdańsk 1994
3117.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. Z. 1: Małopolska. Cz. 1: Wiek XV-XVII
Wrocław 1983
3118.Anon : World Information Report 1997/98
Paryż 1997
3119.Anon : Delivering Lifelong Continuing Professional Education Across Space and Time
Monachium 2001
3120.Anon : Verzeichniss von einigen theologischen, juristischen, historischen und philosophischen, zum Theil auch französischen neuen Büchern, welche in der Fleischer-Gassen bey Johann Weber den 14 November 1746 für baar Geld sollen [.]
Danzig
3121.Anon : The Open Library. Financial and Human Aspects. Documentation of the new library buldings in Europe
Warszawa 2000
3122.Anon : Encyklopedia wiedzy o książce
Rzeszów 1971
3123.Anon : Catalogus bibliothecae selectioris libris rarioribus optimique ex omni scientiarium, genere, instructae, quam d. XIII Augusti a.MDCCXLVIII Gedani sitis in der Joppen- Gasse in dem Hause auf der Ziegen- Gassen- Ecke höhehewerts gelegen consveto [.]
Gedani 1748
3124.Anon : Kultura opactwa Sankt Gallen
Kraków 1999
3125.Anon : Dzieje Kalisza
Poznań 1977
3126.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 1998
Bydgoszcz 1999
3127.Anon : Swedish library research : knowledge organization
Goetteborg 1996
3128.Anon : Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej : bibliografia T. 2, Cz. 2, Programy teatru pijarskiego oraz innych zakonów i szkół katolickich
Wrocław 1978
3129.Anon : Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 : (bez ziem wschodnich)
Poznań 2000
3130.Anon : Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 : wybór dokumentów źródłowych
Warszawa 2003
3131.Anon : eGovernment Strategy : Implementing the President's Management Agenda for eGovernment
Washington, DC 2003
3132.Anon : The Public Library Service : IFLA/UNESCO Guidelines for Development
München 2001
3133.Anon : Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej : bibliografia. T. 2, Cz. 1, Programy teatru jezuickiego
Wrocław 1976
3134.Anon : Słownik słów kluczowych z metodologii nauk społecznych
Poznań 1990
3135.Anon : Słownik słów kluczowych z ekonomii politycznej
Kraków 1988
3136.Anon : Edukacja z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie wyższym w Polsce : status i przyszłość : ogólnopolska konferencja w Krakowie, 26 kwietnia 1995 roku
Kraków 1995
3137.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 1997
Bydgoszcz 1998
3138.Anon : Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej
Warszawa 2000
3139.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 2000
Bydgoszcz 2001
3140.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 2001
Bydgoszcz 2002
3141.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 2002
Bydgoszcz 2003
3142.Anon : Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe : zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych
Warszawa 1999
3143.Anon : Guidelines for authority record and references
Müchen 2001
3144.Anon : Functional requirements for bibliographic records : final report
Müchen 1998
3145.Anon : Declaration Droit de l'Homme
Paris 1948
3146.Anon : Internet w firmie - firma w Internecie
Warszawa 2001
3147.Anon : Wolfenbütteler Bibliographie zur Geschichte des Buchwesens im deutschen Sprachgebiet 1840-1980 (WBB). Bd. 1-12
München 1990
3148.Anon : Doświadczenia transferu i wdrażania innowacji
Warszawa 2000
3149.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 1996
Bydgoszcz 1997
3150.Anon : Guide d'indexation RAMEAU
Paris 2004
3151.Anon : Katalog systematyczny. Wykaz działów wraz z indeksem alfabetycznym
Katowice 1939
3152.Anon : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Schemat katalogu systematycznego
Wrocław 1953
3153.Anon : Rapport mondial sur la communication et l'information, 1999-2000
Paryż 1999
3154.Anon : Słownik wyrazów obcych
Warszawa 2002
3155.Anon : Bielsko-Biała - województwo
Warszawa 1997
3156.Anon : Histoire de l'édition française. T. 1-4
Paris 1983
3157.Anon : Z Internetem w świat. Przewodnik po usługach i narzędziach dostępu do tych usług
Wrocław 1997
3158.Anon : Ars-inteks. Consulting. Marketing. Information
Riga 1999
3159.Anon : Praktyka gospodarska o odmianie powietrza [...]
Kraków 1754
3160.Anon : Praktyka gospodarska o poznaniu własności roku, urodzajów i odmianie powietrza [...]
Kraków 1752
3161.Anon : Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 1-9
Kraków 1992
3162.Anon : Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa : praca zbiorowa
Warszawa 2000
3163.Anon : Issledovatel severa Aleksandr Dunin-Gorkavić
Moskva 1995
3164.Anon : Kartoteka wzorcowa języka KABA : praca zbiorowa. Cz. 1. Nazwy własne
Warszawa 1994
3165.Anon : Schlesien
Stuttgart 1977
3166.Anon : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku
Warszawa 2003
3167.Anon : Bibliotherapy sourcebook
Phoenix, AZ 1978
3168.Anon : National Library of Latvia
Riga 1996
3169.Anon : Słownik literatury polskiego Oświecenia
Wrocław 1991
3170.Anon : Katalog naučnych organizacji i učreždenij Respubliki Belarus`. Gosudarstviennyj Komitet po nauke i technologiam Respubliki Belarus`
Minsk 1998
3171.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3 cz. 2 : Mazowsze z Podlasiem
Warszawa 2001
3172.Anon : Polski słownik biograficzny. T. 27
Wrocław 1982
3173.Anon : Library of Congress. Class Z. Bibliography
Washington,WA 1901
3174.Anon : Praktyka gospodarska o poznaniu Własności Roku, Urodzaiow i Odmian Powietrza[.]
Kraków 1752
3175.Anon : Pacta et confederationes quorum notitia Historiam Galliae
[bm]
3176.Anon : Digestum novum
Lyon 1572
3177.Anon : Institutiones
Moguntiae 1529
3178.Anon : Corpus iuris civilis Digestorum libri et Institutionum
Lyon 1607
3179.Anon : In primam et secundam Codicis
Lugduni 1581
3180.Anon : Multimedia, kultura czytelnicza i dostęp do informacji. Materiały I szkoły letniej. Białystok 26-29 czerwca 2000 roku
Białystok 2001
3181.Anon : Informatyka : poradnik dla nauczyciela gimnazjum
Warszawa 2000
3182.Anon : Compendium iuris
Leipzig 1607
3183.Anon : [Opis życia św. Wincentego Ferrariusza]
Viennae 1629
3184.Anon : Weltgeschichten von Adam dem ersten Menschen bis auf Christum unsern Erlöser
Köln 1656
3185.Anon : Oberschlesien: Verkehr, Wirtschaft und Volkstum
Berlin//Steglitz 1935
3186.Anon : Regnum Franciae Lud. XIII et XIV consiliarii intimi sive instructio et historia universalis ab anno 1624 usque ad haec tempora
Herbipoli 1662
3187.Anon : Synodi Olomucensis acta et constitutiones
Olomutii 1592
3188.Anon : [Gramatica Graeca]
3189.Anon : Biblia szaroszpatacka : podobizna kodeksu Biblioteki Ref. Gimnazjum w Szaroszpataku
Kraków 1930
3190.Anon : Biblia królowej Zofii (szaroszpatacka) wraz ze staroczeskim przekładem Biblii. Cz. 1-3
Wrocław 1965
3191.Anon : Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. T. 1 : studia. T. 2 : dokumenty
Warszawa 2004
3192.Anon : Katalog vystavki "Nemeckie trofejnye knigi v fondach VGBIL", Moskva, 11-12 dekabrja 1992 g.
Moskva 1992
3193.Anon : Czytelnictwo niewidomych, niedowidzących oraz osób starszych
Toruń 1985
3194.Anon : Spis polskich księgozbiorów prywatnych skonfiskowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej
Warszawa 1996
3195.Anon : Przewodnik po zasobach informacyjnych Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych
Katowice 2000
3196.Anon : Wnioski rewindykacyjne księgozbioru Ossolineum oraz dzieł sztuki i zabytków ze zbiorów lwowskich
Warszawa 1998
3197.Anon : Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej
Warszawa 2004
3198.Anon : Historia universalis ab orbe condito
Köln 1656
3199.Anon : De porticulis Latine orationibus
[bm]
3200.Anon : Encyclopedia of library and information science. Vol. 10
New York, NY 1973
3201.Anon : Zadanie, metoda, rozwiązanie
Warszawa 1977
3202.Anon : Inny słownik języka polskiego PWN T. 2 : P-Ż
Warszawa 2000
3203.Anon : Encyclopedia of library and information science. Vol. 41
New York, NY 1986
3204.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 2
Warszawa 1997
3205.Anon : Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski
New York, NY 2003
3206.Anon : Dictionnaire de la Civilisation greque
Paryż 1966
3207.Anon : The Oxford English dictionary. Vol. 7
Oxford 1989
3208.Anon : Mały słownik antropologiczny
Warszawa 1976
3209.Anon : Webster's third new international dictionary of the English language unabridged : with seven language dictionary. Vol. 2
Chicago,IL 1986
3210.Anon : Digestum vetus
Lyon 1572
3211.Anon : Encyclopedia of library and information science. Vol. 1-4
New York, NY 2003
3212.Anon : Codex Justiniani
Lyon 1572
3213.Anon : Synodi Olomucensis acta et constitutiones
Olomouc 1592
3214.Anon : Novum Testamentum
Wittenbergae 1606
3215.Anon : Novum Testamentum
[bm] 1596
3216.Anon : Hermes Theologicus
Vidalii 1646
3217.Anon : [Breviarium romanum]
Venetiis 1537
3218.Anon : Summarius computus ex variis computatibus libris breviter colectus
Venetiis 1662
3219.Anon : Epitoma Pastorum
Pragae 1658
3220.Anon : Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. T. 1
Wrocław//Warszawa//Kraków 1970
3221.Anon : Decreta Concilii provincialis Coloniensis
Parisiis 1550
3222.Anon : Dobra kultury : współpraca i problemy roszczeń w relacjach polsko-ukraińskich. Rekomendacje
Warszawa 2006
3223.Anon : Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford
Warszawa//Oxford 2002
3224.Anon : Adress-Buch der Maschinen-Papier-Fabriken und der Holzstoff-, Strohstoff- & Cellulose-Fabriken des deutschen Reichs, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz
Biberach 1874
3225.Anon : The fate of the Lubomirski Dürers : recovering the treasures of the Ossoliński National Institute
Wrocław 2004
3226.Anon : Album wileńskie czyli zbiór rycin, litografij i chromolitografij, poświęcony wyłącznie przedmiotom krajowym
Wilno 1845
3227.Anon : Wizerunki książąt i królów polskich od VI do XVIII wieku podług najdawniejszych rysunków i pomników zebrane, a teraz w drzeworytach wydane
Kraków 1852
3228.Anon : Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995
Kraków 1996
3229.Anon : Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych
Lublin 1998
3230.Anon : Dzieło literackie jako źródło historyczne
Warszawa 1978
3231.Anon : Monumenta Regum Poloniae Cracoviensa. 24 miedziorytów on folio majori z okładką itografowaną. Z. 1-6
Warszawa 1822
3232.Anon : Empfängerliste u. Zeugnisse über Papiermaschinen, Kartonmaschinen, Langsiebpappenma-schinen und Langsiebwässerungsmaschinen. H. Hüllner Warmbrunn
[bm] 1914
3233.Anon : 25 Jahre Hirschberger Maschinenbau: 1902-1927
Görlitz 1927
3234.Anon : Verzeichniss der von Escher Wyss & Co. in Zürich gebauten Papiermaschinen
Zürich 1873
3235.Anon : Polski słownik biograficzny. T. 37/3 Z. 154
Warszawa//Kraków 1996
3236.Anon : Schlesische Instanzien-Notiz : Verzeichnis der Königlichen Militair-, Civil-, Geistlichen-, Schulen- und übrigen Verwaltungs-Behörden und öffentlichen Anstalten in der Provinz Schle-sien, dem dazu gehörigen Theile der Lausitz und der Grafschaft Glatz[.]
Breslau 1852
3237.Anon : Słownik pracowników książki polskiej. Suplement
Warszawa//Łódź 1986
3238.Anon : Geschichte der Eichberger Papierfabrik. Festschrift zum 3. August 1887
Berlin 1887
3239.Anon : Adressbuch der Maschinen-Papier- und Pappen-Fabriken sowie der Holzstoff- & Holzpappen, Strohstoff- & Cellulose-Fabriken des Deutschen Reiches, Österreich-Ungarns und der Schweiz
Biberach 1887
3240.Anon : An encyclopedic dictionary of language and languages
Oxford 1992
3241.Anon : Powszechna encyklopedia filozofii. T. 3
Lublin 2002
3242.Anon : Maszyny matematyczne i myślenie
Warszawa 1972
3243.Anon : Przemysł papierniczy w Polsce
Warszawa 1929
3244.Anon : Adressbuch der Papierindustrie Deutschlands und der Schweiz
Berlin 1914
3245.Anon : Birkner. Adressbuch der Papierindustrie Europas. Teil 1
Berlin 1938
3246.Anon : Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny
Warszawa 1979
3247.Anon : Polski przemysł papierniczy
Łódź 1987
3248.Anon : Tabellen und amtliche nachrichten über den Preussischen staat für das jahr 1849. Bd. 6
Berlin 1855
3249.Anon : Katalog książek dla młodego wieku, znajdujących się w księgarni i składzie nut muzycznych Gebethnera i Wolffa
[bm] 1879
3250.Anon : Rocznik Statystyczny 1971
Warszawa 1971
3251.Anon : Katalog der Sammlung Spitta
Berlin 2005
3252.Anon : Encyklopedia wychowawcza. T. 3
Warszawa 1885
3253.Anon : Na gwiazdkę : wybór książek dla dzieci i młodzieży oraz gier i zabaw do nabycia w księgarni i składzie nut M. Orgelbranda
[bm] 1871
3254.Anon : Na gwiazdkę poleca księgarnia Seyfarta i Czajkowskiego we Lwowie w rynku L. 26 następujące dziełka
[bm] 1871
3255.Anon : Na podarki gwiazdkowe : katalog książek wydanych nakładem księgarni i składu nut Gebethnera i Wolffa
[bm] 1884
3256.Anon : Na gwiazdkę! Księgarnia i skład nut M. Arcta poleca jako najodpowiedniejsze podarki następujące wytworne wydawnictwa
[bm] 1894
3257.Anon : Katalog księgarni L. Zwolińskiego na podarki gwiazdkowe
[bm] 1894
3258.Anon : Spis książek polskich służących do oświecenia i zabawy młodzieży, znajdujących się w księgarni Franciszka Pillera i Spółki
[bm]
3259.Anon : Spis dziełek dla dzieci, wydanych nakładem A. Ginsa
[bm] 1856
3260.Anon : Historia nauki polskiej. T. 3
Wrocław 1977
3261.Anon : Katalog książek dla młodego wieku, znajdujących się w księgarni i składzie nut muzycznych Gebethnera i Wolffa
[bm] 1878
3262.Anon : The fate of the Lubomirski Dürers : recovering the treasures of the Ossoliński National Institute
Wrocław 2004
3263.Anon : Katalog książek dla młodego wieku, znajdujących się w księgarni i składzie nut muzycznych Gebethnera i Wolffa
[bm] 1880
3264.Anon : Książki dla dzieci i młodzieży wydane nakładem M. Orgelbranda
[bm] 1870
3265.Anon : Spis książek. zalecanych na nagrody dla uczącej się młodzieży
[bm] 1870
3266.Anon : Katalog książek dla młodzieży polskiej, znajdujących się na składzie księgarni M. Leitgebera i Spółki
[bm] 1871
3267.Anon : Katalog książek dla młodzieży polskiej, znajdujących się na składzie księgarni M. Leitgebera i Spółki
[bm] 1898
3268.Anon : Spis książek czytelni polskiej dla dzieci i młodzieży w księgarni J. Chociszewskiego
[bm] 1875
3269.Anon : Katalog księgarni i składu nut M. Arcta w Warszawie i Lublinie
[bm] 1892
3270.Anon : Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2000/2001
Warszawa 2001
3271.Anon : Starodruki cenne księgozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu
Wrocław 1993
3272.Anon : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972
Kraków 1972
3273.Anon : Katalog książek dla młodego wieku, znajdujących się w księgarni i składzie nut muzycznych Gebethnera i Wolffa
[bm] 1867
3274.Anon : Problematyka MSP w kontekście polityki regionalnej na przekładzie wybranych państw UE, krajów kandydujących do UE oraz Stanów Zjednoczonych i Japonii
Warszawa 1999
3275.Anon : Wielka Encyklopedia. T.11
Warszawa 2002
3276.Anon : Catalogus librorum bibliothecae noblissimi clarissimique viri piae memoriae D. Philippi Marnixii Sancto-Aldegondiii
Lugduni Batavorum 1599
3277.Anon : Dictionnaire encyclopédique du livre. T. 1
Paryż 2000
3278.Anon : A bányavárosok olvasmányai (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya) 1533-1750
Budapest//Segedyn 2003
3279.Anon : Kassa város olvasmányai 1562-1731
Segedyn 1990
3280.Anon : Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1726
Segedyn 2001
3281.Anon : Future from Very Beginning. An Exhibition about the History and the Profile of the Freie Universitat Berlin.
Berlin 2004
3282.Anon : Encyklopedia Katolicka. T. 6
Lublin 1993
3283.Anon : Ethnography unbound: power and resistance the modern metropolis
Berkeley, CA 1991
3284.Anon : Examples to accompany descriptive cataloging of rare books
Chicago, ILL 1999
3285.Anon : Mała Encyklopedia Kultury Antycznej
Warszawa 1983
3286.Anon : Mittelalterliche Bibliothekskataloge Osterreichs
Wien 1915
3287.Anon : Auto/biography and auto/ethnography: praxis of research method
Rotterdam 2005
3288.Anon : Fieldnotes : the ma king of anthropology
Ithaca, NY 1990
3289.Anon : Handbook of research on teacher education
New York, NY 1996
3290.Anon : Research methods in library and information studies
London 1990
3291.Anon : The fieldworker and the field: problems and challenges In sociological investigation
Delhi 1979
3292.Anon : Informator : 5 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (1998-2002)
Warszawa 1999
3293.Anon : Komputer - wróg czy przyjaciel
Szczecin 2005
3294.Anon : Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 2. Cz. 1-2
Warszawa 1998
3295.Anon : Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1. Cz.1-2
Warszawa 1994
3296.Anon : Harrods librarians` glossary of terms used in librarianship, documentation and the book crafts and reference book
Aldershot 1990
3297.Anon : Global ethnography: forces, connections, and imaginations In a postmodern world
Berkeley, CA 2000
3298.Anon : Małachowianka. Dzieje najstarszej z istniejących polskich szkół. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
Płock 2000
3299.Anon : Raport z Lund - koordynacja w zakresie digitalizacji
Kraków 2003
3300.Anon : Wielka encyklopedia PWN. 4, Biblia brzeska-buhaj
Warszawa 2001
3301.Anon : Dictionnaire encyclopédique du livre. T.1
Paryż 2002
3302.Anon : Słownik wyrazów obcych
Warszawa 1961
3303.Anon : Fortsetzung der Beriefe über Schleisen
[bm] 1783
3304.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 2
Leipzig 1936
3305.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens
Stuttgart 1995
3306.Anon : Encyklopedia pedagogiczna
Warszawa 1993
3307.Anon : Biblioteki wielkopolskie i pomorskie
Poznań 1929
3308.Anon : Biblioteki wileńskie
Wilno 1932
3309.Anon : Historia matematyki. T. 1
Warszawa 1975
3310.Anon : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu 1925-1965
Warszawa 1965
3311.Anon : Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Bd.1-
München 1918
3312.Anon : Spis książek poleconych dla bibliotek szkolnych przez Komisję oceny książek do czytania dla młodzieży szkolnej przy Ministerstwie WRiOP w latach od 1923 do 1928 włącznie
Warszawa 1929
3313.Anon : Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa
Warszawa 2000
3314.Anon : Encyklopedia organizacji i zarządzania
Warszawa 1982
3315.Anon : Słownik współczesnego języka polskiego
Warszawa 2000
3316.Anon : Merriam-Webster's Collegiate Dictionar
Springfield, Mass 2002
3317.Anon : Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych
Sosnowiec 2002
3318.Anon : Zarządzanie w organizacjach non-profit : strategie, marketing
Bielsko-Biała 2001
3319.Anon : Podręczny słownik bibliotekarza
Warszawa 1955
3320.Anon : Historia matematyki. T. 2
Warszawa 1975
3321.Anon : Descriptive cataloging of rare books
Washington, DC 1991
3322.Anon : Z pracy państwowych seminariów nauczycielskich w Polsce
Warszawa 1937
3323.Anon : Słownik języka polskiego. T. 1-3
Warszawa 1996
3324.Anon : Annual Management Report 2007
Luxembourg 2008
3325.Anon : Stan zachowania polskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z XIX i XX wieku
Warszawa 2006
3326.Anon : Informator Naukowy Centralnej Biblioteki Wojskowej
Warszawa 2007
3327.Anon : Library of Congress Subject Headings
Washington, DC 2001
3328.Anon : Forderung der deutschen sprache. Fakten. Analysen. Projekte. Perspektyven
München 1997
3329.Anon : Terminology of documentotion. A selection of 1,200 basic terms published in English, French, German, Russian and Spanish
Paryż 1971
3330.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1, Małopolska. Cz. 2, Wiek XVII-XVIII. Vol. 1 : A-K
Kraków 2000
3331.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1, Małopolska. Cz. 2, Wiek XVII-XVIII. Vol. 2 : L-Ż i drukarnie żydowskie
Kraków 2000
3332.Anon : Komentarz do faksymile pelplińskiej Biblii Gutenberga
Pelplin 2004
3333.Anon : Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981
Warszawa 1983
3334.Anon : Z dziejów udostępniania książki w Polsce w okresie zaborów : studia i materiały
Wrocław 1985
3335.Anon : "ePolska". Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006
3336.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1-6
Warszawa 1996
3337.Anon : Lexikon der Information und Dokumentation
Leipzig 1984
3338.Anon : Dictionnaire encyclopedique de l`information et de la documentation
Paryż 1997
3339.Anon : Katalog biblioteki Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Bytomiu
Bytom 1902
3340.Anon : Polskie zbiory graficzne. [T. 4] : Polskie kolekcjonerstwo grafiki i rysunku
Warszawa 1980
3341.Anon : Katalog rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [T. 1] : Szkoła niemiecka XV i XVI w[ieku]
Wrocław//Kraków//Warszawa 1987
3342.Anon : Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja
Warszawa 2006
3343.Anon : ASIS thesaurus of information science and librarianship
Medford, NJ 1994
3344.Anon : Niemcy w Polsce 1945-1950 : wybór dokumentów. T. 1 : Władze i instytucje centralne. Województwo olsztyńskie
Warszawa 2000
3345.Anon : Niemcy w Polsce 1945-1950 : wybór dokumentów. T. 4 : Pomorze Gdańskie i Dolny Śląsk
Warszawa 2001
3346.Anon : Informacja nt. działalności biblioteki Instytutu Polskiego w Wilnie
2005
3347.Anon : Katalog Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie roku 1894
Lwów 1894
3348.Anon : Uffizi. Historia i zbiory
Warszawa 1995
3349.Anon : Druckorte des 16. bis 19. Jahrhunderts : Ansetzungs- und Verweisungsformen
Wiesbaden 1991
3350.Anon : Zbiór dokumentów w sprawie Bergu
London 1954
3351.Anon : Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement 1
Gdańsk 1998
3352.Anon : Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. T. 1-2
Wrocław 1970
3353.Anon : Początki drukarstwa na ziemiach polskich. Katalog wystawy
Malbork 1992
3354.Anon : Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990
Warszawa 1978
3355.Anon : ASIS&T thesaurus In information science, technology, and librarianship
Medford, NJ 2005
3356.Anon : Ruch Wydawniczy w liczbach XLVII;2001
Warszawa 2002
3357.Anon : Bibliotekarstwo naukowe - z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej
Warszawa 1956
3358.Anon : Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 2002
3359.Anon : Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej wydany przez Towarzystwo dla Rozwoju i Upiększania Miasta. Z planem i widokami miasta, wystawy i 18 rycinami ważniejszych budynków
Lwów 1894
3360.Anon : Wprowadzenie do sieci neuronowych
Kraków 2001
3361.Anon : Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego. T. 3
Warszawa 1928
3362.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 4
Warszawa 2004
3363.Anon : Słownik pracowników książki polskiej
Warszawa 1972
3364.Anon : Polski słownik biograficzny. T. 13
Wrocław 1968
3365.Anon : Polski słownik biograficzny. T. 39
Lublin 1999
3366.Anon : Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894
Kraków 1896
3367.Anon : Rzecz o malarstwie polskim na Wystawie we Lwowie w r. 1894
Kraków 1896
3368.Anon : AGLS
2002
3369.Anon : AGLS Metadata Element Set Part 2: Usage Guide. Version 1.3
2002
3370.Anon : Katalog nut muzycznych wydanych nakładem Gebethnera i Wolffa
Warszawa 1868
3371.Anon : Sieci neuronowe
Warszawa 2001
3372.Anon : Mała Encyklopedia PWN
Warszawa 1995
3373.Anon : WC-book: książka klozetowa do rozweselania i refleksji
Łódź 2002
3374.Anon : Najlepsze wzorce działalności bibliotecznej w Europie, Singapurze i USA : międzynarodowa analiza przykładów best practice
Warszawa 2005
3375.Anon : Führer durch die Stadt Oels und ihre Geschichte
Öls in Schlesien 1927
3376.Anon : Neueste Olsnographie oder : Beschreibung des Herzoglich-Braunschweigischen Fürstenthums Oels nach seinem neuesten Zustande in Hinsicht auf Geographie, Statistik, Topographie und Geschichte
Oels 1837
3377.Anon : Das Buch der Stadt Oels in Schlesien
Berlin 1930
3378.Anon : Britannica - edycja polska. T. 1-21
Poznań 1997
3379.Anon : Sjukhusbibliotek : en översyn av de allmänna bibliotekens verksamhet, organisation och arbetsformer : rapport / avgiven av Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus
Lund 1976
3380.Anon : Handbuch der historischen Stätten : Schlesien
Stuttgart 1977
3381.Anon : Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-12
Warszawa 2001
3382.Anon : Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 2000
3383.Anon : Leksykon państw świata '94/95 : raport o stanie 192 państw świata : atlas świata
Warszawa 1994
3384.Anon : World directory of biological and medical sciences libraries
München 1988
3385.Anon : Mały oksfordzki słownik historii świata XX wieku
Warszawa 1996
3386.Anon : Rocznik 2001
Warszawa 2001
3387.Anon : Zachowajmy przeszłość dla przyszłości.
Warszawa 2002
3388.Anon : European credit transfer system: ECTS : users' guide
Bruksela 1995
3389.Anon : Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyjne dla potrzeb Europy XXI wieku
Warszawa 2002
3390.Anon : Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego
Wrocław 1974
3391.Anon : Słownik pojęć komputerowych
Warszawa 2004
3392.Anon : Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T. 7, Suplement
Warszawa 1999
3393.Anon : Library of Congress Subject Headings
Washington, DC 1991
3394.Anon : Webster Third new international dictionary of English language unabridged. Vol. 1
Chicago, ILL 1971
3395.Anon : Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13
Warszawa 1962
3396.Anon : Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2
Warszawa 1992
3397.Anon : Guidelines for the encoding and interchange of machine-readable texts
Chicago, ILL 1990
3398.Anon : Der Grosse Brockhaus. Bd. 2
Leipzig 1929
3399.Anon : Ausländer in Öffentlichen Bibliothek : Arbeitshilfen, Adressen, Informationen
Berlin 1984
3400.Anon : Słownik wyrazów obcych
Warszawa 1980
3401.Anon : Knigovedenie. Enciklopedičeskij slovar?
Moskva 1981
3402.Anon : Kniga. Enciklopediâ
Moskva 1999
3403.Anon : Elementy teorii socjologicznych
Warszawa 1975
3404.Anon : Ochrona dziedzictwa cyfrowego : zalecenia
Warszawa 2003
3405.Anon : Die Musik in Geschichte und Gegenwart. T. 8
Kassel 1998
3406.Anon : Biblioteki szkolne : wytyczne IFLA/UNESCO
Warszawa 2003
3407.Anon : Andrzej Frycz-Modrzewski : bibliografia
Wrocław 1962
3408.Anon : Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1
Warszawa 1962
3409.Anon : Health information - new possibilities
Dordrecht 1995
3410.Anon : Academic Press dictionary of science and technology
San Diego 1996
3411.Anon : Leksykon nauki o języku
Bielsko-Biała 2002
3412.Anon : Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej : bibliografia T. 1, Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765
Wrocław 1965
3413.Anon : Leksykon zarządzania
Warszawa 2004
3414.Anon : Architectures de bibliotheques
Paryż 2000
3415.Anon : Health sciences environment and librarianship in health sciences libraries
New York, NY 1999
3416.Anon : Medical librarianship in the eighties and beyond: a world perspective
New York, NY 1986
3417.Anon : Literatura polska XX w. Przewodnik encyklopedyczny
Warszawa 2003
3418.Anon : National Repository Plans and Programmes: a comparative study of existing plans and possible models
Wetherby 1982
3419.Anon : Słownik Języka Polskiego
Warszawa 1989
3420.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1
Warszawa 1994
3421.Anon : Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców
Warszawa 1995
3422.Anon : Biblioteka na Koszykowej 1907-1997 : zbiór prac poświęconych Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej
Warszawa 1999
3423.Anon : Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy : bibliografia. T.1 : na podstawie wydawnictw z lat 1875-1943
Warszawa 1998
3424.Anon : Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy : bibliografia. T.2 : na podstawie wydawnictw z lat 1945-1997
Warszawa 1999
3425.Anon : Czasopisma warszawskie XVII-XIX wieku w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy : katalog
Warszawa 2007
3426.Anon : Mieszkańcy Warszawy w obiektywach fotografów XIX wieku : portrety ze zbiorów Działu Sztuki i Rzemiosł Artystycznych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
Warszawa 2007
3427.Anon : Most Kierbedzia : fotoreportaż z budowy pierwszego stałego mostu w Warszawie
Warszawa 2006
3428.Anon : O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie : w przededniu stulecia Biblioteki na Koszykowej
Warszawa 2007
3429.Anon : Spuścizna Stanisława Leszczyńskiego w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Warszawa 2007
3430.Anon : Żyją w naszej pamięci : wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Warszawa 2006
3431.Anon : Historia XX wieku
Warszawa 2001
3432.Anon : Historia nauki polskiej. T. 6, Dokumentacja bio- bibliograficzna. Indeks biograficzny t. 1 i 2
Wrocław 1974
3433.Anon : Bibliografia Warszawy i Województwa Warszawskiego za rok 1998
Warszawa 2007
3434.Anon : Polskie prawo biblioteczne : zbiór przepisów prawnych dotyczących biblioteki
Wrocław//Warszawa 1947
3435.Anon : Maria Dembowska : w kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Księga jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej
Warszawa 2007
3436.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.3, cz. 1 : Wielkopolska
Wrocław 1977
3437.Anon : Życie umysłowe w Lesznie w XVIII wieku : katalog wystawy
Leszno 1999
3438.Anon : Historia Leszna
Leszno 1997
3439.Anon : Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego
Toruń 2002
3440.Anon : Libraries in the age of the Internet
Sofia 2001
3441.Anon : Im Zentrum : das Buch. 50 Jahre Buchwissenschaft in Mainz
Mainz 1997
3442.Anon : Saur Allgemeines Künstlerlexikon : bio-bibliographischer Index A-Z. Bd. 24
München//Leipzig 2000
3443.Anon : Biblioteka Warszawska T.3
Warszawa 1846
3444.Anon : Expectations of librarians in the 21st century
London 2003
3445.Anon : Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się
Warszawa 2000
3446.Anon : Edukacja narodowym priorytetem: raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Warszawa 1989
3447.Anon : Bibliografia publikacji naukowych pracowników wydziału w latach 1999-2005. 55 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej
Lublin 2005
3448.Anon : Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego: 1956-1976
Wrocław 1976
3449.Anon : Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1991-1993
Kraków 1997
3450.Anon : Die unendliche Bibliothek: digitale Information in Wissenschaft, Verlag und Bibliothek
Wiesbaden 1996
3451.Anon : Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych
Warszawa 1994
3452.Anon : Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia prawne
Warszawa 1997
3453.Anon : Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy : rok 1929
Bydgoszcz 1930
3454.Anon : Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy : rok 1928
Bydgoszcz 1929
3455.Anon : Sprawozdania Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 1920-1927
Bydgoszcz 1928
3456.Anon : Bibliotece na Koszykowej - z serca : dedykacje i wpisy na książkach ofiarowanych Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy
Warszawa 2007
3457.Anon : Sowremiennaja uniwiersitietskaja bibliotieka: modiernizacja, uprawlenije, kaczestwo
Moskva 2005
3458.Anon : Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Dziecięcego za rok 2005
Warszawa 2007
3459.Anon : Catalogus bibliothecae Scheibelianae opera ipsius possessoris iam pie defuncti cum ejusdem notis criticis et litterariis. Pars prior s. tomus theologicus, litterarius, historicus et philosophicus
Vratislaviae 1809
3460.Anon : Public relations w teorii i praktyce
Wrocław 2002
3461.Anon : ALA World encyclopedia of library and information services
Chicago, ILL 1993
3462.Anon : Z zagadnień komunikowania interpersonalnego
Kraków 1989
3463.Anon : Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne
Wrocław 2001
3464.Anon : Katalog pocztówek kresowych
Wrocław 2001
3465.Anon : The social and ethical effects of the computer revolution
New York, NJ 1996
3466.Anon : Pamiętniki 1870-1907
Warszawa 1957
3467.Anon : Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T.1 : A-D. T.2 : E-Ł
Warszawa 1994
3468.Anon : Histoire des bibliotheques françaises. T. 1-4
Paris 1989
3469.Anon : Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 1971
3470.Anon : Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 2 :1560-1570
Warszawa 1972
3471.Anon : Format MARC 21 rekordu bibliograficznego: dokumenty ikonograficzne: wersja 2008
Warszawa 2008
3472.Anon : Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Warszawa 1995
3473.Anon : Die Staatlichen Fachstellen, ihr Auftrag und die Leistungen der Länder für das Öffentliche Bibliothekswesen der Bundesrepublik Deutschland
Flensburg 1997
3474.Anon : Bibliotecas públicas i escolares
Madrid 1996
3475.Anon : Situacion de las bibliotecas escolares en Espana : Centre d'Estudis de planificacio.
[bm] 1997
3476.Anon : Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku : wstępny raport o stanie wiedzy
Warszawa 1994
3477.Anon : Słowarnyj ukazatiel` po knigowiedieniju. T. 2
Moskva//Sankt-Peterburg 1933
3478.Anon : Bibliotheca Dissidentium, Répertoire des non-conformistes religieux des seizičme sičcle T. 8 : Daniel Bieliński, Stanisław Budzyński, Wojciech Calissius, Piotr Gonesius, Marcin Krowicki, Stanisław Taszycki, Andrzej Wojdowski
Baden-Baden 1987
3479.Anon : Bibliotheca Dissidentium, Répertoire des non-conformistes religieux des seizieme siecle. T. 13 : Antitrinitaires Polonais II: Szymon Budny, Pierre Statorius, Christian Francken
Baden-Baden 1991
3480.Anon : Bibliotheca Dissidentium, Répertoire des non-conformistes religieux des seizičme sičcle. T. 14 : Antitrinitaires Polonais III : Marcin Czechowic, Jan Niemojewski, Christoph Ostrorodt
Baden-Baden 1992
3481.Anon : Encyklopedia Chrześcijaństwa: historia i współczesność:2000 lat nadziei
Kielce 2000
3482.Anon : Akta synodów różnowierczych w Polsce. T.1 : 1550-1559
Warszawa 1966
3483.Anon : Verzeichnis der Handschriften im Deutschen Reich. T. 1. Die Handschriften der Staats- und Universitäts-Bibliothek Breslau
Leipzig 1938
3484.Anon : Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 3 : Małopolska 1571-1632
Warszawa 1983
3485.Anon : Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 4 : Wielkopolska 1569-1632
Warszawa 1997
3486.Anon : Ewidencja materiałów bibliotecznych : prawne regulacje
Warszawa 1999
3487.Anon : De libris veterum schedias
Greifswald 1705
3488.Anon : Wykluczeni: Wymiar społeczny, materialny i etniczny
Warszawa 2008
3489.Anon : Legal aspects of standardisation in the Member States of the EC and EFTA. Vol.1-3
Luxemburg 2000
3490.Anon : Graphic materials: rules for describing: original items and historical collections
Washington 1982
3491.Anon : Bibliografia prac Barbary Sordylowej z bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych
Warszawa 1999
3492.Anon : Nasi goście 1993-1997. Noty biograficzne
Łódź 1997
3493.Anon : SCONUL (Standing Conference of national and University Libraries)
Londyn 1999
3494.Anon : Handleiding voor de medewerkers aan de STCN
Gravenhage 1988
3495.Anon : Das Buch als magisches und als Repräsentationsobjekt
Wiesbaden 1992
3496.Anon : Flash Eurobarometer 132/1: Enlargement of the European Union, results and comments
Brussels 2002
3497.Anon : Functional requirements for bibliographic records : final report
Monachium 1998
3498.Anon : Vademecum bibliotekarza : praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy
Warszawa 2003
3499.Anon : Dokumentacja użytkowa bazy danych POLPAT
Gliwice 1992
3500.Anon : Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T. 1-2
Warszawa 1993
3501.Anon : Mniejszości narodowe w Polsce
Wrocław 1997
3502.Anon : Książka i czytelnik w grupach etnicznych
Warszawa 1991
3503.Anon : Kritische Stichwörter zur Medienwissenschaft
Monachium 1979
3504.Anon : Pakiet MAK : obsługa bazy: (wersja robocza, dostępna tylko w Internecie) : stan na dzień 15 czerwca 2004 r.
Warszawa 2004
3505.Anon : Dictionary of art. T. 4
Oxford 1996
3506.Anon : Użytkownicy informacji elektronicznej
Kraków 2000
3507.Anon : Enciclopedia. T. 8
Turyn 1979
3508.Anon : Wielka encyklopedia prawa
Warszawa 2000
3509.Anon : Szkolnictwo niepaństwowe : partnerstwo czy konkurencja : praca zbiorowa
Olecko 1997
3510.Anon : Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków
Kraków 2002
3511.Anon : Verzeichniss der Handbibliotheken des Lesesaals und des Katalogzimmers
Breslau 1914
3512.Anon : Encyklopedia wiedzy o książce
Wrocław 1971
3513.Anon : Index librorum quibus Bibliotheca Regia universitatis litterariae Vratislaviensis anno domino 1863 aucta est
Breslau 1863
3514.Anon : Encyklopedia Wrocławia
Wrocław 2000
3515.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 4
Stuttgart 1995
3516.Anon : Słownik pracowników książki polskiej
Warszawa 1972
3517.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 2
Stuttgart 1989
3518.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 5
Stuttgart 1999
3519.Anon : Słownik słów kluczowych z teologii : wydanie studyjne : (do użytku wewnętrznego)
Warszawa 2001
3520.Anon : Słownik języka polskiego. T. 1-3
Warszawa
3521.Anon : Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Informator
Warszawa 1996
3522.Anon : Computerization and controversy : value conflicts and social choices
San Diego, CA 1996
3523.Anon : Nauka i technika w 2001r. Informacje i opracowania statystyczne
Warszawa 2003
3524.Anon : The Corporation of the 1990s : information technology and organizational transformation
Oxford 1991
3525.Anon : Collaborating for Efficiency : report of the Library Service Sub - group
Wellington 2003
3526.Anon : Öffentliche Bibliotheken in der Euroregion Neisse
Jelenia Góra 1997
3527.Anon : Biblioteki niepaństwowych szkół wyższych
Wrocław 2002
3528.Anon : Guidelines for authority and reference entries
London 1984
3529.Anon : Inny słownik języka polskiego PWN. T. 1-2
Warszawa 2000
3530.Anon : Gramatyka współczesnego języka polskiego. [Cz. 2], Morfologia
Warszawa 1998
3531.Anon : Działalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO
Warszawa 2002
3532.Anon : Słownik języka polskiego. T. 1-10
Warszawa
3533.Anon : Rola bibliotek we współczesnym świecie : sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Młodzieży, Kształcenia i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą
Warszawa 1998
3534.Anon : Słownik języka polskiego. T. 1-8
Warszawa
3535.Anon : Słownik pojęć filozoficznych
Warszawa 1996
3536.Anon : Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. [T. 1]. Cz. 1-2
Wratislaviae 1970
3537.Anon : Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. [T.2]: Addenda, indices
Wratislaviae 1993
3538.Anon : Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie Z. 1
Poznań 1939
3539.Anon : Telematics Applications Programme 1994-1998. Telematics for Libraries
Luksemburg 1995
3540.Anon : Nauczanie i uczenie się : na drodze do uczącego się społeczeństwa
Warszawa 1997
3541.Anon : Świat o niepełnosprawnych
Warszawa 1989
3542.Anon : Pisarze województwa białostockiego : informator
Białystok 1988
3543.Anon : Mała encyklopedia powszechna PWN
Warszawa 1971
3544.Anon : Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 1-47
Poznań 1994
3545.Anon : Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej : informator
Poznań 1998
3546.Anon : Sowremiennaja uniwiersitetskaja biblioteka
Moskwa 2005
3547.Anon : Bibliotherapy Sourcebook
London 1987
3548.Anon : Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej : praca zbiorowa. T.1 : do 1918
Warszawa 1982
3549.Anon : Nowa encyklopedia PWN. T. 3
Warszawa 1996
3550.Anon : Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 (bez ziem wschodnich)
Poznań 2000
3551.Anon : Biblioteka Narodowa w latach 1945-1956
Warszawa 1958
3552.Anon : Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 : wybór dokumentów źródłowych
Warszawa 2003
3553.Anon : Prawo rzymskie : słownik encyklopedyczny
Warszawa 1986
3554.Anon : Katalog wystawy rękopisów i druków wywiezionych przez hitlerowców do Niemiec uratowanych przez Armię Czerwoną i przekazanych Polsce przez Rząd Radziecki
Warszawa 1948
3555.Anon : Księgozbiór Kazimierza Smogorzewskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej : katalog. T. 1
Katowice 2002
3556.Anon : Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA. Podręcznik. Cz.1
Warszawa 2003
3557.Anon : Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej : informator
1998
3558.Anon : Information literacy Competency Standards for Higher Education
Chicago, ILL 2000
3559.Anon : Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej : informator
Poznań 1998
3560.Anon : Słownik języka polskiego. T. 3
Warszawa 1964
3561.Anon : Biblioteki i książki w literaturze
Kraków 1998
3562.Anon : Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego
Poznań 2001
3563.Anon : ISSN manual - Cataloguing part
Paryż 2003
3564.Anon : Guide d'indexation RAMEAU. Vol. 1.
Paryż 1999
3565.Anon : Library of Congress subject headings. Vol. 1.
Washington, DC 2003
3566.Anon : Library of Congress subject headings. Vol. 1.
Washington, DC 2003
3567.Anon : Subject cataloging manual: Subject headings
Washington, DC 1996
3568.Anon : Polska bieżąca bibliografia narodowa. Dobór i selekcja materiału
Warszawa 1999
3569.Anon : Zbiory i prace polonijne Biblioteki Narodowej : informator
Warszawa 1982
3570.Anon : Prawo autorskie
Warszawa 2003
3571.Anon : International Standard Classification of Occupations
Genewa 1987
3572.Anon : Encyclopedia of library and information services
Londyn 1993
3573.Anon : Warszawskie uniwersyteckie studia bibliotekoznawcze i informacyjne (1951-2001)
Warszawa 2002
3574.Anon : Bajki ludów nadbałtyckich
Warszawa 1951
3575.Anon : Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu
Warszawa 1951
3576.Anon : Encyclopedia of Library and Information Science. Vol. 62, suppl. 25
1998
3577.Anon : Encyclopedia of Library and Information Science vol. 56, suppl. 19, s. 137-174
1995
3578.Anon : Team Europe Poland : zespół wykładowców informujący o Unii Europejskiej, integracji europejskiej, układzie europejskim.
Warszawa 1994
3579.Anon : Miezdunarodnyj rubrikator po kulture i iskusstvu
Moskva 1983
3580.Anon : Otraslevoj rubrikator po kulture i iskusstvu
Moskva 1983
3581.Anon : The World Almanac and Book of Facts 2002
New York, NJ 2002
3582.Anon : Słownik Języka Polskiego PWN
3583.Anon : The whole library handbook 3: current data, professional advice, and curiosa about libraries and library services
Chicago, ILL 2000
3584.Anon : Technika informacyjna : słownictwo znormalizowane
Warszawa 1999
3585.Anon : Kompozycja promocji
Warszawa 1997
3586.Anon : Encyklopedia PWN
3587.Anon : Encyklopedia PWN
3588.Anon : Nomenklatura zawodów i specjalności
Warszawa 1965
3589.Anon : Nomenklatura zawodów i specjalności
Warszawa 1970
3590.Anon : Nomenklatura zawodów i specjalności
Warszawa 1974
3591.Anon : Nomenklatura zawodów i specjalności: (Projekt)
Warszawa 1970
3592.Anon : Nomenklatura zawodów i specjalności Z.1-15
Warszawa 1974
3593.Anon : Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa. Wskazówki dla użytkowników (wstęp). Zestawienie klas. Wykaz grup głównych. VII edycja.
Warszawa 2001
3594.Anon : Rubrikator Miezdunarodnyj sistemy naucnoj i techniceskoj informacii
Moskva 1984
3595.Anon : Propozycje dla przyszłości społeczeństwa konserwacyjnego
Warszawa 1988
3596.Anon : Encyclopedia of library and information science. Vol. 12
New York, NJ 1974
3597.Anon : FID Directory 1991-1992
Hague 1991
3598.Anon : FID Directory 1996-1997
Hague 1997
3599.Anon : Frits Donker Duyvis. His life and work
Hague 1964
3600.Anon : World encyclopedia of library and information services
Chicago, ILL 1993
3601.Anon : International encyclopedia of information and library science
Londyn 1996
3602.Anon : Reading therapy
Londyn 1988
3603.Anon : European Information Technology Observatory (EITO) 1998 Yearbook
[bm] 1998
3604.Anon : Status Report on European Telework
[bm] 1998
3605.Anon : eWork 2000 - Status Report on New Ways to Work in the Information Society
Brussels 2000
3606.Anon : The British Library in the year 2000. The British Library strategic objectives
Londyn 1998
3607.Anon : Flexwork Project-Flexible Working Handbook
[bm] 2001
3608.Anon : Model polskich standardów klasyfikacji zawodowych
Warszawa//Rarom 1995
3609.Anon : eEurope 2002 Benchmarking Report
Bruksela 2002
3610.Anon : Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego. Wywiady i wspomnienia z lat 1979-1998
Warszawa 2002
3611.Anon : Edukacja - jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa.
Warszawa 1998
3612.Anon : W drodze do społeczeństwa informacyjnego
Warszawa 1999
3613.Anon : Rapport mondial sur la communication et l'information UNESCO 1999-2000
Paryż 2000
3614.Anon : Fler än du ser : funktionshinder och handikapp i barn- och ungdomslitteraturen
Lund 2001
3615.Anon : Przepisy prawne dla bibliotek publicznych: wg stanu w dniu 1.01.1989 r.
Warszawa 1989
3616.Anon : Handbook of Information Management
Londyn 2001
3617.Anon : Handbook for Creative and Innovative Managers
New York, NJ 1988
3618.Anon : International Encyclopedia of Information and Library Science
Londyn 2003
3619.Anon : eWork 2002 Status Report On New Ways To Work In The Knowledge Economy
Brussels 2002
3620.Anon : Library Advocate's Handbook
2004
3621.Anon : Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
Warszawa 1983
3622.Anon : Encyclopedia of library history
New York, NJ 1994
3623.Anon : Dokumenty życia społecznego Żydów polskich (1918-1939) w zbiorach Biblioteki Narodowej
Warszawa 1999
3624.Anon : Klasyfikacja zawodów i specjalności
Warszawa 1983
3625.Anon : Nowa Encyklopedia PWN
Warszawa 1983
3626.Anon : Systematyczny Słownik Zawodów
Warszawa 1970
3627.Anon : Automatyzacja w bibliotekarstwie i informacji naukowej : bibliografia polskiego piśmiennictwa specjalistycznego za lata 1990-1994
Wałbrzych 1995
3628.Anon : Oxford English Dictionary
Oxford 2004
3629.Anon : Bibliotheksfilialen im Blick : Ein Leitfaden für Angebot und Organisation
Gütersloh 2004
3630.Anon : Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
Warszawa 2000
3631.Anon : Strategia rozwoju Polski do roku 2020. T.2 : Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020
Warszawa 2002
3632.Anon : The Windows Interface Guidelines for Software Design
Redmond,OR 1995
3633.Anon : The new university library : issues for the '90 and beyond
London 1994
3634.Anon : Format USMARC rekordu bibliograficznego wydawnictwa ciągłego : instrukcja wypełniania rekordu w VTLS
Warszawa 1994
3635.Anon : Format USMARC rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego
Warszawa 1997
3636.Anon : Exposé des principles adopté par la Conference International sur les principles de catalogage, Paris, Octobre 1961
Sevenoaks 1966
3637.Anon : Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961
Londyn 1971
3638.Anon : Anglo-American cataloguing rules
Chicago, ILL 1988
3639.Anon : Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego : z "Przepisów katalogowania w bibliotekach polskich. I alfabetyczny katalog druków"
Warszawa 1946
3640.Anon : Form and structure of corporate headings : recommendations of the [IFLA] Working Group on Corporate Headings
Londyn 1980
3641.Anon : Griffiths University, Division of Information Services
1994
3642.Anon : Informacja naukowa w zdrowiu publicznym
Kraków 2001
3643.Anon : Informatics in Health Sciences Curricula
Chicago, ILL 1999
3644.Anon : Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu
Wrocław 1996
3645.Anon : The House of Commons Library Subject Thesaurus
London 1996
3646.Anon : Model polskich standardów klasyfikacji zawodowych
Warszawa//Radom 1995
3647.Anon : Przewodnik po zawodach
Warszawa 1998
3648.Anon : Przewodnik po zawodach: Aneks
Warszawa 2002
3649.Anon : Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej : informator
Warszawa 2000
3650.Anon : Słownik wyrazów obcych
Wrocław 2001
3651.Anon : Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Warszawa 2003
3652.Anon : Rare book and manuscript libraries in the twenty-first century
Cambridge, Mass. 1995
3653.Anon : Lexikon des Gesamten Buchwesens: LGB. Bd. 2, Buck-Foster.
Stuttgar 1989
3654.Anon : Encyklopedia kultury polskiej XX wieku : współczesny język polski
Wrocław 1993
3655.Anon : Językowa kategoryzacja świata
Warszawa 1966
3656.Anon : Strategia rozwoju Polski do roku 2020 : synteza
Warszawa 2001
3657.Anon : The Constitution of the Republic of Poland and the Standing Orders of the Sejm
Warszawa 2003
3658.Anon : Chronologia dziejów Białostocczyzny
Białystok 1986
3659.Anon : Bibliotheque nationale de France.1989-1995. Dominique Perrault, architecte
Basel 1995
3660.Anon : Biblioteki Publiczne w Liczbach 1985-2001
Warszawa 2001
3661.Anon : Biblioteki Publiczne w Liczbach 2001
Warszawa 2002
3662.Anon : Prawo administracyjne. Część ogólna
Warszawa 2003
3663.Anon : Prawo administracyjne
Warszawa 2002
3664.Anon : Encyklopedia organizacji i zarządzania
Warszawa 1981
3665.Anon : Słownik języka polskiego. T.1
Warszawa 1995
3666.Anon : Lernkonzepte im Wandel : die Zukunft der Bildung
Stuttgart 1998
3667.Anon : Prawo ochrony środowiska dla praktyków
Warszawa 2001
3668.Anon : Bibliotheques : Les bibliotheques de l'Université Libre de Bruxelles
Bruksela 1995
3669.Anon : Polish constitutional law : the constitution and selected statutory materials
Warszawa 2000
3670.Anon : Biblioteka w otoczeniu społecznym
Warszawa 2000
3671.Anon : Systemy jakości i standardy kształcenia zawodowego
Radom 1997
3672.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In oberschlesischen Bibliotheken und Archiven
Stuttgart 2000
3673.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In niedreschlesischen Bibliotheken und Archiven
Stuttgart 2002
3674.Anon : Handbuch des personalne Gelegenheitsschrifttums In europäischen Bibliotheken und Archiven. Bd. 3-6: Thorn: Öffentliche Woiwidschiftsbibliothek und Kopernikusbüchereich. Abt. I: Gymnasialbibliothek Thorn
Hildesheim 2002
3675.Anon : Handbuch des personalne Gelegenheitsschrifttums In europäischen Bibliotheken und Archiven. Bd. 7: Reval: Estnische Akademische Bibliothek, Estnisches Historisches Museum, Estnische Nationalbibliothek, Revaler Stadtarchiv
Hildesheim 2003
3676.Anon : Słownik terminów literackich
Wrocław 1988
3677.Anon : Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów
Warszawa 1998
3678.Anon : Library performance indicators and library management tools
Bruksela 1995
3679.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 3 : J-Ł
Warszawa 1996
3680.Anon : Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 1: pojęcia i problemy wiedzy o kulturze
Wrocław 1991
3681.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In der Bibliothek des Ossolineums Wrocław (Breslau)
Sigmaringen 1998
3682.Anon : Społeczeństwo informacyjne. Jakość edukacji i pracy bibliotekarzy
Kraków 2001
3683.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In der Bibliothek der Schlo?kirche zu Oels
Sigmaringen 1998
3684.Anon : Library performance indicators and library management tools
Bruxelles 1995
3685.Anon : Edukacja bibliotekarzy 2001
Warszawa 1998
3686.Anon : Dokumentacja programowa. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie. Zawód: Bibliotekarz. 414(01)
Warszawa 1999
3687.Anon : Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe. Zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych
Warszawa 1999
3688.Anon : Dokumentacja programowa. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie. Zawód bibliotekarz.(2501)
Warszawa 1993
3689.Anon : Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica asservantur. T 1
Wrocław 1980
3690.Anon : Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1-2
Warszawa 1994
3691.Anon : Lexikon des Bibliothekswesens. Bd. 2
Leipzig 1975
3692.Anon : Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850-1939 (1954)
Kraków 1997
3693.Anon : Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie
Warszawa 1961
3694.Anon : Public Relations instytucji użyteczności publicznej
Gdańsk 2005
3695.Anon : Francisk Skorina v ego vremâ : enciklopedičeskij spravočnik
Minsk 1990
3696.Anon : Łukasz Górnicki
Białystok 1986
3697.Anon : W kręgu kaliskiej książki
Kalisz 1998
3698.Anon : Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej : ziemi kaliskiej. T. 1-2
Kalisz
3699.Anon : Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II
Warszawa 2000
3700.Anon : Słownik badaczy literatury polskiej. T.5
Łódź 2002
3701.Anon : Bibliografia historii Kalisza. T. 1
Kalisz 2002
3702.Anon : Katalog czasopism bibliotek Kalisza
Kalisz 1992
3703.Anon : Władysław Kościelniak. Portret artysty grafika i komilitona w bibliofilstwie
Kalisz 2001
3704.Anon : Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu. Ludzie i ekslibrisy
Kalisz 1997
3705.Anon : Otkrytie Skoriny. Bibliografičeskij ukazatel´ knigovedčeskih i bibliografičeskih opisanij izdanij F. Skoriny, ego knig, predstavlennyh v sobraniâh XVI-XX vv., obzorov Skoriniany
Minsk 1989
3706.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In der Öffentlichen Woiwodschftsbibliothek Oppeln-Rogau
Sigmaringen 1998
3707.Anon : Ekonomiczne i społeczne problemy spożycia
Warszawa 1976
3708.Anon : Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. T 1-3
Poznań 1855
3709.Anon : Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1-5
Wrocław
3710.Anon : Słownik literatury polskiego oświecenia
Wrocław 1977
3711.Anon : Revue des bibliotheques paroissiales et des faits religieux de la Province ecclésiastique d'Avignon [Texte imprimé]. T. 1-30
3712.Anon : Histoire des bibliotheques françaises. T. 1-4
Paris
3713.Anon : Słownik literatury staropolskiej
Wrocław 1990
3714.Anon : Lexikon des gesament Buchwesens
Leipzig 1935
3715.Anon : Lexikon des gesament Buchwesens
Leipzig 1991
3716.Anon : Göttin Gelegenheit. Das Personalschrifttums-Projekt der Forschungssrelle Literatur der Frühen Neuzeit der Universität Osnabrück
Osnabrück 2000
3717.Anon : Katalog der ausgewählter Leichenpredigten der ehemaligen Stadtbibliothek Breslau
Marburg//Lahn 1986
3718.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In der Dombibliothek Breslau
Sigmaringen 1997
3719.Anon : Francysk Skaryna : spadčyna i peraemniki : anatavany bibliâgrafičny pakazal´nik
Minsk 2002
3720.Anon : Répertoire international des sources musicales. Einzeldrucke vor 1800. Bd. 1
Kassel 1971
3721.Anon : Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa 2004
3722.Anon : Medical librarianship in the eighties and beyond.: a world perspective
London 1986
3723.Anon : Zbiór najważniejszych przepisów uniwersyteckich
Kraków 1913
3724.Anon : Zarządzanie jakością. T. 1 Jakość i systemy zapewniania jakości
Kraków 1999
3725.Anon : Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980 : praca zbiorowa
Warszawa 1992
3726.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 4 : Pomorze
Wrocław 1962
3727.Anon : Katalog starych druków Książnicy Pomorskiej. Pomeranica XVI i XVII wieku
Szczecin 2003
3728.Anon : Jahresbericht 1999
Jena 2000
3729.Anon : Encyklopedia Szczecina. T. 1
Szczecin 1999
3730.Anon : Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 2 : Balde - Bode auf Veranlassung mit Unterstützung Seiner Majestaet des Königs von Bayern Maximilian II
Leipzig 1875
3731.Anon : Słownik haseł z dziedziny medycyny, ochrony zdrowia i nauk pokrewnych. T. 1-4
Warszawa 1972
3732.Anon : Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. Vol. 2
Kassel 1999
3733.Anon : Wielka Encyklopedia Świata. T. 14
Warszawa 2005
3734.Anon : Studentbarometern 2000
Lund 2000
3735.Anon : Epithalamia in honorem nuptiarum secundarum viri ... Martini Schelii, pastoris apud Paswalensces ad Div. Nicol[aum] ... et ... Sybyllae Wilhelmiae ...
Stetini 1632
3736.Anon : Annus Christi M.DC.XVIII. Strenis votivis pro Illustriss[imo] et Celsiss[imo] Principe ac D[omi]n[o], D[omi]n[o], Philippo II. Duce Pomeranorum, [et] c[etera] celebratus, a Ministris aulicis Sedinensium et subditis fideli[bus] Thren 3, v. 22.
Stetini 1618
3737.Anon : Lacrymae ob funus immaturum et praeproperatum... Domini Philippi II. Ducis Stetini Pomeraniae,... Cum videbat nutricis ecclesiae patris patria floris reipublicae ornamenti literaturae... oculis et... fusae a subditis et servitoribus
Stetini 1618
3738.Anon : Martyrologium Romanum .
Venetiis 1759
3739.Anon : Studentbarometern
Lund 1997
3740.Anon : Bibliotekarstwo naukowe : z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej : praca zbiorowa
Warszawa 1956
3741.Anon : Annus Christi MDCXVII. Strenis votivis Pro ... Philippo II. Duce Pomeranorum, ... Celebratus
Stetini 1617
3742.Anon : Natalis XLIV. Illustrissimi Principis ... Philippi II. Ducis Pomeranorum, ... celebratus votis aulicorum et subditorum
Sedini 1616
3743.Anon : Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyjne XXI wieku : realizacja dydaktyczna programów Wspólnoty Europejskiej na przykładzie doświadczeń Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2002
3744.Anon : Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 1
Kassel u Basel 1949
3745.Anon : Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 5 : województwo poznańskie. Z. 5 : powiat jarociński
Warszawa 1959
3746.Anon : Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. T. 1-3
Poznań//Warszawa 1890
3747.Anon : Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. T. 1
Wrocław 1970
3748.Anon : Acta Tomiciana : epistolae, legationes, responsa, actiones, res gestae Serenissimi Principis Sigismundi eius nominis Primi Regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae. T. 1-18
Poznań//Kórnik 1852
3749.Anon : Malarstwo polskie. Manieryzm, barok
Warszawa 1971
3750.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1 : Małopolska. Cz. 1 : Wiek XV-XVI
Wrocław 1983
3751.Anon : Poprawa jakości pracy szkoły
Warszawa 1999
3752.Anon : Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk 1971
3753.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 12
Wrocław//Warszawa//Kraków 1966
3754.Anon : Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 11 : województwo bydgoskie. Z. 9 : powiat lipowski
Warszawa 1969
3755.Anon : Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 11. Z. 24
Warszawa
3756.Anon : Tezaurus medyczny polsko-angielski, polska wersja MeSH. Cz. 1-6
Warszawa 1978
3757.Anon : Historia Gdańska. T. 2 : 1454-1655
Gdańsk 1982
3758.Anon : New library: the peoples' network
London 1997
3759.Anon : Marszałkowie Sejmów I Rzeczypospolitej
Warszawa 1993
3760.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 21
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk 1976
3761.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 30
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk//Łódź 1987
3762.Anon : Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku (spisy). T. 10 : urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku (spisy)
Kórnik 1992
3763.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 24/1
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk 1979
3764.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 29
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk//Łódź 1986
3765.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 5
Kraków 1939
3766.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 24/2
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk 1979
3767.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 7
Kraków 1948
3768.Anon : Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku (spisy). T. 4 : Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku
Kórnik 1992
3769.Anon : Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 5 : województwo poznańskie. Z. 6 : powiat kaliski
Warszawa 1960
3770.Anon : Berliner Bibliothekfurer
Berlin 1906
3771.Anon : Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9
Warszawa 1888
3772.Anon : Die Öffentliche Bibliothek. Informationszentrum für die Bevölkerung, für Bildung und Wirtschaft. Materialien des deutsch-russischen Seminars. Moskau-Rjasan, 13-18 September 1998
Moskwa 1999
3773.Anon : Business and the public library. Steps in succesful cooperation
New York, NJ 1940
3774.Anon : Java: kompletna, ostateczna, bezcenna
Warszawa 1999
3775.Anon : Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Warszawa 2002
3776.Anon : Frederic Chopin: Oeuvres pour piano.
Paris 1982
3777.Anon : Lärarbarometern 1998
Lund 1998
3778.Anon : Helsinki University libraries : report of an Assessment panel
Helsinki 2000
3779.Anon : Die Osterreichische Nationalbibliothek Geschichte Bestande Aufgaben
Wien 1979
3780.Anon : Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1970
Lublin 1971
3781.Anon : Guidelines for Cataloguing-in-Publication
London 1986
3782.Anon : Doktorandbarometern.
Lund 1999
3783.Anon : Skills for knowledge management: building a knowledge economy
London 1999
3784.Anon : Modernity and Ambivalence
Cambridge, Mass. 1991
3785.Anon : Les bibliotheques universitaires : évaluation des nouveaux bâtiments (1992-2000)
Paryż 2000
3786.Anon : Zarządzanie wiedzą: wybrane problemy
Gdańsk 2003
3787.Anon : Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki.
Wrocław 2004
3788.Anon : 50 lat Biblioteki Politechniki Wrocławskiej : 1946-1996
Wrocław 1996
3789.Anon : Katalog komputerowy. Instrukcja wyszukiwania
Wrocław 2000
3790.Anon : Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 1995
3791.Anon : Harrod's Librarians' Glossary. 9000 terms used in information management, library science, publishing, the book trades and archive management
Aldershot 1996
3792.Anon : Encyklopedia wiedzy o prasie
Warszawa 1976
3793.Anon : Walka o dobra kultury : Warszawa 1939-1945 : księga zbiorowa. T. 1-2
Warszawa 1970
3794.Anon : The new production of knowledge : the dynamics of science and research in contemporary societies
London 1994
3795.Anon : Słownik języka polskiego. T.1: A-K
Warszawa 1978
3796.Anon : Materiały z III Konferencji poświęconej problemom bibliografii regionalnej. Warszawa, 11 XII 1967
Warszawa 1968
3797.Anon : Bibliografia Regionu Białostockiego
Białystok 1964
3798.Anon : Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : możliwości rozwoju, uwarunkowania i ograniczenia : materiały konferencyjne : Poznań, 19-20 marca 1998
Poznań 1998
3799.Anon : Zarys koncepcji wykorzystania i rozwoju technologii kształcenia na odległość w systemie edukacji narodowej. Materiały ze zjazdu Zespołu Konsultacyjnego Ogólnopolskiego Centrum Edukacji Niestacjonarnej
Warszawa 1999
3800.Anon : Profesjonalna informacja w Internecie
Kraków 2005
3801.Anon : Zarządzanie jakością : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1: jakość i systemy zapewnienia jakości
Kraków 2000
3802.Anon : Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 1
Kraków 1998
3803.Anon : Electronic future of academic libraries
Kraków 1997
3804.Anon : Zbiór przepisów prawnych dla bibliotek publicznych
Warszawa 1974
3805.Anon : Raport z Lund - koordynacja w zakresie digitalizacji
Kraków 2003
3806.Anon : Functional Requirements for Bibliographic Records
München 1998
3807.Anon : 50 lat Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Bydgoszcz 2001
3808.Anon : Sprawozdanie roczne ze stanu i działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za okres od dnia 1 lipca 1912 r. do dnia 31 grudnia 1913 r., przedstawione [...] dnia 29 marca r. 1914
Warszawa 1914
3809.Anon : Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej
Warszawa 1985
3810.Anon : Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej
Warszawa 2002
3811.Anon : Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych Cz.1-2
Warszawa 2004
3812.Anon : Organizacja przyszłości
Warszawa 1998
3813.Anon : Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa 2002
3814.Anon : Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz
Warszawa 2003
3815.Anon : Hatrics : The Southern Information Network
Winchester 2002
3816.Anon : Encyklopedia biznesu
Warszawa 1995
3817.Anon : Facing the challenge: the Lisbon strategy for growth and employment / Report from the High Level Group chaired by Wim Kok
Luxemburg 2004
3818.Anon : Ochrona dziedzictwa cyfrowego. Zalecenia
Warszawa 2003
3819.Anon : Encyclopedia of Applied Physics
New York, NJ 1996
3820.Anon : Histoire des bibliotheques françaises. T. 3 : Les bibliotheques de la Revolution et du XIXe siecle 1789-1914
Paris 1991
3821.Anon : Polski Słownik Bibliograficzny. T. 22
Wrocław 1977
3822.Anon : Mémorial dramatique ou Almanach théâtral pour l'an 1807, contenant l'analyse raisonnée et critique de toutes les pieces jouées aux différens théâtres de la Capitale, en l'An 1806.
Paris 1807
3823.Anon : Perspektywiczny model spożycia i jego wykorzystanie w sterowaniu rynkiem i konsumpcją
Warszawa 1986
3824.Anon : Polski model konsumpcji w świetle badań
Katowice 1990
3825.Anon : Konsumpcja. Kierunki przemian
Katowice 1991
3826.Anon : Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 10
Warszawa 1990
3827.Anon : Słownik polskich teatrów niezawodowych. Seria I. T. 1 : Galicja do roku 1918. Cz. 1-2
Wrocław
3828.Anon : Album de l'Opéra, principales scenes et décorations les plus remarquables des meilleurs ouvrages représentés sur la Scene de l'Académie royale de musique
Paris 1844
3829.Anon : Dictionnaire encyclopédique du Livre. T. 1
Paris 2002
3830.Anon : Kulturowy wymiar przemian społecznych
Warszawa 1993
3831.Anon : Historia teatru
Warszawa 1999
3832.Anon : Dictionnaire de biographie française. T. 14
Paris 1979
3833.Anon : Sponsoring für Bibliotheken
Berlin 1997
3834.Anon : Biographie universelle ancienne et moderne, par une société de gens de lettres et de savants, publiée par Michaud, nouvelle Editio. T. 22
Paris 1850
3835.Anon : Larousse du XXe siecle en six volumes
Paris 1931
3836.Anon : Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. T. 26
Rome
3837.Anon : Encyklopedia powszechna PWN. T. 3
Warszawa 1985
3838.Anon : Les sciences de l'écrit : [encyclopédie internationale de bibliologie]
Paris 1993
3839.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 2
Leipzig 1936
3840.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 1
Leipzig 1935
3841.Anon : Lexikon des Buchwesens. Bd. 1
Stuttgart 1952
3842.Anon : Dictionnaire encyclopédique du live. T. 1
Paris 2002
3843.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 3
Stuttgart 1991
3844.Anon : Biographie universelle ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. T. 14
Paris 1856
3845.Anon : Information Power. Guidelines for School Library Media Program
Chicago, ILL 1988
3846.Anon : Polski Słownik Bibliograficzny. T. 14
Wrocław
3847.Anon : Objaśnienie pisowni dla ociemniałych
Warszawa 1913
3848.Anon : Prawidła przepisywania książek dla niewidomych
Warszawa 1930
3849.Anon : International Companion Encyclopedia of Children's Literature
London 1996
3850.Anon : Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży
Warszawa 1984
3851.Anon : Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej
Wrocław 2002
3852.Anon : Słownik literatury polskiej XIX wieku
Wrocław 1991
3853.Anon : Spis prac Erazma Majewskiego
3854.Anon : Bibliograficzny spis prac Władysława Bełzy osobno wydanych (1867-1907)
Lwów 1907
3855.Anon : School Library Media Centers in the United States: 1990-91. Survey Report
Washington, DC 1994
3856.Anon : Noworocznik ilustrowany dla Polek na rok 1862
Warszawa 1861
3857.Anon : Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny. T. 8: Ste-V
Warszawa 2003
3858.Anon : Edukacja na odległość : nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie
Kraków 2003
3859.Anon : Information Power : Building Partnerships for Learning
Chicago, ILL 1998
3860.Anon : Encyklopedia filozofii T. 1 : A-K
Poznań 1998
3861.Anon : Encyklopedia socjologii T. 2 : K-N
Warszawa 1999
3862.Anon : Słownik pojęć współczesnych
Katowice 1999
3863.Anon : Biblioteka Instytutu Pedagogicznego w Katowicach w latach 1930-1932
Katowice 1932
3864.Anon : Lexikón slovenských dejín
Bratislava 1997
3865.Anon : Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi Slovenska: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice Slovenskej
Martin 1993
3866.Anon : Školský lexikón
Bratislava 1992
3867.Anon : Przykłady dobrych projektów TEMPUSa z udziałem polskich uczelni.
Warszawa 1999
3868.Anon : Podręcznik marketingu
Warszawa 1998
3869.Anon : Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". T. 5, 7-9, 13-16
Warszawa
3870.Anon : New Webmaster Dictionary and Thesaurus if the English Language
Danbury, CT 1992
3871.Anon : Człowiek w organizacji. Podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych
Warszawa 2001
3872.Anon : Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia
Wrocław 2005
3873.Anon : Jakość życia seniorów w XXI wieku: ku aktywności
Łódź 2010
3874.Anon : The Lexicon Webster's Dictionary of the English Language
New York, NJ 1990
3875.Anon : Prototipo de bibliotecas públicas
Madryt 1995
3876.Anon : Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków: diagnoza stanu odżywiania, aktywności fizycznej i żywieniowych czynników ryzyka otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych w Polsce (1960-2005)
Warszawa 2006
3877.Anon : Rechtsvorschriften Für die Bibliotheksarbeit
Berlin 1998
3878.Anon : The New Encyclopaedia Britannica
Chicago, ILL 1997
3879.Anon : BHP w szkolnej pracowni komputerowej: materiały szkoleniowe Centrum Zastosowań Informatyki
Sopot 2000
3880.Anon : Guidelines for terminology policies. Formulating and implementing terminology policies
2005
3881.Anon : Guidelines for the Standardization of Terminology
2007
3882.Anon : Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2008
3883.Anon : Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie w latach 1899-1910
Lwów 1912
3884.Anon : Encyklopedia kultury polskiej XX wieku : pojęcia i problemy wiedzy o kulturze
Wrocław 1991
3885.Anon : Intermedialność w kulturze końca XX wieku
Białystok 1998
3886.Anon : The Encyclopeadia Americana, International Edition
Danbury, CT 1987
3887.Anon : Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English
Oxford 1995
3888.Anon : Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem. Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne
Warszawa 2008
3889.Anon : Bibliografia Lubelszczyzny. T. 1-3
Lublin 1994
3890.Anon : Pedagogika ogólna i subdyscypliny
Warszawa 1999
3891.Anon : He systems librarian. Designing roles, designing skills
Chicago, ILL 1998
3892.Anon : Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik
Warszawa 2000
3893.Anon : Program LIBRARIUS 1995-1999
Toruń 2001
3894.Anon : Współdziałanie-rywalizacja. Wybrane zagadnienia psychologii kierowania
Lublin//Nowy Sącz 2008
3895.Anon : Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa
Warszawa 2000
3896.Anon : Komputer a zdrowie
Warszawa 1990
3897.Anon : Longman Dictionary of Contemporary English
Essex 1995
3898.Anon : Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą
Kielce 2007
3899.Anon : Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej
Kraków 2004
3900.Anon : Kompendium pilota wycieczek
Kraków 2009
3901.Anon : Media: PWN leksykon
Warszawa 2000
3902.Anon : Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa
Warszawa 2000
3903.Anon : Kultura 2000 r.
Warszawa 2001
3904.Anon : Teatr w Katowicach. 100 lat historii
Katowice 2007
3905.Anon : Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej
Warszawa 2005
3906.Anon : Biblioteka Śląska 1922-1972
Katowice 1973
3907.Anon : Lexikon des Bibliothekswesens Bd.1
Leipzig 1974
3908.Anon : Czytelnictwo początkowe dorosłych (wskazówki organizacyjne i metodyczne)
Warszawa 1954
3909.Anon : Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi
Wrocław 2010
3910.Anon : Historia i teraźniejszość. 60- lecie Głównego Instytutu Górnictwa i 80- lecie Kopalni Doświadczalnej "Barbara"
Katowice 2005
3911.Anon : Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung
München 1995
3912.Anon : Planowanie pracy biblioteki
Warszawa 2009
3913.Anon : Bestsellery, literatura popularna, odbiorcy : empiryczne badania współczesnego czytelnictwa
Lublin 2009
3914.Anon : Sto listów do "Przyjaciółki"
Warszawa 1980
3915.Anon : Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki
Warszawa 2010
3916.Anon : Wielkie wyprawy National Geographic
Warszawa 2001
3917.Anon : Wielka przygoda : historia Towarzystwa National Geographic
Warszawa 2005
3918.Anon : Kultur und Gedächtnis
Frankfurt 1988
3919.Anon : Analiza działalności bibliotek publicznych województwa mazowieckiego w 2008 roku
Warszawa 2009
3920.Anon : Przewodnik po otwartej nauce
Warszawa 2009
3921.Anon : Zarządzanie wiedzą
Warszawa 2008
3922.Anon : Słownik terminologiczny informacji naukowej
Wrocław 1979
3923.Anon : Raporty Szkoły Wydziałowej Warszawskiej składane Szkole Głównej Koronnej w latach 1782-1789
1901
3924.Anon : Słownik terminów plastycznych
Warszawa 1983
3925.Anon : Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofie chrześcijańską
Warszawa 1983
3926.Anon : The Fourth Resource: Information and its Management
Aldershot 1998
3927.Anon : International encyclopedia of Information and library science
New York, NJ 1997
3928.Anon : Biografia historiografia dawniej i dziś: biografia nowoczesna - nowoczesność biografii
Lublin 2005
3929.Anon : Medytacja: postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu. Studia
Warszawa 2010
3930.Anon : Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych. Cz. 3
Kielce 1994
3931.Anon : Teoria i metodyka ćwiczeń relaksująco-koncentrujących
Warszawa 1979
3932.Anon : Program Phare w Polsce
Warszawa 1997
3933.Anon : Zapiski i dokumenta do dziejów instrukcji publicznej w Polsce, t. 2, Wizyta Szkoły Głównej Koronnej przez Feliksa Oraczewskiego 1786
Kraków 1884
3934.Anon : Zarzadzanie wiedzą
Warszawa 2008
3935.Anon : Wstęp do informatyki gospodarczej
Warszawa 2002
3936.Anon : Zakłady uniwersyteckie w Krakowie. Przyczynek do dziejów oświaty krajowej podany i pamięci pięciusetletniego istnienia Uniwersytetu Krakowskiego poświęcony przez C.K. Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Kraków 1864
3937.Anon : Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786-1794
Wrocław 1969
3938.Anon : Strategie i modele gospodarki elektronicznej
Warszawa 2007
3939.Anon : Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę
Warszawa 2006
3940.Anon : Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773-1785.
Wrocław 1973
3941.Anon : Bibliografia : metodyka i organizacja
Warszawa 2000
3942.Anon : Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych (planowanych, opracowanych i ukończonych)
Warszawa 1997
3943.Anon : Bibliografia publikacji pracowników WSP w Kielcach 1979-1982
Kielce 1984
3944.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN
Warszawa 1995
3945.Anon : The Economist. Świat w liczbach
Warszawa 1997
3946.Anon : Księga aforyzmów
Toruń 2007
3947.Anon : Bibliografia publikacji pracowników WSP w Kielcach za lata 1977-1978 (z uzupełnieniami do roku 1976)
Kielce 1984
3948.Anon : The World of Learning, 2000
London 1999
3949.Anon : Nestor Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung, Version 2.0
Boizenburg 2009
3950.Anon : Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibliography
Paryż 1979
3951.Anon : Kalendarzyk informacyjny na rok 1839
Warszawa 1838
3952.Anon : Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi
Warszawa 2006
3953.Anon : Building a National Strategy for Digital Preservation: Issues in Digital Media Archiving
Washington, DC 2002
3954.Anon : World Guide to Libraries
München 1999
3955.Anon : 25-lecie Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu AR w Lublinie. Księga Pamiątkowa
Zamość 2005
3956.Anon : 60-lecie Wydziału Rolniczego AR w Lublinie. Księga Pamiątkowa
Lublin 2004
3957.Anon : Społeczeństwo informacyjne
Dąbrowa Górnicza 2007
3958.Anon : Bibliografia publikacji pracowników WSP do 1976 r.
Kielce 1979
3959.Anon : Cases, scripts and information-seeking strategies : on the design of interactive information retrieval systems, SCILS Research Report No. 94-44.
New Brunswick, NJ 1994
3960.Anon : Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej : stan na dzień 30 czerwca 2001 r.
Warszawa 2001
3961.Anon : UNESCO: Towards Knowledge Societies. UNESCO World Report
Paris 2005
3962.Anon : Catalogus scriptorum religionis Societatis Jesu
Antwerpia 1613
3963.Anon : The net result : social inclusion in the information society : report of the National Working Party on Social Inclusion
London 1997
3964.Anon : Internet, społeczeństwo informacyjne, kultura
Tychy 2006
3965.Anon : Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu. Opus inchoatum a R. P. Petro Ribadenaire... 1602 continnuatum a... Ph. Alegambe... ad annum 1642. Recognitum et productum ad 1675 a Nathanele Sotvello.
Rzym 1676
3966.Anon : Encyklopedia PWN w trzech tomach. T. 1
Warszawa 1999
3967.Anon : To i owo a już historia. 18-tka Wydawnictwa Literatura
Łódź 2009
3968.Anon : Zarządzanie: teoria i praktyka
Warszawa 2007
3969.Anon : Słownik informatyki : polsko-angielsko-rosyjski
Warszawa 1989
3970.Anon : Chaos theory in psychology
Westport, CT 1994
3971.Anon : Chaos in brain function
Berlin 1990
3972.Anon : Bibliotekarstwo
Warszawa 1994
3973.Anon : Bibliografia publikacji pracowników WSP w Kielcach 1983-1986
Kielce 1987
3974.Anon : Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa
Warszawa 2009
3975.Anon : Dzieci, młodzież - Internet - biblioteka : wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży
Warszawa 2009
3976.Anon : Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T.1-2
Warszawa 1997
3977.Anon : Functional Requirements for Bibliographic Records : Final Report
München 1998
3978.Anon : Aging. Degradation of Paper. A literature survey
Stockholm 1989
3979.Anon : GIS Applications and Development
Zagreb 2006
3980.Anon : Joint Employment Report 2000. Part I: The European Union. Part II: The Member States
Brussels 2000
3981.Anon : Dzieje literatur europejskich
Warszawa 1977
3982.Anon : Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym
Warszawa 2002
3983.Anon : Estetyka pluralistyczna. Sympozjum w Setną Rocznicę Urodzin Władysława Tatarkiewicza
Warszawa 1988
3984.Anon : Geographic Information Systems in Research & Practice
Zagreb 2004
3985.Anon : eEurope 2002. An Information Society For All. Draft Action Plan prepared by the European Commission for the European Council in Feria.
Brussels 2000
3986.Anon : Geographic Information Systems in Research & Practice. IInd part
Zagreb 2005
3987.Anon : Polska Klasyfikacja Tematyczna. Wersja IV
Warszawa 1996
3988.Anon : Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020
2009
3989.Anon : The systems librarian: the role of librarian systems menager
London 1994
3990.Anon : Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych
2009
3991.Anon : Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej
Warszawa 1999
3992.Anon : Langzeitarchivierung. Methoden zur Erhaltung digitaler Dokumente
Heidelberg 2003
3993.Anon : Laienlektüre und Buchmarkt im späten Mittelalter
Frankfurt 1997
3994.Anon : Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju: teoria i praktyka
Kraków 2009
3995.Anon : Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 2002
3996.Anon : Encyklopedia językoznawstwa ogólnego
Wrocław 1999
3997.Anon : Jakość w bibliotekarstwie - zarządzanie jakością, badanie efektywności oraz narzędzia oceny usług bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych i naukowych (materiały bibliograficzne za lata 1995-2007)
Katowice 2007
3998.Anon : Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym
Warszawa 2009
3999.Anon : Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej
Kraków 1998
4000.Anon : Rocznik Statystyczny Kultury
Warszawa 2000
4001.Anon : Encyklopedia Popularna PWN
Warszawa 1999
4002.Anon : Geographical Information Systems. Interdisciplinary Aspects
Zagreb 2003
4003.Anon : Stres, bezrobocie, rozwód: poradnik bibliograficzny
Warszawa 1999
4004.Anon : Biblioteki publiczne w Liczbach 2008
Warszawa 2010
4005.Anon : The ethics of librarianship : an international survey
München 2002
4006.Anon : Poczty władców polskich. Tradycja państwowości
Warszawa 2005
4007.Anon : Obrazy Śmierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie wrzesień-listopad 2000
Kraków 2000
4008.Anon : Podstawy marketingu
Szczecin 1997
4009.Anon : Communication from the Commission: Strategies for jobs in the Information Sociaty
Brussels 2000
4010.Anon : Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji
2005
4011.Anon : Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 2. Cz.3
Warszawa 2001
4012.Anon : Słownik wyrazów obcych
Warszawa 1997
4013.Anon : Polski słownik bibliograficzny
Warszawa 1981
4014.Anon : Nomenklatura chemii nieorganicznej : zalecenia 1990
Wrocław 1998
4015.Anon : Słownik wiedzy o grójeckim. Z. 8
Warszawa 1999
4016.Anon : Commission Green Paper on the development of European standardization: action for faster technological integration in Europe
Brussels 1990
4017.Anon : Pazacenzurny peryjadyczny druk Białorusi (1971-1990) : kataloh
Mińsk 1998
4018.Anon : Maładyja hałasy biełaruskaj literatury
Mińsk 1995
4019.Anon : Theories of Information Behavior
Medford, NJ 2005
4020.Anon : Öffentliche Bibliothek. Manfest der UNESCO
Berlin 1994
4021.Anon : Boken i tiden. Betankande
Sztokholm 1997
4022.Anon : Przyszłość języka
Białystok 2001
4023.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Z. 6: Małopolska - Ziemie Ruskie
Wrocław 1960
4024.Anon : Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T.22
Poznań 1999
4025.Anon : Dramat obcy w Polsce 1765-1965. T.1-2
2001
4026.Anon : Słownik gwar polskich
Wrocław 1982
4027.Anon : Somfisken i vattnet. Barnens vag till sprak och läsande
Lund 2000
4028.Anon : The Cambridge Guide to Theatre
Cambridge 1992
4029.Anon : Att undervisa elever med svenska som andra sprak : ett referensmaterial
Sztokholm 2000
4030.Anon : Sieci neuronowe w zastosowaniach : praca zbiorowa
Wrocław 2005
4031.Anon : Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce
Warszawa 2003
4032.Anon : I Krajowe Targi Książki, Warszawa 14-18 września 1990
Warszawa 1990
4033.Anon : Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w Polsce Ludowej
Kraków 1990
4034.Anon : Rodzaje bibliografii : metodyka i technika ich opracowania
Warszawa 1984
4035.Anon : Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, opis bibliograficzny
Warszawa 1986
4036.Anon : Volumina legum. T. 8, Praca, konstytucje y przywileje Królestwa Polskiego
Petersburg 1860
4037.Anon : Nomenklatura związków organicznych. Cz. A-E
Warszawa 1979
4038.Anon : Słownik języka polskiego
Warszawa 1988
4039.Anon : From classification to 'knowledge organization': dorking revisited or 'past in prelude'
Hague 1997
4040.Anon : Total Quality Management in information services
London 1997
4041.Anon : Bazy danych : nowe technologie : praca zbiorowa : bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania
Warszawa 2007
4042.Anon : Total Quality Management. A sourcebook
Englewood Cliffs 1994
4043.Anon : Semantic Digital Libraries
Berlin//Heidelberg 2009
4044.Anon : Encyklopedia językoznawstwa ogólnego
Wrocław//Warszawa//Kraków 1993
4045.Anon : Cenzura w PRL : relacje historyków
Warszawa 2000
4046.Anon : Materiały i dokumenty do dziejów nauki polskiej w czasach II wojny światowej
Wrocław 1980
4047.Anon : Słownik haseł z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych
Warszawa 1975
4048.Anon : Heilkraft des Lesens : Erfahrungen mit d. Bibliotherapie
Freiburg im Breisgau 1988
4049.Anon : Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny
Poznań 1997
4050.Anon : 40 lat Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki. T. 1
Bydgoszcz 2000
4051.Anon : Bibliografia (adnotowana) prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych pracowników ATR za lata 1984-2000
Bydgoszcz 2001
4052.Anon : Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie: praca zbiorowa
Warszawa 2007
4053.Anon : Społeczeństwo informacyjne
Warszawa 2008
4054.Anon : Poesie und Therapie : über die Heilkraft der Sprache : Poesietherapie, Bibliotherapie, literarische Werkst?tten
Bielefeld 2005
4055.Anon : Literatura słowiańska wykładana w kolegium francuskim: streszczenie według tłumaczenia Feliksa Wrotnowskiego
Warszawa 1908
4056.Anon : Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie : informator
Warszawa 1966
4057.Anon : Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych : teoria i praktyka
Białystok 2005
4058.Anon : Die heilende Kraft der Sprache : Poesie- und Bibliotherapie in der Praxis
Dűsseldorf 2002
4059.Anon : Nowożytna myśl naukowa w szkołach i księgozbiorach polskiego Oświecenia
Wrocław 1976
4060.Anon : Literatur und Medizine
Zurych 2005
4061.Anon : 20 lat Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 1951-1971
Bydgoszcz 1972
4062.Anon : 45 lat wyższych studiów mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn
Bydgoszcz 1995
4063.Anon : Das Unbeschreibliche beschreiben, das Unsagbare sagen. Poesie- und Bibliotherapie mit Krebskranken: Ergebnisse eines Forschungsprojektes
Regensburg 2002
4064.Anon : Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm: problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko): poradnik bibliograficzny
Warszawa 1999
4065.Anon : Biblioteki Polskiej Akademii Nauk i towarzystw naukowych
Warszawa 1969
4066.Anon : Jankiel z Soplicowa. Podług poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz"
Łódź 1898
4067.Anon : Instrukcja tematowania i katalogu przedmiotowego
Warszawa 1991
4068.Anon : Cent ans de l'Office international de bibliographie : 1895-1995. Les prémisses du Mundaneum
Mons 1995
4069.Anon : Metodyka pracy archiwalnej
Warszawa 1998
4070.Anon : Le Mundaneum. Les archives de la connaissance
Bruxelles 2008
4071.Anon : Completing the Internal Market. White Paper from the Commission to the European Council
Brussels 1985
4072.Anon : Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy : wykaz wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych na 1987 rok
Bydgoszcz 1987
4073.Anon : Katalog dzieł nakładowych i w większości nabytych. Gebethner i Wolff w Warszawie, Nowosienna 9 i Krakowskie Przedmieście 15, w Lublinie Krakowskie Przedmieście 36
Warszawa 1912
4074.Anon : Bibliografia zawartości "Przeglądu Bibliotecznego" 1977-1996 (R.45-64)
Warszawa 1999
4075.Anon : Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego
Warszawa 1995
4076.Anon : Electronic records management handbook : State of California Records Management Program
Sacramento, CA 2002
4077.Anon : Polski słownik archiwalny
Warszawa//Łódź 1974
4078.Anon : 25 lat Wydziału Budownictwa Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy : działalność Wydziału Budownictwa w latach 1967-1992
Bydgoszcz 1992
4079.Anon : Recommendation concerning the international standardizatio of library statistics
Paryż 1970
4080.Anon : Biblioteki i księgozbiory naukowe w Bydgoszczy : informator
Bydgoszcz 1976
4081.Anon : 20 lat studiów rolniczych w Bydgoszczy
Bydgoszcz 1989
4082.Anon : The politics of risk society
Cambridge 1998
4083.Anon : Revised recojmmendations concerning the international standardization of ststistics on the production and distribution of books, newspapers and periodicals
Paryż 1985
4084.Anon : Biblioteka Szkoły Głównej Planowania i statystyki w warszawie: informator
Warszawa 1972
4085.Anon : Wykorzystanie nowych mediów w Polsce
Warszawa 2006
4086.Anon : Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane
Milano 1956
4087.Anon : Wydawnictwo "Śląsk": bibliografia 1969-1975
Katowice 1975
4088.Anon : Per un nuovo soggettario. Studio di fattibilita sul rinnovamento del soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane
Milano 2002
4089.Anon : Wydawnictwo "Śląsk": bibliografia 1974-1978
Katowice 1979
4090.Anon : Katalog Wydawnictwa Pojezierze 1957-1982
Olsztyn 1983
4091.Anon : Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki
Gdańsk 2005
4092.Anon : Wydawnictwo Lubelskie: 500 książek. Katalog 1957-1972
Lublin 1972
4093.Anon : Zarządzanie talentami w organizacji
Kraków 2008
4094.Anon : Britannica-edycja polska, T. 6
Poznań 1998
4095.Anon : Chaos theory in psychology and the life science
Mahwah, NJ 1995
4096.Anon : Bibliografia nazionale italiana. Soggetti. Liste di aggiornamento (1956-1985)
Firenze 1987
4097.Anon : Wissensliteratur im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Bedingungen, Typen, Publikum, Sprache
Wiesbaden 1993
4098.Anon : Chaos theory in psychology : contributions in psychology
Westport, CT 1995
4099.Anon : Wissensorganisierende und wissensvermittelende. Literatur im Mittelalter. Perspektive ihrer Erforschung
Wiesbaden 1987
4100.Anon : Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w Polsce w latach 1945-1989
Kraków 1991
4101.Anon : Nuovo soggettario. Guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto. Prototipo del thesaurus
Milano 2007
4102.Anon : Sonderforschungsbereich 231: Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter, 1986-1994
München 1994
4103.Anon : Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych
Warszawa 2010
4104.Anon : Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945-1971: wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Główną UAM w Poznaniu
Poznań 1972
4105.Anon : 25 lat prasy na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Kraków 1972
4106.Anon : Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Etwicklungsstufen
München 1992
4107.Anon : Słownik literatury polskiej XX wieku
Wrocław 1992
4108.Anon : Instytucje - publiczność - sytuacje lektury
Warszawa 1992
4109.Anon : Wydawnictwo "Śląsk": bibliografia 1954-1964
Katowice 1964
4110.Anon : La production du livre universitaire au moyen âge. Exemplar et pecia
Paryż 1988
4111.Anon : Handbook of communication science
London 1987
4112.Anon : Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 667
Warszawa 1988
4113.Anon : Wykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży
Warszawa 2008
4114.Anon : Próby zastosowania marketingu w bibliotekach
Warszawa 1997
4115.Anon : Wykaz działów katalogu rzeczowego dla małych bibliotek publicznych
Warszawa 2007
4116.Anon : Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych
Warszawa 2006
4117.Anon : Wissen für den Hof. Der spätmittelalterliche Verschriftungsprozess am Beispiel Heidelberg im 15. Jahrhundert
München 1994
4118.Anon : Zarządzanie talentami
Warszawa 2005
4119.Anon : Ruch wydawniczy w liczbach: 1944-1973: zestawienia retrospektywne
Warszawa 1974
4120.Anon : II Krajowe Targi Książki, Warszawa 13-17 września 1991
Warszawa 1991
4121.Anon : Blockbücher des Mittelalters. Bilder als Lektüre
Mainz 1991
4122.Anon : Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkynem
Wrocław 1969
4123.Anon : Printing the written word. The social history of books, ca. 1450-1520
Ithaca, NY 1991
4124.Anon : La réforme et le livre. L'Europe de l'imprimé
Paryż 1990
4125.Anon : Der Ursprung von Literatur. Medien/Rollen/Kommunikationssituation zwischen 1450 und 1650
München 1988
4126.Anon : Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa 1997
4127.Anon : Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ciągłego
Warszawa 2007
4128.Anon : Polityki Arystotelesowey, to jest rządu Rzeczypospolitej z dokładem księgi wtore
Kraków 1605
4129.Anon : Sharing, privacy and trust in our networked wirld: a report to the OCLC membership
Dublin 2007
4130.Anon : Kartoteka wzorcowa języka KABA. Cz.1. Nazwy własne
Warszawa 1994
4131.Anon : "Gorące" problemy edukacji w Polsce: ekspertyzy i opinie
Warszawa 2007
4132.Anon : Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych
Warszawa 1997
4133.Anon : Kształcenie bibliotekarzy szkolnych
Kraków 1993
4134.Anon : Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Warszawa 2005
4135.Anon : Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Warszawa 2001
4136.Anon : Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 2. Cz. 2
Warszawa 1994
4137.Anon : Hasła osobowe, korporatywne i tytuły ujednolicone : zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych
Warszawa 1999
4138.Anon : Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum
Lwów 1922
4139.Anon : Komputerowy słownik języka polskiego PWN
Warszawa 1996
4140.Anon : Pisma krytyczno-literacki Marii Konopnickiej
Warszawa 1988
4141.Anon : Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN: wybór tekstów z literatury naukowej. Cz. 1-3
Kraków 1977
4142.Anon : Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze
Warszawa 2010
4143.Anon : Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN : wybór tekstów z literatury naukowej. Cz. 1-3
Kraków 1974
4144.Anon : Spis tytułów prasy ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939
Warszawa 1983
4145.Anon : Materialität der Kommunikation
Frankfurt 1988
4146.Anon : Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T. 6
Warszawa 1997
4147.Anon : Metodyka bibliograficzna : poradnik dla utworów bibliografii specjalnych
Warszawa 1963
4148.Anon : Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie: antologia narodowych kodeksów etycznych
Warszawa 2008
4149.Anon : Gutenberg - "aventur und kunst". Von Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution. Asstelungskatalog
Mainz 2000
4150.Anon : Harcerstwo żeńskie w Warszawie w latach 1911-1949
Warszawa 1995
4151.Anon : Polska prasa konspiracyjna lat 1939-1945 i początki prasy w Polsce Ludowej
Kraków 1979
4152.Anon : Harcerki 1939-1945: relacje - pamiętniki
Warszawa 1985
4153.Anon : Harcerki 1939-1945
Warszawa 1973
4154.Anon : Perceptions of libraries and information resources: a report to the OCLC membership
Dublin 2005
4155.Anon : Krytyka i krytycyzm w nauce
Warszawa 1998
4156.Anon : Ministerstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach
Warszawa 2000
4157.Anon : Spis telefonów Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 1988
4158.Anon : Skład osobowy [Uniwersytetu Śląskiego] w roku 1978
Katowice 1978
4159.Anon : Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Akta nr 1-245
Warszawa 1977
4160.Anon : Skład osobowy [Uniwersytetu Śląskiego] w roku akademickim 1973/1974
Katowice 1974
4161.Anon : Opis bibliograficzny dokumentów w formacie USMARC w systemie Horizon. Cz. 1, Książka
Poznań 1999
4162.Anon : Popularna encyklopedia powszechna
Kraków 1995
4163.Anon : Format USMARC opisu katalogowego książek : instrukcja wypełniania rekordu w VTLS
Warszawa 1993
4164.Anon : Encyklopedia Warszawy
Warszawa 1994
4165.Anon : Bibliografia Bibliografii Polskich
Warszawa
4166.Anon : Muzeum Śląskie. Szkice z przeszłości
Katowice 1984
4167.Anon : Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego
Warszawa 2009
4168.Anon : Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce
Łódź
4169.Anon : Nowy Leksykon PWN
Warszawa 1998
4170.Anon : Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym
Warszawa 1999
4171.Anon : Słownik komputerowy Microsoft Press
Warszawa 2000
4172.Anon : Polska literatura w przekładach : bibliografia 1945-1970
Warszawa 1972
4173.Anon : Instytut Pedagogiczny w Katowicach w latach 1930-1932
Katowice 1932
4174.Anon : Mexico: Guía breve de uso de Marca
4175.Anon : Instytut Pedagogiczny w Katowicach : [program]
Katowice 1928
4176.Anon : 80 lat historii kształcenia nauczycieli na Śląsku
Katowice 2009
4177.Anon : Enciklopedičeskij Slovar' Granat. Moskwa 1891-1903
Moskwa
4178.Anon : Functional Requirements for Bibliographic Records : final report
München 1998
4179.Anon : Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Akta nr 15. T. 1
Warszawa 1977
4180.Anon : Literatura polska w przekładach 1990-2000
Warszawa 2000
4181.Anon : Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych i otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1988-1989 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Bibliotekę Śląską
Katowice 1989
4182.Anon : Encyklopedia wiedzy o książce
Wrocław//Warszawa//Kraków 1971
4183.Anon : Wykaz czasopism polskich przechowywanych w sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. Cz. 1
Katowice 1985
4184.Anon : Słownik pracowników książki polskiej
Warszawa//Łódz 1972
4185.Anon : Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989
Warszawa 1995
4186.Anon : Stanisława Michalskiego autobiografia i działalność oświatowa
Wrocław//Warszawa//Kraków 1967
4187.Anon : Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Katowice 2006
4188.Anon : Guidelines for Subject Authority and Reference Entries
München 2003
4189.Anon : Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung
2008
4190.Anon : Adaptacja formatu USMARC do polskich zasad katalogowania: opis bibliograficzny i zasady wyboru haseł
Warszawa 2001
4191.Anon : Leksykon naukowo-techniczny
Warszawa 1984
4192.Anon : Normalizacja. Cz. 1
Warszawa 2001
4193.Anon : Działalność bibliotek publicznych : standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO
Warszawa 2002
4194.Anon : An Audit Checklist for the Certification of Trusted Digital Repositories: Draft for Public Comment
Mountain View, CA 2005
4195.Anon : Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie : praca zbiorowa
Warszawa 1961
4196.Anon : Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS): Draft Recommendation for Space Data System Standarts: CCSDS 650.0-R-1: Red Book
1999
4197.Anon : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie 1935-1960
Kraków 1960
4198.Anon : Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive: Version 1: Entwurf zur öffentlichen Kommenterung
Frankfurt am Main 2006
4199.Anon : Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities: An RLG-OCLC Report
Mountain View, CA 2002
4200.Anon : Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist: Version 1.0
2007
4201.Anon : Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008 : "Non omnis moriar"
Katowice 2008
4202.Anon : Perceptions of libraries, 2010 : context and community : a report of the OCLC membership
Dublin 2010
4203.Anon : Encyklopedia socjologii
Warszawa 1998
4204.Anon : Attributes of a Trusted Digital Repository: Meeting the Needs of Research Resources: An RLG-OCLC Report: Draft fot Public Comment
Mountain View, CA 2001
4205.Anon : Wielka encyklopedia PWN. T. 28
Warszawa 2005
4206.Anon : Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. T. 2 : współczesny język polski
Wrocław 1993
4207.Anon : Gutenberg aventur und Kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution
Mainz 2000
4208.Anon : Prace Zjazdu Techników Polaków w Moskwie 23-28 IX/6-11 X 1917. Cz. 1, Sprawozdania
Moskwa 1918
4209.Anon : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1
Warszawa 2003
4210.Anon : Słownik języka polskiego
Warszawa 1981
4211.Anon : Polskie biblioteki medyczne: informator
Warszawa 1990
4212.Anon : Opis książki w formacie MARC 21: zasady tworzenia rekordu bibliograficznego i rekordu egzemplarza w systemie INNOPAC w Bibliotece Narodowej
Warszawa 2002
4213.Anon : Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1611-1625
Wilno 1915
4214.Anon : Słownik języka polskiego
Warszawa 1978
4215.Anon : Encyklopedia wiedzy o prasie
Wrocław 1976
4216.Anon : Fakty i liczby
Warszawa 2006
4217.Anon : Popularna encyklopedia mass mediów
Poznań 1999
4218.Anon : Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie
Warszawa 2000
4219.Anon : European Organization of Quality Control: Glossary of Terms used in Qulity Control
Rotterdam 1976
4220.Anon : Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC : poradnik
Warszawa 1997
4221.Anon : Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki: wersja ze zmianami redakcyjnymi Marii Lenartowicz
Warszawa 2005
4222.Anon : Guidelines for Libraries Serving Hospital Patients and the Elderly and Disabled in Long-Term Care Facilities
Hague 2000
4223.Anon : Qualititative research and hypermedia : etnography for the digital age
London 2005
4224.Anon : Projektowanie i systemy : zagadnienia metodologiczne. T 1-15
Wrocław 1978
4225.Anon : Bibliografia : wykaz publikacji i raportów naukowych pracowników Wyższej szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku 1969-1980
Gdańsk 1981
4226.Anon : Polonica zagraniczne : bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku. T. 1, A-J
Warszawa 1975
4227.Anon : Polonica zagraniczne : bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku. T. 2, K-Q
Warszawa 1987
4228.Anon : Katalog Biblioteki Instytutu Pedagogicznego
Katowice 1934
4229.Anon : Słownik angielsko-polski : informatyka (z indeksem polsko-angielskim)
Warszawa 1994
4230.Anon : Inny słownik języka polskiego PWN. T.1 : a - o
Warszawa 2000
4231.Anon : Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu na polski język z pilnością według łacińskiej Bibliej od Kościoła Katolickiego powszechnie przyjętej nowo wyłożona
Kraków 1561
4232.Anon : Materiały dokumentacyjno-bibliograficzne do dziejów kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. T. 1 : bibliografia podmiotowa druków zagłębiowskich do 1939 roku
Sosnowiec 1985
4233.Anon : Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim za lata 1973-1977
Wrocław 1979
4234.Anon : Ars moriendi ex variis scripturarum sententiis collecta cum figuris ad resistendum in mortis agone diabolicae sugestioni
Landshut 1514
4235.Anon : Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis ac misticis
Norymbergia 1497
4236.Anon : Incunabula quae in bibliothecic Poloniae asservantur. Vol. 1
Wratislaviae//Varsaviae//Cracoviae 1970
4237.Anon : Bibliografia pracowników AWF w Katowicach 1980-1986
Katowice 1988
4238.Anon : Encyklopedia Warszawy
Warszawa 1994
4239.Anon : Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej
Wrocław 1973
4240.Anon : Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 1993
4241.Anon : Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów
Warszawa 2000
4242.Anon : Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". T 4-6 : Oświecenie
Warszawa 1966
4243.Anon : Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Warszawa 1989
4244.Anon : Perceptions of Libraries, 2010 : context and community : a report to the OCLC membership
Dublin, OH 2011
4245.Anon : Technika informatyczna : słownictwo znormalizowane
Warszawa 1999
4246.Anon : Słownik pracowników książki polskiej. Suplement
Warszawa 1986
4247.Anon : Microsoft encyklopedia komputerowa
Warszawa 2002
4248.Anon : Współczesne teorie organizacji
Warszawa 1983
4249.Anon : Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 17 : komat - krasula
Poznań 1998
4250.Anon : Digitalizacja piśmiennictwa
Warszawa 2010
4251.Anon : Języki specjalistyczne - słownik terminologii przedmiotowej
Warszawa 2005
4252.Anon : Słownik współczesnego języka polskiego. T. 2 : f - m
Kraków 2000
4253.Anon : Materiały dokumentacyjno-bibliograficzne do dziejów kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. T. 3 : bibliografia dodatków do prasy śląskiej wychodzącej w latach 1922-1939
Sosnowiec 1988
4254.Anon : Bibliografia pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-1990
Wrocław 1991
4255.Anon : Statut organizacyjny Instytutu Pedagogicznego w Katowicach
Katowice 1934
4256.Anon : Inwentarz domu Zgromadzenia XX. Misyonarzy Świeckich w Krakowie 1875 roku
4257.Anon : Wawel 1000-2000. Wystawa jubileuszowa. Katalog. T.2, Skarby Archidiecezji Krakowskiej, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, maj-wrzesień 2000
Kraków 2000
4258.Anon : Miasto Kraków. Cz. 5. 2, Kazimierz i Stradom - kościoły i klasztory
Warszawa 1994
4259.Anon : Misjonarze św. Wincentego w Polsce (1651-2001). T. 1, Dzieje
Kraków 2001
4260.Anon : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach 1950-1968
Katowice 1971
4261.Anon : Archiwum Themersonów w Polsce
Katowice 2003
4262.Anon : Księga pamiątkowa - kościół Świętego Krzyża w Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji : 1696 -1996
Warszawa//Kraków 1996
4263.Anon : Z działalności Instytutu Pedagogicznego w Katowicach w latach 1932/33-1934
Katowice 1935
4264.Anon : Reguły i konstytucje Zgromadzenia Misji
Kraków 1986
4265.Anon : Nowa encyklopedia PWN. T. 2
Warszawa 1997
4266.Anon : Ruch Wydawniczy w Liczbach
Warszawa 1955
4267.Anon : My też. Seniorzy w Unii Europejskiej
Warszawa 2004
4268.Anon : Polska filozofia powojenna. T. 1-2
Warszawa 2001
4269.Anon : Program naukowy 3-letniego Studium Instytutu Pedagogicznego w Katowicach w latach 1936/37-1938/39. Cz.1-2
Katowice 1938
4270.Anon : BUWIM ? Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Szkolnictwo wyższe w Polsce ? 2000 Przewodnik
4271.Anon : Encyclopedia of Library and Information Sciences
Florida 2010
4272.Anon : Inwentarz Domu Zgromadzenia XX. Missyonarzy świeckich na Stradomiu w Krakowie w roku 1875
4273.Anon : USMARC w systemie ALEPH : wydawnictwa zwarte
Warszawa 1997
4274.Anon : Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim : słownik biobibliograficzny. T. 1-2
Sosnowiec 2002
4275.Anon : Historia Biblioteki Stradomskiej.
4276.Anon : Wykaz alfabetyczny deskryptorów stosowanych w indeksowaniu dokumentów z zakresu kultury fizycznej
Warszawa 1976
4277.Anon : Elenchus Venerabilis Cleri tam Saecularis quam Regularis Dioeceseos Cracoviensis S. Sedi Apostolicae Immediate Subiectae pro Anno Domini
Kraków 1889
4278.Anon : Bibliografia zawartości Przeglądu Bibliotecznego 1927-1976 (R. 1-14)
Wrocław 1978
4279.Anon : Grecja - wyspy. Praktyczny przewodnik Pascala
Bielsko-Biała 1999
4280.Anon : Bibliografia katechetyczna 1945-1995
Warszawa 1999
4281.Anon : Materiały dokumentacyjno-bibliograficzne do dziejów kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. T. 2 : bibliografia tekstów literackich i paraliterackich opublikowanych w wybranych czasopismach oraz kalendarzach na Śląsku w okresie powstań śląskich i plebiscytu 1919-1921
Sosnowiec 1985
4282.Anon : Odpowiedzi na pytania dotyczące historii Biblioteki Stradomskiej udzielone przez ks. Rafała Markitona w roku 1979
4283.Anon : Bibliografia analityczna glottodydaktyki polskiej i obcej. T. 1-3
Warszawa 1995
4284.Anon : Polonica zagraniczne : bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku. T. 3, R-Ż
Warszawa 1991
4285.Anon : Zarządzanie i komunikowanie. Tendencje rozwoju badań naukowych progu XXI w.
Kraków 1999
4286.Anon : Zróżnicowania komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- i egzogennych (w świetle bioelektrycznej metody ingedancji).
Wrocław 1997
4287.Anon : Catalogus Librorum Congregationis Missionis Domus Stradomiensis Anno 1728
4288.Anon : Słownictwo znormalizowane : technika informatyczna
Warszawa 1999
4289.Anon : Dokumenty Związku Polaków na Litwie 1988-1998
Wilno 2003
4290.Anon : Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych 1958
Warszawa 1960
4291.Anon : Osobowe źródła informacji : zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze
Kraków 2008
4292.Anon : Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990
Warszawa 2001
4293.Anon : Agentura w akcji
Kraków 2007
4294.Anon : Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1984
Warszawa 1994
4295.Anon : Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
Warszawa 2005
4296.Anon : Aktywność fizyczna. Psychofizykalne aspekty profilaktyki i terapii
Gdańsk 1996
4297.Anon : Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna
Warszawa 1997
4298.Anon : Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego
Wrocław 1976
4299.Anon : Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1982
Warszawa 1984
4300.Anon : Bibliografia wydawnictw ciągłych 1958-1970
Warszawa 2002
4301.Anon : Joga dla zdrowia
Częstochowa 2004
4302.Anon : Bibliografia wydawnictw ciągłych 1971-1975
Warszawa 2000
4303.Anon : Wstęp do informatyki
Warszawa 1998
4304.Anon : Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie
Kraków 1997
4305.Anon : Słownik terminologii medialnej
Kraków 2006
4306.Anon : Benchmarking : a quide for your journey to best-practice process
Houston, TX 2001
4307.Anon : Biblioteki Publiczne w liczbach 2005
Warszawa 2006
4308.Anon : Program sprawozdawczo-wyborczy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oddziału rejonu wileńskiego
Wilno 2007
4309.Anon : Literatura dla dzieci i młodzieży
Warszawa 1959
4310.Anon : Inwentarz archiwum "Wiadomości" (1946-1981) oraz archiwów "Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich" (1940-1944), nagrody "Wiadomości" (1958-1990) i Mieczysława Grydzewskiego (1939-1971)
Toruń 2006
4311.Anon : Mini-Mikro CDS/ISIS : (wersja 2.3) : dokumentacja użytkowa : przekład zespolony
Warszawa 1991
4312.Anon : Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5 : edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka
2009
4313.Anon : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji
Toruń 2007
4314.Anon : Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory
Warszawa 1997
4315.Anon : Wytyczne opracowania rękopisów w bibliotekach polskich
Wrocław 1955
4316.Anon : Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1981
Warszawa 1984
4317.Anon : Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych 1972-1974 : Czasopisma nowe, zawieszone i zmieniające tytuł
Warszawa 1978
4318.Anon : Wokół teczek bezpieki : zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze
Kraków 2006
4319.Anon : The Delphi Method: techniques and applications
Reading, MA 2002
4320.Anon : Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1983
Warszawa 1990
4321.Anon : Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych
Warszawa 1990
4322.Anon : Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce
Warszawa 2003
4323.Anon : Tezaurus Technologii Żywności i Przemysłu Spożywczego
Warszawa 1996
4324.Anon : Literatura piękna
Warszawa 1959
4325.Anon : Sprawozdanie TCL na Górny Śląsk za 1937 rok
Katowice 1938
4326.Anon : Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza : teoria i praktyka pracy operacyjnej SB
Kraków 2009
4327.Anon : Lustracja w krajach Europy Środkowej i państwach bałtyckich
Warszawa 2009
4328.Anon : Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010
Warszawa 2010
4329.Anon : Literatura popularnonaukowa: książki, czasopisma, materiały audiowizualne
Warszawa 1962
4330.Anon : Reconstitution of the Memory of Poland
Warszawa 2000
4331.Anon : Języki informacyjne opracowane, adaptowane i wykorzystywane w Polsce (stan na 31.12.1994 r.)
Warszawa 1994
4332.Anon : Katalog polskich baz danych Mikro CDS/ISIS : (stan na 30.04.1995 r.)
Warszawa 1995
4333.Anon : Zastosowania komputera w bibliotece: poradnik
Warszawa 1996
4334.Anon : Informator o działalności informacyjnej w górnictwie
Katowice 1974
4335.Anon : Byłgarska kniga: enciklopedia
Sofia 2004
4336.Anon : Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce : informator
Warszawa 1998
4337.Anon : 80 lat historii Muzeum Śląskiego w Katowicach. 20 lat restytucji
Katowice 2004
4338.Anon : Rada Dziedzictwa Archiwalnego
Warszawa 2001
4339.Anon : Wirtualna edukacja: koncepcja i wybrane kierunki realizacji: praca zbiorowa
Katowice 2005
4340.Anon : Archiwa państwowe w Polsce : przewodnik po zasobach
Warszawa 1998
4341.Anon : Informacja Unii Europejskiej : informacja drukowana, elektroniczna, audiowizualna, videotext i telewizja satelitarna
Warszawa 1998
4342.Anon : Analysing language in restricted domains
1986
4343.Anon : Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. Tom 2 : P-Z
Warszawa 2000
4344.Anon : Archiwa w Polsce : informator adresowy
Warszawa 2000
4345.Anon : Sprachführer Bibliotheken in der Euroregion Neisse = Przewodnik biblioteki w Euroregionie Nysa = Průvodce knihovny v Euroregionu Nisa
Zittau 2002
4346.Anon : Muzeum Śląskie w Katowicach (1927-1939)
Katowice 1984
4347.Anon : Z etnograficznych wędrówek po Śląsku. Kolekcje Mieczysława Gładysza w Muzeum Śląskim
Katowice 2003
4348.Anon : Encyklopedia wiedzy o książce
Wrocław 1971
4349.Anon : Muzeum Śląskie w Katowicach. Wystawy w latach 1985-2004
Katowice 2005
4350.Anon : Przewodnik po zawodach
Warszawa 2003
4351.Anon : Prawo Internetu
Warszawa 2004
4352.Antonioni M.: Scenariusze
Warszawa 1989
4353.Antonius Muratus Marcus : Orationes
Lipsiae 1660
4354.Antoszkiewicz J: Metody heurystyczne : twórcze rozwiązywanie problemów
Warszawa 1990
4355.Arijon D.: Gramatyka języka filmowego
Warszawa 2010
4356.Aristoteles : Metaphisica
Lipsiae 1492
4357.Aristoteles : De anima
Lipsiae 1492
4358.Aristoteles : De caelo et mundo
Lipsiae 1492
4359.Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kraków 2000
4360.Aromatico A.: Alchemia. Nauka czy magia
Warszawa 2002
4361.Aronson E.: Człowiek istota społeczna
Warszawa 2000
4362.Arscot D.: Londyn, Anglia i Walia
Warszawa 1996
4363.Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym : zagadnienia relewancji
Warszawa 1997
4364.Arystoteles : Polityka
Warszawa 1964
4365.Arystoteles : Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka.
Warszawa 2004
4366.Atkinson P., Hammersley M.: Metody badań terenowych
Poznań 2000
4367.Atton C.: Alternative literature: a practical guide for librarians
Aldershot 1996
4368.B[oras] Z: Książęta Pomorza Zachodniego. Z dziejów dynastii Gryfitów
Poznań 1968
4369.Bacon F.: Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy
Warszawa 1995
4370.Bajerowa I.: Zarys historii języka polskiego 1939-2000
Warszawa 2003
4371.Balińska M., Mostowicz E.: Potrzeby informacyjne małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badania ankietowego w wybranych stowarzyszeniach przedsiębiorców województwa mazowieckiego)
Warszawa 2000
4372.Balzer O.: Przyczynek do historii źródeł prawa polskiego
Kraków 1903
4373.Bałabanow A.: Iz edin żywot
Sofia 1934
4374.Bangert-Drowns R. L., Mathison S.: Encyclopedia of evaluation
Vancouver 2004
4375.Bangrowa I.: Nacjonalnyje biblioteki i problemy rozwitja bibliotecznowo diela w konce XXI wieka
Moskva 2004
4376.Bańkowska-Bober K.: Statystyka wydawnictw w Polsce : historia, metodyka i organizacja
Warszawa 2006
4377.Bańkowski A.: Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1-2
Warszawa 2000
4378.Bańkowski P.: Powrót do kraju po stu latach: rewindykacja rękopisów z b. Bibljoteki Sztabu Głównego w Petersburgu, wywiezionych z Polski po upadku Powstania Listopadowego
Warszawa 1930
4379.Bańkowski P.: Rękopisy rewindykowane przez Polskę z ZSRR na podstawie traktatu ryskiego i ich dotychczasowe opracowania
Warszawa 1937
4380.Barbosa A: Collectanea in Codicem
Lugduni 1657
4381.Baron N. S.: Always on : language in an online and mobile world
Oxford 2008
4382.Bârozkina N. U.: Gistoryâ knigadrukavannâ Belarusi (XVI-pačatak XX st.)
Minsk 1998
4383.Bârozkina N. U.: Gistoryâ knigadrukavannâ Belarusi (XVI - pačatak XX st.) : dapuščana Ministerstvam adukacyi Respubliki Belarus' u âkasci vučebnaga dapamožnika dlâ studentau gistaryčnyh i bibliâtečnyh specyjal'nascej vyšejšyh navučal'nyh ustanou
Minsk 2000
4384.Barteczek D., Dzikowski J., Kramer J.: Wpływ cen na strukturę konsumpcji w warunkach kryzysu gospodarczego
Warszawa 1983
4385.Bartoszewicz J: Pomniki rytownictwa krajowego. Oddział I
Warszawa 1858
4386.Bartoszewicz J: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy, prymasi Królestwa Polskiego : wizerunki z Galeryi Łowickiej objaśnione textem historycznym
Warszawa 1858
4387.Bator J.: Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek "drugiej fali"
Gdańsk 2001
4388.Batorowska H.: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji
Warszawa 2009
4389.Batorowska H.: Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym. Wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych
Kraków 2001
4390.Baverstock A.: Marketing w wydawnictwie : fantazja czy rzeczywistość?
Kraków 1997
4391.Baverstock A.: Marketing w wydawnictwie : fantazja czy rzeczywistość?
Kraków 1996
4392.Bazylow L.: Historia nowożytnej kultury rosyjskiej
Warszawa 1986
4393.Beauvois D.: Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie
Paryż 1988
4394.Bednarska-Ruszajowa K.: Biblioteki i książki w pamiętnikach polskich XVIII-XX w.
Kraków 2003
4395.Bendkowski J.: Praktyczne zarządzanie organizacjami : kompetencje menedżerskie
Gliwice 2008
4396.Bendkowski J.: Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwie.
Gliwice 1993
4397.Bergeron B.: Essentials of Knowledge Management
Hoboken, NJ 2003
4398.Berkowitz S. D., Wellman B.: Social Structures: a network approach
New York, NY 1988
4399.Bernoulli J.: Reichen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und Pohlen in den Jahren 1777 und 1778. T. VI Ruckreise von St. Petersburg uber Mietau Und Warschau nach Berlin
Lipsk 1780
4400.Besson L.: Artur i Minimki
Warszawa 2004
4401.Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych
Warszawa 1999
4402.Białkowska B.: Biblioteka publiczna dla dzieci : wybrane zagadnienia
Warszawa 1980
4403.Białkowska B.: Wybrane zagadnienia organizacji i wyposażenia bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży
Warszawa 1992
4404.Białokozowicz B.: Między wschodem a Zachodem : z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej
Białystok 1998
4405.Białousz S.: Stan obecny i koncepcja kształcenia w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej
Warszawa 2005
4406.Białynia-Chołodecki J: Półtorawiecze zakładu typograficznego Piller - Neumann we Lwowie
Lwów 1922
4407.Bielicka L. A., Ścibor E.: Wprowadzenie do teorii języków informacyjnych
Warszawa 1981
4408.Bieńkowska B.: Staropolski świat książek
Wrocław 1976
4409.Bieńkowska B.: Staropolski świat książek
Wrocław 1976
4410.Bieńkowski W.: Poprzednicy Oskara Kolberga na polu badań ludoznawczych w Polsce
Wrocław 1956
4411.Bieńkowski W.: O pseudonauce bibliologii i o najpilniejszych zadaniach bibliografii
Warszawa 1953
4412.Bjorkquist A, Renkiewicz F: A Guide to Polish American Newspapers and Periodicals in Microform
Minneapolis,MN 1988
4413.Bloor I., Ward S., Sumsion J., Fuegi D.: Library performance indicators and library management tools
Luxemburg 1995
4414.Bober AW: Historia drukarń i stowarzyszeń drukarskich we Lwowie. W 70-tą rocznicę powstania stowarzyszenia "Wzajemnej Pomocy", a w 50-tą rocznicę założenia stowarzyszenia "Ognisko"
Lwów 1926
4415.Bobiński G.: Libraries and librarianship. Sixty years of challenge and change
Lanham, Md 2007
4416.Bobryk J.: Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media
Warszawa 2001
4417.Bock F. S.: Historia antitrinitariorum T. 1-2
Hartungii/RUS//Lipse/DEU
4418.Boć J.: Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe
Warszawa 1994
4419.Boegh K.: Three centuries at the Royal Library
Copenhagen 1991
4420.Boekhorst P., Poll R.: Measuring Quality:International Guidelines for Performance mmeasurement in academic libraries
Monachium 1996
4421.Boekhorst P., Poll R.: Mierzenie jakości. Międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich
Wrocław 2004
4422.Boekhorst P., Poll R.: Measuring quality : performance measurement in libraries
München 2007
4423.Boekhorst P., Poll R.: Measuring quality : international guidelines for performance measurement in academic libraries
München 1996
4424.Boekhorst P., Roswitha P.: Measuring Quality: Perfomance Measurement in libraries
München 2007
4425.Boekhorst P., Roswitha P.: Measuring Quality: International Guidelines for Perfomance Measurement in Academic Libraries
München 1996
4426.Bogucka M.: Dzieje kultury polskiej do 1918 roku
Wrocław 1991
4427.Bogucka M.: Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XX
Warszawa 2005
4428.Boguta M., Bylicki A.: Polityka naukowa, badawcza i rozwojowa Unii Europejskiej
Gliwice 1998
4429.Bohonos M: Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. [T. 2], Addenda, indices
Wratislaviae 1993
4430.Bojar B.: Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej
Warszawa 2005
4431.Bojar B.: Zarys językoznawstwa dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Warszawa 1991
4432.Bojar B.: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 2002
4433.Bolesta-Kukułka K.: Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania
Warszawa 2000
4434.Bolonois W: [Lexicon Gallico-Italiano-Hispanicum]
[bm]
4435.Bolter J. D.: Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of Writing
New York, NJ 1991
4436.Bolter J. D.: Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera
Warszawa 1990
4437.Bombicki M.R.: Kto jest kim w Polsce nowego millenium (2000-2002) : encyklopedia actus purus
Poznań 2002
4438.Bonazzi G: Schema di catalogo systematico per le biblioteche
Parma 1890
4439.Bonczyk N.: Stary kościół miechowski
Katowice 1987
4440.Bono E. de: Lateral thinking for management : a handbook
Harmondsworth 1984
4441.Bonstingl J. J.: Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji
Warszawa 1999
4442.Bonstingl J. J.: Szkoły jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji
Warszawa 1999
4443.Booch G.: Object - Oriented Analysis and Design with Applications
Redwood City,CA 1994
4444.Borchardt P.: Eine Marketingkonzeption für Öffentliche Bibliotheken
Berlin 1987
4445.Borcholten Lundergensis J: Super tres priores institutionum Justiniani libros commentaria
4446.Borcholten Lundergensis J: Commentaria in Institutionum Justiniani
Helmstadii 1596
4447.Borecka I.: Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. Wstęp do biblioterapii
Olsztyn 1991
4448.Borecka I.: Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do biblioterapii
Olsztyn 1991
4449.Borecka I.: Biblioterapia formą terapii pedagogicznej. Skrypt dla studentów pedagogiki
Wałbrzych 2001
4450.Borecka I.: Biblioterapia. Teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć
Gorzów Wielkopolski 2002
4451.Borecka I.: Biblioterapia w szkole. Poradnik dla bibliotekarzy
Legnica 1998
4452.Borecka I.: Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik
Warszawa 2001
4453.Borecka I.: Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
Olsztyn 1991
4454.Borecka I.: Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy
Wałbrzych 2002
4455.Borecka I., Ippoldt L.: Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii
Wrocław 1998
4456.Borecka I., Wontorowska-Roter S.: Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy
Wałbrzych 2003
4457.Borecka J: Biblioterapia - nowa szansa książki
Olsztyn 1992
4458.Borecka J: Biblioterapia : przewodnik metodyczny dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Olsztyn 1991
4459.Borghoff U.: Vergleich bestehender Archivierungssysteme
2005
4460.Borghoff U.: Langzeitarchivierung. Methoden zur Erhaltung digitaler Dokument
Heidelberg 2003
4461.Borgman C. L.: Scholarship in the digital age: information, infrastructure, and the Internet
London 2007
4462.Borow T.: Kniga i literatura
Sofia 1981
4463.Borowska A, Klenczon W.: Listy tematów i określników Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej, dotyczących szeroko rozumianej edukacji
Warszawa 2004
4464.Boryczka B.: Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy
Bydgoszcz//Warszawa 2003
4465.Bostick S. L.: The development and library anxiety scale
Detroit, MI 1992
4466.Bostick S. L.: The development and validation of the Library Anxiety Scale
Wayne, MI 1992
4467.Bostick S. L., Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Library anxiety: Theory, research, and applications
Lanham,MD 2004
4468.Bostick S. L., Ownegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Library anxiety. Theory, research and applications
Lanham, Md 2004
4469.Botterman M., Johnston P.: Status Report on European Telework - New Methods of Work
Londyn 1999
4470.Bouchot H.: Les deux cents incunables xylographiques du Département des Estampes
Paris 1903
4471.Boulter L., Bendell T.: Benchmarking : jak uzyskać przewagę nad konkurencją
Kraków 2000
4472.Bourdieu P.: Contre-feux 2: pour un movement social europeen
Paryż 2001
4473.Boussinot R.: Dictionare Bordes des Synonymes, Analogies, Antonimes
Paryż 1981
4474.Bouvier I.: Regeln für die alphabetische Katalogisierung : RAK
Wiesbaden 1977
4475.Boyé E: U kolebki modernizmu. Estetyczne poglądy na łamach krakowskiego "Życia"
Kraków 1922
4476.Bradford S.C.: Documentation
Washington, DC 1950
4477.Brederodius PK: Analysis resolutio dialectica quatuor Librorum Institutionum Imperialium
Strassbourg 1593
4478.Bricmont J., Sokal A.: Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów
Warszawa 2004
4479.Brodzka O.: O kryteriach realizmu w badaniach literackich
Warszawa 1967
4480.Brooke J.: King George III
London 1973
4481.Brooking A.: Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory
London 1999
4482.Brophy J. E.: Motywowanie uczniów do nauki
Warszawa 2004
4483.Brophy P., Craven J.: Non-Visual Access to the Digital Library (NoVA) : the use of the digital library interfaces by blind and visually impaired people
Manchester 2003
4484.Brown C. M.: Human-Computer Interface Design Guidelines
Norwood, NJ 1998
4485.Brown E.: Bibliotherapy and its Widening Application
Matuchen, NJ 1975
4486.Brown J.: Biblioteka pisarzów assystencyi polskiej Towarzystwa Jezusowego.
Poznań 1862
4487.Bryson J.: Effective library and information centre management
Vermont 1990
4488.Brzoza L.: Działalność zjednoczeniowa generała Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952-1956
Warszawa 1989
4489.Buchwald-Pelcowa P.: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem
Warszawa 1997
4490.Buchwald-Pelcowa P.: Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku : bibliografia
Wrocław 1981
4491.Buchwald-Pelcowa P.: Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII
Kraków 2005
4492.Buchwald-Pelcowa P.: Cenzura w dawnej Polsce : między prasą drukarską a stosem
Warszawa 1997
4493.Bukowski Z., Dąbrowski K.: Świt kultury europejskiej
Lublin 1935
4494.Burakowski J.: Samorządowa biblioteka publiczna
Warszawa 1994
4495.Burakowski J.: Samorządowa biblioteka publiczna. Poradnik
Warszawa 1994
4496.Burakowski Z.: Kultura w strukturze spożycia
Warszawa 1989
4497.Butrymenko A.: International Centre for Scientific and Technical Information. Information Products and Publication
Moskva 1999
4498.Bykowski L.: Warszawśki biblioteky w serpni, weresni, żowtni 1944 roku. (Urywok iż spomyniw)
Mainz//Kastel 1947
4499.Bykowski L.: Polśke powstannia u Warszawi 1944 roku. Spomny oczewydca
London 1963
4500.Bykowśkyj L.: U służbach ukrajinśkij knyżci. Biobibliohrafija
Denver,CO 1972
4501.Bykowśkyj L.: U służbach ukrajinśkij knyżci
Lwiw/UKR//New York, NY//USA 1997
4502.Bykowśkyj L.: Z Heneralnoji huberniji do Wartegau. Spomyny 1944-1945
Denver,CO 1973
4503.Bykowśkyj L.: Wajmarśki czasy. Spomny 1945
Denver,CO 1970
4504.Bykowśkyj L.: Na kawkaźko-turećkomu fronti. Spomyny z 1916-1918 rr.
Winnipeg,CA//Denver,CO 1968
4505.Bykowśkyj L.: Wid Pryworottia do Trapezundu. Spomyny (1895-1918)
München/DEU//Denver, CO/USA 1969
4506.Bykowśkyj L.: Knyharni - biblioteky - Akademija. Spomyny (1918-1922)
München/DEU//Denver, CO/USA 1971
4507.Bystroń I. S.: Publiczność literacka
Lwów 1938
4508.Bystroń S.: Człowiek i książka
Warszawa 2003
4509.Caillois R.: Gry i ludzie
Warszawa 1997
4510.Calagos B.: Biblioteket som kulturbärare i varden : "ett sjukhus utan bibliotek är ett sjukt hus"
Boras 1998
4511.Cameron KC: Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących
Kraków 2003
4512.Čaplovič J.: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700. Diel 1
Martin 1972
4513.Čaplovič J.: Bibliografia tlači vydaných na Slovensku do roku 1700. Diel 2
Martin 1984
4514.Caramuel de Lobkowitz J: Theologia moralis fundamentalis
Francofurti 1652
4515.Carion J: Cronicorum libri III
[bm] 1531
4516.Carter R. C., Scot B.: Data Conwersion. White Plains
New York, NJ 1983
4517.Case D. O.: Looking for Information. A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior
London 2007
4518.Cavallin A. M., Nilsson A.: FUTUBI-projektet. Förstudie angaende utvärdering av universi
Sztokholm 1994
4519.Chabior A.: Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości : (w świetle badań seniorów z rodzin kieleckich)
Radom//Kielce 2000
4520.Chamerska H, Bieńkowska B.: Zarys dziejów książki
Warszawa 1987
4521.Chamerska H, Bieńkowska B.: Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce
Wrocław 1992
4522.Chlebowski J: Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości
Lwów 1923
4523.Chłodnicki M: Skarby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu : historia ich pozyskania, zaginięcia i odzyskania
Poznań 1996
4524.Chmielewska-Gorczyca E.: Tezaurus informacji naukowej
Warszawa 1992
4525.Chmiołek M.: Słownik haseł przedmiotowych z dziedzin policyjno-prawnych stosowanych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Szczytno 2008
4526.Chodynicki I: Historia miasta Lwowa od założenia aż do czasów teraźniejszych
Lwów 1876
4527.Choińska E.: Z dziejów oświaty w Polsce. Państwowy Instytut Robót Ręcznych (1923-1950)
Warszawa 1998
4528.Chojnacki W: Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945
Warszawa 2005
4529.Chokier J a: Thesaurus Politicus
Nürnberg 1652
4530.Chotkowski W: Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich w czasach rozbiorowych
Kraków 1916
4531.Chrościcki JA: Sztuka i polityka : funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668
Warszawa 1983
4532.Chrzanowski T: Działalność artystyczna Tomasza Tretera
Warszawa 1984
4533.Chrząstowski A: Obrona dialogu przeciwko ministrom ewangelickim
Raków 1619
4534.Chrząstowski A: Memoriał potrzebny
Raków 1619
4535.Chudzikowska J.: Generał Bem
Warszawa 1990
4536.Cichowski M: S. Thomae Aquinatis Sententia de Beatissima Deiparae Immaculata Conceptione
Posnanie 1651
4537.Cichowski M: Speculum Samosathenistarum vel Socianistarum, vulgo Arianorum
Cracoviae 1662
4538.Cichowski M: Speculum Samothensistarum vel Socinianistarum
Cracoviae 1667
4539.Ciechanowicz J.: Rody rycerskie w Wielkim Księstwie Litewskim. T. 5
Rzeszów 2001
4540.Ciembroniewicz J.: O zawodowe przygotowanie polskich nauczycieli
Poznań//Warszawa 1922
4541.Cieślak A., Grodowska-Kuklińska D., Barcik M., Perkowska U.: Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18. E-J
Kraków 2006
4542.Cioch J. T.: Komunistyczna Presa Zachidnoji Ukrajiny : (Rol' rukowanoji propahandy w ideołohicznij dijalnosti KPZU 1919-1939 rr.)
Lwiw 1969
4543.Clapperton RH: The paper-making machine, its invetion, evolution and development
Oxford 1967
4544.Clinton A.: Printed ephemeryda : collection, organisation, and access
London 1981
4545.Coblans H.: Librarianship and documentation in international perspective
Londyn 1974
4546.Cohen J.: Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie
Gliwice 2004
4547.Collenuccio P: Historia del regno di Napoli
Napoli 1563
4548.Collins D.: Designing Object-Oriented User Interfaces
Redwood City 1995
4549.Cook E. J., Montgomery J. C.: Conflict manager for libraries. Strategies for a positive, productive workplace
Chicago,IL 2005
4550.Cooney N., Monti P., Abrams D., Kadden R.: Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu: przewodnik do treningu konstruktywnych zachowań
Warszawa 1994
4551.Cooper A.: Wariaci rządzą domem wariatów
Warszawa 2001
4552.Cooper M.: Faunt-le Roy i jego eskadra w Polsce. Dzieje Eskadry Kościuszki. Napisał zastępca Dowódcy Eskadry Merian C. Cooper
Chicago 1922
4553.Copernicus N.: De revolutionibus orbium calelestium , Liber primu. O obrotach ciał niebieskich księga pierwsza
Warszawa 1953
4554.Coral L., Munby A. N. L.: British book sales catalogues, 1676-1800 : a union list
London 1977
4555.Corrall S.: Strategic planning for library and information services
London 1994
4556.Corrozet G.: Hecatomgraphie, auquel sont contenz 100 emblems garnys de cent figures
Paryż 1540
4557.Cortazar J.: Gra w klasy
Kraków 1985
4558.Cottam A., Mudie P.: Usługi. Zarządzanie i marketing
Warszawa 1998
4559.Cottam A., Mudie P.: Usługi : zarządzanie i marketing
Warszawa 1998
4560.Courboin F.: Catalogue sommaire des graveurs etc. composant la Réserve. T. 1-2
Paris 1900
4561.Courtois S.: Czarna księga komunizmu
Warszawa 1999
4562.Covey S.: The seven habits of highly effective people
New York, NJ 1989
4563.Cox J. P., Beaumont J.: Retrospective Conversion: a Practical Guide for Libraries
London 1983
4564.Cox L., Cox J.: Scholarly publishing practice: academic journal publishers' policies and practices in online publishing
Worthing 2006
4565.Crockett L., McCain T., Jukes I.: Living on the future edge : windows on tomorrow
Kelowna 2010
4566.Crow R.: The case for institutional repositories: a SPARC position paper
Washington, DC 2002
4567.Csapodi C.: The Corvinian Library. History and stock
Budapeszt 1973
4568.Csapodi C., Csapodi-Gárdonyi K.: Bibliotheca Corviniana. Biblioteka króla Macieja Korwina
Wrocław 1981
4569.Cutler H. C., Jego Świątobliwość Dalajlama : Sztuka szczęścia w pracy
Poznań 2004
4570.Cycero : Orationes II
Coloniae
4571.Cycero : De officiis
Argentorati 1564
4572.Cycero : Selectarum Epistolarum libri III
Nissae 1645
4573.Cycero : Orationes pro L. Muraena
Nissae 1635
4574.Cycero : Ad Marcum Brutum oratio
Nissae 1635
4575.Cycero : Epistola prima ad Fratrem Proconsulem Asiae
Basileae 1553
4576.Cycero : Orationes post reditum in senatu
Nissae 1635
4577.Cypryjanowicz S.: Biełaruskaja drukarnia imia Franciszka Skaryny u Wilni (1926-1940)
London 1991
4578.Cytowska M.: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku
Wrocław 1961
4579.Cytowski J, Bolc L: Metody przeszukiwania heurystycznego. T. 1
Warszawa 1989
4580.Czachowska J.: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce
Wrocław 1979
4581.Czachowska J.: Gabriela Zapolska : monografia bio-bibliograficzna
Kraków 1966
4582.Czachowska J., Loth R.: Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty
Wrocław 1977
4583.Czajkowski F.: Przełamywanie barier osamotnienia : o obsłudze bibliotecznej osób unieruchomionych
Toruń 1996
4584.Czajkowski F., Skarżyńska M.: Problemy osób niepełnosprawnych w literaturze: adnotowany poradnik bibliograficzny
Toruń 1993
4585.Czajkowski M.: Wielka encyklopedia internetu i nowych technologii
Kraków 2000
4586.Czajkowski M.: Wielka encyklopedia Internetu i nowych technologii
Kraków 2002
4587.Czarkowska L.: Antropologia ekonomiczna: elementy teorii
Warszawa 1999
4588.Czarnik O. S.: Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980
Warszawa 1993
4589.Czarnowska M.: Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965
Warszawa 1967
4590.Czarnowski P., Kadragic A.: Public relations, czyli promocja reputacji
Warszawa 1997
4591.Czemarmazowicz E.: Stan prac i problemy bibliografii czasopism polskich (1901-1955)
Warszawa 1978
4592.Czernichowski E.: Organizacja i znaczenie Instytutu Pedagogicznego w Katowicach
Katowice 1930
4593.Czubała B., Batorowska H.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej
Kraków 1996
4594.Ćwiekowa J.: Opracowanie tematyczne piśmiennictwa
Warszawa 1988
4595.Dagomel P: Regulae Salesianae
Coloniae Agrippinae 1660
4596.Damelio R.: The Basics of Benchmarking
New York, NY 1995
4597.Danowska E.: Tadeusz Czacki 1765-1813. Na pograniczu epok
Kraków 2006
4598.Davenport T. H., Prusak L.: Information ecology
New York, NJ 1997
4599.Davidson B.: Stara Afryka na nowo odkryta
Warszawa 1972
4600.Davis I., Dodds L.: Linked Data Patterns. A pattern catalogue for modelling, publishing, and consuming Linked Data
4601.Dąbrowska M.: Przygody człowieka myślącego
Warszawa 1987
4602.Dąbrowska Z.: Działalność sieci bibliotek pedagogicznych w dziedzinie informacji naukowej w latach 1945-1975
Wrocław 1986
4603.Dąbrowski M., Laus-Mączyńska K.: Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji
Warszawa 1978
4604.Dąbrowski S.: Prasa na Dolnym Śląsku 1945-1948: treść i cech regionalne dzienników i tygodników
Wrocław 1992
4605.de Solla Price D.J.: Mała nauka-Wielka nauka
Warszawa 1965
4606.Dejnarowicz C: Literatura naukowa, uczeni, wydawcy
Warszawa 1980
4607.Delaborde H.: La gravure: précis élémentaire de ses origines et de son histoire
Paris 1882
4608.Delacroix E.: Dzienniki. Cz. 2
Wrocław 1968
4609.Delores J.: Edukacja. Jest w niej ukryty skarb
Warszawa 1998
4610.Delorez A.: Codicologie des manuscripts en ecriture humanistique sur parchemin
Turnhout 1984
4611.Delors J.: Edukacja - jest w niej ukryty skarb
Warszawa 1998
4612.Delors J.: Growth, competitiveness, employment: the challenges and ways forward into the 21st century. White Paper
Luksemburg 1994
4613.Delov S. V.: Brat'â Granat
Moskwa 1982
4614.Dembowska M.: Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne pół serio, pół żartem opowiedziane przez Marię Dembowską
Warszawa 2000
4615.Dembowska M.: Nauka o informacji naukowej (informatologia) : organizacja i problematyka badań w Polsce
Warszawa 1991
4616.Dembowska M.: Dokumentacja i informacja naukowa : zarys problematyki i kierunki rozwoju
Warszawa 1965
4617.Dembowska M.: Bibliologia. Bibliografia. Bibliotekoznawstwo. Informacja naukowa. Wybór prac
Warszawa 1999
4618.Dembowska M.: Słownik terminologiczny informacji naukowej
Wrocław 1979
4619.Dembowska M.: Problemy bibliotek naukowych : z zagadnień organizacyjnych informacji naukowej
Warszawa 1971
4620.Demosthenes : Olynthiacos
Nissae 1635
4621.Derolez A.: Corpus catalogorum Belgii. De middeleeuwse bibliotheekscatalogi der zuidelijke Nederlanden
Brussel 1966
4622.Derolez A.: Les catalogues de bibliotheques
Turnhout 1979
4623.Dewdney P., Ross C.: Communicating professionally
London 1998
4624.Dębowski J.: Mała encyklopedia filozofii: pojęcia, problemy, kierunki, szkoły
Bydgoszcz 2002
4625.Diodato V.: Dictionary of Bibliometrics
New York, NJ 1994
4626.Diogenes Laertius : Żywoty i poglądy słynnych filozofów
Warszawa 1984
4627.Dioskurides : De medicinati materia libri sex
Frankfurt 1594
4628.Ditzion S: Arsenals of a Democratic Culture : a Social History of the Public Library Movement in New England and the Middle States from 1850 to1900
Chicago,ILL 1947
4629.Dmochowski F. S.: Wspomnienia od 1806 do 1830
Warszawa 1959
4630.Dmowski R.: Nasz patriotyzm
Warszawa 1983
4631.Dobosz J.: Mikro CDS/ISIS : pytania i odpowiedzi
Warszawa 1996
4632.Dobrowolski T.: Działalność Muzeum Śląskiego w Katowicach. Od chwili założenia Muzeum do końca lutego 1930 r.
Katowice 1930
4633.Dobrowolski T.: Polskie malarstwo portretowe. Ze studiów nad sztuką sarmatyzmu
Kraków 1948
4634.Dobrowolski T.: Geneza i początki Instytutu Pedagogicznego w Katowicach
Katowice 1960
4635.Dobrowolski T.: Oddział Sztuki i Muzeum Śląskie. Zarys programu działania
Katowice 1928
4636.Dobrowolski T.: Muzeum Śląskie w latach 1935-1936 i Oddział Sztuki w latach 1931-1936 (Sprawozdania za okres przed r. 1935 w tomach II,III i IV niniejszych Roczników)
Cieszyn 1938
4637.Dobrowolski Z.: Budowa klasyfikacji
Warszawa 1956
4638.Dobrowolski Z.: Internet i biblioteka
Warszawa 1999
4639.Dobrowolski Z., Franke J.: W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy
Warszawa 2000
4640.Dobrzański Z.: Rozprawy doktorskie i habilitacyjne Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej: 1985-1994
Lublin 1998
4641.Dobrzański Z.: Rozprawy doktorskie i habilitacyjne Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej: 1944-1984
Lublin 1995
4642.Dobrzycki J.: Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu
Kraków 1926
4643.Dobrzycki J.: Zarys dziejów introligatorstwa w Krakowie 1568-1968
Kraków 1968
4644.Dobrzyniecka J: Drukarnie Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674-178
Warszawa//Kraków 1975
4645.Doktorowicz K.: Europejski model "społeczeństwa informacyjnego". Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji
Katowice 2005
4646.Doktór R.: Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego
Wrocław 1992
4647.Dolimore J., Coulouris G., Kindberg T.: Systemy rozproszone. Podstawy i projektowanie
Warszawa 1999
4648.Doliński D.: Psychologiczne mechanizmy reklamy
Gdańsk 2003
4649.Doll C., Doll B.: Bibliotherapy with young people. Librarians and mental health professionals working together
Englewood,CO 1997
4650.Domański J.: Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce
Warszawa 1992
4651.Domaszewska H.: Drzeworyty i miedzioryty XV wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Warszawa 1993
4652.Dominick J. R., Wimmer R. D.: Mass media : metody badań
Kraków 2008
4653.Donellus H: Commentarius ad titulum institutionum
Lugduni 1584
4654.Dornbusch R., Begg D., Fischer S.: Ekonomia. T. 1
Warszawa 1993
4655.Dorneus G: Fasciculus Paraselsicae Medicinae Veteris et non novae per flosculos chimicos et medicos
Francofurti ad Moenum 1581
4656.Dorochwoicz L.B: Suwalszczyzna : grafomańskie rymowisko
Suwałki 2001
4657.Doroszewska J.: Pedagogika specjalna. T.2 : podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy
Wrocław 1989
4658.Doroszewski J.: Seminaria nauczycielskie w Polsce w świetle polityki oświatowej państwa (1918-1937)
Lublin 2002
4659.Dostojewski F.: Les Freres Karamazoff
Bukareszt 1926
4660.Dowling P., Brown A.: Doing research-reading research: a mode of interrogation for education
London 1998
4661.Drożdż A., Stachyra M.: Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego
Warszawa 2002
4662.Dubowik H: Dzieje książki i bibliotek w zarysie
Warszawa 1982
4663.Dudziak-Kowalska M., Krawczyk J., Janczak B.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczej
Kraków 2009
4664.Dutkowa R.: Komisja Edukacji Narodowej. Zarys działalności, wybór materiałów źródłowych
Wrocław 1973
4665.Dybowski S.: Problemy rewolucji kulturalnej w Polsce Ludowej
Warszawa 1953
4666.Dzierzgowska J., Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły
Warszawa 1997
4667.Eason K.: Information technology and organisational change
London/GBR//New York, NJ/USA 1990
4668.Eco U.: Nieobecna struktura
Warszawa 1996
4669.Eco U.: Od drzewa do labiryntu. Studia historyczne o znaku i interpretacji
Warszawa 2009
4670.Eco U.: Dzieło otwarte
Warszawa 1973
4671.Eco U.: W poszukiwaniu języka uniwersalnego
Gdańsk//Warszawa 2002
4672.Eco U.: Imię róży
Warszawa 1988
4673.Eco U.: Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów.
Warszawa 2007
4674.Eco U.: Imię róży.
Warszawa 1999
4675.Eco U.: Zapiski na pudełku od zapałek
Poznań 1993
4676.Eco U.: Lector in fabula: Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych
Warszawa 1994
4677.Eco U.: O bibliotece
Wrocław 1990
4678.Eco U.: O bibliotece
Warszawa 2007
4679.Eco U.: Semiologia życia codziennego
Warszawa 1996
4680.Eco U.: Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki
Warszawa 1996
4681.Eco U., Carriere J. C.: Nie nadiejties' izbawitsja ot knig!
Sankt Petersburg 2010
4682.Edleson J., Rose S.: Working with Children and Adolescents in Groups
San Francisco, CA 1987
4683.Egghe L., Rousseau R.: Introduction to informetrics: quantitative methods in library, documentation and information science
Amsterdam 1990
4684.Ehn B., Frykman J., Löfgren O.: Försvensknigen av Sverige
Sztokholm 1996
4685.Ehrman A., Pollard G.: The distribution of books by catalogue from the invention of printing to AD 1800 based on material in the Broxbourne library
Cambridge 1965
4686.Eichendorff J.: Ahnung und Gegenwart. Ein Roman
Nürnberg 1815
4687.Elkington N. E.: RLG preservation microfilming handbook
Mountain View 1992
4688.Ellis D., Norton B.: Implementing BS EN ISO 9000 in libraries
London 1993
4689.Elżanowski M.: Charakter prawny i zakres regulaminu zakładu państwowego
[bm] 1969
4690.Elżanowski M.: Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym
Warszawa 1972
4691.Enomiya-Lassalle H. M.: Medytacja zen dla chrześcijan
Kraków 2008
4692.Erasmus Rotterdamus : Familiorum colloquiorum, opus
Argentorati 1527
4693.Erasmus Rotterdamus : Farrago nova Epistolarum
Basileae 1519
4694.Erasmus Rotterdamus : Apophthegmatum ex optimis utriusque scriptoribus
Coloniae 1570
4695.Escobar y Mendoza A: Libri theologiae moralis
Lugduni 1644
4696.Estkowski E: Zbiorek rzeczy swojskich ku nauce i rozrywce dla młodzieży
Poznań 1859
4697.Eutropius Flanus : Historia Romae
Lugduni 1594
4698.Eychlerowa B., Bieńkowa M. B.: Bibliografia bibliografii polskich : 1961-1970
Warszawa 1992
4699.Fábryová L.: Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi Slovenska: Tlače 16. storočia v Dieceznej knižnici v Nitre
Martin 2000
4700.Falzon P.: Ergonomie cognitive du dialogue
Pug 1989
4701.Fassatiová O.: Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej
Warszawa 1983
4702.Fayol H.: General and Industrial Management
Londyn 1949
4703.Fedorko S.: Dziesięć lat Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie: 1944-1954
Lublin 1954
4704.Fedorowicz M.: Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych. Zarys dziejów - formy - obieg społeczny
Toruń 2002
4705.Fenn R. S., Karolevitz R. F.: Dług honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zapomniani bohaterowie
Warszawa 2005
4706.Fercz J., Niemczykowa A.: Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej
Warszawa 1991
4707.Ferguson G., Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice
Warszawa 1999
4708.Floridi L.: Information. A Very Short Introduction
Oxford 2010
4709.Flower D. A.: The shores of wisdom: the story of the ancient library of Alexandria
Ramsey 1999
4710.Folkman S., Lazarus R. S.: Stress, appraisal and coping
New York 1984
4711.Fonkowicz J: ABC Oslo
Warszawa 1982
4712.Fontana D.: Poradnik medytacji. Najnowsze techniki Wschodu i Zachodu
Warszawa 1999
4713.Forlicz S.: Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych
Warszawa 2001
4714.Forsmann F., Willberg H. P.: Pierwsza pomoc w typografii: poradnik użytkowania pisma
Warszawa 2008
4715.Foskett D. J.: The Creed of a Librarian : No Politics, No Religion, No Morals
London 1962
4716.Fox L. L.: Preservation microfilming : a quide for librarians and archivists
London 1996
4717.Fox M.: Paulina.doc
Wrocław 2005
4718.Fox M.: Karolina XL
Łódź 2009
4719.Fox M.: Magda.doc
Wrocław 1999
4720.Franco O.: Ordung in Einzelblattsammlugen
Stuttgart 1962
4721.Frankowski P.: Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią
Gliwice 2007
4722.Fredro AM: Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta
Dantisci 1660
4723.Fredro AM: Monita politico-moralia et icon ingeniorum
Dantisci 1664
4724.Fredro AM: Gestorum populi Poloni sub Henrico Valesio
Dantisci 1660
4725.Freeman R. F., Stoner JAF, Gilbert D. R.: Kierowanie
Warszawa 1998
4726.Friedberg E., Crozier M.: Człowiek i system: ograniczenia działania zespołowego
Warszawa 1982
4727.Friedeborn G: Inus plorans, seu carmen exequilae in Solennem Funerationem [...] Dn. Barnimi b. m. ejus Nominis XI. Ducis Stetini, Pomeraniae [...] Principis [...]
Szczecin 1603
4728.Frochlich T. J.: Survey and Analysis of the Major Ethical and Legal Issues Facing Library and Information Services
München 1997
4729.Frołow K., Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce : dystrybucja
Warszawa 2009
4730.Frontczak T.: Marketing internetowy w wyszukiwarkach
Gliwice 2006
4731.Fullerton R., Kandola R.: Managing the mosaic: diversity in action, institute of personnel and development
London 1994
4732.Gaca-Dąbrowka Z.: Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych i badawczych
Wrocław 1983
4733.Gacowa H.: Eliza Orzeszkowa
Wrocław 1999
4734.Gacowa H.: Juliusz Słowacki
Wrocław 2000
4735.Gall M.D., Borg W.R.: Educational research: an introduction
New York 1989
4736.Gąsiorowska A., Lewnau M., Piwowarska K.: Centralna Biblioteka Wojskowa. Kalendarium 1919-1999
Warszawa 1999
4737.Genicot L.: Introduction
Turnhout 1972
4738.Gerlinger T., Rosenbrock R.: Gesundheitspolitik eine systematische Einführung
Berno 2004
4739.Gibson W.: Neuromancer
Poznań 1999
4740.Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstw
Warszawa 2000
4741.Gilmore A.: Usługi: marketing i zarządzanie
Warszawa 2006
4742.Glossbrenner E., Glossbrenner A.: Search engines for the World Wide Web
Berkeley, CA 1999
4743.Głogowska H.: Białoruś 1914-1929 : kultura pod presją polityki
Białystok 1996
4744.Głombiowski K.: Książka w procesie komunikacji społecznej
Wrocław 1980
4745.Głombiowski K.: Biblioteka franciszkanów w Nysie w świetle inwentarza z roku 1678
Wrocław 1953
4746.Głombiowski K.: Polska literatura polityczna na Śląsku od XVI do końca XVIII w.
Katowice 1960
4747.Głombiowski K.: Problemy historii czytelnictwa
Wrocław 1966
4748.Głowacka E.: Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej
Toruń 2000
4749.Głowacka E.: Kartoteka wzorcowa języka KABA : stosowanie w katalogu przedmiotowym
Warszawa 1997
4750.Głowacka T.: Kartoteka wzorcowa języka KABA : stosowanie w katalogowaniu przedmiotowym
Warszawa 1997
4751.Głowacka T.: Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy
Warszawa 2003
4752.Głowacka T.: Język haseł przedmiotowych KABA. Zasady tworzenia słownika
Warszawa 2000
4753.Głowacki JN: 24 Widoki miasta Krakowa i jego okolic zdjętych podług natury przez J.N. Głowackiego wraz z opisami historycznemi oraz plan miasta i mappa Jeograficzna okręgu
Kraków 1823
4754.Głowacki R., Kramer J., Żabiński L.: Analiza rynku
Warszawa 1981
4755.Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.
Warszawa 2004
4756.Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu
Warszawa 2006
4757.Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu
Warszawa 1999
4758.Goban-Klas T.: Public relations czyli promocja reputacji
Warszawa 1997
4759.Goban-Klas T.: Komunikowanie masowe
Kraków 1978
4760.Goban-Klas T.: Cywilizacja medialna - geneza, ewolucja, eksplozja
Warszawa 2005
4761.Goban-Klas T., Pisarek W.: Aktywność, preferencje i świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego
Kraków 1981
4762.Goban-Klas T., Sieńkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne : szanse, zagrożenia, wyzwania
Kraków 1999
4763.Goćkowski J.: Perspektywa ethosowa w socjologii nauki
Warszawa 1993
4764.Godzic W.: Telewizja jako kultura
Kraków 1999
4765.Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa
Toruń 2001
4766.Godziszewski J.: Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych
Zielona Góra 1987
4767.Goedegebuure B.G.: FID. Its role, activities and objectives in international cooperation
Hague 1991
4768.Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów
Warszawa 2006
4769.Golat R.: Internet - aspekty prawne
Warszawa 2003
4770.Golat R.: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: komentarz
Kraków 2004
4771.Golinowska S.: Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia
Warszawa 1992
4772.Golinowska S.: Rynek w kulturze
Warszawa 1993
4773.Goliński M.: Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru
(Kraków) 2002
4774.Goliński M.: Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa: próba pomiaru
Warszawa 1997
4775.Goliński Z.: Edytorstwo- Tekstologia: przekroje
Wrocław 1969
4776.Golka M.: Kultura jako system
Poznań 1992
4777.Golka M.: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Warszawa 2008
4778.Golka M.: Kultura czasu przełomu
Warszawa 1990
4779.Golka M.: Rynek sztuki
Poznań 1991
4780.Gołaszewska M.: Człowiek w zwierciadle sztuki: studia z zakresu estetyki i antropologii filozoficznej
Warszawa 1977
4781.Gołaszewski T.: Społeczna recepcja współczesnej powieści polskiej
Warszawa 1968
4782.Gołaszewski Z.: Bracia polscy
Toruń 2004
4783.Gołek B.: Poznawcze potrzeby nauczycieli
Kraków 2010
4784.Gołembiowski M.: System informacji archiwalnej
Warszawa 1985
4785.Gołębiewski Ł.: Śmierć ksiązki
Warszawa 2008
4786.Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce 2007. Wydawnictwa
Warszawa 2007
4787.Gołębiewski Ł.: E-książka=book : szerokopasmowa kultura
Warszawa 2009
4788.Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce : edycja 1999
Warszawa 1999
4789.Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce 2000
Warszawa 2000
4790.Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce
Warszawa 1998
4791.Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce
Warszawa 1999
4792.Gombrich E.: Sztuka i złudzenie
Warszawa 1981
4793.Gomolcke D.: Der kurtz-gefaßte Inbegriff der vornehmsten Merkwürdigkeiten in der kayser- und königl. Stadt Breßlau in Schlesien : nebst Supplement oder Anhang zu denen bereits herausgegebenen 3 ersten Theilen derer Breßlauischen Merkwürdigkeiten
Breslau 1733
4794.Gomolcke D.: Schlesisch Instanzien-Notiz
Breslau 1770
4795.Gomółka K.: Białorusini w II Rzeczypospolitej
Gdańsk 1992
4796.Gomółka Z.: Elementy ogólnej teorii systemów
Szczecin 1999
4797.Gomółka Z.: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Szczecin 2001
4798.Gondek E.: Rynek polski na Śląsku pod panowaniem pruskim w XIX wieku. Drukarnie, księgarnie, płatne wypożyczalnie publikacji
Katowice 2001
4799.Gondek E.: Józefa Andrzeja Załuskiego dzieło bibliograficzne i bibliofilskie
Katowice 2005
4800.Gonzalez A de: Oratio de Religiosos
En Medina del Campo Porivan Boyer 1584
4801.Good C.V.: Dictionary of education
New York,NY 1966
4802.Goodman D.: JavaScript : księga eksperta
Gliwice 2000
4803.Gordon M.: Supermarket kultury: kultura globalna a tożsamość jednostki
Warszawa 2005
4804.Gorman M.: The enduring library: technology, tradition and the quest for balance
Chicago, Il 2003
4805.Gorman M.: Our own selves. More meditations for libraries
Chicago,IL 2005
4806.Gorman M.: Our enduring values. Librarianship in the 21st century
Chicago, ILL 2000
4807.Gorzkowski S.: Zarządzanie jakością. Systemy zapewniania jakości w oparciu o normę międzynarodową ISO 9000-9004
Bydgoszcz 1994
4808.Gostkowski Z: Integracyjne podejście do wskaźników nauki i technologii
Warszawa 1987
4809.Gotze J., Coleman S.: Bowling together: online public engagement in policy deliberation
Londyn 2005
4810.Góra B., Jarowiecki J.: Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym: próba bibliografii
Kraków 1994
4811.Grabowska J.: "Moja przyjaciółka". Ilustrowany dwutygodnik kobiecy 1934-1939
Żnin 1997
4812.Grabowska M.: Systemy online w bibliotekach
Warszawa 1995
4813.Grabowska M.: Systemy online w bibliotekach
Warszawa 1992
4814.Grabowski D., Zybert E.: Książka , biblioteka ,informacja w kręgu kultury i edukacji
Warszawa 2008
4815.Graczyk K, Borowiec I: Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej : 35 lat działalności w dziedzinie informacji naukowej w resorcie obrony narodowej : 1969-2004
Warszawa 2005
4816.Gratton C.: Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji
Warszawa 1985
4817.Grobler A.: Metodologia nauk
Kraków 2006
4818.Grochmal S.: Zaufaj sobie
Warszawa 1987
4819.Grodziski S: Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848
Wrocław 1971
4820.Groman M.: Our enduring values
Chicago,IL 2000
4821.Gromnicka E., Brodecki Z.: Układ Europejski z komentarzem
Warszawa 2002
4822.Groot J. H.: Polonaise
Nijkerk 1934
4823.Grygowski D.: Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece
Warszawa 2001
4824.Grzecznowska A., Mostowicz E.: Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa przemysłowe jako użytkownicy informacji w warunkach zmieniającego się rynku usług informacyjnych
Warszawa 2001
4825.Grzecznowska A., Mostowicz E.: Placówki informacji biznesowej w Polsce
Warszawa 1997
4826.Grzegorzewska M.: Wybór pism
Warszawa 1964
4827.Grzegorzewska M.: Struktura psychiczna czytania wzrokowego i dotykowego
Warszawa 1927
4828.Grzybowska I., Dudzicka G., Gazicka D.: Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego
Warszawa 2007
4829.Grzybowski K.: Historia państwa i prawa Polski. T. 4 : od uwłaszczenia do odrodzenia państwa
Warszawa 1982
4830.Grzybowski S.: Dzieje Polski i Litwy : (1506-1648)
Kraków 2000
4831.Guastello S. J.: Chaos, catastrophe and human affairs : application of nonlinear dynamics to work, organizations and social evolution
Mahwah, NJ 1995
4832.Gunderloy M., Chipman M.: SQL Server 7
Warszawa 1999
4833.Gunton T.: Dictionary of Information Technology and Computer Science
Manchester 1990
4834.Gutry M., Groniowska B.: Organizacja i metody pracy bibliotek dziecięcych
Warszawa 1957
4835.Gworys W., Pabian A.: Pisanie i redagowanie prac dyplomowych : poradnik dla studentów
Częstochowa 1997
4836.Hahn T. B., Bourne C. P.: A history of online information services : 1963-1976
Cambridge//London 2003
4837.Hajnicz A., Borodziej W.: Kompleks wypędzenia
Kraków 1998
4838.Hamilton-Pennell C., Lance K. C., Rodney M. J.: Measuring Up to Standards : The Impact of School Libraries & Information Literacy in Pennsylvania Schools
2000
4839.Hammersley M., Dixon-Woods M., Sutton A.: Encyclopedia of social science research methods
Thousand Oaks,US-CA 2003
4840.Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Warszawa 1998
4841.Hanow MCH: Erläuterte Merkwuerdigkeiten der Natur Nach denen Grund-Saetzen derer neuesten Physicorum
Dantzig 1737
4842.Harold E. R.: XML : księga eksperta
Gliwice 2000
4843.Harrington J. L.: SQL dla każdego
Warszawa 2000
4844.Hartnoll P.: The Oxford Companion to the Theatre
Oxford 1985
4845.Hausfater D., Soret M. G., David C.: Répertoire des bibliotheques et institutions françaises conservant des collections musicales
Paryż 2001
4846.Henderson J.: Pamięć i zapominanie
Gdańsk 2005
4847.Herzig-Danielson V.: Winnetou in Phantasien : Interaktion von Bibliotherapie und Literaturwissenschaft am Beispiel der "Winetou"-Trilogie von Karl May und des Romans "Die unenglische Geschichte" von Michael Ende
Hamburg 2004
4848.Hieronymus : Vulgata
Lugduni 1551
4849.Hleb-Koszańska H.: O bibliografii dla niewtajemniczonych
Wrocław 1974
4850.Hleb-Koszańska H.: Spór o początki bibliografii w Polsce
Warszawa 2003
4851.Hochuli J.: Projektowanie książki w Szwajcarii
Kraków 1995
4852.Hock R.: The extreme searcger's guide to Web searcg engines: a handbook for the serious searcher
Medford, NJ 1999
4853.Hodge G.: Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond Traditional Authority Files
Washington 2000
4854.Hoenorius FH: Disputationum Iuridicarum
Herbornae Nassoviorum 1614
4855.Hoesick F: Ze wspomnień o cenzurze rosyjskiej w Warszawie
Warszawa 1929
4856.Hof U.: Europa oświecenia
Warszawa 1995
4857.Hoffmann JD: De typographiis earumque initiis et incrementis in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae
Dantisci 1740
4858.Hofmokl J.: Internet jako nowe dobro wspólne
Warszawa 2009
4859.Hofstede G.: Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu
Warszawa 2000
4860.Hollender H.: Cyfrowy świat dokumentu. Wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa
Warszawa 2011
4861.Holzheimer C, Krebs H: Von der Idee zum Buch : Ratgeber für Autorinnen und Autoren, direkt und kostengünstig vom Manuskript zur Buchveröffentlichung
Norderstedt 2001
4862.Hombek D: Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794 : studium bibliologiczne
Kielce 1997
4863.Hombek D.: Reklama wydawnicza i księgarska w "Gazecie Warszawskiej" w latach 1764-1795
Kielce 1988
4864.Hombek D.: Reklama wydawnicza i księgarska w "Gazecie Warszawskiej" w latach 1764-1795
Kielce 1988
4865.Hombek D.: Reklama wydawnicza i księgarska w 'Gazecie Warszawskiej' w latach 1764-1795
Kielce 1977
4866.Hombek D.: Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej
Kraków 2001
4867.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 3 : "Gazeta Warszawska" 1793-1800. Aneks 1774-1793
Kraków 1996
4868.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 2. "Gazeta Warszawska" 1786-1792
Kraków 1995
4869.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 1 : "Gazeta Warszawska" 1774-1785. Cz. 1-2
Wrocław 1992
4870.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 2 : "Gazeta Warszawska" 1786-1792
Kraków 1995
4871.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła. T. 3 : "Gazeta Warszawska" 1793-1800. Aneks 1774-1793
Kraków 1996
4872.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku, źródła. T. 1 : "Gazeta Warszawska" 1774-1785. Cz. 2
Wrocław 1992
4873.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła. T. 4 : Od "Nowin Polskich" do "Wiadomości Warszawskich" 1729-1773. Cz. 1 : Od "Nowin Polskich" do "Kuriera Warszawskiego" 1729-1764
Kraków 2000
4874.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 4 : Od "Nowin Polskich do "Wiadomości Warszawskich" 1729-1773. Cz. 2, "Wiadomości Warszawskie" 1765-1773. Aneks 2 1774-1795
Kraków 2000
4875.Homerus : Odyseae
Nissae 1635
4876.Hopfinger M.: Kultura audiowizualna u progu XXI wieku
Warszawa 1997
4877.Horne T. H.: An introduction to the study of bibliography
London 1814
4878.Hornowska E.: Operacjonalizacja wielkości psychologicznych. Założenia - struktura - konsekwencje
Wrocław 1989
4879.Horrossowitz O: Schema des Realkatalogs der Königlichen Universitätsibliothek zu Halle a. S.
Leipzig 1988
4880.Hortzschansky A.: Die Konigliche Bibliothek zu Berlin, ihre Geschichte ud ihre Organisation
Berlin 1908
4881.Howorka B.: Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej
Warszawa 1997
4882.Howorka B.: Elementy prawa dla bibliotekarzy i dokumentalistów
Warszawa 1990
4883.Hoyle F.: Mój dom kędy wieją wiatry : stronice z życia kosmologa
Warszawa 2001
4884.Hubner P., Mayntz R., Holm K.: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej
Warszawa 1985
4885.Hugo W.: Katedra Marii Panny w Paryżu
Warszawa 1954
4886.Huntington S. P.: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego
Warszawa 2000
4887.Ignatowicz L.: Człowiek, informacja, społeczeństwo
Warszawa 1989
4888.Ihnatowicz I.: Człowiek, informacja, społeczeństwo
Warszawa 1989
4889.Ippoldt L.: Jak młodzież naszą zachęcić do czytania?
Lwów//Warszawa 1932
4890.Ireland R., Aitchison J., Gomersall A.: Thesaurofacet: A Thesaurus and Faceted Classification for Engineering and Related Subjects
Leicester 1969
4891.Iserzon E.: Prawo administracyjne
Warszawa 1968
4892.Iskra-Golec I.: Ultradobowe i asymetryczne rytmy przetwarzania bodźców prezentowanych lateralnie
Kraków 2006
4893.Iwanowski E.: Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy przyniesione
Kraków 1902
4894.Izert M., Pachocińska E.: Wstęp do językoznawstwa ogólnego
Warszawa 1998
4895.Jabłonowski J. A.: Museum Polonum.
Lwów 1752
4896.Jabłonowski J. A.: Ostafi po polsku, Eustachius po łacinie... Tudzież nauka o wierszach i wierszopiscach polskich wszystkich przydatna.
Lwów 1751
4897.Jabłońska W.: Korespondencja Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
Wrocław 1975
4898.Jacobi J.: Psychologia C .G. Junga
Warszawa 1968
4899.Jacquesson A.: Automatyzacja bibliotek : zarys historyczny, strategia, perspektywy
1999
4900.Jacquesson A.: L'informatisation des bibliotheques: historique, stratégie et perspectives
Paris 1995
4901.Jacquesson A.: Automatyzacja bibliotek : zarys historyczny, strategia, perspektywy
Warszawa 1999
4902.Jacquesson A.: Automatyzacja bibliotek. Zarys historyczny, strategia, perspektywy
Warszawa 1999
4903.Jakobson R.: Podstawy języka
Kraków 1964
4904.Jakobson R.: W poszukiwaniu istoty języka.T.1-2
Warszawa 1989
4905.Jan z Głogowa : Exercitium nova logice Aristotelis
Kraków 1511
4906.Jankowski M., Marciniak A.: Słownik informatyczny angielsko-polski
Warszawa 1991
4907.Jankowski R: Dzieje prasy kaliskiej
Kalisz 1983
4908.Jankowski S: Przejmowanie i odbudowa przemysłu dolnośląskiego 1945-1949
Warszawa 1982
4909.Janocki D.: Kritische Briefe an vertraute Freunde geschreiben Und den Liebhabern der gelehrten Geschichte zu geffallen
Drezno 1745
4910.Janowska M.: Rekord kartoteki wzorcowej haseł formalnych w formacie USMARC: instrukcja wypełniania w systemie INNOPAC
Warszawa 1999
4911.Janowska M.: Hasło osobowe: wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej
Warszawa 1998
4912.Janowska M.: Tytuł serii : zasady tworzenia rekordu kartoteki haseł wzorcowych w Bibliotece Narodowej
Warszawa 2002
4913.Janowska M.: Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych : (interpretacja postanowień PN-N-01152-02)
Warszawa 1996
4914.Janowska M.: Opis bibliograficzny artykułów : (interpretacja postanowień PN-N-01152)
Warszawa 1997
4915.Janowska M.: Adaptacja formatu USMARC do polskich zasad katalogowania: opis bibliograficzny i zasady wyboru haseł
Warszawa 2001
4916.Janowski L.: Słownik bio-bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego
Wilno 1939
4917.Januszko W.: Systemy informacji gospodarczej
Warszawa 2002
4918.Januszko W.: Systemy informacji gospodarczej
Warszawa 2001
4919.Jarosz D.: Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł
Warszawa 2010
4920.Jaroszewicz-Pieresławcew Z.: Starowiercy w Polsce i ich księgi
Olsztyn 1995
4921.Jaroszewicz-Pieresławcew Z.: Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku
Olsztyn 2003
4922.Jarowiecki J.: Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945
Kraków 1978
4923.Jarowiecki J.: Literatura i prasa w latach okupacji hitlerowskiej
Kraków 1983
4924.Jarowiecki J.: Czasopisma dla dzieci i młodzieży: materiały przeznaczone dla słuchaczy studiów bibliotekoznawczych. Cz.1, 1918-1945
Kraków 1990
4925.Jarowiecki J.: Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945
Kraków 1980
4926.Jarowiecki J.: Poeta i konspirator : Jerzy Szewczyk "Szarzyński" 1922-1944
Gorzów Wielkopolski 1998
4927.Jarowiecki J.: Prasa podziemna w latach 1939-1945 : studia i szkice
Kraków 1975
4928.Jarowiecki J., Szocki J.: Funkcjonowanie bibliotek szkolnych
Kraków 1990
4929.Jarowiecki J., Wrona G., Wójcik E.: Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. Cz. 2, Publikacje z lat 1981-1997
Kraków 1999
4930.Jaskowska M.: Public Relations bibliotek naukowych w Internecie
Kraków 2007
4931.Jaśkowiak G.: 35 lat Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2006
4932.Jaśkowiak G., Głowacka T.: Listy określników swobodnych języka KABA
Gdańsk 1995
4933.Jatulis L.L., Carpinello S.E., Newman D.L.: Health decision makers's perceptions of program evaluation
1992
4934.Jawor L. B.: Popularny słownik wyrazów obcych
Białystok 2000
4935.Jazdon A.: Polski ruch wydawniczy w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831-1862
Warszawa//Poznań 1990
4936.Jenkins P. O.: Faculty - librarian relationship
Oxford 2005
4937.Jędrzejowska A: Inwentarz księgarni Baltazara Hybnera z roku 1592
Lwów 1929
4938.Jędrzejowska A: Testament Jana Szeligi
Lwów 1939
4939.Jędrzejowska A: Książka polska we Lwowie w XVI wieku
Lwów 1928
4940.Joannelle H.: Le bibliographe Gabriel Peignot
Villeurbanne 1990
4941.Jobert A.: La Commission d'Education Nationale en Pologne (1773-1794). Son oeuvre d'instruction civique
Paris 1941
4942.Johnson E. D.: History of libraries in the Western World
Metuchen,NJ 1970
4943.Johnston C., Keenan S.: Concise dictionary of library and information science
London 2000
4944.Jones E.: Bibliotherapy for Bereaved Children. Healing Reading
London/GBR//Philadelphia, PA/USA 2001
4945.Jones E.H.: Bibliotherapy for bereaved choldren. Healing reading
London 2001
4946.Jones M.O., Georges R.A.: People studying people : the human element in fieldwork
Berkeley, CA 1980
4947.Jones S.: CyberSociety. Computer-mediated communication and community
London 1995
4948.Jonsher C: Życie okablowane : kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?
Warszawa 2001
4949.Jönsson A.: Dialogue management for natural language interfaces : an empirical approach
Linkoping 1993
4950.Jönsson A.M.: Biblioterapi med ungdomar. Nagra tankar om hurvida skönlitteratur kan vara ett medel i socialt behandlingsarbete
Boras 1988
4951.Jougan A: Słownik kościelny łacińsko-polski
Poznań 1958
4952.Kaczorowska-Herman M: Andrzeja Mielewskiego Teatr Popularny w Łodzi (1910-1913)
Łódź 1970
4953.Kajtoch W.: Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa.
Kraków 1999
4954.Kamolowa D.: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce: przewodnik
Warszawa 1988
4955.Kaniowska-Lewańska I.: Twórczość dla dzieci i młodzieży Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
Opole 1964
4956.Kaniowska-Lewańska I.: Stanisław Jachowicz
Warszawa 1986
4957.Kaniowska-Lewańska I.: Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1848
Warszawa 1980
4958.Kantor-Mirski M.: Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy : szkice monograficzne. T. 3.
Sosnowiec 1932
4959.Kantor-Mirski M.: Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy : szkice monograficzne. T. 2.
Sosnowiec 1932
4960.Kantor-Mirski M.: Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy : szkice monograficzne. T. 1.
Sosnowiec 1931
4961.Kantorosinski Z.: "Emblem of good will" : a Polish declaration of admiration and friendship for the United States of America
Washington 1997
4962.Kape O: Die Geschichte der wissenschaftlichen Bibliotheken in Breslau in der Zeit von 1945 bis 1955 : unter besonderer Berücksichtigung der Universitätsbibliothek
St. Katharinen 1993
4963.Kaplan S., Foster R.: Twórcza destrukcja : dlaczego firmy nastawione na stopniowe ulepszanie swej działalności nie mają szansy przetrwać i jak je skutecznie przekształcać
Łódź 2003
4964.Karbowiak A.: Młodzież polska akademicka za granicą 1795-1910
Kraków 1910
4965.Karbowska-Berent J., Strzelczyk A. B.: Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie
Toruń 2004
4966.Karpińska H., Rudnik-Karwatowa Z.: Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego
Warszawa 1999
4967.Karpińska H., Rudnik-Karwatowa Z.: Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego
Warszawa 2006
4968.Karpowicz M: Sekretne treści warszawskich zabytków
Warszawa 1976
4969.Kawecka-Gryczowa A.: Prasy Rakowa i Krakowa w służbie antytrynitaryzmu
Warszawa 1959
4970.Kawecka-Gryczowa A.: Biblioteka ostatniego Jagiellona : pomnik kultury renesansowej
Wrocław 1988
4971.Kawecka-Gryczowa A.: Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu : studia i materiały
Wrocław 1975
4972.Kawecka-Gryczowa A.: Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia
Wrocław 1974
4973.Kawecka-Gryczowa A., Grycz J.: Historia książki i bibliotek w zarysie
Warszawa 1961
4974.Kawecka-Gryczowa A., Grycz J.: Historia książki i bibliotek w zarysie
Warszawa 1972
4975.Kawecka-Gryczowa A., Grycz J.: Historia książki i bibliotek w zarysie
Warszawa 1968
4976.Kawecka-Gryczowa A., Grycz J.: Historia książki i bibliotek w zarysie
Warszawa 1964
4977.Kazakowa N. W.: Łewko Ustymowycz Bykowśkyj (1895-1992). Biobibliohraficznyj narys
Kyjiw 1996
4978.Kaznowski D.: Nowy marketing
Warszawa 2008
4979.Kąkolewicz M., Pielachowski J.: Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej. Szkoła podstawowa kl. IV-VI i gimnazjum kl. I-III
Poznań 1999
4980.Kerckhove D.: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości
Warszawa 1996
4981.Kessler N., Koch H.: Ein Buch muss die Axt sein: Schreiben und Lesen als Selbsttherapie
Krummwisch 2002
4982.Kieślowski K.: Przypadek i inne teksty
Kraków 1998
4983.Kilgour F. G.: Collected papers of Frederick G. Kilgour
Dublin 1984
4984.Kincaid D. L., Rogers E. M.: Communications networks : toward a new paradigm for research
New York, NY 1981
4985.Kisilowska M.: Już nie wiem, jak mam do ciebie mówić., czyli Komunikacja w bibliotece
Warszawa 2001
4986.Klimowicz M.: Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku : problemy uczestnictwa w dwu kulturach
Wrocław 1998
4987.Klimowicz M.: Oświecenie
Warszawa 1977
4988.Klonowiecki W: Zakład publiczny w prawie polskim
Lublin 1933
4989.Kluckhohn C., Kroeber A. L.: Culture : a critical review of concept and definitions
Cambridge, MA 1952
4990.Klukowski B.: Książnice narodowe świata: geneza, zasoby, działalność
Warszawa 2005
4991.Klukowski B.: Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce
Warszawa 2008
4992.Klukowski B.: Książnice narodowe świata
Warszawa 2005
4993.Kłopotek M. A.: Inteligentne wyszukiwarki internetowe
Warszawa 2001
4994.Kłoskowska A.: Kultura masowa. Krytyka i obrona
Warszawa 1980
4995.Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni
Warszawa 1996
4996.Knot A: Polskie prawo biblioteczne : zbiór przepisów prawnych dotyczących bibliotek
Wrocław//Warszawa 1947
4997.Kobierzycki S: Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis
Dantisci 1655
4998.Kobierzycki S: Obsidio Clari Montis Częstochoviensis
Dantisci 1659
4999.Kobis P.: Marketing z Google: jak wejść na pierwszą pozycję
Warszawa 2008
5000.Kobylarz J.: Informacja patentowa w twórczości wynalazczej
Warszawa 1987
5001.Koch C.: Neurobiologia na tropie świadomości
Warszawa 2008
5002.Koch R.: Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z
Kraków 1997
5003.Kocka J.: O historii społecznej Niemiec
Poznań 1997
5004.Kocowski B.: Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz. 1-3
Wrocław 1959
5005.Kocowski B.: Drzeworytowe książki średniowiecza
Wrocław 1974
5006.Kocowski B.: Zarys dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku
Wrocław 1948
5007.Kocowski B.: Śląskie studia inkunabulistyczne
Wrocław 1953
5008.Kocójowa M.: Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce
Kraków 1997
5009.Kocyba-Kamińska W.: Oficyna ossolińska w latach 1920-1939
Wrocław 1973
5010.Koder D.: Moj Francisk Skorina
Minsk 2000
5011.Koebner R.: Der Widerstand Breslaus gegen Georg von Podiebrad
Breslau 1916
5012.Koehler B: Pommersche Musikkultur in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts : mit einer Bibliographie pommerscher Musikalien
Sankt Augustin 1997
5013.Kofta M.: Stereotypy i uprzedzenia a stosunki międzygrupowe : stare problemy i nowe idee
Warszawa 2004
5014.Kohl JG: Reisen im Inneren von Russland und Polen. T. 3 : Die Bukowina, Galizien, Krakau und Mahren
Dresden 1841
5015.Kojałowicz W: Historiae Lituanae pars prior
Dantisci 1650
5016.Kojałowicz Wijuk W.: Miscellanea rerum ad Statum Ecclesiasticun in Magno Lithuaniae Ducatu pertinentia.
Wilno 1650
5017.Kolanko E.: Zakonspirowany pejzaż: wiersze wybrane
Kraków 1973
5018.Kolańczyk A.: Czuję, myślę, jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym
Gdańsk 1999
5019.Kolasa W.M.: Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998. Rynek-polityka-kultura
Kraków 2004
5020.Kollárová I.: Cenzúra kníh v tereziánskej epoche
Bratislava 1999
5021.Kolman R.: Poradnik dla doktorantów i habilitantów
Bydgoszcz 1994
5022.Kolodziejský L.: Katalóg slovacikálnych knih do r. 1918 kolegiálnej knižnice v Prešove
Martin 1969
5023.Kolumban : Pisma
Warszawa 1995
5024.Kołakowski L.: Obecność mitu
Warszawa 1994
5025.Kołłątaj H.: Raport o wizycie i reformie Akademii Krakowskiej
Wrocław 1967
5026.Kołodko G.: Transformacja polskiej gospodarki : sukces czy porażka?
Warszawa 1992
5027.Kołodziejczyk A.: Dziecięca koncepcja fikcji czyli co jest "na niby" w telewizji
Kraków 2003
5028.Kołodziejska J: O roli bibliotek, książki i prasy. Opinie czytelników
Warszawa 1962
5029.Kołodziejska J.: Społeczna funkcja biblioteki publicznej
Warszawa 1976
5030.Kołodziejska J.: O roli biblioteki, książki i prasy (opinie czytelników)
Warszawa 1962
5031.Kołodziejska J.: Wstępne podsumowanie wyników ankiety czytelniczej IKiCz
Warszawa 1959
5032.Kołodziejska J.: Kultura. Gospodarka. Biblioteki
Warszawa 1992
5033.Kołodziejska J.: Książka w kulturze masowej
Warszawa 1964
5034.Kołodziejska J.: Lokalnośc i uniwersalność bibliotek
Warszawa 2000
5035.Kołodziejska J.: Szerokie okno biblioteki
Warszawa 2006
5036.Kołodziejska J.: Publiczne biblioteki samorządowe w okresie międzywojennym
Warszawa 1967
5037.Kołodziejska J.: Biblioteki publiczne : główne kierunki rozwoju
Warszawa 1972
5038.Kołodziejska J.: Biblioteka a świat współczesny
Wrocław 1973
5039.Kołodziejska J.: Biblioteki w Polsce i za granicą
Warszawa 1978
5040.Kołodziejska J.: Biblioteki publiczne po reformie administracyjnej kraju
Warszawa 1980
5041.Kołodziejska J.: Biblioteki amerykańskie
Warszawa 1971
5042.Kołodziejska J.: Za drzwiami bibliotek
Warszawa 1996
5043.Kołodziejska J.: Drukowany świat
Warszawa 2003
5044.Kołodziejska J.: Między teorią a praktyką bibliotekarską
Warszawa 1985
5045.Kołodziejska J.: Między teorią a praktyką bibliotekarską
Warszawa 1985
5046.Komenski J. A.: Pampedia
1973
5047.Komenski J. A.: Labiryn świata y dom pociechy
Gdańsk 1695
5048.Komorowska J.: Autohipnoza. Psychoterapia dla każdego
Warszawa 1995
5049.Komorowski J.: Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miast
Poznań 1993
5050.Komza M.: Mickiewicz ilustrowany
Wrocław 1984
5051.Komza M.: Mickiewicz ilustrowany
Wrocław 1987
5052.Komza M.: Żywe obrazy
Wrocław 1995
5053.Konarska B.: Polskie drogi emigracyjne : emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848
Warszawa 1986
5054.Konarski K.: Dzieje szkolnictwa w b. Królestwie Kongresowym 1915-1918
Kraków 1923
5055.Kondek S.: Papierowa rewolucja : oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948-1955
Warszawa 1999
5056.Kondek S.: Władza i wydawcy : polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944-1949
Warszawa 1993
5057.Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana
2000
5058.Konieczna D.: Rola nieformalnych procesów w systemie komunikacji naukowej
Warszawa 1982
5059.Konieczna-Woźniak R.: Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce
Poznań 2001
5060.Konopka S.: Słownik haseł z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych
Warszawa 1954
5061.Konopka S.: Słownik haseł z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych. Książka podręczna do opracowywania katalogu przedmiotowego w bibliotekach lekarskich. T. 1-7
Warszawa 1954
5062.Kopaliński W.: Słownik symboli
Warszawa 1991
5063.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 1988
5064.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 1994
5065.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 1978
5066.Kopaliński W.: Podręczny słownik wyrazów obcych
Warszawa 1999
5067.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 2000
5068.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów bliskojęzycznych
Warszawa 1975
5069.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 1989
5070.Kopaliński W.: Encyklopedia ,,drugiej płci"
Warszawa 1995
5071.Kopaliński W.: Słownik symboli
Warszawa 1990
5072.Kopernik M.: O obrotach
Warszawa//Kraków 1976
5073.Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D.: Sztuczne sieci neuronowe: podstawy i zastosowania
Warszawa 1994
5074.Korbut G.: Literatura polska
Warszawa 1918
5075.Koredczuk B.: Początki teorii bibliologii. "Dictionaire reisone de bibliologie" 1802-1804 Gabriela Etienne'a Peignoita. Analiza i recenzje.
Wrocław 2005
5076.Korolev D. T.: Očerki iz istorii izdanija i rasprostranenija teatral'noj knigi v Rossii XIX - načala XX vekov
Sankt Pietierburg 1999
5077.Korpała J.: Dzieje bibliografii w Polsce
Warszawa 1969
5078.Korpała J.: Krótka historia bibliografii polskiej
Wrocław 1986
5079.Korpała J.: Karol Estreicher [st.] twórca "Bibliografii polskiej"
Wrocław 1980
5080.Korporowicz L.: Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji
Warszawa 1996
5081.Kosim J.: Losy pewnej fortuny
Wrocław 1972
5082.Kosiński D.: Słownik teatru
Kraków 2006
5083.Kosiński J.A.: Nauka polska w wieku XIX i XX. Studium naukometryczne
Wrocław 1981
5084.Kosman M: Opowieści kórnickie
Poznań 1983
5085.Kosmanowa B.: Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce
Warszawa 1981
5086.Kosmanowa B.: Prasa dawna i współczesna. Cz. 1-4
Poznań 2000
5087.Kossakowska-Jarosz K.: Śląsk znany, Śląsk nie znany. O kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed I progiem umasowienia
Opole 1999
5088.Kossecka T: Gabinet rycin króla Stanisława Augusta
Warszawa 2000
5089.Kossonoga J.: Słowników tematów dla bibliografii i katalogów w układzie przedmiotowym
Warszawa 1956
5090.Kossowska M.: Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych
Kraków 2001
5091.Kostera M.: Antropologia organizacji : metodologia badań terenowych
Warszawa 2003
5092.Kostera M.: Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych
Warszawa 2003
5093.Kostkiewiczowa T: Oświecenie - próg naszej współczesności
Warszawa 1994
5094.Kostyrko T.: Sztuka-przedmiot i źródło poznania: z metodologicznych problemów zjawisk artystycznych
Warszawa 1977
5095.Kotler F.: Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola
Warszawa 1994
5096.Kotler P.: Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola
Warszawa 1994
5097.Kotler P.: Marketing Management: Analysis, Planing, Implementation and Control
New York, NJ 1997
5098.Kott J.: O "Księżniczce" Zofii Urbanowskiej
Wrocław 1950
5099.Kotvan I.: Inkunábuly na Slovensku
Martin 1979
5100.Kowalczyk J: W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego
Lublin 1980
5101.Kowalczyk J.: Zarządzanie organizacja turystyczną
Warszawa 2009
5102.Kowalewska M.: Wydawnictwo Morskie: dorobek piętnastolecia 1957-1971: perspektywy rozwojowe
Gdańsk 1972
5103.Kowalik J., Chojnacki W.: Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski 1900-1958
Poznań 1960
5104.Kowalik J., Chojnacki W.: Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski 1900-1958
Poznań 1960
5105.Kowalska M.: Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich
Warszawa 2007
5106.Kowalski W: Restytucja dzieł sztuki : studium z dziedziny prawa międzynarodowego
Katowice 1993
5107.Kowalski WT.: Polska w świecie : 1945-1956
Warszawa 1988
5108.Kozak S.: Psychologiczne podstawy kierowania zespołem
Gdynia 1996
5109.Kozakiewicz W.: Czytelnictwo chorych
Warszawa 1968
5110.Kozicki S.: Historia Ligi Narodowej
Londyn 1964
5111.Kozierska H.: Warszawska Biblioteka Uniwersytecka w latach 1832-1871 : Biblioteka Rządowa - Okręgu Naukowego - Główna
Warszawa 1969
5112.Kozioł L: Zarządzanie czasem pracy
Kraków//Kluczbork 2000
5113.Kozłowski J.: Miejsce nauki polskiej w świecie 1990-1994
Warszawa 1995
5114.Kozubowski F: Przewodnik w wyborze książek dla młodzieży szkolnej, rzecz dla nauczycieli ludowych
Cieszyn 1879
5115.Kramer T., Altkorn J.: Leksykon marketingu
Warszawa 1998
5116.Kroll H.: Informationsvermittlung in der Industrie. Grundzüge eines betrieblichen Fachinformationssystems
Eschborn 1990
5117.Krotochvil S.: Psychoterapia
Warszawa 1974
5118.Krygowska Z.: Zarys dydaktyki matematyki
Warszawa 1977
5119.Krzysztofek K.: Cywilizacja : dwie optyki
Warszawa 1991
5120.Krzysztofek K., Szczepański M.S.: Zrozumieć rozwój : od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych
Katowice 2002
5121.Krzysztofiak T.: Przekład literacki we współczesnej translatoryce
Poznań 1996
5122.Kujawa M., Polakowska-Kujawa J.: Sponsoring - aspekty prawne i gospodarcze
Warszawa 1994
5123.Kuliczkowska K.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918
Warszawa 1981
5124.Kumor B.: Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795. T. 3.
Kraków 2000
5125.Kunicki-Goldfinger W. J. H.: Życie bakterii
Warszawa 2006
5126.Kunikowski D.: Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku
Włocławek 1999
5127.Kurkowski J: Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III
Warszawa 1994
5128.Kurtzmann L., Sosnowski E. M.: Katalog der Raczyńskischen Bibliothek. Bd.1
Posen 1885
5129.Kwiatkowska A. M.: Systemy wspomagania decyzji : jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce
Warszawa 2007
5130.Kwiatkowska G. E.: Wstęp do psychologii hermeneutycznej
Lublin 1996
5131.Kwiatkowska H.: Tożsamość nauczycieli : między anomią a autonomią
Gdańsk 2005
5132.Kwiatkowska J., Turowska T., Hys J.: Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna UDC - P058. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych.
Warszawa 2007
5133.Kwiatkowski M., Kwiatkowska M. I.: Historia Warszawy XVI-XX wieku. Zabytki mówią
Warszawa 1998
5134.Kwintylion : Kształcenie mówcy. Ks. 1, 2, 9
Wrocław 1951
5135.La Fontaine H., Otlet P.: Documents: Note sur la création d'un Répertoire Bibliographique Universel
Brussels 1895
5136.Lacko K.: Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi Slovenska: Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia a v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
Martin 2003
5137.Landow G.P.: Hipertext 3,0
Baltimore, MD 2006
5138.Landow G.P.: Hypertext 3.0 : critical theory and new media in era of globalization
Baltimore, MD 2006
5139.Larousse P.: Grand dictionnaire universel du XIXe siecle : francais, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc. T. 12
Paris
5140.Larson W.: Obsługa klienta
Warszawa 2003
5141.Laus-Mączyńska K., Dąbrowski M.: Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji
Warszawa 1978
5142.Le Bon G.: Psychologia tłumu
Warszawa 1986
5143.Lebiediew A. W., Sorin J. M.: Rozmowy o normalizacji
Warszawa 1971
5144.Lechowski P.: Biblioteki Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945
Kraków 1999
5145.LeCompte M.D., Preissle-Goetz J.: Ethnography and qualitative design in educational research
Orlando, FL 1984
5146.Ledoux C.N.: L'architecture considérée sous le rapports de l'art, des mours et del la législation
Paryż 1804
5147.Lehmann KD., Kolasa I.: Die Trophäenkommissionen der Roten Armee : eine Dokumentensammlung zur Verschleppung von Büchern aus deutschen Bibliotheken
Frankfurt 1996
5148.Lelikowa NK: Stanovlenie i razvitie knigovedčeskoj i bibliografičeskoj nauk v Rossii v XIX - pervoj treti XX veka
Sankt-Peterburg 2004
5149.Lemmermeier D, Opper D: Cultural treasures moved because of the war - A cultural legacy of the second World War. Documentation and research on losses. Documentation of the International Meeting in Bremen (30.11-2.12.1994)
Bremen 1995
5150.Lenartowicz M.: Przepisy katalogowania książek. Cz.1 Opis bibliograficzny
Warszawa 1983
5151.Leonard-Barton D.: Wellsprings of Knowledge
Boston, MA 1995
5152.Leonov V.: Bibliotečnyj sindrom
Sankt Petersburg 1996
5153.Leonov V.: The library syndrome
München 1999
5154.Lesnik-Oberstein K.: Children's literature. Criticism and the fictional child
New York, NJ 1994
5155.Levinson P.: Nowe nowe media
Kraków 2010
5156.Levinson P.: Miękkie ostrze : naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej
Warszawa 1999
5157.Levinson P.: Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej
Warszawa 2006
5158.Lewandowicz G.: Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej : informator
Warszawa 2000
5159.Lewandowicz G.: Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce : raport z badań
Warszawa 2003
5160.Lewowicki T.: Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej
Warszawa 1997
5161.Lewowicki T., Czerepniak-Walczak M.: Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej
Warszawa 1997
5162.Lichodziejewska F.: Twórczość Władysława Broniewskiego : monografia bibliograficzna
Warszawa 1973
5163.Limper H., Moody M.: Bibliotherapy. Methods and materials
Chicago, Il 1973
5164.Lipkowski L.: Moje wspomnienia 1849-1912
Kraków 1913
5165.Lipoński W.: Encyklopedia sportów świata
Poznań 2006
5166.Lipowska D.: Reprezentacje semantyczne w komputerowych systemach przetwarzania języka naturalnego
Poznań 1991
5167.Loades D.: Politics, censorhip and the English reformation
New York, NJ 1991
5168.Loh G.: Bibliographie der Antiquariats-, Auktions- und Kunstkataloge
Leipzig 1975
5169.Lombard D.: Globalna wioska cyfrowa. Drugie życie sieci
Warszawa 2009
5170.Lombard P: Libri IV Sententiarum
Cracoviae 1550
5171.Lopata C. L., McClure C. R.: Assessing the academic networked environment : strategies and options
Washington DC, WA 1996
5172.Lorentz S.: Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce
Warszawa 1971
5173.Lorenzo FF: [Lexicon Italiano-Gallicum]. [T.] 2
[bm]
5174.Lorenzo FF: [Lexicon Italiano-Gallicum]. [T.] 1
[bm]
5175.Lossius L: Arithmetices erotemata puerilla
Francofurti 1577
5176.Lovejoy O.: Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei
Warszawa 1999
5177.Loyola I de: Directorium in exercitia spiritualia
Antverpiae 1635
5178.Lucius Florus : Gestorum Romanorum epitomes libri II
Nissae 1635
5179.Lyon L.: Open science At Web-scale: optimizing and predictive potential: consultive report
Bristol 2009
5180.Lyons J.: Semantyka
Warszawa 1984
5181.Łaptos J.: Historia Belgii
Wrocław 1995
5182.Łętowski J.: Prawo administracyjne
Warszawa 1995
5183.Łętowski J.: Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe
Warszawa 1990
5184.Łobejko S.: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie
Warszawa 2004
5185.Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych
Kraków 2003
5186.Łodyński M.: U kolebki polskiej polityki bibliotecznej. (1774 - 1794)
Warszawa 1935
5187.Łodyński M.: Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1831)
Wrocław 1958
5188.Łodyński M.: Biblioteka Szkoły Rycerskiej 1767-1794
Warszawa 1930
5189.Łomżyniak : Listy z nad Narwi
Lwów 1903
5190.Łoś L.: Biblioteki naukowe
Wrocław 1980
5191.Łoś L., Radożycki J.: Problemy międzynarodowej wymiany wydawnictw Polskiej Akademii Nauk
Wrocław 1970
5192.Łuczak-Kumorek E., Brunka M., Kumorek B.: Słownik samorządu terytorialnego
Zielona Góra 2003
5193.Łuszpak A., Żbikowska-Migoń A.: Czytanie, czytelnictwo, czytelnik
Wrocław 2011
5194.Łysakowski A.: Katalog przedmiotowy. Cz.1. Teoria
Warszawa 2002
5195.Łysakowski A.: Katalog przedmiotowy. Cz. 1. Teoria
Wilno 1928
5196.Łysakowski A.: Katalog przedmiotowy : podręcznik
Warszawa 1946
5197.Łysakowski A.: Katalog przedmiotowy. Cz.2. Podręcznik
Warszawa 1946
5198.Machnicka-Djakow I.: Czas wolny w klubie seniora
Warszawa 1984
5199.Maciejowski T.: Narzędzia skutecznej promocji w Internecie
Kraków 2003
5200.Maciuk OJ: Papir ta filihrany na ukrain'skich zemlach (XVI - poczatok XX st.)
Kiiv 1974
5201.Maciuszko K. L.: OCLC : a decade of development : 1967- 1977
Littleton, COL 1984
5202.Mahrt-Thomsen F: 150 Jahre. Von den Berliner Volksbibliotheken zur Stadtbibliothek Kreuzberg. Eine Chronik
Berlin 2000
5203.Majkowska-Aleksiewicz A: Historia drukarstwa Galicji Wschodniej w latach 1815-1860
Wrocław 1993
5204.Makaryk M., Danowski B.: Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW: jak to się robi: praktyczny przewodnik po skutecznej promocji w Internecie
Gliwice 2007
5205.Makowiecki T.: Warszawska Biblioteka Uniwersytecka 1939-1944
Frankfurt 1947
5206.Malcolm L., Boydell T.: Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
Kraków 2002
5207.Malicki M., Gołuszka M.: Polnische Drucke und Polonica 1551-1700. Katalog der Herzog August Wolfenbüttel. Bd.2. Tl.1-3
München 1994
5208.Malinowska E.: Organizacje i systemy międzynarodowe w zakresie informacji naukowej
Warszawa 1979
5209.Malukiewicz-Wiśniewska G., Dąbrowiecki S., Janowicz E.: Jak wyszukiwać i krytycznie oceniać naukowe publikacje medyczne
Bydgoszcz 1996
5210.Marchionini G.: Information seeking in electronic environments
Cambridge 1995
5211.Marchionini G. N.: Information seeking in electronic environments
Cambridge 1995
5212.Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy
Warszawa 2000
5213.Markowski M.: Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim : studium z historii filozofii i nauk s?cisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku
Wrocław 1971
5214.Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast
Warszawa 1999
5215.Marsterson W.: Information technology and the role of the librarian
London 1986
5216.Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki
Katowice 1996
5217.Marszakowa-Szajkiewicz I.: Badania ilościowe nauki - podejście bibliometryczne i webometryczne
Poznań 2009
5218.Marszakowa-Szajkiewicz I.: Sistema citirovanija naucnoj literatury kak sredstvo slezenija za razvitijem nauki
Moskwa 1988
5219.Martinez de Sousa J.: Diccionario de bibliologia y ciencias afines
Madrid 1989
5220.Martino A.: Die deutsche Leibibliothek. Geschichte einer literarischen Institution (1756-1914)
Wiesbaden 1990
5221.Martino P.: Le roman realiste sous le Seconde Empire
Paris 1913
5222.Masančs J., Lupovici C.: Metadata for the Long Term Preservation of Electronic Publications
Den Haag 2000
5223.Massenkeil G, Honegger M: Das Grosse Lexikon Musik. Vol. 1
Freiburg 1976
5224.Mayo A.: Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników
Kraków 2001
5225.Mazurek-Łopacińska K.: Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie
Warszawa 2002
5226.Mazurek-Łopacińska K.: Kultura w gospodarce rynkowej
Wrocław 1994
5227.McCook K de la P: Introduction to public librarianship
New York, NY 2004
5228.McCown W., Bütz M. R., Chamberlain L. L.: Strange attractors : chaos, complexity and the art of family therapy
New York, NY 1996
5229.McGovern G.: Zabójczo skuteczne treści internetowe : jak przykuć uwagę internauty?
Gliwice 2009
5230.Meadow CT: Text information retrieval systems
San Diego,CA 1992
5231.Meadow CT: Analiza systemów informacyjnych : wyszukiwanie, organizacja i przetwarzanie informacji
Warszawa 1972
5232.Meadows A. J.: Understanding information
München 2001
5233.Meadows A. J.: Communication in science
London 1974
5234.Meierott L, Krisch D: Berliner Lautentabulaturen in Krakau : Beschreibender Katalog der handschriftlichen Tabulaturen für Laute und verwandte Instrumente in der Biblioteka Jagiellonska Kraków aus dem Besitz der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek Berlin
Mainz 1992
5235.Melanchthon P: Erotemata Dialectices
Lipsiae 1577
5236.Melanchthon P: Ethicae doctrinae elementa
Wittenbergae 1550
5237.Melanchton F: Erotemata dialectices continentia fere integram artum
Wittenbergae 1547
5238.Melet-Sanson J, Blasselle B.: La Bibliotheque nationale mémoire de l'avenir
Paris 1990
5239.Mellor C. M.: Louis Braille: dotyk geniusza
Warszawa 2009
5240.Mendykowa A: Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku
Wrocław 1975
5241.Mendykowa A.: Dzieje książki polskiej na Śląsku
Wrocław 1991
5242.Mendykowa A.: Studium Bibliotekoznawstwa dla Pracujących w Uniwersytecie Wrocławskim 1956-1967
Wrocław 1969
5243.Mendykowa A.: Kornowie
Wrocław 1980
5244.Meyer-Bohe W: Budownictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych
Warszawa 1998
5245.Michajłow A. I., Czerny A. I., Gilarewski R. S.: Naucznyje kommunikacii i informatika
Moskwa 1976
5246.Michałowska-Gorywoda K.: Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej
Warszawa 2002
5247.Mieczkowska H.: Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 3, C-E
Warszawa 2007
5248.Mieczkowska H., Komender T.: Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 2, cz. 1
Warszawa 1998
5249.Mieczkowski R: Wirtuozeria grubo po północy
Suwałki 1991
5250.Mieroszewski J.: Finał klasycznej Europy
Lublin 1997
5251.Migoń K.: Nauka o książce wśród innych nauk społecznych
Wrocław 1976
5252.Migoń K.: Recepcja książki orientalistycznej na Śląsku do końca XVIII w.
Wrocław 1969
5253.Migoń K.: Nauka o książce wśród innych nauk społecznych
Wrocław 1976
5254.Migoń K.: Nauka o książce : zarys problematyki
Warszawa 1984
5255.Migoń K.: Nauka o książce : zarys problematyki
Wrocław 1984
5256.Migoń K.: Z dziejów nauki o książce
Wrocław 1979
5257.Migoń K.: Z dziejów nauki o książce
Wrocław 1979
5258.Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Warszawa 2002
5259.Mikołejko A.: Społeczne Towarzystwo Oświatowe : z dziejów oświaty niezależnej w Polsce
Warszawa 1997
5260.Mikułowski-Pomorski J.: Badanie masowego komunikowania
Warszawa 1980
5261.Mikułowski-Pomorski J.: Informacja i komunikacja : pojęcia, wzajemne relacje
Wrocław 1988
5262.Miłkowska I., Wanielista K.: Słownik menedżera
Wrocław 1998
5263.Minde-Pouet G.: Die Bromberger Stadtbibliothek
Poznań 1911
5264.Miodońska B.: Miniatury Stanisława Samostrzelnika
Warszawa 1983
5265.Miodońska B.: Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540
Warszawa 1993
5266.Miodunka W.: Teoria pól językowych : społeczne i indywidualne ich uwarunkowania
Kraków 1980
5267.Mironowicz A.: Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej
Białystok 2003
5268.Miszewski M., Bałtowski M.: Transformacja gospodarcza w Polsce
Warszawa 2006
5269.Mitosek Z.: Literatura i stereotypy
Wrocław 1974
5270.Moch W., Sawaniewska-Mochowa Z.: Poradnik językowy - polskie gadanie
Wrocław 2000
5271.Mocydlarz M.: Udostępnianie informacji naukowej na nośnikach elektronicznych
2000
5272.Moderow H: Die evangelischen Geschichten Pommern von der Reformation bis zur Gegenwart. Bd. 1 : Der Regierungsbezirk Stettin
Stettin 1903
5273.Modrzejewski P.: Google AdWords w praktyce: skuteczna reklama w Internecie
Warszawa 2008
5274.Mogran G.: Images of Organisations Executive Edition
San Francisco, CA 1998
5275.Molsdorf W.: Die Bedeutung Kölns für den Metallschnitt des XV. Jahrhunderts
Strassbourg 1909
5276.Momot B.: Problemy ludzi niepełnosprawnych w literaturze pięknej polskiej i zagranicznej : adnotowany zestaw bibliograficzny
Toruń 1986
5277.Monet D.: Multimedia
Katowice 1999
5278.Montgomery S., Hedstrom M.: Digital Presevation Needs and Requirements in RLG Member Institution
1999
5279.Moran B. B.: Academic libraries : the changing knowledge centers of colleges and universities
Washington, DC 1984
5280.Moran B. B., Stueart R. D.: Library and information center management
London 2002
5281.Moran B. B., Stueart R. D.: Library management
Littleton, Coll 1987
5282.More T.: Utopia
Warszawa 1954
5283.Morgan G.: Obrazy organizacji
Warszawa 1997
5284.Morgan S., Heery M.: Practical strategies for the modern academic library
London 1996
5285.Moričeva MD: Biblioteka Zaluskich i Rossijskaâ nacional'naâ biblioteka
Sankt-Peterburg 2001
5286.Morrogh E.: Information Architecture. An emerging 21st Century Profession
New Jersey 2003
5287.Morti Y. M., Martinet B.: Wywiad gospodarczy : pozyskiwanie i ochrona informacji
Warszawa 1999
5288.Morville P.: Ambient findability
Sewastopol, CA 2005
5289.Morville P., Rosenfeld L.: Architektura informacji w serwisach internetowych
Gliwice 2003
5290.Morville P., Rosenfeld L.: Information Architecture for the World Wide Web
Pekin 1998
5291.Morville P., Rosenfeld L.: Architektura informacji w serwisach internetowych
Gliwice 2003
5292.Mosakowski R.: Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane reformy
Gdańsk 2002
5293.Mosier J. N., Smith S. L.: Design Guidelines for Designing User Interface Software : Technical Report MTR - 10090
Bedford 1986
5294.Mossakowska W: Początki fotografii w Warszawie (1839-1863). T. 1
Warszawa 1994
5295.Mostowicz E., Grzecznowska A., Balińska M.: Analiza rynku informacji biznesowej w wybranych krajach Europy Wschodniej
Warszawa 1999
5296.Moszczeńska W.: Metodologii historii zarys krytyczny
Warszawa 1977
5297.Moszczeńska W.: Wstęp do badań historycznych
Warszawa 1960
5298.Moszyński K.: Człowiek: wstęp do etnografii i etnologii
Wrocław 1958
5299.Motycka A.: Nauka a nieświadomość
Wrocław 1998
5300.Motycka A.: Nauka a nieświadomość : filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia
Wrocław 1998
5301.Moulinier J., Jackson P.: Natural Language Processing for Online Applications: Text Retrieval, Extraction and Categorization
Amsterdam 2002
5302.Mrozek Z., Mrozek B.: MATLAB 5.X SIMULINK 2.X : poradnik użytkownika
Warszawa 1998
5303.Mrozowska K.: Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765-1794)
Wrocław 1961
5304.Mrozowska K., Chamcówna M.: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765 - 1850
Kraków 1965
5305.Mrozowski M.: Media masowe: władza, rozrywka i biznes
Warszawa 2001
5306.Muczkowski J: Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych, a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych
Kraków 1849
5307.Mul'cenko T. M., Nalimow W. W.: Naukometria
Warszawa 1971
5308.Mul'cenko T. M., Nalimoy V. V.: Naukometria
Warszawa 1971
5309.Müller-Ebeling C., Zlatohlavek M., Rätsch Ch.: Sąd Ostateczny. Freski, miniatury, obrazy
Kraków 2002
5310.Murroni C., Collins R.: New media, new policies : media and communications strategies for the future
Cambridge 1996
5311.Muszkowski J.: O wrogach i miłośnikach książki
Łódź 1987
5312.Muszkowski J.: Życie książki
Kraków 1951
5313.Mykowiecka A.: Przegląd systemów automatycznej generacji tekstów w języku naturalnym
Warszawa 1987
5314.Mykowiecka A.: Planowanie struktury tekstu przy wykorzystaniu RST
Warszawa 1994
5315.Mykowiecka A.: Inżynieria lingwistyczna: komputerowe przetwarzanie tekstów w języku naturalnym
Warszawa 2007
5316.Mykowiecka A.: Generacja zdań w języku polskim na podstawie reprezentacji ich semantyki
Warszawa 1988
5317.Mykowiecka A.: Text planning : how to make computers talk in a natural language
Warszawa 1989
5318.Myszor J.: Historia Diecezji Katowickiej
Katowice 1999
5319.Myśliński J., Notkowski A., Jarowiecki J.: Prasa polska w latach 1939-1945
Warszawa 1980
5320.Nachmias D., Frankfort-Nachmias C.: Metody badawcze w naukach społecznych
Poznań 2001
5321.Nagowska M.: Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej
Warszawa 2010
5322.Nagowska M.: Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych
Warszawa 2006
5323.Nahotko M.: Opis dokumentów elektronicznych: teoretyczny model i możliwości jego aplikacji
Kraków 2006
5324.Nahotko M.: Naukowe czasopisma elektroniczne
Warszawa 2007
5325.Nahotko M.: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki
Warszawa 2010
5326.Nahotko M.: Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu
Kraków 2004
5327.Nalaskowski A.: Edukacyjny show
Kraków 1998
5328.Nalimow W. W., Mulczenko Z. M.: Naukometria
Warszawa 1971
5329.Namysłowski P.: Katalog biblioteki księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu
5330.Napiórkowski S. C.: Jak uprawiać teologię
Wrocław 1991
5331.Nardi B., O'Day V.: Information Ecologies : Using Technology with Heart
Cambridge, Mass. 1999
5332.Nawrocki S.: Komputer w służbie archiwalnej
Poznań 1985
5333.Nawrocki S.: Tezaurus archiwistyki
Warszawa 1984
5334.Nederhof A. J., Noyons E. C. M.: International comparisons of departments' research performance and assessment of external knowledge transfer in the humanities and the social and behavioral sciences
Leiden 1989
5335.Negroponte N.: Cyfrowe życie : jak się odnaleźć w świecie komputerów
Warszawa 1997
5336.Newsom D.: Bridging the gaps in global communication
Oxford 2007
5337.Nicholas D.: Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu
Warszawa 2001
5338.Nicholas D.: Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu : idee, metody, środki
Warszawa 2006
5339.Nicholas D.: Assessing information needs: tools and techniques
London 2000
5340.Nicholas D.: Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu : idee, metody, środki
Warszawa 2001
5341.Nicholas D., Gunter B., Rowlands I.: The Google Generation : Are ICT Innovations Changing Information Seeking Behaviour?
London 2009
5342.Nicholas D., Williams P.: The Internet and the changing information environment
London 2001
5343.Nicoll A.: Dzieje teatru
Warszawa 1974
5344.Niewiadomska C.: Katalog rozumowany książek ludowych
Warszawa 1907
5345.Niezgoda M., Malikowski M.: Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów
Tyczyn 1997
5346.Nikodemska-Wołownik A.M.: Jakościowe badania marketingowe
Warszawa 1999
5347.Nolan J., Johnston P.: eWork 2001 Status Report on New Ways to Work in the Knowledge Economy
[bm] 2001
5348.Nolet D., Pavel S.: Handbook of terminology
Hull 2001
5349.Norman D.: The Invisible Computer
Londyn 1999
5350.Norman D. A.: The Design of Everyday Things
New York, NJ 2002
5351.Norris D. M.: A history of cataloguing and cataloguing methods 1100-1850 : with an introductory survey of ancient times
London 1939
5352.Nováková M.: Stav a ukoly české lingvistické bibliografie
1994
5353.Nowacka I., Antczak M.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik
Warszawa 2009
5354.Nowacki T. W.: O metodzie projektów
Warszawa 1999
5355.Nowak E.: Diupa
Warszawa 2008
5356.Nowak P.: Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania
Poznań 2006
5357.Nowak P.: Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939
Poznań 1997
5358.Nowak P.: Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki
Poznań 2000
5359.Nowak S.: Metodologia badań społecznych
Warszawa 1985
5360.Nowak S.: Metodologia badań społecznych
Warszawa 2007
5361.Nowak-Dłużewski J: Bibliografia staropolska okolicznościowej poezji politycznej (XVI-XVIII)
Warszawa 1964
5362.Nowakowski Z.: Biblioteka dawnego Banku Polskiego 1828-1885. Zarys historii i ogólna charakterystyka księgozbioru
Warszawa 1936
5363.Nowakowski Z.: Dydaktyka informatyki w praktyce. Wybrane zagadnienia. Część 4: Informatyka bez tajemnic
Warszawa 1996
5364.Nowicka E.: Świat człowieka - świat kultury
Warszawa 1997
5365.Nowicki A.: Człowiek w świecie dzieł
Warszawa 1974
5366.Nowicki A.: Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Wrocław 1999
5367.Nowicki R.: Skórzewscy : właściciele dóbr Łabiszyńskich : rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa
Toruń 2003
5368.Nowicki R.: Działalność Aleksandra Birkemnmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947
Poznań 2006
5369.Nowicki S.: Czytelnictwo prasy w 1988 r. (charakterystyka zjawiska i zmienności zachowań odbiorców)
Kraków 1988
5370.Nowicki W.: Metoda pracy nad terminologią wybranej dziedziny wiedzy
Warszawa 1979
5371.Nowicki W.: Co dać dziecku na gwiazdkę : przegląd literatury dla dzieci i młodzieży z ostatniego siedmiolecia
Warszawa 1886
5372.Nowicki Z. M., Dobosz J.: Mikro CDS/ISIS wersja 3.0 : zmiany i rozszerzenia
Warszawa 1992
5373.Nowicki Z. M., Faber R.: Użytkowanie pakietu Mikro CDS/ISIS
Warszawa 1991
5374.Nowik G.: Zanim złamano Enigmę
Warszawa 2005
5375.Nowina-Konopka M., Białobłocki T., Moroz J.: Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania
Warszawa 2006
5376.Nowodworski W.: Bibliograficznych Ksiąg Dwoje Joachima Lelewela
Wrocław 1959
5377.Nowolecki A: Przewodnik dla kupujących i sprzedających książki, przeznaczone dla ludu i młodzieży
Kraków 1872
5378.O'Callaghan T. A.: A hybrid legal expert system
2003
5379.Ochendowski E.: Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej
Poznań 1969
5380.Ochendowski E.: Prawo administracyjne : część ogólna
Toruń 2002
5381.Ockel R., Himmel M.: Joga w każdym wieku
Warszawa 2010
5382.Ogierman L.: Konserwacja zabytkowego materiału bibliotecznego krakowskich Paulinów na Skałce
Katowice 2005
5383.Ohijenko I: Istorija ukrains'koho drukarstwa. T. 1
Lwów 1925
5384.Ohijenko I: Knyha i drukarstvo na Ukraini
Kiiv 1965
5385.Okin J. R.: The Internet resolution: the not-for-dummies guide to the history
Winter Harbour, ME 2005
5386.Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
Warszawa 2003
5387.Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny
Warszawa 1998
5388.Olczak-Kardas M.: Księgozbiory bibliotek wiejskich w województwie warszawskim w latach 1918-1939
Kielce 2007
5389.Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny
Toruń 2000
5390.Oleksiuk M.: Lenins'ka idejna spadszczyna i prohresywna presa Zachidnoji Ukrajiny (20-30-ti roky XX st.)
Lwiw 1972
5391.Oleksiuk M.: Prohresywna presa Zachidnoji Ukrajiny w borot'bi na zachist SSSR (20-30-ti roky)
Kyjiw 1973
5392.Oleński J.: Infrastruktura informacyjna dla potrzeb samorządów terytorialnych
Warszawa 2001
5393.Oleński J.: Standardy informacyjne w gospodarce
Warszawa 1997
5394.Oleński J.: Ekonomika informacji: metody
Warszawa 2003
5395.Oleński J.: Elementy ekonomiki informacji : podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej
Warszawa 2000
5396.Oleszczyński A: Rozmaitości polskie. T. 1-3
Paris 1832
5397.Olizarowski A: De politica hominum societate libri tres
Dantisci 1651
5398.Olszewska E., Koźmińska I.: Wychowanie przez czytanie
Warszawa 2010
5399.Olszewski D.: Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku : analiza środowiska diecezjalnego
Lublin 1984
5400.Ong W. J.: Orality and literacy. The technolosing of the word
New York, NJ 1982
5401.Ong W. J.: Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii
Lublin 1992
5402.Op de Beeck B., Vandeweghe F.: Marque typographiques employees aux XVe et XVIe siecles dans les limicie geographiques de la Belgique actuelle
Nieuwkoop 1993
5403.Opalińska A.: Lustracja w Polsce i w Niemczech : próba porównania
Wrocław 2005
5404.Opałek M: Bibliopole lwowscy
Lwów 1928
5405.Opałek M: Litografia lwowska 1822-1860
Wrocław 1958
5406.Opławska L.: Materiały audiowizualne dla bibliotek publicznych
Warszawa 1976
5407.Opławska L.: Zakup nowości wydawniczych do księgozbiorów podręcznych w latach 1973-1974
Warszawa 1977
5408.Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych
Gliwice 2001
5409.Oppeheimer C.: The legal and regulatory environment for electronic information
Calne, Wiltshire 1995
5410.Oppenheim A. N.: Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw
Poznań 2004
5411.Orda N: Album widoków historycznych Polski poświęcony rodakom zrysowany z natury przez Napoleona Ordę. T. 1-3
Warszawa 1875
5412.Orda N.: Belarus' u malunkach Napoleona Ordy: druhaja palova XIX stahoddzja
Minsk 2001
5413.Orda N.: Album widoków historycznych Polski
Gdańsk 1991
5414.Orłowski H.: O asymetrii deprawacji. Ucieczka, deportacja i wysiedlenie w polskiej i niemieckiej literaturze po 1939 roku
Olsztyn 1994
5415.Ormeling F., Kraak M. J.: Kartografia : wizualizacja danych przestrzennych
Warszawa 1998
5416.Orna E.: Practical information policies
Hampshire 1999
5417.Orwell G: Wiwat aspidistra!
Warszawa 2001
5418.Orzechowski S.: Ziemianin albo rozmowa ojca z synem o sprawie Polski r. 1565 i Policja Królestwa Polskiego na kształt arystotelesowych " Polityk" wypisana r. 1566 z rękopisu wydana [przez Ż. Paulego]
Kraków 1859
5419.Orzeł J: Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
5420.Osińska V.: Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów
Warszawa 2010
5421.Osiński W.: Antropomortyka
Poznań 2003
5422.Ossowska M.: Ethos rycerski i jego odmiany
Warszawa 1986
5423.Ossowski K.: Prasa Księstwa Warszawskiego
Warszawa 2004
5424.Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji
Bydgoszcz 1999
5425.Östlundh L., Carlsson L.: Proust som Prozac : en studie av biblioterapi och läsningens läkande och utvecklande kraft
Boras 2001
5426.Ostorodt Ch.: Unterrichtung von den vornemsten Hauptpuncter der Christlichen Religion
Raków 1629
5427.Osuchowska B.: Poradnik autora, tłumacza i redaktora
Warszawa 2005
5428.Osuchowska I.: Wykorzystanie bajek i baśni w psychoterapii dzieci i młodzieży
Warszawa 1973
5429.Otlet P.: Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique
Bruxelles 1934
5430.Otlet P.: Monde : essai d'universalisme: conaissance du monde, sentiment du monde, action organisee et plan du monde
Brussells 1935
5431.Otlet P.: Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique
Liege 1934
5432.Otlet P.: Traité de documentation: le livre sur le livre: théeorie et pratique
Bruksela 1934
5433.Otlet P.: International organization and dissemination of knowledge : selected essays
Amsterdam 1990
5434.Owen G.: The scientific article in the age of digitalization
Dordrecht 2009
5435.Ozus T. M.: Principles of Distributed Database Systems
London 1999
5436.Ożóg J.: Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. T. 1
Wrocław 1988
5437.Ożóg J.: Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Wrocław 1995
5438.Pachociński R.: Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń
Warszawa 1999
5439.Pachoński J.: Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy 1750-1815
Kraków 1962
5440.Pajor J.: Rola archetypu w analitycznej psychologii C.G. Junga
Poznań 1992
5441.Pakulski J., Ryszewski B., Piechota R.: Bibliografia archiwistyki polskiej do 1970 r.
Warszawa 1984
5442.Paliszkiewicz JO: Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym
Ostrołęka 2005
5443.Palka-Smagorzewska R., Wiśniewski J. L., Makowski M.: Martyna
Warszawa 2003
5444.Paluszkiewicz A., Bagieńska E., Kostrzewa W.: Zasady tworzenia kartotek wzorcowych haseł opisu bibliograficznego
Warszawa 1995
5445.Paluszkiewicz A., Lenartowicz M.: Format USMARC rekordu bibliograficznego książki
Warszawa 2002
5446.Paluszkiewicz A., Lenartowicz M.: Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki
Warszawa 2000
5447.Paluszkiewicz A., Lenartowicz M.: Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki
Warszawa 1997
5448.Pankowska K.: Pedagogika dramy : teoria i praktyka
Warszawa 2000
5449.Panofsky E.: Studia z historii sztuki
Warszawa 1971
5450.Panowicz-Lipska J., Radwański Z.: Zobowiązania - część szczegółowa
Warszawa 1998
5451.Paprocki B: Herby rycerstwa polskiego
Kraków 1584
5452.Paprocki F.: Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella 1830-1841
Poznań 1994
5453.Parandowski J.: Rzym czarodziejski
Lwów 1924
5454.Park J., Converse T.: PHP 4 Biblia
Gliwice 2001
5455.Parsons E.A.: The Alexandrian Library, Glory of the Hellenic World: Its Rise, Antiquies, and Destructions
Londyn 1952
5456.Pastorius J: Bellum Scythico-Cosacicum seu de conjuratione Tartarorum, Cosacorum et plebis Russicae contra Regnum Poloniae
Dantisci 1652
5457.Pawlikowska B.: W dżungli życia : poradnik dla dziewczyn i chłopców (oraz niektórych dorosłych)
Michałów-Grabina 2005
5458.Pawłowski T: Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych
Warszawa 1986
5459.Peacock Douglas M.: Biblioteka w szkole podstawowej i jej działalność
Warszawa 1964
5460.Pearrow M.: Funkcjonalność stron internetowych
Gliwice 2002
5461.Peignot G.: Répertoire de bibliographies spéciales, curieuses et instructives,... par Gabriel Peignot... [Texte imprimé]
Paris 1810
5462.Peignot G. E.: Dictionnaire raisonné de bibliologie. T. 1-2
Paris 1802
5463.Pekelis W., Kobriński N.: Szybciej niż myśl
Warszawa 1963
5464.Penkowska G.: Człowiek i komputer : zbiór esejów
Gdańsk 2005
5465.Perkowska U., Grodowska-Kuklińska D., Barcik M., Cieślak A.: Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918. A-D
Kraków 1999
5466.Peters O.: Didaktik des Fernstudiums : Erfahrungen und Diskussionsstand in nationaler und internatonaler Sicht
Berlin 1997
5467.Petrenková E., Saktorová H., Komorová K.: Generálny katalog tlači 16. storočia zachovaných na územi Slovenska: Tlače 16. storočia v piaristických knižniciach
Martin 1997
5468.Petzhold J.: Wegweiser fur Dresdens Bibliotheken
Dresden 1843
5469.Petzhold J.: Dresdens Bibliotheken : ein Wegweiser fur Fremde und Einheimsche
Dresden 1846
5470.Petzhold J.: Adressbuch deutscher Bibliotheken
Dresden 1844
5471.Pfeffer J., Sutton R. I.: Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy
Kraków 2002
5472.Piccard G., Stromer von W.: An der Wiege der Massenmedien die Erfingung von Bilddruck und der Strassburger Gutenbergkreis
Stuttgart 1985
5473.Piccolomini ES: De Bohemorum origine ac gestis historiae
Salingiaci 1538
5474.Pieńkos A., Chrzanowska-Pieńkos J.: Leksykon sztuki polskiej XX wieku
Poznań 1996
5475.Pieńkos J.: Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie - prawo w języku
Warszawa 1999
5476.Pietrowski N.: Pervye gody dajatel'nosti V. Kopitajra
Kazań 1906
5477.Pigła W., Spóz A., Prokopowicz M.: Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce
Warszawa 1998
5478.Piłatowicz J.: Henryk Mierzejewski : (1881-1929) : działacz polityczny, inżynier, naukowiec, dydaktyk, założyciel i pierwszy prezes SIMP
Warszawa 1996
5479.Piłatowicz J.: Feliks Kucharzewski (1849-1935) : historyk techniki
Warszawa 1998
5480.Piłatowicz J.: Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie 1898-1939. Cz. 1, 1898-1918
Warszawa 1993
5481.Pindlowa W.: Informetria w nauce informacji. Metody i problemy
Kraków 1994
5482.Pindlowa W.: Inormetria w nauce o informacji. Metody i problemy
Kraków 1994
5483.Pindlowa W.: Kształcenie studentów jako użytkowników informacji naukowej. Z pogranicza informatologii i pedagogiki
Kraków 1984
5484.Pinno A.: Rodzina
Radom 2003
5485.Pioterek P., Przybysz J.: Plan marketingowy dla biblioteki fachowej (na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu)
Warszawa 2000
5486.Piotrowicz R., Wapiennik D.: Niepełnosprawny w środowisku lokalnym: polityka wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim
Łódź 2003
5487.Piotrowska R.: Edukacja informacyjna w polskiej szkole
Warszawa 2011
5488.Piotrowski J.: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie
Warszawa 1973
5489.Piotrowski S.: Proces Hansa Franka i dowody polskie przeciw SS
Warszawa 1970
5490.Pirożyński J: Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku : nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587
Kraków 1995
5491.Pirożyński J.: Księżna brunszwicka Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej biblioteka : studium z dziejów kultury
Kraków 1986
5492.Pirożyński J.: Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór
Kraków 2004
5493.Pirożyński J.: Johannes Gutenberg i początki ery druku
Warszawa 2002
5494.Pirożyński J.: Die Herzogin Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel aus dem Hause der Jagiellonen (1522-1575) und ihre Bibliothek. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-polonischen Kulturbeziehungen in der Renaissancezeit
Wiesbaden 1992
5495.Pivovarnick J.: CD-ROM nie tylko dla orłów
Warszawa 1994
5496.Plassmann von E., Seefeldt J.: Das Bibliothekswesen der Bundesrepublik Deutschland : ein Handbuch
Wiesbaden 1999
5497.Płatonow A.: Czewengur
Białystok 1996
5498.Płonczyński A: Groby i pomniki królów oraz sławniejszych mężów polskich w świątyniach krakowskich zebrane i odrysowane
Kraków 1843
5499.Płoski Z.: Komputer, Internet. Słownik szkolny
Wrocław 2001
5500.Płoski Z.: Komputer, internet
Warszawa 2001
5501.Płoszajski G.: Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego
Warszawa 2008
5502.Poczobut R., Węsierska L.: Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem
Lublin 1996
5503.Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod
Kraków//Kluczbork 1998
5504.Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - metody - procesy
Warszawa 2007
5505.Podleś A: Pontyfikał płocki z XII wieku : Bayerische Staatsbibliothek München Clm 28938, Biblioteka Seminarium Duchownego Płock Mspł. 29 : studium liturgiczno-źródłoznawcze : edycja tekstu
Płock 1986
5506.Podralski J, Kozłowski K: Gryfici, książęta Pomorza Zachodniego
Szczecin 1985
5507.Podsiad A.: Słownik terminów i pojęć filozoficznych
Warszawa 2000
5508.Poels F: Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń : jak wprowadzać efektywny system
Kraków 2000
5509.Pofit-Szczepańska M.: Wybrane zagadnienia z fizykochemii wybuchu
Warszawa 2005
5510.Pogodin N. B: Pol'skij vopros
Moskwa 1867
5511.Pogodin N. B: God v čužich krajach (1839). Dorožnyj dnevnik M. Pogodina
Moskwa 1844
5512.Pokrzywniak J. T.: Ignacy Krasicki
Warszawa 1992
5513.Pokrzywniak J. T.: Ignacy Krasicki
Poznań 1995
5514.Pol K.: Poczet prawników polskich
Warszawa 2000
5515.Polany M.: The Tacid Dimension
London 1967
5516.Polanyi M.: Personal knowledge: towards a post-critical philosophy
London 1958
5517.Polkowski I: Skarbiec katedralny na Wawelu
Kraków 1882
5518.Polkowski L., Lin T. Y., Tsumoto S.: Rough set methods and applications
Heidelberg 2000
5519.Pomian K: Zbieracze i osobliwości. Paryż - Wenecja XVI-XVIII wiek
Warszawa 1996
5520.Pomykalski A.: System informacji w badaniach naukowych
Warszawa 1980
5521.Ponikowski J: Trzy pieśni. Na chór mieszany a capella
Warszawa 1989
5522.Popiołek K.: Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku
Katowice 1972
5523.Popiołek K.: Historia Śląska. Od pradziejów do 1945 roku
Katowice 1972
5524.Poplatek J.: Jan Wielewicki i jego Diariusz
Warszawa 1969
5525.Popławska-Bukało E.: Siedziba Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy : dzieje i architektura gmach
Warszawa 2006
5526.Popłońska J.: Moje magiczne miejsce : Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Warszawa 2006
5527.Popova N.: Pis'ma k M.P. Pogodina iż slavjanskich zemel' (1835-1861)
Moskwa 1880
5528.Popper K. R.: Wszechświat otwarty : argument otwarty na rzecz indeterminizmu
Kraków 1996
5529.Popper K. R.: Nieustanne poszukiwania : autobiografia intelektualna
Kraków 1997
5530.Popper K. R.: Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu : w obronie interakcji
Warszawa 1998
5531.Popper K. R.: Wiedza obiektywna : ewolucyjna teoria epistemologiczna
Warszawa 1992
5532.Popper K. R.: W poszukiwaniu lepszego świata : wykłady i rozprawy z trzydziestu lat
Warszawa 1997
5533.Popper K. R., Eccles J. C.: The Self and Its Brain
Berlin 1977
5534.Popple J.: A Pragmatic legal Expert System
Aldershot 1996
5535.Porat M. U.: The Information Economy
Washington,DC 1977
5536.Porębski J.: Ikonosfera
Warszawa 1972
5537.Portalski S.: Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
London 1995
5538.Porter M.: Strategie konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, cz.1
Warszawa 1999
5539.Portius Papiensis C: Super tres priores institutionum Justiniani libros commentaria
Lugduni 1550
5540.Postman N.: Triumf techniki nad kulturą
Warszawa 1995
5541.Postman N.: Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu
Warszawa 2002
5542.Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą
Warszawa 2004
5543.Postman N.: Technopol : triumf techniki nad kulturą
Warszawa 1995
5544.Potkowski E.: Książka rękopiśmienna w kulturze polski średniowiecznej
Warszawa 1984
5545.Potkowski E.: Książka w kulturze Polski średniowiecznej
Warszawa 1984
5546.Prażmowski J.: Szkolnictwo w Województwie Śląskim. Przedszkola, szkoły wszelkiego typu, nauczycielstwo: opracowane na podstawie materiałów urzędowych i innych źródeł
Katowice 1936
5547.Prigogine I.: Kres pewności : czas, chaos i nowe prawa natury
Warszawa 2000
5548.Primakowski A.: Jak korzystać z książki
Warszawa 1953
5549.Prożogo K: Medale chełmskie : 1765-1982
Chełm 1983
5550.Prusak L., Davenport T. H.: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know
Boston, MA 1998
5551.Przasnyska M., Bogdanowicz M., Kisiel B.: Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka
Warszawa 1992
5552.Przelaskowski R., Ćwiekowa J.: Polskie biblioteki naukowe : zarys problematyki
Warszawa 1975
5553.Przeliorz K., Kyciak W.: Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy
Gliwice 2006
5554.Przepiórkowski A.: Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiego
Warszawa 2008
5555.Przybysz M., Pawlikowa T.: Bibliografia bibliografii polskich : 1971-1985
Warszawa 2006
5556.Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji
Wrocław 1978
5557.Publius Vergilius Maro : Georgicae
Lipsiae 1515
5558.Publius Vergilius Maro : Opera
Lugduni 1566
5559.Raymond B., Apostle R.: Librarianship and the information paradigm
Lanham, Md 1997
5560.Razavieh A., Ary D., Jacobs L.C.: Introduction to research in education
Fort Worth,TX 1996
5561.Rederowa D.: Polski emigracyjny ośrodek naukowy we Francji w latach 1831-1872
Wrocław 1972
5562.Rembowski J.: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka
Warszawa//Poznań 1984
5563.Rembowski J.: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka
Warszawa//Poznań 1984
5564.Renonciat A.: La vie et l'oeuvre de Gustave Doré
Paris 1983
5565.Respondek Z., Rajczyk J., Rajczyk M.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
Częstochowa 2004
5566.Rheingold H.: The Virtual Community : Homesteading on the Electronic Frontier
New York, NY 1993
5567.Rhodes P. S., Fincham R.: The Individual, Work, and Organization : Behavioural Studies for Business and Management
Oxford 1998
5568.Richards A., Wolpert L.: Pasja poznania
Warszawa 1999
5569.Richelson G., Freudenberger H. J.: Burn Out: The High Cost of High Achievement. What it is and how to survive it
Garden City, NJ 1980
5570.Ricoeur P.: Symbolika zła
Warszawa 1986
5571.Ricordi R: Enciclopedia della musica. Vol. 1
Milano 1972
5572.Riley J., Foulonneau M.: Metadata for Digital Resources: Implementation, Systems Design and Interoperability
Oxford 2008
5573.Robertson D.A.: Cultural programming for libraries. Linking libraries, communities and culture
Chicago,IL 2005
5574.Robertson J., Robertson S.: Pełna analiza systemowa
Warszawa 1999
5575.Robertson S., Robertson J.: Pełna analiza systemowa
Warszawa 1999
5576.Robowski J: Języki deskryptorowe : analiza porównawcza języków deskryptorowych i innych języków informacyjnych
Warszawa 1974
5577.Robótka H.: Wprowadzenie do archiwistyki
Toruń 2003
5578.Rodolpho S: Connubium pastorale seu Carmen heroicum continens resolutionem antipapisticam quaestionis theologicae, Num clerico in sacris ordinib[us] constituto liceat matrimonium contrahere?
Stetini 1619
5579.Rogers E.: Communication Technology
New York, NJ 1998
5580.Rogoziński K.: Nowy marketing usług
Poznań 1998
5581.Rogoziński K.: Zarządzanie relacjami w usługach
Warszawa 2006
5582.Rogoż M.: Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1989. Studium historycznoprasowe
Kraków 2009
5583.Rokoszny J.: Monografia Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Radomiu 1915-1925
Radom 1925
5584.Romanowska M., Gierszewska G.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Warszawa 2003
5585.Rombowski A: Ludycje wiesne. Zabytek literatury ludowej z połowy XVI wieku
Wrocław 1953
5586.Romhardt K., Probst G., Raub S.: Zarządzanie wiedzą w organizacji
Kraków 2002
5587.Romowicz W.: HTML i JavaScript
Gliwice 1998
5588.Rosa C.: Sharing, privacy and trust in our networked word: a report to the OCLC membership
Dublin 2007
5589.Rosa C.: Perceptions of libraries and information resources: a report to the OCLC membership
Dublin 2005
5590.Rosenfeld L., Morville P.: Information Architecture for the World Wide Web. Designing large scale websites
Sewastopol, CA 2006
5591.Rosenfeld L., Morville P.: Architektura informacji w serwisach internetowych
Warszawa 2003
5592.Rosenfeld L., Morville P.: Information Architecture for the World Wide Web
2006
5593.Rosołowski S.: Z dziejów kultury intelektualnej Wojska Polskiego
Warszawa 1980
5594.Rossi E. L.: Hipnoterapia. Psychobiologiczne mechanizmy uzdrawiania
Poznań 1995
5595.Rostkowska I.: Bibliografia dzieł Mikołaja Reja : okres staropolski
Wrocław 1970
5596.Rostowski S.: Lithuanicarum Societatis Iesu historiarum provincialium pars prima
Wilno 1768
5597.Rostworowski M.: Gry o damę
Kraków 1994
5598.Roszkowska T.: 80 lat Biblioteki Śląskiej. Katalog wystawy jubileuszowej
Katowice 2003
5599.Roszkowska T., Maresz B.: Kolekcja Romana Chrząstowskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Katowice 2000
5600.Roszkowski W.: Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku
Warszawa 1998
5601.Rościszewski M: Jak doskonalić samego siebie? Szkoła powodzenia, szkoła talentów i rozwój charakteru
Lwów//Złoczów 1906
5602.Roth H. J.: Den Mangkulturella parken
Sztokholm 2000
5603.Rothenberg J.: An Experiment in Using Emulation to Preserve Digital Publications
Den Haag 2000
5604.Rotter J. B.: Social Learning and Clinical Psychology
Englewood Cliffs 1954
5605.Rouse M. A., Rouse R. H.: Manuscripts and their makers : commercial book producers in medieval Paris 1200-1500. T.1-2
Turnhout 2000
5606.Rouse S.H., Rouse WB.: Management of library networks : policy analysis, implementation and control
New York, NJ 1980
5607.Rowicka M.: O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli "Pan Tadeusz" w Warszawie w okresie zaborów
Warszawa 2004
5608.Rowid H.: Nowa organizacja studiów nauczycielskich w Polsce i zagranicą : Instytuty pedagogiczne, akademie pedagogiczne, pedagogika
Katowice 1931
5609.Rowling J. K.: Harry Potter i komnata tajemnic
Poznań 2000
5610.Rowling J. K.: Harry Potter i kamień filozoficzny
Poznań 2000
5611.Roynerius S: Desiderium collium aeternorum sive psalterium Davidi
[bm] 1647
5612.Rozwadowska B.: Public relations : teoria, praktyka, perspektywy
Warszawa 2002
5613.Rudnik-Karwatowa Z., Karpińska H.: Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego
Warszawa 1999
5614.Rudomino M.: Moja biblioteka
Moskwa 2000
5615.Rutkowski J., Modrzejewski K., Olszewski J.: Metody badań w przemyśle celulozowo-papierniczym
Łódź 1985
5616.Rutkowski R.: Diagnoza społeczna w działalności kulturalnej
Warszawa 1982
5617.Rydzewski A., Markowski A.: Technika mikrokomputerowa : słownik pięciojęzyczny
Warszawa 1993
5618.Sadoch A., Korona Z. P., Stacholec M.: Internet - narzędzie informacji naukowej
Warszawa 1997
5619.Sadowska J.: Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: studium analityczno-porównawcze
Warszawa 2003
5620.Sadowska J.: Hasła przedmiotowe w teorii Adama Łysakowskiego i praktyce "Przewodnika Bibliograficznego"
Warszawa 2000
5621.Sadowska J.: Polska bieżąca bibliografia narodowa : dobór i selekcja materiału
Warszawa 1999
5622.Sadowska J.: Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej : poradnik
Warszawa 2001
5623.Sadowska J.: Instrukcja tematowania i katalogu przedmiotowego
Warszawa 1991
5624.Sadowska J.: Języki haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Studium analityczno-porównawcze
Warszawa 1999
5625.Sadowska J., Chmielewska-Gorczyca E.: Język Haseł Przedmiotowych : poradnik
Warszawa 1986
5626.Saktorová H., Strelka V., Komorová K.: Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi Slovenska: Tlače 16. storočia v trnavských knižniciach
Martin 1998
5627.Salomon G.: E-moderating: The Key to Teaching and learning Online
London 2000
5628.Salomonowicz S.: O rzemiośle recenzenta: Studia z warsztatu historyka
Warszawa 1999
5629.Salwowski M.: Paulo Coelho - duchowy mistrz czy fałszywy prorok?
Radom 2004
5630.Saratowicz A.: Pałac Przebendowskich
Warszawa 1990
5631.Sartori G.: Homo videns : telewizja i postmyślenie
Warszawa 2007
5632.Sawoniak H.: Bibliografia bibliografii polskich: 1951-1960
Wrocław//Warszawa//Kraków 1967
5633.Sawoniak H.: Rozwój i metody powszechnych i narodowych bibliografii bibliografii
Warszawa 1971
5634.Sawoniak H.: Biblioteki współczesne, Bibliografia, Informacja naukowa
Katowice 1995
5635.Sawoniak H.: Rozwój i metodyka powszechnych i narodowych bibliografii bibliografii
Warszawa 1971
5636.Sawoniak H., Czarnecka J.: Klasyfikacja i katalog rzeczowy
Warszawa 1987
5637.Saxoferrato B de: Commentaria in primam et secundam Codicis
Lugduni 1551
5638.Saxoferrato B de: In primam et secundam digesti novi
Lugduni 1581
5639.Saxoferrato B de: In primam et secundam infortiati
Lugduni 1581
5640.Saxoferrato B de: In primam et secundam digesti veteris
Lugduni 1581
5641.Saxoferrato B de: In primam et secundam Codicis
Lugduni 1581
5642.Schnür-Pepłowski S: Cudzoziemcy w Galicji (1787-1841)
Kraków 1902
5643.Schnür-Pepłowski S: Obrazy z przeszłości Galicji 1772-1862
Lwów 1896
5644.Schnür-Pepłowski S: Galicjana 1778 do 1812
Lwów 1896
5645.Schochow W: Bücherschicksale : die Verlagerungsgeschichte der Preu?ischen Staatsbibliothek : Auslagerung. Zerstörung. Entfremdung. Rückführung. Dargestellt aus den Quellen
Berlin 2003
5646.Scholem G.: Kabała i jej symbolika
Kraków 1996
5647.Scholtes J. C.: Artificial neural networks for information retrieval in a libraries context
Luxemburg 1995
5648.Schwob M.: Le roi au Masque d'Or
Paryż 1929
5649.Scott A.: Schody do umysłu: nowa kontrowersyjna wiedza o świadomości
Warszawa 1999
5650.Scott R. W.: Organizations : Rational, Natural and Open Systems
New York, NJ 1987
5651.Selva C., Arrigoni P., Della Porta C.: Manuale di biblioteconomia
Milano 2004
5652.Semeniuk-Polkowska M.: O teorii zbiorów przybliżonych : notatki do seminarium. Z. 2
Warszawa 2000
5653.Semeniuk-Polkowska M.: Zastosowania teorii zbiorów przybliżonych : notatki do seminarium. Z. 1
Warszawa 1994
5654.Semeniuk-Polkowska M.: Notatki do seminarium "Zastosowania teorii zbiorów przybliżonych : podejście TZP do oceny pewnej klasy tekstów multimedialnych I, II". Z. 4
Warszawa 2002
5655.Semeniuk-Polkowska M.: Notatki do seminarium "Zastosowania teorii zbiorów przybliżonych : podejście TZP do oceny pewnej klasy tekstów multimedialnych I, II". Z. 3
Warszawa 2001
5656.Semeniuk-Polkowska M.: Zastosowania teorii zbiorów przybliżonych : notatki do seminarium. Z. 2
Warszawa 2000
5657.Semeniuk-Polkowska M.: O teorii zbiorów przybliżonych w bibliotekoznawstwie
Warszawa 1996
5658.Semkowicz A.: Introligatorstwo
Kraków 1948
5659.Semkowicz A.: Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia: o wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855: gawęda bibliofilska
Lwów 1926
5660.Semkowicz A.: Bibliografia utworów Adama Mickiewicza: (do roku 1855)
Warszawa 1958
5661.Sempé J. J., Goscinny R.: Nowe przygody Mikołajka. T. 2
Kraków 2007
5662.Sempé J. J., Goscinny R.: Nowe przygody Mikołajka
Kraków 2005
5663.Sempé J. J., Goscinny R.: Nieznane przygody Mikołajka
Kraków 2009
5664.Sempé J. J., Goscinny R.: Mikołajek - pakiet w teczce
Kraków 2009
5665.Serda J., Grzybowski S., Kopff A.: Zagadnienia prawa autorskiego
Warszawa 1973
5666.Shannon C. E.: The mathematical theory of communication
Urbana 1949
5667.Shaw L.L., Emerson R.M., Fretz R.I.: Writing ethnographic fieldnotes
Chicago,IL 1995
5668.Sidor M.: Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą Servqual
Warszawa 2005
5669.Sidor M.: Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą SERVQUAL
Warszawa 2007
5670.Sidorowicz B., Bieńkowska B.: Księgozbiór byłego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Warszawa 1962
5671.Sidor-Rządkowska M.: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników
Kraków 2003
5672.Sieniacka T., Kamolowa D.: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce
Warszawa 1988
5673.Sieniacka T., Kamolowa D.: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce
Warszawa 2003
5674.Sienkiewicz P., Goban-Klas T.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania
Kraków 1999
5675.Sierotwiński S.: Słownik terminów literackich : teoria i nauki pomocnicze literatury
Wrocław//Warszawa//Kraków 1966
5676.Sierotwiński S.: Krakowskie podziemie literackie pod okupacją hitlerowską
Kraków 1971
5677.Sierotwiński S.: Słownik terminów literackich : teoria i nauki pomocnicze literatury
Kraków 1960
5678.Sierotwiński S.: Słownik terminów literackich : teoria i nauki pomocnicze literatury
Wrocław//Warszawa//Kraków 1970
5679.Sierotwiński S.: Słownik terminów literackich : teoria i nauki pomocnicze literatury
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk//Łódź 1986
5680.Sikorski C.: Zachowania ludzi w organizacji
Warszawa 1999
5681.Sikorski C.: Kultura organizacyjna: efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników
Warszawa 2002
5682.Simon K. R.: Bibliographische Grundbegriffe und Fachtermini
Leipzig 1972
5683.Simon K. R.: Bibliografia : osnownyje poniatja i terminy
Moskwa 2010
5684.Simon K. R.: Istorija inostrannoj bibliografii
Moskwa 1963
5685.Simon K. R.: Bibliografija. Osnovnye ponjatija i terminy
Moskva 1968
5686.Simon L.: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964
Warszawa 1972
5687.Siniarska-Czaplicka J., Dąbrowski J.: Rękodzieło papiernicze
Warszawa 1991
5688.Sipayłło M.: Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Warszawa 1988
5689.Skierkowska E.: Wyspiański artysta książki
Wrocław 1970
5690.Skirgiełło A., Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I.: Rośliny zarodnikowe
Warszawa 1986
5691.Skoczek J.: Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu
Lwów 1939
5692.Skorny Z: Emocje a korekcyjna funkcja biblioterapii
Wrocław 1988
5693.Skorupka S., Kurkowska H.: Stylistyka polska
Warszawa 1964
5694.Skowroński A.: Zawartość i odbiór "Przyjaciółki"
Kraków 1977
5695.Skrobiszewska H.: Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży
Warszawa 1971
5696.Skwirowska S., Sitarska A.: Jan Paweł II poza cenzurą PRL: bibliografia 1976-1989
Rzym 1996
5697.Slaman J., Bosak S.: Podręcznik użytkownika CD-ROM
Warszawa 1995
5698.Sligar C., Conway S.: Unlocking knowledge assets
Redmond,WA 2002
5699.Sloman M.: Strategia szkolenia pracowników
Warszawa 1997
5700.Sloman M.: The e-learning revolution
Londyn 2002
5701.Słomczyńska O.: Książki z kraju J. Lompy, K. Damrota, J. Ligonia
Opole 1990
5702.Słomczyńska O.: Książka polska w Opolu (1800-1890)
Opole 1978
5703.Słomski P.: Słownik lekarski polsko-angielski
Warszawa 1987
5704.Słońska I.: Z problemów ilustracji dla dzieci. W: Wybrane problemy literatury dla dzieci i młodzieży. Artykuły i szkice
Rzeszów 1980
5705.Słońska J: Dzieci i książki
Warszawa 1959
5706.Smith D. J., Maze S., Moxley D.: Authoritative guide to Web search angines
New York,NY 1997
5707.Smith K., Daconta M., Orbst L.: A guide to the future of XML: web services and knowledge management
Indianapolis, IN 2003
5708.Smoleński W.: Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII
Warszawa 1976
5709.Smolka S.: Akademia Umiejętności w Krakowie 1873-1893.
Kraków 1894
5710.Snopek J: Prowincja oświecona
Warszawa 1992
5711.Snyder H. L., Hutchinson H. L.: Cataloguing of the hand press. A comparative study and analytical study of cataloguing rules and formats employed in Europe
München 1994
5712.Sobańska M.: Teatr Polski na Śląsku 1922-1937
Katowice 1937
5713.Sobańska M.: Teatr Polski na Śląsku 1922-1939
Katowice 1963
5714.Sobczyk J., Jamrożek B.: Komunikacja interpersonalna czyli Jak wspomagać swoją przedsiębiorczość : podręcznik
Poznań 2000
5715.Sobieski J: Commentariorum Chotinensis belli libri tres
Dantisci 1646
5716.Sobieszczański F. M.: Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku
Warszawa 1848
5717.Sobieszczański F. M.: Warszawa. Wybór publikacji
Warszawa 1967
5718.Sobieszczański F. M.: Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy
Warszawa 1974
5719.Sobieszczański M: Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce. T.1-2
Warszawa 1847
5720.Socyn F: De Jesu Christi invocatione
Kraków 1595
5721.Soderqvist J., Bard A.: Netokracja: nowa elita władzy i życie po kapitalizmie
Warszawa 2006
5722.Soergel D.: Indexing languages and thesauri: construction and maintenance
Los Angeles, CA 1974
5723.Sokołowski K.: Metajęzyk a podmiotowość
Słupsk 2004
5724.Sokołowski S.: Opera
Kraków 1591
5725.Sokół Z.: Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995
Rzeszów 1998
5726.Soldani A., Jankowski D.: Zabytki i opieka: praktyczny komentarz do nowej ustawy z 23 VII 2003 r.
Zielona Góra 2004
5727.Solikowski JD: Commentarius brevis rervm Polonicarum
Dantisci 1647
5728.Solveborn S. A.: Stretching: ćwiczenia rozciągające
Warszawa 1989
5729.Sołtysińska I., Kossowska M.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji
Kraków 2002
5730.Sommervogel C.: Bibliotheque de la Compagnie de Jesus...T.7
Bruksela 1896
5731.Sonczyk W.: Media w Polsce
Warszawa 1999
5732.Sordylowa B.: Z problematyki bibliotek i informacji naukowej
Warszawa 1997
5733.Sordylowa B.: Informacja naukowa w Polsce
Wrocław 1987
5734.Sordylowa B.: Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego : wywiady i wspomnienia z lat 1979-1998
Warszawa 2002
5735.Sordylowa B.: Z problematyki bibliotek i informacji naukowej
Warszawa 1997
5736.Sordylowa B.: Informacja naukowa w Polsce. Problemy teoretyczne, źródła, organizacja
Wrocław 1987
5737.Sosińska-Kalata B.: Modele organizacji wiedzy w systemach informacji o dokumentach
Warszawa 1999
5738.Sosińska-Kalata B.: Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych
Warszawa 2002
5739.Sosińska-Kalata B.: Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji
Warszawa 1995
5740.Sosińska-Kalata B.: Klasyfikacja : struktura organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych
Warszawa 2002
5741.Sosińska-Kalata B.: Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach
Warszawa 1999
5742.Sosińska-Kalata B.: Klasyfikacja
Warszawa 2002
5743.Sosna Ł., Nowaczyk R.: Sekrety pozycjonowania w Google
Poznań 2007
5744.Sosnowska H., Malawski M., Wieczorek A.: Konkurencja i kooperacja: teoria gier w ekonomii i naukach społecznych
Warszawa 2004
5745.Souvestre E.: Le monde tel qu'il sera
Paryż 1845
5746.Sowa I.: Agrafka
Warszawa 2009
5747.Sowa J.: Knowledge representation: logical, philosophical and computational foundations
Pacific Grave, CA 2000
5748.Sowiński J.: Polskie drukarstwo
Wrocław 1996
5749.Sowiński J.: Sztuka typograficzna Młodej Polski
Wrocław 1982
5750.Spolsky J.: Projektowanie interfejsu użytkownika
Warszawa 2001
5751.Spool J. M., McCracken D. D, Wolfe R. J.: User-Centered Website Development: A Human-Computer Interaction Approach
2005
5752.Sproat R.: Language, technology and society
Oxford 2010
5753.Starościak J.: Prawo administracyjne
Warszawa 1978
5754.Stefaniuk K, Wolter A, Ignatowicz J: Prawo cywilne : zarys części ogólnej
Warszawa 1998
5755.Stefanowicz B.: Informacja
Warszawa 2004
5756.Stephenson N.: Diamentowy wiek
Poznań 1997
5757.Stepowicz M.: Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych
Warszawa 2000
5758.Steuber O von: Philipp Dulichius - Leben und Werk : mit thematischem Werkverzeichnis
Kassel 2003
5759.Stevenson Ch. I.: Esthetics and language
New Haven, CT 1994
5760.Stoberski Z: Międzynarodowa terminologia naukowa
Warszawa 1982
5761.Stoberski Z: Multilingual Dictionary of International Terms
Warszawa 1996
5762.Stobińska K., Krupińska G.: Inwestowanie w pracownika
Warszawa 1996
5763.Stock B.: The implications of the literacy. Written language and models of interpretation in the eleventh and twelfth centuries
Princetown 1983
5764.Stoczkiewicz M., Jendrośka J.: Dostęp do informacji o środowisku
Warszawa 2002
5765.Stokowa M.: Stanisław Wyspiański : monografia bibliograficzna : twórczość pisarska : życiorys. Vol. 1-4
Kraków 1967
5766.Stolarczyk A., Kędzielska J., Klenczon W.: Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Warszawa 2005
5767.Stolarczyk A., Klenczon W.: Hasło geograficzne. Wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej. Zasady wypełniania rekordu wzorcowego
2000
5768.Stone N.: How to manage public relations : practical for EFECTIVE PR management
Londyn 1991
5769.Stopa A.: O treści książek : opracowanie rzeczowe piśmiennictwa
Warszawa 2002
5770.Strahl-Goebel H., Beling G., Port P.: Terminologie der Information und Dokumentation
Wiesbaden//Frankfurt am Main 2006
5771.Stronczyński K: Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300 : rozbiorem źródeł współczesnych i wykopalisk oraz porównaniem typów menniczych objaśnione
Warszawa 1847
5772.Stronczyński K, Cypcer J: Pomniki książęce Piastów lenników dawnej Polski w pieczęciach, budowlach, grobowcach i innych starożytnościach, zebrane i objaśnione
Piotrków 1888
5773.Studnicki T., Dominik A., Ruszkowski J.: Geografia ekonomiczna : przewodnik metodyczny i przykłady analizy zagadnień geograficznych metodami kartograficzno-ilościowymi
Katowice 1990
5774.Styp-Rekowski M., Jazdon A., Kozłowski M.: 50 lat Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy 1951-2001
Bydgoszcz 2001
5775.Styp-Rekowski M., Jazdon A., Kozłowski M. M.: Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy 1951-1996
Bydgoszcz 1996
5776.Sucheni-Grabowska A: Spory królów ze szlachtą w złotym wieku
Kraków 1988
5777.Suligowski A.: Z ciężkich lat (Mowy)
Kraków 1905
5778.Suligowski A.: Miasto analfabetów
Kraków 1905
5779.Sułkowski Ł.: Procesy kulturowe w organizacjach
Toruń/Łódź 2002
5780.Sułkowski Ł.: Kulturowa zmienność organizacji
Warszawa 2002
5781.Sułkowski Ł.: Procesy kulturowe w organizacjach: koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych
Toruń 2002
5782.Susułowska M.: Psychologia starzenia się i starości
Warszawa 1989
5783.Svensson M.: Defining and Designing Social Navigation
Sztokholm 2000
5784.Szarota Z.: Gerontologia społeczna i oświatowa
Kraków 2005
5785.Szczepankowski B., Jakubowski S., Serafin R.: Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych
Warszawa 1994
5786.Szczepański M. S., Krzysztofek K.: Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych
Katowice 2005
5787.Szczepański M., Krzysztofek K.: Od społeczeństwa tradycyjnych do informacyjnych
Katowice 2002
5788.Szczęch W., Maj J., Nahotko M.: Zastosowania komputera w bibliotece : poradnik
Warszawa 1996
5789.Szczęch W., Nahotko M.: Mikrokomputer w bibliotece
Warszawa 1990
5790.Szpor G.: Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia Administracyjnoprawne
Katowice 1998
5791.Szwejkowska H.: Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku
Warszawa 1981
5792.Szwejkowska H.: Książka drukowana w XV-XVIII wieku. Zarys historyczny
Wrocław 1975
5793.Szymanowska B: Kolumna Zygmunta
Warszawa 1972
5794.Szymura B., Nęcki E., Orzechowski J.: Psychologia poznawcza
Warszawa 2006
5795.Szyszkowska E.M.: Odmiany uczuć. Popularny romans kieszonkowy w Polsce 1990-2000
Warszawa 2003
5796.Ścibiorek Z.: Ludzie - cenny kapitał organizacji
Toruń 2004
5797.Ścibor E.: Rozwój systemów klasyfikacji na tle rozwoju piśmiennictwa i działalności biblioteczno-dokumentacyjnej
Warszawa 1975
5798.Ścibor E.: Wybrane zagadnienia teorii języków informacyjnych
Olsztyn 1998
5799.Ścibor E.: Klasyfikacja piśmiennictwa
Olsztyn 1996
5800.Ścibor E.: Wybrane zagadnienia teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych
Olsztyn 1999
5801.Ścibor E.: Wybrane zagadnienia z teorii języków informacyjnych
Olsztyn 1999
5802.Ścibor E., Bielicka L. A.: Języki informacyjne, rodzaje i zastosowania w działalności informacyjnej
Warszawa 1982
5803.Ścibor E., Bielicka L. A., Paciejewski J.: Pojęcie spójności i metody jej osiągania w językach informacyjnych
Warszawa 1984
5804.Ścibor E., Tomasik-Beck J.: PATIN polsko-angielski tezaurus informacji naukowej
Warszawa 2001
5805.Ścibor E., Tomasik-Beck J.: Metodyka budowy tezaurusów
Warszawa 1995
5806.Świgoń M.: Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym
Warszawa 2006
5807.Takeuchi H., Nonaka I.: Kreowanie wiedzy w organizacji : jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne
Warszawa 2000
5808.Takeuchi H., Nonaka I.: Kreowanie wiedzy w organizacji
Warszawa 2000
5809.Takeuchi H., Nonaka I.: The knowledge-creating company
New York 1995
5810.Tapscott D.: Cyfrowa dorosłość: jak pokolenie sieci zmienia nasz świat
Warszawa 2010
5811.Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa : nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej
Warszawa 1998
5812.Tapscott D.: Grown up digital. How the net generation is changing your world
New York, NJ 2009
5813.Tapscott D.: Growing up digital. The rise of the Net Generation
New York, NJ 1998
5814.Targosz K.: Korzenie i kształty teatru
Kraków 1995
5815.Tatomir A: Dzieje książki w zarysie
Warszawa 1947
5816.Taylor A.: Book catalogues : their varieties and uses
Chicago,ILL 1957
5817.Taylor A.: The Organization of Information
Englewood,CO 1999
5818.Taylor J., Segaran T., Evans C.: Programming the Semantic Web
Sebastopol, CA 2009
5819.Taylor JR.: Kategoryzacja w języku
Kraków 2001
5820.Te Boekhorst P., Poll R.: Measuring Quality. International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries
Munich 1996
5821.Teoplitz K. T.: Sztuka komiksu
Warszawa 1985
5822.Terakowska D.: Tam gdzie spadają anioły
Kraków 2008
5823.Tessaro-Kosimowa I: Historia litografii warszawskiej
Warszawa 1973
5824.Tetelowska I.: Szkice prasoznawcze
Kraków 1972
5825.Thacker S. B., Boslaugh S.: Encyclopedia of epidemiology
St. Louis, US-MO 2007
5826.Theobaldus H: Conclusionum centurie canonicae
Constantiae 1590
5827.Thiel U., Belkin N. J., Cool C., Stein A.: Cases, scripts and information-seeking strategies : on the design of interactive information retrieval systems, SCILS Research Report No. 94-44.
New Brunswick, NJ 1994
5828.Tholosanus PG: Syntagma iuris universi
Francofurti ad Moenum 1591
5829.Thomas G.: Pierwsi filozofowie
Warszawa 1966
5830.Thompson J.B.: Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów
Wrocław 2001
5831.Thomson L., Welling L.: PHP i MySQL. Tworzenie stron www
Gliwice 2002
5832.Thurow S.: Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych
Gliwice 2008
5833.Timoszewicz J.: "Dziady" w inscenizacji Leona Schillera. Partytura i jej wykonanie. Wyciąg fortepianowy muzyki L. Erhardt
Warszawa 1970
5834.Toffler A.: Trzecia fala
Warszawa 1997
5835.Tofler A.: Trzecia fala
Warszawa 2001
5836.Tofler A.: Trzecia fala
Warszawa 1997
5837.Tokarczuk O.: Podróż ludzi księgi
Warszawa 1996
5838.Tokarska A.: Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku
Katowice 1997
5839.Tokarski M.: Indeksy i ich tworzenie
Katowice 1983
5840.Tokarski R.: Struktura pola znaczeniowego
Warszawa 1984
5841.Tomasik E.: Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej
Warszawa 1994
5842.Tomasik-Beck J.: Terminy techniczne : budowa, semantyka
Warszawa 1996
5843.Tomaszczyk J.: Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
Katowice 2009
5844.Tomaszczyk J., Gębołyś Z.: Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów etycznych
Warszawa 2008
5845.Tomaszewski J.: Zasady zachowania zdrowia
Lublin 1993
5846.Tomaszewski M.: Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans
Poznań 1998
5847.Tomaszewski W.: Warszawskie edytorstwo muzyczne w latach 1772-1865
Warszawa 1992
5848.Tondel J.: Książka w dawnym Królewcu Pruskim
Toruń 2001
5849.Topczewska T.: Promocja rozwoju gospodarczego gminy IGPIK
Warszawa 1996
5850.Topor R.: Bal na ugorze
Warszawa 1999
5851.Topulos A: Problemy terminologii naukowej i technicznej
Warszawa 1979
5852.Tosza E.: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 1907-1922-1997
Katowice 1998
5853.Trasoldi L.: La biblioteca privata di Maria Carolina d'Austria, regina di Napoli
Rzym 1982
5854.Trejderowski T.: Po prostu Internet
Gliwice 2002
5855.Trembowiecki A.: Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka
Warszawa 2006
5856.Troc M. A.: Nouveau dictinnaire francois, allemand et polonois... avec une liste alphabetique des poetes et de meilleurs livres polonois. T. 1
Lipsk 1744
5857.Trocki M.: Outsourcing : metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej
Warszawa 2001
5858.Trojanowski T.: Miska Tolka Skarpetczaka
Łódź 2010
5859.Trushina I. A., Firsov V. R.: Bibliotečnaja etika v stranach mira
Sankt-Petersburg 2002
5860.Truskolaska J.: Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice
Tychy 2007
5861.Trzynadlowski J.: Edycje pomnikowe Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Wrocław 1992
5862.Trzynadlowski J.: Edytorstwo : tekst, język, opracowanie
Warszawa 1983
5863.Turonak U: Belaruskaâ kniga pad nâmeckim kantrolem (1939-1944)
Minsk 2002
5864.Turonek J.: Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939
Warszawa 2000
5865.Turowska T., Bielicka L., Stopa A.: Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych
Warszawa 1997
5866.Turowska T., Sadowska J.: Języki informacyjno-wyszukiwawcze : katalogi rzeczowe
Warszawa 1990
5867.Turowski J.: Socjologia. Małe struktury społeczne
Lublin 2001
5868.Turowski J.: Socjologia. Wielkie struktury społeczne
Lublin 2000
5869.Tychota K.: Ostatni raport
Weissenburg 1954
5870.Tylová M.: České a slovenské jazykovidné bibliografie 1876-1967 : materiály
Praha 1968
5871.Tyrowicz M: Galicja od pierwszego rozbioru do Wiosny Ludów 1772-1849
Kraków 1956
5872.Tzitzikas Y., Sacco G.: Dynamic Taxonomies and Faceted Search: theory, practice and experience
Heidelberg/Berlin 2009
5873.Ungeheuer-Gołąb A.: Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik
Warszawa 2011
5874.Ungurian O.: Teoria i praktyka klasyfikacji fasetowej S. R. Ranganathana
Warszawa 1975
5875.Ungurian O.: Elementy teorii języków informacyjnych
Warszawa 1976
5876.Ungurian O.: Wyszukiwanie informacji : zagadnienia ogólne
Warszawa 1970
5877.Ungurian O.: Wprowadzenie do teorii języków informacyjnych
Warszawa 1976
5878.Usherwood B.: Rediscovering public library management
London 1996
5879.Van Nostrand A. D.: Fundable Knowledge. The Marketing of Defense Technology
Malwah 1997
5880.Vasina S., Domańska-Bear A.: Literatura patentowa jako źródło informacji w pracach naukowych, badawczych i działalności innowacyjnej: wprowadzenie do wyszukiwań w patentowych bazach danych na przykładzie internetowej bazy Europejskiego Urzędu Patentowego ESPACENET
Kraków 2002
5881.Vasquez V., Arrison S.: Upgrading America's Ballot Box: The Rise of E-voting
San Francisco, CA 2006
5882.Venclova T.: Opisać Wilno
Warszawa 2006
5883.Verone F: Clava Herculis Christiani
Monachii 1614
5884.Vieriková M.: Tlače 16. storočia v zbierkach Ústrednej knižnice Slovenskej akádemie vied
Bratislava 1996
5885.Villon F.: Poesies
Paryż 1929
5886.Vodosek P, Thauer W: Geschichte der öffentlichen Bücherei in Deutschland
Wiesbaden 1978
5887.Vogel Z: Zbiór widoków sławniejszych pamiątek narodowych, jako to zwalisk, zamków, świątyń, nagrobków, starożytnych budowli i miejsc pamiętnych w Polsce. Przez Zygmunta Vogel, professora rysunku w Liceum J.K. Mci Warszawskiem[.]
Warszawa 1806
5888.Vogelsang B.: Funde und Befunde zur schlesischen Theatergeschichte. Band 2 : Theaterbau in Schlesien
Dortmund 1984
5889.Vogt C.: Grammaire des institutions
Rennes 1992
5890.Vogt J: Catalogus historico-criticus librorum rariorum sive ad scripta huius argumenti spicilegium index, et accessiones, ed nova
Hamburg 1738
5891.Voisé W.: Myśl społeczna siedemnastego wieku
Warszawa 1970
5892.Vollmer T. C.: "Hillel, Arch und Wolkenbruch!": Mit Krebskranken auf der Suche nach dem "Reim auf ihr Schicksal : Ein Ungewőhnlisches Handbuch über die Bibliotherapie
München 2004
5893.Wahl T., Adrian-Rokni B.: Adrian-Rokni
Warszawa 2006
5894.Walentynowicz M.: Podstawy czytelnictwa powszechnego
Wrocław//Warszawa//Kraków 1970
5895.Walentynowicz M.: Czytelnictwo absolwentów szkół technicznych
Warszawa 1956
5896.Wankel Ch., Stoner J. A. F.: Kierowanie
Warszawa 1997
5897.Wańkowicz M.: Karafka La Fontaine'a. T. 1
Warszawa 1983
5898.Warkoczewska M.: Malarstwo i grafika epoki romantyzmu w Wielkopolsce : dzieje i funkcje
Warszawa 1984
5899.Waszakowa K.: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny
Warszawa 2005
5900.Waszczyk P., Dobrołęcki P., Tenderenda-Ożóg E.: Rynek książki w Polsce 2008 : who is who
Warszawa 2008
5901.Waszczyk P., Gołębiewski Ł., Frołow K.: Rynek książki w Polsce 2009
Warszawa 2009
5902.Welling L., Thomson L.: PHP I MySQL : tworzenie stron WWW
Gliwice 2001
5903.Wharton T.: Salamandra
Poznań 2002
5904.Wichowa M., Starnawski J., Obrębski A.: Antyk w Polsce
Łódź 1992
5905.Widom J., Ullman J. D.: Podstawowy wykład z systemów baz danych
Warszawa 2001
5906.Wieland-Buston J.: Chaos and order in the world of psyche
London 1992
5907.Wierny S, Straus G., Wolff K.: Książka na początku wieku. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2002 roku
Warszawa 2004
5908.Wierny S., Straus G., Wolff K.: Czytanie, kupowanie, surfowanie
Warszawa 2008
5909.Wierzbołowski J.: Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
Warszawa 2003
5910.Wierzbowski J.: Pakiet MAK : obsługa bazy : (stan na dzień 31 lipca 2002r.)