Wybrane kryteria:  autor=o
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1.Aguillo I.: A new generation of tools for search, recovery and quality evaluation of World Wide Web medical resources
Online Information Review 2000 nr 2 s.138-143
2.Ahronheim J.R.: Descriptive metadata: Emerging standards
Journal of academic librarianship 1998 nr 5 s.395-398
3.Albrechtsen H., Hjorland B.: Toward a new horizon in information science: domain analysis
Journal of the American Society for Information Science 1995 nr 6 s.400-425
4.Albrechtsen H., Hjorland B.: Information seeking and knowledge organization
Knowledge organization 1977 nr 3 s.136-144
5.Aleksandrowicz R.: Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece
Biblioteka w Szkole 2004 nr 5 s.2-5
6.Aleksandrowicz T.: Biblioteki prywatne rzymskiej nobilitas w schyłkowym okresie Republiki
Studia Bibliologiczne 1988 nr s.9-23
7.Aleksandrowicz T.: Oddziaływanie bibliotek hellenistycznych na kulturę Republiki Rzymskiej
Studia Bibliologiczne 1995 nr s.103-112
8.Alexander L., Kwon N., Onwuegbuzie A. J.: Critical thinking disposition and library anxiety: affective domains on the space of information seeking and use in academic libraries
College & research libraries 2007 nr 3 s.268-278
9.Allbon E., Williams P.: Nasties in the net: children and censorship on the Web
New library world 2002 nr 103 s.30- 38
10.Altkorn J.: Wizerunek firmy jako marka
Marketing w Praktyce 1996 nr 4 s.5-9
11.Altman E., Hernon P.: Misconduct in academic research: Its implications for the service quality provided by university.
Journal of academic librarianship 1995 nr 1 s.27
12.Ambros M.: Słownik pracowników książki polskiej
Studia o Książce 1975 nr 5 s.214-218
13.Ambros M.: Słownik pracowników książki polskiej
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1974 nr 2 s.347-351
14.Ameisenowa Z.: Aleksander Birkenmajer jako bibliotekarz i uczony
Roczniki Biblioteczne 1961 nr 1-4 s.2-4
15.Ameisenowa Z.: Inkunabuły graficzne Biblioteki Jagiellońskiej
Exlibris (Kraków) 1924 nr 6 s.1-18
16.Anderson R.: The healing powers of creativity. Using poetry in psychoterapy
The journal of individual psychology (1998) 1999 nr 2 s.264
17.Ankudowicz I.: N. A. Rubakin
Bibliotekarz 1960 nr 11-12 s.345-351
18.Ankudowicz J.: Kilka uwag o czytelnictwie u progu zmian
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 1 s.43-51
19.Anon :
Przegląd Naukowy 1843 nr 13 s.170
20.Anon :
Magazyn dla Dzieci 1835 nr 4 s.448
21.Anon :
Magazyn dla Dzieci 1835 nr 14 s.527
22.Anon :
Magazyn dla Dzieci 1835 nr 31 s.663
23.Anon :
Młoda Polska 1840 nr 17 s.200
24.Anon :
Nowa Polska 1843 nr 3 s.348
25.Anon : Granice Europy
Gazeta Wyborcza 2004 nr 290 s.17-18
26.Anon :
Przegląd Naukowy 1843 nr 16 s.318
27.Anon :
Przegląd Naukowy 1843 nr 25 s.280
28.Anon :
Przegląd Naukowy 1843 nr 27 s.361
29.Anon :
Przegląd Naukowy 1843 nr 33-36 s.300-304
30.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 3 s.96
31.Anon : Pamiętnik Konferencji Krynickiej
Przegląd Biblioteczny 1951 nr 3-4 s.189-339
32.Anon : Prototype system for knowledge problem definition
Journal of Construction Engineering and Management 2006 nr 5 s.516-524
33.Anon : Barrier impact on organizational learning within complex organizations
Journal of knowledge management 2008 nr 2 s.107-123
34.Anon : Knowledge sharing In an American multinational company based In Malaysia
Journal of Workplace Learning 2009 nr 2 s.125-142
35.Anon : An exploratory model of knowledge flow barriers within healthcare organizations
Information & management 2008 nr s.331-339
36.Anon : Restitution von Bibliotheksgut. Runder Tisch deutscher und russischer Bibliothekare in Moskau am 11. und 12. Dezember 1992
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibligraphie 1993 nr 56 s.301
37.Anon : Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. T. 1 : studia. T. 2 : dokumenty
nr s.
38.Anon : Rosjanie odrzucili polskie wnioski
Rzeczpospolita (Warszawa) 2006 nr 87 s.9
39.Anon :
Magazyn dla Dzieci 1836 nr 50 s.814
40.Anon : Motivation and barriers to participation In virtual knowledge-sharing communities of practice
Journal of knowledge management 2003 nr 1 s.64-77
41.Anon : Informacja naukowo-techniczna i działalność wydawnicza Głównego Instytutu Górnictwa
Budownictwo Węglowe 1985 nr 3-4 s.56-59
42.Anon : [recenzja]
Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 292 s.1339
43.Anon : Overcoming barriers to knowledge sharing In virtual teams
Organizational Dynamics 2007 nr 3 s.259-273
44.Anon : Sharing knowledge: contextualizing socio-technical thinking and practice
The Learning Organization 2007 nr 5 s.423-435
45.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 6 s.189-190
46.Anon : From knowledge theory to management practice: towards an integrated approach
Information processing & management 2001 nr s.335-355
47.Anon : [brak tytułu]
Kurier Polski 1829 nr 4 s.18-19
48.Anon : Sharing Knowledge
Communications of the ACM 2008 nr 2 s.60-65
49.Anon : Knowledge management In UK construction: strategies, resources and barriers
Project Management Journal 2004 nr 1 s.46-56
50.Anon : Nasze cele, nasze drogi
Przewodnik Graficzny 1905 nr 1 s.3
51.Anon : Die Papier-Industrie am Riesengebirge
Papier-Zeitung 1883 nr 35 s.1194
52.Anon : Nekrolog Ch.F.P. Hendlera
Central-Blatt für deutsche Papierfabrikation 1857 nr 1 s.307
53.Anon : Oferta sprzedaży fabryki
Central-Blatt für deutsche Papierfabrikation 1861 nr 19 s.301-302
54.Anon : Wochenblatt für Papierfabrikation/Wochenbl. Pap. fabr./0043-7131/Periodical/Multiple lan-guages/Germany
Wochenblatt für Papierfabrikation 1931 nr 48 s.1136
55.Anon : Aus den Jahresberichten der Prussischen Handelskammern für 1860
Central-Blatt für deutsche Papierfabrikation 1861 nr 21 s.315
56.Anon :
Wochenblatt für Papierfabrikation 1885 nr 5 s.170-172
57.Anon :
Roczniki Krytyki Literackiej 1843 nr s.70
58.Anon :
Gazette de Leopol 1776 nr s.36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51
59.Anon : Sprawy Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich
Przegląd Biblioteczny 1947 nr 1-2 s.64-122
60.Anon : [Od redakcji]
Przewodnik Graficzny 1906 nr 1 s.1-2
61.Anon : Od redakcji
Polski Poradnik Graficzny 1908 nr 1 s.2-3
62.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 1 s.11, 17-18
63.Anon :
Polski Poradnik Graficzny 1908 nr 1 s.8
64.Anon :
Porady dla maszynistów 1905 nr 3 s.
65.Anon : Porady dla maszynistów
Poradnik Graficzny 1905 nr 3 s.
66.Anon :
Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2006 nr s.
67.Anon : Szum doskonały. O zaletach i wadach Internetu z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem AGH w Krakowie, rozmawia Piotr Legutko
Tygodnik Powszechny 2002 nr s.
68.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1897 nr s.402-403
69.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 9 s.283
70.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 16 s.500
71.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 34 s.1062-1064
72.Anon : Effects of personal qualities and team processes on willingness to share knowledge: an empirical study
International Journal of Management 2007 nr 2 s.250-256
73.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1885 nr s.313-316, 598-601, 769-797
74.Anon : Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 8 (37) s.
75.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1887 nr s.210-211, 218-219
76.Anon : Dyskusja w dniu "szarym"
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 1 s.63-67
77.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1896 nr s.1-2
78.Anon : Bibliotekarskie kontakty polsko-niemieckie - wczoraj i dziś : Forum Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (Warszawa, 5-6 grudnia 1996 r.)
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 1 s.5-147
79.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1898 nr s.430-431
80.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1899 nr s.6
81.Anon :
Biblioteka Warszawska 1878 nr 10 s.168, 324
82.Anon :
Biblioteka Warszawska 1878 nr 12 s.431-454
83.Anon : Pogawędka
Bluszcz 1879 nr 14 s.401-403
84.Anon : Książki dla dzieci i młodzieży
Bluszcz 1880 nr 16 s.393-394, 401-403
85.Anon :
Przegląd Naukowy 1847 nr 7 s.222
86.Anon :
Przegląd Pedagogiczny 1888 nr s.10-11, 22, 46-47, 52, 82-83, 155, 271-
87.Anon : Quattrocento anni de segreti
"altre Visioni - la rivista on-line" 2007 nr s.
88.Anon : Débat
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 6 s.66-72
89.Anon : La Bibliotheque nationale de France : premiere étape
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1997 nr 6 s.8-55
90.Anon : Bibliotheques et universités
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1992 nr 2 s.8-76
91.Anon : Enseignement supérieur et bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1994 nr 1 s.8-69
92.Anon : Les bibliotheques universitaires face a l'université de masse
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1996 nr 2 s.8-75
93.Anon : Dossier : "La decentralisation"
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1990 nr 1 s.10-57
94.Anon : MWRiOP. Materiały do sprawozdania z działalności w roku 1929
Oświata i Wychowanie 1939 nr 7 s.604
95.Anon : Dossier : La démarche qualité
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 1 s.10-71
96.Anon : Débat
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 4 s.90-93
97.Anon : Dossier : Especes d'espaces
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1985 nr 1 s.6-51
98.Anon : Dossier : Espaces et bâtiments
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 3 s.27-88
99.Anon : Papier grzeje. Rozmowa z Jimem Trelease'm, amerykańskim dziennikarzem i nauczycielem, najbardziej popularnym w USA autorem książek propagujących idee głośnego czytania dzieciom
Polityka 2008 nr 13 (2647) s.76-77
100.Anon : Dossier : Architecture et bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1996 nr 5 s.8-96
101.Anon : Dossier : "Europe"
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1988 nr 1-2 s.10-134
102.Anon : Komisja Pedagogiczna Ministerstwa WRiOP
Rocznik Pedagogiczny 1928 nr s.216
103.Anon : Stan bibliotek szkolnych
Biblioteka w Szkole 2001 nr 10 s.9
104.Anon :
Journal citation reports on microfiche (Social science ed.) 1993 nr s.
105.Anon : Ranking szkół wyższych
Perspektywy 2007 nr 3 s.
106.Anon : Komiks musi być ponadczasowy i "bez granic"
Wydawca 2000 nr 10 s.5-10
107.Anon : Księgoznawstwo ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym
Studia o Książce 1970 nr s.25-50
108.Anon : International Coalition of Library Consortia : Statement of current perspective and preferred practices for the selection and purchase of electronic information
Information Technology and Libraries 1998 nr 1 s.45-49
109.Anon : ARL Statistics 2001-02 : A Compilation of Statistics from the One Hundred and Twenty-Four Members of the Association of Research Libraries
ARL statistics 2003 nr s.
110.Anon : Toward a TQM paradigm: using SERVQUAL to measure library service quality
College & research libraries 1997 nr 3 s.237-245
111.Anon : What Did We Learn from LibQUAL+T
BiblioFile (Providence, R.I.) 2002 nr 39 s.
112.Anon :
Bulletin de la Société Franklin nr s.
113.Anon : Z introligatorstwa warszawskiego doby przedpowstaniowej
Rzeczy piękne 1931 nr 7-12 s.137-144
114.Anon : Manifest Bibliotek Szkolnych UNESCO
"Biblioteka Otwarta" Internetowy Biuletyn Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych 2001 nr 1 s.
115.Anon :
Polska Gazeta Introligatorska 1932 nr 10 s.141-143
116.Anon : 1956-1966
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 1 s.1
117.Anon :
Bulletin des bibliotheques de France (En ligne) 2003 nr s.
118.Anon : Débat
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 4 s.56-69
119.Anon : Débat
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 1 s.84-101
120.Anon : Débat
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 2 s.66-80
121.Anon :
Kurier Warszawski 1828 nr 26 s.1242
122.Anon : Komisja Pedagogiczna Ministerstwa WRiOP
Rocznik Pedagogiczny 1924 nr s.336-337
123.Anon :
Archimag (Vincennes) 2005 nr s.
124.Anon : Info Répertoire des sources musicales
Info RISM 1980 nr 2 s.143
125.Anon : Ustawa o bibliotekach: projekt
Bibliotekarz 1994 nr 7-8 s.3-12
126.Anon : Ustawa z dnia .. o bibliotekach. Projekt, wersja III-A
Bibliotekarz 1993 nr 3 s.5-10
127.Anon : Use of MEDLINE by physicians for clinical problem solving
Journal of the American Medical Accociation 1993 nr 269 s.3124-3129
128.Anon : Answering family psyhicians' clinical questions using electronic medical databases
Journal of family practice 2001 nr 11 s.960-965
129.Anon : The Delphi Method for Graduate Research
Journal of Information Technology and Education 2007 nr s.1-21
130.Anon : Librarians as contributing authors to Patient Education and Preventive Medicine : A collaborative project of the Consumer Health Committee of the Georgia Health Sciences Library Association
Journal of the Medical Library Association 2003 nr 2 s.247-250
131.Anon : Bykowśkyj/L
Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy nr s.
132.Anon : Info Répertoire des sources musicales
Info RISM 1971 nr s.
133.Anon : Statut Rady Krajowego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego: projekt
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1994 nr 2 s.54-58
134.Anon : Healthcare librarians and learner support: a review of competences and methods
Health information and libraries journal. Supplement 2005 nr s.42-50
135.Anon : "Mini-Medical School for Librarians": from needs assessment to educational outcomes
Journal of the Medical Library Association 2006 nr s.166-173
136.Anon : Info Répertoire des sources musicales
Info RISM 1980 nr 2 s.143
137.Anon : Archiwum Wileńskie: ocalmy pamięć!
Kurier Wileński 2006 nr s.5
138.Anon : Porady dla maszynistów
Poradnik Graficzny 1905 nr 6 s.
139.Anon : Searching the Web. The Public and Their Queries
Journal of the American Society for Information Science 2001 nr 3 s.226-234
140.Anon : Exploring stakeholders'expectations of the benefits and barriers of e-govemment knowledge sharing
Journal of Enterprise Information Management 2005 nr 5 s.548-567
141.Anon : Info Répertoire des sources musicales.
Info RISM 1971 nr s.
142.Anon : Can the $100 laptop change the world?
Laptop Magazine 2007 nr s.
143.Anon : Bykowśkyj/L
Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy nr s.
144.Anon : Zestawienie budżetów, ilostanu księgozbiorów, personelu i stanu czytelnictwa w bibliotekach urzędów państwowych w Warszawie
Przegląd Biblioteczny 1934 nr 1 s.52-53
145.Anon :
International Journal of System Science 1997 nr s.19-338
146.Anon : Unia chce superbiblioteki : Europa odpowiada Ameryce
Gazeta Wyborcza 2005 nr 102 s.19
147.Anon : Karta Parmeńska
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 4 s.466-473
148.Anon : Protokół Dodatkowy do Układu Europejskiego 17 lipca 1995
Zbiór Dokumentów 1995 nr 3 s.
149.Anon : Izrael: 66 konferencja generalna IFLA i sprawy bibliotek szkolnych
Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 3 s.25-27
150.Anon : Ustawa z dnia . 199.. r. o bibliotekach. Projekt, wersja V z dnia 23 maja 1994 r.
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1994 nr 1 s.51-60
151.Anon : Niech Europa broni się przed USA. Chirac kontra Google
Gazeta Wyborcza 2005 nr 69 s.26
152.Anon : Ustawa z dnia .. 199.. r. o bibliotekach : projekt wersja V, z dnia 23 maja 1994 r.
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1994 nr 2 s.47-53
153.Anon : Aforyzm papieża o bibliotece
Bibliotekarz 2004 nr 5 s.29
154.Anon : Drogi i kierunki współpracy bibliotek medycznych. Warszawa, 16-18 maja 1996
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1997 nr 355 s.
155.Anon : A study to enhance clinical end-user MEDLINE search skills : design and baseline findings
Proceedings the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care 1991 nr s.73-77
156.Anon : Use of Web-based library resources by medical students in community and ambulatory settings
Journal of the Medical Library Association 2002 nr 3 s.305-309
157.Anon : Networking Medline in a district General Hospital : A case study at Ealing Hospital NHS Trust
Health libraries review (Print) 1994 nr 3 s.203-205
158.Anon : Quality filtering of the clinical literature by librarian and physicians
Bulletin of Medical Library Association 1993 nr 1 s.38-43
159.Anon : Knowledge sharing in Asian public administration sector: the case of Hong Kong
Journal of Enterprise Information Management 2007 nr 1 s.56-69
160.Anon : School Libraries Online. International Association of School Librarianship (2008d)
International School Library Month 2008 nr s.
161.Anon : [nekrolog]
Schlesische Provinzialblätter 1809 nr s.536-540
162.Anon : Stereotypia
Poradnik Graficzny 1905 nr 8 s.5-10
163.Anon : Les Chambres Libres ouvrent le 28 mars
Ouest France 2006 nr s.8-9
164.Anon : Le point sur le chantier
Metropole Rennes 2002 nr 4 s.6
165.Anon : IFLA strategic plan 2006-2009
Ifla express 2006 nr 4 s.4-5
166.Anon : Kierunki rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1974 nr 3 s.15-27
167.Anon :
Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce 1955 nr s.
168.Anon : Polska bibliografia osobowa 1944-1955
Biuletyn Instytutu Bibliograficznego 1956 nr 2 s.45-76
169.Anon : Zasady zawierania umów licencyjnych przyjęte przez IFLA
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 5 (34) s.
170.Anon : [nekrolog od rodziny]
Schlesische Privilegierte Zeitung 1809 nr 3 s.1063
171.Anon :
Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce 1950 nr s.
172.Anon : Verzeichnis aller Schriften des verst. Rector und Professor M. Scheibel
Schlesische Provinzialblätter 1809 nr s.220-224, 252-256, 282-285
173.Anon :
Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit nr s.
174.Anon : The Founding of the International Society for Knowledge Organization : Frankfurt, 22 July 1989
International classification 1990 nr 2 s.71-72
175.Anon : [Brak tytułu]
International classification 1989 nr 3 s.168-170
176.Anon : Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego - cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 4 (74) s.
177.Anon : Bylaws für Gremien
Knowledge organization 1994 nr 2 s.101-102
178.Anon : Cross-Searching Subject Gateways : the Query Routing and Forward Knowledge Approach
D-Lib magazine 1998 nr s.
179.Anon : [nekrolog oficjalny]
Schlesische Privilegierte Zeitung 1809 nr 3 s.1057
180.Anon :
Glätzische Monatsschrift 1799 nr 2 s.
181.Anon : Przegląd Przegladów
Życie 1898 nr 48 s.648
182.Anon :
Życie 1898 nr 14 s.166
183.Anon :
Życie 1898 nr 44 s.587
184.Anon : Deklaracja Berlińska w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 2 (63) s.
185.Anon : Mandated online RAE CVs Linked to University Eprint Archives : Enhancing UK research impact and essesment
Ariadne (Dundee. Online) 2003 nr 35 s.
186.Anon :
Belehrende Unterhaltungen in fasslichem Tone für den Bürger und Landmann geschrieben 1799 nr 1 s.
187.Anon :
Jahrbuch der Kunstsammlungen des allerh. Kaiserhauses. 1910 nr s.
188.Anon : Un bâtiment magnetique
Sciences Ouest (Imprime) 2002 nr 189 s.6
189.Anon :
Der Sammler 1921 nr s.101
190.Anon :
Bibliografia Dokumentów Kartograficznych 2002 nr 1 s.
191.Anon :
Der Bote aus der Graftschaft Glatz 1832 nr 1 s.
192.Anon :
Der Bote aus der Graftschaft Glatz 1832 nr 2 s.
193.Anon :
Glatzer Zeitung 1905 nr 19 s.
194.Anon :
Glatzer Zeitung 1918 nr 91 s.
195.Anon :
Glatzer Anzeiger 1931 nr 16 s.
196.Anon :
Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce 1955 nr s.
197.Anon :
Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce 1954 nr s.
198.Anon :
Jahrbuch der Kunstsammlungen des allerh. Kaiserhauses. 1887 nr s.
199.Anon :
Wesołe piosenki. Zbiór śpiewów i kupletów wykonywanych w teatrach Małym, Nowym i innych nr s.
200.Anon : Wynalazek sztuki drukarskiej
Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Użytecznych Wiadomości 1834 nr 13 s.102-103
201.Anon : Drukarstwo w Polsce
Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Użytecznych Wiadomości 1834 nr 13 s.103-104
202.Anon : Starożytni Egipcyanie
Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Użytecznych Wiadomości 1834 nr 20 s.156-158
203.Anon : Posąg Gutenberga w Moguncyi
Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Użytecznych Wiadomości 1845 nr 15 s.116-117
204.Anon : Ceny paliwa w Europie
Dziennik Polski 2005 nr 51 s.
205.Anon : [anons]
Tygodnik Muzyczny 1820 nr 13 s.52
206.Anon :
Roczniki Krytyki Literackiej 1824 nr 21 s.81
207.Anon : Einige Nachrichten zur Geschichte der Oelsnischen Buchdrucker und Ihrer Schriften
Litterarische Beilage zu den Schlesischen Provinzialblättern 1804 nr Januar s.5
208.Anon : [dotyczy serii "Compositions classigues et modernes pour piano"]
Bluszcz 1902 nr 44 s.525
209.Anon : Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi : przedruk z Dziennika Ustaw R.P. z dnia 18 czerwca 1946 r. Nr 26, poz. 163
Bibliotekarz 1947 nr 3-4 s.56-59
210.Anon : Ethnomethodologically informed ethnography and information system design
Journal of American Society for Information Science 2000 nr 7 s.666-682
211.Anon : [Nachricht]
Schlesische Provinzialblätter 1793 nr 8 s.180
212.Anon : [Nachricht]
Schlesische Provinzialblätter 1806 nr 2 s.63-64
213.Anon : Beobachtende Blicke auf Leihbibliotheken und Lesecircel
Schlesische Provinzialblätter 1806 nr 11 s.433-451
214.Anon : Historische Chronick
Schlesische Provinzialblätter 1785 nr 3 s.255-280
215.Anon : [Nachricht]
Schlesische Provinzialblätter 1803 nr 3 s.269
216.Anon : Aus einen Briefe eines Reisenden
Schlesische Provinzialblätter 1804 nr 5 s.461-464
217.Anon : [recenzja serii nutowej "Lira"]
Przeglad Tygodniowy 1866 nr 20 s.158
218.Anon : Uwagi wstępne
Ruch Wydawniczy w Liczbach 1999 nr s.6-12
219.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1899 nr 1 s.20
220.Anon :
Bibliografia Dokumentów Kartograficznych 2002 nr 2 s.
221.Anon : Przedruk "Wiadomości Polskich" z lat 1857-1861
Roczniki Polskie 1865 nr s.19
222.Anon : [cennik]
Schlesische Provinzialblätter 1810 nr 4 s.374-375
223.Anon : Auktions-Anzeige
Neues Allgemeines Intelligenzblatt für Literatur und Kunst zur Neuen Leipziger Literaturzeitung gehörend 1810 nr 7 s.224
224.Anon : [odezwa]
Correspondenzblatt der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur 1810 nr 5 s.17-18
225.Anon : [cele Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczystej]
Correspondenzblatt der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur 1810 nr 7 s.25
226.Anon : [Tekst na temat E. W. Gűnthera]
Wschowski Tygodnik Powiatowy = Fraustädter Kreis-Blatt nr 41 s.
227.Anon :
Ruch Wydawniczy w Liczbach 1961 nr s.
228.Anon : Nowy wynalazek w sztuce drukarskiej
Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Użytecznych Wiadomości 1835 nr 19 s.151
229.Anon : Council of Europe Working Party on Retrospective Cataloguing
IFLA journal 1990 nr 1 s.29-31
230.Anon : Resolution closing the procedure for consultation of the European consultation of the European Parliament on the proposal for a Decision amending Council decision 79/783/Eec in respect of general measures in the field of data processing
Official journal of the European Communities. C. Information and notices 1984 nr C 117 s.64-67
231.Anon : Resolution of the Council and the Ministers with responsibility for Cultural Affairs meeting within the Council, of 27 September 1985, on collaboration between libraries in the field of data processing
Official journal of the European Communities. C. Information and notices 1985 nr C 271 s.1-28
232.Anon : Concil decision of 7 June 1991 adopting a specific programme of research and technological development in the field of telematic systems in areas of general interest (1990-1994)
Official Journal of the European Communities. L. Legislation 1991 nr L 192 s.18-28
233.Anon : Karta z historii polskiej bibliologii : sprawozdanie Państwowego Instytutu Książki (1946-1949)
Rocznik Biblioteki Narodowej 1993 nr s.73-108
234.Anon : Prace Państwowego Instytutu Książki w r. 1946-1947
Oświata i Kultura 1948 nr 1-2 s.67-68
235.Anon : Współpraca bibliotek toruńskich z PIK
Ziemia Pomorska 1947 nr 51 s.3
236.Anon : Jak znaleźć igłę w stogu siana : elektroniczne archiwum tekstów gazety otwarło dziś internetowe podwoje
Gazeta Wyborcza(Online) 1998 nr 204 s.4
237.Anon : [Napoleon Orda]
Biesiada Literacka 1883 nr s.393-394
238.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 2 s.21-25
239.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 1 s.18-20
240.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 3 s.51-52
241.Anon : Older people and the Internet
IFLA Section for Libraries Serving Disadvantaged Persons newsletter 1997 nr 44 s.
242.Anon : Z dziedziny grafiki
Poradnik Graficzny 1905 nr 2 s.1-8
243.Anon : Z dziedziny grafiki
Poradnik Graficzny 1905 nr 3 s.1-6
244.Anon : Z dziedziny grafiki
Poradnik Graficzny 1905 nr 4 s.1-4
245.Anon : Kronika krajowa i zagraniczna
Przegląd Biblioteczny 1986 nr 1 s.123-133
246.Anon : [Kioski prowadzące sprzedaż "Dziennika Kaliskiego"]
Dziennik Kaliski 1932 nr 23 s.3
247.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 1 s.2-5
248.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 3 s.25-28
249.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 2 s.9-14, 15-18
250.Anon :
Dziennik Kaliski 1932 nr 2 s.1
251.Anon : [Apolityczność "Dziennika Kaliskiego"]
Dziennik Narodowy 1932 nr 1 s.1
252.Anon : Emigrowac i wracać: rekomendacje dla instytucji publicznych
Analizy i opinie 2006 nr 66 s.1-10
253.Anon : [O poszukiwaniu nowego pomieszczenia na siedzibę Związku Drukarzy]
Dziennik Kaliski 1932 nr 23 s.3
254.Anon : [Zarzut przynależności "Dziennika Kaliskiego" do "sanacji"]
Dziennik Kaliski 1932 nr 9 s.2
255.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1898 nr 38-39 s.520
256.Anon : Z dziedziny grafiki
Poradnik Graficzny 1905 nr 5 s.1-6
257.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 4 s.5-12
258.Anon : Porady dla maszynistów
Polski Poradnik Graficzny 1908 nr 1 s.10
259.Anon : Odznaczenia: lista osób, którym z okazji VII Zjazdu Bibliotekarzy Polskich przyznano odznaczenia i wyróżnienia
Przegląd Biblioteczny 1976 nr 3 s.263-264
260.Anon : Stereotypia
Poradnik Graficzny 1905 nr 9 s.7-9, 11-14
261.Anon :
Nowy Kurier Warszawski 1944 nr 34 s.
262.Anon : Sterotypia
Poradnik Graficzny 1906 nr 1 s.12-15
263.Anon : Steroetypia
Poradnik Graficzny 1906 nr 2 s.33-34
264.Anon :
Polski Poradnik Graficzny 1908 nr s.3-4, 4-6
265.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 4 s.25-27
266.Anon :
Polski Poradnik Graficzny 1905 nr 3 s.7-12
267.Anon : The New Coordinator Inspires and Stimulates the ISKO in Poland
Knowledge organization 2006 nr s.
268.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 5 s.5-12
269.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 1 s.7-8
270.Anon :
Women and Librarianship. Newsletter of the IFLA Round Table on Women's Issues Section 2004 nr 25 s.
271.Anon :
Poradnik Graficzny 1906 nr 3 s.41-43, 47-48
272.Anon :
Poradnik Graficzny 1905 nr 2 s.23
273.Anon : Plan of Action for Libraries in the EC. Action Line 1
IFLA journal 1990 nr 1 s.64-65
274.Anon : Guidelines for Retrospective Conversion Projects. LIBER Library Automation Group
IFLA journal 1990 nr 1 s.32-36
275.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 1972 nr s.
276.Anon :
Polski Poradnik Graficzny 1908 nr 4 s.59
277.Anon :
Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny 1875 nr 5 s.1-2
278.Anon : Rozmyślania starego gaduły o zmierzchu
Szuja Wielkopolski : kamerjunker cesarza japońskiego 1862 nr 1 s.2
279.Anon :
Szuja Wielkopolski : kamerjunker cesarza japońskiego 1862 nr 1 s.3
280.Anon : Poczwara Poznański : wnuk Pokraki występujący po raz pierwszy w Poznaniu
1865 nr s.1
281.Anon : Osa - kartki humorystyczno-satyryczne
1871 nr 1 s.1
282.Anon : Nowe projektowanie statuta Towarzystwa Pożyczkowego w Niedopoznaniu na rok 2874
Diablik Poznański 1874 nr 1 s.4
283.Anon : Niepożyczaj nikomu prócz członkom Zarządu i Dyrekcji i ich żonom
Diablik Poznański 1874 nr 2 s.10-11
284.Anon : Dziesięć przykazań Kółka Bractwa Wzajemnej Adoracji
Diablik Poznański 1874 nr 3 s.15-16
285.Anon : [Reakcja na próby podcięcia egzystencji pisma]
Dziennik Kaliski 1932 nr 13 s.3
286.Anon : Katar w nosie
Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny 1875 nr 15 s.4
287.Anon :
Carricaturen 1844 nr 1 s.64
288.Anon : Wychowanie podług mody
Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny 1875 nr 5 s.2
289.Anon :
Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny 1876 nr 10 s.3
290.Anon : Listy Bałuckiego do Arnošta Schwaba-Polabskiego
Pamiętnik Literacki 1961 nr 3 s.189-226
291.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1897 nr 4 s.9
292.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1898 nr 6 s.69
293.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1898 nr 47 s.631
294.Anon : Porady dla maszynistów
Poradnik Graficzny 1905 nr 8 s.
295.Anon :
Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny 1876 nr 4 s.2
296.Anon : [Samobójstwo Ivara Kreugera]
Dziennik Kaliski 1932 nr 2 s.3
297.Anon :
Women and Librarianship. Newsletter of the IFLA Round Table on Women's Issues Section 2003 nr 23 s.
298.Anon :
Women and Librarianship. Newsletter of the IFLA Round Table on Women's Issues Section 2002 nr 20 s.
299.Anon :
Women and Librarianship. Round Table on Women's Issues 2000 nr 17 s.
300.Anon :
Women and Librarianship. Round Table on Women's Issues 1999 nr 16 s.
301.Anon :
Women and Librarianship. Round Table on Women's Issues 1998 nr 12 s.
302.Anon : [Wysiłki mające na celu podniesienie nakładu]
Dziennik Kaliski 1932 nr 3 s.4
303.Anon : [O ogłoszeniach w "Dzienniku Kaliskim"]
Dziennik Kaliski 1932 nr 1 s.1
304.Anon : Wziąwszy podług mody ślub arystokratyczny, to jest incognito gdzieś za granicą
Szuja Wielkopolski : kamerjunker cesarza japońskiego 1862 nr 1 s.1
305.Anon : Poetry in indexes
The indexer 1994 nr 2 s.102- 104
306.Anon : Pokraka poznański : ulągł się po raz pierwszy i ostatni w Poznaniu dnia 19 sierpnia 1862
1862 nr 1 s.1
307.Anon : [Notatka o tradycyjnym Balu Purymowym]
Dziennik Kaliski 1932 nr 3 s.3
308.Anon : [O bandyckim napadzie pod Koninem]
Dziennik Kaliski 1932 nr 2 s.3
309.Anon : Pierwociny, wypociny itp. wyczyny "ABC Kaliskiego"
Dziennik Kaliski 1932 nr 9 s.2
310.Anon : O "brygadzeniu" słów kilka
Dziennik Kaliski 1932 nr 7 s.1
311.Anon : [Notatka o likwidacji "Dziennika Kaliskiego"]
ABC Kaliskie 1932 nr 112 s.6
312.Anon :
Dziennik Kaliski 1932 nr 13 s.3
313.Anon :
Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen 1748 nr 65 s.580
314.Anon : Przegląd Przeglądów
Życie 1899 nr 8 s.162
315.Anon : W zwartym szeregu.
Dziennik Kaliski 1932 nr 6 s.1
316.Anon : IFLA Newsletter, Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons
IFLAssociation newsletter 2001 nr 52 s.2
317.Anon : Co się dzieje w Stowarzyszeniu?
Głos znad Niemna 1989 nr s.
318.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2006 nr s.
319.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2004 nr s.
320.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2003 nr s.
321.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2002 nr s.
322.Anon : Stanowisko IFLA w sprawie Open Access
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 2 (63) s.
323.Anon : Deklaracja w sprawie Bibliotek, Ośrodków Informacji i Wolności Intelektualnej sporządzana w Glasgow
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 2 (63) s.
324.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2010 nr s.
325.Anon : Dr Tadeusz Bielecki o swojej podróży do Stanów Zjednoczonych
Placówka 1949 nr s.1-2
326.Anon : "Biblioteka" - 10-lecie czasopisma Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 1 s.193-194
327.Anon : Ustawa dla niepełnosprawnych Amerykanów : teoria i praktyka interpretacji osób niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych
Tematy (Kraków) 1995 nr 4 s.8
328.Anon : Index of /CERL
Newsletter - Consortium of European Research Libraries 2002 nr 5 s.
329.Anon :
Studia Medioznawcze 2001 nr s.
330.Anon : Mini-Medical School for Librarians: from Leeds Assessment to educational outcomes
Journal of the Medical Library Association 2006 nr 94 s.166-173
331.Anon :
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 10 s.
332.Anon : Stan organizacyjny sieci bibliotek publicznych będących pod merytorycznym nadzorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz ich działalność w 2002 r.
Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2003 nr 1 s.8-39
333.Anon : The structure and Dynamics of cocitatnion clusters: A multiple-perspective cocitation analysis
Journal of the American Society for Information Science and Technology 2010 nr 7 s.1386-1409
334.Anon : Sprawa Bergu
Zeszyty Historyczne (Le Mesnil-le-Roi) 1987 nr 79 s.3-87
335.Anon : Polski eHandel - kalkulacja zysków i strat
Modern Marketing (Online) 2002 nr s.
336.Anon : Towarzystwo Naukowe Polaków Politechników w Dreźnie
Przegląd Techniczny 1883 nr 5 s.119
337.Anon : Towarzystwo Polskich Techników "Vistula" w Mittweidzie
Nafta (Kraków) 1908 nr 18 s.278
338.Anon : Sprawozdanie Komitetu Techników Polskich w Wiedniu
Czasopismo Techniczne 1916 nr 2 s.17-18
339.Anon : Stowarzyszenie Techników Polaków w Paryżu
Czasopismo Techniczne 1923 nr 10 s.120
340.Anon : Stowarzyszenie Inżynierów Polaków w Ameryce
Technika i Przemysł 1931 nr 7 s.14-15
341.Anon : W sprawie porozumienia z Federacją Inżynierów Amerykańskich
Przegląd Techniczny 1923 nr 46 s.476-477
342.Anon :
Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria C, Historia nauk matematycznych, fizykochemicznych i geologiczno-geograficznych 1974 nr 18 s.
343.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2007 nr s.
344.Anon : Chaotyczna harmonia świata : porządek wyższego rzędu
Polityka 2005 nr 11 s.22-26
345.Anon : ZPB
Głos znad Niemna 1993 nr 12 s.2
346.Anon : Ranking kancelarii prawniczych
Rzeczpospolita (Warszawa) 2003 nr 53 s.
347.Anon :
Book of Lists (Warsaw) 2003 nr s.
348.Anon : Biblioteki fachowe
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 11 s.
349.Anon :
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 3-4 s.
350.Anon :
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.
351.Anon :
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 nr 2 s.161
352.Anon : Sprawa polska w Ameryce
Myśl Polska 1949 nr 136 s.1
353.Anon : Jarmark idei : kiedy tłum ujawnia mądrość?
Polityka 2005 nr 1 s.27-29
354.Anon : Statement of current perspective and preferred practices for the selection and purchase of electronic information
Information Technology and Libraries 1998 nr 1 s.45-49
355.Anon : Podstawowe wytyczne monografii bibliograficznej
Pamiętnik Literacki 1955 nr 4 s.483-494
356.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2008 nr s.
357.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2005 nr s.
358.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2000 nr s.
359.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 1995 nr s.
360.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 1990 nr s.
361.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 1989 nr s.
362.Anon : Manifest bibliotek szkolnych
Biblioteka w Szkole 2000 nr 11 s.1
363.Anon : Standardy jakości pracy biblioteki szkolnej
Nowe w Szkole 2002 nr 1 s.
364.Anon : Instytut Pedagogiczny w Katowicach. Powojenne losy biblioteki
Zaranie Śląskie 1945 nr s.64-65
365.Anon : Guidelines for statistical measures of usage of Web-based indexed, abstracted, and full-text resources
Information Technology and Libraries 1999 nr 3 s.161-168
366.Anon : MAK-serwis? Rozmowa z ks. Krzysztofem Gonetem, dyrektorem Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Bibliotekarz 2001 nr 11 s.20-22
367.Anon : Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
National Information Standard Series 1996 nr s.
368.Anon : CAS announces availability of preprints and CA selects on the Web. Information Intelligence
Online Newsletter 2000 nr 8-9 s.8
369.Anon : Chemical Abstracts Services adds preprints, releases CA selects on th Web, redesigns STN easy
Information today 2000 nr 7 s.31
370.Anon : A new technique for building maps of large scientific domains based on the cocitation of classes and categories
Scientometrics 2004 nr 1 s.129-145
371.Anon : Special report Internet encyclopaedias go head to head
Nature Online 2005 nr 438 s.
372.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 1985 nr s.
373.Anon :
Advantage Lithuania 1998 nr 3 s.
374.Anon : ZPB
Głos znad Niemna 1994 nr 40 s.2
375.Anon : Jedno pytanie do... Izabeli Tyrkin prezesa oddziału ZPB w Lidzie
Głos znad Niemna 1998 nr 4 s.1
376.Anon :
Zarządzanie Wiedzą 2001 nr s.
377.Anon :
RAMEAU. Journal des créations et des modifications (Imprimé) 1999 nr 6 s.
378.Anon :
RAMEAU. Journal des créations et des modifications (Imprimé) 1999 nr 7 s.
379.Anon :
Les notices d'autorité de BN-OPALE 1999 nr 2 s.
380.Anon :
Les notices d'autorité de BN-OPALE 1999 nr 1 s.
381.Anon : Adam Łysakowski : życie i twórczość
Przegląd Biblioteczny 1971 nr s.
382.Anon : Meždunarodnyj Centr naučnoj i techničeskoj informacii
Biznes v promyšlennosti 1999 nr 2 s.25
383.Anon : Sprawozdanie z prac naukowych Wydziału I PAN
Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk 1968 nr 1 s.1-24
384.Anon : Business Information to You and about You
KOMPASS Lietuva 1999 nr 1 s.34
385.Anon : Stanowisko Sekcji Bibliotek Publicznych SBP w sprawie organizacji bibliotek publicznych po reformie administracyjnej kraju
Bibliotekarz 1999 nr 6 s.3-4
386.Anon : Zmiany zasad gospodarki finansowej instytucji kultury od 1 stycznia 2000 r.
Bibliotekarz 2000 nr 1 s.18-19
387.Anon : The writing is on the web for science journals in print
Nature 1999 nr s.195-200
388.Anon : The Post-Modern Library between Functionality and Aesthetics : proceedings of the seminar of the LIBER Architecture Group. Paris 22-26 January 1996
Libri (Copenhagen) 1997 nr 1 s.
389.Anon : The Multi-Functional Library : proceedings of the LIBER Architecture Group seminar. London 20-24 April 1998
Libri (Copenhagen) 1999 nr 1 s.
390.Anon : Top 25 Countries with the Most Computers
Computer Industry Almanac Inc 1997 nr s.
391.Anon : Gdzie znaleźć informacje biznesowe
Businessman (Warszawa) 2000 nr 5 s.30-31
392.Anon :
Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży 1925 nr 1 s.3
393.Anon : Sprawozdanie z prac naukowych Wydziału I PAN
Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk 1966 nr 4 s.30-31
394.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Science ed.) 1999 nr s.
395.Anon : ISI Releases Journal Citation Reports
Information today 1999 nr 2 s.26
396.Anon : Źródła i klasyfikacja historycznych powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego z czasów stanisławowskich
Biuletyn Polonistyczny 1965 nr 24 s.74-80
397.Anon : Retrospective Conversion : Cuidelines for Libraries. Online Computer Library center, Inc
Information reports and bibliographies 1988 nr 5 s.21-24
398.Anon : Text of Recommendation. (R (89) 11, 19 September 1989.) Council of Europe Working Party on Retrospective Cataloguing
IFLA journal 1990 nr 1 s.29-31
399.Anon : Guidelines for retroconversion projects. LIBER Library Automation Group
IFLA journal 1990 nr 1 s.32-36
400.Anon : Skarby bibliotek narodowych dostępne online
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 1-2 s.125
401.Anon : Forum dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 3-4 s.237-263
402.Anon : Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Przegląd Rządowy 2001 nr 1 s.110-132
403.Anon : Retrokonwersja polskich zasobów bibliotecznych. Doświadczenia i przyszłość.
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 nr 2 s.57-61
404.Anon : Co udało mi się zdziałać jako bibliotekarce
Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży 1925 nr 9 s.281
405.Anon : Kurs dla Bibliotekarzy Kół
Wici 1929 nr 48 s.9
406.Anon : Kurs bibliotekarski
Głos Nauczycielski 1927 nr 2 s.26-27
407.Anon : Kurs bibliotekarski
Głos Nauczycielski 1926 nr 31 s.676
408.Anon : Relationship to purpose and information needs
Evaluation & the health professions nr 4 s.405-419
409.Anon : Report on Revision of UDC
Extensions and corrections to the UDC (English ed.) 1997 nr s.5
410.Anon : Plan of Action for libraries in the EC. Action Line 1. Commission of The European Communities
IFLA journal 1990 nr 1 s.64-66
411.Anon : Polityka polska pod panowaniem rosyjskim (Program stronnictwa demokratyczno-narodowego)
Polak 1898 nr 2 s.20
412.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Social sciences ed.) 1994 nr s.
413.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Science ed.) 1995 nr s.
414.Anon : Praca narodowa w zaborze rosyjskim, jej obecne skutki i dalsza droga
Polak 1902 nr 8 s.114
415.Anon : Listy do Polaka: Z puszczy Myszynieckiej nad Narwią
Polak 1902 nr 8 s.120
416.Anon : Odezwa do czytelników w zaborze rosyjskim
Polak 1899 nr 10 s.145
417.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Social sciences ed.) 1996 nr s.
418.Anon : Listy włościan: uwagi chłopa
Polak 1897 nr 1 s.15
419.Anon : The National Information Infrastructure: Agenda for Action
Microcomputers for Information Management. Global Internetworking for Libraries 1995 nr 1-2 s.57-59
420.Anon : O książkach zakazanych i cenzurze
Polak 1897 nr 2 s.6
421.Anon : What do employers expect? The educating systems librarian research project I
Electronic library 1999 nr 3 s.171-179
422.Anon : Od Redakcji
Polak 1898 nr 1 s.1
423.Anon : Czytelnie rządowe
Przegląd Wszechpolski 1898 nr 24 s.
424.Anon : Oświata ludu
Przegląd Wszechpolski 1897 nr 16 s.359
425.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Social sciences ed.) 1998 nr s.
426.Anon : Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego
Przegląd Wszechpolski 1903 nr 10 s.744
427.Anon :
Wykaz czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski 1999 nr s.
428.Anon : Głosy
Głos 1893 nr 50 s.594
429.Anon :
Journal citation reports on CD-ROM (Social sciences ed.) 1997 nr s.
430.Anon : Zarządzenie Nr 8 Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie likwidacji Centrum Informacji Naukowej, Technicznj i Ekonomicznej
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1990 nr 4 s.3
431.Anon : Odkrycie "Volsciany" w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
Silva Rerum 1928 nr s.127-138
432.Anon :
Ephemera Canada 1998 nr 3 s.
433.Anon : Narodowa Strategia Informacji
Gospodarka Narodowa 1997 nr 3 s.2
434.Anon : Zagraniczne bazy danych dostępne w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Gł. AWF w Krakowie
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF 1999 nr 4 s.17-19
435.Anon :
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2001 nr s.
436.Anon : Statut Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2000 nr 1-2 s.31-32
437.Anon : Jakość w bibliotekarstwie. Cz. 1. Teorie - projekty - kształcenie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 1 s.
438.Anon : O sytuacji zawodowej bibliotekarzy akademickich
Przegląd Biblioteczny 1993 nr 3-4 s.196-197
439.Anon :
Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych 1898 nr 33 s.
440.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 76 s.
441.Anon : Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 grudnia 1998 r. w sprawie V Ramowego Programu Wspólnoty Europejskiej dotyczącego badań, rozwoju technologicznego oraz działań demonstracyjnych (na lata 1998-2002)
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr s.129-131
442.Anon : III Raport Information Society Forum : Europejska droga do społeczeństwa informacyjnego
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr s.23-60
443.Anon : Udział stowarzyszeń technicznych w kształceniu inżynierów
Przegląd Techniczny. Nowości Techniczne 1928 nr 13 s.54
444.Anon : 100-lecie Institution of Civil Engineers
Przegląd Techniczny. Nowości Techniczne 1928 nr 30-31 s.117
445.Anon : Kronika zagraniczna
Inżynier Kolejowy 1931 nr 10 s.299-300
446.Anon : Przegląd pism
Inżynier Kolejowy 1931 nr 6 s.197
447.Anon : Mapping the backbone of Science
Scientometrics 2005 nr 3 s.351-374
448.Anon : Jakość w bibliotekarstwie. Cz. 2. Konfrontacje praktyczne
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 2 s.
449.Anon : O teatrze angielskim
Rocznik Teatru Narodowego Księstwa Warszawskiego 1811 nr s.50-58
450.Anon :
Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu 1871 nr s.1
451.Anon : Potrzebne zmiany w ustawie o bibliotekach. Dyskusja redakcyjna
Bibliotekarz 2001 nr 4 s.5-12
452.Anon : Francuska "Karta bibliotek"
Bibliotekarz 1993 nr 5 s.15-18
453.Anon : Duńska Ustawa o Bibliotekach Publicznych
Bibliotekarz 1995 nr 3 s.21-23
454.Anon : Działalność białoruskiego wydawnictwa "Zahlanie sonca i u nasza akonca" w Petersburgu (1906-1914)
Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 nr s.41-66
455.Anon : Adnotowana bibliografia czasopism białoruskich lat 1918-1939 ukazujących się na Białorusi Zachodniej i emigracji
Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 nr s.257-436
456.Anon : Życiorys dra Leona Łosia i bibliografia prac dra Leona Łosia
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.141-145
457.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 90 s.
458.Anon : Statistics
Bulletin of the European standards organizations 2000 nr 4 s.4
459.Anon :
Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego 1810 nr 30 s.
460.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 45 s.
461.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 58 s.
462.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 53 s.
463.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 20 s.
464.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 74 s.
465.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 71 s.
466.Anon :
Gazeta Warszawska 1811 nr 75 s.
467.Anon : Telemates for Libraries: Special Feature
CORDIS focus (English ed.) 1996 nr 77 s.
468.Anon : Rezolucja Rady Wspólnot Europejskich o roli normalizacji w gospodarce europejskiej (18 czerwca 1992 r.)
Normalizacja 1993 nr 1 s.2
469.Anon:
Ariadne 2004 nr 27 s.
470.Anon : Emanuela Murraya "Opisanie topograficzne i filozoficzne miasta Krakowa"
Rocznik Krakowski 1977 nr s.142-154
471.Anon : Instruction of evidence-based medicine searching skills during first-year epidemiology
Medical Reference Services Quarterly 1998 nr 3 s.49-57
472.Anon :
Sprawozdanie/Polska Akademia Nauk nr s.223
473.Anon : Biblioteki naukowe. Stan w dniu 31 XII
Rocznik Statystyczny nr s.315
474.Anon :
Kultura w 2002 r. 2003 nr s.
475.Anon : Katalogowanie świata : z Jadwigą Woźniak z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawia Andrzej Gontarz
Computer World (Warszawa) 2001 nr 1-461 s.48-49
476.Anon :
Statistisches Jahrbuch 1996 für die Bundesrepublik Deutschland 1996 nr s.
477.Anon : The New European Copyright Directive
WIPR 2001 nr 21 s.28
478.Anon : Międzynarodowa konferencja IFLA na temat zasad katalogowania, Paryż-9-18 października 1961 r.
Przegląd Biblioteczny 1962 nr 1 s.81-84
479.Anon:
Ariadne 2004 nr 29 s.
480.Anon:
Ariadne 2004 nr 33 s.
481.Anon : Manifiesto a favor de la Biblioteca Escolar ante el Proyecto de Ley de Calidad de la Educación
Educación y Biblioteca 2002 nr 132 s.43-45
482.Anon : La biblioteca escolar : una asignatura pendiente del mundo del libro
Primeras noticias : Literatura infantil y juvenil 1995 nr 136 s.25-38
483.Anon : Zakład Rękopisów
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1958 nr 1 s.12
484.Anon : Dar Wszechzwiązkowej Państwowej Biblioteki Literatury Zagranicznej w Moskwie dla Biblioteki Narodowej
Komunikaty (BN) 1987 nr 7-8 s.5-6
485.Anon : Dla Kół Ligi Kobiet
Przyjaciółka (Warszawa) 1953 nr 21 s.12
486.Anon : Szukanie igły w Internecie : z Tomaszem Skalczyńskim, wiceprezesem firmy XOR Internet, rozmawia Przemysław Gamdzyk
Computer World (Warszawa) 2001 nr 1-461 s.46-47
487.Anon : Pierwszy Zjazd Korespondentów Wiejskich "Przyjaciółki"
Przyjaciółka (Warszawa) 1950 nr 11 s.7
488.Anon : Ustawa Rady Ministrów nr 477 z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie wzorcowego statutu szkoły wyższej
Monitor Polski 1952 nr A-37 s.
489.Anon :
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr s.
490.Anon : Nasi czytelnicy piszą o książkach
Przyjaciółka (Warszawa) 1953 nr 4 s.12
491.Anon : Analyzing and Visualizing the Semantic Coverage of Wikipedia and Its Authors
Complexity (New York, N. Y.) 2007 nr 3 s.30-40
492.Anon : Praca w świetlicy Ligi Kobiet
Przyjaciółka (Warszawa) 1953 nr 4 s.12
493.Anon : Organizacje społeczne i wojsko w akcji zwalczania analfabetyzmu
Biuletyn Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem 1949 nr 1 s.26
494.Anon : Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Komputeryzacja prac w bibliotece"
Bibliotekarz 1987 nr 10-11 s.18-66
495.Anon : Information and informatics literacy : skills, timing, and estimates of competence
Teaching & Learning in Medicine 2000 nr 12-2 s.85-90
496.Anon : Co nam dał Pierwszy Zjazd Korespondentów
Przyjaciółka (Warszawa) 1950 nr 14 s.4
497.Anon : Successful teaching in evidence-based medicine
Medical Education 2000 nr s.18-22
498.Anon : Komputeryzacja bibliotek, Wrocław 11-12 luty 1992
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1992 nr 1 s.8
499.Anon :
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 65 s.4
500.Anon : CD-ROM Consistent Interface Guidelines: A Final Report
CD-ROM librarian 1992 nr 7 s.18-29
501.Anon :
Marketing library services 2004 nr s.
502.Anon : Badanie potrzeb użytkowników medycznej informacji naukowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 nr 1 s.99-133
503.Anon : A forward looking library use survey. WSU Libraries in the 21st century
The Journal of academic librarianship 1998 nr 3 s.216-224
504.Anon : Międzynarodowy znormalizowany opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych ISBD(S).
Przegląd Biblioteczny 1979 nr 1 s.19-77
505.Anon : Komisja do Spraw Automatyzacji
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1993 nr 3 s.47
506.Anon : Kompromisowa koncepcja Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT
Bibliotekarz 2000 nr 10 s.3-4
507.Anon : Rekonstrukcja drugiego zeszytu katalogu inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie księdza Leona Formanowicza
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1969 nr s.81-124
508.Anon : Inkunabuły Biblioteki Kórnickiej
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1968 nr 9-10 s.283-344
509.Anon : Wywiad z doc. Drem Henrykiem Sawoniakiem
Przegląd Biblioteczny 1989 nr 1 s.3-15
510.Anon : Z drem Henrykiem Sawoniakiem autorem Międzynarodowej Bibliografii z Zakresu bibliotekoznawstwa i informacji Naukowej rozmawia Hanna Zasadowa
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 4 s.271-278
511.Anon : Developing and testing methods to determine the use of web sites: case study newspapers
Aslib proceedings 1999 nr 5 s.144-154
512.Anon : Searching the Web. The Public and Their Queries
Journal of the American Society for Information Science and Technology 2001 nr 3 s.226-234
513.Anon : Brak przyjaznych dla samorządów reguł
Rzeczpospolita (Warszawa) 2000 nr s.29
514.Anon :
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 2 (42) s.
515.Anon :
Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003 nr s.
516.Anon :
RAMEAU. Journal des créations et des modifications (Imprimé) 2003 nr 13 s.
517.Anon :
Mały Rocznik Statystyczny (Warszawa 1930) 1938 nr s.
518.Anon :
Ilustrowany Kurier Codzienny 1935 nr 147 s.
519.Anon : Decenralisation et bibliotheques publiques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1984 nr 4 s.269-298
520.Anon :
Krakauer Zeitung 1943 nr 258 s.
521.Anon : Centralna Biblioteka Nauczycielska Okręgu Szkolnego Krakowskiego
Przegląd Biblioteczny 1927 nr s.171-174
522.Anon : Uwagi redakcyjne
Przewodnik Bibliograficzny 1951 nr 19 s.236
523.Anon : Kisebbségi kódex
Magazyn Polonijny 1996 nr 7 s.6
524.Anon :
Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 1976 nr s.
525.Anon : Dossier : "Fetes et foires du livre"
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1996 nr 4 s.8-82
526.Anon :
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1956 nr 3 s.
527.Anon :
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1957 nr 4 s.
528.Anon : Chronique des bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 2 s.83-87
529.Anon : Chroniques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 5 s.81-90
530.Anon : Kisebbségi kódex
Magazyn Polonijny 1996 nr 5 s.5
531.Anon : Otto Rohse laureatem Nagrody Gutenberga
Roczniki Biblioteczne 2002 nr s.353
532.Anon : The messaging threshold in computer - mediated communication
Ergonomics(London.Print) 1996 nr 8 s.1017-1037
533.Anon : Memoriał o potrzebie ratowania dziedzictwa kultury polskiej w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych XIX i XX wieku
Notes Konserwatorski 1999 nr 2 s.100-109
534.Anon : Europejska Konferencja Ministerialna: społeczeństwo informacyjne - przyśpieszenie integracji europejskiej
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.61
535.Anon : Bad news
IFLA Newsletter (Section on Rare Books and Manuscripts) 2005 nr s.
536.Anon :
ABHB. Annual bibliography of the history of the printed book and libraries 1970 nr s.
537.Anon : The European Library (TEL) - The Gate to Europe's Knowledge
A periodic report from National Digital Library Program 2001 nr s.
538.Anon : Obcowanie z literaturą stanowi wartość samoistną
Wychowanie w Przedszkolu 1987 nr 7-8 s.
539.Anon : Filantropia za sławę
Gazeta w Krakowie 1998 nr 277 s.4
540.Anon : The Post-modern Library between Functionality and Aesthetics. Proceedings of the seminar of the LIBER Architecture Group. Paris January 1996
European Research Libraries Cooperation 1997 nr 1 s.1-286
541.Anon : Pieniądze są w magazynie : dyskusja
Notes Wydawniczy 1998 nr 6-7 s.15-17
542.Anon : Henri-Jean Martin laureatem Nagrody Gutenberga
Roczniki Biblioteczne 1998 nr s.195-196
543.Anon : Czwarta droga.
Wprost 2001 nr 39 (983) s.48-49
544.Anon : Co Wam się podoba?
Przyjaciółka (Warszawa) 1957 nr 39 s.4
545.Anon : III Raport Information Society Forum : europejska droga do społeczeństwa informacyjnego
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.23-60
546.Anon : Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.137-166
547.Anon : The changing world of work : trends and implications for occupational safety and health in the European Union
Forum (Warszawa) 2002 nr 5 s.1-12
548.Anon : IFLA and FID
IFLA journal 2001 nr 5-6 s.341-342
549.Anon : IFLA i FID
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 4 s.422
550.Anon : The Tokyo resolution on a strategic alliance of international non-governmental organizations in Information to serve better the world community
FID news bulletin 1994 nr 12 s.313-314
551.Anon : Plan działań opracowany przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską na szczyt Rady Europejskiej w Feira : 19-20 czerwca 2000 r.
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.93-119
552.Anon : Cywilizacyjny tygiel
Wprost 2001 nr 7 (951) s.19-20
553.Anon : Komunikat dotyczący inicjatywy Komisji Europejskiej, przedstawiony na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie : 23-24 marca 2000 r.
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.7-21
554.Anon : Z dyskusji nad zakresem pojęcia i nazwy informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1979 nr 1 s.9-13
555.Anon : Informacja i dokumentacja Unii Europejskiej i Rady Europy
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 3-4 s.243-430
556.Anon : Informacja i dokumentacja Unii Europejskiej i Rady Europy. Akronimy i inne skróty z objaśnieniami
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 3-4 s.1-8
557.Anon : Normalizacja w informacji i dokumentacji
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 1-2 s.
558.Anon : CDNL. Conference of Directors of National Libraries
Zentralblatt für Bibliographie und Bibliothekswesen 2003 nr 6 s.310-311
559.Anon : Piękna sztuka czytania
Kuźnica 1949 nr 25 s.8
560.Anon : Construction of new national libraries. International Conference in Riga, Latvia, 24-26 August 1998
IFLA journal 1999 nr 2 s.121-122
561.Anon : Sieć mózgów
Wprost 2001 nr 30 (974) s.69
562.Anon : Wizje i strategie dla poligrafii i wydawnictw.
Świat Druku 1995 nr 5 s.51-53
563.Anon : Domain visualization using VxInsight for science and technology management
Journal of the American Society for Information Science and Technology 2002 nr 9 s.764-774
564.Anon : Elektroniczna książka
Poligrafika (Warszawa) 1999 nr 6 s.
565.Anon : Clickstream Data Yields High-Resolution Maps of Science
Public Library of Science one 2009 nr 3 s.
566.Anon :
Information Visualization nr s.
567.Anon : Elektroniczny notes
Wprost 2001 nr 12 s.
568.Anon : Galeria
Internet 2000 nr 10 s.108-111
569.Anon : Drukarnia jutra
Świat Druku 1995 nr 2 s.65-66
570.Anon : Europejska Konferencja Ministerialna : społeczeństwo informacyjne- przyspieszenie integracji europejskiej
Monitor Integracji Europejskiej 2000 nr 35 s.61-65
571.Anon : Harlequin - poetyka i koniunktura
Biuletyn Nowości Wydawniczych Megaron 1995 nr 1 s.7-9
572.Anon : Schweden's National Library Re-inaugurated on 2 June 1997
IFLA journal 1997 nr 4 s.307-308
573.Anon : Teachers fail computer test
Independent 1998 nr 4 s.8
574.Anon : LC to lead the way to National Digital Library
American libraries (Chicago, III.) 1994 nr 10 s.902
575.Anon : Library of Congress
A periodic report from National Digital Library Program 1995 nr 4 s.
576.Anon : How Search Engines Rank Web Pages
2003 nr s.
577.Anon : Książka-Księgarstwo-Kultura
Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s.2
578.Anon : Książka-Księgarstwo-Kultura
Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1984 nr 1 s.2
579.Anon : Kronika
Świat Książki 1989 nr 11 s.40
580.Anon : Porozumienie wydawnicze
Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1982 nr 9 s.1, 4
581.Anon : 1994-2001
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej nr s.
582.Anon : Vers une restructuration du site
Chroniques de la Bibliotheque nationale de France 2003 nr 23 s.12
583.Anon : Wykaz prac bibliologicznych
Folia Bibliologica 1998 nr s.180-181
584.Anon : Struktura organizacyjna : z rektorskiego sprawozdania
Wiadomości Uniwersyteckie 2003 nr 8 s.11-12
585.Anon :
Nadodrze (Zielona Góra) 1982 nr 14-18, 20 s.
586.Anon : Kadry : z rektorskiego sprawozdania
Wiadomości Uniwersyteckie 2003 nr 8 s.12
587.Anon : Badania naukowe: z rektorskiego sprawozdania
Wiadomości Uniwersyteckie 2002 nr 7 s.24
588.Anon : Główne kierunki badań: z rektorskiego sprawozdania
Wiadomości Uniwersyteckie 2003 nr 8 s.19-26
589.Anon : Strategic alliance emphasizes British Library's central role
Information Management Report 2002 nr 2 s.6
590.Anon : Translation tools for the CEEC candidates for EU membership - an overview
Terminologie et Traduction 1998 nr 1 s.140-166
591.Anon : Six departments au fil de l'histoire
Chroniques de la Bibliotheque nationale de France nr 23 s.10-11
592.Anon : Przystojny duchem
Twój Styl nr 10 s.254
593.Anon : Spotkania Rady Europejskiej 1993-2002 : wybór dokumentów
Monitor Integracji Europejskiej 2002 nr 53 s.3-264
594.Anon : Rządowa polityka konsumencka na lata 2002-2013: dokument przygotowany w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaakceptowany przez rząd 12 marca 2002 r.
Przegląd Rządowy 2002 nr 5 s.
595.Anon : e-Europa : społeczeństwo informacyjne dla wszystkich
Monitor Integracji Europejskiej 2002 nr 55 s.32
596.Anon : Biblioteka Prasy Partyjnej
Nowe Książki 1952 nr 1 s.44
597.Anon : 75 years of IFLA : IFLA's first fifty years : a reprise : extracts An outline of IFLA's history
IFLA journal 2002 nr 28 s.107-117
598.Anon : Obrady dziennikarek prasy kobiecej
Przyjaciółka (Warszawa) 1978 nr 15 s.5
599.Anon : Co Wam się podoba?
Przyjaciółka (Warszawa) 1957 nr 41 s.4
600.Anon : Regulation no 1 determining the languages to be used by the European Economic Community
Official Journal of the European Communities L. Legislation 1958 nr 17 s.385-386
601.Anon : Resolution on the Commission communication to the Counsil, European Parliament, Economic and Social Committee and Committee of the Regions "Learning in the Information society: action plan for a European education initative" (COM(96)0471 C4-0528/96)
Official journal of the European Communities. C. Information and notices 1997 nr s.
602.Anon : [Wskazówki metodyczne]
Biuletyn JHP BN 2004 nr 3 (9) s.24-25
603.Anon : Zagrożenia dla nauki wynikające z ograniczenia środków finansowych na działalność statutową i ogólnotechniczną w roku 1998
Nauka (Wrocław) 1998 nr 2 s.77-110
604.Anon : [Wskazówki metodyczne]
Biuletyn JHP BN 2004 nr 1 (7) s.17-19
605.Anon : Stanowisko IFLA w kwestii prawa autorskiego w środowisku cyfrowym
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 6 (46) s.
606.Anon : Recherche dans le fichier des propositions RAMEAU
2002 nr s.
607.Anon : [Wskazówki metodyczne]
Biuletyn JHP BN 2004 nr 2 (8) s.21-22
608.Anon : Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 6 (46) s.
609.Anon : Ubóstwo nie wyklucza rozrzutności : z prof. Andrzejem Wiszniewskim, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, rozmawia Maria Małgosiewicz
Sprawy Nauki 1999 nr 7-8 s.5-8
610.Anon : Opinia prawna o usługach reprograficznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr s.
611.Anon : Korzystanie z Polskich Norm
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr s.
612.Anon : Autorités RAMEAU
Rameau 2001 nr s.
613.Anon : Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of ceratin aspects of copyright and related rights in the information society
Official Journal of the European Communities L. Legislation 2001 nr s.
614.Anon : The effects of strong belief structures on infonnalion-processing evaluations and choice
Journal of Behavioral Decision Making 1993 nr 2 s.113-132
615.Anon : Répertoire de vedettes-matiere
RVM. Répertoire de vedettes-matiere 2002 nr s.
616.Anon : Public library consumer health information pilot project : results of a National Library of Medicine evaluation
Bulletin of the Medical Library Association nr 4 s.314-322
617.Arcichowski M.: Towarzystwo Nauczycieli Ludowych Królestwa Polskiego
Przegląd Wszechpolski 1924 nr 9 s.753
618.Armstrong J. S., Grant K. L., Herrier R. N .: Teaching a systematic search strategies improves literature retrieval skills of pharmacy students
American Journal of Pharmaceutical Education 1996 nr s.281-286
619.Arnold A. M.: Developing a national information policy - considerations for developing countries
The international information & library review (Print) 2004 nr 3 s.199-207
620.Arnold S. E.: The future role of the information professional
Electronic library 1999 nr 6 s.373-375
621.Aronsson G.: Changed Qualification Demands in Computer-Mediated Work
Applied Psychology : An International Review 1989 nr 38 s.57-71
622.Arot D.: La coopération des bibliotheques en France : un nouvel âge?
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 2 s.5-12
623.Arot D.: Les moyens des bibliotheques françaises, 1990-2000 : un bilan nuancé
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 6 s.35-44
624.Ashoor S., Chaudhry A.S.: Functional performance of automatem systems: a comparative study of HORIZON, INNOPAC and VTLS
Program (London. 1966) 1998 nr 4 s.391-402
625.Augustynowska I.: Instytut Goethego również we Wrocławiu
Książka i Czytelnik 1993 nr 1-2 s.20-26
626.Augustynowska I.: Czytelnie niemieckie - Deutsche Lesesäle
Bibliotekarz 2002 nr 4 s.18-21
627.Babik W., Rykaczewska-Wiorogórska B.: Telematyka - koncepcja i wykorzystanie w społeczeństwie informacyjnym.
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 1(71) s.64-73
628.Badoń S: Elektroniczne zabezpieczenie książek w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej
Bibliotekarz 1988 nr 3 s.14-18
629.Badoń S.: Działalność "poznańskiej" redakcji miesięcznika "Bibliotekarz" - organu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - w okresie od 1 lipca 1984 r. do 31 grudnia 1990 r.
Bibliotekarz 1990 nr 12 s.32-35
630.Baďurová A: Zbiory dawnej książki w Republice Czeskiej : stan ich opracowania bibliotecznego i wykorzystanie naukowe
Roczniki Biblioteczne 1999 nr s.69-103
631.Baďurová A, Pirożyński J: Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV-XVI wieku : próba porównania
Roczniki Biblioteczne 2000 nr s.3-25
632.Bagrowa I.: Jest'li u bibliotiek buduszczeje w XXI wiekie?
Bibliotekovedenie 1999 nr 1 s.138-151
633.Bajerowa I.: Językoznawca wobec tzw. zasad słowotwórstwa technicznego
Poradnik Językowy 1973 nr 3 s.127-138
634.Bala P., Osińska V.: New Methods for Visualization and Improvement of Classification Schemes: The Case of Computer Science
Knowledge organization 2010 nr 37 s.157-172
635.Balcerowicz L.: Do usług
Wprost 2002 nr 31 (1027) s.46-47
636.Bankowitz RA, Osheroff/ JA: Physicians' use of computer software in answering clinical questions
Bulletin of Medical Library Association 1993 nr 1 s.11-19
637.Bao X.: Academic library home pages: link location and database provision
Journal of academic librarianship 2000 nr 3 s.191-195
638.Barlovic I.: TV - verbung hat es schwer bei den kindern
Marketing journal (Logos) 1996 nr 5 s.326-327
639.Barlow J. P.: The Economy of Ideas : A framework for patents and copyrights in the Digital Age : (Everything you know about intellectual property is wrong)
Wired (online version)/ 1994 nr 2.03 s.
640.Barron E., Morris A.: User consultation in public library service
Library manager 1998 nr 7 s.404-415
641.Barteczko E.: Przestępstwa w bibliotece?
Bibliotekarz 1998 nr 6 s.2-5
642.Barteczko E.: Międzynarodowa Federacja Dokumentacji - FID (Fédération Internationale de Documentation)
Informator Bibliotekarza i Księgarza 1986 nr s.135-140
643.Barthélémy O.: La Nouvelle Bibliotheque universitaire de Dijon
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1963 nr 7 s.277-285
644.Bartkowski A.: Jak się widzą, tak się piszą, czyli : czy i kiedy analiza cytowań jest wiarygodnym i efektywnym narzędziem oceny aktywności naukowej?
Zagadnienia Naukoznawstwa 2000 nr 4 s.549-575
645.Bartoszewicz J: Kronika Literacka. Uwagi nad dziełem: Historia literacka polska potocznym sposobem opowiedziana
Biblioteka Warszawska 1861 nr s.413-471
646.Bartoszewicz-Fabiańska B.: Automatyzacja bibliotek publicznych
Bibliotekarz 2001 nr 2 s.15-21
647.Bartoszewicz-Fabiańska B.: Automatyzacja bibliotek publicznych
Bibliotekarz 2001 nr 1 s.7-9
648.Bartoszewicz-Fabiańska B.: Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych w świetle PrPN-N-01152-13
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 6(14) s.
649.Baruchson-Arbib S., Bronstein J.: A View to the Future of the Library and Information Science Profession: A Delphi Study
Journal of American Society for Information Science 2002 nr 53 s.379-408
650.Bastardie J. J., Picard G., Boussion A. M.: Centre de documentation du Centre national de la recherche scietifique
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1961 nr 7 s.311-318
651.Bator A.: Henryk Sawoniak, International bibliography of bibliographies in library and information science and related fields. With the collaboration of Maria Witt. Vol. 2 : 1979-1990. München : K.G. Saur, 1999. ISBN 3-598-11145-2
Roczniki Biblioteczne 2000 nr 44 s.252-255
652.Bator A.: Polskie wersje języków informacyjno-wyszukiwawczych: próba oceny zagrożeń na podstawie polskiej wersji Medical Subject Headings
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.90-97
653.Batorowska H.: Studium Podyplomowe Technologii Informacyjnej
Konspekt 2000 nr 3 s.84
654.Batorowska H.: Propozycja multimedialnej edukacji bibliotekarzy szkolnych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 4 s.
655.Bawden D., Eaton J. J.: What kind of resource is information?
International journal of information management 1999 nr 11 s.156-165
656.Bąkowska E.: Polskie bibliografie i informatory w Internecie. Spis baz tworzony w Bibliotece Jagiellońskiej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 2(63) s.
657.Bednarska-Ruszajowa K.: Zuzanna Rabska i świat książki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2004 nr 10 s.317-322
658.Bednarska-Ruszajowa K.: Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jubileusz ćwierćwiecza
Przegląd Biblioteczny 1983 nr 1 s.3-11
659.Belbenoit-Avich P. M.: La bibliotheque électronique : bibliotheque de demain ou d'aujourd'hui
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 6 s.60-66
660.Belkin N. J., Brooks H. M., Oddy R. N.: ASK for information retrieval I: background and theory
Journal of Documentation 1982 nr s.61-71
661.Bello M. A.: Choosing a career : librarian?
Librarian career development 1996 nr 4 s.15-19
662.Berry D. C., Broadbent D. E.: The role of instruction and verbalization in improving performance on complex search tasks
Behavior & Information Technology 1990 nr 3 s.175-190
663.Berry M. W., Courtois M. P.: Results Ranking in Web Search Engines
Online(Weston,Conn.) 1999 nr s.
664.Białłowicz-Krygierowa Z: Mistrz Stanisław z Poznania - twórca tryptyku z Dolska. Przyczynek do historii środowiska malarskiego w Poznaniu u schyłku gotyku
Studia Muzealne 1992 nr 15 s.48-85
665.Biddiscombe R.: Developing the learning support role : Some of the challenges ahead
SCONUL newsletter 1999 nr s.30-34
666.Bienkiewicz-Kołodziej D.: Opowiem ci o mojej małej Ojczyźnie: wyszukiwanie informacji na określony temat
Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 6 s.28-29
667.Bieńkowska B: Podręcznik historii książki - temat nadal aktualny
Roczniki Biblioteczne 2005 nr s.29-33
668.Bieńkowska B.: Zbiory zabytkowe w bibliotekach polskich
Cenne, Bezcenne, Utracone 2003 nr 1-2 s.43-45
669.Bieńkowska B.: Czterdzieści lat Katedry prof. Aleksandra Birkenmajera
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1991 nr 3 s.66-93
670.Bieńkowska B.: Kilka uwag i propozycji w sprawie badań księgozbiorów historycznych
Studia o Książce 1986 nr s.3-15
671.Bieńkowska B.: Badania regionalne w historiografii książki
Studia o Książce 1988 nr s.17
672.Bieńkowska B.: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 65 s.241-247
673.Bieńkowska B.: Edukacja historyczna w akademickim kształceniu bibliotekarzy
Roczniki Biblioteczne 1983 nr 1-2 s.529-546
674.Bieńkowska B.: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku: praca zbiorowa. T. 1, Małopolska. Cz. 2
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 4 s.329-332
675.Bieńkowska B.: Wiedza o dawnej książce
Przegląd Biblioteczny 1983 nr 2-3 s.199-205
676.Bigo Ł.: Web 2.0 - ewolucja, rewolucja czy... anarchia?!
PcWorld 2005 nr s.
677.Bilckenstaff J., Moravcsik M. J.: Scientific output in the Third World
Scientometrics (Print) 1982 nr 2 s.135-169
678.Billington J. H.: Library of Congress to open collections to local libraries in electronic access plans
American libraries (Chicago, III.) 1991 nr 8 s.706- 709
679.Billington J. H.: The library and the information superhighway
Civilization 1995 nr 1 s.89- 706
680.Bisbrouck M. F.: La médiatheque de la Cité des sciences et de l'industrie
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1990 nr 2 s.136-152
681.Bjorner S.: Who Are These Independent Information Brokers?
Bulletin of the American Society for Information Science 1995 nr 3 s.
682.Blanc-Montmayeur M.: La Bibliotheque publique d'information vingt ans apres
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 5 s.32-36
683.Bleich H., Coletti M.: Medical Subject Headings Used to Search the Biomedical Literature
Journal of the American Medical Informatics Association 2001 nr 4 s.317-323
684.Blumbergowa M. M.: Zbiory, kolekcje, muzea tworzone przez Polaków w imperium rosyjskim (poza Królestwem) w XIX i na początku XX w.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1997 nr 2 s.87-104
685.Błażejewicz O.: Biblioteka Liceum Warszawskiego (1806-1831)
Roczniki Biblioteczne 1979 nr 2 s.53-92
686.Bochińska J.: Najważniejsze w 2000 r.
Normalizacja 2000 nr 1 s.6-7
687.Boekhorst A. K.: Becoming information literate in The Netherlands
Library Review 2003 nr 7 s.298-302
688.Boekhorst P., Buch H., Ceynowa K.: "Wissenschaftlicher" Bibliothekar 2000 - Hic Rhodus, hic salta! : Bemerkungen zu Helmut Oehlings Thesen zur Zukunft des Fachreferenten
Bibliotheksdienst 1998 nr 4 s.686-693
689.Bogłowska A.: Nie przedłużajmy fikcji : głos o statusie bibliotekarza
Bibliotekarz 1997 nr 7-8 s.19-22
690.Bogros O.: Les sites multimédias de la bibliothéque municipale de Lisieux
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1997 nr 3 s.31-33
691.Boguta G.: List w sprawie podatku obrotowego
Notes Wydawniczy 1992 nr 1 s.7
692.Boguta G.: Rynek książki w Polsce
Notes Wydawniczy 1996 nr s.7-12
693.Bojar B.: O normalizacji terminologii
Zagadnienia Informacji Naukowej 1987 nr 1(50) s.23-35
694.Bojar B.: "Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych": problemy metodologiczne
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 1-2 s.115-124
695.Bojar B.: Pole informacyjne, dokumentacyjne, tematyczne, semantyczne czy leksykalne?
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 1 (83) s.3-11
696.Bojar B.: Definicje w dokumentach normalizacyjnych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 1 s.34-46
697.Bojar B.: Związki teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych z językoznawstwem
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 2(78) s.12-21
698.Bojar B.: Kognitywizm - nowy paradygmat informacji naukowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 2 s.103-108
699.Bojar B.: Pole informacyjne, dokumentacyjne, tematyczne, semantyczne czy leksykalne?
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 1 (83) s.3-11
700.Bojar B.: O normalizacji terminologii
Zagadnienia Informacji Naukowej 1987 nr 1 s.23-25
701.Bojar B.: Olgierd Adrian Wojtasiewicz 11 XII 1916-7VI 1995
Zagadnienia Informacji Naukowej 1995 nr 1-2 s.101-102
702.Bojar B.: Języki i systemy informacyjno-wyszukiwawcze - refleksje na koniec wieku: od strukturalizmu do kognitywizmu
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 1 s.55-59
703.Bonarowski M.: Internetowa (dez)informacja publiczna
WWW 2002 nr 7 s.48
704.Bonheim H.: The reception of Polish philology abroad
Scientometrics (Print) 1993 nr 2 s.243-253
705.Booth A: Clear-out? : facilitating health librarians to use information research in practice
Health information and libraries journal (print) 2003 nr 1 s.45-52
706.Booth A., Grant M. J.: A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies
Health information and libraries journal (print) 2009 nr 2 s.91-108
707.Borchardt P.: Les bibliotheques de lecture publique en France vues d'Outre-Rhin (Francuskie biblioteki publiczne widziane zza Renu)//Bull. Bibl. France, (2002), Vol. 47, nr 5, s. 36-39
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2003 nr 1-2 s.17
708.Borchardt P., Szarski H.: Biblioteki w Republice Federalnej Niemiec
APID. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1990 nr 1-2 s.27-33
709.Bordet G.: Faut-il encore des bibliotheques pour enfants?
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1986 nr 1 s.38-39
710.Borecka I.: Elementy biblioterapii w domach dziecka
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1995 nr 9 s.25-27
711.Borecka J: Biblioterapii - poglądy, doświadczenia
Poradnik Bibliotekarza 1991 nr 1-2 s.10-12
712.Borgman C. L.: The Invisible Library: Paradox of the Global Information Infrastructre
Library Trends 2003 nr 4 s.652-674
713.Borgman C. L.: Digital libraries and the continuum of scholarity communication
Journal of Documentation 2000 nr 4 s.415
714.Borisow J.: W świecie polskich książek
Głos znad Niemna 1998 nr 22 s.3
715.Bornsteinowa J: Biblioteki naukowe w Polsce w oświetleniu statystycznym
Przegląd Biblioteczny 1928 nr 4 s.283-299
716.Bortnowski W: Z dziejów prasy w regionie łódzkim. Kaliski "Dziennik Wielkopolski" z lat 1830-1831
Rocznik Łódzki 1959 nr s.27-45
717.Boryczka B.: Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy biblioteki w gimnazjum
Poradnik dla nauczycieli 2001 nr 10 s.
718.Bostick S. L., Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: The relationship between race and library anxiety among graduate students: a replication study
Information processing & management 2006 nr 3 s.843-851
719.Bouchard M.: La place des bénévoles dans une BCP
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1985 nr 3-4 s.244-246
720.Bouchard V.: Favoriser la cohabitation des publics
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1995 nr 5 s.20-24
721.Bouquin-Keller H.: Les langues dites d'immigration dans les bibliotheques municipales françaises
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 5 s.34-40
722.Bourdon F.:
International cataloguing and bibliographic control 1999 nr 2 s.59
723.Bourgois J. M.: L'avenir des bibliotheques et de l'édition dans le contexte de l'édition électronique
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 6 s.38-42
724.Bowden VM: Assessment of physicians information needs in five Texas counites
Bulletin of Medical Library Association 1994 nr 2 s.189-196
725.Boyack K. W., Börner K., Chen Ch.: Visualizing Knowledge Domains
Annual review of information science and technology 2003 nr s.179-255
726.Boyton A. C., Gales L. M., Blackburn R. S.: Managerial search activity. The impact of perceived role uncertainty and role threat
Journal of management 1993 nr 4 s.725-747
727.Bożek G.: Aleph w bibliotece Politechniki Białostockiej
Bibliotekarz 1996 nr 4 s.14-15
728.Bratkowski A.: Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli : czy i kiedy analiza cytowań jest wiarygodnym i obiektywnym narzędziem aktywności naukowej?
Zagadnienia Naukoznawstwa 2000 nr 4 s.549-575
729.Březina O: Chwile przełomu
Życie 1898 nr 13 s.151-152
730.Brice A, Booth A: Increasingly the health information professional's role in supporting evidence-based practice requires familiarity with critical appraisal skills. Resources and techniques
Health Information and Library Journal 2001 nr 3 s.175-177
731.Brock J.: Le Dépôt légal
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 1 s.15-17
732.Broda J.: Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej 1970 nr s.83-88
733.Brodziński K: [recenzja]
Tygodnik Polski i Zagraniczny 1819 nr s.250-257
734.Brodziński K: Pamiątka po dobrej matce przez Młodą Polkę
Pamiętnik Warszawski 1819 nr s.312
735.Brojek J.: Biblioteka publiczna w dzikim kapitaliźmie
Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 6 s.16-18
736.Broniewska G.: Zarządzanie przez jakość w bibliotekach akademickich
Problemy jakości 2003 nr 3 s.36-42
737.Brookes B. C.: The foundation of information science. Part IV. Information science: the changing paradigman
Journal of information science 1981 nr 3 s.3-12
738.Brookes B. C.: The foundation of information science. Part II. Quantitative aspects: classes of things and the challenge of human individuality
Journal of information science 1980 nr 2 s.209-221
739.Brookes B. C.: The foundation of information science. Part I. Philosophical aspects
Journal of information science 1980 nr 2 s.125-133
740.Brookes B. C.: The foundation of information science. Part III. Quantitative aspects: objective maps and subjective landscapes
Journal of Documentation 1980 nr 2 s.269-275
741.Brooks S: Doświadczenia EBSCO w rozpowszechnianiu informacji naukowej w oparciu o oferowane bazy danych, czasopisma elektroniczne i nową technologię połączeń Link Servers
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 9 (49) s.
742.Brooks S.: Doświadczenia EBSCO w rozpowszechnianiu informacji naukowej w oparciu o oferowane bazy danych, czasopisma elektroniczne i nową technologię połączeń Link Server
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 9 s.
743.Brooks T. A.: Where is meaning when form is gone? Knowledge representation on the Web
Information Research 2001 nr 2 s.
744.Brophy P.: The Quality Program at the Library and Learning Resources Service at the University of Central Lancashire
INSPEL. International Newsletter of Special Libraries 1994 nr 2 s.240-247
745.Brophy P.: La bibliotheque hybride
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 4 s.14-20
746.Brophy P.: Towards a generic model of information and library services in the information age
Journal of Documentation 2000 nr 2 s.161-184
747.Brown D. J.: Repositories and journals: are they in conflict?: a literature review of relevant literature
Aslib proceedings 2010 nr 2 s.112-143
748.Brown J. F., Nelson J. L.: Integration of information literacy into a revised medical school curriculum
Medical Reference Serwices Quarterly 2003 nr s.63-74
749.Brynjolfsson E.: The Productivity Paradox of Information Technology : the relationship between information technology and productivity
Communications of the ACM 1993 nr 12 s.66-77
750.Brzozowski S.: Z dziejów nauk przyrodniczych na Wielkiej Emigracjii
Wszechświat (Kraków) 1973 nr 1 s.19-20
751.Buchwald-Pelcowa P.: Związek polskich książek emblematycznych z emblematyką niderlandzką
Rocznik Historii Sztuki 1985 nr s.222-225
752.Buchwald-Pelcowa P.: Emblematyczne koneksje sygnetu Mateusza Siebeneichera
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1981 nr 1-2 s.109-112
753.Burchard M., Lenartowicz M.: Słowo od redakcji
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.99-100
754.Byczkowska Z.: Teksty literackie i ich twórcy w czasopismach ludowych w Królestwie Polskim w latach 1866-1898
Rocznik Biblioteki Narodowej 1981 nr s.245-247
755.Byford J: Publishers and legal Deposit Libraries Cooperation in the Kingdom since 1610: effective or not?
IFLA journal 2002 nr 5-6 s.292-297
756.Bykowski L.: Bibliotekarstwo oświatowe w Czechosłowacji
Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy nr s.95-99
757.Bykowski L.: Polskie powstanie w Warszawie w roku 1944
Zeszyty Historyczne (Le Mesnil-le-Roi) 1964 nr s.147-193
758.Calenge B., Pastor J. L.: Status, fonction et organigrammes : réflexion sur les métiers des bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1994 nr 4 s.32-45
759.Calvert P. J., Hernon P.: Surveying service qualitry within university libraries
Journal of academic librarianship 1997 nr 5 s.408-418
760.Campbell F, Seago B: A compromison of Medline : CD ROM and librarian mediated search service users
Bulletin of Medical Library Association 1993 nr 1 s.63-66
761.Campbell G., Greenberg J., Sutton S.: Metadata: A Fundamental Component of the Semantic Web
Bulletin of the ASIST 2003 nr s.16-18
762.Campos Machado E., Verqueiro W.: Bibliographic database guality improvement: the experience
New library world 1997 nr 1134 s.98-105
763.Capitani C, Shaerer B, Seymour A: Bringing the best of medical librarianship to the patient team
Journal of the Medical Library Association 2002 nr 1 s.22-31
764.Capurro R.: Ethical Challenges of the Information Society in the 21st Century
International information & library review (Print) 2000 nr s.257-276
765.Carbone B.: De l'esprit de collection
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1995 nr 3 s.27-33
766.Castillo Martin del M.: Literature information applied to clinical practice: the clinical librarian
Newsletter to European Health Librarians 1998 nr 43 s.13-15
767.Celoch A: Refleksje na temat edukacji w Bibliotece Politechniki Lubelskiej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 5 s.
768.Chabor A.: Patron szkoły, edukacja, biblioteka
Biblioteka w Szkole 2005 nr 2 s.6-7
769.Chamera-Nowak A.: Książka w działalności Zakładu dla Niewidomych w Laskach w latach 1910-1994
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1998 nr 21 s.57-77
770.Chao H.: Assessing the quality of academic libraries on the web: the development and testing of criteria
Library & information science research 2002 nr 2 s.169-194
771.Charko W.: Solidarność pokoleń
Głos znad Niemna 1999 nr 17 s.5
772.Chlebowski B.: Biblioteczka polska
Książka. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej 1907 nr 12 s.466
773.Chłopocka H: Edytorstwo naukowe Tytusa Działyńskiego
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1976 nr 12 s.78-89
774.Chmielewska-Gorczyca E.: Struktura języka informacyjno-wyszukiwawczego
Zagadnienia Informacji Naukowej 1982 nr 2 s.41-64
775.Chmielewska-Gorczyca E.: O tak zwanych systemach przyjaznych użytkownikowi
Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 nr 2 s.45-82
776.Chmielewska-Gorczyca E.: Język wyszukiwawczy a potrzeby informacyjne użytkowników
Zagadnienia Informacji Naukowej 1991 nr 1 s.14
777.Chmielewska-Gorczyca E.: Biblioteka wirtualna - wizja czy rzeczywistość
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 2-3 s.117-131
778.Chmielewska-Gorczyca E.: Struktura instrukcji wyszukiwawczej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1984 nr 1 s.49-63
779.Chmielewska-Gorczyca E.: Funkcje tezaurusa w systemie informacyjno-wyszukiwawczym
Zagadnienia Informacji Naukowej 1995 nr 1-2 s.3-17
780.Chmielewska-Gorczyca E.: Ku bibliotece wirtualnej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 nr 1 s.3-13
781.Chmielowska H.: Organizacja i działalność wydziału informacyjno-bibliograficznego PBW w Katowicach
Biuletyn Instytutu Kształcenia Nauczycieli 1983 nr 5-6 s.4-5
782.Chmielowski P:
Kurier Codzienny 1887 nr 348 s.1
783.Chmielowski P:
Rocznik Pedagogiczny 1881 nr s.154-184
784.Chmielowski P:
Biblioteka Warszawska 1878 nr s.385, 451
785.Chmielowski P:
Biblioteka Warszawska 1881 nr s.
786.Chmielowski P:
Ateneum 1882 nr 1 s.173-176
787.Chodyński A: Przyczynek do "Wiadomości o czasopismach kaliskich"
Kaliszanin 1890 nr 35 s.
788.Chojecka E: Drzeworyty Kroniki Joachima Bielskiego i zaginione gobeliny Anny Jagiellonki. Ze studiów nad związkami artystycznymi Krakowa i Brzegu w XVI wieku
Roczniki Sztuki Śląskiej 1970 nr s.37-73
789.Choo CW: Working with knowledge : how information Professionals helps organizations manage what they know
Library Managament 2000 nr 8-9 s.395-403
790.Chowdhury S., Chowdhury G. G.: Progress in documentation. Digital library research: major issues and trends
Journal of Documentation 1999 nr 4 s.409 - 448
791.Chrzanowski K:
Tygodnik dla Dzieci 1829 nr 2 s.48
792.Chrzanowski K:
Tygodnik dla Dzieci 1829 nr 2 s.
793.Chrząstowski P.: Ekologia informacji
TeleInfo On-Line. (Warszawa. Online) 1997 nr 7 s.
794.Chyra-Rolicz Z.: Spółdzielczość w Polsce powojennej (1944-1990)
Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s.103-120
795.Ciechanek Ł., Musioł M.: Reklama między słowami
Marketing w Praktyce 2009 nr 2 s.6-9
796.Ciechowska H: Liga Powiatowa
Bibliotekarz 2001 nr 5 s.24-26
797.Ciechowska Z.: Aleksander Birkenamajer o historii bibliotek
Przegląd Biblioteczny 1969 nr 1-2 s.224-228
798.Ciepłowski S.: Konrad Zawadzki : bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 1, Litery A-D
Kronika Warszawy 1995 nr 1 s.93-95
799.Cieślińska-Lobkowicz N: Gründe, Abgründe, Ansprüche : Restitutionspolitik in Polen
Osteuropa 2006 nr 1-2 s.284
800.Cimoszko W.: W mieście znad Szczarą
Głos znad Niemna 1997 nr 16 s.1
801.Cioch H: Organizacje pożytku publicznego i wolontariat - nowe regulacje prawne
Rejent (Kluczbork) 2003 nr 10 s.11-25
802.Ciolek M. T.: The six quests for the electronic grail. Current approaches to information quality in WWW resources
Review Informatique et Statistique dans les Sciences Humaines 1996 nr 10 s.45-71
803.Clayton P., Pascoe C., Applebee A. C.: Australian academic use of the Internet
Internet research 1997 nr 2 s.85-94
804.Clemens E. S., Powell W. W., Okamoto D., McIlwaine K.: Careers in print : books, journals and scholarly reputations
American Journal of Sociology 1995 nr 2 s.433-494
805.Clemmons N: Experienced reference librarians - the long view
Medical Reference Services Quarterly 2000 nr 3 s.49-62
806.Clifford J. P.: Job analysis: Why do it, and how should it be done?
Public Personnel Menagment 1994 nr 2 s.321
807.Clifford L.: The Battle to define the future of the book in the digital world
First Monady (online) 2001 nr 6 s.
808.Codd E.F.: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks
Communications of the ACM 1970 nr s.377-387
809.Cogswell J. A.: The organisation of collection management functions in academic research libraries
Journal of academic librarianship 1987 nr 13 s.269
810.Colas A.: La formation a l'usage de l'information dans l'enseignement supérieur
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1999 nr 1 s.24-30
811.Coleman S.: Assessing the value of a journale beyond the Impact Factor
Journal of the American Society for Information Science and Technology 2007 nr 8 s.1148-1161
812.Collier M.: Etat de la recherche en bibliothéconomie et sciences de l´information au Royaume-Uni
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 4 s.50-56
813.Collinge B.: Business Opportunities In Central And Eastern Europe
Managing Information (London. 1994) 2001 nr 5 s.
814.Collins K. M. T., Veal R. E.: Off-campus adult learners' levels of library anxiety as a predictor of attitudes towards in the Internet
Library & information science research 2004 nr 1 s.5-14
815.Collins P.: Histories: When the internet was made of paper
New Scientist 2008 nr 2648 s.
816.Contius A: The part and the whole - aspects of private commitment to the issue of lost cultural assets
Spoils of War 2003 nr 8 s.23-25
817.Cook J.: The Role of Dialogue in Computer-Based Learning and Observing Learning: An Evolutionary Approach to Theory
Journal of interactive media in education 2002 nr 5 s.
818.Cookson J, Moodie M., Rasmussen L.: Digital talking book standards developed by NLS and partners under NISO auspices
Library Hi Tech 2000 nr 1 s.
819.Cornish E.: Le Chene et le réseau : les bibliotheques de l'avenir
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1983 nr 6 s.601-608
820.Corvellec H.: Evaluation des performances des bibliotheques : tendances, faiblesses et perspectives
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 6 s.356-363
821.Coult G.: Implementation in the Uk of EU Directive 29/2001/ on Copyright. Part I. Consulting the experts, raising awareness, identifying the main issues, and the consultation process
Legal information management 2003 nr 1 s.24
822.Cox J. P.: The journal as a provider of community services
Serials Librarian 2000 nr 1-2 s.
823.Coyle K.: Library Data in a Modern Context
Library technology reports 2010 nr 1 s.5-13
824.Coyle K.: Metadata models for the World Wide Web
Library technology reports 2010 nr 43 s.12-19
825.Coyle K.: Understanding the Semantic Web: Bibliographic Data and Metadata
Library technology reports 2010 nr 1 s.
826.Crawford W.: Library 2.0 and "Library 2.0"
Cites & Insight 2006 nr 2 s.1-32
827.Cronin B.: Shibboleth and Substance in North Amaerican Library and Information Science Education
Libri (Copenhagen) 1995 nr 1 s.1-19
828.Cronin B.: New technology and marketing - the challenge for librarians
Aslib proceedings 1982 nr 9 s.377-393
829.Cronin B.: Des formations de l'utilisateur
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1985 nr 2 s.138-143
830.Cronin B.: Assessing user needs
Aslib proceedings 1981 nr 2 s.37-47
831.Cronin B.: Developing and testing methods to determine the use of web sites: case study newspapers
Aslib proceedings 1999 nr 5 s.144-154
832.Cronin B., Snyder H., Atkins H: Comparative citation rankings of authors in monographic and journal literature : a study of sociology
Journal of Documentation 1997 nr 3 s.263-273
833.Cronin J. J., Taylor S. A.: SERVPERF versus SERQUAL: reconciling performance-based and perception - minus - expectations measurements of service quality
Journal of Marketing 1994 nr 1 s.125-131
834.Cronin J. J., Taylor S. A.: Measuring service quality : a reexamination and extension
Journal of management 1992 nr 3 s.55-58
835.Crosnier H. Le: Pour un développement conjoint d'Internet et des bibliotheques : éducation populaire et formation permanente
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 3 s.18-28
836.Crossno J., Giles S.: Promoting the Library by E-Mail Alert Service
Marketing library services 2000 nr 3 s.
837.Čubarjan O. S.: La Science des bibliotheques en URSS
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1972 nr 11 s.469-482
838.Cygan O: Sterowanie stroną WWW
Marketing w Praktyce 2001 nr 11 s.46-47
839.Czajkowski F.: Czytelnictwo osób starszych
Poradnik Bibliotekarza 1986 nr 6 s.3-7
840.Czajkowski F.: Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 6 s.3-6
841.Czajkowski F.: Biblioterapia kliniczna i rozwojowa: omówienie książki " Reading Therapy" pod red. J. M. Clarke i E. Bostle, The Library Association. London 1988
Bibliotekarz 1989 nr 10-11 s.38-41
842.Czajkowski F.: Książki łatwe w czytaniu - problem do rozwiązania
Szkoła Specjalna 1987 nr 5 s.377-382
843.Czajkowski F., Skarżyńska M.: Specjalistyczne punkty biblioteczne - przeżytek czy niezbędne ogniwo w przyszłościowym modelu bibliotekarstwa publicznego
Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 1 s.6-9
844.Czech M., Otrębska J.: Brytyjskie biblioteki naukowe - kilka przykładów, kilka refleksji
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 3 s.29-40
845.Czechowski M.: Na obczyźnie
Bibliotekarz 1986 nr 10-11 s.31-32
846.Czermiński J., Toczydłowska M.: Stara telenowela czy serial na serio? Glosa [polem.]
Notes Wydawniczy 2001 nr 3-4 s.12-18
847.Czerwiński Z., Toczydłowska M.: Stara telenowela czy serial na serio? Glosa [polem.]
Notes Wydawniczy 2001 nr 3-4 s.12-18
848.Dali K., Dilevko J.: The self- publishing.phenomenon and libraries.
Library & information science research 2006 nr 28 s.208-234
849.Danilov V.: Libraries at science and Technology Museums
Curator 1977 nr 6 s.98-101
850.Daniłowicz C.: Dokumenty elektroniczne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 1 (71) s.55-63
851.Daniłowicz W: Wiedza i umiejętności dla wspólnego dobra
Rzeczpospolita (Warszawa) 2004 nr 178 s.3
852.Danysz-Fleszarowa R.: Polskie czasopisma geograficzne oraz geografja w polskim czasopiśmiennictwie
Czasopismo Geograficzne 1932 nr s.63-88
853.Darowna S., Rohleder R., Statkiewicz I.: Tworzenie Biblioteki Cyfrowej w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej. Etapy realizacji
Raport serii SPR 2004 nr 265 s.
854.Darrobers M.: Du bon usage du BBF: raport sur l´enquete aupres des abonnés
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1984 nr 2 s.92-110
855.Daszkowski Z.: Katalogowanie książek w toku procesu publikacyjnego
Przegląd Biblioteczny 1975 nr 2 s.153-161
856.Dawidowa J.: O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie
Przegląd Pedagogiczny 1987 nr 10 s.169-171
857.Day J., Gibson O.: Obywatel reporter
Forum 2005 nr 15 s.18-23
858.Dayczak-Domanasiewicz M: Uwagi o renesansowych dekoracjach malarskich krakowskich wnętrz mieszczańskich
Biuletyn Krakowski 1961 nr s.129
859.Dąbrowa-Szefler M.: Warunki skutecznego systemu finansowania państwowych szkół wyższych w Polsce
Zagadnienia Naukoznawstwa 1995 nr 1-2 s.139-155
860.Dąbrowa-Szefler M.: Finansowanie państwowych szkół wyższych - nie rozstrzygnięte problemy
Nauka Polska (Warszawa. 1918) 1995 nr 4 s.126-138
861.Dąbrowska E.: AFAS - system obsługi zamówień i księgowania wydatków w ocenie użytkownika
Bibliotekarz 1998 nr 3 s.11-14
862.Dąbrowska Z.: Rola bibliotek pedagogicznych w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Na przykładzie trzydziestoletnich doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu 1946-1947
Roczniki Biblioteczne 1977 nr 3-4 s.849-878
863.Dąbrowski M.: Ksawerego Świerkowskiego walka o dobra kultury
Roczniki Biblioteczne 1980 nr 1 s.111-127
864.Defert-Wolf L.: "Czytelnik czy klient" - prowokujące pytanie i inspirujące odpowiedzi
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 11 s.
865.Defert-Wolf L.: Information Literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr s.
866.Defert-Wolf L.: BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Bibliotekarz 2002 nr 2 s.11-14
867.Delaborde H.: Notice sur deux estampes de 1406 et sur commencements de la gravure en crible
Gazette des beaux-arts (Paris, 1859) 1869 nr s.247
868.Delamothe T.: Author pays may be the new science publishing model
British medical Journal 2003 nr 7382 s.182
869.Delaunay J., Moureau M.: Principes et développement d'un thesaurus : exemple d'application : Le thesaurus pétrole
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1973 nr 1 s.5-29
870.Dembowska M.: Rok działalności Państwowego Instytutu Książki
Życie Nauki 1947 nr 23-24 s.323-327
871.Dembowska M.: Informatologia a naukoznawstwo
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1974 nr 6 s.3-5
872.Dembowska M.: Helena Hleb-Koszańska w Państwowym Instytucie Książki i jej niepublikowana praca o rękopisach w bibliografii
Rocznik Biblioteki Narodowej 1988 nr s.29-39
873.Dembowska M.: Państwowy Instytut Książki 1946-1949
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.81-100
874.Dembowska M.: "Przegląd Biblioteczny" wczoraj - dzisiaj - jutro
Przegląd Biblioteczny 1977 nr 3 s.235-249
875.Dembowska M.: Międzynarodowa bibliografia z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1986 nr 2 s.30-31
876.Dembowska M.: 50-lecie "Przeglądu Bibliotecznego"
Informator Bibliotekarza i Księgarza 1977 nr s.119-123
877.Dembowska M.: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Próba realizacji modelu biblioteki specjalnej jako ośrodka informacji naukowej
Roczniki Biblioteczne 1971 nr 1-2 s.173-196
878.Dembowska M.: Nowy kształt biblioteki i nowoczesne bibliotekoznawstwo
Studia o Książce 1973 nr s.309-311
879.Dembowska M.: "Przegląd Biblioteczny" w 25-leciu 1972-1996. Próba charakterystyki treści i zespołu autorskiego
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 4 s.343-356
880.Dembowska M.: Próba klasyfikacji pojęciowej dokumentów
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1966 nr 2 s.1-5
881.Dembowska M.: Międzynarodowa bibliografia bibliografii
Przegląd Biblioteczny 1987 nr 2 s.185-192
882.Derfert-Wolf L, Bednarek-Michalska B: E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 3 (73) s.
883.Derfert-Wolf L.: BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2005 nr 1 s.96-106
884.Derfert-Wolf L.: Konferencja nt. "Biblioteki akademickie a społeczeństwo informacyjne"
Bibliotekarz 2002 nr 9 s.22-23
885.Derfert-Wolf L.: Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych - projekt w realizacji
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1999 nr 4 s.15-17
886.Derfert-Wolf L.: Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2007 nr 7 s.
887.Derfert-Wolf L.: BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny - Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej 2004 nr 1 s.31-44
888.Derfert-Wolf L.: Information literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 1 (62) s.
889.Derfert-Wolf L.: Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w internecie - subject gateways
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 6(57) s.
890.Derfert-Wolf L.: Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź : światowe trendy i doświadczenia bibliotek
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 1 (71) s.
891.Derfert-Wolf L.: Jak to robią w bibliotekach amerykańskich (i nie tylko) czyli o "Kampanii na rzecz Bibliotek Akademickich i Naukowych"
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 5 (56) s.
892.Derfert-Wolf L.: Wyszukiwanie informacji w Word Wide Web
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 7-15 s.
893.Derfert-Wolf L., Bednarek-Michalska B.: E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 3(73) s.
894.Desbuquois C.: L'acces a la lecture et a l'information des personnes handicapées visuelles
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 6 s.78-83
895.Desurmont T.: The European Community, Authors Rights and the Information Society
RIDA 2001 nr 190 s.12-17
896.Dębowska M.: Informator o archiwach zakonnych w Polsce
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 nr s.15-99
897.Dębowska M.: Informator o archiwach Kościoła katolickiego w Polsce: Archiwa diecezjalne i archiwa kapituł katedralnych
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1995 nr s.365-431
898.Dębowska M., Giela J.: Informator o muzeach kościelnych w Polsce
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1993 nr s.313-378
899.Diaz P., Landoni M.: E-education: Design and Evaluation for Teaching and Learning
JoDI. Journal of digital information 2003 nr 4 s.
900.Dieriewianko J. W.: Nawigatory znanija: buduszczeje bibliotiecznoj i informacjonnoj profesji
Bibliotiekowiedienije 2000 nr 2 s.8-11
901.Dillon A.: Information Architecture in' JASIST : just where old we come from?
The Journal of the Society for Information Science and Technology 2002 nr 10 s.821-823
902.Dillon A.: Information Architecture in JASIST. Just Where Did We Come From?
Journal of the American Society for Information Science and Technology 2002 nr 10 s.821-823
903.Długosz J.: Czytelnictwo czasopism - z obserwacji pracownika Czytelni Czasopism Bieżących Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2002 nr s.73-79
904.Długosz J.: Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni. Zadania edukacji i polityki społecznej. Potencjalny udział bibliotek
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 7 (47) s.
905.Długosz K.: Nikt Go nie zastąpi
Zeszyty Naukowe i Dydaktyczne 2000 nr 1 s.88-91
906.Dmowski R.: Gawędy sąsiedzkie
Polak 1897 nr 3 s.36
907.Dmowski R.: Gawędy sąsiedzkie
Polak 1897 nr 7 s.101
908.Dobrołęcki P.: Fabryka kosmetyków. Cz. 2 (wywiad z Niną Kowalewską)
Biuletyn Nowości Wydawniczych Megaron 1993 nr 1 s.4-5
909.Dobrołęcki P.: Kończył się pewien etap : rozmowa z Michałem Jagiełło
Biblioteka Analiz 1993 nr 2 s.4-6
910.Dobrołęcki P., Dobrołęcka D.: West Meets East : targi książki
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.63-67
911.Dobrołęcki P., Dobrołęcka D.: Upadek państwowego hurtu : Składnica Księgarska
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.52-55
912.Dobrołęcki P., Dobrołęcka D.: Rozpad Domu Książki : księgarstwo od 1956 do 1990 roku
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.58-62
913.Dobrołęcki P., Dobrołęcka D.: Z dawnej nomenklatury : porozumienie Wydawców
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.45-47
914.Dobrołęcki P., Dobrołęcka D.: Błyskawiczna reakcja : wydawnictwa w latach 1989-1995
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.24-36
915.Dobrowolska A.: Pierwsze działania na rzecz utworzenia Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 3-4 s.31-37
916.Dobrowolski T., Nicholas D.: Re-branding and re-discovering the digital information user
Libri (Copenhagen) 2000 nr 3 s.157-162
917.Dobrzycki J.: Wykład Aleksandra Birkenamajer do nowoczesnego bibliotekarstwa
Przegląd Biblioteczny 1978 nr 12 s.169-174
918.Dobrzyńska-Lankosz E.: Jak do tego doszło? Geneza katalogu NUKAT
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.111-119
919.Dobrzyńska-Lankosz E.: Zasoby polskich bibliotek cyfrowych jako wspomaganie procesu dydaktycznego i badawczego w uczelniach technicznych
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2006 nr 3 s.22-28
920.Dobrzyńska-Lankosz E.: W kierunku biblioteki cyfrowej
Sprawy Nauki 2000 nr 11 s.8-9
921.Doctor G.: Capturing intellectual capital with an institutional repository at a business school in India
Library Hi Tech 2008 nr 1 s.110-125
922.Doktorowicz K.: Europejska definicja społeczeństwa informacyjnego
Transformacje (Warszawa) 1997 nr 1-4 s.57
923.Doleželová J.: ASEP v roce 2005
Informace Knav 2005 nr s.12-13
924.Doliński D.: Przymus kupowania
Aida 1997 nr 10 s.41-42
925.Dolniak B.: Narzędzia analizy pracy
Personel (Warszawa) 2000 nr 1 s.
926.Domarańczyk Z.: Szczęśliwość czasu
Zeszyty Naukowe i Dydaktyczne 2000 nr 1 s.47-53
927.Domaszewicz Z.: Web 2.0 to rewolucja w Internecie?
Gazeta Wyborcza(Online) nr s.
928.Domaszewicz Z.: Zbadali Internet
Gazeta Wyborcza 2005 nr 9.4725 s.25
929.Domaszewicz Z.: Ominąć korki światłowodami
Gazeta Wyborcza 2003 nr 292 s.9-10
930.Domino E.: Baza rejestracyjna oddziału gromadzenia BUWr.
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 4 (65) s.
931.Dong-shin D.: Korea eyes nurturing digital libraries
The Korea Times (Los Angeles, Calif.) 2006 nr 17342 s.17
932.Dorsch J, Scherrer C: The evolving role of the librarian in evidence-based medicine
Bulletin of Medical Library Association 1999 nr 3 s.322-328
933.Dougherty R. M.: Planning for New Library Future
LJ, Library journal 2002 nr 9 s.38-41
934.Douglas G.: MLIS distance education at the University of South Carolina : report of a case study
Journal of American Society for Information Science 1996 nr 11 s.875-879
935.Dougnac M. T.: Evolution technique de la "Bibliographie de la France" de 1938-39 a 1961
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1961 nr 11 s.513-522
936.Dr K. O. : Zdobnictwo drukarskie Stanisława Wyspiańskiego
Poradnik Graficzny 1908 nr 3 s.35
937.Drewnowski R.: Prawnicze bazy danych na CD-ROM-ach
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 11 s.10-15
938.Dro J. C. Le: Heurs et malheurs de la coopération
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 3 s.202-210
939.Drobot S.: Dzieła Jana Śniadeckiego w naukach matematycznych i przyrodniczych
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2, Wiadomości Matematyczne 1955 nr s.95-111
940.Drouchet Y.: Vingt ans de lecture publique a la Réunion
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1975 nr 11 s.513-518
941.Drozdowicz M.: Dzieło multimedialne jako nowa kategoria polskiego prawa autorskiego na tle koncepcji budowy utworu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2001 nr 78 s.81-115
942.Drozdowski S: Ludycje wiesne i ich kolenda świecka. Piśmienniczy pomnik folkloru XVI w. znaleziony w Opolu
Dziennik Zachodni 1953 nr 306 (3061) s.4
943.Dudziak-Kowalska M.: Szkolenie studentów I roku AGH
Bibliotekarz 2003 nr 11 s.20-22
944.Dudziak-Kowalska M.: Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 5-56 s.
945.Dumitrasconiu C., Dimitrescu Y.: Romanian Thesaurus
Extensions and corrections to the UDC (English ed.) 1999 nr s.19-22
946.Durno J., Lloyd S, MacLean E., Singh S.: Librarianship in 2010: The '00 Decade in Review
IFLA journal 2001 nr 3 s.159-162
947.Dworschak M.: Ale numer!
Forum 2004 nr 15 s.18-23
948.Dydowiczowa J.: Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945-1950
Kronika Wielkopolski 1990 nr 4 s.34-42
949.Dziarnowska J.: O "Przyjaciółce". Tajemnica nakładu - 1000 listów dziennie
Nowa Kultura (Warszawa. 1950) 1953 nr 10 s.8
950.Dzierżanowska D.: Likwidacja biblioteki PAN : komu księgozbiór, komu?
Życie 2004 nr 38 s.16
951.Ellis U., Engel D., Womack K.: Opening a library 24 hours
Journal of Library Administration 2002 nr 4 s.95-108
952.Elsner T von: The return of the Luther manuscript "Wider Hans Worst" (against Hans Worst) to Germany
Spoils of War 1996 nr 2 s.41-44
953.Emmons M., Botts C.: Developing teaching competencies for instructors In the academic library: a case study
Public services quarterly 2002 nr s.65-82
954.Eop. : Jak zostać ministrem kultury?
Gazeta Wielkopolska 1998 nr 120 s.4
955.Ergetowski R.: O ludziach polskiej książki na obczyźnie
Życie Literackie 1986 nr 2 s.8
956.Eryomin A L.: Information ecology - a viewpoint
International journal of environmental studies (Print) 1998 nr 3-4 s.241-253
957.Eskola E. L.: University students' information seeking behaviour in changing learning environment - How are students' information needs, seeing and use affected by new teaching methods?
Information Research 1998 nr s.
958.Etzoni O., Etzoni A.: Face-to-face and computer-mediated communities, a comparative analysis
The Information society 1999 nr 15 s.241-248
959.Eychlerowa B.: Henryk Sawoniak : Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 1945-1978. - Wrocław, 1985
Polish Libraries Today 1991 nr 1 s.75-78
960.Eychlerowa B.: Henryk Sawoniak : Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 1945-1978. Wrocław 1985, 700 s.
Rocznik Biblioteki Narodowej 1987 nr 23-24 s.298-301
961.Eychlerowa B.: Recepcja "Przeglądu Bibliotecznego" w zagranicznych serwisach informacyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Przegląd Biblioteczny 1977 nr 3 s.297-305
962.Farrow J.: Propositional analysis and macrorules in indexing
Library Review 1996 nr 1 s.6-15
963.Fayet S., Arot D.: Les budgets des bibliotheques publiques : du désir a la réalité
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1994 nr 3 s.20-29
964.Feldmanowski H: O literaturze dla młodzieży
Tygodnik Poznański 1862 nr 52 s.413-416
965.Feret B., Kołodziejczyk E.: Sieciowe rozpowszechnianie baz danych na CD-ROM w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej - zasoby i użytkowanie
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.40-45
966.Feret B., Różniakowska E.: Komentarz do artykułu Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz Jak do tego doszło? Geneza katalogu NUKAT
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 2 s.213-215
967.Feuillebois G.: Les bibliotheques d'observatoires
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1958 nr 3 s.175-184
968.Feyl O.:
Zentralbl. Biblioth. -Wes. 1974 nr 8 s.482-484
969.Filipo J.: Service Firms. Interdepessendence of External and Internal Marketing Strategies
European Journal of Marketing 1986 nr 8 s.
970.Firlej-Buzon A.: Jak wygląda bibliotekarka Cz.2
Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 1 s.8-11
971.Firlej-Buzon A.: Dokumenty życia społecznego Wielkiej Brytanii
Bibliotekarz 1999 nr 9 s.7-9
972.Firlej-Buzon A.: Przyszłość bibliotek europejskich w świetle projektów komisji Europejskiej
Biblioteka w Szkole 1999 nr 4 s.8-
973.Firlej-Buzon A.: Jak wygląda bibliotekarka Cz.1
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 9 s.3-6
974.Firlej-Buzon A.: Heurystyka - geneza oraz współczesne zastosowania
Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 nr 1 s.23-37
975.Firlej-Buzon A.: Jak wygląda bibliotekarka?
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 9 s.3-6
976.Fitch D. K., Thomason J., Wells E. C.: Turning the library upside down: reorganization using Total Quality Management principles
Journal of Library Administration 1993 nr 5 s.293-299
977.Fitowa A.: Z doświadczeń krakowskiej Pracowni OIN PAN nad tworzeniem słowników słów kluczowych nauk społecznych
Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 nr 1 s.167-179
978.Florczak Z.: Andrzej Kłossowski. Na obczyźnie
Nowe Książki 1986 nr 5 s.80-83
979.Follett B.K.: Just how are we going to satisfy our research customers?
LIBER quarterly/LIBER q./1435-5205/p/Germany/DEU/English 2001 nr 11 s.218-223
980.Fonotow G.: O prirodie bibliotiek: informacjonnyje li oni uczreżdienija?
Bibliotiekowiedienije 2002 nr 4 s.36-47
981.Forest H. W.: Information ecology
Journal of systems management 1978 nr 29 s.32-36
982.Forrest A.: The challenge of languages in Europe
Terminologie et Traduction 1999 nr 3 s.101-120
983.Forrest M. E.: Learning and teaching retrospective
Health Information and Libraries Journal 2008 nr 25 s.22-24
984.Fortney L. M.: Status bibliotek publicznych w Stanach Zjednoczonych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1997 nr 355 s.67-82
985.Fortney L.M.: Status bibliotek medycznych w Stanach Zjednoczonych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1997 nr 43 s.67-82
986.Foster A.: Scientists at the U. of california at san Francisco Call for a Boycott of 6 Biology Journals
The Chronicle of Higer Education 2003 nr 10 s.A/34
987.Foster A.: A non-linear model of information seeking behaviour
Information Research 2005 nr 2 s.
988.Franas-Mirowska U.: Efektywność działań biblioteki w ocenie użytkowników Biblioteki Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim
Bibliotekarz 2000 nr 5 s.11-13
989.Franco A.: Gateways to the Internet: Finding quality information on the Internet
Library Trends 2003 nr 2 s.228-246
990.Frankowska A.: Rola bibliotekarzy w zakresie kreowania społeczeństwa informacyjnego
Bibliotekarz 2009 nr 6 s.11-14
991.Frankowski A.: Projektowanie znaku firmowego
Wydawca (Warszawa) 1994 nr 6 s.34-35
992.Frankowski Z.: Marketing w zarządzaniu gminą
Człowiek i Środowisko 1996 nr 2 s.141-152
993.Froehlich T. J.: Kryteria oceny systemów wyszukiwawczych w Internecie
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 2 s.3-20
994.Frohmann B: The power of images : A discourse analysis of the cognitive viewpoint
Journal of Documentation 1992 nr 4 s.365-386
995.Frołow G.: W prirodie bibliotiek: informacjonnyje li oni uczreżdienija?
Bibliotekovedenie 2002 nr 4 s.36-47
996.Frołow K.: Pozycjonuj i nagłaśniaj. "Raport E-commerce 2009" cz. 2
Biblioteka Analiz 2009 nr 23 (260) s.16-17
997.Frołow K.: Szkoda tego wszystkiego : rozmowa z Grzegorzem Czurczakiem - prezesem Domu Książki Katowice
Biblioteka Analiz 2009 nr 2 s.4-7
998.Frołow K.: Rządzimy w rankingach. "Raport E-commerce 2009" cz. 3
Biblioteka Analiz 2009 nr 24 (261) s.16-17
999.Fronczak A., Chojnacka-Mawińska I., Pototnicki S.: Automatyzacja w bibliotece głównej Politechniki Warszawskiej
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 3-4 s.317-327
1000.Fronczak I.: Komputerowa informacja chemiczna w Politechnice Warszawskiej
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 3-4 s.327-329
1001.Gaca-Dąbrowka Z.: Zawód bibliotekarza w II Rzeczpospolitej
Roczniki Biblioteczne 1982 nr 1-2 s.109-126
1002.Gaca-Dąbrowka Z.: Słownik pracowników książki polskiej
Roczniki Biblioteczne 2001 nr s.277-282
1003.Gaca-Dąbrowka Z.: Zarys rozwoju nauki o bibliotece w Polsce do 1939 roku
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1995 nr s.7-27
1004.Gaca-Dąbrowska Z.: O teoretycznych problemach nauki o bibliotece
Studia o Książce 1980 nr s.
1005.Gacińska M., Warząchowska B.: Przysposobienie biblioteczne w szkole wyższej
Nowa Biblioteka 1998 nr 2 s.19-21
1006.Galton F.: Vox Populi
Nature 1907 nr s.450-451
1007.Gamdzyk P., Gontarz A.: Szukajcie, może znajdziecie
Computer World (Warszawa) 2001 nr 1-461 s.44-45, 54
1008.Gapen D. K., Hampton Q., Schmitt S.: TQM : the director's perspective
Journal of Library Administration 1993 nr 1-2 s.15-28
1009.Garner J., Horwood L., Sullivan S.: The place of eprints in scholarly information delivery
Online Information Review 2001 nr 4 s.250
1010.Garrod P.: Survival strategies in the Learning Age - hybrid staff and hybrid libraries
Aslib proceedings 1999 nr 6 s.187-194
1011.Garrod P., Kinnel M.: Benchmarking. A process for improvement
Journal of information science 1997 nr 2 s.111-118
1012.Garrod P., Kinnel M.: Benchmarking development needs in the LIS sector
Journal of information science 1997 nr 2 s.111-118
1013.Garrod P., Kinnel M.: Performance measurement. Benchmarking and UK Library and Information Services Sector
Libri (Copenhagen) 1996 nr 3 s.141-149
1014.Gavrilov N. F.: L'Organisation du réseau des bibliotheques en URSS
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 3 s.89-92
1015.Gawron J.: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Polityka Społeczna 1977 nr 10 s.38
1016.Gawroński A.: Dla kogo Bibliografia Zawartości Czasopism?
Bibliotekarz 2002 nr 2 s.9-11
1017.Gawroński A.: Wykorzystanie księgozbioru podręcznego Czytelni Naukowej WiMBP
Bibliotekarz 1997 nr 5 s.14-17
1018.Gawroński A., Dynkowski M.: Biblioteczne portale albo wirtualne warsztaty informacyjne
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 7(15) s.
1019.George M. N.: L'adolescent, cet inconnu
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 3 s.61-66
1020.George W.: International Marketing and Organisational Behaviour. A. Partnership in Developing Custmer Conscions Employees at Every Level
Journal of Business Research 1990 nr s.
1021.Germain M., Lorius M.: Architectures des bibliotheques municipales a vocation regionale
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 3 s.39-48
1022.Geysztor M: Powrót po 55 latach : władze Bremy przekazały Politechnice Gdańskiej część jej przedwojennego księgozbioru
Nauka i Przyszłość 2000 nr 10 s.17
1023.Gębarowicz M.: Wawrzyniec-Laurenty Krzczonowicz, nieznany sztycharz II połowy XVII w.
Folia Historiae Artium 1981 nr s.49-120
1024.Gębołyś Z.: Co za dużo, to niezdrowo?
Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 11 s.29
1025.Gębołyś Z.: Bibliografia prac profesora Zyski
Studia Bibliologiczne 1977 nr s.25-67
1026.Gębołyś Z.: Kodeksy etyki zawodowej bibliotekarzy w Europie
Bibliotekarz 2005 nr 9 s.10-16
1027.Gębołyś Z.: Etyka zawodu bibliotekarskiego - rozwój zainteresowań
Studia Bibliologiczne 1993 nr s.72-87
1028.Gębołyś Z.: Spotkanie po latach (Biblioteka ZLP w Wilnie)
Bibliotekarz 2005 nr 1 s.24-25
1029.Gębołyś Z.: Kodeksy etyki zawodowej bibliotekarzy w Europie
Bibliotekarz 2003 nr 9 s.10-16
1030.Gębołyś Z.: Praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1993 nr 2 s.11-15
1031.Gębołyś Z.: Biblioteka Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce
Studia Bibliologiczne 1997 nr s.148-157
1032.Giappiconi T.: La tarification et ses masques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 2 s.10-22
1033.Giappiconi T., Gerard-Billon A.: L'évaluation dans les bibliotheques publiques françaises : une situation contrastée
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 1 s.78-84
1034.Gibson K. E., Silverberg M.: A two year experience teaching computer literacy of first-year medical students using skill based cohorts
Bulletin of Medical Library Association 2000 nr s.157-164
1035.Gilard S., Johansen J.: Information resources Project managment communications: personal and environment al barriers
Journal of information science 2005 nr 2 s.91-98
1036.Gilarewski R. S., Michajłow A. I., Czerny A. I.: Informatyka
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1977 nr 6 s.4-
1037.Giselsson A.: Biblioterapi i praktiken
Socionomen 1997 nr 3 s.30
1038.Giselsson A.: Litteratur som läker
Socionomen 1997 nr 3 s.3, 28-29
1039.Givry H., Carrez-Corral J. F.: La Maison du livre, de l'image et du son de Villeurbanne : que sont nos chefs-d'oeuvres devenus?
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1996 nr 5 s.14-21
1040.Głombiowski K.: Bibliotekoznawstwo jako dyscyplina uniwersytecka
Roczniki Biblioteczne 1962 nr 1-2 s.3-18
1041.Głombiowski K.: O funkcjonalną koncepcję nauki o książce
Studia o Książce 1970 nr s.5-24
1042.Głombiowski K.: O dalszy rozwój bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego
Roczniki Biblioteczne 1967 nr 3-4 s.451-465
1043.Głombiowski K.: Historia i współczesność w kształceniu uniwersyteckim bibliotekarzy
Studia o Książce 1971 nr 2 s.17-28
1044.Głombiowski K.: Fragment z dziejów upowszechniania książki we Wrocławiu na przełomie XVIII i XIX wieku (K.K. Streit)
Roczniki Biblioteczne 1962 nr 3-4 s.103-115
1045.Głowacka E: Koncepcja biblioteki jako "uczącej się" organizacji
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 2 s.80-87
1046.Głowacka E: Rola pracowników informacji w zarządzaniu wiedzą w organizacjach
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 s.46-52
1047.Głowacka E.: Koncepcja biblioteki jako uczącej się organizacji
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 2 (74) s.80-87
1048.Głowacka E.: Problematyka badań użytkowników bibliotek uniwersyteckich - nowa koncepcja na tle dotychczasowego stanu badań
Roczniki Biblioteczne 1992 nr 1-2 s.3-17
1049.Głowacka E.: Rola pracowników informacji w zarządzaniu wiedzą (knowledge management) w organizacjach
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 1(79) s.45-52
1050.Głowacka E.: Retrokonwersja katalogów w Bibliotece Narodowej Francji
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 4 s.293-306
1051.Głowacka E.: Wpływ nauki o organizacji i zarządzaniu na terminologię oraz badania w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 1-2 s.71-76
1052.Głowacka E.: Pamięć świata - program UNESCO poświecony ochronie i udostępnianiu najcenniejszych zasobów bibliotek i archiwów
Bibliotekarz 2001 nr 4 s.19-21
1053.Głowacka E.: Związki zarządzania jakością z zarządzaniem wiedzą i ich wpływ na rolę bibliotekarzy
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 1 s.30-39
1054.Głowacka E.: Funkcja informacyjna internetowych stron WWW bibliotek na przykładzie polskich bibliotek uniwersteckich
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 4 s.291-301
1055.Głowacka E.: Benchmarking jako narzędzie totalnego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekach
Bibliotekarz 1995 nr 10 s.15-18
1056.Głowacka E.: Rola pracowników informacji w zarządzaniu wiedzą w organizacjach
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 (80) s.46-52
1057.Głowacka E.: Problematyka zapewnienia jakości (Quality Assurance) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej
Bibliotekarz 1999 nr 1 s.11-17
1058.Głowacka E.: Główne współczesne kierunki badań z zakresu bibliotekoznawstwa na świecie
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 1 s.22-27
1059.Głowacka T: Dokąd zmierza język KABA? Powstanie i rozwój języka. Stan obecny. Pytania o przyszłość
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 3 s.297-320
1060.Głowacka T: MACS - europejski system wielojęzycznego wyszukiwania rzeczowego dokumentów
Bibliotekarz 2001 nr 12 s.11-13
1061.Głowacka T: Kilka refleksji na temat tendencji w zakresie języków informacyjno-wyszukiwawczych o leksyce wykorzystującej słownictwo języków naturalnych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 1 (77) s.67-68
1062.Głowacka T: Język haseł przedmiotowych dla katalogów online bibliotek akademickich
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 1-2 s.55-63
1063.Głowacka T: MACS - europejski system wielojęzycznego wyszukiwania rzeczowego dokumentów
Bibliotekarz 2001 nr 12 s.11-13
1064.Głowacka T: Francuskojęzyczne kompatybilne języki haseł przedmiotowych na Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji w Oslo
Bibliotekarz 2006 nr 1 s.15-18
1065.Głowacka T.: Język haseł przedmiotowych KABA po sześciu latach istnienia
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 2(74) s.40-52
1066.Głowacka T.: Walidacja haseł do kartoteki wzorcowej języka haseł przedmiotowych
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.165-170
1067.Głowacka T.: Język KABA i języki haseł przedmiotowych nowej generacji
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 1-2 s.125-137
1068.Głowacka-Helak M.: Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w poznaniu oraz zabezpieczanie zbiorów porzuconych i opuszczonych w latach 1945-1946 na terenie Wielkopolski i ziem odzyskanych
Roczniki Biblioteczne 1991 nr 1-2 s.271-288
1069.Goasquen J.: Coopération, un oui franc et massyf : le Centre national de coopération des bibliotheques publiques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1986 nr 2 s.114-127
1070.Goban-Klas T.: Pochwała medioznawstwa czyli renesans McLuhana
Studia Medioznawcze 2000 nr 1 s.9-23
1071.Goćkowski J.: Perspektywa ethosowa w nauce o cywilizacji
Prace Etnograficzne 1990 nr s.
1072.Godbold N.: Beyond information seeking: towards a general model of information behaviour
Information Research 2006 nr 4 s.
1073.Godwin P.: Making Life Easier for Academics : How librarians can help staff weather the technological storm
Journal of literacy research ( Online) 2005 nr 2 s.
1074.Goiri M., Edigo A., Martinez de Sousa J.: Consorgio Ferrex
Journal of Business Research 2000 nr 50 s.41-46
1075.Golat J.: Regulaminy bibliotek wchodzących w skład innych jednostek organizacyjnych
Bibliotekarz 2006 nr 6 s.9-11
1076.Golec-Nycz E.: Pozycja bibliotekarzy w świetle projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 9 (49) s.
1077.Golec-Nycz E.: RFBR (eferberyzacja) - nowa filozofia katalogowania
Bibliotekarz 2004 nr 9 s.9-13
1078.Golińska-Pieszyńska M: Zarządzanie wiedzą - zarys koncepcji
Studia Kupieckie 2003 nr 2 s.195-200
1079.Goliński Z.: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3 cz. 2, Mazowsze z Podlasiem
Wiek Oświecenia 2003 nr s.173-176
1080.Goliński Z.: Perspektywy rozwoju nauki o literaturze
Ruch Literacki 1968 nr 2 s.95-108
1081.Gollob Z: Sposoby reprodukcji do celów graficznych
Poradnik Graficzny 1905 nr 6 s.9-11
1082.Gollob Z: Sposoby reprodukcji do celów graficznych
Poradnik Graficzny 1905 nr 7 s.11-12
1083.Gollob Z: Sposoby reprodukcji do celów graficznych
Poradnik Graficzny 1906 nr 2 s.30-31
1084.Gollob Z: Wskazówki przy zamawianiu klisz dla ilustracji dzieł, cenników, katalogów
Poradnik Graficzny 1905 nr 5 s.21-22
1085.Gollob Z: Sposoby reprodukcji do celów graficznych
Poradnik Graficzny 1906 nr 1 s.11
1086.Gołachowski K.: "PC kurier" sprzed laty
PC kurier 1997 nr 20 s.64
1087.Gołąb T.: Kościół w Internecie
Wiadomości KAI : biuletyn informacyjny 1999 nr 21 s.36-37
1088.Gołębiewski Ł.: Powód do dumy: rynek książki po 1989 roku
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.6-8
1089.Gołębiewski Ł.: Kryzys powinien być krótkotrwały : maleje produkcja, spada liczba tytułów i nowości na polskim rynku książki
Rzeczpospolita (Warszawa) 2002 nr 82 s.B5
1090.Gołębiewski Ł.: Batalia o cła
Notes Wydawniczy 1994 nr 1 s.5-6
1091.Gołębiewski Ł.: Ignorancja : w odpowiedzi Jolancie Walewskiej po raz drugi
Notes Wydawniczy 1998 nr s.20
1092.Gołębiewski Ł.: Ceny rosną szybciej niż nakłady
Rzeczpospolita (Warszawa) 2001 nr s.B3
1093.Gomulicki JW.: O nowej bibliografii prasy warszawskiej oraz o jej autorze
Rocznik Warszawski 1995 nr s.165-180
1094.Gonet K.: Komputeryzacja bibliotek i możliwości jej wpływu na procesy gromadzenia księgozbiorów w bibliotekach kościelnych : zarys problematyki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1993 nr s.255-268
1095.Gonet K.: Działy księgozbioru podręcznego w czytelni Biblioteki Seminaryjnej w Warszawie
FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1997 nr 1-2 s.205
1096.Gonet K.: Metoda opisu warsztatu bibliotecznego dla potrzeb automatyzacji
Przegląd Biblioteczny 1986 nr 2 s.147-170
1097.Gontarz A.: Urząd bez papieru
Computerworld 2006 nr 6 s.8-9
1098.Gordon R. S.: Overcoming the systems librarian imposter syndrome
Libres 2003 nr 2 s.1-4
1099.Gorman M.: Meditations for librarians
American libraries (Chicago, III.) 1997 nr 8 s.40-42
1100.Gorman M.: The corrupction of catalouging
Library journal 1995 nr s.4-32
1101.Gorman M.: Przyszłość biblioteki akademickiej
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.147-155
1102.Gorman M.: Bibliographic control or chaos : an agenda for national bibliographic services in the 21st century
IFLA journal 2001 nr 5-6 s.307-313
1103.Gorol A , Młodożeniec W. M., Skotnicka A.: Zintegrowany Informacyjno-Biblioteczny System Metale Nieżelazne 3
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1999 nr 1 s.20-26
1104.Gorzelak G.: Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady
Studia regionalne i lokalne 2003 nr 1 (11) s.37-58
1105.Goulding A.: The personality of the future information workforce
Education for information 2000 nr 1 s.7-31
1106.Grabowska M.: Normalizacja w zakresie informacji i dokumentacji w Polsce w latach 1993-2000
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 1-2 s.11-38
1107.Grabowska M.: Polska ustawa o referendum ogólnokrajowym (referenda akcesyjne)
Studia Europejskie 2003 nr 1 s.95-166
1108.Grabowska M.: Polish National Referendum Act.
Yearbook of Polish European Studies 2002 nr 6 s.181-206
1109.Grabowska M.: Normalizacyjne problemy przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej : (projekt nowej ustawy o normalizacji w Sejmie)
Studia Europejskie 2001 nr 4 s.131-132
1110.Gramatowski V.:
Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Universita di Roma 1973 nr 1-2 s.102-106
1111.Gratch B., Wood E.: Strategic planning : implementation and first-year appraisal
Journal of academic librarianship 1991 nr 1 s.10-16
1112.Grisoli P.: Aspetti della raccolta di documentazione in biblioteca
Bollettino d'informazione 1977 nr 2 s.122-125
1113.Grocholski H., : Wyniki ankiety dotyczącej korzystania z usług Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych UMCS
Folia Bibliologica 1994 nr 42-43 s.85-92
1114.Grocholski L.: Wizerunek instytucji w Internecie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 32 s.
1115.Grochowska A.: Normalizacja terminologii z zakresu bibliotekarstwa i bibliografii
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 2 s.147-155
1116.Grodzicka M.: Entuzjastki
Guliwer 2000 nr 1 s.64-66
1117.Grodzka D: Rozwój koncepcji systemu naukowej informacji medycznej w Głównej Bibliotece Lekarskiej (1971-1995)
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1996 nr 352 s.21-33
1118.Grodzka D.: E-administracja w Polsce
Infos (Warszawa) 2007 nr 18 s.1-4
1119.Grognet T., Lorius M.: Les bibliotheques municipales a vocation regionale
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 3 s.17-24
1120.Groman M.: Przyszłość biblioteki akademickiej
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.147-155
1121.Gromek A.: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN) : cele i zadania
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1993 nr 1 s.4-5
1122.Gruninger M., Uschold M.: Ontologies : principles, methods and applications
Knowledge engineering review (Print) 1996 nr 2 s.93-136
1123.Grygowski D.: Możliwości wykorzystania UKD w bibliotecznych systemach zautomatyzowanych w sytuacji głębokich zmian w metodyce klasyfikowania
Bibliotekarz 1999 nr 2 s.5-10
1124.Grygowski D.: Wyprawa do bibliotek niemieckich czyli krótki kurs nowoczesnego bibliotekarstwa
Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 2 s.12-15
1125.Grysa J., Skoczyński B.: Francuskie mediateki. Klucz do wiedzy i kultury XXI wieku
Biblioteka (Poznań) 1997 nr s.67-68
1126.Grzecznowska A.: Użytkowanie informacji biznesowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach zmieniającego się rynku usług informacyjnych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 11(40) s.
1127.Grzecznowska A., Mostowicz E.: Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe jako użytkownicy informacji
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1996 nr 1 s.16-22
1128.Grzegorczyk P.: Trzy słowniki literackie
Ruch Literacki 1967 nr 1 (40) s.45-49
1129.Grześkowiak J., Bednarek-Michalska B.: Deklaracja Berlińska w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 2(63) s.
1130.Grzybowska E.: Biblioteka Narodowa Francji. Przemiany i organizacja
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 25 s.369-381
1131.Grzybowska E.: Baza danych BDN UMCS jako źródło informacji o dorobku naukowym Uczelni
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004 nr 2 s.26-34
1132.Grzybowski J: Muzyczna ofiara wojny : zbiory z Pruskiej Biblioteki Państwowej przechowywane w Krakowie
Ruch Muzyczny (Warszawa 1957)/ 1995 nr 8 s.6-10
1133.Guarino N.: Formal ontology, conceptual analysis and knowledge representation
International journal of human-computer studies 1995 nr 5-6 s.625-640
1134.Guéron J.: Problemes de documentation en matiere d'énergie atomique
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1957 nr 9 s.629-632
1135.Guilbaud M., Dougnac M. T.: Le dépot légal, son sens et son évolution
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1960 nr 8 s.283-291
1136.Guiton J., Vayssade C.: La démarche qualité a l´Agence bibliographique nationale
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 1 s.35-38
1137.Gulbinowicz H.: List papieski na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1986 roku
Wrocławskie Wiadomości Kościelne 1986 nr 39 s.60
1138.Gulczyńska H., Świerzbowska-Kowalik E., Jabłecka J.: Strategie pozyskiwania i utrzymywania zasobów a przetrwanie oraz rozwój organizacji naukowych
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1997 nr 10 s.65-89
1139.Gummeson E.: Using Internal Marketing to Develop a New Culture - The Case of Ercsson Quality
Journal of Business and Industrial Marketing 1987 nr 3 s.
1140.Gumowski M: Medale hetmana Jana Zamoyskiego
Teka Zamoyska 1938 nr 2 s.69-71
1141.Hamilton-Pennell C., Lance K. C., Rodney M. J., Hainer E.: Dick and Jane Go to the Head Of the Class
School Library Journal (New York, N. Y.) 2000 nr 1 s.
1142.Hancock-Beaulieu M.: Evaluating the impact of an online library catalogue in subject searching behaviourat the catalogue at the shelves
Journal of Documentation 1990 nr 4 s.318-339
1143.Harden A., Thomas J.: Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews
BMC Medical research methodology (Online) 2008 nr 45 s.
1144.Harwood N., Bydder J: Student expectations of, and satisfaction with, the university library
Journal of academic librarianship 1998 nr 2 s.161-178
1145.Haythornthwaite C.: Community Development Among Distance Learners: Temporal and Technological Dimensions
Journal of computer Mediated Communication 2000 nr 1 s.
1146.Hector C.: The future of library acquisitions as the electronic information realm involve
Library acquisition. Practice and theory 1997 nr 2 s.189-194
1147.Hédon G.: L'évolution des utilisateurs d'Internet a la Bibliotheque de Grand'Place a Grenoble
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1999 nr 5 s.40-46
1148.Henderson B.: Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL)
Bibliotekarz 1995 nr 11 s.6-10
1149.Hepworth M.: Information literacy developments and issues in Spain
Library Review 1998 nr 2 s.
1150.Herbert S., Douglas K.: Chaotic behavior in computer mediated network communication
Information processing & management 1996 nr 5 s.555-562
1151.Hernon P., Calvert P. J.: Methods for measuring service quality in libraries in New Zealand
Journal of academic librarianship 1997 nr 5 s.387
1152.Hernon P., Nitecki D. A.: Measuring service quality at Yale University's Libraries
Journal of academic librarianship 2000 nr 4 s.259-273
1153.Hernon P., Nitecki D. A., Altman E.: Service quality and customer satisfaction; an assessment and future directions
Journal of academic librarianship 1999 nr 1 s.9-17
1154.Hewiston A.: Use and awareness of electronic information services by academic staff at Leeds Metropolitan University a qualitative study
Journal of librarianship and information science 2002 nr 1 s.43-52
1155.Hiom D.: Retrospective on the RDN
Ariadne (Dundee. Online) 2006 nr 47 s.
1156.Hjorland B.: Theory and metatheory of information science: A new interpretation
Journal of Documentation 1998 nr 5 s.606-621
1157.Hleb-Koszańska H.: Adam Łysakowski : życie i działalność
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.5-51
1158.Hlebowicz A.: Białoruska droga do wolności
Więź 1991 nr 2 s.22-27
1159.Hoadley I. B.: The future of networks and OCLC
Journal of Library Administration 1987 nr 3-4 s.58- 91
1160.Hobohm H. C.: Was sollten uns Bibliotheken wert sein?
Kommunalpolitische Blätter (Recklinghausen) 2006 nr 7 s.30-31
1161.Hoch P.: Les ventes de livres et leurs catalogues : XVIIe-XXe sie`cle. Actes des journe?es d'e?tude organise?es par l 'École nationale des chartes (Paris, 15 janvier 1998) et par l'ENSSIB (Villeurbanne, 22 janvier 1998) re?unis par A. Charon et E. Parinet, Paris 2000
Bulletin des Bibliothe`ques de France 2001 nr 5 s.208
1162.Hochfeld S, Akinsha K: Who owns the Lubomirski Dürers?
ARTnews 2001 nr 9 s.158-163
1163.Hodkewycz M.: Na metodołohicznomu rozdoriżżi. Notatky pro suczasne knyhoznawstwo
Krytyka 1929 nr 9 s.59-69
1164.Hoeppner M., Decker R.: Strategic Planning and customer intelligence in academic libraries
Library Hi Tech 2006 nr 4 s.504-514
1165.Hoey C., Ashcroft L.: PR, marketing and the Internet: implications for information professionals
Library Managament 2001 nr 1-2 s.68-74
1166.Hoffmanowa z Tańskich K: Spis naprędce dzieł w języku polskim dla czytania i nauki dla młodzieży żeńskiej
Rozrywki dla Dzieci 1828 nr 53 s.297-302
1167.Hofmokl J., Tarkowski A.: Creative Commons, innowacje w systemie prawa autorskiego i rozwój wolnej kultury
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 3 (64) s.
1168.Hollender H.: Dobra i zła książka w opiniach bibliotekarzy i publicystów warszawskich przed I wojną światową
Studia o Książce 1989 nr s.189-208
1169.Hollender H.: Cyfrowe biorą wszystko
Computer World (Warszawa) 2005 nr 41 s.34-36
1170.Hollender H.: Biblioteki cyfrowe w Polsce: warunki i zagrożenia
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 4 (65) s.
1171.Hollender H.: Na matematyka
Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 12 s.18
1172.Hollender H.: Uczcie mało, ale smacznie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 8 s.
1173.Hollender H.: Klasyfikacja, wolny dostęp i aktiv - piana
Bibliotekarz 1999 nr 9 s.15
1174.Hollender H.: Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Koncepcja funkcjonalna i estetyczna
Rocznik Biblioteki Narodowej 1996 nr s.195-214
1175.Hollender H.: "Przegląd" opiniotwórczy
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 1 s.15-16
1176.Holubek G.: Otworzyć zatrzaśnięte drzwi
Rzeczpospolita (Warszawa) 2004 nr 80 s.A7
1177.Homann B.: German Libraries at the starting line for the new task of teaching information literacy
Library Review 2003 nr 7 s.310-318
1178.Homola I.: Międzynarodowe i narodowe słowniki biograficzne
Kwartalnik Historyczny 1957 nr s.233-244
1179.Hood W. W., Wilson C. S.: Analysis of the fuzzy set literature using phrases
Scientometrics 2002 nr 1 s.103-118
1180.Hooper V., Goh Ch. H. T.: Knowledge and information sharing In a closed information environment
Journal of knowledge management 2009 nr 2 s.1367-3270
1181.Hoorn E.: Repositories, Copyright and Creative Commons for Scholarly Communication
Ariadne (Dundee. Online) 2005 nr 45 s.
1182.Horacek J.: Les bibliotheques universitaires en Australie
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1981 nr 3 s.147-152
1183.Hornung B.: Buchforschung - ein Privileg der Kulturgeschichte? Das Medium Buch also Objekt der Wissenschaften
Buchhandelsgeschichte 1982 nr 3 s.114-118
1184.Hove J. Van, Bellaiengh G. Van: La Formation professionnelle
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 1 s.29-35
1185.Howorka B: Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie i krajowa sieć bibliotek medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1995 nr 351 s.39-48
1186.Howorka B: Bibliometria - uwagi po roku
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 1995 nr 1-2 s.166-170
1187.Howorka B.: Zawód bibliotekarza w świetle przepisów prawnych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 2(53) s.
1188.Howorka B.: Wybrane problemy organizacji pracy w bibliotece
Poradnik Bibliotekarza 1981 nr 11-12 s.273-280
1189.Howorka B.: Wypożyczenie i rewers biblioteczny
Przegląd Biblioteczny 1983 nr 1 s.27-33
1190.Howorka B.: Nowa ustawa o bibliotekach pilnie poszukiwana: głos w dyskusji - w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej
Bibliotekarz 2001 nr 12 s.5-8
1191.Howorka B.: O statusie prawnym biblioteki - zakładu publicznego
Bibliotekarz 2004 nr 3 s.16-19
1192.Howorka B.: Ustawa z mego złego snu
Bibliotekarz 1997 nr 12 s.3-7
1193.Howorka B.: Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie
Bibliotekarz 2006 nr 10 s.7-11
1194.Howorka B.: Ustawa: "Prawo o szkolnictwie wyższym" o bibliotekach i bibliotekarzach
Bibliotekarz 2007 nr 3 s.2-6
1195.Howorka B.: Dozwolony użytek chronionych utworów
Bibliotekarz 2002 nr 9 s.8-13
1196.Howorka B.: Społeczeństwo informacyjne
Bibliotekarz 2002 nr 1 s.3-10
1197.Howorka B.: Prawo autorskie - Konwencja berneńska i polska ustawa
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 2-3 s.175-188
1198.Howorka B.: Użytkownik czy klient
Bibliotekarz 2004 nr 9 s.16-20
1199.Howorka B.: Ochrona zbiorów bibliotecznych w świetle przepisów
Bibliotekarz 1999 nr 3 s.6-8
1200.Howorka B.:
Bibliotekarz 1999 nr 11 s.8-9
1201.Iljon A.: The European Libraries Programme: an overview
Journal of Documentation 1995 nr 5 s.361-377
1202.Ippoldt L.: Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945-1990. Cz. 2
Bibliotekarz 1992 nr 3 s.27-30
1203.Ippoldt L.: Biblioterapia w związkach z innymi naukami
Biblioterapeuta 2000 nr 4 s.1-6
1204.Ippoldt L.: Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945-1990. Cz. 1
Bibliotekarz 1992 nr 2 s.30-34
1205.Iveković R.: Słownik Chazarski i Imię Róży czyli o zastosowaniu encyklopedii
Literatura na Świecie 1988 nr 1 s.116-118
1206.Jabłońska W.: Biblioteka polska w Rumunii i jej wpływ na powstanie TPN na Śląsku
Roczniki Biblioteczne 1960 nr 3-4 s.477-520
1207.Jabłoński W.: Dorobek Wydawnictwa Morskiego
Gdański Rocznik Kulturalny 1964 nr s.56-68
1208.Jachowicz S:
Dziennik dla Dzieci 1830 nr 2 s.19, 64, 72, 84, 87-88, 115-116, 132, 156, 175-.
1209.Jachowicz S:
Dziennik dla Dzieci 1830 nr 1 s.20, 44, 56, 80, 88, 112, 162, 210, 284
1210.Jachowicz S:
Dziennik dla Dzieci 1830 nr 4 s.83-84, 108, 164, 196, 200
1211.Jachowicz S:
Dziennik dla Dzieci 1830 nr 3 s.36, 67-68, 84, 155-156, 252
1212.Jackowicz-Korczyński J., Kowalczyk-Wilk H.: Biblioteka szkolna centrum informacji multimedialnej i internetowej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 10 s.
1213.Jackson M. M.: The future of books in an electronic era
The International Information & Library Review 1992 nr 24 s.307-313
1214.Jacobs N.: Academic researches use of the Internet, and thei consequent support requirements
Library and information research news 1998 nr 70 s.30-34
1215.Jacobson F. F.: Gender differences in attitudes toward using computers in libraries : an eksploratory study
Library & information science research 1991 nr 3 s.267-279
1216.Jacobson S: Present at the creation : The founding and formative years of the Association of Academic Health Sciences Libraries
Journal of the Medical Library Association 2003 nr 2 s.149-154
1217.Jacso P.: What is digital librarianship?
Computer in Libraries 2000 nr 1 s.54-55
1218.Jacukowicz Z.: Jak to robią w Unii? Systemy wynagrodzeń i klasyfikacja stanowisk pracy
Personel (Warszawa) 1999 nr 7-8 s.62-65
1219.Jagielska J., Stachowska-Musiał E.: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w okresie od 10 VI 1994 r. do 22 X 1995 r.
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1995 nr 3-4 s.13-14
1220.Jagoda J, Krawczyńska B, Pindera M: Tłumaczenia - cenne źródło informacji naukowo-technicznej
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1978 nr 2 s.34-35
1221.Jagoda J, Krawczyńska B, Pindera M: Tłumaczenia - cenne źródło informacji naukowo-technicznej
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1978 nr 2 s.34-35
1222.Jakimov G.: Les usagers des bibliotheques publiques en URSS
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 6 s.512-517
1223.Jakimowicz E.: Spotkanie w sprawie utworzenia rady programowej Bazy Danych "Biblioteki w Polsce" SBP
Biuletyn Informacyjny - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny 1997 nr 2 s.104-107
1224.Jakubowska H.: Nowy Dom - nową szansą
Głos znad Niemna 1997 nr 40 s.2
1225.Jakubowski S.: Optacon - nowe możliwości dla niewidomych
Szkoła Specjalna 1982 nr 5 s.337-342
1226.Jakubowski T: Telepraca na fali
Gazeta "Praca dla Informatyków" 2001 nr s.17
1227.Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w zakresie katalogowania przedmiotowego (przykładowy model szkolenia)
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 3 s.
1228.Janczewska-Sołomko K.: Digitalizacja dóbr kultury z moskiewskiej perspektywy
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2004 nr 1 s.43-45
1229.Jankowska M. A.: Najnowsze trendy w amerykańskich bibliotekach akademickich
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 7 s.
1230.Jankowska M. A.: Powszechna edukacja informacyjno-komunikacyjna jako atrybut bibliotekarstwa akademickiego
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 1 s.
1231.Jankowski P., Jankowska M. A.: Is this a geolibrary? A case of Idaho Geospatial Data Center
Information Technology and Libraries 2000 nr 1 s.4-10
1232.Janowska K: Kruki za kruki
Polityka 1997 nr s.28-32
1233.Janowska K.: Lenin w krzakach
Polityka 1996 nr 29 s.6
1234.Januszko-Szakiel A.: Open Archival Information System: standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 3 s.342-358
1235.Jarmoszuk Z.: Pole semantyczne terminu kultura w definicjach kultury
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 1 s.17-34
1236.Jarmoszuk Z.: Internet w pracy dziennikarzy
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 1 (83) s.15-21
1237.Jarmoszuk Z.: Zakres pola tematycznego dziedziny "wiedza o kulturze" w metatekstach dokumentów prezentujących kulturę w ujęciu diachronicznym
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 1 s.47-60
1238.Jarmoszuk Z.: Człowiek - Informacja - Społeczeństwo : w drodze do społeczeństwa informacyjnego
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.105-110
1239.Jarmoszuk Z.: Kultura w katalogach serwisów internetowych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 nr 1 (81) s.38-50
1240.Jarmoszuk Z.: Pole semantyczne kultury w uniwersalnych językach informacyjno-wyszukiwawczych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 s.14-36
1241.Jarońska A.: Normy dla wszystkich
Normalizacja 2000 nr 1 s.12-13
1242.Jarosiński Z.: W sześćdziesięciolecie "Biblioteki Narodowej"
Ruch Literacki 1979 nr 6 s.405-416
1243.Jarosz I: Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad młodzieżą w świetlicy szkolnej
Nowa Szkoła (Warszawa) 1998 nr 3 s.30-36
1244.Jaroszczenko TA.: Elektronnyje Żurnały-problema ili panaceja?
Naučnye i tehničeskie biblioteki 2001 nr 2 s.91
1245.Jarowiecki J.: Słownik terminów literackich
Życie Literackie 1960 nr 20 (434) s.7
1246.Jarowiecki J.: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w krakowskiej Akademii Pedagogicznej
Konspekt 2004 nr 19 s.
1247.Jarowiecki J.: Uwagi o powieści historycznej Władysława Stanisława Reymonta
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1972 nr s.111-116
1248.Jarowiecki J.: Cenna pomoc dla nauczyciela - polonisty
Głos Nauczycielski 1961 nr 8 s.6
1249.Jarratt J., Coates J.: Odkrywanie przyszłości. 200 lat rosnącej kompetencji
Transformacje (Warszawa) 1996 nr 3-4 s.65-72
1250.Jarvehn K., Bystrom K.: Task complexity affects information seeking and use
Information processing & management 1995 nr 2 s.191-213
1251.Jaskowska B.: Kultura organizacyjna służb informacyjnych w procesie wprowadzania zmian
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004 nr 2 s.3-9
1252.Jaskowska B.: O kulturze konwergencji słów kilka
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr 1 s.
1253.Jaskowska M.: Cechy kształtujące wizerunek bibliotek naukowych w Internecie
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 1 s.29-41
1254.Jaskólska K., Wrzosek I.: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 nr 1-2 s.83-89
1255.Jaskólska K., Wrzosek I.: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2002 nr 366 s.83-90
1256.Jauk A., Hudomalj E.: Authentication and authorisation infrastructure for the mobility of users of academic libraries : an overview of developments
Program: electronic library and information systems 2006 nr 1 s.63-73
1257.Jazdon A.: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w 75-lecie istnienia
Bibliotekarz 1994 nr 10 s.13-16
1258.Jazdon A.: Nowoczesna organizacja bibliotek szkoły wyższej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Roczniki Biblioteczne 1993 nr 1-2 s.3-15
1259.Jazdon A.: Założenia systemu specjalistów dziedzinowych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Bibliotekarz 1991 nr 7-8 s.16-19
1260.Jazdon A.: Bibliotekarz dziedzinowy - nowe spojrzenie po latach
Bibliotekarz 2001 nr 2 s.8
1261.Jazdon A.: Nowoczesne organizacje bibliotek szkoły wyższej na przykładzie biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu
Roczniki Biblioteczne 1993 nr 1-2 s.3-15
1262.Jazdon A.: System specjalistów dziedzinowych w bibliotekach niemieckich
Bibliotekarz 1991 nr 6 s.19-21
1263.Jehoram H. C.: European Copyright Law - Ever More Horizontal
IIC 2001 nr 5 s.540-544
1264.Jendroszczyk P: Spadkobiercy żądają zwrotu obrazów
Rzeczpospolita (Warszawa) 2005 nr 278 s.7
1265.Jiao Q. G., Lichtenstien A. A., Onwuegbuzie A. J.: Library anxiety : characteristics of "at-risk" college students
Library & information science research 1996 nr 2 s.151-163
1266.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: Prevalence and reasons for university library usage
Library review (Glasgow) 1997 nr 5-6 s.411-420
1267.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: Understanding library-anxious graduate students
Library review (Glasgow) 1998 nr 4 s.217-224
1268.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: I`ll go to the library later : the relationship between academic procrastination and library anxiety
College & research libraries 2000 nr 1 s.45-54
1269.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: Is library anxiety important?
Library review (Glasgow) 1999 nr 6 s.278-282
1270.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: Self-perception and library anxiety : an empirical study
Library review (Glasgow) 1999 nr 3 s.140-147
1271.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: The relationship between library anxiety and learning styles among graduate students : implications for library instruction
Library & information science research 1998 nr 3 s.235-249
1272.Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: Information search performance and research achievement: an empirical test of anxiety-expectation mediation model of library anxiety
Journal of the American Society for Information Science and Technology 2004 nr 1 s.41-54
1273.Jochum U.: Die Situation des höheren Dienst
Bibliotheksdienst 1998 nr 2 s.242-243
1274.Jochum U., Oehling H.: Die das falsche Steckenpferd reiten : eine Replik aut den Beitrag von te Boekhorst, Buch und Ceynowa im Bibliotheksdienst 32 (1998), H.4
Bibliotheksdienst 1998 nr 5 s.857-865
1275.Johannsen C. G.: The use of quality principles and methods in library and information science theory and practice
Libri (Copenhagen) 1992 nr 4 s.281-295
1276.Johannsen C. G.: Quality management and innovation. Findings of a Nordic quality management survey
Libri (Copenhagen) 1995 nr 3 s.131-144
1277.Johannsen C. G.: Strategic issues in quality management
Journal of information science 1996 nr 3 s.155-164
1278.Johannsen C. G.: Strategic issues in quality management
Journal of information science 1996 nr 4 s.231-245
1279.Johannsen C. G.: Can the ISO standards on quality management be useful to libraries and how?
INSPEL. International Newsletter of Special Libraries 1994 nr 2 s.229
1280.Johannsen C. G.: The use of quality control principles and methods in library and information science theory and practice
Libri (Copenhagen) 1992 nr 4 s.283-295
1281.John N. R.: The Ethics of the Click: Users and Digital Information in the Internet Age
Libri (Copenhagen) 2000 nr 2 s.129-135
1282.Johnson H.: Strategic planning for modern libraries
Library manager 1994 nr 1 s.7-18
1283.Johnson H., Davies S.C.: The Mitterand Library in contex. The Bibliotheque Nationale de France and library provision in France
Libri 1998 nr 4 s.187-217
1284.Johnson J. D.: An impressionistic map ping of information behavior with special attention to contexts, rationality, and ignorance
Information processing & management 2009 nr s.593-604
1285.Johnson R.: European Libraries Programme
Ariadne 1996 nr s.
1286.Jones R., Afshari F.: Developing an integrated institutional repository at Imperial College London
Program: electronic library and information systems 2007 nr 4 s.338-352
1287.Jopek A.: Wspomnienie o Stanisławie Sierotwińskim
Ruch Literacki 1976 nr 3 (96) s.186-187
1288.Jopkiewicz A.: Janusz Kapuścik: Wśród uczonych i miłośników książki
Bibliotekarz 1999 nr 9 s.24-25
1289.Josserand P.: La "Bibliographie de la France" a cinquante ans. Regard en arriere
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1961 nr 11 s.509-512
1290.Jouguelet S.: Collections spécialisées. Moderniser l'acces aux richesses du patrimoine
Chroniques de la Bibliotheque nationale de France 2003 nr 23 s.9
1291.Jurgaś-Jaśkowska M.: Uczestniczyliśmy w obchodach jubileuszu miasta
Biblioteka w Szkole 2002 nr 1 s.26
1292.Jurow S., Barnard S.: Introduction : TQM fundamentals and overview of contents
Journal of Library Administration 1993 nr 1-2 s.1-13
1293.Jurowski M.: Działalność promocyjna Biblioteki Wrocławskiej wśród potencjalnych użytkowników
Bibliotekarz 2002 nr 10 s.28-21
1294.Justice S., Brock S.: Off-campus access: a case study of South Bank University
VINE. Very informal newsletter on library automation 2001 nr 2 s.23-27
1295.Juzwenko A: Ciągłość ponad dziejową wyrwą
Rzeczpospolita (Warszawa) 2003 nr 296 s.11
1296.Kaczarowska M.: Przydatność bazy PSJC - Polish Scientific Journal Contents w poszukiwaniach informacji o polskich publikacjach biologicznych i rolniczych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 nr 1 s.95-91
1297.Kaczor B.: Jak nas widzą... czyli biblioteka w oczach czytelników : badania ankietowe
Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 3 s.9-13
1298.Kalinowska H.: O nowej, niezwykłej bibliografii
Prasa Techniczna 1987 nr 3 s.31
1299.Kalota T.: Marzenie o polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 4 (74) s.
1300.Kantor R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy kulturotwórczej działalności w zbiorowościach lokalnych.
Małopolska (Kraków, 1999) 2002 nr s.9-15
1301.Kantor T.: Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne
Archeion (Warszawa) 2004 nr s.301-308
1302.Kantorska K., Balayé S.: Un sanctuaire pour les sciences : projets d´architecture pour la Biblioteque nationale a l´époque révolutionnaire
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1989 nr 2-3 s.191-203
1303.Kapinos D., Sobielga J.: Proces starzenia się informacji wykorzystywanej w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2003 nr 1 s.32-34
1304.Karaangow P.: 110. rocznica utworzenia Biblioteki Narodowej im. Cyryla i Metodego w Sofii
Rocznik Biblioteki Narodowej 1987 nr 23-24 s.91-97
1305.Karbownik M.: e-Wizerunek Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej
Bibliotekarz 2005 nr 7-8 s.36-37
1306.Kari J, Savolainen R: Facing and bridging gaps in Web searching
Information processing & management 2006 nr 2 s.519-537
1307.Karkowski B.: "Słownik Bibliotekarza". Rozważania przed nowym wydaniem
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 1-2 s.139-145
1308.Karpińska E., Gomulski W.: Wynikowy opis stanowiska pracy i profilowanie wymagań
Personel (Warszawa) 1998 nr 4 s.17-19
1309.Karpovich AV, Terehova MV, Feodorova LM: Library as a provider of informational knowledge in the system of higher medical education
The international information & library review (Print) 2003 nr 3 s.367-373
1310.Kaśpierowicz W.: Czy tak powinno być?
Głos znad Niemna 1992 nr 2 s.2
1311.Kawecka-Gryczowa A.: Leszno - ośrodek wydawniczy Jednoty
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1964 nr s.217-271
1312.Kazienko P.: Struktura hipertekstu a struktura systemu WWW
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 2 s.36-56
1313.Kemoni H. N.: Theoretical framework and literature review in graduate records management research
African journal of library, archives and information science 2008 nr 2 s.103-117
1314.Kent L. M., Taylor M., Ehite W. J.: The relationship between Web site design and organisational responsiveness to stakeholders
Public relations review ( Riverdale, N.Y.) 2003 nr s.63-77
1315.Kiedrowski T.: Wychodźstwo ludności wiejskiej na zarobki za granicę
Głos 1893 nr 23 s.267
1316.Kierzkowski Z.: Gromadzenie i rozpowszechnianie zasobów informacyjnych oraz problemy badań, rozwoju i praktyki wirtualnej organizacji działań
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1998 nr 3-4 s.16-19
1317.Kilgour F. G.: Premiers pas vers une nouvelle bibliothéconomie : L'Ohio College Library Center
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1974 nr 5 s.245-256
1318.Kinnucan M. T., Baron L, Tague-Sutcliffe J: Labeled, Types Links as Cues when Reading Hypertext Documents
Journal of the American Society for Information Science 1996 nr 12 s.896-908
1319.Kisilowska M.: Kształcenie bibliotekarzy i użytkowników - uwarunkowania i zadania z perspektywy międzynarodowej
Bibliotekarz 2002 nr 11 s.17-18
1320.Kisilowska M.: Społeczeństwo informacyjne; przyspieszenie integracji europejskiej. Konferencja ministerialna, Warszawa, 11-12 maja 2000 r.
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 2 s.50-52
1321.Kisilowska M.: Definicje materiałów audiowizualnych wobec nowych form dokumentów
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 2 s.47-61
1322.Kisilowska M.: Kształcenie bibliotekarzy i użytkowników - uwarunkowania i zadania z perspektywy międzynarodowej
Bibliotekarz 2002 nr 11 s.17-21
1323.Kislovskaya G: Catalogue of the books from Sárospatak collection in the Nizhny Novgorod Library : further developments
Spoils of War 1997 nr 4 s.45-46
1324.Klimaszewska W., Kozyra E.: Informacja naukowo-techniczna w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 1 s.29-32
1325.Klukowski B: Rosyjska Biblioteka Narodowa
Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 1 s.22
1326.Klukowski B.: Słownika ciąg dalszy
Nowe Książki 1986 nr 12 s.94-95
1327.Klukowski B.: Co słychać we francuskiej Narodowej?
Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 3 s.18-19
1328.Klukowski B.: Twarze globalizacji
Notes Wydawniczy 2001 nr 6 s.40-42
1329.Kłobukowski S.: Lud wiejski w Królestwie Kongresowym w wobec rządu i jego usiłowań
Przegląd Wszechpolski 1896 nr 19 s.437
1330.Kłodnicka H.: Banki danych terminologicznych
Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1996 nr 2 s.26-29
1331.Kłodnicka H., Pilch B.: Normalizacja w dziedzinie informacji i dokumentacji oraz mikrografii
Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1998 nr 1 s.38-42
1332.Kłopotek M. A.:
Studia Źródłoznawcze nr s.
1333.Kłoskowska A.: Kultura masowa we Francji. Francuska sentymentalna prasa kobieca
Przegląd Socjologiczny 1960 nr 1 s.101-102
1334.Kłoskowska A.: Modele społeczne i kultura masowa
Przegląd Socjologiczny 1959 nr 2 s.46-71
1335.Kłossowska M.: Kwestia pracy - problematyka zawsze ważna
Humanizacja Pracy 2002 nr 1-2 s.51-55
1336.Kłossowska M.: Aleksander Wiktor Bohatkiewicz (Pierwszy wileński teoretyk i wykładowca bibliografii)
Studia o Książce 1971 nr s.221-239
1337.Kłossowski A.: Bibliofilstwo polskie za granicą : wybrane zagadnienia teoretyczne : organizacje bibliofilskie i oficyny artystyczne
Studia o Książce 1993 nr s.43-45
1338.Kłossowski A.: Półtora wieku Biblioteki Polskiej w Paryżu (widziane z Biblioteki Narodowej)
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1988 nr 3-4 s.20-27
1339.Kłossowski A.: Instytucje książki polskiej i księgozbiory polskie na obczyźnie. Początki - cele, zadania i przyczyny przemian - współczesne przeobrażenia i perspektywy
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 nr 328 s.89-141
1340.Kmiecikowa B.: Uwagi na temat sposobów opracowania zbiorów kartograficznych
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1969 nr s.5-16
1341.Knigoved :
V Mire Knig 1973 nr 11 s.89
1342.Knop U.: Marketing w kształceniu użytkowników biblioteki akademickiej
Bibliotekarz 1999 nr 2 s.20-31
1343.Knot A: Dzieje "Śpiewów historycznych" J.U. Niemcewicza
Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1948 nr s.91-126
1344.Knowlton S. A.: Continuing use of print-only information by researchers
Journal of the Medical Library Association 2007 nr 95 s.83-88
1345.Kobsa A.: User modeling in dialog systems : potentials and hazards
Al & society 1990 nr 3 s.212-216
1346.Koch T.: Quality-controlled subject gateways: definitions, typologies, empirical ovierview
Online Information Review [on- line] 2000 nr 1 s.
1347.Kochan E.: Badanie potrzeb użytkowników i ocena jakości usług w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2005 nr 2 (50) s.31-36
1348.Kochanowicz M: Czytanie po polsku
Gazeta Wyborcza 2005 nr 173 s.13
1349.Kocójowa M.: Badania kultury książki na przykładzie Krakowa XIX i XX w.
Studia o Książce 1988 nr s.217-246
1350.Kocójowa M.: Rozważania nad wyborem podstawy źródłowej w badaniach bibliologicznych (na przykładzie okresu niewoli narodowej)
Studia o Książce 1985 nr s.19-38
1351.Kocójowa M.: Edukacja liderów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa : nadzieje, potrzeby i wybory organizatora procesu kształcenia
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 8 (37) s.
1352.Kocójowa M.: Rola stowarzyszeń profesjonalnych w inspirowaniu i w rozwoju komunikowania naukowego
Zagadnienia Naukoznawstwa 1999 nr 1 s.87-95
1353.Kocójowa M.: Bibliofilstwo w kulturze społeczeństwa informacyjnego XXI wieku
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 3 s.263-271
1354.Kocurek B.: Bielska Książnica po nowemu
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka w Bielsku Białej 1999 nr 3 s.17-20
1355.Kocurek B.: Książnica Beskidzka - instytucja pogranicza
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 3 s.49-50
1356.Kol'eva L: Žizn' posle plena
Nižegorodskie novosti (Print) 2001 nr s.
1357.Kolasa W.: Kartka z dziejów komputeryzacji polskich bibliotek (rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)
Bibliotekarz 2000 nr 3 s.10-
1358.Kolczyński J.: Cyfrowe pola eksploatacji w znowelizowanym prawie autorskim
Monitor Prawniczy 2003 nr 18 s.834-838
1359.Kolendo H.: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w nowej siedzibie na Powiślu
Przegląd Biblioteczny 1999 nr 1-2 s.22-23
1360.Kolendo H.: Systemy informacji o pracownikach UW
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 3-4 s.291-296
1361.Kołodziej M: Obraz życia kulturalnego Kalisza w "ABC Kaliskim" (1927-1932)
Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s.52-80
1362.Kołodziejczyk A: Uroczysty powrót po 55 latach
Pismo PG [Politechniki Gdańskiej] 2000 nr 8-9 s.7
1363.Kołodziejczyk B.: Raport o stanie wydawnictw niepaństwowych
Kultura, Fakty i Komentarze 1991 nr 1 s.19-24
1364.Kołodziejczyk E.: Źródła informacji naukowej na nośnikach elektronicznych w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej - zasoby i użytkowanie
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.40-45
1365.Kołodziejska E.: Retrokonwersja-i co dalej?
Bibliotekarz 2004 nr 4 s.8-10
1366.Kołodziejska J: Bibliotekarstwo w latach II Rzeczypospolitej
Bibliotekarz 1979 nr 2 s.29-35
1367.Kołodziejska J.: Kontakty bibliotekarskie polsko-czeskie w okresie walki o ustawę biblioteczną
Rocznik Biblioteki Narodowej 1967 nr s.31-44
1368.Kołodziejska J.: Przyszłość powiatowych bibliotek publicznych
Bibliotekarz 1999 nr 7-8 s.3-6
1369.Kołodziejska J.: Metodologia badań w zakresie bibliotekoznawstwa
Bibliotekarz 1975 nr 11-12 s.263-270
1370.Kompanowski-Zekin T.: Branża wydawniczo-księgarska w ostatniej dekadzie (1989-1999)
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 nr 4 s.113-132
1371.Komperda A: Biblioteka ucząca
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 5 (05) s.
1372.Komperda A.: Biblioteki polskie na stronach WWW
Sprawy Nauki 2000 nr 8 s.14-15 i 18-19
1373.Komperda A.: Biblioteka ucząca
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 5 s.
1374.Komza M.: Portret pisarza w książce - jego typy i funkcje
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1998 nr s.115-130
1375.Komza M.: Portret autora w książce - jego typy i funkcje
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1998 nr 21 s.115-130
1376.Komza M.: Portret autora w książce - jego typy i funkcje
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1998 nr s.115-130
1377.Komza M.: Książka w oczach XIX-wiecznych odbiorców
Rocznik Gdański 2001 nr 2 s.219-226
1378.Konarski K.: Indeks archiwalny - próba metody
Archeion (Warszawa) 1962 nr s.13-35
1379.Kondakov I. P.: La Bibliotheque nationale en URSS
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1966 nr 3 s.93-104
1380.Kondracki T.: Niefortunna reedycja. (Prace nad reedycją "Bibliografii historii polskiej" Ludwika Finkla w latach 1928-1939)
Kwartalnik Historyczny 1988 nr 2 s.149-171
1381.Koneczny F.K.: Wystawa we Lwowie w r. 1894. Literatura
Przegląd Polski (Kraków) 1895 nr 10 s.140-168
1382.Konieczna D.: Rola bibliotekarzy dziedzinowych w procesie edukacji
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 18 s.
1383.Konieczna D.: Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czasopiśmie "Literaria" w latach 1969-1999
Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 nr 1-2 s.137-145
1384.Konieczna D.: Nieformalne procesy komunikowania się naukowców
Zagadnienia Naukoznawstwa 1999 nr 1 s.65-72
1385.Konieczna D.: Automatyzacja i mechanizacja pracy w bibliotekach Wielkiej Brytanii
Przegląd Biblioteczny 1977 nr 4 s.313-317
1386.Konieczniak M.: O zmianie, reformie i górze lodowej słów parę
Biuletyn Informacyjny Vulcan 1998 nr s.
1387.Konikowski J.: ABC promocji on-line. Cz.1-5
Internet 1998 nr 8 s.
1388.Konno N., Nonaka I.: The Concept of 'Ba': Building a Foundation for Knowledge Creation
California Management Review 1998 nr 3 s.40-54
1389.Konopka J.: Zastosowanie UKD do organizacji księgozbioru w wolnym dostępie do półek (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej).
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 3 s.441-450
1390.Konopka M: Czytelnictwo rzemieślników lwowskich na przykładzie wypożyczeń w Bibliotece Stowarzyszenia "Gwiazda"
Roczniki Biblioteczne 1997 nr s.91-114
1391.Konopka M: Wypożyczenia powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego w bibliotece lwowskiej "Gwiazdy" w latach 1880-1883
Roczniki Biblioteczne 2001 nr s.215-226
1392.Konopnicki J: Pedagogiczna wartość świetlic szkolnych
Nauczanie i wychowanie 1966 nr 1 s.31
1393.Konstankiewicz M.: Wykaz ważniejszych resortowych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją: uzupełnienie i kontynuacja: część XVIII
Archiwista Polski 2005 nr 3 (39) s.49-62
1394.Konstankiewicz M.: Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją: uzupełnienie i kontynuacja: część XXI
Archiwista Polski 2006 nr 2 (42) s.53-64
1395.Kopp J. J.: Library consortia and information technology: the past, the present, the promise
Information Technology and Libraries 1998 nr 1 s.7-12
1396.Korbińska G.: XXXIII MTK w Warszawie
Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1988 nr 7-8 s.14
1397.Korczyńska-Dekacz M.: Tendencje rozwojowe polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w latach 1991-2005
Zagadnienia Informacji Naukowej 2006 nr 1 s.75-92
1398.Korczyńska-Derkacz M.: Państwowy Instytut Książki po 60 latach. Stan badań, problemy, pytania
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 3 s.341-353
1399.Korczyńska-Derkacz M.: Problematyka badań nad czasopiśmiennictwem naukowym
Roczniki Biblioteczne 1987 nr 2 s.281-303
1400.Kordinak T. S., Jarabek A. J., Meyer L. S.: "Library anxiety" and "computer anxiety": measures, validity, and research implications
Library & information science research 2001 nr 3 s.277-289
1401.Koredczuk B.: Polska bibliografia historycznoprawna. Początki, rozwój i stan obecny
Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2004 nr s.407-422
1402.Koredczuk B.: Gabriel Peignot o profesji bibliografa na kartach "Dictionnaire raisonné de bibliologie"
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1998 nr 21 s.147-156
1403.Koredczuk B.: Gabriel Étienne Peignot (1767-1849) - prekursor bibliologii francuskiej
Roczniki Biblioteczne 1996 nr 1-2 s.41-50
1404.Kornecka J.: Działalność Ireny Morsztynkiewiczowej w Zespole Historyczno-Pamiętnikarskim Stołecznego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Przegląd Biblioteczny 1987 nr 2 s.141-144
1405.Korniszewski F.: Organizacja informacji naukowej dla potrzeb nauczycieli i kadr kierowniczych w oświacie
Nowa Szkoła (Warszawa) 1974 nr 2 s.9-12
1406.Korpała J.: Przegląd polskich czasopism bibliotekarskich
Przegląd Biblioteczny 1977 nr 1 s.15-16
1407.Korpała J.: Słownik pracowników książki polskiej
Przegląd Biblioteczny 1975 nr 2 s.195-198
1408.Korpała J.: Bibliografie bibliografii
Przegląd Biblioteczny 1974 nr 1 s.79-84
1409.Korpała J.: Rewolucyjna bibliografia
Życie Literackie 1986 nr 42 s.12
1410.Korwitz U., Bauer B.: Deutsche Zentralbibliothek für Medizin
Medizin - Bibliothek - Information (Print) 2004 nr 1 s.56-59
1411.Korycińska-Huras A.: Analiza zawartości miesięcznika "Bibliotekarz"
Bibliotekarz 2005 nr 7-8 s.26-29
1412.Korzeniewska J.: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka a edukacja regionalna
Biblioteka w Szkole 2004 nr 12 s.4
1413.Kosiarski M.: Monopolista nie może żądać zbyt wiele
Rzeczpospolita (Warszawa. Online) 2007 nr s.
1414.Kosieliński S.: Zaprogramować informatyzację
Computerworld Polska Online 2003 nr 26 s.
1415.Kosińska U.: Dwudzieste szóste posiedzenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Normalizacja 1999 nr 11 s.20-23
1416.Kosman J.: Kodeks etyki bibliotekarskiej na Łotwie
Bibliotekarz 2002 nr 7-8 s.13-14
1417.Kosmanowa B.: Stan i perspektywy badań nad dziejami książki w Wielkopolsce
Studia o Książce 1988 nr s.55-78
1418.Kosmanowa B.: W służbie książki
Nowe Książki 1984 nr 5 s.116-117
1419.Kossakowski A.: Współpraca nauczyciela ze związkami młodzieży wiejskiej
Polska Oświata Pozaszkolna 1930 nr 6 s.300-301
1420.Kossonoga J.: Dzieło Adama Łysakowskiego
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.51-55
1421.Kostecki J.: Charakterystyka wybranych społecznych sytuacji komunikacji czytelniczej w polskiej kulturze drugiej połowie XIX wieku
Pamiętnik Literacki 1978 nr 4 s.99-138
1422.Kostecki M. J., Mreła K.: Zawłaszczanie nauki : refleksje nad amerykanizacją socjologii
Studia Socjologiczne 1980 nr s.185-207
1423.Koszutska H.: "Przyjaciółka" i jej kontakty z czytelnikami
Zeszyty Prasoznawcze 1964 nr 3 s.132-142
1424.Kościałkowski S.: Z dziejów ofiarności na rzecz nauki i nauczania na Litwie
Nauka Polska (Warszawa. 1918) 1925 nr s.292
1425.Kot D.: Bibliotekarski ruch stowarzyszeniowy
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 1997 nr 3 s.8-16
1426.Kot S: Kiever Knoten : restitution zweischen der Ukraine, Deutschland, Russland und Polen
Osteuropa 2006 nr 1-2 s.287-300
1427.Kotalska B: The RAMEAU/KABA Network: An Example of Multi-Lingual Cooperation
Slavic & East European information resources (Print) 2002 nr 2-3 s.149-156
1428.Kotalska B.: LCSH, RVM, RAMEAU, KABA - z doświadczeń współpracy nad językami haseł przedmiotowych
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 nr 3-4 s.279-286
1429.Kotalska B.: Proces tworzenia języka haseł przedmiotowych RAMEAU
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.13-23
1430.Kotalska B.: Opracowanie przedmiotowe dokumentów w Bibliotece Narodowej w Paryżu
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 3-4 s.237-244
1431.Kotarbiński J: Młoda Polska
Kurier Codzienny 1908 nr 331 s.
1432.Kotarbiński T.: Metodologia umiejętności praktycznych: pojęcia i zagadnienia
Projektowanie i Systemy nr s.11-21
1433.Kotlarek D., Kowalska B.: Bibliotekarz a stereotypy
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 10 s.
1434.Kotłowski T.: Ruch wydawniczy w Wielkopolsce w latach 1945-1980
Kronika Wielkopolski 1980 nr 2-3 s.214-235
1435.Kotyras D: Zarządzanie jakością informacji
Internet(Warszawa) 2003 nr 4 s.44-47
1436.Kotyras D: Wiarygodność serwisu internetowego
Internet(Warszawa) 2003 nr 2 s.42-45
1437.Kovacs DK: Elektronic publishing in libraries : introduction
Library Hi Tech 1999 nr 1 s.8-9
1438.Kowalczyk L.: Abecadło biznes planu
Businessman (Warszawa) 1994 nr 2 s.5-6
1439.Kowalec M., Nosal C.S.: Typ intelektu a reguły myślenia i poszukiwania informacji
Zagadnienia Naukoznawstwa 1989 nr 1 s.47-74
1440.Kowalewicz H.: Dodatki do katalogów inkunabułów i druków polskich XVI w. Biblioteki UAM w Poznaniu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1970 nr 9 s.164-220
1441.Kowalewska U., Górniak T.: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach polskich uczelni wyższych
Bibliotekarz 2003 nr 7-8 s.21-25
1442.Kowalska I., Zabielska-Helle A.: Działalność informacyjna w bibliotekach wyższych szkół ekonomicznych w Polsce
Roczniki Biblioteczne 1989 nr 1-2 s.252-
1443.Kowalska M.: Digitalizacja zasobów bibliotecznych - nowy przedmiot nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliotekarz 2003 nr 12 s.14-17
1444.Kowalska M.: Cyfrowa ochrona dorobku dokumentalnego ludzkości w programach i wytycznych Europejskiej Komisji Ochrony i Dostępu, IFLA i UNESCO
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 2 s.186-199
1445.Kowalska M.: Centrum Digitalizacyjne w Państwowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Getyndze i jego projekt "Gutenberg digital"
Bibliotekarz 2002 nr 7-8 s.11-13
1446.Kowalska M.: Retrospektywna digitalizacja w Monachijskim Centrum Digitalizacji ( Münchner Digitalisierungszentrum)
Bibliotekarz 2002 nr 1 s.17-19
1447.Kowalski J: Komputeryzacja bibliotek i budowa Systemu Bibliografii Regionalnej w województwie łódzkim
Bibliotekarz 2003 nr 3 s.13-15
1448.Kowalski J.: Bibliotekarz jest wychowawcą
Nowa Kultura (Warszawa. 1950) 1951 nr 12 s.
1449.Kowalski T.: Wprowadzenie do analizy struktury przemysłu nowych mediów
Studia Medioznawcze 2003 nr 3 s.22-30
1450.Kowalski T.: Mediamorfoza - rzecz o przyszłości mediów i mediach przyszłości w aspekcie konwergencji
Studia Medioznawcze 2001 nr 1 s.21-32
1451.Kowalski W: Sytuacja prawna poniemieckich zbiorów bibliotecznych w Polsce
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 1 s.17-23
1452.Kozaczuk T., Kubista M., Otrębska J.: Biblioteka Uniwersytetu w Trewirze - zintegrowana biblioteka szkoły wyzszej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1997 nr 1-2 s.55-63
1453.Koziara A., Drabek A.: Zasady licencjonowania elektronicznych źródeł informacji naukowej a systemy ochrony sieci komputerowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 5 (66) s.
1454.Kozielska A., Frankowicz M.: HERN. Higher Education Reform Network-Networking people, institutions and Ideas
Newsletter. International Relations Office Jagiellonian University 2004 nr 23 s.8-9
1455.Koziński M.: Nasi na obrzeżach
PC Kurier (Warszawa) 2001 nr 19 s.43-46
1456.Kozłowska A.: Bariery w dostępie i wykorzystaniu systemów informacyjnych
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1997 nr 7 s.107-114
1457.Kozłowska A.: Obraz von Goyena jest w Gdańsku
Gazeta Wyborcza 2006 nr 36 s.11
1458.Koźmiński AK: Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy i gospodarki
Prakseologia 2004 nr 141 s.373-389
1459.Krajewska-Tartakowska B.: Prace nad "Słownikiem polskich towarzystw naukowych"
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1992 nr 2 s.217-218
1460.Krakowska M., Pindlowa W.: Badania statystyczno-analityczne czasopism polskich z zakresu informacji naukowej
Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 nr 1-2 s.103-111
1461.Krasnodębski Z.: Zmiana klimatu
Rzeczpospolita (Warszawa) 2004 nr 62 s.A5, A7
1462.Kroll B.: Sporządzanie podstawowych systematycznych archiwalnych pomocy informacyjnych do najnowszych materiałów archiwalnych. Rozważania i propozycje
Archeion (Warszawa) 1984 nr s.64
1463.Kroll B.: Charakterystyka i perspektywy tradycyjnego archiwalnego sytemu wyszukiwania informacji
Archeion (Warszawa) 1977 nr s.61-84
1464.Kronman-Czajka W.: Charakterystyka polskiego piśmiennictwa z zakresu działalności informacyjnej bibliotek 1946-1970
Przegląd Biblioteczny 1973 nr 1-2 s.
1465.Kruczkowski T.: Czego chcemy od Macierzy
Rzeczpospolita (Warszawa) 2002 nr 102 s.A-6
1466.Krzaczkowska D.: Biblioterapia jako jedna z metod procesu rewalidacyjnego osób niepełnosprawnych
Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski 2003 nr 1 s.43-39
1467.Krzysztofek K.: Algorytmiczne społeczeństwo cz. II
Computerworld Polska Online 2004 nr 19 s.34-37
1468.Krzysztofek K.: Jaka polityka kulturalna w epoce globalizacji i mediów elektronicznych?
Kultura Współczesna 2005 nr 1 (43) s.5-18
1469.Krzysztoszek K.: Komunikowanie się międzykulturalne a prawo dyfuzji
Przekazy i Opinie 1980 nr 2 s.
1470.Krzyżaniak P., Piotrowicz A.: Współpraca Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu z Wielkopolską Izbą Lekarską w zakresie dydaktyki podyplomowej
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 364 s.79-83
1471.Krzyżaniak P., Piotrowicz A.: Współpraca Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu z Wielkopolską Izbą Lekarską w zakresie dydaktyki podyplomowej
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 364 s.79-83
1472.Krzyżaniak P., Piotrowicz A., Grządzielewska E.: Koncepcja krajowego systemu elektronicznej dystrybucji kopii dokumentów dla środowiska medycznego
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 365 s.73-85
1473.Kukurowska Z: Czasopisma, bazy danych a wypożyczenia międzybiblioteczne w Bibliotece Głównej ATR w Bydgoszczy
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 1(52) s.
1474.Kukurowska Z: Sieć bibliotek wydziałowych i instytutowych jako część systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2003 nr 1 (41) s.41-45
1475.Kulczykowski M: Do kogo należą polskie obrazy zagrabione przez Hitlera
Art and Business 1998 nr 11 s.18
1476.Kuliczkowska K.: W obrazkowym mikroświecie
Literatura na Świecie 1974 nr 8 s.238
1477.Kulikowski J. L.: Człowiek i infosfera
Problemy 1978 nr 3(384) s.2-6
1478.Kurek-Kokocińska S.: O metodologię badań porównawczych czasopism bibliotekoznawczych informacyjnych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 s.53-59
1479.Kurek-Kokocińska S.: Heurystyka informacyjna: modus faciendi w procesie wyszukiwania informacji
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2005 nr 12 s.143-152
1480.Kurek-Kokocińska S.: Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 2 s.43-63
1481.Kurek-Kokocińska S.: Związki języka naturalnego i języków informacyjno-wyszukiwawczych - na przykładzie języka haseł przedmiotowych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 1 (83) s.46-64
1482.Kurek-Kokocińska S.: Warszawska szkoła teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 3-4 s.269-277
1483.Kurkowska E.: Edukacja informacyjna a rozwój społeczeństwa wiedzy
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2005 nr 2 s.49-53
1484.Kurkowska E. J.: Alfabetyzacja informacyjna w formie e-learningu w wybranych europejskich bibliotekach akademickich
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2009 nr 4 s.
1485.Lacey F., Jesson J.: How to do (or not to do) a critical literature review
Pharmacy education (Print) 2006 nr 2 s.139-148
1486.Lacko R.: Škultétyho tlačiareň v Banskej Bystrici
Kniha 1975 nr s.70-75
1487.Lacroix S.: La presse pour enfants en France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1956 nr 2 s.102-119
1488.Lagoze C., Doerr M., Hunter J.: Towards a Core Ontology for Information Integration
JoDI. Journal of digital information 2002 nr 1 s.
1489.Lakos A., Gray C.: Personalized library portals as an organizational culture change agent
Information Technology and Libraries 2000 nr 4 s.169-174
1490.Lalou A.: Une base de données sur les manuscrits enluminés des bibliotheques : collaboration entre chercheurs et bibliothécaires
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 4 s.38-42
1491.Lambert-Lanning A., Watson L., Evans M. F.: Integrating medical informatics into the undegraduate curriculum
Bibliotheca Medica Canadiana 2000 nr s.
1492.Landwirth TK, Dorsch JL: Document needs in a rural GRATEFUL MED outreach project
Bulletin of Medical Library Association 1994 nr 4 s.357-362
1493.Lanota A.: O "Przyjaciółce"
Odrodzenie (Lublin) 1950 nr 1 s.10
1494.Lassila O., Berners-Lee T., Hendler J.: The Semantic Web
Scientific American 2001 nr 501 s.35-43
1495.Latham D., Gross M.: Attaining information literacy: an investigation of the relationship between skill level, self-estimates, and library anxiety
Library & information science research 2007 nr 3 s.332-353
1496.Lavagnino M. B.: Networking and the role oj the academic systems librarian : an evolutionary perspective
College & research libraries 1997 nr 3 s.217-231
1497.Lawson J., Kostrewski B, Oppenheim C.: A bibliometric study on a new subject field : energy analysis
Scientometrics 1980 nr 3 s.227-237
1498.Lecoq A. M.: La "Citta festeggiante". Les fetes publiques au XV et XVI siecles
Revue de l'Art. 1976 nr 33 s.91
1499.Lee O.: Psychological barrier to maintaning knowledge management systems
Cyberpsychology & Behavior 2006 nr 3 s.367-368
1500.LeFevre J., Dixon P.: Do written instructions need examples?
Cognition and Instruction 1986 nr 1 s.1-30
1501.Lenartowicz M.: Hasło opisu bibliograficznego
Przegląd Biblioteczny 1999 nr 3-4 s.33-45
1502.Lenartowicz M.: Zagadnienia retrokonwersji katalogów bibliotecznych w Polsce
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 4 s.259-263
1503.Lenartowicz M.: Wybór hasła korporatywnego w katalogu alfabetycznym
Poradnik Bibliotekarza 1986 nr 2 s.25-26
1504.Lenartowicz M.: O haśle korporatywnym niemal wszystko
Przegląd Biblioteczny 1986 nr 1 s.5-23
1505.Lenoir M.: L'informatisation de la bibliotheque de l'Université de Saint-Etienne
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 4 s.20-26
1506.Levery F., Picot G., Déribéré-Desgardes M. L.: Une Expérience de sélection automatique de documentation
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1962 nr 4 s.185-205
1507.Lévy-Bruhl O. J.: Enquete sur les gouts de lecture des adolescents par le nouveau test de catalogue
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1960 nr 9 s.321-366
1508.Lewandowicz G.: Biblioteki publiczne w wybranych krajach Europy Zachodniej
Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 9 s.7-11
1509.Lewandowicz G.: Biblioteki Publiczne w Hiszpanii
Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 10 s.5-9
1510.Lewandowicz G., Górska E.: W drodze do unowocześnienia polskich bibliotek publicznych
Bibliotekarz 2004 nr 5 s.3-7
1511.Lewandowski J.: Biblioteka SGGW w nowym gmachu
Przegląd Biblioteczny 1999 nr 1-2 s.53-57
1512.Lisowski M.: Knigowiedienije, jego priedmiet i zadaczi: Księgoznawstwo - przedmiot i zadania
Studia o Książce 1974 nr s.196-201
1513.Loarer P. Le: Informatique et bibliothécaires : quelques réflexions
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1982 nr 10 s.539-543
1514.Loarer P. Le: Lecteurs et livres électroniques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 6 s.24-36
1515.Loch K: Biblioteki Pedagogiczne a czytelnictwo nauczycieli
Bibliotekarz nr 6 s.12-14
1516.Lompa J: Krótki rys piśmiennictwa polskiego na Śląsku
Dziennik Górnośląski 1849 nr s.
1517.Loney T., Bellefontaine A.: TQM training : The library service challenge
Journal of Library Administration 1993 nr 1-2 s.85-95
1518.Lont M., Feret B.: Uczestnictwo bibliotek Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej w katalogu centralnym NUKAT
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.253-261
1519.Loo R.: The Delphi Method: a powerful tool for strategic management
Policing (Bradford) 2002 nr 4 s.762-769
1520.Lopes M. I.: The UDC in Portugal : background and prospects
Extensions and corrections to the UDC (English ed.) 1995 nr s.81-82
1521.Lord M.: Where have all the librarians gone?
U.S.News Online 2000 nr s.
1522.Lorie R.: A Project on Preservation of Digital Data, RLG
RLG diginews 2001 nr 5 s.
1523.Lorie R.: Preserving Digital Information. An Alternative to Full Emulation
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 2001 nr 48 s.205-209
1524.Lu J. C., Porter A. L., Kongthon A.: Research profiling: improving the literature review
Scientometrics (Print) 2002 nr 3 s.351-370
1525.Lundbom H.: Jag är ingen bokvagnschaufför!
Biblioteksbladet 1997 nr 10 s.3-4
1526.Lupovici C.: La conversion rétrospective des catalogues
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 1 s.25-31
1527.Lupovici C.: Le périodique électronique
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1995 nr 2 s.32-37
1528.Lusk E. J., Armstrong J. S.: Retum postage in mail surveys
Public opinion quarterly 1988 nr 51 s.233-248
1529.Lust J, Hoogewoud F: Restitution of books of Dutch, Belgian and French origin : symbol of a symbol
Spoils of War 1996 nr 3 s.61-62
1530.Łagowski B.: Umarło w życiu, żyje w polityce
Przegląd (Warszawa. 1999) 2007 nr 33 s.15
1531.Ławrynowicz R.: Warmińsko-mazurska droga do współpracy bibliotek publicznych
Bibliotekarz 2002 nr 12 s.11-16
1532.Łobejko S: Systemy informacyjne w procesie zarządzania wiedzą
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej 2003 nr 85 s.65-108
1533.Łoś L.: Wymiana zagraniczna wydawnictw naukowych niektóre aspekty jej efektywności w PAN
Nauka Polska (Warszawa. 1918) 1968 nr 1 s.77-91
1534.Łoś L.: Wywiad z drem Leonem Łosiem
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.121-141
1535.Łozowska A., Grzelak-Rozenberg A.: Nowe nośniki informacji czyli dokąd zmierzamy
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1999 nr 3 s.17-21
1536.Łunio K.: Program PLACCAI w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach
Bibliotekarz 2000 nr 1 s.17-19
1537.Łysakowski A.: Określenie bibliografii
Biuletyn Instytutu Bibliograficznego 1950 nr 2 s.15-43
1538.Łysakowski A.: Przedmowa
Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce 1947 nr 1 s.1-2
1539.Łysakowski A.: Traktat
Bibliotekarz 1935 nr 4-6 s.70-71
1540.Łysakowski A.: Jak powstaje książka i jak umiera
Przegląd Oświatowy 1929 nr 6 s.169-173
1541.Łysakowski A.: Polska służba bibliograficzno-dokumentacyjna
Biuletyn Instytutu Bibliograficznego 1950 nr 1 s.1-13
1542.Łysakowski A.: Pierwsze wieści o Państwowym Instytucie Książki
Bibliotekarz 1946 nr 11-12 s.226-229
1543.Łysakowski A.: Państwowy Instytut Książki : komunikaty PIK
Bibliotekarz 1949 nr 1-2 s.33-36
1544.Machowska KM, Goćkowski J: Wiedza i informacja w nowoczesnym społeczeństwie - przyczynek do dyskusji o społeczeństwie wiedzy
Nauka i szkolnictwo wyższe 2003 nr 2 s.88-108
1545.Macrae C. N., Grifflths R. J., Hewstone M.: Processing load and memory for stereotype based information
European journal of social psychology 1993 nr 1 s.77-87
1546.Magliano C., Pindeo I., Fabian C.: Consortium of European Research Libraries e il progetto europeo CoBRA/UNIMARC: due esperienze di cooperazione
Bollettino AIB 1997 nr 2 s.193-206
1547.Magoń G., Twardowski-Mędrek I.: Dostęp do Polskich Norm
Monitor Prawniczy 2003 nr s.
1548.Maj J., Howorka B.: Wokół projektu ustawy o bibliotekach
Bibliotekarz 1994 nr 10 s.5-7
1549.Majkowska-Aleksiewicz A: Kilka uwag na marginesie dziejów drukarstwa w Galicji w pierwszej połowie XIX w
Roczniki Biblioteczne 1988 nr 2 s.99-117
1550.Majkowska-Aleksiewicz A: Działalność cenzury austriackiej we Lwowie w pierwszej połowie XIX w.
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 2000 nr 23 s.7-36
1551.Majkowska-Aleksiewicz A.: Rola książki w kształtowaniu więzi międzyzaborowej w pierwszej połowie XIX w.
Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1995 nr s.75-89
1552.Makowski E., Ziołek J.: Wydawnictwo Poznańskie w latach 1956-1966
Rocznik Biblioteki Narodowej 1967 nr s.211-239
1553.Malhorta Y: Knowledge management for e-business performance : advancing information strategy to "Internet time"
Information Strategy 2000 nr 16 s.5-16
1554.Malinowska E.: Wybrane zagadnienia automatyzacji bibliotek na przykładzie Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie oraz Biblioteki Narodowej w Paryżu
Rocznik Biblioteki Narodowej 1986 nr s.45-52
1555.Malinowski M.: Blogi, blogomania, blogosfera
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2007 nr 7 s.
1556.Malinowski M.: Prasa wałbrzyska w latach 1945-1954
Kronika Wałbrzyska 1989 nr s.49-77
1557.Maliszewska-Nienartowicz J.: Programy ochrony konsumenta w prawie Wspólnot Europejskich
Studia Europejskie 2003 nr 4 s.
1558.Mamadouth V.: Dealing with multilingualism in the European Union : cultural theory rationalities and language policies
Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practices nr 3 s.327-345
1559.Marchionini G.: Information seeking in electronic encyclopedias
Machine-mediated learning 1989 nr 3 s.211-226
1560.Marchionini G. N.: Information seeking in electronic encyclopedias
Machine-mediated learning 1989 nr 3 s.211-226
1561.Marchionini G., Barlow D.: Extending retrieval strategies to networked environments: old ways, new ways, and a critical look at WAIS
Journal of American Society for Information Science 1994 nr 8 s.561-564
1562.Marcinkowski P.: Czy bibliotekarz zna język czytelnika?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 4 (65) s.
1563.Marszakowa-Szajkiewicz I.: Metoda analizy leksykalnej w informacji naukowej
Studia Bibliologiczne 2000 nr s.207-214
1564.Marszakowa-Szajkiewicz I.: The standard Impact Factor as an evaluation tool od science fields and scientific journals
Scientometrics (Print) 1996 nr 2 s.181-190
1565.Marszakowa-Szajkiewicz I.: The standard Impact Factor as an evaluation tool od science fields and scientific journals
Scientometrics (Print) 1996 nr s.283-290
1566.Martin H. J., Nicholas D.: Assessing information needs: case study of journalist
Aslib proceedings 1997 nr 2 s.43-52
1567.Martynov S: Trofejnye knigi : zapozdaloe vozvraščenie dolgov
Nezavisimaja gazeta 1992 nr s.
1568.Marydee O.: Intro to open access : The public library of science
Econtent 2003 nr 10 s.11
1569.Masson A.: La "Librairie" du chapitre de Noyon et architecture des bibliotheques françaises á la fin du Moyen âge
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1957 nr 2 s.95-111
1570.Masson A.: Les Themes de décoration des bibliotheques du XVIe au XVIIIe siecle
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1961 nr 2 s.45-57
1571.Matray L., Braouezec P., Deloule M.: Bibliotheque et citoyenneté
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 5 s.62-65
1572.Matuszewski S., Derfert-Wolf L., Tomczak E.: Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 6 s.
1573.Mayenowa M. R.: Teoria literatury
Rocznik Literacki 1958 nr s.201-207
1574.Mayol Fernández C., Mana Terré T.: Les bibliotheques publiques en Espagne
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 6 s.73-79
1575.McCulloch W. S., Pitts W.: A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity
Bulletin of mathematical biophysics 1943 nr 5 s.115-133
1576.McDermott R.: Why Information Technology Inspires But Cannot Deliver Knowledge Management
California Management Review 1999 nr 4 s.103-117
1577.McFadden A. B., Hirson A.: Hanging together to avoid hanging separately: opportunities for academic libraries and consortia
Information Technology and Libraries 1998 nr 1 s.36-44
1578.McFadden A., Hirson A., Hisron B.: Hanging together to avoid hanging separately: opportunities for academic libraries and consortia
Information Technology and Libraries 1998 nr 1 s.36-44
1579.McGowan J, Homan J: The Medical Library Association : Promoting new roles for health information professionals
Journal of the Medical Library Association 2002 nr 1 s.80-85
1580.McKibbon A. K.: Systematic reviews and librarians
Library Trends 2006 nr 1 s.202-215
1581.Medoń-Wosz A.: Omówienie badania ankietowego użytkowników Oddziału Informacji Naukowej BG AE w Krakowie
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 nr 23 s.
1582.Medyńska M., Prokowska T.: Regionalizm w bibliotece szkolnej
Biblioteka w Szkole 1999 nr 11 s.26
1583.Mellar H., Potter J.: Identifying teachers' training needs
Journal of Information Technology for Teacher Education 2000 nr 1 s.23- 36
1584.Mellon C.: Library anxiety: A grounded theory and its development
College & research libraries 1986 nr 47 s.160-165
1585.Mellon C. A.: Attitudes: the forgotten dimension in library instruction
Library journal 1988 nr 1 s.137-139
1586.Mellon C. A.: Library anxiety a grounded theory and its development
College & research libraries 1986 nr 2 s.160-165
1587.Melot M.: Les nouveax enjeux de la normalisation
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 5 s.10-12
1588.Melot M.: Les temps des images
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 5 s.15-21
1589.Melot M.: Le Conseil supérieur des bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1990 nr 5 s.90-96
1590.Melton M.: The modern M.L.S. degree Library schools are turning out webmasters
U.S.News Online nr s.
1591.Melzer-Lena B., Dammler A., Hansen O.: Kids und Werbung
Marketing journal (Logos) 1997 nr 5 s.314-317
1592.Mendykowa A.: Studium Bibliotekoznawstwa dla Pracujących w Uniwersytecie Wrocławskim 1956-1967
Roczniki Biblioteczne 1967 nr 3-4 s.483-521
1593.Mérigot G.: Du document a l'information. L'évolution des services documentaires a la Documentation française
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1990 nr 3 s.217-223
1594.Michałowska-Gorywoda K.: Służby lingwistyczne Unii Europejskiej
Studia Europejskie 2001 nr 3 s.81-98
1595.Michelowa I.: Jak zaczynaliśmy
Przyjaciółka (Warszawa) 1978 nr 12 s.2-3
1596.Migoń K: Stanisław Jerzy Gruczyński 1937-1983
Roczniki Biblioteczne 1984 nr 1-2 s.478-484
1597.Migoń K.: Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen Neuzeit, Hrsg. R. Wittmann,Wiesbaden : in Kommision bei Otto Harnassoutz 1985, 313 s. (Wolfenbütteler Schriften zur geschichte des Buchwesens. Bd. 10 )
Studia o Książce 1986 nr s.369
1598.Migoń K.: Księgoznawstwo ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym
Studia o Książce 1970 nr s.25-50
1599.Migoń K.: Pastor G. B. Schraff, jego księgozbiór i czasopismo
Roczniki Biblioteczne 1989 nr 1-2 s.41-51
1600.Migoń K.: Leon Bykowski
Čitatel`(Martin) 1972 nr 4 s.144-145
1601.Migoń K.: Nowe modele i nowe osiągnięcia współczesnej historiografii książki
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1988 nr s.221-239
1602.Migoń K.: Krzysztof Pilarczyk: Leksykon drukarzy książek hebrajskich w Polsce.
Studia Judaistyczne 2004 nr 2 s.365-369
1603.Migoń K.: Gutenberg Jahrbuch 1996-1997, Bd 71-72, ISBN 3-7755 1996-3
Roczniki Biblioteczne 1997 nr s.178-181
1604.Migoń K.: O nazwie dyscypliny, którą uprawiamy
Przegląd Biblioteczny 1993 nr 1-2 s.109-113
1605.Migoń K.: Jan Pirożyński (7 III 1936-8 X 2004)
Roczniki Biblioteczne 2004 nr s.221-225
1606.Migoń K.: Gutenberg Jahrbuch, 1998-2003, Bd. 73-78. ISSN 0072-9094
Roczniki Biblioteczne 2003 nr s.208-213
1607.Migoń K.: Bibliologia - nauka o kulturze książki
Nauka 2005 nr 2 s.49-57
1608.Migoń K.: Nowicki A.: Człowiek w świecie dzieł. Warszawa 1974. Recenzja
Studia o Książce 1976 nr s.167-171
1609.Migoń K.: O badaniach bibliologicznych w USA
Rocznik Biblioteki Narodowej 1979 nr s.349-363
1610.Mikołajczak Z.: Turystyka we współczesnej prasie polskiej
Rocznik Dydaktyczny 1998 nr s.118-130
1611.Mikołajczak Z.: Rola prasy turystycznej w kraju socjalistycznym: na przykładzie tygodnika "Światowid"
Zeszyty Prasoznawcze 1967 nr 3 (33) s.87-91
1612.Mikołajczuk Ł.: Czasopisma i literatura zawodowa w ocenie młodych bibliotekarzy
Bibliotekarz 2007 nr 2 s.10-13
1613.Mikołajczyk U.: W Mińsku powstają polskie biblioteki
Biuletyn Informacyjny PAP 1997 nr s.
1614.Mikos M.: Nowy system normalizacji
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 1 s.35-39
1615.Mikos Z.: Nowy system normalizacji
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 1 s.35-39
1616.Miodońska B.: Renesansowe portrety biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie
Rocznik Krakowski 1961 nr s.3-36
1617.Misic M. M., Johnson K. L.: Benchmarking: a tool for Web site evaluation and improvement
Internet research 1999 nr 5 s.383-392
1618.Mizrachi D., Shoham S.: Library anxiety among undergraduates: a study of Israeli B.Ed Students
The Journal of academic librarianship 2001 nr 4 s.305-319
1619.Mizzaro S.: Relevance : the whole history
Journal of the American Society for Information Science 1997 nr 9 s.810-832
1620.Młodkowski P.: Programy do samodzielnej nauki w zbiorach Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003 nr s.
1621.Młodożeniec W. M., Gorol A , Biegaj T.: Analiza głównych kierunków badań w dziedzinie metali nieżelaznych
Rudy i Metale Nieżelazne 1999 nr 3 s.120-130
1622.Młodzka-Stybel A.: Tezaurusy z dziedziny bezpieczeństwa pracy
Bezpieczeństwo Pracy 2006 nr 4 s.11-13
1623.Mocydlarz M.: Kierunki rozwoju naukowej biblioteki akademickiej od klasycznej, przez zautomatyzowana, polimedialna, elektroniczna, cyfrowa az do wirtualnej
Horyzonty 2000 nr 2 s.
1624.Modigh B.: From lending library to public meeting place
Scandinavian public library quarterly 2001 nr 3 s.4-5
1625.Moed H. F., Bruin De R. E., Leeuven Van T. N.: New bibliometric tools for the assessment of national research performance: data description, overview of indicators and first applications
Scientometrics (Print) 1995 nr 3 s.381-422
1626.Moese H: O heurystyce w logice i filozofii
Ruch Filozoficznny 1972 nr 2 s.183-188
1627.Mok M., Phelps R.: Managing the risks of intranet implementation : an empirical study of user satisfaction
Journal of Information Technology 1999 nr s.39-52
1628.Moliner I.: Droit de l'information
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 3 s.70-72
1629.Molsdorf W.: Mittelalterliche Formschnittdarstellungen des Apostolischen Glaubensbekenntnisses
Zentralblatt für Bibliothekswesen 1906 nr s.452-456
1630.Molsdorf W.: Einblattdrucke der Königlichen und Universitäts-Bibliothek Breslau. Die infolgende beschriebenen Blätter sind sämtlich in Einbänden von Handschriften und Inkunabeln gefunden worden
Zentralblatt für Bibliothekswesen 1905 nr 12 s.565-566
1631.Molsdorf W.: Einige in Handschriften der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau gefundene Schrottblätter und Holzschnitte des 15. Jahrhunderts
Zentralblatt für Bibliothekswesen 1904 nr s.550-556
1632.Molsdorf W.: Das Schweisstuch der Veronika. Zu einem Schrottblatt der Breslauer Universitäts- Bibliothek
Schlesische Monatshefte 1925 nr 2 s.278-281
1633.Molsdorf W.: Zu den Anfängen des Holzschnitts in Schlesien
Schlesische Monatshefte 1926 nr s.231
1634.Monastersky R.: Liczba, która paraliżuje naukę. Impact factor - kiedyś prosta metoda tworzenia rankingów czasopism naukowych, dziś bezwzględne kryterium zatrudniania i przyznawania grantów
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 3 s.
1635.Montbrun F., Dauffau A. M.: La formation documentaire dans les bibliotheques universitaires canadiennes
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1995 nr 1 s.8-22
1636.Moratinos Johnston S.: Multilingualism and EU enlargement
Terminologie et Traduction 2000 nr 3 s.5-70
1637.Morawski M.: Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy
Przegląd Organizacji 2003 nr 1 s.17-20
1638.Morawski R., Chojnacki P.: Digitalizacja i opracowanie fotografii z zasobu IPN w systemie ZEUS
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 2008 nr s.39-47
1639.Morbitzer J.: O potrzebie edukacji medialnej
Wychowawca (Kraków) 2009 nr 9 s.5-7
1640.Morgan EL.: Elektronnyje knigi, biblioteki i prawo sobstwennosti
Naučnye i tehničeskie biblioteki 2001 nr 8 s.27-35
1641.Morin N.: Contenus et services des sites web des bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 4 s.9-13
1642.Moroz B.: Jak pomóc kobiecie pracującej
Nasze Problemy 1975 nr 3 s.29
1643.Morris C.: Submitting to Search Engines? Read this first:
Web Developer's Journal nr s.
1644.Morris C.: Promoting Your Web Site
Web Developer's Journal nr s.
1645.Morrison H.: Evidence based librarianship and open access
Evidence based library & information practice nr 2 s.46-50
1646.Morrogh E.: Information Architecture: From Craft to Profession
Boxes and Arrows 2002 nr s.
1647.Morsztynkiewiczowa I: Zagadnienia statystyki bibliotecznej na forum międzynarodowym
Przegląd Biblioteczny 1972 nr 2 s.196-200
1648.Morsztynkiewiczowa I.: Biblioteka b. Ministerstwa WRiOP w Londynie
Bibliotekarz 1946 nr 6-7 s.157
1649.Moser J.: Matematyczna Baza Danych Math.SciNet
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 2 s.15-24
1650.Moser J.: Matematyczne bazy danych : Zentralblatt MATH, MATHDI, MPRESS
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 3 s.15-25
1651.Mosidse J, Kolasa I: A splendid gesture. Chronology of a restitution. Part 1-2
Spoils of War 1996 nr 3 s.53-58
1652.Moss N., Ford N., Miller D.: Web search strategies and retrieval efectiveness: an empirical study
Journal of Documentation 2002 nr 1 s.30-48
1653.Mossman K.: Serving the niche: vieving libraries through Chris Anderson's long tail lens
Library journal (1976) 2006 nr 7 s.
1654.Mostowicz E., Grzecznowska A., Balińska M.: Informacja biznesowa w wybranych krajach Europy Wschodniej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 1-2 s.
1655.Moszczyńska-Pętkowska Z.: Seria Formaty. Kartoteki
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.299-304
1656.Moszczyńska-Pętkowska Z.: Konwersja katalogów Biblioteki Sejmowej
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 4 s.323-336
1657.Moszyński K.: Ewolucjonizm krytyczny na tle innych kierunków w etnologii
Lud 1952 nr 39 s.
1658.Motycka A.: Nauka a teoria chaosu
Zagadnienia Naukoznawstwa 1994 nr 1-4 s.33-44
1659.Mount E.: Communication barriers and the reference question
Special Libraries 1966 nr 57 s.575-578
1660.Moureau M.: Problemes posés par la structure d'un thesaurus, exemple d'un systeme a facettes
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1968 nr 5 s.201-210
1661.Moyo L. M.: Collections on the Web: some access and navigation issues
Library Collections, Acquisitions, & Technical Services (Online) 2002 nr 1 s.47-59
1662.Mroczek R., Budkiewicz E.: Marketingowa rola wystaw - bibliotekarstwo aktywne
Bibliotekarz 1995 nr 11 s.15-
1663.Mroczkowska A: Potencjał techniczny i technologiczny Karkonowskich Zakładów Papierniczych
Przegląd Papierniczy 1986 nr 6 s.209-210
1664.Muszkowski J.: Dokumentacja i dokumentologia
Życie Nauki 1947 nr 9-10 s.215-217
1665.Nadvornik M.: Necolik poznamek ke zpracovani drobnych tisku
Knihovnik (Praha) 1960 nr 9 s.270-276
1666.Nagłowski W.: "Przyjaciółka" w kolorowej kreacji
Nasze Problemy 1976 nr 9 s.28-29
1667.Nahotko M.: OPAC biblioteczny i portal internetowy - podobieństwa i różnice
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.6
1668.Nahotko M.: Licencjonowane udostępnianie wartości intelektualnych w Internecie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 6(46) s.
1669.Nahotko M.: Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) - model opracowania zbiorów bibliotecznych IFLA
Bibliotekarz 2001 nr 1 s.13-16
1670.Nahotko M.: RDF jako narzędzie uporządkowania zasobów internetowych
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 2 s.3-6
1671.Nahotko M.: Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 4 (74) s.
1672.Nahotko M.: Cyfrowa najmłodsza siostra bibliotek
Konspekt 2004 nr 19 s.
1673.Nahotko M.: Semantyczny Web i jego ontologie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 9-49 s.
1674.Nahotko M.: Metadane dla czasopism elektronicznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 1 s.
1675.Nahotko M.: Metadane
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 6(14) s.
1676.Nahotko M.: Ogólnopolska współpraca bibliotek technicznych w tworzeniu klasyfikacji opartej na UKD
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 6 (24) s.
1677.Nahotko M.: Stare i nowe standardy opisu dokumentów elektronicznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 4 (33) s.
1678.Nahotko M.: Metadane - sposób na uporządkowanie Internetu
Bibliotekarz 2000 nr 7-8 s.11-17
1679.Nahotko M.: Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 1 s.7-28
1680.Nasiłowska M.: Integracja kartotek haseł wzorcowych NUKAT
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.215-221
1681.Nasiłowska M.: Integracja kartotek haseł wzorcowych NUKAT
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 4 s.215-221
1682.Nawrocki S.: Zastosowanie kart dokumentacyjnych w archiwach
Archeion (Warszawa) 1980 nr s.22
1683.Nawrocki S.: Zagadnienie opracowania tezaurusa archiwistyki
Archeion (Warszawa) 1976 nr s.9-25
1684.Naylor B.: L'Everest sans oxygene : l'informatisation des bibliotheques en Grande-Bretagne
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1987 nr 2 s.100-108
1685.Nederhof A. J., Zwaan RA: Quality judgements of journals as indicators of research performance in the humanities and the social and behavioral sciences
Journal of American Society for Information Science 1991 nr 5 s.332-340
1686.Nelson R.: The Future of Library Service
Interface (Chicago) 2005 nr 4 s.
1687.Nesbeitt S., Gordon R. S.: Who we are, where we' re going : a report from the front
LJ, Library journal 1999 nr 9 s.36-39
1688.Nestorowicz E.: E-learning i szkolenia tradycyjne - usługi komplementarne czy substytucyjne?
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2004 nr 179 s.259-265
1689.Neuroth H., Dobratz S.: Nestor: Network of Expertise in Long-term Storage of Digital Resources: a Digital Preservation Initative for Germany
D-Lib magazine 2002 nr 4 s.
1690.Nicholas D.: Analiza potrzeb informacyjnych w dobie Internetu
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 2 s.21-29
1691.Nicholas D.: The information needs interview: a long way from library-u-statistics
Education for information 1997 nr 4 s.343-350
1692.Nicholson S.: The Bibliomining Process: Data Warehousing and Data Mining for Library Decision Making
Information Technology and Libraries 2003 nr s.146-151
1693.Nicholson S.: Raising reliability of web search tool research through replication and chaos theory
Journal of the American Society for Information Science 2000 nr 51 s.724-729
1694.Nicole-Genty G.: Les classifications médicales
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1968 nr 7 s.289-314
1695.Nieborski J.: Z kraju
Głos 1889 nr 30 s.381
1696.Niechoda Z.: Dwudzieste piąte Zgromadzenie Ogólne CEN
Normalizacja 2000 nr 2 s.18-23
1697.Niechoda Z.: Normalizacja na XXI wiek. Sprostać nowym wyzwaniom
Normalizacja 1999 nr 8 s.7-9
1698.Niedocha Z.: Porozumienie z ETSI
Normalizacja 1995 nr 3 s.6
1699.Niemczynowska J.: Wspomnienia i realia
Słowo Ojczyste 2000 nr 9-10 s.8
1700.Niskich J. A., Pasztelaniec-Jarzyńska J., Holender W.: Kompromisowa koncepcja Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT
Bibliotekarz 2000 nr 10 s.3
1701.Noël E.: Sélectionner des sites Internet
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 1 s.96-104
1702.Noordermeer T., Steenbakkers J., Werf-Davelaar Van Der T.: Electronic Library Developments in Netherlands
LIBER Quarterly 1998 nr 8 s.57-80
1703.Nora P: Czas pamięci
Nowa Res Publica 2001 nr 7 s.37-43
1704.Norblin E., Travis T.A.: Testing the Competition: usability of commercial information sites compared with academic library web sites
College & research libraries 2002 nr 8 s.433-448
1705.Nordile R., Audunson R.: Information literacy: the case or non-case of Norway?
Library Review 2003 nr 7 s.319-325
1706.Nordin G.: Läkning genom läsning
PsykologTidningen 1995 nr 23-24 s.4-7
1707.Nortier M.: Le Pret entre les bibliotheques en France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1965 nr 4 s.119-131
1708.Nosal C.: Przetwarzanie informacji w procesie myślenia twórczego
Przegląd Psychologiczny 1971 nr 22 s.51-65
1709.Nováková M.: Dvojí jubileum české bibliografie
Naše řeč 1983 nr s.142-145
1710.Nowak A.: Bibliografia
Przegląd Biblioteczny 1983 nr 2-3 s.219-232
1711.Nowak E. J.: Jeszcze o informacji w formie elektronicznej na przykładzie Biblioteki Głównej UMK w Toruniu
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1998 nr 1 s.19-23
1712.Nowak E. J.: Wykorzystywanie nowych źródeł informacji w bibliotece uniwersyteckiej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1997 nr 4 s.7-13
1713.Nowak E. J.: Wykorzystanie nowych źródeł informacji w Bibliotece Uniwersyteckiej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1997 nr 4 s.7-13
1714.Nowak E.P.: Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku
Zagadnienia Informacji Naukowej 2006 nr 1 s.51-63
1715.Nowak J.: Źródła informacji w służbie społecznościom lokalnym. Z doświadczeń Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 3-4 s.42-49
1716.Nowak P.: Powojenna prasa naukowa w Polsce
Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 1-2 s.122-142
1717.Nowak P.: Ruch bibliofilski w Kaliszu : historia i współczesność
Biblioteka (Poznań) 2003 nr 7 s.225-227
1718.Nowak P.: "Zdolność przyciągania" (attraction power) polskich współczesnych czasopism naukowych z dyscyplin humanistycznych
Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 nr 1-2 s.129-139
1719.Nowak P.: Nowe technologie a biblioteka: niepokoje czytelników trzeciego wieku
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 3 s.418-428
1720.Nowak P.: Na marginesie artykułu Andrzeja Mężyńskiego 'Biblioteki naukowe w Polsce w poszukiwaniu tożsamości'
Przegląd Biblioteczny 2006 nr 1 s.77-79
1721.Nowak Z.: Stan i perspektywy badań nad historią książki na Pomorzu Gdańskim
Studia o Książce 1988 nr s.127-158
1722.Nowak Z.: Udział miast Prus Królewskich i Książęcych w jubileuszu trzechsetlecia wynalezienia sztuki drukarskiej
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 nr 1-2 s.137-161
1723.Nowak Z.: Udział miast Prus Królewskich i Książęcych w jubileuszu trzechsetlecia wynalezienia sztuki drukarskiej
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 nr s.137-161
1724.Nowak Z.: Andrzej Hünefeld jako nakładca i drukarz Biblii Gdańskiej z 1632 roku
Libri Gedanenses 1968 nr s.46-63
1725.Nowakowski A.: Bronisław Zyska, Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 4: Katastrofy w bibliotekach - przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe/Katowice 1998
Biblioteka 1999 nr 3 (12) s.87-88
1726.Nowicki W.: Co dać dziecku na gwiazdkę : przegląd literatury dla dzieci i młodzieży z ostatniego siedmiolecia
Przegląd Pedagogiczny 1885 nr s.769-797
1727.Nowicki W.: Co dać dziecku na gwiazdkę : przegląd literatury dla dzieci i młodzieży z ostatniego siedmiolecia
Przegląd Pedagogiczny nr s.
1728.Nowińska A.: IFLA's professional priorities : adopted by The Professional Board of IFLA, December 2000. (Priorytety IFLA) // Inter. Cat. Bibliogr. Control.-Vol.30, nr 4 (2001), s. 73-74
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2002 nr 1-2 s.4
1729.Nowińska A.: Doyle T. Selection versus censorhip in libraries. (Wybieranie dokumentów czy cenzura? : kształtowanie zbiorów bibliotecznych) // Coll.Manag.-Vol.27, nr 1 (2002), s. 15-25, bibliogr. 29 poz.
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2003 nr 4 s.214
1730.Nowińska A.: Hughes R. Free libraries, free society. (Wolne biblioteki, wolne społeczeństwo) // Amer.Libr.-Vol.33, nr 7 (2002), s. 48-51
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2002 nr 4 s.194
1731.Nowińska A.: Hudson A.: Political correctness in libraries. (Poprawność polityczna w bibliotece) // Librarians'World 1998 vol.7 nr 3 s. 42-44
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1998 nr 2-3 s.75
1732.Nowińska A.: "Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej. Piśmiennictwo Zagraniczne" 1955-1996
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 4 s.417-422
1733.Nowińska A.: Niektóre problemy przyswajania angielskiej terminologii z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej na przykładzie "Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej"
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 2-3 s.55-70
1734.Nowodworska Z.: Samorządność - słowo niemodne : rozmowa z Grzegorzem Bogutą
Biuletyn Nowości Wydawniczych Megaron 1994 nr 3 s.4-6
1735.Nowoszewski R.: Bibliografia czasopism warszawskich
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.202-206
1736.Noyes J.M., Garland K.J., Anderson S.J.: The Intranet as a learning tool: a preliminary study
Information Research 1998 nr 1 s.
1737.O.F.B. : [Brak tytułu]
Antiquariat 1961 nr 78 s.202
1738.O'Leary M.: Ebook scenarios updated
Online(Weston,Conn.) 2003 nr 5 s.
1739.O'Neill E. T., Bennett B., Lavoie B. F.: The concept of a work in WorldCat. An application of FRBR
Library Collections, Acquisitions and Technical Services 2003 nr s.45-59
1740.O'Neill E. T., Bennett R., Lavoie B. F.: The Concept of a Work in WorldCat : an application of FRBR
Library Collections, Acquisitions, & Technical Services (Online) 2003 nr s.45-59
1741.Oberg D.: "School Libraries Worldwide" as a source of evidence for evidence-based practice, 1995-2006
School Libraries Worldwide 2006 nr 2 s.1-12
1742.Obrębski A.: Oprawy książek należących do przechowywanej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej Volsiany
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1991 nr s.133-145
1743.Ochmann-Pszenica J.: Nasz patron: projekt edukacyjny na święto patrona szkoły
Biblioteka w Szkole 2006 nr 11 s.24-25
1744.Oddy H.: Information retrieval through man-machine
Journal of Documentation 1977 nr s.1-14
1745.Odrowąż-Pieniążek J.: Geneza i historia Muzeum Literatury
Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1988 nr 9 s.299-326
1746.Oehling H.: Wissenschaftlicher Bibliothekar 2000 - quo vadis? : 12 Thesen zur Zukunft des Fachreferenten
Bibliotheksdienst 1998 nr 2 s.247-254
1747.Oehlschläger S.: IFLA-CDNL. Allianz für bibliographische Standards (ICABS)
Forum. Dialog mit Bibliotheken 2004 nr 1 s.34-37
1748.Oertel D.: Tâches et entreprises communes des bibliotheques d'études de la République fédérale allemande
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1969 nr 3 s.95-104
1749.Ogonowska A.: Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich
Przegląd Biblioteczny 1998 nr 2-3 s.135-148
1750.Ogonowska A.: Polskie ośrodki informacji i dokumentacji zajmujące się tematyką europejską
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 3-4 s.351-354
1751.Ogonowska A.: Zagrożenia i szanse bibliotek polskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej - terra incognita i mity
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 7 s.
1752.Ogonowska A.: Retrokonwersja katalogów bibliotecznych
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 4 s.265-274
1753.Ogonowska A.: Wprowadzenie do problematyki Unii Europejskiej
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 3-4 s.243-254
1754.Ogonowski Z.: Biblioteka Miejska w Słupsku
Bibliotekarz 1946 nr 6-7 s.145
1755.Ogórkiewicz W., Wereszczyńska-Cisło B.: Eksperymentalny tezaurus technologii owoców i warzyw
Zagadnienia Informacji Naukowej 1985 nr 1 s.83-106
1756.Ogrodzki P.: Zmiany w zasadach wywozu zabytków za granicę na stałe
Cenne, Bezcenne, Utracone 2009 nr 2 s.11
1757.Okoń-Horodyńska E: Strategia Lizbońska - założenia i szanse realizacji w Unii Europejskiej (1)
Nauka i szkolnictwo wyższe 2003 nr 2 s.13-28
1758.Okopień J.: 30 lat Wydawnictwa Łódzkiego
Przegląd Księgarski 1987 nr 10 s.6-7
1759.Okopień J.: 30 lat z "koziołkiem" w herbie
Życie Literackie 1987 nr 24 s.13
1760.Okopień J.: Jubileusz 35-lecia Wydawnictwa Literackiego
Przegląd Księgarski 1989 nr 1 s.11-12
1761.Okopień J.: Najbardziej regionalne
Nowe Książki 1968 nr 22 s.1559-1560
1762.Okulicz-Sługocka B.: Komunikowanie, media i my u progu XXI wieku
Zeszyty Naukowe i Dydaktyczne 2000 nr 1 s.9-11
1763.Olczak-Kardas M.: Sytuacja lokalowa bibliotek wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie województwa warszawskiego
Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2006 nr s.27-41
1764.Olczak-Kardas M.: Warunki korzystania z księgozbiorów wiejskich bibliotek oświatowych w latach 1918-1939 (na przykładzie województwa Warszawskiego)
Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2003 nr 19 s.47-63
1765.Olczak-Kardas M.: Popularyzacja książki i biblioteki w społeczności wiejskiej w latach 1918-1939 (na przykładzie województwa Warszawskiego)
Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza 2002 nr 2 s.7-22
1766.Oleaszewska-Parzycka I.: Czytelnictwo literatury przyrodniczej dzieci w bibliotece publicznej
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 1997 nr 1 s.52-68
1767.Olejniczak B.: "Przegląd Biblioteczny" w latach 1946-1966
Przegląd Biblioteczny 1967 nr 2 s.130-137
1768.Olejniczak B.: Organizacja i administracja biblioteki
Przegląd Biblioteczny 1961 nr 1 s.6-15
1769.Olejniczak M.: O potrzebie badań nad modelem biblioteki uczelnianej
Życie Szkoły Wyższej 1980 nr 6 s.61-75
1770.Oleksiński J,: Wartościowa pozycja
Nadodrze (Zielona Góra) 1967 nr 7 s.10
1771.Olson H. A.: Editorial
Knowledge organization 2000 nr 1-2 s.1-3
1772.Olszański T: Pociąg do złota : zrabowane mienie węgierskich Żydów zlicytowano. w Nowym Jorku
Polityka 2000 nr 5 s.74-75
1773.Olszański T: Moskwo, zwróć
Polityka 2005 nr 11 s.50
1774.Olszewska B.: Aleksander Birkenmajer 1890-1967
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1968 nr 1 s.31-74
1775.Olszewska-Pazyrzyna H.: Działalność wydawnicza Ossolineum w czasie II wojny światowej
Rocznik Lwowski 1993 nr s.131-135
1776.Olszowski S.: Prasa, radio i telewizja w służbie partii i narodu
Zeszyty Prasoznawcze 1969 nr 3 s.5-12
1777.Olzacka K.: Edukacja regionalna w bibliotece: na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim
Biblioteka w Szkole 2001 nr 1 s.6-7
1778.Olzacka K.: "Patrzę na starą fotografię", czyli edukacja regionalna w pracy biblioteki szkolnej
Biblioteka w Szkole 2000 nr 11 s.10
1779.O'Neil R. M.: A total look at Total Quality Management: A TQM perspective from literature of business, indus-try, higher education and librarianship
Library administration & management 1993 nr 4 s.249-250
1780.Onwuegbuzie A. J.: Writing a research proposal : the role of library anxiety, statistics anxiety and composition anxiety
Library & information science research 1997 nr 1 s.5-33
1781.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: The impact of information technology on library anxiety: the role of computer attitudes
Information Technology and Libraries 2004 nr 4 s.138-144
1782.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Library anxiety and characteristics strenghts and weaknesses of graduate students' study habits
Library Review 2001 nr 2 s.73-80
1783.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Identifying library anxiety throug students' learning modality preferences
Library quarterly (Chicago) 1999 nr 2 s.202-216
1784.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Dimensions of library and social independence: implications for library services
Library Review 2002 nr 2 s.71-78
1785.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Reading ability as a predictor of library anxiety
Library Review 2003 nr 4 s.159-169
1786.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Perfectionism and library anxiety among graduate students
Journal of academic librarianship 1998 nr 5 s.365-371
1787.Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Antecedents of library anxiety
Library quarterly (Chicago) 1997 nr 4 s.372-389
1788.Oosthuizen G. J.: Participative management in academic library services
Library manager 1999 nr 4 s.213-219
1789.Orawski A.: Oddział Promocji Biblioteki. Teoria i praktyka
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka w Bielsku Białej 1996 nr 4 s.5-10
1790.Orawski A.: Nowy wizerunek SBP Okręg Bielsko-Biała
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka w Bielsku Białej 1998 nr 4 s.40-45
1791.Orawski A.: Beskidy bez granic
Beskidzki Informator Kulturalny 2000 nr 1 s.21-23
1792.Orawski A.: Biblioteki publiczne w Bielsku Białej. Tradycje i współczesność. Jubileusz 50-lecia WBP
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka w Bielsku Białej 1999 nr 1 s.30-46
1793.Orawski A.: Beskidy bez granic - o współpracy transgranicznej
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka w Bielsku Białej 2000 nr 1 s.23-26
1794.Ordyński A. P.: Tandeta oświaty
Głos 1889 nr 37 s.464
1795.Orlikowski W.: Learning from Notes : Organizational Issues in Groupware Implementation
The Information society 1993 nr 3 s.237-250
1796.Orlińska Z.: Manga - tajemnicza historia
Machina (Warszawa) 1998 nr 2 s.72-73
1797.Ortega Carrasco L., Vanderkast E. S.: The information professional in a networked society
Aslib proceedings 1998 nr 5 s.95-98
1798.Ortega y Gasset J. J.: What is a book?
Journal of library history 1979 nr s.480-485
1799.Orzechowski M: Wyniki wyborów do Parlamentu Rzeszy i Sejmu Pruskiego na Śląsku w latach 1919-1933
Studia i Materiały z Dziejów Śląska 1966 nr s.457-520
1800.Orzeł J: Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
Bank i Kredyt 2005 nr 5 s.4-9
1801.Osiatyński W, Turski ŁA: O czym nie mówi szkoła
Gazeta Wyborcza 2004 nr 136 s.19-20
1802.Osiewalska A.: Biblioteka Depozytowa IMF
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2002 nr 20 s.
1803.Osiewalska A.: Mierniki oceny czasopism i naukowców
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr 11 (99) s.
1804.Osiewalski J., Osiewalska A.: Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1995 nr 3 (03) s.
1805.Osięgłowski J.: Ochrona książki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Tartu
Bibliotekarz 1991 nr 6 s.21-25
1806.Osińska V.: Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i bibliotekach cyfrowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 7 (77) s.
1807.Ostrowska D.: Od Web. 2.0. do Biblioteki 2.0.
Bibliotekarz 2008 nr 3 s.10-13
1808.Ostrowski E.: O życiu i pracach Karola Justusa Mujschla, emeryta, profesora b. Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego 1852 nr 1 s.5
1809.Osullivan M.: Making copyright ambidextrous : an expose of copyleft
Journal and Information, Law and Technology 2002 nr 3 s.
1810.Otas U., Parysz J.: Lekcje biblioteczne dla uczniów w bibliotece pedagogicznej
Poradnik Bibliotekarza 1984 nr 4-5 s.125-127
1811.Otsu K.: A bibliometric study of Japanese science and social science publications
Library and Information Science 1982 nr 21 s.19-27
1812.Oudjaoudi M.: Grille d'analyse des publics et leurs motifs d'eloignement
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 2 s.80-87
1813.Pacholska A., Krawczyk D.: Wykorzystanie bazy Citation Index w Politechnice Wrocławskiej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1998 nr 2 s.11-18
1814.Pacholska A., Wróbel J.: Baza Journal Citation Reports
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 1-2 s.25-28
1815.Padziński A., Dobrzyńska-Lankosz E.: Stan prac nad projektem utworzenia Wspólnego Katalogu Bicliotek Naukowych (WuKa)
Bibliotekarz 1998 nr 4 s.4-9
1816.Papłoński J.: Samuel Bogumił Linde : życiorys
Kłosy 1871 nr 305 s.284
1817.Papłoński J.: O trudach Linde. (Pis'ma iz Varsavy)
Moskvitjanin 1854 nr 5 s.
1818.Pawłowicz W.: Szacowna jubilatka. 70-lecie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie
Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 5 s.31-33
1819.Pawłowiczowa M.: Biblioteka bonifratrów w Cieszynie
Studia Bibliologiczne 1988 nr s.70-83
1820.Pawłowski K.:
Forum Akademickie 1999 nr 3 s.18
1821.Pawłowski R.: Z Zachęty do Muzeum: dymisja Andy Rottenberg
Gazeta Wyborcza 2001 nr 57 s.14
1822.Pearson CM: Aligning TQM and Organizational Learning
Special Libraries 1993 nr s.147-150
1823.Pearson D.: Digitalizacja - czy istnieje jakaś strategia?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 2 (42) s.
1824.Pedot B.: Panorama des agences régionales de coopération
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 3 s.172-177
1825.Pelcowa J.: Aktual'nye problemy terminologii bibliotecznogo dela. Sbornik naucznych trudow. Moskwa: Biblioteka SSSR im. V. I. Lenina 1981, 126 s. [recenzja]
Przegląd Biblioteczny 1984 nr 1 s.69-73
1826.Pellat H., Martin I., Mesloub H., Muet F.: L'externalisation dans les services documentation
Documentaliste - science de l'information 2003 nr 6 s.370-375
1827.Pelou P.: Les microéditions a la Bibliotheque nationale
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1973 nr 8 s.399-405
1828.Pemberton J. M.: Knowledge management and records and information management
Information Management Journal 2004 nr 3 s.47
1829.Pepol A.: Leczenie fobii bibliotecznej. Jak oswoić i przyswoić Newo techniki biblioteczne
Forum Akademickie 1999 nr 12 s.
1830.Pepol A.: Leczenie fobii bibliotecznej
Forum Akademickie 1999 nr 12 s.38-40
1831.Pepol A.: Ocena bibliotecznych stron WWW
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 7 s.
1832.Pepol A.: Zastosowanie UKD w dużych bazach danych oraz serwisach internetowych
Bibliotekarz 1999 nr 5 s.6-9
1833.Perez-Carballo J., Anderson J. D.: The nature of indexing: how humans and machines analyze messages and texts for retrieval. Part II: Machine indexing, and the allocation of human versus machine effort.
Information processing and management 2001 nr 37 s.255-277
1834.Peterson E.: Lending directly to the patron : a successful German model
Journal of interlibrary loan, document delivery & information supply 1999 nr 2 s.9-17
1835.Petrović E.: Wykorzystanie baz danych na CD-ROM w wybranych bibliotekach i innych i instytucjach warszawskich
Zagadnienia Informacji Naukowej 1994 nr 1-2 s.59-78
1836.Pfeiffer-Milerowa H.: Bardzo cenne wydawnictwo
Księgarz 1986 nr 2-3 s.107-110
1837.Pierce L. G., Sonnewald D. H.: Information behavior in dynamic group work contexts: interwoven situational awareness dense social networks and contested collaboration in command and control
Information processing and management 2000 nr 36 s.461-479
1838.Piercy N., Morgan N.: Internal Marketing : strategies for Implementing Organisational Change
Long Range Planning 1999 nr s.
1839.Pierrot R.: Le Catalogage des anonymes et des ouvrages classés au titre
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1960 nr 9-10 s.367-373
1840.Pietruszewski G., Głębocki J.: Zastosowanie systemu EXPERTUS do udostępniania Polskiej Bibliografii Lekarskiej w Internecie i na CD-ROM
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 365 s.101-110
1841.Pietruszewski G., Głębocki J.: Statystyka bibliometryczna w komputerowym systemie bibliografii dorobku naukowego Expertus 2000. Splendor, systemy informacyjne
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 363 s.91-95
1842.Pietruszewski G., Głębocki J.: Statystyka bibliometryczna w komputerowym systemie tworzenia bibliografii dorobku naukowego EXPERTUS
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 363 s.91-95
1843.Pigoń E: Biblioteki medyczne w Polsce
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1997 nr 355 s.47-54
1844.Pigoń E: Rozbudowa funkcji Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych w celu usprawnienia procesów udostępniania
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2001 nr 365 s.51-58
1845.Pigoń E: Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych 1993-1998
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1999 nr 361 s.46-56
1846.Pigoń E: Wykorzystanie internetu w działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 362 s.362
1847.Pindlowa W.: Czy technika, która obecnie wspomaga komunikację między ludźmi doprowadzi do upadku zawodu bibliotekarza - pracownika informacji?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr s.
1848.Pindlowa W.: Hiperteksty multi- i hipermedia
Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny - Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie 1990 nr 4 s.51-66
1849.Pindlowa W.: Biblioteki specjalne w Unii Europejskiej : materiał z konferencji: "Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej" : Warszawa- Miedzeszyn, 8-9 czerwca 2001
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 7 (25) s.
1850.Pindlowa W.: Bibliometria i jej znaczenie dla badań nad książką
Studia o Książce 1988 nr s.301-327
1851.Pindlowa W.: Elektroniczne czasopisma i systemy elektronicznego rozpowszechniania dokumentów
Przegląd Biblioteczny 1985 nr 2 s.229
1852.Pindlowa W.: Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 2 s.
1853.Pindlowa W.: Hiperteksty multi- i hipermedia
Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny - Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie 1990 nr 4 s.51-66
1854.Pinkas O: Narodni lekarska Knihovna v Praze na ceste do Internetu
Časopis 1994 nr 10 s.257-258
1855.Piotrowicz A.: Konsorcja bibliotek uczelnianych - wczoraj, dziś, jutro
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 7(36) s.
1856.Piotrowicz A.: Udostępnianie zbiorów w bibliotekach uczelni medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1996 nr 354 s.49-63
1857.Piotrowicz A.: Udostępnianie zbiorów w bibliotekach uczelni medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1996 nr 354 s.49-63
1858.Piotrowska E., Zając R.: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach naukowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 7(36) s.
1859.Piotrowski B.: Propaganda i nauka niemiecka w III Rzeszy o Polsce i Europie Wschodniej na przykładzie działalności berlińskiej Publikationsstelle
Studia Historica Slavo-Germanica 1984 nr s.129-162
1860.Piotrowski B.: Rozwój społeczeństwa informatycznego szansą na przezwyciężenie wykluczenia społecznego: doświadczenia Unii Europejskiej na tle sytuacji w Polsce
Rynek Pracy 2001 nr 11-12 s.92-100
1861.Pirisich V., Giappiconi T., Hapel R.: Les services Internet des bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 3 s.4-12
1862.Pirożyński J.: Nowe kierunki w zagranicznych badaniach nad dawną książką
Historyka 1996 nr s.71-87
1863.Pirożyński J.: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3, Małopolska cz. 2, Mazowsze z Podlasiem
Roczniki Biblioteczne 2003 nr s.213-215
1864.Pisera R, Wesołowska E: Profesje dla których będzie praca
Newsweek 2003 nr 20 s.43
1865.Piskorz J: Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini po 50 latach działalności
Bibliotekarz 2001 nr 1 s.24-25
1866.Podemski S.: Święte prawa bibliotek
Polityka 1987 nr 43 s.5
1867.Podraza B.: Nawiązując do tradycji
Ilustrowany Kurier Polski 1981 nr 60 s.6
1868.Poindron P.: L'Institut national des techniques de la documentation et la formation des documentalistes en France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1963 nr 8 s.313-325
1869.Poindron P.: Etat présent de la normalisation française et étrangere interessant la documentation et les bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1958 nr 6 s.429-436
1870.Poissenot C.: Les raisons de l'absence
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 6 s.15-27
1871.Pokorzyńska E.: Introligatorzy warszawscy w świetle akt Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z lat 1822-1869
Rocznik Warszawski 2007 nr 35 s.285-309
1872.Pokorzyńska E.: Warszawski warsztat opraw empirowych Antoniego Ochla
Roczniki Biblioteczne 2004 nr s.83-106
1873.Pol K.: Dziewięćdziesiąta rocznica "Bibliografii prawniczej polskiej XIX i XX wieku"
Państwo i Prawo 2002 nr 1 s.76-80
1874.Polak AS: Zarządzanie wiedzą w praktyce
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2003 nr 12 s.17-26
1875.Polanowski E: "Kaliszanin" (1870-1892)
Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 1976 nr 2 s.239-251
1876.Polanowski E: "Kaliszanin". (Przyczynek do dziejów prasy prowincjonalnej w Królestwie)
Kaliszanin 1972 nr 5 s.127-165
1877.Polity Y.: Les bibliotheques, objets de recherche universitaire
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 4 s.64-70
1878.Polka : [Polemika "Kroniki" z "Pielgrzymem"]
Kronika Emigracji Polskiej 1843 nr s.239
1879.Polkowska E.: Zagraniczne bazy danych na dyskach CD-ROM
Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1998 nr 1 s.22-24
1880.Pollak M.: Nowa siedziba Ministerstwa WRiOP
Oświata i Wychowanie 1931 nr 1 s.4
1881.Polydoratou P.: Use of digital repositories by chemistry researchers: results of a survey
Program: electronic library and information systems 2007 nr 4 s.386-399
1882.Pomian K: Prawdziwy koniec wielkiej wojny
Gazeta Wyborcza 2002 nr 138 s.14-15
1883.Pons J.: Les bibliobus urbains en France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1963 nr 2 s.41-77
1884.Popławski J.: Powieść szlachecka
Głos 1890 nr 48 s.579
1885.Popławski J.: Pańskie i chłopskie potrzeby umysłowe
Głos 1886 nr 10 s.145
1886.Popow A.: Automatyzacja działalności informacyjnej archiwów bułgarskich
Archeion (Warszawa) 1981 nr s.187
1887.Popowska H.: Baza ART. Geneza i historia bazy, specyfika informacji prasowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 2 s.57-75
1888.Popowska H.: Bibliograficzna baza prasowa Biblioteki Sejmowej
Bibliotekarz 2002 nr 6 s.20-21
1889.Popowska H.: Baza danych JURIS CD-ROM BUNDESRICHT
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 nr 1 s.35-49
1890.Porcher J.: A propos des catalogues des manuscrits
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1960 nr 4 s.79-82
1891.Porębowicz E.: Zbiór nieznanych hiszpańskich ulotnych druków znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie
Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 1891 nr s.252-319
1892.Pors N. O.: Perceptions of the Quality of the IFLA Conference in Glasgow
IFLA journal 2002 nr 5-6 s.328-333
1893.Pors N. O.: Perceptions of the Quality of the IFLA Conference in Boston
IFLA journal 2002 nr 1 s.11-16
1894.Pors N. O.: Berlin and before: evaluation of the World Library and Information Congress in Berlin.
IFLA journal 2003 nr 4 s.379-381
1895.Porzuczek L.: Bilans kompetencji
Personel (Warszawa) 1999 nr 5 s.15-17
1896.Poslaniec C.: Les animations lecture : rôle et efficacité
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1999 nr 3 s.49-54
1897.Potempa A.: Biblioteka Depozytowa Banku Światowego w Bibliotece Głównej AE
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1993 nr 2 s.9-17
1898.Potęga J.: Digitalizacja czasopism w bibliotekach europejskich
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2004 nr 1 s.6-8
1899.Potęga J.: Polskie i europejskie projekty digitalizacji czasopism - przegląd koncepcji
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 4 s.
1900.Potęga J.: Strony www bibliotek narodowych krajów Unii Europejskiej
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 1 s.9-11
1901.Potęga J.: Digitalizacja czasopism w bibliotekach europejskich
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej(Online) 2004 nr 1 s.6
1902.Potier N. Le: La croisade de l´Albigeois : la formation de la biblioteque d´Albi, 1790-1815
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1989 nr 2-3 s.174-186
1903.Potkowski E.: Kobiety a książka w średniowieczu : wybrane problemy
Kwartalnik Historyczny 1998 nr s.3-18
1904.Potrzebnicka E.: Otwarcie pracowni digitalizacji zbiorów w Bibliotece Narodowej
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2004 nr 1 s.3-5
1905.Poulain M.: Retourner a Tocqueville
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 5 s.66-73
1906.Poulain M.: Les acquisitions en bibliotheques publiques (Gromadzenie w bibliotekach publicznych)//Bull. Bibl. France, 1997, t. 42, nr 4, s. 75-76
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1998 nr 1-2 s.25
1907.Pouquel N.: Autoroutes, CD, multimédia : le manege électronique continue de tourner
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1995 nr 2 s.18-22
1908.Powell C.: The Delphi Technique: Myths and Realities
Journal of advanced nursing (Print) 2003 nr 4 s.376-382
1909.Power T.: Digitalisation of Serials and Publications
European intellectual property review 1997 nr 8 s.449
1910.Powideł Z: Działalność informacyjna GBL
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1995 nr 351 s.49-55
1911.Poynder P: British Politicians Call on U. K. Government to Support Open Access
Information today 2004 nr s.
1912.Poznański M.: Sprawy prasy w Państwowym Instytucie Książki
Prasa Polska (Paris 1948 nr 12-13 s.3-5
1913.Poznański P: Projektowanie profesjonalnego serwisu WWW
Marketing w Praktyce 2002 nr 8 s.37-40
1914.Preckajło W.: Biblioteka im. Adama Mickiewicza w Mińsku
Głos znad Niemna 1998 nr 38 s.2
1915.Preckajło W.: Kronika mickiewiczowska
Ziemia Lidzka 1998 nr 4 s.2
1916.Preckajło W.: Pierwsze kroki
Głos znad Niemna 1998 nr 50 s.9
1917.Preckajło W.: Kolejne urodziny
Głos znad Niemna 1999 nr 20 s.3
1918.Preckajło W.: Tadeusz Gawin: "Jesteście na dobrej drodze" : (konferencja w Mińsku)
Głos znad Niemna 1995 nr 1 s.1
1919.Prentice D. G., Brown R. D.: Assessing decision making risk and information needs in evaluation
Evaluation review 1987 nr 3 s.371-381
1920.Preston H., Broady-Preston J.: Demonstrating quality in academic libraries
New library world 1999 nr 1148 s.124-129
1921.Prévot-Hubert M.: Penser les nécessaries des formations
Documentaliste 1997 nr 2 s.101-103
1922.Prokopowicz J.: Zwiedzamy okolice-plan wycieczki: scenariusz lekcji bibliotecznej w klasie I gimnazjum
Biblioteka w Szkole 2003 nr 2 s.11
1923.Prokopowicz M.: Zbiory muzyczne Biblioteki Narodowej
Rocznik Biblioteki Narodowej 1969 nr s.293-314
1924.Prożych A.: Zastosowanie klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 1 s.17-27
1925.Przybył M., Mierowski W.: Dlaczego latawiec?
Rzeczpospolita (Warszawa. Online) 2002 nr 200 s.
1926.Pszczółkowska Z. L.: "Słońce wzejdzie na zachodzie" : gdańskie obchody czterechsetlecia rocznicy wynalezienia druku na podstawie relacji I. Lasera z 1840 r.
Libri Gedanenses 1998 nr s.61-76
1927.Pulikowski A.: Internetowe serwisy wyszukiwawcze w informacji naukowej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1999 nr 1 s.3-8
1928.Pulikowski A.: Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji naukowej w Informatorium Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2003 nr 2-3 s.3-10
1929.Pulikowski A., Drabek A.: Baza danych "Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne" - stan badań
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 1 s.
1930.Pulikowski A., Drabek A.: Rozwój i funkcjonowanie bazy danych Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne po dwóch latach doświadczeń
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2007 nr 9 (90) s.
1931.Puzio A: Ruchome biblioteki kolejowe w województwie śląskim 1927 - 1931
Książnica Śląska 1983 nr s.159-171
1932.Puzio K.: Biblioteki polskiej Macierzy Szkolnej w Zagłębiu Dąbrowskim
Książnica Śląska 1980 nr s.116-131
1933.Puzio K.: Najstarsza Biblioteka Zagłębia Dąbrowskiego w świetle materiałów źródłowych
Książnica Śląska 1980 nr s.131-139
1934.Puzio K.: Z problematyki badań czytelnictwa młodzieży i dzieci w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939 roku
Studia Bibliologiczne 1983 nr s.103-109
1935.Radożycki J.: Sposoby przezwyciężania bariery językowej w literaturze naukowej i technicznej w świetle badań i doświadczeń anglosaskich
Zagadnienia Naukoznawstwa 1973 nr 1 s.126-138
1936.Ramlau-Klekowska K: Normy z zakresu statystyki bibliotecznej i wydawniczej oraz dziedzin pokrewnych
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 1-2 s.101-102
1937.Ramlau-Klekowska K.: Uwagi na temat katalogowania scentralizowanego
Przegląd Biblioteczny 1975 nr 4 s.334-342
1938.Ramlau-Klekowska K.: Program "Cataloguing in Publication" w Polsce i na świecie
Editor 1990 nr s.47-61
1939.Ramlau-Klekowska K.: Regionalny egzemplarz obowiązkowy
Bibliotekarz 1993 nr 3 s.15-20
1940.Raper J., Dobrowolski Z., Nicholas D.: Mobile phones: the New information medium?
Aslib proceedings 2000 nr 5 s.197-199
1941.Rautenstrauchowa Ł: Myśli o wychowaniu kobiet
Pamiętnik Warszawski 1822 nr s.354-358
1942.Raymond B., Apostole L.: Le paradigme de l'information
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1987 nr 4 s.290-301
1943.Rechowicz H.: Powojenne początki Śląskiej Biblioteki Publicznej
Książnica Śląska 1994 nr s.
1944.Reed-Scott J.: Some pointers on Retrospective Conversion
Library systems 1983 nr s.18-23
1945.Reed-Scott J.: Retrospective Conversion : an Update
American libraries (Chicago, III.) 1985 nr 10 s.694-698
1946.Regio L. L., Dholakia U. M.: What makes commercial Web pages popular?: An empirical investigation of Web page effectiveness
European Journal of Marketing 1998 nr 7-8 s.724-736
1947.Reidenbach R. E., Sandifer-Smallwood B.: Exploring perception of hospital operations by modified Servqual approach
Journal of Health Care Marketing 1990 nr 4 s.47-55
1948.Rekom J. von, Ravasi D.: Key Issues in Organizational Identity and Identification Theory
Corporate reputation review 2003 nr 2 s.118-132
1949.Rekowska M.: Usługi bibliotek akademickich a marketing
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 3 s.159-164
1950.Renoult D., Cloartec T.: La recherche a la Bibliotheque nationale de France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 4 s.57-63
1951.Rent-Tanajwska M., Daniłowicz T.: Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie: program ścieżki edukacyjnej w szkole ponadgimanazjalnej (licea ogólnokształcące, profilowane i technika)
Biblioteka w Szkole 2003 nr 2 s.4-5
1952.Rethiefsen M, Worel S: Reference in the new millennium : Where is the automat?
Journal of the Medical Library Association 2003 nr 2 s.222-230
1953.Reymont W. S.: Przegląd społeczny: z pod Rogowa
Głos 1893 nr 23 s.274
1954.Rhode G.: Wolfgange Kohte (1907-1984)
Zeitschrift für Ostforschung 1984 nr 3 s.407-410
1955.Rigotti S., Pitt L.: SERVQUAL as measuring instrument for service provider gaps in business schools
Management Research News 1992 nr 3 s.9-17
1956.Robbins K: Use of Medline by health sciences faculty at the University of Minnesota
Bulletin of Medical Library Association 1993 nr 2 s.226-228
1957.Robertson R. D.: Small group decisiom makimg. The uncertiain role of information in reducing uncertainty
Political behavior 1980 nr 2 s.163-188
1958.Robine N.: Pour une unification des champs de recherche sur la lecture du livre (O połączeniu badań nad czytelnictwem książek). "Bull. Bibl. France" 1980 t. 25 nr 5 s. 205-208, bibliogr. 25 poz.
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1982 nr 1-2 s.35
1959.Robins D.: Information Architecture in Library and Information Science Curricula
Bulletin of the American Society for Information Science and Technology 2002 nr 2 s.
1960.Robinson L., Bawden D.: Internet subject gateways revised
International journal of information management 2002 nr 22 s.157-162
1961.Rodger E. J., D'Elia G.: Public opinion about the roles of the public library in the community. The results of a recent Gallup Poll
Public libraries 1994 nr 1 s.23-28
1962.Rodgers R. A., Brainscomb L. C,: The Conception and Birth Pangs of OCLC : An Account of the Struggles of Formative Years
College & research libraries 1981 nr 4 s.303- 307
1963.Rodinson M.: Les Principes de la translittération, la translittération de l'arabe et la nouvelle norme de l'ISO
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1964 nr 1 s.1-24
1964.Rodzielska E.: Czytelnia Niemiecka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Życie Uniwersyteckie 2000 nr 4 s.77-86
1965.Rogala A.: Z zagadnień dydaktyki bibliotecznej w wyższej szkole technicznej
Przegląd Biblioteczny 1968 nr 3-4 s.258-264
1966.Rogala J, Mlekicka M: Księgarnia wydawnicza Józefa Pukszty w Warszawie (1815-1834)
Roczniki Biblioteczne 1966 nr 1-2 s.91-140
1967.Roger J., Locquin M.: Le Développement de l'information en géologie et ses perspectives
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1962 nr 3 s.147-158
1968.Rogers PA, Harter S. P.: Heuristics for online information retrival : a typology and preliminary listing
Online Review 1985 nr 5 s.407-424
1969.Rogowski L: Rozrywki entomologiczne
Magazyn dla Dzieci 1835 nr 21 s.167-168
1970.Rogoż M.: Nadwiślańskie ścieżki Mikołajka : opowiadanie René Goscinnego na polskim rynku
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2009 nr 7 s.231-243
1971.Roitberg N., Shoham S.: From Electronic Library to a Learning Center in the Academic Library: Integrating Traditional and New Uses in the Library Workstation
The Journal of academic librarianship 2005 nr s.339-346
1972.Romanec' D: Rukopisi movčat'
Moloda Ukraina 2003 nr s.
1973.Ronau T, Steiner V, Hartmann J: MedReach : Building an Area Health Education Center medical information outreach system for northwest Ohio
Journal of the Medical Library Association 2002 nr 3 s.317-322
1974.Rorty R.: Racjonalność i różnica w kulturze : ujęcie pragmatyczne
Kultura Współczesna 1993 nr 1 s.31-44
1975.Rosemann U., Bauer B.: Vascoda - das interdisziplinäre Internetportal für wissenschaftliche
Medizin - Bibliothek - Information (Print) 2005 nr 3 s.11-14
1976.Rosenthal M.: WebWatch
LJ, Library journal 1999 nr 21 s.
1977.Rosińska R.: Bibliotekarz kliniczny
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2007 nr 8 s.
1978.Rosowska E.: Norma międzynarodowa ISO 15489. Zarządzanie dokumentami
Archeion (Warszawa) 2004 nr s.237-244
1979.Rossi F.: C'e un catalogo nel nostro futuro? Nuovi scenari per I Functional Requirements for bibliographic Records
Biblioteche oggi 2002 nr 2 s.
1980.Rostaing H.: Les Web et ses outils d'orientation
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 1 s.68-77
1981.Rostworowski E.: Biografia, biogram, historia grup i pokoleń
Kwartalnik Historyczny 1973 nr 2 s.352-359
1982.Roszko J.: Dwugłos na temat Akademii Sztuk Pięknych
Dziennik Polski 1964 nr 140 (6332) s.5
1983.Roszkowski M.: Simple Knowledge Organization System (SKOS) - reprezentacja wiedzy w sieciowych systemach organizacji wiedzy
Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 nr 1 (93) s.89-102
1984.Rothenberg J.: Ensuring the Longevity of Digital Documents
Scientific American 1995 nr 272 s.42-47
1985.Rothenberg J.: NEDLIB Experiment Using Emulation to Preserve Digital Publications
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 2001 nr 48 s.200-204
1986.Rothfeder HP, Collins DE: The Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg and looting of Jewish and Masonic libraries during World War II
Journal of the Library History 1983 nr 1 s.21-36
1987.Rottman F. K.: History comes alive
School Library Journal (New York, N. Y.) 1998 nr 11 s.35-36
1988.Rousse-Lacordaire J.: La bibliotheque du Saulchoir
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 6 s.48-51
1989.Rouveyrol S., Cherhal E., Renzetti F.: Internet ou la recherche interconnectée
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 4 s.8-14
1990.Roux-Fouillet J. P.: Les puces envahissent les bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 6 s.66-70
1991.Rowbotham J.: Librarians - architects of the future?
Aslib proceedings 1999 nr 2 s.59-63
1992.Rower R.: The use of languages by the EU institutions
Terminologie et Traduction 2000 nr 2 s.5-9
1993.Rowicka M., Kostecki J.: Cenzura rosyjska wobec twórczości Adama Mickiewicza w latach 1865-1904
Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 nr s.283-294
1994.Rowid H.: Instytut Pedagogiczny w Katowicach
Ruch Pedagogiczny (1912) 1933 nr 3 s.131-136
1995.Rowińska E.: Edukacja regionalna w szkole (zestawienie bibliograficzne za lata 1999-2003)
Biblioteka w Szkole 2004 nr 2 s.27-29
1996.Rowley J.: Towards and Framework for Information Management
International journal of information management 1998 nr 5 s.359-369
1997.Royle P., Over R.: The use of bibliometric indicators to measure research productivity of Australian academics
Australian Academic and Research Libraries 1994 nr 25 s.77-88
1998.Rozwadowska Z.: Komputerowa rejestracja wydawnictw ciągłych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
Bibliotekarz 2002 nr 1 s.22-23
1999.Różniakowska E., Garnysz C.: Nowoczesność w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej
Bibliotekarz 1994 nr 7-8 s.33-36
2000.Rubinowicz A: Aukcja po półwieczu : losy dzieł sztuki zrabowane ofiarom Holocaustu
Gazeta Wyborcza 1996 nr 255 s.12
2001.Rudawska E., Kiecko R.: SERVQUAL - metoda badania usług i jej praktyczne zestawienie
Marketing i Rynek 2000 nr 5 s.23-28
2002.Rudnik-Karwatowa Z.: Język informacyjno-wyszukiwawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa slawistycznego (doświadczenia z realizacji projektu)
Z polskich studiów slawistycznych 2002 nr s.207-212
2003.Rudnik-Karwatowa Z.: Osiągnięcia bibliograficzne Instytutu Slawistyki PAN
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2005 nr s.237-248
2004.Rudnik-Karwatowa Z., Bojar B.: Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej
Z polskich studiów slawistycznych 1998 nr s.41-47
2005.Ruoff G.: Umnutzung von Kirchengebäuden-eine Chance für Bibliotheken?
Bibliothek(München) 2006 nr 3 s.322-329
2006.Russo F.: L'Histoire des sciences
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1960 nr 7 s.207-231
2007.Russon D.: Can research shape the future of the British Library?
Information Service and Use 1999 nr 2 s.135-137
2008.Rzetelska-Feleszko E.: Polska terminologia onomastyczna. Problematyka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze 1993 nr 17-18 s.217-222
2009.Rzońca I., Szylhabel K.: Dokumenty elektroniczne w systemie APIN
Bibliotekarz 2000 nr 3 s.2-7
2010.Sachnowski Z.: Wszyscy będą czytać
Przyjaciółka (Warszawa) 1949 nr 17 s.5
2011.Sadowska J.: Problemy retrokonwersji zbiorów bibliotecznych w Polsce
Bibliotekarz 1996 nr 3-4 s.3-7
2012.Sadowska J.: Jaka "Bibliografia Zawartości Czasopism"
Bibliotekarz 2001 nr 9 s.16-19
2013.Sadowska J.: Realizacja zaleceń IV Narady Bibliografów w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej
Bibliotekarz 1998 nr 5 s.8-10
2014.Sadowska J.: Problemy retrokonwersji zbiorów bibliotecznych
Bibliotekarz 1996 nr 7-8 s.3-7
2015.Sadowska J.: Bieżąca bibliografia narodowa w perspektywie współkatalogowania
Bibliotekarz 2000 nr 2 s.11-14
2016.Sadowska J.: Jaka przyszłość drukowanej bibliografii narodowej?
Bibliotekarz 2001 nr 6 s.12-14
2017.Sadowska J.: Problemy przedmiotowych systemów informacyjnych. Refleksje z konferencji w Warszawie i Petersburgu w latach 1989-2002
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 2 (161) s.29-32
2018.Sadowska J.: Retrokonwesja zbiorów bibliotecznych w Polsce. Stan prac, potrzeby i zamierzenia
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 nr 2 s.57-611
2019.Sadowska J.: Polska bieżąca bibliografia narodowa na tle tendencji światowych
Bibliotekarz 2003 nr 10 s.11-17
2020.Sadowska J.: O polski system komputerowy dla bibliotek
Bibliotekarz 2000 nr 12 s.19
2021.Sadowska J.: Instytut Bibliograficzny w latach 1996-2005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s.31-34
2022.Sadowska J.: Języki informacyjno-wyszukiwawcze w komputerowych katalogach bibliotecznych
Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 1 s.3-6
2023.Sadowska J.: Adekwatność haseł przedmiotowych a funkcja informacyjna systemu
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1999 nr s.21-30
2024.Sadowska J.: Wybrane aspekty statystyczne polskiego rynku wydawniczego po 1989 roku
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 2 s.30-40
2025.Sadowska J.: Wybrane aspekty polskiego rynku wydawniczego po 1989 roku w świetle statystyki
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 2 s.31
2026.Sadowska J.: Od wileńsko-warszawskiego słownika tematów Adama Łysakowskiego do słownika Jana Kossonogi
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 1 s.23-28
2027.Sadowska J.: Jakie bazy danych w bibliotekach
Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 6 s.6-8
2028.Sadowska J.: O języku haseł przedmiotowych KABA - spojrzenie z zewnątrz
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 1 s.69-75
2029.Sadowska J.: 70 lat Biblioteki Narodowej i Instytutu Bibliograficznego
Bibliotekarz 1998 nr 3 s.6-9
2030.Sadowska J.: Myśleć racjonalnie o automatyzacji bibliotek
Bibliotekarz 2002 nr 7-8 s.9-10
2031.Sadowska J.: Bibliografia w Polsce na tle tendencji międzynarodowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 8 (48) s.
2032.Sadowska J.: Język haseł przedmiotowych w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
Bibliotekarz 1994 nr 9 s.16
2033.Sadowska J.: Instytut Bibliograficzny w przededniu 80-lecia (1928-2007)
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 4 s.568-595
2034.Sadowski R.: Budżet na SEO czy SEM?
Marketing w Praktyce 2008 nr 9 s.58-62
2035.Sakamoto T.: Education Reform Based on e-Learning: The Establishment of an International Web-based Learning Community
Journal of Studies in Intenational Education 2002 nr 2 s.156-171
2036.Salonharju I.: Le consortium des bibliotheques de recherche finlandaises : les licences d'exploitation de documents électroniques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 2 s.47-50
2037.Samsonowicz H.: Kryteria akademickości, a kryteria stosowane przez KBN przy rozdziale środków na naukę
Nauka Polska (Warszawa. 1918) 1994 nr 3 s.28-31
2038.Sandore B: Online searching : What measures satisfaction?
Bulletin of Medical Library Association 1990 nr 1 s.33-54
2039.Sanson J.: De la Bibliotheque nationale a la Bibliotheque de France : le transfert de 10 millions de volumes
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1993 nr 3 s.64-70
2040.Sarosiek K.: Problemy warsztatowe bibliografii publikacji pracowników akademii i instytutów medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1996 nr 352 s.9-13
2041.Sartoriu J.: Poznać różnice, zachować różnorodność (wywiad z Joachimem Sartoriusem - Sekretarzem Generalnym Instytutu Goethego)
Deutschland (Frankfurt Wyd. polskie) 1997 nr 1 s.8-11
2042.Savolainen R., Talja S., Tuominen K.: "Isms" in information science: constructivism, collectivism and constructionism
Journal of Documentation 2006 nr 1 s.79-101
2043.Sawoniak H.: "Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej". Geneza i rozwój wydawnictwa
Przegląd Biblioteczny 1977 nr 3 s.281-296
2044.Sawoniak H.: Autobibliografia
Przegląd Biblioteczny 1989 nr 1 s.15-22
2045.Sawoniak H.: Sprawność informacyjna bibliografii polskich w XIX wieku (do 1918 r.)
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.155-174
2046.Sawoniak H.: Helena Hleb-Koszańska jako dyrektor Instytutu Bibliograficznego
Rocznik Biblioteki Narodowej 1984 nr 20 s.41-88
2047.Sawoniak H.: Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych : (komunikat informacyjny)
Przegląd Biblioteczny 1978 nr 1 s.321-323
2048.Sawoniak H.: Autobibliografia
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 4 s.308-318
2049.Sawoniak H.: Bibliografia
Przegląd Biblioteczny 1986 nr 1 s.87-93
2050.Sawoniak H.: O zawodzie bibliografa kilka refleksji
Roczniki Biblioteczne 1985 nr s.483-491
2051.Sawoniak H.: Polska bibliografia retrospektywna
Przegląd Biblioteczny 1988 nr 2 s.217-219
2052.Saxton M. L.: Meta-analysis in library and information science: method, history, and recommendations for reporting research
Library trends 2006 nr 1 s.158-170
2053.Schmidtendorf H: Zbliżenie małymi krokami? Niemiecko-polskie pertraktacje w sprawie zwrotu dóbr kultury
Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki 1999 nr s.106-107
2054.Schoen D. M., Coffta M.: Academic library Web sites as a source of interlibrary loan lending information: a survey of four and five-year colleges and universities
Library Resources and Technical Services 2000 nr 4 s.196-200
2055.Schramm R., Bartkowski A.: Patentindikatoren zur Ermittlung von Kerninformation
Nachrichten für Dokumentation (Nachr. Dok.) 1996 nr 5 s.293-300
2056.Schramm R., Bartkowski A.: Licensing decisions suport through patents and patent citations analysis using online databases
Management 1998 nr 3 s.78-94
2057.Schroeder T.: Ready to buy search engine optimization - beware
AddMe nr 154 s.
2058.Scogin F.: Measuring learning in depression treatment. A cognitive bibliotherapy test
Cognitive therapy and research 1998 nr 5 s.475-482
2059.Scott J. L., Sun P. Y.: An investigation of barriers to knowledge transfer
Journal of knowledge management 2005 nr 2 s.75-90
2060.Scoyoc A. M. van: Reducing library anxiety in first-year students
Reference & User Services Quarterly 2003 nr 4 s.329-341
2061.Semeniuk-Polkowska M.: O zastosowaniach teorii zbiorów przybliżonych (TZP) w pewnych problemach przekazu informacji
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 2 s.3-12
2062.Semonsous G.: Le Catalogue collectif des ouvrages étrangers
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1963 nr 2 s.79-91
2063.Seymour E.: Democratic accountability
Terminologie et Traduction nr s.
2064.Shapiro F. R.: Contributions to the history of library terminology
Library quarterly (Chicago) 1989 nr 2 s.101-102
2065.Shapiro J. S.: Loneliness : Paradox or Artifact?
The American psychologist 1999 nr 9 s.782-783
2066.Shaw-Kokot J, Moore M, McGraw K: Preparing staff to work at a single service desk
Medical Reference Services Quarterly 2001 nr 1 s.79-86
2067.Shimmon R.: Editional Farewell and Goud Luck
IFLA journal 2004 nr 1 s.3-4
2068.Shinebourne J.: User needs, the new technology and traditional approaches library services
Journal of information science 1980 nr 3-4 s.135-140
2069.Shoham S., Mizrachi D.: Computer attitudes and library anxiety among undergratuates: a study of Israeli B.Ed Students
The International Information & Library Review 2004 nr 1 s.29-38
2070.Shooshan S., Knech L.: Internet Grateful Med to Be Retired; Reminder of NLM Gateway Availability
NLM technical bulletin (Online) 2001 nr 218 s.
2071.Show R.: Chaotic behavior and information flow
Zeitschrift für Naturforschung 1981 nr 36a s.80-112
2072.Siadkowski S.: Biblioteka Miejska w Szczecinie
Bibliotekarz 1946 nr 6-7 s.146
2073.Sidor M.: SERVQUAL w badaniach jakości usług bibliotecznych : przegląd wybranej literatury
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 8 (16) s.
2074.Sidor M.: SERVQUAL w badaniach jakościowych usług bibliotecznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 8(16) s.
2075.Sidorowicz Z., Bieńkowska B.: Księgozbiór byłego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Studia i materiały z dziejów nauki polskiej. Seria A, Historia Nauk Społecznych 1962 nr 6 s.49-134
2076.Sidorowicz Z., Skirgiełło Z.: Księgozbiór Franciszka Błońskiego
Wiadomości Botaniczne 1965 nr 2 s.149-153
2077.Sidowski J. B., LaLomia M. J.: Measurement of computer attitudes; A review
International journal of human-computer interaction 1991 nr 2 s.171-197
2078.Siemionow A.: Polonia w Białoruskiej SSR
Kontrasty 1989 nr 7 s.43
2079.Siemionow T.: Wspomnienia z Lidy
Rota 1991 nr 2 s.59
2080.Sierotwiński S.: Angielski słownik terminów literackich
Ruch Literacki 1963 nr 5-6 (20-21) s.282-283
2081.Sierotwiński S.: Ratowanie książek u progu wolności
Życie Literackie 1975 nr 29 s.6
2082.Sierotwiński S.: Dlaczego wiersz jest wierszem? : o rygorach wersyfikacyjnych i swobodzie poetyckiej
Ruch Literacki 1963 nr 1 (16) s.41-43
2083.Sierotwiński S.: Uwagi o pracy nad słownictwem księgoznawczym
Bibliotekarz 1950 nr 7-8 s.98-101
2084.Sierotwiński S.: Na ratunek polskiej książce
Głos Młodzieży 1970 nr 5 s.6-9
2085.Sierpowski S.: Perspektywa biblioteki elektronicznej
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 2003 nr 26 s.237-250
2086.Sierykow Z.: 40-lecie publicznych bibliotek dla dzieci we Wrocławiu (referat wygłoszony na sesji zorganizowanej przez WiMBP we Wrocławiu 27 maja 1991)
Książka i Czytelnik 1991 nr 3-4 s.5-21
2087.Sierykow Z.: 25-lecie Bibliotek dziecięcych m. Wrocławia (1950-1975)
Bibliotekarz 1976 nr 11-12 s.293-297
2088.Sikorska M., Tobolska U.: Na jakie trudności napotykają użytkownicy korzystając z różnych źródeł informacji dostępnych on-line?
Poradnik Bibliotekarza 2007 nr 11 s.10-19
2089.Sikorska Z.: Czytelnia Niemiecka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Życie Uniwersyteckie 1996 nr 4 s.18
2090.Sikorski C.: Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji
Organizacja i Kierowanie 1999 nr 1 s.[17]-24
2091.Sikorski C.: Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności
Organizacja i Kierowanie 1999 nr 1 s.17-24
2092.Sikorski M.: Z punktu widzenia użytkownika
Computerworld 2004 nr 36 s.32-37
2093.Simeon R.: Evaluating domestic and international Web-site strategies
Internet research 1999 nr 4 s.297-308
2094.Simmons J. S. G.:
The Book Collector 1978 nr 2 s.272-276
2095.Simon E.: Information professional - demands for new policies and new structures in the profession. Experiences and programs in Eastern and Central Europe and developingcountries
Aslib proceedings 1998 nr 3 s.51-55
2096.Simon E.: Od informacji biznesowej do zarządzania informacją: nowa dziedzina aktywności zawodowej czy narzędzie zarządzania?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 11(40) s.
2097.Simon E., Bredemeier W.: Elektronische Informationsdienste als Instrument der Außenhandelsförderung
NFD journal 1999 nr 3 s.179-186
2098.Simon F.E.1990: Zaplecze biblioteczno-informacyjne Republiki Federalnej Niemiec. (Biblioteki naukowe i ośrodki informacji)
Bibliotekarz 1990 nr 10-11 s.16-18
2099.Simonot G.: Paris-Texas : analyse de la politique de développement des collections aux Etats-Unis et en France
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1986 nr 2 s.142-146
2100.Simpson P.: Repositories for research: Southampton's evolving role in the knowledge cycle
Program: electronic library and information systems 2006 nr 3 s.224-231
2101.Sindoni G., Atzeni P., Merialdo P.: Web Site Evaluation: Methodology and Case Study
Lecture Notes in Computer Science 2002 nr s.253-263
2102.Siwek R., Wereszczyńska-Cisło B.: Problemy związane z budową bibliograficznej bazy artykułów naukowych
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.24-50
2103.Sknrbak H., Skov A.: Fighting an uphill battle: teaching information literacy in Danish institutions of higher education
Library Review 2003 nr 7 s.326-332
2104.Skoczek J.: Inwentarze biblioteczne jako źródło do dziejów kultury Polski epoki Odrodzenia
Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1957 nr s.267-270
2105.Skorupa J.: Z dziejów walki o dekret biblioteczny
Pomagamy Sobie w Pracy 1966 nr 1 s.7-11
2106.Skotnicka A.: Rozwój czytelni wrocławskich od schyłku XVIII w. Do 1848 r.
Roczniki Biblioteczne 1963 nr 1-2 s.57-89
2107.Skoumalová Z.: Dví významné bibliograficke řady
Československá rusistika 1987 nr s.127-132
2108.Skowroński A.: Początki Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu i jej działalność w latach 1921-1939
Folia Toruniensia 2002 nr s.61-70
2109.Skrzeszowski S.: Faire payer le public? La question sera enfin posée
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1985 nr 5 s.392-402
2110.Skrzypkowska J.: Rola bibliotek publicznych we współczesnym świecie. Cz. I
Bibliotekarz 1999 nr 6 s.23-25
2111.Skrzypkowska J.: Program Bibliotek Regionalnych Instytutu Społeczeństwa Otwartego (OSI: RLP)
Bibliotekarz 1998 nr 1 s.20-22
2112.Skrzypkowska J.: Coś dla każdego: biblioteki publiczne i społeczeństwo informacyjne
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1998 nr 8 s.
2113.Skrzypkowska J.: Projekt Rozwoju Bibliotek Publicznych i Program Bibliotek Regionalnych Instytutu Społeczeństwa Otwartego
Bibliotekarz 1997 nr 3 s.26-27
2114.Skrzypkowska J.: Rola bibliotek we współczesnym świecie
Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 12 s.3-7
2115.Skrzypkowska J.: Coś dla każdego : biblioteki publiczne i społeczeństwo informacyjne
Bibliotekarz 2000 nr 1 s.27-29
2116.Skrzypkowska J.: Jak biblioteki publiczne mogą służyć integracji Polski z Unią Europejską
Bibliotekarz 2000 nr 7-8 s.3
2117.Skura A., Ergetowski R.: Epistolarna spuścizna Jerzego Samuela Bandtkiego
Roczniki Biblioteczne 1964 nr 1-2 s.123-131
2118.Słodkowska E.: Instytut Bibliograficzny w Bibliotece Narodowej
Biuletyn Instytutu Bibliograficznego 1964 nr 4 s.257-328
2119.Słodkowska E.: Słownik pracowników książki polskiej
Przegląd Biblioteczny 1987 nr 2 s.191-196
2120.Słodkowska E.: Instytut Bibliograficzny w Polsce
Biuletyn Instytutu Bibliograficznego 1964 nr 4 s.257-328
2121.Słodkowski W.: Istota i funkcje użytkownika dydaktycznych bibliografii przedmiotowych
Przegląd Pedagogiczny 1974 nr 2 s.48-54
2122.Słoka-Chlabicz M.: Przed podróżą
Press 2000 nr 10 s.60-64
2123.Słowik J.: Zmiany organizacyjno-funkcjonalne w bibliotekach publicznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 4 (33) s.
2124.Słupkowa L.: Międzynarodowy program rozwoju komunikowania
Zeszyty Prasoznawcze 1984 nr 3 s.75-88
2125.Smith A. W., Wood D. N.: SIGLE: A model for international co-operation
1993 nr 21 s.18-22
2126.Smith A. W., Wood D. N.: SIGLE: a model for international co-operation
Interlending and document supply 1993 nr 1 s.18-22
2127.Smithson D., Oppenheim C.: What is the hybrid library?
Journal of Information Scence 1999 nr 2 s.97-112
2128.Smoczyński W.: Od ogona do głowy. Raport.
Polityka 2008 nr 3 (2637) s.34-39
2129.Smolik P: Książka i czasopismo ilustrowane w Polsce w pierwszej połowie XIX w
Grafika 1939 nr 2 s.9
2130.Smuszkiewicz-Pawlikowska G.: Badania wyznaczników percepcyjnych czytelności połączeń znaków Braille'a
Szkoła Specjalna 1977 nr 2 s.100-109
2131.Sobczak U., Sadowski R.: Zjawisko library anxiety (strach przed biblioteką) wśród studentów II i III roku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku: raport z badania ankietowanego, przeprowadzonego w styczniu 2006 r.
Zeszyty Naukowe WSHE 2007 nr s.127-141
2132.Sobczyk M.: Biblioteka XXI wieku
Archivolta (Kraków) 2001 nr 2 s.8-21
2133.Sobielga J.: Analiza bibliometryczna cytowań w "Bibliotekarzu"
Bibliotekarz 2001 nr 3 s.3-5
2134.Sobielga J.: Dynamika przekazywania informacji w bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 s.60-67
2135.Sobielga J.: Informacja dla zarządzania biblioteką : kilka uwag na marginesie Normy ISO-11620:1998?
Bibliotekarz 2003 nr 7-8 s.25-27
2136.Sobielga J.: Czynniki kształtujące opinie studentów o bibliotece
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr s.
2137.Sobielga J.: Psychologiczne aspekty barier informacyjnych - badania wśród studentów
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 4 s.13-18
2138.Sobielga J.: Organizacja i zarządzanie jako przedmiot studiów bibliotekoznawczych
Bibliotekarz 2004 nr 4 s.10-13
2139.Sobielga J.: Dynamika przekazywania informacji w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr s.60-67
2140.Sobielga J.: Problemy pomiaru efektywności użytkownika informacji w kształceniu akademickim
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 1 s.37-54
2141.Sobielga J.: Wykorzystywanie programu "Libra" do badania potrzeb klientów biblioteki akademickiej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.34-39
2142.Sobielga J.: Dynamika przekazywania informacji w bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 (80) s.60-67
2143.Sobielga J.: Teraźniejszość i przyszłość standaryzacji
Bibliotekarz 2002 nr 12 s.5-7
2144.Sobielga J.: Wpływ motywacji na preferencje oraz dostrzegane ograniczenia w procesie pozyskiwania informacji przez studentów
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2000 nr 2 s.29-31
2145.Sobielga J.: "Kto jest kim" wśród czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 7-8 s.19-20
2146.Sobielga J.: O potrzebie baz danych i wskaźników efektywności bibliotek
Przegląd Biblioteczny 2002 nr 3 s.205-212
2147.Sobielga J.: Psychologiczne uwarunkowania zachowań informacyjnych
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 2 s.97
2148.Sobielga J.: Psychologiczne aspekty barier informacyjnych - badania wśród studentów
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1997 nr 4 s.13-18
2149.Sobielga J.: Zmierzch epoki katalogów kartkowych
Bibliotekarz 1999 nr 6 s.12-15
2150.Sobolewska O: Oddajcie to co nasze
Gazeta Wyborcza 2005 nr 164 s.9
2151.Socha I.: Zainteresowania czytelnicze młodzieży szkolnej w okresie międzywojennym w czasopismach uczniowskich Zagłębia Dąbrowskiego
Studia Bibliologiczne 1983 nr s.85-101
2152.Soergel D.: ASIS&T SIG / CR 2000. Classification for User Support and Learning
Knowledge organization 2000 nr 3 s.165-172
2153.Sokołowska-Gogut A.: Czytelnicza ocena Biblioteki Głównej
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora 1993 nr 2 (12) s.
2154.Sokołowska-Grzeszczyk K.: Ludzie książki w powieści Marii Dąbrowskiej
Bibliotekarz 1988 nr 9 s.29-31
2155.Sokołowski J.: Słownik terminów literackich
Warmia i Mazury 1967 nr 5 s.22
2156.Sokół Z.: "Przyjaciółka" - tygodnik kobiecy (1948-1998). Część 2: marzec 1951- marzec 1990
Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2003 nr s.109-131
2157.Sokół Z.: "Przyjaciółka" - tygodnik kobiecy (1948-1998). Część 1 - lata 1948-1951
Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 nr s.89-111
2158.Sokół Z.: Tygodnik "Przyjaciółka" - czasopismo dla kobiet. Część 3 : "Przyjaciółka" w latach 1989-2002
Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2004 nr s.195-215
2159.Solarzowa Z.: O dobrej książce
Wici 1928 nr 20 s.2
2160.Solberg S.: Das war 1999
Forum. Dialog mit Bibliotheken 2000 nr 1 s.5-11
2161.Solipiwko E.: Działalność bibliotek publicznych i zakładowych województwa katowickiego na rzecz upowszechniania literatury społeczno-politycznej
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 1987 nr s.3-11
2162.Solipiwko E.: Koła Przyjaciół Bibliotek i co dalej
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 1998 nr 4 s.13-24
2163.Solipiwko E.:
Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach 1999 nr 1 s.23-30
2164.Solka A.: Dlaczego film?
Bibliotekarz 1998 nr 7-8 s.22-24
2165.Sordylowa B.: Struktura i potencjał informacyjny sieci bibliotek PAN
Przegląd Biblioteczny 1987 nr 1 s.37-44
2166.Sordylowa B.: Informacja i komunikacja naukowa : pojęcia i wzajemne relacje
Zagadnienia Naukoznawstwa 1999 nr 1 s.35-41
2167.Sordylowa B.: "Przegląd Biblioteczny" w służbie bibliotekarstwa
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 4 s.508-520
2168.Sordylowa B.: "Przegląd Biblioteczny" : tradycja i współczesność (75 lat czasopisma)
Przegląd Biblioteczny 2002 nr 1-2 s.67-87
2169.Sordylowa B.: Informacja naukowa wśród innych dyscyplin
Przegląd Biblioteczny 1984 nr 1 s.3-16
2170.Sordylowa B.: Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego wywiady i wspomnienia na łamach "Przeglądu bibliotecznego" w latach 1979-1998
Przegląd Biblioteczny 1998 nr 4 s.291-294
2171.Sordylowa B.: "Przegląd Biblioteczny". Wokół tematyki i problemów wydawniczych
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 4 s.411-417
2172.Sordylowa B.: "Przegląd Biblioteczny" w przededniu swego 70-lecia
Przegląd Biblioteczny 1996 nr 2-3 s.169-175
2173.Sordylowa B.: Experiences of the managing editorof the "Library Review"
Newsletter. Round Table of Editors of Library Journals 1996 nr ą (9) s.5-7
2174.Sordylowa B.: "Przegląd Biblioteczny"
Rocznik Biblioteki Narodowej 1998 nr s.33-37
2175.Sordylowa B.: Bibliologia a naukoznastwo
Przegląd Biblioteczny 1998 nr 2/3 s.129-133
2176.Sordylowa B.: Przyczynek do terminologii
Przegląd Biblioteczny 1991 nr 2 s.179-181
2177.Sordylowa B.: Pracownikom "Przeglądu Bibliotecznego"
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 4 s.335-337
2178.Sordylowa B.: O działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania, czyli o tzw. DOT-cie
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 3-4 s.279-285
2179.Sordylowa B.: Wzajemne relacje między dyscyplinami: informacja naukowa, bibliologia, bibliotekoznawstwo
Przegląd Biblioteczny 1989 nr 4 s.309-315
2180.Sordylowa B.: Profil "Przeglądu Bibliotecznego" na tle innych czasopism bibliotekarskich w Polsce
Bibliotekarz 1987 nr 1-2 s.50-52
2181.Sordylowa B., Steczowicz R.: Stan bibliotek Polskiej Akademii Nauk w latach 1991-1992
Przegląd Biblioteczny 1993 nr 3-4 s.235-241
2182.Sosińska-Kalata B.: Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy
Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 nr 2 s.28-42
2183.Sosińska-Kalata B.: Baza informacji słownikowej "BIS"
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1996 nr 1 s.8-16
2184.Sosińska-Kalata B.: Reprezentacje wiedzy w systemach informacji dokumentacyjnej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1985 nr 1 s.10-45
2185.Sosińska-Kalata B.: Kluby użytkowników UKD
Bibliotekarz 2000 nr 7-8 s.17-21
2186.Sosińska-Kalata B.: Od redakcji: kontynuacja i rozwój
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 1 s.5-9
2187.Sosińska-Kalata B., Banacka M.: "Przegląd Biblioteczny" - rocznik 1927
Przegląd Biblioteczny 2007 nr 4 s.521-552
2188.Soulé V.: Censures et autocensures autou du livre de jeunesse
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1999 nr 3 s.44-48
2189.Soulé V.: Les bibliotheques jeunesse et la création littéraire
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 6 s.35-45
2190.Sova A: Rozkołysanie pustelniczych strun
Życie 1900 nr 2-3 s.71-74
2191.Sova A: Teodorowi Mommsenowi
Życie 1897 nr 12 s.2
2192.Sowa J. F.: Top-level ontological categories
International journal of human-computer studies 1995 nr 5-6 s.669-685
2193.Sowada R.: Moje miasto w XX wieku, czyli projekt w szkole
Biblioteka w Szkole 2002 nr 12 s.13
2194.Sowards S. W.: Libraries and imagination at the dawn of the world wide web
Libri 2000 nr 3 s.137-156
2195.Sowula G: Taniec z zabytkowymi figurami
Rzeczpospolita (Warszawa) 2001 nr 125 s.9
2196.Sójkowska I.: Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni - tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania: doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej i perspektywy na przyszłość
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 1 s.
2197.Spohrer J. H.: Les bibliotheques universitaires françaises et nord-américaines
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 5 s.32-35
2198.Sporane B.: Latvijas bibliotekariem savs profesionalas etikas kodekss
Bibliotekas Pasaule 2002 nr 20 s.5-6
2199.Stachowska-Musiał E.: Zawód bibliotekarza dziś i jutro
Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 12 s.3-9
2200.Stachowska-Musiał E.: Narodowy zasób biblioteczny - koncepcja a realizacja
Bibliotekarz 2008 nr 6 s.
2201.Stachurska G., Radosz W., Kuleszyńska M.: Konkurs "Moje miasto i region są piękne"
Biblioteka w Szkole 2002 nr 6 s.32
2202.Stanford E.B., Genaway D.C.: Quasi-departmental libraries
College & research libraries 1977 nr 3 s.187-194
2203.Stanisławska-Kloc S.: Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 9 s.
2204.Stanula-Boroń M.: Informacja, język i wiedza w ujęciu Karla R. Poppera
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.3-16
2205.Statkiewicz I., Rohleder R.: Technologia cyfrowa w projekcie Biblioteki Wirtualnej politechniki Wrocławskiej
Raport serii SPR 2003 nr 263 s.
2206.Steczowicz-Sajderowa Z.: Nazwy osobowe i korporatywne jako typy haseł języka KABA
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1999 nr s.65-92
2207.Stefanowicz B.: Różnorodność informacji
Wiadomości Statystyczne 1996 nr 4 s.70
2208.Stefanowicz B.: Informacja jako zasób strategiczny
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2004 nr 7 s.11-21
2209.Stepowicz M.: Czasopisma w Internecie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1999 nr 2 s.
2210.Stevens A., Howley S.: Routes to knowledge
Update(London2002) 2004 nr 3 s.38-39
2211.Stoffel-Ożogowa E: Nauka o książce w schemacie katalogu systematycznego Biblioteki Uniwersytetu we Wrocławiu
Przegląd Biblioteczny 1967 nr 1 s.19-25
2212.Stolarczyk A., Klenczon W.: Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 4 s.28-31
2213.Stoń W.: Normalizacyjne reperkusje przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej : doświadczenia czeskie
Normalizacja 2001 nr 8 s.21-22
2214.Stopka A.: Zło konieczne?
W Drodze 1997 nr 12 s.51-59
2215.Streeter D., Oberlander C.: LibStatCAT: a library statistical collection assessment tool for individual libraries & cooperative colletion development
Library collections, acquisitions & technical services 2003 nr 4 s.493-506
2216.Strojek A.: Znaczenie terminu "szara literatura"
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.64-76
2217.Strojek A.: Nowy rodzaj czasopisma samorządowego "Biuletyn Informacji Publicznej"
Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s.74-79
2218.Strojek A. J.: Prawo powszechnego dostępu do informacji publicznej w świetle obowiązujących przepisów
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 1 s.105-109
2219.Strojek A. J.: Czy administracja publiczna gotowa jest na udostępnianie informacji publicznej drogą elektroniczną?
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2003 nr 4 s.19-25
2220.Strojek S.: Znaczenie terminu szara literatura
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 nr 1 s.64-76
2221.Strojny M: Zarządzanie wiedzą : ogólny zarys koncepcji
Przegląd Organizacji 2000 nr 2 s.21-25
2222.Strotmann A., Zhao D.: Information Science during the first Decade of the Web : An enriched author cocitation analysis
Journal of the American Society for Information Science and Technology 2008 nr 6 s.916-937
2223.Subirats Coll I., De Robbio A.: E-LIS: an international Open Archive towards building Open Digital Libraries
High Energy Physic Libraries Webzine 2005 nr 11 s.
2224.Suchojad H.: Jak biblioteki akademickie mogą służyć integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi
Bibliotekarz 1998 nr 5 s.2-4
2225.Sullivan S., Horwood L., Garner J.: The place of eprints in sholary information delivery
Online Information Review 2001 nr 4 s.250-256
2226.Sułkowski Ł.: Czy jest możliwe kształtowanie kultury organizacyjnej?
Organizacja i Kierowanie 2001 nr 4 s.99-110
2227.Swanson D. R.: Undiscovered public knowledge
The library quarterly (Chicago, III.) nr 2 s.103-118
2228.Swoboda I.: Organizacja działalności informacyjnej w zakresie medycyny w Stanach Zjednoczonych
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2006 nr 2 (54) s.3-13
2229.Sysło M. M.: Nic nie zastąpi książek
Gazeta Wyborcza 2001 nr 13-37 s.
2230.Szapiro E. L.: Komunikatywne funkcji nauczno-innformacionnoj dejatelnosti
Naučno-Tehničeskaja Informacija. Seria 1 1975 nr 3 s.
2231.Szarota T.: Kultura masowa w pierwszych latach Polski Ludowej
Dzieje Najnowsze 1974 nr 1 s.113-149
2232.Szczepanowska B.: Systemy informacji naukowej - międzynarodowy system informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr s.
2233.Szczepanowska B.: Międzynarodowe i Polskie Krajowe Centrum CIS
Bezpieczeństwo Pracy 1999 nr 11 s.6-8
2234.Szczepanowska B.: Informacja naukowa w dobie globalizacji na przykładzie międzynarodowego systemu informacji naukowej o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS
Przegląd Biblioteczny 2002 nr 3 s.195-203
2235.Szczepanowska B.: 50-lecie światowego systemu informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS
Bezpieczeństwo Pracy 2009 nr 12 s.20-22
2236.Szczepanowska B.: Globalizacja informacji na przykładzie międzynarodowego systemu informacji o bezpieczeństwie pracy CIS
Przegląd Biblioteczny 2002 nr 3 s.195-203
2237.Szczepanowska B.: Międzynarodowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy - Biblioteka Międzynarodowej Organizacji Pracy
Bezpieczeństwo Pracy 2003 nr 3 s.10-12
2238.Szczepanowska B.: Międzynarodowy system informacji naukowej o bezpieczeństwie i higienie pracy (CIS)
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1998 nr 3-4 s.45-50
2239.Szczepanowska B.: Międzynarodowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy - witryna internetowa Międzynarodowego Centrum Informacji CIS
Bezpieczeństwo Pracy 2003 nr 7 s.21-23
2240.Szczepanowska B.: Internetowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy. Witryna Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS- nowa wersja
Bezpieczeństwo Pracy 2005 nr 10 s.20-24
2241.Szerłomski J.: Społeczeństwo informacyjne na przykładzie internetowej społeczności akademickiej AGH. Rozmowa z Z-cą Dyr. Instytutu Nauk Społecznych AGH, prof. dr hab. Lesławem H. Haberem, kierownikiem projektu badawczego.
Biuletyn AGH (Online) 2000 nr 6 s.
2242.Szocki J.: Biblioteki szkolne w II Rzeczypospolitej
Chowanna 1988 nr 4 s.447-464
2243.Szolginiowa W: Z zagadnień klasyfikacji piśmiennictwa z zakresu nauki o książce w "Bibliografii Bibliografii i Nauki o Książce" i w zbiorach bibliologicznych Biblioteki Narodowej
Przegląd Biblioteczny 1971 nr 1-4 s.100-111
2244.Szpakowska T.: Gromadzenie księgozbioru bibliotecznego po wejściu ustawy o egzemplarzu obowiązkowym dla Biblioteki KUL
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2002 nr s.19-22
2245.Szromnik A.: Marketing komunalny - rynkowa koncepcja zarządzania gminą
Samorząd Terytorialny 1996 nr 3 s.2-19
2246.Szwejkowska H.: Z dziejów biblioteki kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy jako książnicy miejskiej i szkolnej
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1963 nr 2 s.141-150
2247.Szydłowska M., Maresz B.: O lwowskich egzemplarzach teatralnych w Bibliotece Śląskiej
Pamiętnik Teatralny 1986 nr 33 s.516-536
2248.Szymeczko K.: Regionalne potrawy na bibliotecznym stole
Guliwer 1998 nr 5 s.4-8
2249.Szymorowska T.: Polskie biblioteki publiczne na przełomie wieków
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 1 (9) s.
2250.Szymorowska T.: Zastosowanie projektu normy ISO 11620 do opracowania wskaźników pomiaru procedur zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 8 s.
2251.Szyrkowiec L.: Funkcja biblioteki publicznej w zaspakajaniu potrzeb mniejszości białoruskiej
Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s.105-108
2252.Szyszko M: Konsorcjum bibliotek publicznych - Narada konsultacyjna
Bibliotekarz 2002 nr 6 s.23-24
2253.Ścibor E.: Słownik encyklopedyczny informacji i dokumentacji
Przegląd Biblioteczny 1999 nr 3 s.183-185
2254.Ścibor E.: Polska terminologia informacji naukowej u progu nowego wieku : próba oceny
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 2-3 s.17-41
2255.Ścibor E.: Tezaurus informacji naukowej i bibliotekarstwa
Przegląd Biblioteczny nr 2 s.197-199
2256.Ścibor E.: Reforma struktury zarządzania UKD
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1987 nr 4 s.3-9
2257.Ścibor E.: Narzędzia organizacji wiedzy a interfejs użytkownika : materiały Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy
Zagadnienia Informacji Naukowej 1992 nr 1 (59) s.189-194
2258.Ścibor E.: Jadwiga Sadowska : Hasła przedmiotowe w teorii Adama Łysakowskiego i praktyce "Przewodnika Bibliograficznego"
Bibliotekarz 2000 nr 10 s.29-30
2259.Ślaska K., Potęga J.: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 11 (81) s.
2260.Ślaska K., Potęga J.: Europeana - portal europejskiego dziedzictwa kulturowego
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2008 nr 6(97) s.
2261.Śniechowska-Karpińska A.: Zgryźliwa, podobna do sępa, czyli : kto rządzi w bibliotece w Hogwarcie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 4 (55) s.
2262.Śniechowska-Karpińska A.: "Poradnik" dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego
Bibliotekarz 2007 nr 11 s.7-10
2263.Świerkowski K.: W Bibliotece Publicznej po powstaniu warszawskim
Roczniki Biblioteczne 1964 nr 3-4 s.443-455
2264.Świerkowski K.: Poczynania wydawnicze i księgarskie bibliofilów kaliskich
Silva Rerum nr s.
2265.Świgoń M.: Problemy użytkowników a biblioteka idealna
Bibliotekarz 2003 nr 6 s.2-5
2266.Świgoń M.: "Library anxiety", czyli lęk przed biblioteką
Bibliotekarz 2002 nr 4 s.11-15
2267.Świgoń M.: Bariery informacyjne, które napotykają studenci podczas samodzielnego wyszukiwania i wykorzystywania informacji
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1995 nr 2 s.19-25
2268.Świgoń M.: Poszukiwanie informacji w bibliotece jako źródło niepokoju-badania wśród studentów
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 1 s.12-19
2269.Świgoń M.: Tylko ty możesz mi pomóc
Nasze Problemy 1984 nr 5 s.4
2270.Świgoń M.: Library anxiety: teoria, założenia, modele
Przegląd Biblioteczny 2009 nr 2 s.177-189
2271.Świgoń M.: Bariery informacyjne w środowisku naukowym - wyniki badań pilotażowych
Przegląd Biblioteczny 2003 nr 4 s.384-405
2272.Świgoń M.: Poszukiwanie informacji jako źródło niepokoju - badania wśród studentów
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 1 s.12-19
2273.Tabakowa A.: Książka o Ludziach Książki
Ruch Literacki 1973 nr 5 s.319-323
2274.Tarkowski A, Hofmokl J: Creative Commons, innowacje w systemie prawa autorskiego i rozwój wolnej kultury
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2003 nr 3 (64) s.
2275.Tarkowski A., Hofmokl J.: Wikipedia - pospolite ruszenie encyklopedystów. Największa encyklopedia na świecie
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 3 (73) s.
2276.Tarłowska I.: Czy jest recepta na "Przyjaciółkę"
Polityka 1961 nr 24 s.5
2277.Tarnowski S.: Wystawa we Lwowie w r. 1894. Wstęp
Przegląd Polski (Kraków) 1894 nr 337 s.117-125
2278.Taylor S., Krog M.: Problem-based learning at medical libraries
DF Revy 2000 nr 9 s.257-259
2279.Tenopir C.: Hybrid databases
Library journal (1976) 1992 nr 2 s.64
2280.Terlecki O.: Prawdziwy romans
Dziennik Polski 1965 nr 256 (6757) s.3
2281.Thiolon C., Baude C.: Tables rondes sur les métiers de bibliothécaire et documentaliste et sur les revues professionnelles
Documentaliste 1999 nr 2 (36) s.84-88
2282.Thomas B.: Les bibliotheques publiques en Suede : entre passé glorieux et avenir incertain
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1998 nr 6 s.80-86
2283.Thomas R. H.: A majority consensus approach to concurrency control for multiple copy databases
ACM Transaction on Database Systems 1979 nr 4 s.180-209
2284.Thomas S. E.: Abundance, attention and Access: of portals and catalogs
A Bimonthly Report on Research Library and Action 2000 nr 212 s.
2285.Thorhauge J.: Rosnące znaczenie biblioteki jako instytucji obywatelskiej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 2 (53) s.
2286.Thorhauge J.: Biblioteki publiczne w procesie zmian
Bibliotekarz 2003 nr 5 s.8-11
2287.Tierney T., Hansen M. T., Nohria N.: What's your strategy for managing knowledge?
Harvard business review 1999 nr 3-4 s.106-116
2288.Tobera M.: Rynek książki w Polsce (1989-2000)
Przegląd Biblioteczny 2001 nr 3 s.237-241
2289.Tobera M.: Eksperyment bibliologiczny jako eksperyment rynkowy? : uwagi na marginesie referatu Stanisława Adama Kondka
Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2008 nr s.55-71
2290.Tocatlian J.: A strategic alliance in information. International non-governmental organizations unite to serve the world community
Information development 1994 nr 3 s.186-188
2291.Todd R.J.: Academic indexing: what's it all about?
The indexer 1992 nr 2 s.177- 183
2292.Todea S., Dimitriu E., Andriesi M.: Bibliotheques publiques de Roumanie
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1991 nr 6 s.518-529
2293.Tokarska A.: Biblioteki nauczycielskie w XIX wieku na tle światowego bibliotekarstwa
Studia Bibliologiczne 2000 nr s.68-75
2294.Tokarski Z.: Wydawnictwa Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne 1992 nr 89 s.61-87
2295.Toliver R.L.: Website redesign and testing with a usability consultant: lesson learned
OCLC systems & services 2005 nr 3 s.156-166
2296.Tomaiuolo N. G., Packer J. G.: Preprint Servers: Pushing the Envelope of Electronic Scholarly Publishing
Searcher 2000 nr 9 s.
2297.Tomala B.: Prowadzimy edukację regionalną we współpracy ze środowiskiem
Biblioteka w Szkole 2002 nr 12 s.31
2298.Tomasik E.: Bibliotherapy Sourcebook (materiały źródłowe do biblioterapii)
Szkoła Specjalna 1987 nr 1 s.71-75
2299.Tomasik E.: Reading Therapy. Terapia czytelnicza
Szkoła Specjalna 1991 nr 2-3 s.148-151
2300.Tomasik E.: Using Bibliotherapy: a guide to theory and practice (Zastosowanie biblioterapii. Przewodnik po teorii i praktyce)
Szkoła Specjalna 1988 nr 3 s.227-231
2301.Tomasik-Beck J.: Nowe terminy informacji naukowej
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 2-3 s.189-202
2302.Tomasik-Beck J.: Nowe terminy informacji naukowej
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 2-3 s.189-202
2303.Tomaszczyk J.: Specjalistyczna wyszukiwarka naukowa
Bibliotekarz 2007 nr 1 s.11-13
2304.Tomaszewski A: Europa : wartość i świadomość dziedzictwa
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 1998 nr s.21-24
2305.Tomaszewski A: Tożsamość i różnorodność kulturowa jednoczącej się Europy : ekumenizm kulturowy
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 2002 nr s.7-10
2306.Tomaszewski M.: Internet oraz inne biblioteki polskie w Internecie. Opracowanie analityczno-syntetyczne
Nowa Biblioteka 1998 nr 1 s.31-35
2307.Tomaszewski R.: O ludziach polskiej książki na obczyźnie
Przegląd Księgarski 1985 nr 11 s.5
2308.Tomerska D.: Ludzie Studia Nagrań. Cz. 5
Pochodnia (Warszawa.1996) 1998 nr 5 s.28-31
2309.Tomerska D.: Ludzie Studia Nagrań. Cz. 1
Pochodnia (Warszawa.1996) 1998 nr 1 s.15-18
2310.Tomerska D.: Ludzie Studia Nagrań. Cz. 3
Pochodnia (Warszawa.1996) 1998 nr 3 s.26-29
2311.Tomerska D.: Ludzie Studia Nagrań. Cz. 4
Pochodnia (Warszawa.1996) 1998 nr 4 s.21-23
2312.Tomerska D.: Ludzie Studia Nagrań. Cz. 2
Pochodnia (Warszawa.1996) 1998 nr 2 s.23-25
2313.Tomkiewicz B.: Zasady organizacji biblioteki szkolnej w gimnazjum
Biblioteka w Szkole 1999 nr 10 s.29
2314.Tomkovick C., Al.-Khatib J.: An assessment of the service quality provided for foreign students at U.S. business school
Journal of Education for Business 1996 nr 3 s.130
2315.Tomney H., Burton P.: Electronic journals : a study of usage and attitudes among academics
Journal of information science 1998 nr 6 s.
2316.Toms E.G., McGillis L.: Usability of the Academic Library Web Site: implications for design
College & research libraries 2001 nr 7 s.355-367
2317.Tomza R.: Bolą oczy, puchnie głowa, czyli błąd w sztuce
Webmaster 2000 nr 1 s.
2318.Tong M. Y., Chen Y. S., Chong P. P.: Dynamic behavior of Bradford's law
Journal of the American Society for Information Science 1995 nr 5 s.370-383
2319.Torlińska B., Piotrowicz A., Grządzielewska E.: Sprawozdanie z 8th Europen Conference of Medical and Health Libraries : Cologne, September 16-21, 2002
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2002 nr 366 s.117-119
2320.Torstensson M: Is There a Nordic Public Library Model?
Libraries and Culture 1993 nr 1 s.59-76
2321.Torstensson M: Library History Research in Sweden : A Field in Development
Libraries and Culture 1990 nr 1 s.11-26
2322.Tosello-Bancal J. E., Renouf B.: Formation continue des personnels des bibliotheques de l'Enseignements supérieur
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2002 nr 3 s.23-27
2323.Toves J, Hickey T.B., O'Neill E. T.: Experiments with the IFLA Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR
D-Lib magazine 2002 nr 9 s.
2324.Trajdos E.: Wit Stworz inscenizatorem? Grupa rzeźb ruchomych i ich związki z teatrem średniowiecznym
Pamiętnik Teatralny 1964 nr 4 s.333-352
2325.Trembowiecki A.: Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - ujęcie teoretyczne
Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 2 s.3-9
2326.Trifomova G.: Anglojazyčnye zaimstvovanija russkij jazyk pererabatyvaet, ustaivajet i kodificiruet
Roczniki Sztuki Śląskiej 2004 nr 28 s.5-6
2327.Trzynadlowski J.: Ossolineum: wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk
Editor 1989 nr s.4
2328.Trzynadlowski J.: Ludzie Książki
Przegląd Księgarski 1971 nr 9 s.7
2329.Tumolska H: Obraz Rosji w materiałach prasy kaliskiej (1894-1905)
Forum Naukowe Instytutu Historii Politycznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 2002 nr 2 s.75-101
2330.Turnbow D.: Usability testing for web redesign: a UCLA case study
OCLC systems & services 2005 nr 3 s.226-234
2331.Turonek J.: Geneza i autorstwo pierwszego elementarza białoruskiego
Slavica Orientalia 1986 nr 3 s.347-358
2332.Turonek J.: Z dziejów białoruskiego ruchu wydawniczego w latach 1902-1905
Studia Polono-Slavica-Orientalia 1985 nr s.65-81
2333.Turowska-Bar I.: Edward Kuntze jako redaktor "Przeglądu Bibliotecznego" 1927-1948
Przegląd Biblioteczny 1967 nr 2 s.110-130
2334.Tworek S: Działalność polityczna i reformacyjna Pawła Orzechowskiego
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1959 nr s.89-112
2335.Tworzyński J.: Zaprząc sieć do nauczania
Personel (Warszawa) 2000 nr 21 s.
2336.Tyborowska J.: Przygotowanie do rekrutacji
Personel (Warszawa) 1998 nr 10 s.1
2337.Tylová M.: Spolupráce ČSAV se Státni knihovnou ČSSR v oblasti jazykovidné bibliografie
Slovo a slovesnost 1968 nr s.109-110
2338.Tymoszczuk H.: Przeżyć na rynku
Notes Wydawniczy 1993 nr 7-8 s.19
2339.Tyszko O.: Das Problem der minderwichtigen literatur in wissenschaftlichen Bibliotheken zentralle Bibliotheke
Wes. Jg. 73 1959 nr 2 s.85-99
2340.Tytko M. M.: Bibliografia uzupełniająca
Archiwista Polski 1998 nr 4 (12) s.120-125
2341.Tytko M. M.: Archiwum wirtualne
Archiwista Polski 1998 nr 3 (11) s.13-32
2342.Tytko M. M.: Komputeryzacja informacji bibliograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego: stan obecny, perspektywy, koncepcje
Krakowski Rocznik Archiwalny 1996 nr s.79-85
2343.Ungurian O.: Ogólna struktura języka informacyjnego : propozycja "szkieletu organizacyjnego"
Zagadnienia Informacji Naukowej 1982 nr 2-41 s.21-40
2344.Ungurian O.: Kategoria semantyczna wymiaru "Przedmiot dokumentu"
Zagadnienia Informacji Naukowej 1983 nr 1-42 s.29-54
2345.Ungurian O.: Kategoria semantyczna wymiaru "Przedmiot dokumentu"
Zagadnienia Informacji Naukowej 1983 nr 1-42 s.29-54
2346.Usowicz E.: Kurtyna w dół : dostęp do informacji publicznej
Gazeta Prawna 2000 nr 99 s.6
2347.Vangerow A. W. L.: Nachricht einer einer Feierlichkeit besonderer Art.
Schlesische Provinzialblätter 1803 nr 7 s.49-54
2348.Vaughan M., Dillon A.: It's the journey and destination : shape and the emergent property of genre in evaluting digital documents
New review of hypermedia and multimedia 1997 nr 3 s.91-106
2349.Verry-Jolivet C.: Pratiques et attentes des chercheurs
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2001 nr 4 s.26-30
2350.Vildé-Lot I.: La Nouvelle édition de la Recommandation ISO/R9 pour la translittération des caracteres cyrilliques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1970 nr 12 s.609-613
2351.Vitale P., Soldini F., Perez P.: Usages conflictuels en bibliotheque (Konfliktowe sposoby korzystania z bibliotek : studium socjologiczne)//Bull. Bibl. France, (2002), T. 47, nr 1, s. 4-8, bibliogr. 10 poz.
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2002 nr 4 s.267
2352.Vitiello G.: Politique et législation des bibliotheques : perspectives européennes
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2000 nr 5 s.4-14
2353.Volga A: Coming back to Albrecht Dürer
Spoils of War 2003 nr 8 s.64-66
2354.Voroncova E.: Konceptualizaciâ imeni : F. Skorina
Vesnik belaruckaga dzâržaunaga universiteta. Ser. 4, Filalogia, žurnalistyka, pedagogika, psihalogia 2001 nr 1 s.50-54
2355.Voss J.: Tagging, Folksonomy & Co - Renaissance of Manual Indexing?
ArXiv.org 2007 nr 2 s.
2356.Waglowski P.: Projekty "własności intelektualnej" i prawo do kopiowania.
Vagla.pl- Prawo i Internet 2006 nr s.
2357.Wale K., Williamson K., Bow A.: Older People and the Internet
IFLA Section for Libraries Serving Disadvantaged Persons newsletter 1997 nr 44 s.
2358.Walentynowicz B.: Konferencje jako forma komunikowania się i warunki ich skuteczności
Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 nr 1 s.113-
2359.Waleszko M.: Robinson L., Bawden D. Libraries and open society : Popper, Soros and digital information. (Biblioteki a społeczeństwo otwarte : Popper, Soros i informacja cyfrowa) // ASLIB Proc.-Vol.53, nr 5 (2001), s. 167-178, bibliogr. 45 poz.
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2002 nr 1-2 s.6
2360.Waleszko M.: Tax Choldin M. What every librarian should know about intellectual freedom : a personal view. (Co każdy bibliotekarz powinien wiedzieć na temat wolności intelektualnej : osobisty punkt widzenia) // IFLA J.-Vol.27, nr 3 (2001), s. 152-158
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2002 nr 1-2 s.76
2361.Warząchowska B.: Wystawa naukowej książki zagranicznej w Bibliotece Teologicznej
Gazeta Uniwersytecka (Katowice) 2003 nr 4 s.9-10
2362.Warząchowska B.: Wpływ biblioteki i bibliotekarza na motywację czytelniczą studentów
Bibliotekarz 1997 nr 3 s.9-11
2363.Warząchowska B.: Wyrosła z dobrego drzewa
Gazeta Uniwersytecka (Katowice) 2002 nr 3 s.25
2364.Warząchowska B.: Biblioteka Teologiczna zaprasza. Czytaj na Wita Stwosza
Gość Niedzielny 2002 nr 5 s.26
2365.Warząchowska B., Gacińska M.: Przygotowanie absolwentów szkół średnich do korzystania z biblioteki naukowej
Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 7-8 s.8
2366.Warząchowska B., Gacińska M.: Formy pracy z czytelnikiem w katalogach Biblioteki Uniwersytetu Ślaskiego
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.46-49
2367.Wasilewski Z., Potocki A.: W sprawie czytelnictwa ludowego
Głos 1890 nr 18 s.216
2368.Waszczyk P., Dobrołęcki P.: Telewizor dla Gierka: rozmowa z Witoldem Bójskim
Biblioteka Analiz 2009 nr 26 s.109-112
2369.Waszczyk P., Dobrołęcki P.: Z gotówką po kraju : rozmowa z Piotrem Bagińskim
Biblioteka Analiz 2009 nr s.
2370.Watkinson S, Sutcliffe A., Ennis M: Empirical studies of end-user information searching
Journal of the American Society for Information Science 2000 nr 13 s.1211-1231
2371.Watson E. M.: Subject knowledge in the health sciences library: an online survey of Canadian academic health sciences librarians
Journal of the Medical Library Association 2005 nr s.459-466
2372.Watson M.: La formation des bibliothécaires et des documentalistes au Royaume-Uni
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 1 s.68-74
2373.Waytowich V. L., Jiao Q. G., Onwuegbuzie A. J.: The relationship between citation errors and library anxiety: an emperical study of doctoral students in education
Information processing & management 2008 nr 2 s.948-956
2374.Wejman-Sowińska A: Sprawozdanie z działalności komisji do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 2 s.368
2375.Wengierow S: Próba oceny działalności wydawniczej w zakresie przekładów książek naukowych na język polski i z języka polskiego
Zagadnienia Naukoznawstwa 1974 nr 2 s.299-308
2376.Wereszczyńska-Cisło B.: Definiowanie języka deskryptorowego
Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 nr 1 s.1-25
2377.Wereszczyńska-Cisło B.: "Mikrotezaurus zdrowia" opracowany w Bibliotece Sejmowej
Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 nr 1 s.58-62
2378.Wereszczyńska-Cisło B.: Charakterystyka i możliwości eksploatacji hipertekstu
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 2 s.17-30
2379.Wereszczyńska-Cisło B.: Wykorzystanie relacji skojarzeniowych specyfikowanych w tezaurusie do określania hipertekstowych powiązań
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 nr 2 (70) s.31-46
2380.Wereszczyńska-Cisło B., Ogórkiewicz W.: Wyszukiwanie informacji z zakresu technologii i nauki o żywności w systemach informacji online
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1986 nr 4 s.26-33
2381.Wereszczyńska-Cisło B., Ogórkiewicz W.: Budowa i stosowanie deskryptorowego języka informacyjno-wyszukiwawczego w zautomatyzowanym systemie informacyjnym
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 1993 nr 3 s.4-7
2382.Wereszczyńska-Cisło B., Ogórkiewicz W.: Rozwój systemów gromadzenia, wyszukiwania i rozpowszechniania informacji dziedziny nauki i technologii żywienia
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 1980 nr 8-9 s.29-31
2383.Weryho M.: Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy
Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 6 s.3-7
2384.Weryho M.: Stań na ramionach gigantów, czyli Google Scholar
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2005 nr 2 s.
2385.Wesoła-Szymańska J.: 55 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
Poradnik Bibliotekarza 1983 nr 11-12 s.284-285
2386.Wesołowska D.: Funkcje bibliotek pedagogicznych w aspekcie historycznym
Poradnik Bibliotekarza 1983 nr 3 s.47-51
2387.Wesołowska P, Stępniewski J: Zarządzanie wiedzą jako metoda poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
Firma i Rynek 2002 nr 2-3 s.124-127
2388.Weston P. G.: Catalogazione bibliografica: dal formato MARC a FRBR
Associazione italiana biblioteche 2001 nr 3 s.267-268
2389.Weyrauch E, Arnold W: Editorial
Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 1984 nr 1 s.1-2
2390.Widok N.: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego
Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1995 nr s.32
2391.Wieczorek W.: Rola "Przeglądu Bibliotecznego" w teorii i praktyce bibliotekarstwa lat 1927-1939
Przegląd Biblioteczny 1969 nr 2-3 s.85-212
2392.Wiegandt C., Bousquet M., Lesquins N.: La place de la BnF dans les réseaux de coopération : bilan et perspectives
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 2003 nr 2 s.24-31
2393.Wielowiejska J.: Rola digitalizacji w ochronie zbiorów na podłożu papierowym
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s.42-43
2394.Więckowska H.: Organizacja bibliotekarstwa francuskiego
Przegląd Biblioteczny 1958 nr 2 s.15-26
2395.Wilczyńska G. M., Woźniak-Kasperek J.: Kompatybilność - zaleta czy obciążenie? : dwugłos o języku haseł przedmiotowych KABA
Bibliotekarz 2005 nr 9 s.11-17
2396.Williams P., Huntington P., Nicholas D.: Wykorzystywanie Internetu: typologia użytkowników
Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1 (79) s.3-14
2397.Williamson V., Exon F. C. A.: The Quality Movement in Australian University Libraries
Library trends 1996 nr 3 s.526-544
2398.Wilson T.: Models in information behaviour research
Journal of Documentation 1999 nr 9 s.249-270
2399.Wilson T.: Models of information behavior research
Journal of Documentation 1991 nr 3 s.249-170
2400.Wilson T. D.: Information behaviour. An interdisciplinary perspective
Information processing & management 1997 nr 4 s.551-572
2401.Wilson T. D.: Object or participant: the information user in information research
Svensk Biblioteksforskning 1990 nr 3 s.5-16
2402.Wilson T. D.: On user studies and information needs
Journal of Documentation 2006 nr 6 s.658-670
2403.Wilson T. D.: Redesigning the university library in the digital age
Journal of Documentation 1998 nr 1 s.15-27
2404.Wilson T. D.: The information user: past, present and future
Journal of information science 2008 nr 4 s.457-464
2405.Wilson T. D.: Local library co-operation in the service of higher education
Journal of librarianship 1975 nr 3 s.143-152
2406.Wilson T. D.: Models in information behaviour research
Journal of Documentation 1999 nr 3 s.249-270
2407.Wilson T. D.: Human information behavior
Informing science 2000 nr 2 s.49-55
2408.Wilson T. D.: Models of information behaviour research
Journal of Documentation 1999 nr 3 s.249-270
2409.Wilson T. D.: Models in information practices behaviour research
Journal of Documentation 1999 nr 3 s.249-270
2410.Wilson T. D.: On usrstudies and information needs
Journal of Documentation 1981 nr 1 s.3-152
2411.Wilson T., Järvelin K: On conceptual models for information seeking and retrieval research
Information Research 2003 nr 1 s.
2412.Wilson V.: Academic Librarians Have Concerns about Their Role as Teachers
Evidence based library & information practice 2008 nr s.73-75
2413.Winkworth I., McKenna B.: HyLife: the hybrid library of the future
Electronic library 1999 nr 1 s.17-19
2414.Winograd T.: From Programming Environments to Environments for Designing
Communications of the ACM 1995 nr 38 s.65-74
2415.Winogrodzka K.: Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2006. Cz I Biblioteki Wojewódzkie
Bibliotekarz 2007 nr 2 s.2-6
2416.Winogrodzka K.: Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2004
Bibliotekarz 2005 nr 2 s.5-15
2417.Winogrodzka K.: Automatyzacja bibliotek publicznych 2004 : Raport
Poradnik Bibliotekarza 2005 nr s.7-13
2418.Winogrodzka K., Górska E.: Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych 2002
Bibliotekarz 2002 nr 7-8 s.2-8
2419.Wiskonttowa Z.: Biblioteki pedagogiczne kuratoriów okręgów szkolnych
Przegląd Biblioteczny 1937 nr 3 s.161-167
2420.Witkowska A.: Uniwersalna Klasyfikacja Dzisiętna w praktyce bibliotecznej : wyniki ankiety
Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 7-8 s.13-23
2421.Witkowska I.: Z baśnią i legendą przez Polskę: konspekt zajęć w klasie V
Biblioteka w Szkole 2000 nr 2 s.17
2422.Witkowska W.: Public relations w bibliotece - nasze nastawienie do rocznych odbiorców informacji
Bibliotekarz 1997 nr 1 s.7-
2423.Włodarczyk J.: Marketing targowy w trzech pigułkach
Megaron Biuletyn Nowości Wydawniczych 1996 nr 10 s.20-22
2424.Włostowska E, Powideł Z: Opracowanie rzeczowe w Głównej Bibliotece Lekarskiej i bibliotekach medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 363 s.6-12
2425.Wodniak K.: Charakterystyka oferty prasowej dla pań w bibliotekach publicznych Torunia w 1998 roku
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 nr 4 s.303-
2426.Wodzinowska M.: Stan bibliotek polskich
Przegląd Biblioteczny 1947 nr 1-2 s.12-23
2427.Wodzinowska M.: Państwowy Instytut Książki
Nauka Polska (Warszawa. 1918) 1947 nr s.352-355
2428.Wodziński C.: Papierowa dusza
Punkt po punkcie 2002 nr 3 s.26-30
2429.Wojakowski J.: Lektury młodocianych kadetów Jego Królewskiej Mości
Guliwer 1992 nr 3 s.3-6
2430.Wojakowski J.: Wpływ Sejmu Czteroletniego na rozwój drukarstwa warszawskiego
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi 1993 nr s.41-47
2431.Wojakowski J.: Dwusetna rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1974 nr 2 s.411-413
2432.Wojakowski J.: Biblioteka kozienicka Stanisława Augusta
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi 1981 nr 5 s.99-137
2433.Wojakowski J.: Staropolskie drukarstwo żydowskie
Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1-2 s.97-102
2434.Wojakowski J.:
Bibliographie Internationale del' Humanisme et de la Renaissance 1987 nr s.
2435.Wojakowski J.: Księgozbiory prywatne członków Komisji Edukacji Narodowej
Sesje Varsavianistyczne 1996 nr 6 s.24-34
2436.Wojakowski J.: Wkład Aleksandra Birkenmajera do nowoczesnego bibliotekarstwa
Przegląd Biblioteczny 1978 nr 2 s.163-168
2437.Wojakowski J.: Konstytucja 3 Maja
Mówią Wieki (1958) 1966 nr 12 s.6-19
2438.Wojakowski J.: Turcja a bezkrólewie 1733 r. w Polsce
Mówią Wieki (1958) 1967 nr 3 s.8-12
2439.Wojakowski J.: Biblioteki i zbiory prywatne na warszawskim Starym Mieście przełomu XVIII i XIX wieku
Sesje Varsavianistyczne 1996 nr 12 s.7-16
2440.Wojakowski J.: Na marginesie badań księgoznawczych druków polskich XVIII wieku
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi 1976 nr 2 s.111-122
2441.Wojakowski J.: Jewish Painting in Old Poland
Revue européenne des éttudes hébraiques 2000 nr s.132-140
2442.Wojakowski J., Mlekicka M.: Stan i perspektywy badawcze w zakresie historii książki w Warszawie i na Mazowszu
Studia o Książce 1988 nr s.35-54
2443.Wojciechowska D.: Wycieczka do internetowego muzeum: konspekt lekcji regionalnej
Biblioteka w Szkole 2008 nr 10 s.24-25
2444.Wojciechowska M.: Prognozowanie scenariuszowe w sektorze usług bibliotecznych na przykładzie metody delfickiej
Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2005 nr 3-4 s.
2445.Wojciechowski J.: Z problemów organizacji zasobów bibliotecznych
Przegląd Biblioteczny 1998 nr 1 s.5-15
2446.Wojciechowski J.: Bibliotekarz w bibliotece
Roczniki Biblioteczne 1997 nr 1-2 s.3-11
2447.Wojciechowski J.: W imadle stereotypów
Bibliotekarz 2004 nr 2 s.3-8
2448.Wojciechowski J.: Kopciuszek
Forum Akademickie 2004 nr 10 s.25-27
2449.Wojciechowski J.: Zespół powiatowy bibliotek publicznych
Przegląd Biblioteczny 1993 nr 3-4 s.203-217
2450.Wojciechowski J.: Smutki małych bibliotek
Bibliotekarz 2001 nr 3 s.6-8
2451.Wojciechowski J.: Wiedza o czytelnictwie
Przegląd Biblioteczny 1989 nr 3 s.233-239
2452.Wojciechowski J.: Biblioteczne zaplecze studiów
Forum Książki 2003 nr 3 s.8-10
2453.Wojciechowski J.: Biblionet, czyli "transformacja bibliotek publicznych w kluby Biblionetu"
Bibliotekarz 2003 nr 11 s.19
2454.Wojciechowski J.: Biblioteczna wartość naddana. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006. Rec. D. Grygrowski
Przegląd Biblioteczny 2006 nr 4 s.507-510
2455.Wojciechowski J.: Czy ten zawód zniknie?
Bibliotekarz 2006 nr 12 s.2-6
2456.Wojciechowski J.: Czasopismo porównywalne z periodykami zagranicznymi
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 1 s.14-15
2457.Wojciechowski J.: W kręgu informacji i nieinformacji
Bibliotekarz 1998 nr 4 s.2-5
2458.Wojciechowski J.: O tym co ważne
Bibliotekarz 2000 nr 6 s.3-6
2459.Wojciechowski J.: Biblioteka w integracji środowiskowej
Przegląd Biblioteczny 2008 nr 2 s.226-239
2460.Wojciechowski J.: Standardy : tak i nie
Bibliotekarz 2002 nr 10 s.3-6
2461.Wojciechowski J.: Biblioteka jako wielosemiotyczne medium komunikacji społecznej
Roczniki Biblioteczne 1991 nr 1-2 s.27
2462.Wojciechowski J.: Aktualia
Bibliotekarz 2006 nr 10 s.30
2463.Wojciechowski J.: Selekcja
Poradnik Bibliotekarza 1973 nr 3 s.69-73
2464.Wojciechowski J.: Kiedy umiera biblioteka
Rzeczpospolita (Warszawa) 2004 nr 6722 s.A10
2465.Wojcik M.: Każdemu wg wartości. Wartościowanie pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Personel (Warszawa) 1998 nr 5 s.58-62
2466.Wojnarowicz S.: Bibliografia Dorobku Naukowego UMCS: Baza danych
Wiadomości Uniwersyteckie 2000 nr 2 s.19
2467.Wojnarowicz S.: Narzędzia promocji w ujawnianiu potrzeb informacyjnych użytkowników : z doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004 nr 1 s.28-33
2468.Wojtasiak I.: Krajowe bazy danych systemu POLINORM
Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1998 nr 1 s.15-20
2469.Wojtasik U. A.: Oczekiwania użytkowników a rozwój komputerowego katalogu bibliotecznego na Politechnice Wrocławskiej
Bibliotekarz 1997 nr 5 s.18-21
2470.Wojtasik U. A.: Zakup oraz wykorzystanie książek zagranicznych w bibliotekach akademickich w Polsce
Przegląd Biblioteczny 1999 nr s.
2471.Wojtasik U. A.: Rola specjalistów dziedzinowych w rozwoju księgozbiorów w polskich bibliotekach akademickich (na podstawie wyników ankiet)
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 18 s.
2472.Wojtasik U. A., Dudziak D.: Czy łatwo kupić zagraniczną książkę elektroniczną?
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2007 nr (3) 84 s.
2473.Wojtczak J., Tomaszewska A.: Badanie użytkowników katalogu komputerowego biblioteki Politechniki Wrocławskiej
Przegląd Biblioteczny 2006 nr 4 s.475-492
2474.Wojtkowska W.: Jak łączyć wiedzę o potrzebach czytelników z wiedzą o zawartości księgozbioru?
Bibliotekarz 1998 nr 10 s.19-21
2475.Wojtowicz J.: Szymon Kempini drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 nr s.29-44
2476.Wola J.: Biegną dalej: 50-lecie Wydawnictwa Literackiego
Notes Wydawniczy 2003 nr 7-8 s.28-31
2477.Woldering B.: Biblioteka Europejska: zintegrowany dostęp do europejskich bibliotek narodowych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2004 nr 6 s.
2478.Woldering B.: Projekte in der Deutschen Bibliothek
Forum. Dialog mit Bibliotheken 2002 nr 3 s.32-34
2479.Woldering B.: Ergebnisse der Abschlusskonferenz des The European Library (TEL)
Bibliotheksdienst 2003 nr 26 s.1499
2480.Wolf-Derfert L.: Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2006 nr 1 s.
2481.Wolk L. J. van: Télétype et microfiche transparente dans les relations entre bibliotheques
Bulletin des Bibliotheques de France (Imprimé) 1959 nr 11 s.475-494
2482.Wolniewicz T.: Rola katalogów KaRo i NUKAT jako źródeł informacji
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.149-153
2483.Wolniewicz T.: KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
Bibliotekarz 2002 nr 3 s.2-6
2484.Wolska H.: Biblioteka uniwersytecka w Dar es-Salaam
Przegląd Biblioteczny 1978 nr 2 s.215-222
2485.Wolski J.: Przestrzeń dla książki
Forum Książki 1997 nr 3 s.8
2486.Wolsza T.: Stowarzyszenie "Łączność" (1888-1893) u źródeł Ligi Narodowej
Dzieje Najnowsze 1987 nr 2 s.14
2487.Wolsza T.: Towarzystwo Oświaty Narodowej (1899-1905)
Kwartalnik Historyczny 1987 nr 2 s.78
2488.Wołczuk J.: Očerki iz istorii izdanija i rasprostranenija teatral'noj knigi v Rossii XIX - načala XX vekov
Slavia Orientalis 2000 nr 4 s.609-611
2489.Wołek B.: Poznaj Ogród Japoński
Dolnośląskie Ścieżki 2005 nr 12 s.84-88
2490.Wołek B.: W gościnie u Urszulanek: spotkanie z wrocławskimi Piastami
Dolnośląskie Ścieżki 2009 nr 15-16 s.128-131
2491.Wołek B.: Koło zainteresowań Wrocławskie Spacery formą aktywnego poznawania miasta
Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej 2003 nr 1-2 s.41-46
2492.Wołek B.: Polacy w XIX-wiecznym Wrocławiu: program koła zainteresowań "Wrocławskie Spacery"
Dolnośląskie Ścieżki 2008 nr 14 s.68-101
2493.Wołosz J.: Od redaktora
Bibliotekarz 1993 nr 9 s.1-2
2494.Wołosz J.: Od redaktora
Bibliotekarz 2001 nr 9 s.1
2495.Wołosz J.: Szczególne więzi Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z "Bibliotekarzem" - 80-lecie pisma
Bibliotekarz 1999 nr 4 s.3-8
2496.Wołosz J.: Od redaktora
Bibliotekarz 1991 nr 1 s.1-2
2497.Wołosz J.: Dobre bibliotekarstwo w państwie duńskim
Bibliotekarz 1996 nr 2 s.15-18
2498.Wołosz J.: Od redaktora
Bibliotekarz 1992 nr 4 s.1
2499.Wołosz J.: Redagujemy "Bibliotekarza" od pięciu lat
Bibliotekarz 1996 nr 1 s.1-2
2500.Wołosz J.: Biblioteki w społeczeństwie Polskiem
Bibliotekarz 2008 nr 1 s.2-6
2501.Wołosz J.: Bibliotekarz - zawód z jaką przyszłością?
Bibliotekarz 1997 nr 1 s.2-6
2502.Wołosz J.: Informacja o stratach powodziowych w bibliotekach polskich
Bibliotekarz 1997 nr 10 s.3-5
2503.Wołosz J.: Wydawanie "Przeglądu Bibliotecznego" będzie kontynuowane
Przegląd Biblioteczny 2005 nr 1 s.10-11
2504.Wołosz J.: Polityka biblioteczna państwa - oczekiwania i nadzieje
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2001 nr 2 s.
2505.Wołosz J.: Od redaktora "Bibliotekarza"
Bibliotekarz 1995 nr 7-8 s.
2506.Wołosz J., Jopkiewicz A.: 80-lecie "Bibliotekarza"
Bibliotekarz 2000 nr 2 s.2-5
2507.Wood E.: Health sciences librarianship in the new millennium
Medical Reference Serwices Quarterly 2000 nr 1 s.1-8
2508.Wopereis G. J. H., Lazonder A. W., Biemans J. A.: Differences between Novice and Experienced Users in Searching Information on the World Wide Web
Journal of the American Society for Information Science 2000 nr 6 s.576-581
2509.Wopereis G. J. H., Lazonder A. W., Biemans J. A.: Differences between Novice and Experienced Users in Searching Information on the World Wide Web
Journal of the American Society for Information Science 2000 nr 6 s.576-581
2510.Wormell I.: Informetrics : Exploring Databases as analytical Tools
Database (Weston) 1998 nr 5 s.25-30
2511.Wormell I.: Wezwanie do strategicznego pragmatyzmu we współczesnym zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji.
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2002 nr 1 s.9
2512.Worobiec M., Kubów D., Pietraszko K.: Nasza mała ojczyzna: konkurs geograficzny
Biblioteka w Szkole 1999 nr 3 s.16-17
2513.Worrell D.: The learning organization: management theory for the information age or new age fad?
The Journal of academic librarianship 1995 nr 5 s.351-362
2514.Worsfold E.: Subject gateways: fulfilling the DESIRE for knowledge
Computer Networks and ISDN Systems 1998 nr 30 s.1479-1489
2515.Wowerene O.: Bibliometrija - strukturnaja čast' metodologii informatiki
Naučno-Tehničeskaja Informacija. Seria 1 1985 nr s.23-37
2516.Woykowska J:
Roczniki Krytyki Literackiej 1843 nr 1 s.12-13
2517.Woykowska J:
Tygodnik Literacki 1842 nr 28 s.220-223
2518.Woźniak E.: Kompleksowy system zarządzania biblioteką "PROLIB"
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 10 s.
2519.Woźniak E.: Kompleksowy system zarządzania biblioteką "PROLIB"
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2000 nr 2 s.
2520.Woźniak E.: Co może nas zainteresować w amerykańskim modelu gromadzenia zbiorów?
Bibliotekarz 1992 nr 6 s.
2521.Woźniak E.: Osiągnięcia i perspektywy modernizacji parku maszynowego
Przegląd Papierniczy 1986 nr 6 s.215-216
2522.Woźniak J.: Jakość w opracowaniu rzeczowym zbiorów bibliotecznych
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 2 s.
2523.Woźniak J.: Internet - spojrzenie z perspektywy organizacji informacji
Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 nr 1 (83) s.29-45
2524.Woźniak J.: Dobry język, czyli o pożytkach nieulegania stereotypom
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 nr s.31-42
2525.Woźniak J.: O tak zwanych potrzebach informacyjnych
Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 nr 1 s.39-59
2526.Woźniak J.: System leksykalny języka KABA
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 3-4 s.225-231
2527.Woźniak J.: Cechy dobrego języka informacyjno-wyszukiwawczego
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 2 s.3-17
2528.Woźniak-Kasperek J, Wilczyńska GM: Kompatybilność - zaleta czy obciążenie? Dwugłos o języku haseł przedmiotowych KABA
Bibliotekarz 2005 nr 9 s.11-17
2529.Woźnicka J: O dawnych kalendarzach śląskich
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej 1965 nr 1-2 (37-38) s.43-66
2530.Wójtowicz M.: Federacja Bibliotek Kościelnych - FIDES w Polsce w latach 1991-2001 (10-lecie istnienia Federacji FIDES)
Fides (Kraków) 2003 nr 1-2 s.21-72
2531.Wójtowicz R: Technologie Zarządzania dokumentami
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2002 nr 5 s.186-191
2532.Wroczyński R.: Rola biblioteki i informacji w procesie dydaktycznym szkoły wyższej
Dydaktyka Szkoły Wyższej 1969 nr 1 s.133-135
2533.Wrona G.: Nauka polska jej potrzeby, organizacja i rozwój
Rocznik Historii Prasy Polskiej 1997 nr 7 s.19-48
2534.Wrona G.: Naukowe czasopisma medyczne i farmaceutyczne w Polsce w latach 1918-1939
Rocznik Historii Prasy Polskiej 2001 nr 1 s.29-62
2535.Wrona G.: Polskie czasopisma historyczne w latach 1918-1939
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1997 nr s.25-44
2536.Wrzosek I.: Analiza bibliometryczna narzędziem weryfikacji czasopism zagranicznych prenumerowanych w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 363 s.53-56
2537.Wrzosek I.: Analiza bibliometryczna prenumeraty czasopism zagranicznych Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 2000 nr 363 s.53-56
2538.Wykoff L, Gorman P, Ash J: Can primary care physicians' questions be answered using the medical literature?
Bulletin of Medical Library Association 1994 nr 2 s.140-146
2539.Wypustek K., Socha N.: Łowcy głów
Wprost 2001 nr 7 (951) s.47-49
2540.Wyrozumski J.: Biblioteka Polska w Paryżu
Tygodnik Powszechny (Druk) 1997 nr 13 s.18
2541.Wysocki A.: Elektroniczne publikacje w nauce : międzynarodowa konferencja w Paryżu
Nauka (Wrocław) 1996 nr 3 s.212-216
2542.Wysocki A.: Bariery i zagrożenia w dostępie do informacji
Zagadnienia Naukoznawstwa 1999 nr 1 s.73-77
2543.Yeoh J, Gove S, Gilvert S: Reader activity in a multidisciplinary health sciences library : A case study at St George's Library
Health libraries review (Print) 1993 nr 2 s.75-84
2544.Yoo H.: Wizualnyje sokrowiszcza - projekt Njujorskoj Publicznoj Biblioteki. Ocifrowka russkich wizualnych resursow
Naučnye i tehničeskie biblioteki 2001 nr 8 s.50-55
2545.Zaborowska I.: Sto lat Brytyjskiego Instytutu Normalizacyjnego - BSI: 1901-2001
Normalizacja 2001 nr 8 s.7-10
2546.Zaborowska-Pągowska M.: Metodyka prac normalizacyjnych - tezy referatu przewidzianego do wygłoszenia na VI Spotkaniu przewodniczącego NKP
Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1999 nr 3 s.5-7
2547.Zając R., Piotrowska E.: Polskie biblioteki cyfrowe
Konspekt (Kraków. Druk) 2004 nr 19 s.6-9
2548.Zajączkowska B.: Efekty rzeczowo-finansowe z realizacji grantu programu TEMPUS "Restrukturyzacja oddziałów informacji naukowej w bibliotekach uniwersyteckich" (JEP 09345-95)
Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1997 nr s.51-55
2549.Zajączkowska B.: Doświadczenia Górnośląskiego konsorcjum Bibliotek Naukowych w realizacji projektów europejskich
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2002 nr 7 s.
2550.Zajączkowski T.: Główne problemy metodyczne projektowanej bazy danych publikacji pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski 1994 nr 1-2 s.12-15
2551.Zakrzewska-Nikiporczyk B.: Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Ośrodków dokumentacji (IAML) w Peturgii (1-6 września 1996 r.)
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 2-3 s.261-263
2552.Zamkowski W.: 40 lat prasy na Dolnym Śląsku
Prasa polska 1985 nr 8 s.5-8
2553.Zamorski K: "Berlinka" - stan zachowania kolekcji i dostępność dla czytelników
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 1 s.25-35
2554.Zamorski K: "Berlinka" - stan zachowania kolekcji i dostępność dla czytelników
Przegląd Biblioteczny 1997 nr 1 s.25-35
2555.Zapolski J.: Sztuczne sieci neuronowe
Przegląd Naukowo-Pedagogiczny 1997 nr 3 s.81-88
2556.Zarudzka M., Nasiłowska M.: Hasła przedmiotowe rozwinięte w katalogu centralnym NUKAT krok ku postkoordynacji
Przegląd Biblioteczny 2004 nr 3-4 s.207-214
2557.Zasadowa H.: Z drem Henrykiem Sawoniakiem autorem międzynarodowej bibliografii z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej rozmawia Hanna Zasadowa
Przegląd Biblioteczny 2000 nr 4 s.271-278
2558.Zasadowa H.: Zbigniew Daszkowski (1920-1994)
Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s.222-223
2559.Zasadowa H., Romańska A.: Wywiad z doc. drem Henrykiem Sawoniakiem
Przegląd Biblioteczny 1989 nr 1 s.3-22
2560.Zasztowt L.: Wileńscy miłośnicy "starożytności" w latach 1899-1914
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1990 nr 2-3 s.259-283
2561.Zawado H.: Elektroniczne wydawnictwa ciągłe w bibliotekach
Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 nr 2 (80) s.86-93
2562.Zbroiński Z.: Książka na Zachód
Odra 1946 nr 9 s.
2563.Zbroszczyk I.: Europeana: Europejska Biblioteka Cyfrowa
Bibliotekarz 2008 nr 7-8 s.11-13
2564.Zdort M.D., Reszka P.: Jak sprzedaje się Polskę?
Rzeczpospolita (Warszawa. Online) 2002 nr 194 s.
2565.Zemskow AI.: Termin "outsorcing"
Naučnye i tehničeskie biblioteki 2001 nr 8 s.62-63
2566.Žibritowá G.: Bariéry v proesoch komunikovania vedeckých informácii
Zbornik filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Informatika 1983 nr s.7-30
2567.Žibritowá G.: Slovacikálne drobné tlače 16.-17. storočia
Kniha 1990 nr s.41-62
2568.Žibritowá G.: Kníhtlačiarstwo v Bratislave v 16. storoči
Kniha nr s.35-45
2569.Žibritowá G.: Vzt'ah češtiny a slovenčiny v dejinách knižnej kultúry na Slovensku
Kniha nr s.27
2570.Zioło K.: Komputeryzacja Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej : problemy techniczne i organizacyjne
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1998 nr 2 s.18-26
2571.Zioło K.: Wykształcenie bibliotekarskie a potrzeby bibliotek wyższych uczelni technicznych
Bibliotekarz 2002 nr 9 s.13-16
2572.Ziółkowski M.: Globalizacja a przemiany struktury społecznej we współczesnej Polsce
Człowiek i Społeczeństwo 2001 nr s.17-31
2573.Zmroczek J.: Ruch wydawniczy w Polsce po 1945 r.
Zeszyty Historyczne 1992 nr 100 s.209-231
2574.Zonik M: Współpraca Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Centrum NUKAT - doświadczenia i perspektywy
Bibliotekarz 2004 nr 1 s.12-15
2575.Zonik M., Kania J., Lewandowicz-Nosal G., Majewska M., Petrowić E.: Architektura i usługi bibliotek francuskich.
Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 1 s.9-14
2576.Zorn M, Philips S: Assessing consumer health information needs in a community hospital
Bulletin of Medical Library Association 1994 nr 3 s.288-293
2577.Zotow H.: W Domu Polskim w Mohylewie
Głos znad Niemna 1997 nr 41 s.3
2578.Zotowa K.: 100 lat Biblioteki Narodowej im. Cyryla i Metodego
Bibliotekarz 1979 nr 3 s.57-58
2579.Żaboklicki K.: Księgozbiór Stacji Naukowej PAN w Rzymie
Przegląd Biblioteczny 1994 nr 1-2 s.109-111
2580.Żbikowska A.: Literatura angielska w katalogu czytelnika wrocławskiego XVIII wieku
Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1968 nr 72 s.95-130
2581.Żbikowska-Migoń A.: Bibliotheksgeschichte als wissenschaftliche Disziplin. Beiträge zur Theorie und Praxis. Referate des siebten Fortbildungsseminars für Bibliothekare von 23 bis 25 Januar 1979 in der Herzog August bibliothek Wolfenbüttel. Hrsg. Von Peter Vodosek. Hamburg : Ernst hauswedell & Co. 1980 169 s. Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens. Bd. 7
Studia o Książce 1983 nr s.199-204
2582.Żbikowska-Migoń A.: O popularności pisarzy i dzieł literackich, jej kryteriach i wyznacznikach
Roczniki Biblioteczne 1978 nr 1-2 s.203-256
2583.Żbikowska-Migoń A.: Tradycje polskiej bibliologii
Acta Universitatis Wratislaviensis.Bibliotekoznawstwo 1970 nr s.3-60
2584.Żbikowska-Migoń A.: Śląscy badacze książki i jej dziejów w XVIII w.
Roczniki Biblioteczne 1988 nr 1 s.185-205
2585.Żbikowska-Migoń A.: Książka w życiu i działalności Ferdynanda Lassalle'a
Studia o Książce 1971 nr s.163-188
2586.Żbikowska-Migoń A.: Wrocławski Instytut Bibliotekoznawstwa jako ośrodek badań naukowych (1956-1981)
Annales Silesiae 1983 nr s.41-52
2587.Żbikowska-Migoń A.: Początki bibliometrii? Oświeceniowa próba analizy statystycznej katalogów księgarskich
Roczniki Biblioteczne 1987 nr 1 s.175-188
2588.Żbikowska-Migoń A.: Założenia metodologiczne przyszłej historii książki, bibliotek i czytelnictwa na Śląsku
Roczniki Biblioteczne 1988 nr 1 s.73-91
2589.Żbikowska-Migoń A.: W kręgu bibliologii XVIII w.: Johann Carl Conrad Oelrichs (1722-1798): jego prace bibliologiczne i księgozbiór
Roczniki Biblioteczne 1983 nr 1-2 s.159-191
2590.Żgutowicz E.: Bibliologiczna koncepcja nauki o informacji Paula Otleta
Studia o Książce 1977 nr s.129-137
2591.Żilova M.: Słowacka biblioteka medyczna i sieć bibliotek medycznych
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1997 nr 43 s.57-66
2592.Żmigrodzki Z.: Etos bibliotekarza w epoce przemian
Przegląd Biblioteczny 1984 nr 2 s.163-172
2593.Żmigrodzki Z.: Firmowy rynek wiedzy
CXO (Warszawa) 2005 nr s.10-12
2594.Żmigrodzki Z.: "Obyś zbiory gromadził"- dylematy czasu obecnego
Przegląd Biblioteczny 1998 nr 1 s.31-37
2595.Żmigrodzki Z.: Buch, Bibliothek und geisteswissenschaftliche Forschung
Przegląd Biblioteczny 1987 nr 1 s.86-89
2596.Żmigrodzki Z.: Poprawne biblioteki
Bibliotekarz 1999 nr 12 s.8
2597.Żmigrodzki Z.: Kodeks etyki zawodowej polskiego bibliotekarza : tezy projektu wstępnego
Bibliotekarz 1991 nr 4 s.2-3
2598.Żmigrodzki Z.: Patologia biblioteczna
Studia Bibliologiczne 1993 nr s.65-71
2599.Żmigrodzki Z.: Etyczne aspekty realizacji funkcji bibliotek. Studia Bibliologiczne
Studia Bibliologiczne 1994 nr s.104-109
2600.Żmigrodzki Z.: Z problemów organizacji bibliotek szkół wyższych
Studia Bibliologiczne 1988 nr s.103-113
2601.Żmigrodzki Z.: Biblioteki publiczne jako czynnik rozwoju nowoczesnej demokracji
Bibliotekarz 1998 nr 1 s.8-10
2602.Żmigrodzki Z.: Czy informacja naukowa ma przyszłość?
PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 3 s.58-59
2603.Żmigrodzki Z.: Nowe zniewolenie : polityczna poprawność
Myśl Polska 1998 nr 15-16 s.10
2604.Żmigrodzki Z., Gębołyś Z.: Zentralblatt fur Bibliothekswesen 1888 - 1990
Roczniki Biblioteczne 1993 nr 1-2 s.193-203
2605.Żukowska A.: O metodzie i technice opracowywania bibliografii w zakresie nauk pedagogicznych
Nowa Szkoła (Warszawa) 1954 nr 4 s.399-411
2606.Żurkowa R.: Drogi importu słowa drukowanego do Krakowa w pierwszej połowie XVII wieku
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 nr s.31-60
2607.Żurkowa R.: Pozaprofesjonalny ruch książki w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1994 nr s.5-14
2608.Żurowska W.: Z dziejów egzemplarza obowiązkowego dla Biblioteki Jagiellońskiej w pierwszej połowie XIX wieku
Przegląd Biblioteczny 1934 nr 1-4 s.231-235
2609.Żyto B.: Wydawnictwo na miarę wieku informatycznego
Print & Publishing 1996 nr 17 s.48-49
WYDAWNICTWA ZWARTE
2610. , Cooper A.: About Face. The Essentials of User Interface Design
Foster City,CA 1995
2611.[Friedeborn G]: Psalmus CXXVIII. Regis ac Prophetae Davidis, de conjugum piorum dignita[t]e [et]
Stetini
2612.[Molsdorf W.] : Verzeichnis der Schausammlung der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Breslau
Breslau 1906
2613.Abbot Ch.: Performance Measurement in Library and Information Services
London 1994
2614.Adorno T. R.: Teoria estetyczna
Warszawa 1994
2615.Agricola F: Grundlischer Bericht
Ingolstatt 1618
2616.Ahronheim J.R.: High-level subject access tools and techniques in Internet cataloging
Binghamton, NY 2002
2617.Akerblom H.: Litteratur - och informationsservice för samhällsvetare. enkätundersökning rörande ett samordnat biblioteksnätverk inom det samhällvetenskapliga omradet vid Lunds universitet, hösten 1994
Lund 1995
2618.Akerblom H.: Vem använder vad? Användarundersökning vid Lunds universitetsbibliotek UB2
Lund 1991
2619.Akert D., Aronson E., Wilson T.: Psychologia społeczna
Warszawa 1997
2620.Aleksandrow A. D.: Problemy nauki i pozycja uczonego
Leningrad 1988
2621.Aleksandrowicz T.: Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej
Warszawa 2002
2622.Aleksandrowicz T. R.: Analiza informacji w administracji i biznesie
Warszawa 1999
2623.Aleksandrowska E.: Zabawy Przyjemne i Pożyteczne 1770-1777 : monografia bibliograficzna
Wrocław 1959
2624.Aleksandrowska E.: Zabawy Przyjemne i Pożyteczne 1770-1777 : monografia bibliograficzna
Warszawa 1999
2625.Altman E., Hernon P.: Service quality in academic libraries
Norwood, NJ 1996
2626.Andersson K.: Boken - ett stöd i livets slutskede
Boras 2002
2627.Ankudowicz J.: Czytelnictwo na tle życia kulturalnego i struktury społecznej mieszkańców małych miast
Warszawa 1967
2628.Ankudowicz J.: Książka w kulturze uprzemysławianego ośrodka lokalnego
Warszawa 1977
2629.Ankudowicz J., Siekierski S.: Nowości w bibliotekach publicznych
Warszawa 1970
2630.Ankudowicz J., Siekierski S.: Uzupełnianie i wykorzystanie zbiorów w bibliotekach publicznych i związków zawodowych w latach 1960-1963
Warszawa 1965
2631.Ankudowicz J., Siekierski S., Adamiec W.: Uzupełnianie i wykorzystanie zbiorów bibliotek publicznych w latach 1968-1972
Warszawa 1974
2632.Anon : Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1970
Lublin 1971
2633.Anon : Berliner Bibliothekfurer
Berlin 1906
2634.Anon : Zarządzanie wiedzą: wybrane problemy
Gdańsk 2003
2635.Anon : Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki.
Wrocław 2004
2636.Anon : Sprawozdanie roczne ze stanu i działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za okres od dnia 1 lipca 1912 r. do dnia 31 grudnia 1913 r., przedstawione [...] dnia 29 marca r. 1914
Warszawa 1914
2637.Anon : Polski Słownik Bibliograficzny. T. 22
Wrocław 1977
2638.Anon : Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9
Warszawa 1888
2639.Anon : Die Osterreichische Nationalbibliothek Geschichte Bestande Aufgaben
Wien 1979
2640.Anon : Polski Słownik Bibliograficzny. T. 14
Wrocław
2641.Anon : Objaśnienie pisowni dla ociemniałych
Warszawa 1913
2642.Anon : Prawidła przepisywania książek dla niewidomych
Warszawa 1930
2643.Anon : Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży
Warszawa 1984
2644.Anon : Guidelines for Cataloguing-in-Publication
London 1986
2645.Anon : Słownik pojęć filozoficznych
Warszawa 1996
2646.Anon : Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej
Wrocław 2002
2647.Anon : Słownik literatury polskiej XIX wieku
Wrocław 1991
2648.Anon : Spis prac Erazma Majewskiego
2649.Anon : International Companion Encyclopedia of Children's Literature
London 1996
2650.Anon : Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz
Warszawa 2003
2651.Anon : Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 1
Kraków 1998
2652.Anon : Zbiór przepisów prawnych dla bibliotek publicznych
Warszawa 1974
2653.Anon : Raport z Lund - koordynacja w zakresie digitalizacji
Kraków 2003
2654.Anon : 50 lat Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Bydgoszcz 2001
2655.Anon : Słownik języka polskiego. T.1: A-K
Warszawa 1978
2656.Anon : Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych Cz.1-2
Warszawa 2004
2657.Anon : Profesjonalna informacja w Internecie
Kraków 2005
2658.Anon : Organizacja przyszłości
Warszawa 1998
2659.Anon : Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. [T.2]: Addenda, indices
Wratislaviae 1993
2660.Anon : Flash Eurobarometer 132/1: Enlargement of the European Union, results and comments
Brussels 2002
2661.Anon : Frederic Chopin: Oeuvres pour piano.
Paris 1982
2662.Anon : Nauczanie i uczenie się : na drodze do uczącego się społeczeństwa
Warszawa 1997
2663.Anon : Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie Z. 1
Poznań 1939
2664.Anon : Bibliograficzny spis prac Władysława Bełzy osobno wydanych (1867-1907)
Lwów 1907
2665.Anon : Ochrona dziedzictwa cyfrowego. Zalecenia
Warszawa 2003
2666.Anon : Zarządzanie jakością : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1: jakość i systemy zapewnienia jakości
Kraków 2000
2667.Anon : Functional Requirements for Bibliographic Records
München 1998
2668.Anon : Facing the challenge: the Lisbon strategy for growth and employment / Report from the High Level Group chaired by Wim Kok
Luxemburg 2004
2669.Anon : Java: kompletna, ostateczna, bezcenna
Warszawa 1999
2670.Anon : Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. [T. 1]. Cz. 1-2
Wratislaviae 1970
2671.Anon : Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa 2002
2672.Anon : Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 3 : Małopolska 1571-1632
Warszawa 1983
2673.Anon : Dictionnaire encyclopédique du live. T. 1
Paris 2002
2674.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 3
Stuttgart 1991
2675.Anon : New library: the peoples' network
London 1997
2676.Anon : Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie
Warszawa 1961
2677.Anon : Walka o dobra kultury : Warszawa 1939-1945 : księga zbiorowa. T. 1-2
Warszawa 1970
2678.Anon : Słowarnyj ukazatiel` po knigowiedieniju. T. 2
Moskva//Sankt-Peterburg 1933
2679.Anon : Bibliotheca Dissidentium, Répertoire des non-conformistes religieux des seizičme sičcle T. 8 : Daniel Bieliński, Stanisław Budzyński, Wojciech Calissius, Piotr Gonesius, Marcin Krowicki, Stanisław Taszycki, Andrzej Wojdowski
Baden-Baden 1987
2680.Anon : Bibliotheca Dissidentium, Répertoire des non-conformistes religieux des seizieme siecle. T. 13 : Antitrinitaires Polonais II: Szymon Budny, Pierre Statorius, Christian Francken
Baden-Baden 1991
2681.Anon : Bibliotheca Dissidentium, Répertoire des non-conformistes religieux des seizičme sičcle. T. 14 : Antitrinitaires Polonais III : Marcin Czechowic, Jan Niemojewski, Christoph Ostrorodt
Baden-Baden 1992
2682.Anon : Handleiding voor de medewerkers aan de STCN
Gravenhage 1988
2683.Anon : Encyklopedia socjologii T. 2 : K-N
Warszawa 1999
2684.Anon : Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 2 :1560-1570
Warszawa 1972
2685.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 2
Leipzig 1936
2686.Anon : Akta synodów różnowierczych w Polsce. T. 4 : Wielkopolska 1569-1632
Warszawa 1997
2687.Anon : W kręgu kaliskiej książki
Kalisz 1998
2688.Anon : Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej : ziemi kaliskiej. T. 1-2
Kalisz
2689.Anon : Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II
Warszawa 2000
2690.Anon : Słownik badaczy literatury polskiej. T.5
Łódź 2002
2691.Anon : Bibliografia historii Kalisza. T. 1
Kalisz 2002
2692.Anon : Katalog czasopism bibliotek Kalisza
Kalisz 1992
2693.Anon : Władysław Kościelniak. Portret artysty grafika i komilitona w bibliofilstwie
Kalisz 2001
2694.Anon : Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu. Ludzie i ekslibrisy
Kalisz 1997
2695.Anon : Otkrytie Skoriny. Bibliografičeskij ukazatel´ knigovedčeskih i bibliografičeskih opisanij izdanij F. Skoriny, ego knig, predstavlennyh v sobraniâh XVI-XX vv., obzorov Skoriniany
Minsk 1989
2696.Anon : Akta synodów różnowierczych w Polsce. T.1 : 1550-1559
Warszawa 1966
2697.Anon : Słownik polskich teatrów niezawodowych. Seria I. T. 1 : Galicja do roku 1918. Cz. 1-2
Wrocław
2698.Anon : Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny. T. 8: Ste-V
Warszawa 2003
2699.Anon : Encyklopedia filozofii T. 1 : A-K
Poznań 1998
2700.Anon : Słownik języka polskiego. T. 1-8
Warszawa
2701.Anon : Słownik pojęć współczesnych
Katowice 1999
2702.Anon : Biblioteki niepaństwowych szkół wyższych
Wrocław 2002
2703.Anon : Lexikón slovenských dejín
Bratislava 1997
2704.Anon : Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi Slovenska: Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice Slovenskej
Martin 1993
2705.Anon : Školský lexikón
Bratislava 1992
2706.Anon : Historia teatru
Warszawa 1999
2707.Anon : Noworocznik ilustrowany dla Polek na rok 1862
Warszawa 1861
2708.Anon : Lexikon des Buchwesens. Bd. 1
Stuttgart 1952
2709.Anon : Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 10
Warszawa 1990
2710.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 1
Leipzig 1935
2711.Anon : Album de l'Opéra, principales scenes et décorations les plus remarquables des meilleurs ouvrages représentés sur la Scene de l'Académie royale de musique
Paris 1844
2712.Anon : Dictionnaire encyclopédique du Livre. T. 1
Paris 2002
2713.Anon : Biographie universelle ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. T. 14
Paris 1856
2714.Anon : Dictionnaire de biographie française. T. 14
Paris 1979
2715.Anon : Histoire des bibliotheques françaises. T. 3 : Les bibliotheques de la Revolution et du XIXe siecle 1789-1914
Paris 1991
2716.Anon : Biographie universelle ancienne et moderne, par une société de gens de lettres et de savants, publiée par Michaud, nouvelle Editio. T. 22
Paris 1850
2717.Anon : Larousse du XXe siecle en six volumes
Paris 1931
2718.Anon : Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. T. 26
Rome
2719.Anon : Encyklopedia powszechna PWN. T. 3
Warszawa 1985
2720.Anon : Les sciences de l'écrit : [encyclopédie internationale de bibliologie]
Paris 1993
2721.Anon : Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". T. 5, 7-9, 13-16
Warszawa
2722.Anon : Mémorial dramatique ou Almanach théâtral pour l'an 1807, contenant l'analyse raisonnée et critique de toutes les pieces jouées aux différens théâtres de la Capitale, en l'An 1806.
Paris 1807
2723.Anon : Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961
Londyn 1971
2724.Anon : Inny słownik języka polskiego PWN. T. 1-2
Warszawa 2000
2725.Anon : Systematyczny Słownik Zawodów
Warszawa 1970
2726.Anon : Automatyzacja w bibliotekarstwie i informacji naukowej : bibliografia polskiego piśmiennictwa specjalistycznego za lata 1990-1994
Wałbrzych 1995
2727.Anon : Oxford English Dictionary
Oxford 2004
2728.Anon : Bibliotheksfilialen im Blick : Ein Leitfaden für Angebot und Organisation
Gütersloh 2004
2729.Anon : Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
Warszawa 2000
2730.Anon : Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu
Wrocław 1996
2731.Anon : The Windows Interface Guidelines for Software Design
Redmond,OR 1995
2732.Anon : Library Advocate's Handbook
2004
2733.Anon : Format USMARC rekordu bibliograficznego wydawnictwa ciągłego : instrukcja wypełniania rekordu w VTLS
Warszawa 1994
2734.Anon : Klasyfikacja zawodów i specjalności
Warszawa 1983
2735.Anon : Exposé des principles adopté par la Conference International sur les principles de catalogage, Paris, Octobre 1961
Sevenoaks 1966
2736.Anon : Encyclopedia of library history
New York, NJ 1994
2737.Anon : Anglo-American cataloguing rules
Chicago, ILL 1988
2738.Anon : Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego : z "Przepisów katalogowania w bibliotekach polskich. I alfabetyczny katalog druków"
Warszawa 1946
2739.Anon : Form and structure of corporate headings : recommendations of the [IFLA] Working Group on Corporate Headings
Londyn 1980
2740.Anon : Griffiths University, Division of Information Services
1994
2741.Anon : Informacja naukowa w zdrowiu publicznym
Kraków 2001
2742.Anon : Informatics in Health Sciences Curricula
Chicago, ILL 1999
2743.Anon : Information literacy Competency Standards for Higher Education
Chicago, ILL 2000
2744.Anon : SCONUL (Standing Conference of national and University Libraries)
Londyn 1999
2745.Anon : Functional requirements for bibliographic records : final report
Monachium 1998
2746.Anon : Vademecum bibliotekarza : praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy
Warszawa 2003
2747.Anon : Format USMARC rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego
Warszawa 1997
2748.Anon : Lexikon des Gesamten Buchwesens: LGB. Bd. 2, Buck-Foster.
Stuttgar 1989
2749.Anon : Nomenklatura zawodów i specjalności
Warszawa 1974
2750.Anon : Nomenklatura zawodów i specjalności: (Projekt)
Warszawa 1970
2751.Anon : Nomenklatura zawodów i specjalności Z.1-15
Warszawa 1974
2752.Anon : Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
Warszawa 1983
2753.Anon : International Standard Classification of Occupations
Genewa 1987
2754.Anon : Model polskich standardów klasyfikacji zawodowych
Warszawa//Rarom 1995
2755.Anon : Model polskich standardów klasyfikacji zawodowych
Warszawa//Radom 1995
2756.Anon : Przewodnik po zawodach
Warszawa 1998
2757.Anon : Przewodnik po zawodach: Aneks
Warszawa 2002
2758.Anon : Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej : informator
Warszawa 2000
2759.Anon : Nowa Encyklopedia PWN
Warszawa 1983
2760.Anon : Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Warszawa 2003
2761.Anon : Książka i czytelnik w grupach etnicznych
Warszawa 1991
2762.Anon : Polish constitutional law : the constitution and selected statutory materials
Warszawa 2000
2763.Anon : The Constitution of the Republic of Poland and the Standing Orders of the Sejm
Warszawa 2003
2764.Anon : The House of Commons Library Subject Thesaurus
London 1996
2765.Anon : Bibliotheque nationale de France.1989-1995. Dominique Perrault, architecte
Basel 1995
2766.Anon : Encyklopedia organizacji i zarządzania
Warszawa 1981
2767.Anon : Słownik języka polskiego. T.1
Warszawa 1995
2768.Anon : Bibliotheques : Les bibliotheques de l'Université Libre de Bruxelles
Bruksela 1995
2769.Anon : The new university library : issues for the '90 and beyond
London 1994
2770.Anon : Strategia rozwoju Polski do roku 2020. T.2 : Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020
Warszawa 2002
2771.Anon : Strategia rozwoju Polski do roku 2020 : synteza
Warszawa 2001
2772.Anon : Słownik wyrazów obcych
Wrocław 2001
2773.Anon : Rola bibliotek we współczesnym świecie : sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Młodzieży, Kształcenia i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą
Warszawa 1998
2774.Anon : Zbiory i prace polonijne Biblioteki Narodowej : informator
Warszawa 1982
2775.Anon : Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej : informator
1998
2776.Anon : Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej : informator
Poznań 1998
2777.Anon : Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej : informator
Poznań 1998
2778.Anon : Biblioteki i książki w literaturze
Kraków 1998
2779.Anon : Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego
Poznań 2001
2780.Anon : ISSN manual - Cataloguing part
Paryż 2003
2781.Anon : Guide d'indexation RAMEAU. Vol. 1.
Paryż 1999
2782.Anon : Library of Congress subject headings. Vol. 1.
Washington, DC 2003
2783.Anon : Library of Congress subject headings. Vol. 1.
Washington, DC 2003
2784.Anon : Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T. 1-2
Warszawa 1993
2785.Anon : Polska bieżąca bibliografia narodowa. Dobór i selekcja materiału
Warszawa 1999
2786.Anon : Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 : wybór dokumentów źródłowych
Warszawa 2003
2787.Anon : Działalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO
Warszawa 2002
2788.Anon : Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA. Podręcznik. Cz.1
Warszawa 2003
2789.Anon : Computerization and controversy : value conflicts and social choices
San Diego, CA 1996
2790.Anon : The Corporation of the 1990s : information technology and organizational transformation
Oxford 1991
2791.Anon : Lexikon des gesament Buchwesens
Leipzig 1935
2792.Anon : Guidelines for authority and reference entries
London 1984
2793.Anon : Francysk Skaryna : spadčyna i peraemniki : anatavany bibliâgrafičny pakazal´nik
Minsk 2002
2794.Anon : Gramatyka współczesnego języka polskiego. [Cz. 2], Morfologia
Warszawa 1998
2795.Anon : Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 1-47
Poznań 1994
2796.Anon : Słownik języka polskiego. T. 1-10
Warszawa
2797.Anon : Subject cataloging manual: Subject headings
Washington, DC 1996
2798.Anon : Słownik pracowników książki polskiej
Warszawa 1972
2799.Anon : Słownik języka polskiego. T. 1-3
Warszawa
2800.Anon : Kritische Stichwörter zur Medienwissenschaft
Monachium 1979
2801.Anon : Dictionary of art. T. 4
Oxford 1996
2802.Anon : Enciclopedia. T. 8
Turyn 1979
2803.Anon : Das Buch als magisches und als Repräsentationsobjekt
Wiesbaden 1992
2804.Anon : Szkolnictwo niepaństwowe : partnerstwo czy konkurencja : praca zbiorowa
Olecko 1997
2805.Anon : Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków
Kraków 2002
2806.Anon : Verzeichniss der Handbibliotheken des Lesesaals und des Katalogzimmers
Breslau 1914
2807.Anon : Encyklopedia wiedzy o książce
Wrocław 1971
2808.Anon : Index librorum quibus Bibliotheca Regia universitatis litterariae Vratislaviensis anno domino 1863 aucta est
Breslau 1863
2809.Anon : Księgozbiór Kazimierza Smogorzewskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej : katalog. T. 1
Katowice 2002
2810.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 4
Stuttgart 1995
2811.Anon : Katalog wystawy rękopisów i druków wywiezionych przez hitlerowców do Niemiec uratowanych przez Armię Czerwoną i przekazanych Polsce przez Rząd Radziecki
Warszawa 1948
2812.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 2
Stuttgart 1989
2813.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 5
Stuttgart 1999
2814.Anon : Verzeichnis der Handschriften im Deutschen Reich. T. 1. Die Handschriften der Staats- und Universitäts-Bibliothek Breslau
Leipzig 1938
2815.Anon : Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Warszawa 1995
2816.Anon : Die Staatlichen Fachstellen, ihr Auftrag und die Leistungen der Länder für das Öffentliche Bibliothekswesen der Bundesrepublik Deutschland
Flensburg 1997
2817.Anon : Bibliotecas públicas i escolares
Madrid 1996
2818.Anon : Situacion de las bibliotecas escolares en Espana : Centre d'Estudis de planificacio.
[bm] 1997
2819.Anon : Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku : wstępny raport o stanie wiedzy
Warszawa 1994
2820.Anon : Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 (bez ziem wschodnich)
Poznań 2000
2821.Anon : Biblioteka Narodowa w latach 1945-1956
Warszawa 1958
2822.Anon : Mniejszości narodowe w Polsce
Wrocław 1997
2823.Anon : Encyklopedia Wrocławia
Wrocław 2000
2824.Anon : [Gramatica Graeca]
2825.Anon : Słownik wyrazów obcych
Warszawa 2002
2826.Anon : Digestum vetus
Lyon 1572
2827.Anon : Digestum novum
Lyon 1572
2828.Anon : Institutiones
Moguntiae 1529
2829.Anon : Corpus iuris civilis Digestorum libri et Institutionum
Lyon 1607
2830.Anon : In primam et secundam Codicis
Lugduni 1581
2831.Anon : Compendium iuris
Leipzig 1607
2832.Anon : [Opis życia św. Wincentego Ferrariusza]
Viennae 1629
2833.Anon : Weltgeschichten von Adam dem ersten Menschen bis auf Christum unsern Erlöser
Köln 1656
2834.Anon : Historia universalis ab orbe condito
Köln 1656
2835.Anon : Synodi Olomucensis acta et constitutiones
Olomutii 1592
2836.Anon : Pacta et confederationes quorum notitia Historiam Galliae
[bm]
2837.Anon : Decreta Concilii provincialis Coloniensis
Parisiis 1550
2838.Anon : Biblia szaroszpatacka : podobizna kodeksu Biblioteki Ref. Gimnazjum w Szaroszpataku
Kraków 1930
2839.Anon : Biblia królowej Zofii (szaroszpatacka) wraz ze staroczeskim przekładem Biblii. Cz. 1-3
Wrocław 1965
2840.Anon : Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. T. 1 : studia. T. 2 : dokumenty
Warszawa 2004
2841.Anon : Katalog vystavki "Nemeckie trofejnye knigi v fondach VGBIL", Moskva, 11-12 dekabrja 1992 g.
Moskva 1992
2842.Anon : Spis polskich księgozbiorów prywatnych skonfiskowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej
Warszawa 1996
2843.Anon : Wnioski rewindykacyjne księgozbioru Ossolineum oraz dzieł sztuki i zabytków ze zbiorów lwowskich
Warszawa 1998
2844.Anon : Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej
Warszawa 2004
2845.Anon : The fate of the Lubomirski Dürers : recovering the treasures of the Ossoliński National Institute
Wrocław 2004
2846.Anon : The fate of the Lubomirski Dürers : recovering the treasures of the Ossoliński National Institute
Wrocław 2004
2847.Anon : Dobra kultury : współpraca i problemy roszczeń w relacjach polsko-ukraińskich. Rekomendacje
Warszawa 2006
2848.Anon : Katalog der Sammlung Spitta
Berlin 2005
2849.Anon : Regnum Franciae Lud. XIII et XIV consiliarii intimi sive instructio et historia universalis ab anno 1624 usque ad haec tempora
Herbipoli 1662
2850.Anon : Katalog nut muzycznych wydanych nakładem Gebethnera i Wolffa
Warszawa 1868
2851.Anon : Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1-5
Wrocław
2852.Anon : Perszodrukar Ivan Fedorov ta joho poslidovnyky na Ukraini (XVI - persza połovyna XVII st.)
Kiiv 1975
2853.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. Z. 1: Małopolska. Cz. 1: Wiek XV-XVII
Wrocław 1983
2854.Anon : Historia nauki polskiej. T. 6, Dokumentacja bio- bibliograficzna. Indeks biograficzny t. 1 i 2
Wrocław 1974
2855.Anon : Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców
Warszawa 1995
2856.Anon : Polskie prawo biblioteczne : zbiór przepisów prawnych dotyczących biblioteki
Wrocław//Warszawa 1947
2857.Anon : Maria Dembowska : w kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Księga jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej
Warszawa 2007
2858.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.3, cz. 1 : Wielkopolska
Wrocław 1977
2859.Anon : Życie umysłowe w Lesznie w XVIII wieku : katalog wystawy
Leszno 1999
2860.Anon : Historia Leszna
Leszno 1997
2861.Anon : Codex Justiniani
Lyon 1572
2862.Anon : Biblioteka Warszawska T.3
Warszawa 1846
2863.Anon : Na gwiazdkę poleca księgarnia Seyfarta i Czajkowskiego we Lwowie w rynku L. 26 następujące dziełka
[bm] 1871
2864.Anon : Fortsetzung der Beriefe über Schleisen
[bm] 1783
2865.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 2
Leipzig 1936
2866.Anon : Lexikon des gesamten Buchwesens
Stuttgart 1995
2867.Anon : Encyklopedia pedagogiczna
Warszawa 1993
2868.Anon : Biblioteki wielkopolskie i pomorskie
Poznań 1929
2869.Anon : Biblioteki wileńskie
Wilno 1932
2870.Anon : Z pracy państwowych seminariów nauczycielskich w Polsce
Warszawa 1937
2871.Anon : [Breviarium romanum]
Venetiis 1537
2872.Anon : Summarius computus ex variis computatibus libris breviter colectus
Venetiis 1662
2873.Anon : Epitoma Pastorum
Pragae 1658
2874.Anon : Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. T. 1
Wrocław//Warszawa//Kraków 1970
2875.Anon : Saur Allgemeines Künstlerlexikon : bio-bibliographischer Index A-Z. Bd. 24
München//Leipzig 2000
2876.Anon : Słownik zarządzania kadrami
Warszawa 2005
2877.Anon : Bibliografia historii Kalisza. T. 1
Kalisz 2002
2878.Anon : Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. T. 1
Kalisz 1998
2879.Anon : Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2
Gdańsk 1994
2880.Anon : Catalogus bibliothecae selectioris libris rarioribus optimique ex omni scientiarium, genere, instructae, quam d. XIII Augusti a.MDCCXLVIII Gedani sitis in der Joppen- Gasse in dem Hause auf der Ziegen- Gassen- Ecke höhehewerts gelegen consveto [.]
Gedani 1748
2881.Anon : Verzeichniss von einigen theologischen, juristischen, historischen und philosophischen, zum Theil auch französischen neuen Büchern, welche in der Fleischer-Gassen bey Johann Weber den 14 November 1746 für baar Geld sollen [.]
Danzig
2882.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1 : Małopolska. Cz. 2 : Wiek XVII-XVIII. Vol. 2
Kraków 2000
2883.Anon : Drukarze dawnej Polski.T.1 : Małopolska. Cz. 1 : wiek XV-XVI
Wrocław 1983
2884.Anon : Zarządzanie wiedzą w procesie innowacyjnym
85
2885.Anon : Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach
Poznań 2004
2886.Anon : Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się
Radom 2000
2887.Anon : Encyklopedia wychowawcza. T. 3
Warszawa 1885
2888.Anon : Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. T. 1-5
Poznań 1994
2889.Anon : Polski słownik biograficzny. T. 26
Wrocław 1981
2890.Anon : Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki : praca zbiorowa
Kraków 1997
2891.Anon : Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa
Warszawa 2003
2892.Anon : Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń : praca zbiorowa
Kraków 1997
2893.Anon : Library of Congress. Class Z. Bibliography
Washington,WA 1901
2894.Anon : Katalog systematyczny. Wykaz działów wraz z indeksem alfabetycznym
Katowice 1939
2895.Anon : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Schemat katalogu systematycznego
Wrocław 1953
2896.Anon : Praktyka gospodarska o odmianie powietrza [...]
Kraków 1754
2897.Anon : Praktyka gospodarska o poznaniu własności roku, urodzajów i odmianie powietrza [...]
Kraków 1752
2898.Anon : Praktyka gospodarska o poznaniu Własności Roku, Urodzaiow i Odmian Powietrza[.]
Kraków 1752
2899.Anon : Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa : praca zbiorowa
Warszawa 2000
2900.Anon : Guide d'indexation RAMEAU
Paris 2004
2901.Anon : Encyklopedia językoznawstwa ogólnego
Wrocław 2003
2902.Anon : Katalog książek dla młodzieży polskiej, znajdujących się na składzie księgarni M. Leitgebera i Spółki
[bm] 1898
2903.Anon : Rocznik Statystyczny 1971
Warszawa 1971
2904.Anon : Na podarki gwiazdkowe : katalog książek wydanych nakładem księgarni i składu nut Gebethnera i Wolffa
[bm] 1884
2905.Anon : Na gwiazdkę! Księgarnia i skład nut M. Arcta poleca jako najodpowiedniejsze podarki następujące wytworne wydawnictwa
[bm] 1894
2906.Anon : Katalog księgarni L. Zwolińskiego na podarki gwiazdkowe
[bm] 1894
2907.Anon : Spis książek polskich służących do oświecenia i zabawy młodzieży, znajdujących się w księgarni Franciszka Pillera i Spółki
[bm]
2908.Anon : Spis dziełek dla dzieci, wydanych nakładem A. Ginsa
[bm] 1856
2909.Anon : Katalog książek dla młodego wieku, znajdujących się w księgarni i składzie nut muzycznych Gebethnera i Wolffa
[bm] 1867
2910.Anon : Katalog książek dla młodego wieku, znajdujących się w księgarni i składzie nut muzycznych Gebethnera i Wolffa
[bm] 1878
2911.Anon : Katalog książek dla młodego wieku, znajdujących się w księgarni i składzie nut muzycznych Gebethnera i Wolffa
[bm] 1879
2912.Anon : Katalog książek dla młodego wieku, znajdujących się w księgarni i składzie nut muzycznych Gebethnera i Wolffa
[bm] 1880
2913.Anon : Książki dla dzieci i młodzieży wydane nakładem M. Orgelbranda
[bm] 1870
2914.Anon : Dzieje Kalisza
Poznań 1977
2915.Anon : Katalog książek dla młodzieży polskiej, znajdujących się na składzie księgarni M. Leitgebera i Spółki
[bm] 1871
2916.Anon : Vollstaendiges Verzeichniss der Bücher, welche in der Pillerschen Buchhandlung am Dominikanerplatze gegen monatliche Vorausbezahlung von 30 Kreuzer per Band, und verhätlnissmässing Einsatz, zum lesen ausgeliehen werden. Publizirt im October 1794
L'viv 1794
2917.Anon : Spis książek czytelni polskiej dla dzieci i młodzieży w księgarni J. Chociszewskiego
[bm] 1875
2918.Anon : Katalog księgarni i składu nut M. Arcta w Warszawie i Lublinie
[bm] 1892
2919.Anon : Słownik pracowników książki polskiej. Suplement
Warszawa//Łódź 1986
2920.Anon : Polski słownik biograficzny. T. 37/3 Z. 154
Warszawa//Kraków 1996
2921.Anon : Historia nauki polskiej. T. 3
Wrocław 1977
2922.Anon : Album wileńskie czyli zbiór rycin, litografij i chromolitografij, poświęcony wyłącznie przedmiotom krajowym
Wilno 1845
2923.Anon : Wizerunki książąt i królów polskich od VI do XVIII wieku podług najdawniejszych rysunków i pomników zebrane, a teraz w drzeworytach wydane
Kraków 1852
2924.Anon : Monumenta Regum Poloniae Cracoviensa. 24 miedziorytów on folio majori z okładką itografowaną. Z. 1-6
Warszawa 1822
2925.Anon : Słownik literatury polskiego oświecenia
Wrocław 2002
2926.Anon : Encyklopedia wiedzy o książce
Rzeszów 1971
2927.Anon : Na gwiazdkę : wybór książek dla dzieci i młodzieży oraz gier i zabaw do nabycia w księgarni i składzie nut M. Orgelbranda
[bm] 1871
2928.Anon : Spis książek. zalecanych na nagrody dla uczącej się młodzieży
[bm] 1870
2929.Anon : Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 5 : województwo poznańskie. Z. 5 : powiat jarociński
Warszawa 1959
2930.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. Z. 6: Małopolska - Ziemie Ruskie
Wrocław 1960
2931.Anon : Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. T. 1-3
Poznań//Warszawa 1890
2932.Anon : Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. T. 1
Wrocław 1970
2933.Anon : Acta Tomiciana : epistolae, legationes, responsa, actiones, res gestae Serenissimi Principis Sigismundi eius nominis Primi Regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae. T. 1-18
Poznań//Kórnik 1852
2934.Anon : Malarstwo polskie. Manieryzm, barok
Warszawa 1971
2935.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1 : Małopolska. Cz. 1 : Wiek XV-XVI
Wrocław 1983
2936.Anon : Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk 1971
2937.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 12
Wrocław//Warszawa//Kraków 1966
2938.Anon : Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 11 : województwo bydgoskie. Z. 9 : powiat lipowski
Warszawa 1969
2939.Anon : Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 11. Z. 24
Warszawa
2940.Anon : Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa 2004
2941.Anon : Historia Gdańska. T. 2 : 1454-1655
Gdańsk 1982
2942.Anon : Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850-1939 (1954)
Kraków 1997
2943.Anon : Marszałkowie Sejmów I Rzeczypospolitej
Warszawa 1993
2944.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 21
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk 1976
2945.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 30
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk//Łódź 1987
2946.Anon : Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku (spisy). T. 10 : urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku (spisy)
Kórnik 1992
2947.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 24/1
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk 1979
2948.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 29
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk//Łódź 1986
2949.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 5
Kraków 1939
2950.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 24/2
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk 1979
2951.Anon : Polski Słownik Biograficzny. T. 7
Kraków 1948
2952.Anon : Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku (spisy). T. 4 : Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku
Kórnik 1992
2953.Anon : Wielka Encyklopedia Świata. T. 14
Warszawa 2005
2954.Anon : Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 5 : województwo poznańskie. Z. 6 : powiat kaliski
Warszawa 1960
2955.Anon : Handbuch des personalne Gelegenheitsschrifttums In europäischen Bibliotheken und Archiven. Bd. 3-6: Thorn: Öffentliche Woiwidschiftsbibliothek und Kopernikusbüchereich. Abt. I: Gymnasialbibliothek Thorn
Hildesheim 2002
2956.Anon : Nomenklatura zawodów i specjalności
Warszawa 1970
2957.Anon : Histoire des bibliotheques françaises. T. 1-4
Paris
2958.Anon : Encyclopedia of Library and Information Science. Vol. 62, suppl. 25
1998
2959.Anon : Lexikon des gesament Buchwesens
Leipzig 1991
2960.Anon : Göttin Gelegenheit. Das Personalschrifttums-Projekt der Forschungssrelle Literatur der Frühen Neuzeit der Universität Osnabrück
Osnabrück 2000
2961.Anon : Katalog der ausgewählter Leichenpredigten der ehemaligen Stadtbibliothek Breslau
Marburg//Lahn 1986
2962.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In der Dombibliothek Breslau
Sigmaringen 1997
2963.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In der Bibliothek der Schlo?kirche zu Oels
Sigmaringen 1998
2964.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In der Bibliothek des Ossolineums Wrocław (Breslau)
Sigmaringen 1998
2965.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In der Öffentlichen Woiwodschftsbibliothek Oppeln-Rogau
Sigmaringen 1998
2966.Anon : Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. T 1-3
Poznań 1855
2967.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In niedreschlesischen Bibliotheken und Archiven
Stuttgart 2002
2968.Anon : Medical librarianship in the eighties and beyond.: a world perspective
London 1986
2969.Anon : Handbuch des personalne Gelegenheitsschrifttums In europäischen Bibliotheken und Archiven. Bd. 7: Reval: Estnische Akademische Bibliothek, Estnisches Historisches Museum, Estnische Nationalbibliothek, Revaler Stadtarchiv
Hildesheim 2003
2970.Anon : Słownik terminów literackich
Wrocław 1988
2971.Anon : Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów
Warszawa 1998
2972.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 3 : J-Ł
Warszawa 1996
2973.Anon : Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 1: pojęcia i problemy wiedzy o kulturze
Wrocław 1991
2974.Anon : Public Relations instytucji użyteczności publicznej
Gdańsk 2005
2975.Anon : Library performance indicators and library management tools
Bruxelles 1995
2976.Anon : Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe. Zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych
Warszawa 1999
2977.Anon : Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica asservantur. T 1
Wrocław 1980
2978.Anon : Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1-2
Warszawa 1994
2979.Anon : Lexikon des Bibliothekswesens. Bd. 2
Leipzig 1975
2980.Anon : Katalog der Leichenprsdigten und sonstiger Trauerschriften In oberschlesischen Bibliotheken und Archiven
Stuttgart 2000
2981.Anon : Verzeichniss der von Escher Wyss & Co. in Zürich gebauten Papiermaschinen
Zürich 1873
2982.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 2
Warszawa 1997
2983.Anon : Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski
New York, NY 2003
2984.Anon : The Oxford English dictionary. Vol. 7
Oxford 1989
2985.Anon : Webster's third new international dictionary of the English language unabridged : with seven language dictionary. Vol. 2
Chicago,IL 1986
2986.Anon : Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford
Warszawa//Oxford 2002
2987.Anon : De porticulis Latine orationibus
[bm]
2988.Anon : Synodi Olomucensis acta et constitutiones
Olomouc 1592
2989.Anon : Novum Testamentum
Wittenbergae 1606
2990.Anon : Novum Testamentum
[bm] 1596
2991.Anon : Hermes Theologicus
Vidalii 1646
2992.Anon : Słownik haseł z dziedziny medycyny, ochrony zdrowia i nauk pokrewnych. T. 1-4
Warszawa 1972
2993.Anon : 25 Jahre Hirschberger Maschinenbau: 1902-1927
Görlitz 1927
2994.Anon : Zadanie, metoda, rozwiązanie
Warszawa 1977
2995.Anon : Tabellen und amtliche nachrichten über den Preussischen staat für das jahr 1849. Bd. 6
Berlin 1855
2996.Anon : Schlesische Instanzien-Notiz : Verzeichnis der Königlichen Militair-, Civil-, Geistlichen-, Schulen- und übrigen Verwaltungs-Behörden und öffentlichen Anstalten in der Provinz Schle-sien, dem dazu gehörigen Theile der Lausitz und der Grafschaft Glatz[.]
Breslau 1852
2997.Anon : Adress-Buch der Maschinen-Papier-Fabriken und der Holzstoff-, Strohstoff- & Cellulose-Fabriken des deutschen Reichs, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz
Biberach 1874
2998.Anon : Geschichte der Eichberger Papierfabrik. Festschrift zum 3. August 1887
Berlin 1887
2999.Anon : Adressbuch der Maschinen-Papier- und Pappen-Fabriken sowie der Holzstoff- & Holzpappen, Strohstoff- & Cellulose-Fabriken des Deutschen Reiches, Österreich-Ungarns und der Schweiz
Biberach 1887
3000.Anon : Adressbuch der Papierindustrie Deutschlands und der Schweiz
Berlin 1914
3001.Anon : Przemysł papierniczy w Polsce
Warszawa 1929
3002.Anon : Oberschlesien: Verkehr, Wirtschaft und Volkstum
Berlin//Steglitz 1935
3003.Anon : Birkner. Adressbuch der Papierindustrie Europas. Teil 1
Berlin 1938
3004.Anon : Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny
Warszawa 1979
3005.Anon : Polski przemysł papierniczy
Łódź 1987
3006.Anon : Empfängerliste u. Zeugnisse über Papiermaschinen, Kartonmaschinen, Langsiebpappenma-schinen und Langsiebwässerungsmaschinen. H. Hüllner Warmbrunn
[bm] 1914
3007.Anon : Martyrologium Romanum .
Venetiis 1759
3008.Anon : Francisk Skorina v ego vremâ : enciklopedičeskij spravočnik
Minsk 1990
3009.Anon : Zbiór najważniejszych przepisów uniwersyteckich
Kraków 1913
3010.Anon : Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980 : praca zbiorowa
Warszawa 1992
3011.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 4 : Pomorze
Wrocław 1962
3012.Anon : Katalog starych druków Książnicy Pomorskiej. Pomeranica XVI i XVII wieku
Szczecin 2003
3013.Anon : Encyklopedia Szczecina. T. 1
Szczecin 1999
3014.Anon : Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 2 : Balde - Bode auf Veranlassung mit Unterstützung Seiner Majestaet des Königs von Bayern Maximilian II
Leipzig 1875
3015.Anon : Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 1
Kassel u Basel 1949
3016.Anon : Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. Vol. 2
Kassel 1999
3017.Anon : Répertoire international des sources musicales. Einzeldrucke vor 1800. Bd. 1
Kassel 1971
3018.Anon : Epithalamia in honorem nuptiarum secundarum viri ... Martini Schelii, pastoris apud Paswalensces ad Div. Nicol[aum] ... et ... Sybyllae Wilhelmiae ...
Stetini 1632
3019.Anon : Encyclopedia of library and information science. Vol. 41
New York, NY 1986
3020.Anon : Lacrymae ob funus immaturum et praeproperatum... Domini Philippi II. Ducis Stetini Pomeraniae,... Cum videbat nutricis ecclesiae patris patria floris reipublicae ornamenti literaturae... oculis et... fusae a subditis et servitoribus
Stetini 1618
3021.Anon : Inny słownik języka polskiego PWN T. 2 : P-Ż
Warszawa 2000
3022.Anon : Die Musik in Geschichte und Gegenwart. T. 8
Kassel 1998
3023.Anon : Annus Christi MDCXVII. Strenis votivis Pro ... Philippo II. Duce Pomeranorum, ... Celebratus
Stetini 1617
3024.Anon : Mała encyklopedia powszechna PWN
Warszawa 1971
3025.Anon : Natalis XLIV. Illustrissimi Principis ... Philippi II. Ducis Pomeranorum, ... celebratus votis aulicorum et subditorum
Sedini 1616
3026.Anon : Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyjne XXI wieku : realizacja dydaktyczna programów Wspólnoty Europejskiej na przykładzie doświadczeń Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2002
3027.Anon : Edukacja na odległość : nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie
Kraków 2003
3028.Anon : Powszechna encyklopedia filozofii. T. 3
Lublin 2002
3029.Anon : Encyclopedia of library and information science. Vol. 1-4
New York, NY 2003
3030.Anon : Maszyny matematyczne i myślenie
Warszawa 1972
3031.Anon : Encyclopedia of library and information science. Vol. 10
New York, NY 1973
3032.Anon : Tezaurus medyczny polsko-angielski, polska wersja MeSH. Cz. 1-6
Warszawa 1978
3033.Anon : Annus Christi M.DC.XVIII. Strenis votivis pro Illustriss[imo] et Celsiss[imo] Principe ac D[omi]n[o], D[omi]n[o], Philippo II. Duce Pomeranorum, [et] c[etera] celebratus, a Ministris aulicis Sedinensium et subditis fideli[bus] Thren 3, v. 22.
Stetini 1618
3034.Anon : Reconstitution of the Memory of Poland
Warszawa 2000
3035.Anon : Bibliografia : metodyka i organizacja
Warszawa 2000
3036.Anon : Bibliografia publikacji pracowników WSP do 1976 r.
Kielce 1979
3037.Anon : Bibliografia publikacji pracowników WSP w Kielcach za lata 1977-1978 (z uzupełnieniami do roku 1976)
Kielce 1984
3038.Anon : Bibliografia publikacji pracowników WSP w Kielcach 1979-1982
Kielce 1984
3039.Anon : Bibliografia publikacji pracowników WSP w Kielcach 1983-1986
Kielce 1987
3040.Anon : Bibliotekarstwo
Warszawa 1994
3041.Anon : Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T.1-2
Warszawa 1997
3042.Anon : Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej : stan na dzień 30 czerwca 2001 r.
Warszawa 2001
3043.Anon : Archiwa w Polsce : informator adresowy
Warszawa 2000
3044.Anon : Archiwa państwowe w Polsce : przewodnik po zasobach
Warszawa 1998
3045.Anon : Języki informacyjne opracowane, adaptowane i wykorzystywane w Polsce (stan na 31.12.1994 r.)
Warszawa 1994
3046.Anon : Rada Dziedzictwa Archiwalnego
Warszawa 2001
3047.Anon : Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej
Kraków 1998
3048.Anon : Bibliografia wydawnictw ciągłych 1971-1975
Warszawa 2000
3049.Anon : Bibliografia wydawnictw ciągłych 1958-1970
Warszawa 2002
3050.Anon : Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990
Warszawa 2001
3051.Anon : Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych 1958
Warszawa 1960
3052.Anon : Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych 1972-1974 : Czasopisma nowe, zawieszone i zmieniające tytuł
Warszawa 1978
3053.Anon : Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1981
Warszawa 1984
3054.Anon : Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1982
Warszawa 1984
3055.Anon : Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1983
Warszawa 1990
3056.Anon : Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1984
Warszawa 1994
3057.Anon : Słownik wyrazów obcych
Warszawa 1961
3058.Anon : Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce : informator
Warszawa 1998
3059.Anon : Longman Dictionary of Contemporary English
Essex 1995
3060.Anon : Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN: wybór tekstów z literatury naukowej. Cz. 1-3
Kraków 1977
3061.Anon : Pisma krytyczno-literacki Marii Konopnickiej
Warszawa 1988
3062.Anon : Biblioteka Szkoły Głównej Planowania i statystyki w warszawie: informator
Warszawa 1972
3063.Anon : Próby zastosowania marketingu w bibliotekach
Warszawa 1997
3064.Anon : Rechtsvorschriften Für die Bibliotheksarbeit
Berlin 1998
3065.Anon : Öffentliche Bibliothek. Manfest der UNESCO
Berlin 1994
3066.Anon : Słownik terminologiczny informacji naukowej
Wrocław 1979
3067.Anon : International encyclopedia of Information and library science
New York, NJ 1997
3068.Anon : New Webmaster Dictionary and Thesaurus if the English Language
Danbury, CT 1992
3069.Anon : The New Encyclopaedia Britannica
Chicago, ILL 1997
3070.Anon : Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych (planowanych, opracowanych i ukończonych)
Warszawa 1997
3071.Anon : The Lexicon Webster's Dictionary of the English Language
New York, NJ 1990
3072.Anon : Encyklopedia językoznawstwa ogólnego
Wrocław 1999
3073.Anon : Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English
Oxford 1995
3074.Anon : Program LIBRARIUS 1995-1999
Toruń 2001
3075.Anon : Pedagogika ogólna i subdyscypliny
Warszawa 1999
3076.Anon : Bibliografia Lubelszczyzny. T. 1-3
Lublin 1994
3077.Anon : Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej
Warszawa 1999
3078.Anon : Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 2. Cz.3
Warszawa 2001
3079.Anon : The ethics of librarianship : an international survey
München 2002
3080.Anon : Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 2002
3081.Anon : Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 2. Cz. 2
Warszawa 1994
3082.Anon : Rocznik Statystyczny Kultury
Warszawa 2000
3083.Anon : Katalog polskich baz danych Mikro CDS/ISIS : (stan na 30.04.1995 r.)
Warszawa 1995
3084.Anon : The Encyclopeadia Americana, International Edition
Danbury, CT 1987
3085.Anon : Examples to accompany descriptive cataloging of rare books
Chicago, ILL 1999
3086.Anon : Lexikon der Information und Dokumentation
Leipzig 1984
3087.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1-6
Warszawa 1996
3088.Anon : Słownik języka polskiego. T. 1-3
Warszawa 1996
3089.Anon : Terminology of documentotion. A selection of 1,200 basic terms published in English, French, German, Russian and Spanish
Paryż 1971
3090.Anon : Forderung der deutschen sprache. Fakten. Analysen. Projekte. Perspektyven
München 1997
3091.Anon : Library of Congress Subject Headings
Washington, DC 2001
3092.Anon : Wprowadzenie do sieci neuronowych
Kraków 2001
3093.Anon : Sieci neuronowe
Warszawa 2001
3094.Anon : Bibliotekarstwo naukowe - z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej
Warszawa 1956
3095.Anon : Zbiór dokumentów w sprawie Bergu
London 1954
3096.Anon : Informacja Unii Europejskiej : informacja drukowana, elektroniczna, audiowizualna, videotext i telewizja satelitarna
Warszawa 1998
3097.Anon : Descriptive cataloging of rare books
Washington, DC 1991
3098.Anon : Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Warszawa 1989
3099.Anon : Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1. Cz.1-2
Warszawa 1994
3100.Anon : Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 2. Cz. 1-2
Warszawa 1998
3101.Anon : Informator : 5 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (1998-2002)
Warszawa 1999
3102.Anon : Problematyka MSP w kontekście polityki regionalnej na przekładzie wybranych państw UE, krajów kandydujących do UE oraz Stanów Zjednoczonych i Japonii
Warszawa 1999
3103.Anon : Mała Encyklopedia Kultury Antycznej
Warszawa 1983
3104.Anon : Encyklopedia Katolicka. T. 6
Lublin 1993
3105.Anon : Wielka Encyklopedia. T.11
Warszawa 2002
3106.Anon : Historia matematyki. T. 1
Warszawa 1975
3107.Anon : Historia matematyki. T. 2
Warszawa 1975
3108.Anon : Team Europe Poland : zespół wykładowców informujący o Unii Europejskiej, integracji europejskiej, układzie europejskim.
Warszawa 1994
3109.Anon : Druckorte des 16. bis 19. Jahrhunderts : Ansetzungs- und Verweisungsformen
Wiesbaden 1991
3110.Anon : Polska filozofia powojenna. T. 1-2
Warszawa 2001
3111.Anon : Działalność bibliotek publicznych : standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO
Warszawa 2002
3112.Anon : Normalizacja. Cz. 1
Warszawa 2001
3113.Anon : Leksykon naukowo-techniczny
Warszawa 1984
3114.Anon : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie 1935-1960
Kraków 1960
3115.Anon : Prace Zjazdu Techników Polaków w Moskwie 23-28 IX/6-11 X 1917. Cz. 1, Sprawozdania
Moskwa 1918
3116.Anon : Nowy Leksykon PWN
Warszawa 1998
3117.Anon : Ministerstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach
Warszawa 2000
3118.Anon : Format USMARC opisu katalogowego książek : instrukcja wypełniania rekordu w VTLS
Warszawa 1993
3119.Anon : Opis bibliograficzny dokumentów w formacie USMARC w systemie Horizon. Cz. 1, Książka
Poznań 1999
3120.Anon : Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989
Warszawa 1995
3121.Anon : Dictionnaire encyclopedique de l`information et de la documentation
Paryż 1997
3122.Anon : Literatura polska w przekładach 1990-2000
Warszawa 2000
3123.Anon : ASIS thesaurus of information science and librarianship
Medford, NJ 1994
3124.Anon : Nowa encyklopedia PWN. T. 2
Warszawa 1997
3125.Anon : Polonica zagraniczne : bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku. T. 3, R-Ż
Warszawa 1991
3126.Anon : Bibliografia analityczna glottodydaktyki polskiej i obcej. T. 1-3
Warszawa 1995
3127.Anon : Bibliografia katechetyczna 1945-1995
Warszawa 1999
3128.Anon : Słownictwo znormalizowane : technika informatyczna
Warszawa 1999
3129.Anon : Słownik angielsko-polski : informatyka (z indeksem polsko-angielskim)
Warszawa 1994
3130.Anon : Polonica zagraniczne : bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku. T. 2, K-Q
Warszawa 1987
3131.Anon : Polonica zagraniczne : bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku. T. 1, A-J
Warszawa 1975
3132.Anon : Projektowanie i systemy : zagadnienia metodologiczne. T 1-15
Wrocław 1978
3133.Anon : Współczesne teorie organizacji
Warszawa 1983
3134.Anon : Kształcenie bibliotekarzy szkolnych
Kraków 1993
3135.Anon : Polska literatura w przekładach : bibliografia 1945-1970
Warszawa 1972
3136.Anon : Polska Klasyfikacja Tematyczna. Wersja IV
Warszawa 1996
3137.Anon : Chaos theory in psychology
Westport, CT 1994
3138.Anon : Chaos in brain function
Berlin 1990
3139.Anon : The World of Learning, 2000
London 1999
3140.Anon : Encyklopedia PWN w trzech tomach. T. 1
Warszawa 1999
3141.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN
Warszawa 1995
3142.Anon : The Economist. Świat w liczbach
Warszawa 1997
3143.Anon : World Guide to Libraries
München 1999
3144.Anon : Podstawy marketingu
Szczecin 1997
3145.Anon : Communication from the Commission: Strategies for jobs in the Information Sociaty
Brussels 2000
3146.Anon : Joint Employment Report 2000. Part I: The European Union. Part II: The Member States
Brussels 2000
3147.Anon : Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN : wybór tekstów z literatury naukowej. Cz. 1-3
Kraków 1974
3148.Anon : Functional Requirements for Bibliographic Records : Final Report
München 1998
3149.Anon : Analysing language in restricted domains
1986
3150.Anon : The systems librarian: the role of librarian systems menager
London 1994
3151.Anon : He systems librarian. Designing roles, designing skills
Chicago, ILL 1998
3152.Anon : Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik
Warszawa 2000
3153.Anon : Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa
Warszawa 2000
3154.Anon : Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa
Warszawa 2000
3155.Anon : BHP w szkolnej pracowni komputerowej: materiały szkoleniowe Centrum Zastosowań Informatyki
Sopot 2000
3156.Anon : Komputer a zdrowie
Warszawa 1990
3157.Anon : Encyklopedia kultury polskiej XX wieku : pojęcia i problemy wiedzy o kulturze
Wrocław 1991
3158.Anon : Intermedialność w kulturze końca XX wieku
Białystok 1998
3159.Anon : Program Phare w Polsce
Warszawa 1997
3160.Anon : eEurope 2002. An Information Society For All. Draft Action Plan prepared by the European Commission for the European Council in Feria.
Brussels 2000
3161.Anon : Słownik języka polskiego
Warszawa 1981
3162.Anon : Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 1993
3163.Anon : Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów
Warszawa 2000
3164.Anon : Bibliografia pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-1990
Wrocław 1991
3165.Anon : Bibliografia : wykaz publikacji i raportów naukowych pracowników Wyższej szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku 1969-1980
Gdańsk 1981
3166.Anon : Bibliografia pracowników AWF w Katowicach 1980-1986
Katowice 1988
3167.Anon : Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim za lata 1973-1977
Wrocław 1979
3168.Anon : Wykaz alfabetyczny deskryptorów stosowanych w indeksowaniu dokumentów z zakresu kultury fizycznej
Warszawa 1976
3169.Anon : Zróżnicowania komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- i egzogennych (w świetle bioelektrycznej metody ingedancji).
Wrocław 1997
3170.Anon : Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC : poradnik
Warszawa 1997
3171.Anon : USMARC w systemie ALEPH : wydawnictwa zwarte
Warszawa 1997
3172.Anon : Słownik informatyki : polsko-angielsko-rosyjski
Warszawa 1989
3173.Anon : Popularna encyklopedia powszechna
Kraków 1995
3174.Anon : Cases, scripts and information-seeking strategies : on the design of interactive information retrieval systems, SCILS Research Report No. 94-44.
New Brunswick, NJ 1994
3175.Anon : Popularna encyklopedia mass mediów
Poznań 1999
3176.Anon : Słownik języka polskiego
Warszawa 1978
3177.Anon : Encyklopedia socjologii
Warszawa 1998
3178.Anon : Encyklopedia wiedzy o książce
Wrocław 1971
3179.Anon : Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego
Wrocław 1976
3180.Anon : Tezaurus Technologii Żywności i Przemysłu Spożywczego
Warszawa 1996
3181.Anon : Mini-Mikro CDS/ISIS : (wersja 2.3) : dokumentacja użytkowa : przekład zespolony
Warszawa 1991
3182.Anon : Wstęp do informatyki
Warszawa 1998
3183.Anon : Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie
Kraków 1997
3184.Anon : Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna
Warszawa 1997
3185.Anon : Lexikon des Bibliothekswesens Bd.1
Leipzig 1974
3186.Anon : Słownik komputerowy Microsoft Press
Warszawa 2000
3187.Anon : 20 lat studiów rolniczych w Bydgoszczy
Bydgoszcz 1989
3188.Anon : Kultura 2000 r.
Warszawa 2001
3189.Anon : Maładyja hałasy biełaruskaj literatury
Mińsk 1995
3190.Anon : Att undervisa elever med svenska som andra sprak : ett referensmaterial
Sztokholm 2000
3191.Anon : Boken i tiden. Betankande
Sztokholm 1997
3192.Anon : Somfisken i vattnet. Barnens vag till sprak och läsande
Lund 2000
3193.Anon : Materiały i dokumenty do dziejów nauki polskiej w czasach II wojny światowej
Wrocław 1980
3194.Anon : Revised recojmmendations concerning the international standardization of ststistics on the production and distribution of books, newspapers and periodicals
Paryż 1985
3195.Anon : Recommendation concerning the international standardizatio of library statistics
Paryż 1970
3196.Anon : Bibliografia (adnotowana) prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych pracowników ATR za lata 1984-2000
Bydgoszcz 2001
3197.Anon : 45 lat wyższych studiów mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn
Bydgoszcz 1995
3198.Anon : Nomenklatura chemii nieorganicznej : zalecenia 1990
Wrocław 1998
3199.Anon : 40 lat Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki. T. 1
Bydgoszcz 2000
3200.Anon : Nomenklatura związków organicznych. Cz. A-E
Warszawa 1979
3201.Anon : Biblioteki i księgozbiory naukowe w Bydgoszczy : informator
Bydgoszcz 1976
3202.Anon : 25 lat Wydziału Budownictwa Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy : działalność Wydziału Budownictwa w latach 1967-1992
Bydgoszcz 1992
3203.Anon : Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy : wykaz wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych na 1987 rok
Bydgoszcz 1987
3204.Anon : Completing the Internal Market. White Paper from the Commission to the European Council
Brussels 1985
3205.Anon : Commission Green Paper on the development of European standardization: action for faster technological integration in Europe
Brussels 1990
3206.Anon : Cenzura w PRL : relacje historyków
Warszawa 2000
3207.Anon : Total Quality Management. A sourcebook
Englewood Cliffs 1994
3208.Anon : Total Quality Management in information services
London 1997
3209.Anon : Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w Polsce Ludowej
Kraków 1990
3210.Anon : Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w Polsce w latach 1945-1989
Kraków 1991
3211.Anon : Dictionnaire encyclopédique du livre. T.1
Paryż 2002
3212.Anon : 20 lat Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 1951-1971
Bydgoszcz 1972
3213.Anon : Gutenberg - "aventur und kunst". Von Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution. Asstelungskatalog
Mainz 2000
3214.Anon : Polska prasa konspiracyjna lat 1939-1945 i początki prasy w Polsce Ludowej
Kraków 1979
3215.Anon : Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung
München 1995
3216.Anon : Kultur und Gedächtnis
Frankfurt 1988
3217.Anon : Laienlektüre und Buchmarkt im späten Mittelalter
Frankfurt 1997
3218.Anon : Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Etwicklungsstufen
München 1992
3219.Anon : La production du livre universitaire au moyen âge. Exemplar et pecia
Paryż 1988
3220.Anon : Sonderforschungsbereich 231: Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter, 1986-1994
München 1994
3221.Anon : Wissen für den Hof. Der spätmittelalterliche Verschriftungsprozess am Beispiel Heidelberg im 15. Jahrhundert
München 1994
3222.Anon : Wissensliteratur im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Bedingungen, Typen, Publikum, Sprache
Wiesbaden 1993
3223.Anon : Wissensorganisierende und wissensvermittelende. Literatur im Mittelalter. Perspektive ihrer Erforschung
Wiesbaden 1987
3224.Anon : Pazacenzurny peryjadyczny druk Białorusi (1971-1990) : kataloh
Mińsk 1998
3225.Anon : Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum
Lwów 1922
3226.Anon : Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych. Cz. 3
Kielce 1994
3227.Anon : Materialität der Kommunikation
Frankfurt 1988
3228.Anon : Printing the written word. The social history of books, ca. 1450-1520
Ithaca, NY 1991
3229.Anon : La réforme et le livre. L'Europe de l'imprimé
Paryż 1990
3230.Anon : Der Ursprung von Literatur. Medien/Rollen/Kommunikationssituation zwischen 1450 und 1650
München 1988
3231.Anon : Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa 1997
3232.Anon : Hasła osobowe, korporatywne i tytuły ujednolicone : zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych
Warszawa 1999
3233.Anon : Kartoteka wzorcowa języka KABA. Cz.1. Nazwy własne
Warszawa 1994
3234.Anon : Metodyka bibliograficzna : poradnik dla utworów bibliografii specjalnych
Warszawa 1963
3235.Anon : Rodzaje bibliografii : metodyka i technika ich opracowania
Warszawa 1984
3236.Anon : Słownik haseł z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych
Warszawa 1975
3237.Anon : Słownik języka polskiego
Warszawa 1988
3238.Anon : Blockbücher des Mittelalters. Bilder als Lektüre
Mainz 1991
3239.Anon : Wielka encyklopedia prawa
Warszawa 2000
3240.Anon : Łukasz Górnicki
Białystok 1986
3241.Anon : Pisarze województwa białostockiego : informator
Białystok 1988
3242.Anon : Świat o niepełnosprawnych
Warszawa 1989
3243.Anon : Telematics Applications Programme 1994-1998. Telematics for Libraries
Luksemburg 1995
3244.Anon : Öffentliche Bibliotheken in der Euroregion Neisse
Jelenia Góra 1997
3245.Anon : Collaborating for Efficiency : report of the Library Service Sub - group
Wellington 2003
3246.Anon : Nauka i technika w 2001r. Informacje i opracowania statystyczne
Warszawa 2003
3247.Anon : Słownik języka polskiego. T. 3
Warszawa 1964
3248.Anon : Prawo rzymskie : słownik encyklopedyczny
Warszawa 1986
3249.Anon : Nowa encyklopedia PWN. T. 3
Warszawa 1996
3250.Anon : Lernkonzepte im Wandel : die Zukunft der Bildung
Stuttgart 1998
3251.Anon : Bibliotherapy Sourcebook
London 1987
3252.Anon : Bibliografia Regionu Białostockiego
Białystok 1964
3253.Anon : Legal aspects of standardisation in the Member States of the EC and EFTA. Vol.1-3
Luxemburg 2000
3254.Anon : Ewidencja materiałów bibliotecznych : prawne regulacje
Warszawa 1999
3255.Anon : Użytkownicy informacji elektronicznej
Kraków 2000
3256.Anon : Encyklopedia Chrześcijaństwa: historia i współczesność:2000 lat nadziei
Kielce 2000
3257.Anon : Słownik słów kluczowych z teologii : wydanie studyjne : (do użytku wewnętrznego)
Warszawa 2001
3258.Anon : Pakiet MAK : obsługa bazy: (wersja robocza, dostępna tylko w Internecie) : stan na dzień 15 czerwca 2004 r.
Warszawa 2004
3259.Anon : Dokumentacja użytkowa bazy danych POLPAT
Gliwice 1992
3260.Anon : Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa. Wskazówki dla użytkowników (wstęp). Zestawienie klas. Wykaz grup głównych. VII edycja.
Warszawa 2001
3261.Anon : Dokumenty życia społecznego Żydów polskich (1918-1939) w zbiorach Biblioteki Narodowej
Warszawa 1999
3262.Anon : Merriam-Webster's Collegiate Dictionar
Springfield, Mass 2002
3263.Anon : Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej : praca zbiorowa. T.1 : do 1918
Warszawa 1982
3264.Anon : Business and the public library. Steps in succesful cooperation
New York, NJ 1940
3265.Anon : Encyklopedia wiedzy o prasie
Warszawa 1976
3266.Anon : Harrod's Librarians' Glossary. 9000 terms used in information management, library science, publishing, the book trades and archive management
Aldershot 1996
3267.Anon : Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 1995
3268.Anon : Katalog komputerowy. Instrukcja wyszukiwania
Wrocław 2000
3269.Anon : 50 lat Biblioteki Politechniki Wrocławskiej : 1946-1996
Wrocław 1996
3270.Anon : Les bibliotheques universitaires : évaluation des nouveaux bâtiments (1992-2000)
Paryż 2000
3271.Anon : Modernity and Ambivalence
Cambridge, Mass. 1991
3272.Anon : Doktorandbarometern.
Lund 1999
3273.Anon : The new production of knowledge : the dynamics of science and research in contemporary societies
London 1994
3274.Anon : Helsinki University libraries : report of an Assessment panel
Helsinki 2000
3275.Anon : Chronologia dziejów Białostocczyzny
Białystok 1986
3276.Anon : Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Warszawa 2002
3277.Anon : Materiały z III Konferencji poświęconej problemom bibliografii regionalnej. Warszawa, 11 XII 1967
Warszawa 1968
3278.Anon : Die Öffentliche Bibliothek. Informationszentrum für die Bevölkerung, für Bildung und Wirtschaft. Materialien des deutsch-russischen Seminars. Moskau-Rjasan, 13-18 September 1998
Moskwa 1999
3279.Anon : Skills for knowledge management: building a knowledge economy
London 1999
3280.Anon : Encyklopedia biznesu
Warszawa 1995
3281.Anon : Hatrics : The Southern Information Network
Winchester 2002
3282.Anon : Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej
Warszawa 2002
3283.Anon : Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej
Warszawa 1985
3284.Anon : Encyclopedia of Applied Physics
New York, NJ 1996
3285.Anon : Electronic future of academic libraries
Kraków 1997
3286.Anon : Zarys koncepcji wykorzystania i rozwoju technologii kształcenia na odległość w systemie edukacji narodowej. Materiały ze zjazdu Zespołu Konsultacyjnego Ogólnopolskiego Centrum Edukacji Niestacjonarnej
Warszawa 1999
3287.Anon : Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : możliwości rozwoju, uwarunkowania i ograniczenia : materiały konferencyjne : Poznań, 19-20 marca 1998
Poznań 1998
3288.Anon : Prawo administracyjne
Warszawa 2002
3289.Anon : Lärarbarometern 1998
Lund 1998
3290.Anon : Warszawskie uniwersyteckie studia bibliotekoznawcze i informacyjne (1951-2001)
Warszawa 2002
3291.Anon : Propozycje dla przyszłości społeczeństwa konserwacyjnego
Warszawa 1988
3292.Anon : eEurope 2002 Benchmarking Report
Bruksela 2002
3293.Anon : Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego. Wywiady i wspomnienia z lat 1979-1998
Warszawa 2002
3294.Anon : Edukacja - jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa.
Warszawa 1998
3295.Anon : W drodze do społeczeństwa informacyjnego
Warszawa 1999
3296.Anon : Rapport mondial sur la communication et l'information UNESCO 1999-2000
Paryż 2000
3297.Anon : Handbook of Information Management
Londyn 2001
3298.Anon : International Encyclopedia of Information and Library Science
Londyn 2003
3299.Anon : The whole library handbook 3: current data, professional advice, and curiosa about libraries and library services
Chicago, ILL 2000
3300.Anon : The World Almanac and Book of Facts 2002
New York, NJ 2002
3301.Anon : Prawo ochrony środowiska dla praktyków
Warszawa 2001
3302.Anon : Encyclopedia of library and information services
Londyn 1993
3303.Anon : eWork 2000 - Status Report on New Ways to Work in the Information Society
Brussels 2000
3304.Anon : Bajki ludów nadbałtyckich
Warszawa 1951
3305.Anon : Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu
Warszawa 1951
3306.Anon : Słownik literatury staropolskiej
Wrocław 1990
3307.Anon : Encyclopedia of Library and Information Science vol. 56, suppl. 19, s. 137-174
1995
3308.Anon : Kartoteka wzorcowa języka KABA : praca zbiorowa. Cz. 1. Nazwy własne
Warszawa 1994
3309.Anon : Miezdunarodnyj rubrikator po kulture i iskusstvu
Moskva 1983
3310.Anon : Otraslevoj rubrikator po kulture i iskusstvu
Moskva 1983
3311.Anon : Rubrikator Miezdunarodnyj sistemy naucnoj i techniceskoj informacii
Moskva 1984
3312.Anon : Słownik Języka Polskiego PWN
3313.Anon : Prawo autorskie
Warszawa 2003
3314.Anon : The British Library in the year 2000. The British Library strategic objectives
Londyn 1998
3315.Anon : Fler än du ser : funktionshinder och handikapp i barn- och ungdomslitteraturen
Lund 2001
3316.Anon : Prawo administracyjne. Część ogólna
Warszawa 2003
3317.Anon : Biblioteki Publiczne w Liczbach 2001
Warszawa 2002
3318.Anon : Biblioteki Publiczne w Liczbach 1985-2001
Warszawa 2001
3319.Anon : Językowa kategoryzacja świata
Warszawa 1966
3320.Anon : Encyklopedia kultury polskiej XX wieku : współczesny język polski
Wrocław 1993
3321.Anon : Rare book and manuscript libraries in the twenty-first century
Cambridge, Mass. 1995
3322.Anon : Encyklopedia PWN
3323.Anon : Encyklopedia PWN
3324.Anon : Kompozycja promocji
Warszawa 1997
3325.Anon : Technika informacyjna : słownictwo znormalizowane
Warszawa 1999
3326.Anon : Flexwork Project-Flexible Working Handbook
[bm] 2001
3327.Anon : Przepisy prawne dla bibliotek publicznych: wg stanu w dniu 1.01.1989 r.
Warszawa 1989
3328.Anon : eWork 2002 Status Report On New Ways To Work In The Knowledge Economy
Brussels 2002
3329.Anon : Reading therapy
Londyn 1988
3330.Anon : Sjukhusbibliotek : en översyn av de allmänna bibliotekens verksamhet, organisation och arbetsformer : rapport / avgiven av Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus
Lund 1976
3331.Anon : Encyclopedia of library and information science. Vol. 12
New York, NJ 1974
3332.Anon : FID Directory 1991-1992
Hague 1991
3333.Anon : FID Directory 1996-1997
Hague 1997
3334.Anon : Frits Donker Duyvis. His life and work
Hague 1964
3335.Anon : World encyclopedia of library and information services
Chicago, ILL 1993
3336.Anon : International encyclopedia of information and library science
Londyn 1996
3337.Anon : European Information Technology Observatory (EITO) 1998 Yearbook
[bm] 1998
3338.Anon : Status Report on European Telework
[bm] 1998
3339.Anon : Information Power : Building Partnerships for Learning
Chicago, ILL 1998
3340.Anon : Handbook for Creative and Innovative Managers
New York, NJ 1988
3341.Anon : Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej : bibliografia. T. 2, Cz. 1, Programy teatru jezuickiego
Wrocław 1976
3342.Anon : Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-12
Warszawa 2001
3343.Anon : Britannica - edycja polska. T. 1-21
Poznań 1997
3344.Anon : Andrzej Frycz-Modrzewski : bibliografia
Wrocław 1962
3345.Anon : Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej : bibliografia T. 1, Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765
Wrocław 1965
3346.Anon : Leksykon nauki o języku
Bielsko-Biała 2002
3347.Anon : Academic Press dictionary of science and technology
San Diego 1996
3348.Anon : Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1
Warszawa 1962
3349.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1
Warszawa 1994
3350.Anon : An encyclopedic dictionary of language and languages
Oxford 1992
3351.Anon : Guidelines for the encoding and interchange of machine-readable texts
Chicago, ILL 1990
3352.Anon : School Library Media Centers in the United States: 1990-91. Survey Report
Washington, DC 1994
3353.Anon : Internet w firmie - firma w Internecie
Warszawa 2001
3354.Anon : Mała Encyklopedia PWN
Warszawa 1995
3355.Anon : Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej : bibliografia T. 2, Cz. 2, Programy teatru pijarskiego oraz innych zakonów i szkół katolickich
Wrocław 1978
3356.Anon : Swedish library research : knowledge organization
Goetteborg 1996
3357.Anon : Katalog naučnych organizacji i učreždenij Respubliki Belarus`. Gosudarstviennyj Komitet po nauke i technologiam Respubliki Belarus`
Minsk 1998
3358.Anon : National Library of Latvia
Riga 1996
3359.Anon : Ars-inteks. Consulting. Marketing. Information
Riga 1999
3360.Anon : Z Internetem w świat. Przewodnik po usługach i narzędziach dostępu do tych usług
Wrocław 1997
3361.Anon : Bielsko-Biała - województwo
Warszawa 1997
3362.Anon : Edukacja z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie wyższym w Polsce : status i przyszłość : ogólnopolska konferencja w Krakowie, 26 kwietnia 1995 roku
Kraków 1995
3363.Anon : Rapport mondial sur la communication et l'information, 1999-2000
Paryż 1999
3364.Anon : Delivering Lifelong Continuing Professional Education Across Space and Time
Monachium 2001
3365.Anon : Doświadczenia transferu i wdrażania innowacji
Warszawa 2000
3366.Anon : Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się
Warszawa 2000
3367.Anon : Wielka encyklopedia PWN. 4, Biblia brzeska-buhaj
Warszawa 2001
3368.Anon : Webster Third new international dictionary of English language unabridged. Vol. 1
Chicago, ILL 1971
3369.Anon : Harrods librarians` glossary of terms used in librarianship, documentation and the book crafts and reference book
Aldershot 1990
3370.Anon : Im Zentrum : das Buch. 50 Jahre Buchwissenschaft in Mainz
Mainz 1997
3371.Anon : Libraries in the age of the Internet
Sofia 2001
3372.Anon : Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego
Toruń 2002
3373.Anon : Expectations of librarians in the 21st century
London 2003
3374.Anon : The social and ethical effects of the computer revolution
New York, NJ 1996
3375.Anon : Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne
Wrocław 2001
3376.Anon : Z zagadnień komunikowania interpersonalnego
Kraków 1989
3377.Anon : Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13
Warszawa 1962
3378.Anon : Public relations w teorii i praktyce
Wrocław 2002
3379.Anon : Leksykon państw świata '94/95 : raport o stanie 192 państw świata : atlas świata
Warszawa 1994
3380.Anon : Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 1971
3381.Anon : Sprawozdania Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 1920-1927
Bydgoszcz 1928
3382.Anon : Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy : rok 1928
Bydgoszcz 1929
3383.Anon : Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy : rok 1929
Bydgoszcz 1930
3384.Anon : Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia prawne
Warszawa 1997
3385.Anon : Historia XX wieku
Warszawa 2001
3386.Anon : Library of Congress Subject Headings
Washington, DC 1991
3387.Anon : Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T. 7, Suplement
Warszawa 1999
3388.Anon : Rocznik 2001
Warszawa 2001
3389.Anon : Mały oksfordzki słownik historii świata XX wieku
Warszawa 1996
3390.Anon : Elckerlijc
Utrecht 1951
3391.Anon : ALA World encyclopedia of library and information services
Chicago, ILL 1993
3392.Anon : Library performance indicators and library management tools
Bruksela 1995
3393.Anon : Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Informator 2000
Lublin 2000
3394.Anon : Studentbarometern
Lund 1997
3395.Anon : Studentbarometern 2000
Lund 2000
3396.Anon : Jahresbericht 1999
Jena 2000
3397.Anon : Zarządzanie jakością. T. 1 Jakość i systemy zapewniania jakości
Kraków 1999
3398.Anon : Poprawa jakości pracy szkoły
Warszawa 1999
3399.Anon : Systemy jakości i standardy kształcenia zawodowego
Radom 1997
3400.Anon : Dokumentacja programowa. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie. Zawód bibliotekarz.(2501)
Warszawa 1993
3401.Anon : Dokumentacja programowa. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie. Zawód: Bibliotekarz. 414(01)
Warszawa 1999
3402.Anon : Edukacja bibliotekarzy 2001
Warszawa 1998
3403.Anon : Dictionnaire de la Civilisation greque
Paryż 1966
3404.Anon : Społeczeństwo informacyjne. Jakość edukacji i pracy bibliotekarzy
Kraków 2001
3405.Anon : Mały słownik antropologiczny
Warszawa 1976
3406.Anon : Słownik literatury polskiego oświecenia
Wrocław 1977
3407.Anon : Ekonomiczne i społeczne problemy spożycia
Warszawa 1976
3408.Anon : Kulturowy wymiar przemian społecznych
Warszawa 1993
3409.Anon : Konsumpcja. Kierunki przemian
Katowice 1991
3410.Anon : Polski model konsumpcji w świetle badań
Katowice 1990
3411.Anon : Perspektywiczny model spożycia i jego wykorzystanie w sterowaniu rynkiem i konsumpcją
Warszawa 1986
3412.Anon : Sponsoring für Bibliotheken
Berlin 1997
3413.Anon : Podręcznik marketingu
Warszawa 1998
3414.Anon : Przykłady dobrych projektów TEMPUSa z udziałem polskich uczelni.
Warszawa 1999
3415.Anon : Biblioteka Instytutu Pedagogicznego w Katowicach w latach 1930-1932
Katowice 1932
3416.Anon : Nomenklatura zawodów i specjalności
Warszawa 1965
3417.Anon : Biblioteka w otoczeniu społecznym
Warszawa 2000
3418.Anon : The Open Library. Financial and Human Aspects. Documentation of the new library buldings in Europe
Warszawa 2000
3419.Anon : Information Power. Guidelines for School Library Media Program
Chicago, ILL 1988
3420.Anon : Polski Słownik Biograficzny
Wrocław 1977
3421.Anon : The Columbia Encyclopedia
New York, NJ 1954
3422.Anon : Wykorzystanie Internetu w małych firmach
Warszawa 2001
3423.Anon : Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001
Warszawa 2002
3424.Anon : Kultura opactwa Sankt Gallen
Kraków 1999
3425.Anon : Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim
Warszawa 1998
3426.Anon : Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non - profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej (Materiały z konferencji ,Kraków 28-30 września 1998, BG AE)
Kraków 1998
3427.Anon : Leksykon marketingu
Warszawa 1998
3428.Anon : Ekonomia online. Informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów
Kraków 1999
3429.Anon : Elementy teorii socjologicznych
Warszawa 1975
3430.Anon : Bibliotekarstwo
Warszawa 1998
3431.Anon : Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny
Warszawa 2001
3432.Anon : World Information Report 1997/98
Paryż 1997
3433.Anon : Dzieło literackie jako źródło historyczne
Warszawa 1978
3434.Anon : Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych
Lublin 1998
3435.Anon : Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995
Kraków 1996
3436.Anon : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972
Kraków 1972
3437.Anon : Starodruki cenne księgozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu
Wrocław 1993
3438.Anon : Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2000/2001
Warszawa 2001
3439.Anon : Przewodnik po zasobach informacyjnych Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych
Katowice 2000
3440.Anon : Czytelnictwo niewidomych, niedowidzących oraz osób starszych
Toruń 1985
3441.Anon : Informatyka : poradnik dla nauczyciela gimnazjum
Warszawa 2000
3442.Anon : Multimedia, kultura czytelnicza i dostęp do informacji. Materiały I szkoły letniej. Białystok 26-29 czerwca 2000 roku
Białystok 2001
3443.Anon : Medycyna online. Przewodnik po najważniejszych stronach internetu
Kraków 1998
3444.Anon : Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1991-1993
Kraków 1997
3445.Anon : Kniga. Enciklopediâ
Moskva 1999
3446.Anon : Catalogus bibliothecae Scheibelianae opera ipsius possessoris iam pie defuncti cum ejusdem notis criticis et litterariis. Pars prior s. tomus theologicus, litterarius, historicus et philosophicus
Vratislaviae 1809
3447.Anon : Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny
Poznań 1997
3448.Anon : Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Akta nr 15. T. 1
Warszawa 1977
3449.Anon : Sowremiennaja uniwiersitietskaja bibliotieka: modiernizacja, uprawlenije, kaczestwo
Moskva 2005
3450.Anon : Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Akta nr 1-245
Warszawa 1977
3451.Anon : BUWIM ? Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Szkolnictwo wyższe w Polsce ? 2000 Przewodnik
3452.Anon : Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego
Warszawa 2009
3453.Anon : Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie : praca zbiorowa
Warszawa 1961
3454.Anon : Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. T. 2 : współczesny język polski
Wrocław 1993
3455.Anon : Gutenberg aventur und Kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution
Mainz 2000
3456.Anon : Semantic Digital Libraries
Berlin//Heidelberg 2009
3457.Anon : Die unendliche Bibliothek: digitale Information in Wissenschaft, Verlag und Bibliothek
Wiesbaden 1996
3458.Anon : Encyklopedia Warszawy
Warszawa 1994
3459.Anon : Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego: 1956-1976
Wrocław 1976
3460.Anon : Bibliografia publikacji naukowych pracowników wydziału w latach 1999-2005. 55 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej
Lublin 2005
3461.Anon : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1
Warszawa 2003
3462.Anon : Edukacja narodowym priorytetem: raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Warszawa 1989
3463.Anon : Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki: wersja ze zmianami redakcyjnymi Marii Lenartowicz
Warszawa 2005
3464.Anon : Wielka encyklopedia PWN. T. 28
Warszawa 2005
3465.Anon : Encyklopedia wiedzy o prasie
Wrocław 1976
3466.Anon : Słownik Języka Polskiego
Warszawa 1989
3467.Anon : European Organization of Quality Control: Glossary of Terms used in Qulity Control
Rotterdam 1976
3468.Anon : Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 2000
3469.Anon : AGLS
2002
3470.Anon : Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych
Warszawa 1994
3471.Anon : Functional Requirements for Bibliographic Records : final report
München 1998
3472.Anon : Sowremiennaja uniwiersitetskaja biblioteka
Moskwa 2005
3473.Anon : Żyją w naszej pamięci : wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Warszawa 2006
3474.Anon : Spuścizna Stanisława Leszczyńskiego w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Warszawa 2007
3475.Anon : O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie : w przededniu stulecia Biblioteki na Koszykowej
Warszawa 2007
3476.Anon : Most Kierbedzia : fotoreportaż z budowy pierwszego stałego mostu w Warszawie
Warszawa 2006
3477.Anon : Mieszkańcy Warszawy w obiektywach fotografów XIX wieku : portrety ze zbiorów Działu Sztuki i Rzemiosł Artystycznych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
Warszawa 2007
3478.Anon : Czasopisma warszawskie XVII-XIX wieku w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy : katalog
Warszawa 2007
3479.Anon : My też. Seniorzy w Unii Europejskiej
Warszawa 2004
3480.Anon : Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy : bibliografia. T.2 : na podstawie wydawnictw z lat 1945-1997
Warszawa 1999
3481.Anon : Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy : bibliografia. T.1 : na podstawie wydawnictw z lat 1875-1943
Warszawa 1998
3482.Anon : Biblioteka na Koszykowej 1907-1997 : zbiór prac poświęconych Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej
Warszawa 1999
3483.Anon : Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego
Warszawa 1995
3484.Anon : Bibliotece na Koszykowej - z serca : dedykacje i wpisy na książkach ofiarowanych Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy
Warszawa 2007
3485.Anon : Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung
2008
3486.Anon : Guidelines for Subject Authority and Reference Entries
München 2003
3487.Anon : Przyszłość języka
Białystok 2001
3488.Anon : Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Dziecięcego za rok 2005
Warszawa 2007
3489.Anon : Bibliografia Warszawy i Województwa Warszawskiego za rok 1998
Warszawa 2007
3490.Anon : Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T.1 : A-D. T.2 : E-Ł
Warszawa 1994
3491.Anon : Pamiętniki 1870-1907
Warszawa 1957
3492.Anon : Encyklopedia wiedzy o książce
Wrocław//Warszawa//Kraków 1971
3493.Anon : Katalog pocztówek kresowych
Wrocław 2001
3494.Anon : Słownik pracowników książki polskiej
Warszawa//Łódz 1972
3495.Anon : Stanisława Michalskiego autobiografia i działalność oświatowa
Wrocław//Warszawa//Kraków 1967
3496.Anon : Encyklopedia językoznawstwa ogólnego
Wrocław//Warszawa//Kraków 1993
3497.Anon : Mexico: Guía breve de uso de Marca
3498.Anon : Literatura popularnonaukowa: książki, czasopisma, materiały audiowizualne
Warszawa 1962
3499.Anon : Führer durch die Stadt Oels und ihre Geschichte
Öls in Schlesien 1927
3500.Anon : Najlepsze wzorce działalności bibliotecznej w Europie, Singapurze i USA : międzynarodowa analiza przykładów best practice
Warszawa 2005
3501.Anon : WC-book: książka klozetowa do rozweselania i refleksji
Łódź 2002
3502.Anon : Health information - new possibilities
Dordrecht 1995
3503.Anon : World directory of biological and medical sciences libraries
München 1988
3504.Anon : National Repository Plans and Programmes: a comparative study of existing plans and possible models
Wetherby 1982
3505.Anon : Literatura polska XX w. Przewodnik encyklopedyczny
Warszawa 2003
3506.Anon : Literatura piękna
Warszawa 1959
3507.Anon : Medical librarianship in the eighties and beyond: a world perspective
New York, NY 1986
3508.Anon : Literatura dla dzieci i młodzieży
Warszawa 1959
3509.Anon : Health sciences environment and librarianship in health sciences libraries
New York, NY 1999
3510.Anon : An Audit Checklist for the Certification of Trusted Digital Repositories: Draft for Public Comment
Mountain View, CA 2005
3511.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Z. 6: Małopolska - Ziemie Ruskie
Wrocław 1960
3512.Anon : Neueste Olsnographie oder : Beschreibung des Herzoglich-Braunschweigischen Fürstenthums Oels nach seinem neuesten Zustande in Hinsicht auf Geographie, Statistik, Topographie und Geschichte
Oels 1837
3513.Anon : Leksykon zarządzania
Warszawa 2004
3514.Anon : The Delphi Method: techniques and applications
Reading, MA 2002
3515.Anon : Polski słownik bibliograficzny
Warszawa 1981
3516.Anon : Słownik terminologii medialnej
Kraków 2006
3517.Anon : Biblioteki Publiczne w liczbach 2005
Warszawa 2006
3518.Anon : Prawo Internetu
Warszawa 2004
3519.Anon : Theories of Information Behavior
Medford, NJ 2005
3520.Anon : Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2
Warszawa 1992
3521.Anon : Biblioteki szkolne : wytyczne IFLA/UNESCO
Warszawa 2003
3522.Anon : Ochrona dziedzictwa cyfrowego : zalecenia
Warszawa 2003
3523.Anon : Raport z Lund - koordynacja w zakresie digitalizacji
Kraków 2003
3524.Anon : Architectures de bibliotheques
Paryż 2000
3525.Anon : I Krajowe Targi Książki, Warszawa 14-18 września 1990
Warszawa 1990
3526.Anon : Metodyka pracy archiwalnej
Warszawa 1998
3527.Anon : Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive: Version 1: Entwurf zur öffentlichen Kommenterung
Frankfurt am Main 2006
3528.Anon : Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities: An RLG-OCLC Report
Mountain View, CA 2002
3529.Anon : Słownik pojęć komputerowych
Warszawa 2004
3530.Anon : Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist: Version 1.0
2007
3531.Anon : Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym
Warszawa 1999
3532.Anon : Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego
Wrocław 1974
3533.Anon : Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyjne dla potrzeb Europy XXI wieku
Warszawa 2002
3534.Anon : European credit transfer system: ECTS : users' guide
Bruksela 1995
3535.Anon : Zachowajmy przeszłość dla przyszłości.
Warszawa 2002
3536.Anon : Byłgarska kniga: enciklopedia
Sofia 2004
3537.Anon : Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
Warszawa 2005
3538.Anon : The Cambridge Guide to Theatre
Cambridge 1992
3539.Anon : Program sprawozdawczo-wyborczy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oddziału rejonu wileńskiego
Wilno 2007
3540.Anon : Wirtualna edukacja: koncepcja i wybrane kierunki realizacji: praca zbiorowa
Katowice 2005
3541.Anon : Słownik gwar polskich
Wrocław 1982
3542.Anon : Bibliotekarstwo naukowe : z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej : praca zbiorowa
Warszawa 1956
3543.Anon : Informator o działalności informacyjnej w górnictwie
Katowice 1974
3544.Anon : Handbuch der historischen Stätten : Schlesien
Stuttgart 1977
3545.Anon : Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce
Warszawa 2003
3546.Anon : Przewodnik po zawodach
Warszawa 2003
3547.Anon : Dokumenty Związku Polaków na Litwie 1988-1998
Wilno 2003
3548.Anon : Dramat obcy w Polsce 1765-1965. T.1-2
2001
3549.Anon : Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T.22
Poznań 1999
3550.Anon : Das Buch der Stadt Oels in Schlesien
Berlin 1930
3551.Anon : Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS): Draft Recommendation for Space Data System Standarts: CCSDS 650.0-R-1: Red Book
1999
3552.Anon : Zastosowania komputera w bibliotece: poradnik
Warszawa 1996
3553.Anon : Społeczeństwo informacyjne
Warszawa 2008
3554.Anon : Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie : informator
Warszawa 1966
3555.Anon : Katalog biblioteki Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Bytomiu
Bytom 1902
3556.Anon : Początki drukarstwa na ziemiach polskich. Katalog wystawy
Malbork 1992
3557.Anon : Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. T. 1-2
Wrocław 1970
3558.Anon : Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement 1
Gdańsk 1998
3559.Anon : Biblioteki Polskiej Akademii Nauk i towarzystw naukowych
Warszawa 1969
3560.Anon : Polskie zbiory graficzne. [T. 4] : Polskie kolekcjonerstwo grafiki i rysunku
Warszawa 1980
3561.Anon : Katalog rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [T. 1] : Szkoła niemiecka XV i XVI w[ieku]
Wrocław//Kraków//Warszawa 1987
3562.Anon : Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm: problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko): poradnik bibliograficzny
Warszawa 1999
3563.Anon : Uffizi. Historia i zbiory
Warszawa 1995
3564.Anon : Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981
Warszawa 1983
3565.Anon : Języki specjalistyczne - słownik terminologii przedmiotowej
Warszawa 2005
3566.Anon : Niemcy w Polsce 1945-1950 : wybór dokumentów. T. 1 : Władze i instytucje centralne. Województwo olsztyńskie
Warszawa 2000
3567.Anon : Das Unbeschreibliche beschreiben, das Unsagbare sagen. Poesie- und Bibliotherapie mit Krebskranken: Ergebnisse eines Forschungsprojektes
Regensburg 2002
3568.Anon : Niemcy w Polsce 1945-1950 : wybór dokumentów. T. 4 : Pomorze Gdańskie i Dolny Śląsk
Warszawa 2001
3569.Anon : Komputer - wróg czy przyjaciel
Szczecin 2005
3570.Anon : Die heilende Kraft der Sprache : Poesie- und Bibliotherapie in der Praxis
Dűsseldorf 2002
3571.Anon : Nowożytna myśl naukowa w szkołach i księgozbiorach polskiego Oświecenia
Wrocław 1976
3572.Anon : Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej
Wrocław 1973
3573.Anon : Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". T 4-6 : Oświecenie
Warszawa 1966
3574.Anon : Słownik pracowników książki polskiej. Suplement
Warszawa 1986
3575.Anon : Encyklopedia Warszawy
Warszawa 1994
3576.Anon : Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie: praca zbiorowa
Warszawa 2007
3577.Anon : Poesie und Therapie : über die Heilkraft der Sprache : Poesietherapie, Bibliotherapie, literarische Werkst?tten
Bielefeld 2005
3578.Anon : Format MARC 21 rekordu bibliograficznego: dokumenty ikonograficzne: wersja 2008
Warszawa 2008
3579.Anon : Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja
Warszawa 2006
3580.Anon : Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 4
Warszawa 2004
3581.Anon : AGLS Metadata Element Set Part 2: Usage Guide. Version 1.3
2002
3582.Anon : "ePolska". Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006
3583.Anon : Wydawnictwo "Śląsk": bibliografia 1969-1975
Katowice 1975
3584.Anon : Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 2002
3585.Anon : Annual Management Report 2007
Luxembourg 2008
3586.Anon : Rzecz o malarstwie polskim na Wystawie we Lwowie w r. 1894
Kraków 1896
3587.Anon : Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894
Kraków 1896
3588.Anon : Polski słownik biograficzny. T. 39
Lublin 1999
3589.Anon : Stan zachowania polskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z XIX i XX wieku
Warszawa 2006
3590.Anon : Informator Naukowy Centralnej Biblioteki Wojskowej
Warszawa 2007
3591.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1, Małopolska. Cz. 2, Wiek XVII-XVIII. Vol. 1 : A-K
Kraków 2000
3592.Anon : Stres, bezrobocie, rozwód: poradnik bibliograficzny
Warszawa 1999
3593.Anon : Słownik pracowników książki polskiej
Warszawa 1972
3594.Anon : Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990
Warszawa 1978
3595.Anon : Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego. T. 3
Warszawa 1928
3596.Anon : Katalog Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie roku 1894
Lwów 1894
3597.Anon : Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej wydany przez Towarzystwo dla Rozwoju i Upiększania Miasta. Z planem i widokami miasta, wystawy i 18 rycinami ważniejszych budynków
Lwów 1894
3598.Anon : Literatur und Medizine
Zurych 2005
3599.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1, Małopolska. Cz. 2, Wiek XVII-XVIII. Vol. 2 : L-Ż i drukarnie żydowskie
Kraków 2000
3600.Anon : Ruch Wydawniczy w liczbach XLVII;2001
Warszawa 2002
3601.Anon : Komentarz do faksymile pelplińskiej Biblii Gutenberga
Pelplin 2004
3602.Anon : ASIS&T thesaurus In information science, technology, and librarianship
Medford, NJ 2005
3603.Anon : Heilkraft des Lesens : Erfahrungen mit d. Bibliotherapie
Freiburg im Breisgau 1988
3604.Anon : Informacja nt. działalności biblioteki Instytutu Polskiego w Wilnie
2005
3605.Anon : Z dziejów udostępniania książki w Polsce w okresie zaborów : studia i materiały
Wrocław 1985
3606.Anon : Słownik współczesnego języka polskiego. T. 2 : f - m
Kraków 2000
3607.Anon : Polski słownik biograficzny. T. 13
Wrocław 1968
3608.Anon : Wykluczeni: Wymiar społeczny, materialny i etniczny
Warszawa 2008
3609.Anon : Grecja - wyspy. Praktyczny przewodnik Pascala
Bielsko-Biała 1999
3610.Anon : Bibliografia zawartości "Przeglądu Bibliotecznego" 1977-1996 (R.45-64)
Warszawa 1999
3611.Anon : Dictionnaire encyclopédique du livre. T. 1
Paryż 2000
3612.Anon : Catalogus librorum bibliothecae noblissimi clarissimique viri piae memoriae D. Philippi Marnixii Sancto-Aldegondiii
Lugduni Batavorum 1599
3613.Anon : Jankiel z Soplicowa. Podług poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz"
Łódź 1898
3614.Anon : Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Bd.1-
München 1918
3615.Anon : Mittelalterliche Bibliothekskataloge Osterreichs
Wien 1915
3616.Anon : Ruch Wydawniczy w Liczbach
Warszawa 1955
3617.Anon : Le Mundaneum. Les archives de la connaissance
Bruxelles 2008
3618.Anon : De libris veterum schedias
Greifswald 1705
3619.Anon : Cent ans de l'Office international de bibliographie : 1895-1995. Les prémisses du Mundaneum
Mons 1995
3620.Anon : Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 17 : komat - krasula
Poznań 1998
3621.Anon : Zarządzanie w organizacjach non-profit : strategie, marketing
Bielsko-Biała 2001
3622.Anon : Polski słownik archiwalny
Warszawa//Łódź 1974
3623.Anon : Graphic materials: rules for describing: original items and historical collections
Washington 1982
3624.Anon : Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych
Sosnowiec 2002
3625.Anon : Bibliografia prac Barbary Sordylowej z bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych
Warszawa 1999
3626.Anon : Nasi goście 1993-1997. Noty biograficzne
Łódź 1997
3627.Anon : Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Informator
Warszawa 1996
3628.Anon : Słownik współczesnego języka polskiego
Warszawa 2000
3629.Anon : Encyklopedia organizacji i zarządzania
Warszawa 1982
3630.Anon : Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa
Warszawa 2000
3631.Anon : Spis książek poleconych dla bibliotek szkolnych przez Komisję oceny książek do czytania dla młodzieży szkolnej przy Ministerstwie WRiOP w latach od 1923 do 1928 włącznie
Warszawa 1929
3632.Anon : Małachowianka. Dzieje najstarszej z istniejących polskich szkół. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
Płock 2000
3633.Anon : Attributes of a Trusted Digital Repository: Meeting the Needs of Research Resources: An RLG-OCLC Report: Draft fot Public Comment
Mountain View, CA 2001
3634.Anon : Podręczny słownik bibliotekarza
Warszawa 1955
3635.Anon : Revue des bibliotheques paroissiales et des faits religieux de la Province ecclésiastique d'Avignon [Texte imprimé]. T. 1-30
3636.Anon : The fieldworker and the field: problems and challenges In sociological investigation
Delhi 1979
3637.Anon : Research methods in library and information studies
London 1990
3638.Anon : Handbook of research on teacher education
New York, NY 1996
3639.Anon : Fieldnotes : the ma king of anthropology
Ithaca, NY 1990
3640.Anon : Auto/biography and auto/ethnography: praxis of research method
Rotterdam 2005
3641.Anon : Inny słownik języka polskiego PWN. T.1 : a - o
Warszawa 2000
3642.Anon : Microsoft encyklopedia komputerowa
Warszawa 2002
3643.Anon : Technika informatyczna : słownictwo znormalizowane
Warszawa 1999
3644.Anon : Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych : teoria i praktyka
Białystok 2005
3645.Anon : Global ethnography: forces, connections, and imaginations In a postmodern world
Berkeley, CA 2000
3646.Anon : The politics of risk society
Cambridge 1998
3647.Anon : Electronic records management handbook : State of California Records Management Program
Sacramento, CA 2002
3648.Anon : Ethnography unbound: power and resistance the modern metropolis
Berkeley, CA 1991
3649.Anon : Literatura słowiańska wykładana w kolegium francuskim: streszczenie według tłumaczenia Feliksa Wrotnowskiego
Warszawa 1908
3650.Anon : Materiały dokumentacyjno-bibliograficzne do dziejów kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. T. 1 : bibliografia podmiotowa druków zagłębiowskich do 1939 roku
Sosnowiec 1985
3651.Anon : Materiały dokumentacyjno-bibliograficzne do dziejów kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. T. 2 : bibliografia tekstów literackich i paraliterackich opublikowanych w wybranych czasopismach oraz kalendarzach na Śląsku w okresie powstań śląskich i plebiscytu 1919-1921
Sosnowiec 1985
3652.Anon : Materiały dokumentacyjno-bibliograficzne do dziejów kultury i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. T. 3 : bibliografia dodatków do prasy śląskiej wychodzącej w latach 1922-1939
Sosnowiec 1988
3653.Anon : Future from Very Beginning. An Exhibition about the History and the Profile of the Freie Universitat Berlin.
Berlin 2004
3654.Anon : Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim : słownik biobibliograficzny. T. 1-2
Sosnowiec 2002
3655.Anon : Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1726
Segedyn 2001
3656.Anon : Kassa város olvasmányai 1562-1731
Segedyn 1990
3657.Anon : A bányavárosok olvasmányai (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya) 1533-1750
Budapest//Segedyn 2003
3658.Anon : Bibliografia zawartości Przeglądu Bibliotecznego 1927-1976 (R. 1-14)
Wrocław 1978
3659.Anon : Zarządzanie i komunikowanie. Tendencje rozwoju badań naukowych progu XXI w.
Kraków 1999
3660.Anon : Katalog dzieł nakładowych i w większości nabytych. Gebethner i Wolff w Warszawie, Nowosienna 9 i Krakowskie Przedmieście 15, w Lublinie Krakowskie Przedmieście 36
Warszawa 1912
3661.Anon : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu 1925-1965
Warszawa 1965
3662.Anon : Guidelines for Libraries Serving Hospital Patients and the Elderly and Disabled in Long-Term Care Facilities
Hague 2000
3663.Anon : Guidelines for authority record and references
Müchen 2001
3664.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 2002
Bydgoszcz 2003
3665.Anon : Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu. Opus inchoatum a R. P. Petro Ribadenaire... 1602 continnuatum a... Ph. Alegambe... ad annum 1642. Recognitum et productum ad 1675 a Nathanele Sotvello.
Rzym 1676
3666.Anon : Słownik terminów plastycznych
Warszawa 1983
3667.Anon : Czytelnictwo początkowe dorosłych (wskazówki organizacyjne i metodyczne)
Warszawa 1954
3668.Anon : Declaration Droit de l'Homme
Paris 1948
3669.Anon : Kalendarzyk informacyjny na rok 1839
Warszawa 1838
3670.Anon : Britannica-edycja polska, T. 6
Poznań 1998
3671.Anon : Polityki Arystotelesowey, to jest rządu Rzeczypospolitej z dokładem księgi wtore
Kraków 1605
3672.Anon : Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi
Warszawa 2006
3673.Anon : Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 : (bez ziem wschodnich)
Poznań 2000
3674.Anon : Wolfenbütteler Bibliographie zur Geschichte des Buchwesens im deutschen Sprachgebiet 1840-1980 (WBB). Bd. 1-12
München 1990
3675.Anon : Bibliotherapy sourcebook
Phoenix, AZ 1978
3676.Anon : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku
Warszawa 2003
3677.Anon : Polski słownik biograficzny. T. 27
Wrocław 1982
3678.Anon : Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945-1971: wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Główną UAM w Poznaniu
Poznań 1972
3679.Anon : 25 lat prasy na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Kraków 1972
3680.Anon : Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786-1794
Wrocław 1969
3681.Anon : Słownik literatury polskiej XX wieku
Wrocław 1992
3682.Anon : Geographical Information Systems. Interdisciplinary Aspects
Zagreb 2003
3683.Anon : Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe : zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych
Warszawa 1999
3684.Anon : Histoire des bibliotheques françaises. T. 1-4
Paris 1989
3685.Anon : Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą
Kielce 2007
3686.Anon : eGovernment Strategy : Implementing the President's Management Agenda for eGovernment
Washington, DC 2003
3687.Anon : Functional requirements for bibliographic records : final report
Müchen 1998
3688.Anon : Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej
Warszawa 2000
3689.Anon : Krytyka i krytycyzm w nauce
Warszawa 1998
3690.Anon : GIS Applications and Development
Zagreb 2006
3691.Anon : Geographic Information Systems in Research & Practice
Zagreb 2004
3692.Anon : Geographic Information Systems in Research & Practice. IInd part
Zagreb 2005
3693.Anon : Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T. 6
Warszawa 1997
3694.Anon : Dzieje literatur europejskich
Warszawa 1977
3695.Anon : Histoire de l'édition française. T. 1-4
Paris 1983
3696.Anon : Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji
2005
3697.Anon : Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej
Warszawa 2005
3698.Anon : Knigovedenie. Enciklopedičeskij slovar?
Moskva 1981
3699.Anon : Der Grosse Brockhaus. Bd. 2
Leipzig 1929
3700.Anon : Estetyka pluralistyczna. Sympozjum w Setną Rocznicę Urodzin Władysława Tatarkiewicza
Warszawa 1988
3701.Anon : Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 : wybór dokumentów źródłowych
Warszawa 2003
3702.Anon : Issledovatel severa Aleksandr Dunin-Gorkavić
Moskva 1995
3703.Anon : Obrazy Śmierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie wrzesień-listopad 2000
Kraków 2000
3704.Anon : Poczty władców polskich. Tradycja państwowości
Warszawa 2005
3705.Anon : Słownik wiedzy o grójeckim. Z. 8
Warszawa 1999
3706.Anon : Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. T. 1-9
Kraków 1992
3707.Anon : Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkynem
Wrocław 1969
3708.Anon : Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie: antologia narodowych kodeksów etycznych
Warszawa 2008
3709.Anon : Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibliography
Paryż 1979
3710.Anon : Słownik wyrazów obcych
Warszawa 1997
3711.Anon : Encyklopedia Popularna PWN
Warszawa 1999
3712.Anon : Schlesien
Stuttgart 1977
3713.Anon : Chaos theory in psychology and the life science
Mahwah, NJ 1995
3714.Anon : Guidelines for terminology policies. Formulating and implementing terminology policies
2005
3715.Anon : Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3 cz. 2 : Mazowsze z Podlasiem
Warszawa 2001
3716.Anon : Słownik słów kluczowych z ekonomii politycznej
Kraków 1988
3717.Anon : Wydawnictwo "Śląsk": bibliografia 1974-1978
Katowice 1979
3718.Anon : Guidelines for the Standardization of Terminology
2007
3719.Anon : Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773-1785.
Wrocław 1973
3720.Anon : Raporty Szkoły Wydziałowej Warszawskiej składane Szkole Głównej Koronnej w latach 1782-1789
1901
3721.Anon : II Krajowe Targi Książki, Warszawa 13-17 września 1991
Warszawa 1991
3722.Anon : Wydawnictwo "Śląsk": bibliografia 1954-1964
Katowice 1964
3723.Anon : Katalog Wydawnictwa Pojezierze 1957-1982
Olsztyn 1983
3724.Anon : Słownik literatury polskiego Oświecenia
Wrocław 1991
3725.Anon : Słownik słów kluczowych z metodologii nauk społecznych
Poznań 1990
3726.Anon : Ausländer in Öffentlichen Bibliothek : Arbeitshilfen, Adressen, Informationen
Berlin 1984
3727.Anon : The Fourth Resource: Information and its Management
Aldershot 1998
3728.Anon : Handbook of communication science
London 1987
3729.Anon : Zarządzanie: teoria i praktyka
Warszawa 2007
3730.Anon : Chaos theory in psychology : contributions in psychology
Westport, CT 1995
3731.Anon : Biografia historiografia dawniej i dziś: biografia nowoczesna - nowoczesność biografii
Lublin 2005
3732.Anon : Komputerowy słownik języka polskiego PWN
Warszawa 1996
3733.Anon : Instytucje - publiczność - sytuacje lektury
Warszawa 1992
3734.Anon : 25-lecie Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu AR w Lublinie. Księga Pamiątkowa
Zamość 2005
3735.Anon : Catalogus scriptorum religionis Societatis Jesu
Antwerpia 1613
3736.Anon : 60-lecie Wydziału Rolniczego AR w Lublinie. Księga Pamiątkowa
Lublin 2004
3737.Anon : Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej
Kraków 2004
3738.Anon : The Public Library Service : IFLA/UNESCO Guidelines for Development
München 2001
3739.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 2001
Bydgoszcz 2002
3740.Anon : Prototipo de bibliotecas públicas
Madryt 1995
3741.Anon : Zapiski i dokumenta do dziejów instrukcji publicznej w Polsce, t. 2, Wizyta Szkoły Głównej Koronnej przez Feliksa Oraczewskiego 1786
Kraków 1884
3742.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 2000
Bydgoszcz 2001
3743.Anon : Słownik wyrazów obcych
Warszawa 1980
3744.Anon : Sto listów do "Przyjaciółki"
Warszawa 1980
3745.Anon : Wydawnictwo Lubelskie: 500 książek. Katalog 1957-1972
Lublin 1972
3746.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 1998
Bydgoszcz 1999
3747.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 1997
Bydgoszcz 1998
3748.Anon : Ruch wydawniczy w liczbach: 1944-1973: zestawienia retrospektywne
Warszawa 1974
3749.Anon : Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 1996
Bydgoszcz 1997
3750.Anon : Zakłady uniwersyteckie w Krakowie. Przyczynek do dziejów oświaty krajowej podany i pamięci pięciusetletniego istnienia Uniwersytetu Krakowskiego poświęcony przez C.K. Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Kraków 1864
3751.Anon : Sprachführer Bibliotheken in der Euroregion Neisse = Przewodnik biblioteki w Euroregionie Nysa = Průvodce knihovny v Euroregionu Nisa
Zittau 2002
3752.Antonioni M.: Scenariusze
Warszawa 1989
3753.Antonius Muratus Marcus : Orationes
Lipsiae 1660
3754.Antoszkiewicz J: Metody heurystyczne : twórcze rozwiązywanie problemów
Warszawa 1990
3755.Aristoteles : De anima
Lipsiae 1492
3756.Aristoteles : Metaphisica
Lipsiae 1492
3757.Aristoteles : De caelo et mundo
Lipsiae 1492
3758.Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kraków 2000
3759.Aromatico A.: Alchemia. Nauka czy magia
Warszawa 2002
3760.Aronson E.: Człowiek istota społeczna
Warszawa 2000
3761.Arscot D.: Londyn, Anglia i Walia
Warszawa 1996
3762.Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym : zagadnienia relewancji
Warszawa 1997
3763.Arystoteles : Polityka
Warszawa 1964
3764.Atkinson P., Hammersley M.: Metody badań terenowych
Poznań 2000
3765.Atton C.: Alternative literature: a practical guide for librarians
Aldershot 1996
3766.B[oras] Z: Książęta Pomorza Zachodniego. Z dziejów dynastii Gryfitów
Poznań 1968
3767.Bacon F.: Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy
Warszawa 1995
3768.Bajerowa I.: Zarys historii języka polskiego 1939-2000
Warszawa 2003
3769.Balińska M., Mostowicz E.: Potrzeby informacyjne małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badania ankietowego w wybranych stowarzyszeniach przedsiębiorców województwa mazowieckiego)
Warszawa 2000
3770.Balzer O.: Przyczynek do historii źródeł prawa polskiego
Kraków 1903
3771.Bałabanow A.: Iz edin żywot
Sofia 1934
3772.Bangert-Drowns R. L., Mathison S.: Encyclopedia of evaluation
Vancouver 2004
3773.Bangrowa I.: Nacjonalnyje biblioteki i problemy rozwitja bibliotecznowo diela w konce XXI wieka
Moskva 2004
3774.Bańkowska-Bober K.: Statystyka wydawnictw w Polsce : historia, metodyka i organizacja
Warszawa 2006
3775.Bańkowski A.: Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1-2
Warszawa 2000
3776.Barbosa A: Collectanea in Codicem
Lugduni 1657
3777.Bârozkina N. U.: Gistoryâ knigadrukavannâ Belarusi (XVI - pačatak XX st.) : dapuščana Ministerstvam adukacyi Respubliki Belarus' u âkasci vučebnaga dapamožnika dlâ studentau gistaryčnyh i bibliâtečnyh specyjal'nascej vyšejšyh navučal'nyh ustanou
Minsk 2000
3778.Bârozkina N. U.: Gistoryâ knigadrukavannâ Belarusi (XVI-pačatak XX st.)
Minsk 1998
3779.Barteczek D., Dzikowski J., Kramer J.: Wpływ cen na strukturę konsumpcji w warunkach kryzysu gospodarczego
Warszawa 1983
3780.Bartoszewicz J: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy, prymasi Królestwa Polskiego : wizerunki z Galeryi Łowickiej objaśnione textem historycznym
Warszawa 1858
3781.Bartoszewicz J: Pomniki rytownictwa krajowego. Oddział I
Warszawa 1858
3782.Bator J.: Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek "drugiej fali"
Gdańsk 2001
3783.Batorowska H.: Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym. Wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych
Kraków 2001
3784.Baverstock A.: Marketing w wydawnictwie : fantazja czy rzeczywistość?
Kraków 1997
3785.Baverstock A.: Marketing w wydawnictwie : fantazja czy rzeczywistość?
Kraków 1996
3786.Beauvois D.: Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie
Paryż 1988
3787.Bednarska-Ruszajowa K.: Biblioteki i książki w pamiętnikach polskich XVIII-XX w.
Kraków 2003
3788.Bendkowski J.: Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwie.
Gliwice 1993
3789.Bergeron B.: Essentials of Knowledge Management
Hoboken, NJ 2003
3790.Berkowitz S. D., Wellman B.: Social Structures: a network approach
New York, NY 1988
3791.Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych
Warszawa 1999
3792.Białkowska B.: Biblioteka publiczna dla dzieci : wybrane zagadnienia
Warszawa 1980
3793.Białkowska B.: Wybrane zagadnienia organizacji i wyposażenia bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży
Warszawa 1992
3794.Białokozowicz B.: Między wschodem a Zachodem : z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej
Białystok 1998
3795.Białynia-Chołodecki J: Półtorawiecze zakładu typograficznego Piller - Neumann we Lwowie
Lwów 1922
3796.Bielicka L. A., Ścibor E.: Wprowadzenie do teorii języków informacyjnych
Warszawa 1981
3797.Bieńkowska B.: Staropolski świat książek
Wrocław 1976
3798.Bieńkowska B.: Staropolski świat książek
Wrocław 1976
3799.Bieńkowski W.: O pseudonauce bibliologii i o najpilniejszych zadaniach bibliografii
Warszawa 1953
3800.Bjorkquist A, Renkiewicz F: A Guide to Polish American Newspapers and Periodicals in Microform
Minneapolis,MN 1988
3801.Bloor I., Ward S., Sumsion J., Fuegi D.: Library performance indicators and library management tools
Luxemburg 1995
3802.Bober AW: Historia drukarń i stowarzyszeń drukarskich we Lwowie. W 70-tą rocznicę powstania stowarzyszenia "Wzajemnej Pomocy", a w 50-tą rocznicę założenia stowarzyszenia "Ognisko"
Lwów 1926
3803.Bobiński G.: Libraries and librarianship. Sixty years of challenge and change
Lanham, Md 2007
3804.Bobryk J.: Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media
Warszawa 2001
3805.Bock F. S.: Historia antitrinitariorum T. 1-2
Hartungii/RUS//Lipse/DEU
3806.Boć J.: Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe
Warszawa 1994
3807.Boegh K.: Three centuries at the Royal Library
Copenhagen 1991
3808.Boekhorst P., Poll R.: Measuring Quality:International Guidelines for Performance mmeasurement in academic libraries
Monachium 1996
3809.Boekhorst P., Poll R.: Mierzenie jakości. Międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich
Wrocław 2004
3810.Boekhorst P., Poll R.: Measuring quality : international guidelines for performance measurement in academic libraries
München 1996
3811.Bogucka M.: Dzieje kultury polskiej do 1918 roku
Wrocław 1991
3812.Bogucka M.: Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XX
Warszawa 2005
3813.Boguta M., Bylicki A.: Polityka naukowa, badawcza i rozwojowa Unii Europejskiej
Gliwice 1998
3814.Bohonos M: Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. [T. 2], Addenda, indices
Wratislaviae 1993
3815.Bojar B.: Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej
Warszawa 2005
3816.Bojar B.: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 2002
3817.Bojar B.: Zarys językoznawstwa dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Warszawa 1991
3818.Bolesta-Kukułka K.: Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania
Warszawa 2000
3819.Bolonois W: [Lexicon Gallico-Italiano-Hispanicum]
[bm]
3820.Bolter J. D.: Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of Writing
New York, NJ 1991
3821.Bolter J. D.: Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera
Warszawa 1990
3822.Bombicki M.R.: Kto jest kim w Polsce nowego millenium (2000-2002) : encyklopedia actus purus
Poznań 2002
3823.Bonazzi G: Schema di catalogo systematico per le biblioteche
Parma 1890
3824.Bonczyk N.: Stary kościół miechowski
Katowice 1987
3825.Bono E. de: Lateral thinking for management : a handbook
Harmondsworth 1984
3826.Bonstingl J. J.: Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji
Warszawa 1999
3827.Bonstingl J. J.: Szkoły jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji
Warszawa 1999
3828.Booch G.: Object - Oriented Analysis and Design with Applications
Redwood City,CA 1994
3829.Borchardt P.: Eine Marketingkonzeption für Öffentliche Bibliotheken
Berlin 1987
3830.Borcholten Lundergensis J: Super tres priores institutionum Justiniani libros commentaria
3831.Borcholten Lundergensis J: Commentaria in Institutionum Justiniani
Helmstadii 1596
3832.Borecka I.: Biblioterapia. Teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć
Gorzów Wielkopolski 2002
3833.Borecka I.: Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do biblioterapii
Olsztyn 1991
3834.Borecka I.: Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy
Wałbrzych 2002
3835.Borecka I.: Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik
Warszawa 2001
3836.Borecka I.: Biblioterapia w szkole. Poradnik dla bibliotekarzy
Legnica 1998
3837.Borecka I.: Biblioterapia formą terapii pedagogicznej. Skrypt dla studentów pedagogiki
Wałbrzych 2001
3838.Borecka I.: Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. Wstęp do biblioterapii
Olsztyn 1991
3839.Borecka I.: Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
Olsztyn 1991
3840.Borecka I., Ippoldt L.: Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii
Wrocław 1998
3841.Borecka I., Wontorowska-Roter S.: Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy
Wałbrzych 2003
3842.Borecka J: Biblioterapia - nowa szansa książki
Olsztyn 1992
3843.Borecka J: Biblioterapia : przewodnik metodyczny dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Olsztyn 1991
3844.Borghoff U.: Langzeitarchivierung. Methoden zur Erhaltung digitaler Dokument
Heidelberg 2003
3845.Borghoff U.: Vergleich bestehender Archivierungssysteme
2005
3846.Borow T.: Kniga i literatura
Sofia 1981
3847.Borowska A, Klenczon W.: Listy tematów i określników Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej, dotyczących szeroko rozumianej edukacji
Warszawa 2004
3848.Boryczka B.: Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy
Bydgoszcz//Warszawa 2003
3849.Bostick S. L.: The development and validation of the Library Anxiety Scale
Wayne, MI 1992
3850.Bostick S. L.: The development and library anxiety scale
Detroit, MI 1992
3851.Bostick S. L., Onwuegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Library anxiety: Theory, research, and applications
Lanham,MD 2004
3852.Bostick S. L., Ownegbuzie A. J., Jiao Q. G.: Library anxiety. Theory, research and applications
Lanham, Md 2004
3853.Botterman M., Johnston P.: Status Report on European Telework - New Methods of Work
Londyn 1999
3854.Bouchot H.: Les deux cents incunables xylographiques du Département des Estampes
Paris 1903
3855.Bourdieu P.: Contre-feux 2: pour un movement social europeen
Paryż 2001
3856.Boussinot R.: Dictionare Bordes des Synonymes, Analogies, Antonimes
Paryż 1981
3857.Bouvier I.: Regeln für die alphabetische Katalogisierung : RAK
Wiesbaden 1977
3858.Boyé E: U kolebki modernizmu. Estetyczne poglądy na łamach krakowskiego "Życia"
Kraków 1922
3859.Bradford S.C.: Documentation
Washington, DC 1950
3860.Brederodius PK: Analysis resolutio dialectica quatuor Librorum Institutionum Imperialium
Strassbourg 1593
3861.Bricmont J., Sokal A.: Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów
Warszawa 2004
3862.Brodzka O.: O kryteriach realizmu w badaniach literackich
Warszawa 1967
3863.Brooke J.: King George III
London 1973
3864.Brooking A.: Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory
London 1999
3865.Brown C. M.: Human-Computer Interface Design Guidelines
Norwood, NJ 1998
3866.Brown E.: Bibliotherapy and its Widening Application
Matuchen, NJ 1975
3867.Brown J.: Biblioteka pisarzów assystencyi polskiej Towarzystwa Jezusowego.
Poznań 1862
3868.Bryson J.: Effective library and information centre management
Vermont 1990
3869.Brzoza L.: Działalność zjednoczeniowa generała Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952-1956
Warszawa 1989
3870.Buchwald-Pelcowa P.: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem
Warszawa 1997
3871.Buchwald-Pelcowa P.: Cenzura w dawnej Polsce : między prasą drukarską a stosem
Warszawa 1997
3872.Buchwald-Pelcowa P.: Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku : bibliografia
Wrocław 1981
3873.Bukowski Z., Dąbrowski K.: Świt kultury europejskiej
Lublin 1935
3874.Burakowski J.: Samorządowa biblioteka publiczna
Warszawa 1994
3875.Burakowski J.: Samorządowa biblioteka publiczna. Poradnik
Warszawa 1994
3876.Burakowski Z.: Kultura w strukturze spożycia
Warszawa 1989
3877.Butrymenko A.: International Centre for Scientific and Technical Information. Information Products and Publication
Moskva 1999
3878.Bykowski L.: Warszawśki biblioteky w serpni, weresni, żowtni 1944 roku. (Urywok iż spomyniw)
Mainz//Kastel 1947
3879.Bykowski L.: Polśke powstannia u Warszawi 1944 roku. Spomny oczewydca
London 1963
3880.Bykowśkyj L.: U służbach ukrajinśkij knyżci. Biobibliohrafija
Denver,CO 1972
3881.Bykowśkyj L.: Wajmarśki czasy. Spomny 1945
Denver,CO 1970
3882.Bykowśkyj L.: Z Heneralnoji huberniji do Wartegau. Spomyny 1944-1945
Denver,CO 1973
3883.Bykowśkyj L.: Knyharni - biblioteky - Akademija. Spomyny (1918-1922)
München/DEU//Denver, CO/USA 1971
3884.Bykowśkyj L.: Wid Pryworottia do Trapezundu. Spomyny (1895-1918)
München/DEU//Denver, CO/USA 1969
3885.Bykowśkyj L.: U służbach ukrajinśkij knyżci
Lwiw/UKR//New York, NY//USA 1997
3886.Bykowśkyj L.: Na kawkaźko-turećkomu fronti. Spomyny z 1916-1918 rr.
Winnipeg,CA//Denver,CO 1968
3887.Bystroń I. S.: Publiczność literacka
Lwów 1938
3888.Bystroń S.: Człowiek i książka
Warszawa 2003
3889.Caillois R.: Gry i ludzie
Warszawa 1997
3890.Calagos B.: Biblioteket som kulturbärare i varden : "ett sjukhus utan bibliotek är ett sjukt hus"
Boras 1998
3891.Cameron KC: Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących
Kraków 2003
3892.Čaplovič J.: Bibliografia tlači vydaných na Slovensku do roku 1700. Diel 2
Martin 1984
3893.Čaplovič J.: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700. Diel 1
Martin 1972
3894.Caramuel de Lobkowitz J: Theologia moralis fundamentalis
Francofurti 1652
3895.Carion J: Cronicorum libri III
[bm] 1531
3896.Carter R. C., Scot B.: Data Conwersion. White Plains
New York, NJ 1983
3897.Case D. O.: Looking for Information. A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior
London 2007
3898.Cavallin A. M., Nilsson A.: FUTUBI-projektet. Förstudie angaende utvärdering av universi
Sztokholm 1994
3899.Chabior A.: Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości : (w świetle badań seniorów z rodzin kieleckich)
Radom//Kielce 2000
3900.Chamerska H, Bieńkowska B.: Zarys dziejów książki
Warszawa 1987
3901.Chamerska H, Bieńkowska B.: Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce
Wrocław 1992
3902.Chlebowski J: Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości
Lwów 1923
3903.Chłodnicki M: Skarby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu : historia ich pozyskania, zaginięcia i odzyskania
Poznań 1996
3904.Chmielewska-Gorczyca E.: Tezaurus informacji naukowej
Warszawa 1992
3905.Chmiołek M.: Słownik haseł przedmiotowych z dziedzin policyjno-prawnych stosowanych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Szczytno 2008
3906.Chodynicki I: Historia miasta Lwowa od założenia aż do czasów teraźniejszych
Lwów 1876
3907.Choińska E.: Z dziejów oświaty w Polsce. Państwowy Instytut Robót Ręcznych (1923-1950)
Warszawa 1998
3908.Chojnacki W: Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945
Warszawa 2005
3909.Chokier J a: Thesaurus Politicus
Nürnberg 1652
3910.Chotkowski W: Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich w czasach rozbiorowych
Kraków 1916
3911.Chrościcki JA: Sztuka i polityka : funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668
Warszawa 1983
3912.Chrzanowski T: Działalność artystyczna Tomasza Tretera
Warszawa 1984
3913.Chrząstowski A: Memoriał potrzebny
Raków 1619
3914.Chrząstowski A: Obrona dialogu przeciwko ministrom ewangelickim
Raków 1619
3915.Chudzikowska J.: Generał Bem
Warszawa 1990
3916.Cichowski M: Speculum Samothensistarum vel Socinianistarum
Cracoviae 1667
3917.Cichowski M: Speculum Samosathenistarum vel Socianistarum, vulgo Arianorum
Cracoviae 1662
3918.Cichowski M: S. Thomae Aquinatis Sententia de Beatissima Deiparae Immaculata Conceptione
Posnanie 1651
3919.Ciechanowicz J.: Rody rycerskie w Wielkim Księstwie Litewskim. T. 5
Rzeszów 2001
3920.Ciembroniewicz J.: O zawodowe przygotowanie polskich nauczycieli
Poznań//Warszawa 1922
3921.Cieślak A., Grodowska-Kuklińska D., Barcik M., Perkowska U.: Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18. E-J
Kraków 2006
3922.Clapperton RH: The paper-making machine, its invetion, evolution and development
Oxford 1967
3923.Clinton A.: Printed ephemeryda : collection, organisation, and access
London 1981
3924.Coblans H.: Librarianship and documentation in international perspective
Londyn 1974
3925.Cohen J.: Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie
Gliwice 2004
3926.Collenuccio P: Historia del regno di Napoli
Napoli 1563
3927.Collins D.: Designing Object-Oriented User Interfaces
Redwood City 1995
3928.Cook E. J., Montgomery J. C.: Conflict manager for libraries. Strategies for a positive, productive workplace
Chicago,IL 2005
3929.Cooney N., Monti P., Abrams D., Kadden R.: Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu: przewodnik do treningu konstruktywnych zachowań
Warszawa 1994
3930.Cooper A.: Wariaci rządzą domem wariatów
Warszawa 2001
3931.Cooper M.: Faunt-le Roy i jego eskadra w Polsce. Dzieje Eskadry Kościuszki. Napisał zastępca Dowódcy Eskadry Merian C. Cooper
Chicago 1922
3932.Copernicus N.: De revolutionibus orbium calelestium , Liber primu. O obrotach ciał niebieskich księga pierwsza
Warszawa 1953
3933.Coral L., Munby A. N. L.: British book sales catalogues, 1676-1800 : a union list
London 1977
3934.Corrall S.: Strategic planning for library and information services
London 1994
3935.Corrozet G.: Hecatomgraphie, auquel sont contenz 100 emblems garnys de cent figures
Paryż 1540
3936.Cortazar J.: Gra w klasy
Kraków 1985
3937.Cottam A., Mudie P.: Usługi : zarządzanie i marketing
Warszawa 1998
3938.Cottam A., Mudie P.: Usługi. Zarządzanie i marketing
Warszawa 1998
3939.Courboin F.: Catalogue sommaire des graveurs etc. composant la Réserve. T. 1-2
Paris 1900
3940.Courtois S.: Czarna księga komunizmu
Warszawa 1999
3941.Covey S.: The seven habits of highly effective people
New York, NJ 1989
3942.Cox J. P., Beaumont J.: Retrospective Conversion: a Practical Guide for Libraries
London 1983
3943.Crow R.: The case for institutional repositories: a SPARC position paper
Washington, DC 2002
3944.Csapodi C.: The Corvinian Library. History and stock
Budapeszt 1973
3945.Csapodi C., Csapodi-Gárdonyi K.: Bibliotheca Corviniana. Biblioteka króla Macieja Korwina
Wrocław 1981
3946.Cutler H. C., Jego Świątobliwość Dalajlama : Sztuka szczęścia w pracy
Poznań 2004
3947.Cycero : Selectarum Epistolarum libri III
Nissae 1645
3948.Cycero : Orationes post reditum in senatu
Nissae 1635
3949.Cycero : Epistola prima ad Fratrem Proconsulem Asiae
Basileae 1553
3950.Cycero : Orationes II
Coloniae
3951.Cycero : Ad Marcum Brutum oratio
Nissae 1635
3952.Cycero : Orationes pro L. Muraena
Nissae 1635
3953.Cycero : De officiis
Argentorati 1564
3954.Cypryjanowicz S.: Biełaruskaja drukarnia imia Franciszka Skaryny u Wilni (1926-1940)
London 1991
3955.Cytowska M.: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku
Wrocław 1961
3956.Cytowski J, Bolc L: Metody przeszukiwania heurystycznego. T. 1
Warszawa 1989
3957.Czachowska J.: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce
Wrocław 1979
3958.Czachowska J.: Gabriela Zapolska : monografia bio-bibliograficzna
Kraków 1966
3959.Czachowska J., Loth R.: Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty
Wrocław 1977
3960.Czajkowski F.: Przełamywanie barier osamotnienia : o obsłudze bibliotecznej osób unieruchomionych
Toruń 1996
3961.Czajkowski F., Skarżyńska M.: Problemy osób niepełnosprawnych w literaturze: adnotowany poradnik bibliograficzny
Toruń 1993
3962.Czajkowski M.: Wielka encyklopedia internetu i nowych technologii
Kraków 2000
3963.Czarkowska L.: Antropologia ekonomiczna: elementy teorii
Warszawa 1999
3964.Czarnik O. S.: Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980
Warszawa 1993
3965.Czarnowska M.: Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965
Warszawa 1967
3966.Czarnowski P., Kadragic A.: Public relations, czyli promocja reputacji
Warszawa 1997
3967.Czemarmazowicz E.: Stan prac i problemy bibliografii czasopism polskich (1901-1955)
Warszawa 1978
3968.Czubała B., Batorowska H.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej
Kraków 1996
3969.Ćwiekowa J.: Opracowanie tematyczne piśmiennictwa
Warszawa 1988
3970.Dagomel P: Regulae Salesianae
Coloniae Agrippinae 1660
3971.Davenport T. H., Prusak L.: Information ecology
New York, NJ 1997
3972.Davidson B.: Stara Afryka na nowo odkryta
Warszawa 1972
3973.Davis I., Dodds L.: Linked Data Patterns. A pattern catalogue for modelling, publishing, and consuming Linked Data
3974.Dąbrowska M.: Przygody człowieka myślącego
Warszawa 1987
3975.Dąbrowska Z.: Działalność sieci bibliotek pedagogicznych w dziedzinie informacji naukowej w latach 1945-1975
Wrocław 1986
3976.Dąbrowski M., Laus-Mączyńska K.: Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji
Warszawa 1978
3977.Dąbrowski S.: Prasa na Dolnym Śląsku 1945-1948: treść i cech regionalne dzienników i tygodników
Wrocław 1992
3978.de Solla Price D.J.: Mała nauka-Wielka nauka
Warszawa 1965
3979.Dejnarowicz C: Literatura naukowa, uczeni, wydawcy
Warszawa 1980
3980.Delaborde H.: La gravure: précis élémentaire de ses origines et de son histoire
Paris 1882
3981.Delacroix E.: Dzienniki. Cz. 2
Wrocław 1968
3982.Delores J.: Edukacja. Jest w niej ukryty skarb
Warszawa 1998
3983.Delorez A.: Codicologie des manuscripts en ecriture humanistique sur parchemin
Turnhout 1984
3984.Delors J.: Growth, competitiveness, employment: the challenges and ways forward into the 21st century. White Paper
Luksemburg 1994
3985.Delors J.: Edukacja - jest w niej ukryty skarb
Warszawa 1998
3986.Dembowska M.: Bibliologia. Bibliografia. Bibliotekoznawstwo. Informacja naukowa. Wybór prac
Warszawa 1999
3987.Dembowska M.: Nauka o informacji naukowej (informatologia) : organizacja i problematyka badań w Polsce
Warszawa 1991
3988.Dembowska M.: Problemy bibliotek naukowych : z zagadnień organizacyjnych informacji naukowej
Warszawa 1971
3989.Dembowska M.: Słownik terminologiczny informacji naukowej
Wrocław 1979
3990.Dembowska M.: Dokumentacja i informacja naukowa : zarys problematyki i kierunki rozwoju
Warszawa 1965
3991.Dembowska M.: Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne pół serio, pół żartem opowiedziane przez Marię Dembowską
Warszawa 2000
3992.Demosthenes : Olynthiacos
Nissae 1635
3993.Derolez A.: Les catalogues de bibliotheques
Turnhout 1979
3994.Derolez A.: Corpus catalogorum Belgii. De middeleeuwse bibliotheekscatalogi der zuidelijke Nederlanden
Brussel 1966
3995.Dewdney P., Ross C.: Communicating professionally
London 1998
3996.Dębowski J.: Mała encyklopedia filozofii: pojęcia, problemy, kierunki, szkoły
Bydgoszcz 2002
3997.Diodato V.: Dictionary of Bibliometrics
New York, NJ 1994
3998.Ditzion S: Arsenals of a Democratic Culture : a Social History of the Public Library Movement in New England and the Middle States from 1850 to1900
Chicago,ILL 1947
3999.Dmochowski F. S.: Wspomnienia od 1806 do 1830
Warszawa 1959
4000.Dmowski R.: Nasz patriotyzm
Warszawa 1983
4001.Dobosz J.: Mikro CDS/ISIS : pytania i odpowiedzi
Warszawa 1996
4002.Dobrowolski T.: Polskie malarstwo portretowe. Ze studiów nad sztuką sarmatyzmu
Kraków 1948
4003.Dobrowolski Z.: Internet i biblioteka
Warszawa 1999
4004.Dobrowolski Z.: Budowa klasyfikacji
Warszawa 1956
4005.Dobrowolski Z., Franke J.: W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy
Warszawa 2000
4006.Dobrzański Z.: Rozprawy doktorskie i habilitacyjne Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej: 1944-1984
Lublin 1995
4007.Dobrzański Z.: Rozprawy doktorskie i habilitacyjne Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej: 1985-1994
Lublin 1998
4008.Dobrzycki J.: Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu
Kraków 1926
4009.Dobrzycki J.: Zarys dziejów introligatorstwa w Krakowie 1568-1968
Kraków 1968
4010.Dobrzyniecka J: Drukarnie Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674-178
Warszawa//Kraków 1975
4011.Doktór R.: Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego
Wrocław 1992
4012.Dolimore J., Coulouris G., Kindberg T.: Systemy rozproszone. Podstawy i projektowanie
Warszawa 1999
4013.Doliński D.: Psychologiczne mechanizmy reklamy
Gdańsk 2003
4014.Doll C., Doll B.: Bibliotherapy with young people. Librarians and mental health professionals working together
Englewood,CO 1997
4015.Domański J.: Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce
Warszawa 1992
4016.Domaszewska H.: Drzeworyty i miedzioryty XV wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Warszawa 1993
4017.Dominick J. R., Wimmer R. D.: Mass media : metody badań
Kraków 2008
4018.Donellus H: Commentarius ad titulum institutionum
Lugduni 1584
4019.Dornbusch R., Begg D., Fischer S.: Ekonomia. T. 1
Warszawa 1993
4020.Dorneus G: Fasciculus Paraselsicae Medicinae Veteris et non novae per flosculos chimicos et medicos
Francofurti ad Moenum 1581
4021.Dorochwoicz L.B: Suwalszczyzna : grafomańskie rymowisko
Suwałki 2001
4022.Doroszewska J.: Pedagogika specjalna. T.2 : podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy
Wrocław 1989
4023.Doroszewski J.: Seminaria nauczycielskie w Polsce w świetle polityki oświatowej państwa (1918-1937)
Lublin 2002
4024.Dostojewski F.: Les Freres Karamazoff
Bukareszt 1926
4025.Dowling P., Brown A.: Doing research-reading research: a mode of interrogation for education
London 1998
4026.Drożdż A., Stachyra M.: Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego
Warszawa 2002
4027.Dubowik H: Dzieje książki i bibliotek w zarysie
Warszawa 1982
4028.Dudziak-Kowalska M., Krawczyk J., Janczak B.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczej
Kraków 2009
4029.Dutkowa R.: Komisja Edukacji Narodowej. Zarys działalności, wybór materiałów źródłowych
Wrocław 1973
4030.Dybowski S.: Problemy rewolucji kulturalnej w Polsce Ludowej
Warszawa 1953
4031.Dzierzgowska J., Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły
Warszawa 1997
4032.Eason K.: Information technology and organisational change
London/GBR//New York, NJ/USA 1990
4033.Eco U.: Zapiski na pudełku od zapałek
Poznań 1993
4034.Eco U.: O bibliotece
Warszawa 2007
4035.Eco U.: Lector in fabula: Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych
Warszawa 1994
4036.Eco U.: Imię róży
Warszawa 1988
4037.Eco U.: Imię róży.
Warszawa 1999
4038.Eco U.: Semiologia życia codziennego
Warszawa 1996
4039.Eco U.: Dzieło otwarte
Warszawa 1973
4040.Eco U.: Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki
Warszawa 1996
4041.Eco U.: O bibliotece
Wrocław 1990
4042.Eco U.: Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów.
Warszawa 2007
4043.Eco U.: Nieobecna struktura
Warszawa 1996
4044.Edleson J., Rose S.: Working with Children and Adolescents in Groups
San Francisco, CA 1987
4045.Egghe L., Rousseau R.: Introduction to informetrics: quantitative methods in library, documentation and information science
Amsterdam 1990
4046.Ehn B., Frykman J., Löfgren O.: Försvensknigen av Sverige
Sztokholm 1996
4047.Ehrman A., Pollard G.: The distribution of books by catalogue from the invention of printing to AD 1800 based on material in the Broxbourne library
Cambridge 1965
4048.Eichendorff J.: Ahnung und Gegenwart. Ein Roman
Nürnberg 1815
4049.Elkington N. E.: RLG preservation microfilming handbook
Mountain View 1992
4050.Ellis D., Norton B.: Implementing BS EN ISO 9000 in libraries
London 1993
4051.Elżanowski M.: Charakter prawny i zakres regulaminu zakładu państwowego
[bm] 1969
4052.Elżanowski M.: Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym
Warszawa 1972
4053.Erasmus Rotterdamus : Apophthegmatum ex optimis utriusque scriptoribus
Coloniae 1570
4054.Erasmus Rotterdamus : Familiorum colloquiorum, opus
Argentorati 1527
4055.Erasmus Rotterdamus : Farrago nova Epistolarum
Basileae 1519
4056.Escobar y Mendoza A: Libri theologiae moralis
Lugduni 1644
4057.Estkowski E: Zbiorek rzeczy swojskich ku nauce i rozrywce dla młodzieży
Poznań 1859
4058.Eutropius Flanus : Historia Romae
Lugduni 1594
4059.Fábryová L.: Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi Slovenska: Tlače 16. storočia v Dieceznej knižnici v Nitre
Martin 2000
4060.Falzon P.: Ergonomie cognitive du dialogue
Pug 1989
4061.Fayol H.: General and Industrial Management
Londyn 1949
4062.Fedorko S.: Dziesięć lat Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie: 1944-1954
Lublin 1954
4063.Fedorowicz M.: Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych. Zarys dziejów - formy - obieg społeczny
Toruń 2002
4064.Fenn R. S., Karolevitz R. F.: Dług honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zapomniani bohaterowie
Warszawa 2005
4065.Fercz J., Niemczykowa A.: Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej
Warszawa 1991
4066.Ferguson G., Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice
Warszawa 1999
4067.Flower D. A.: The shores of wisdom: the story of the ancient library of Alexandria
Ramsey 1999
4068.Fonkowicz J: ABC Oslo
Warszawa 1982
4069.Forlicz S.: Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych
Warszawa 2001
4070.Forsmann F., Willberg H. P.: Pierwsza pomoc w typografii: poradnik użytkowania pisma
Warszawa 2008
4071.Foskett D. J.: The Creed of a Librarian : No Politics, No Religion, No Morals
London 1962
4072.Fox L. L.: Preservation microfilming : a quide for librarians and archivists
London 1996
4073.Franco O.: Ordung in Einzelblattsammlugen
Stuttgart 1962
4074.Frankowski P.: Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią
Gliwice 2007
4075.Fredro AM: Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta
Dantisci 1660
4076.Fredro AM: Gestorum populi Poloni sub Henrico Valesio
Dantisci 1660
4077.Fredro AM: Monita politico-moralia et icon ingeniorum
Dantisci 1664
4078.Freeman R. F., Stoner JAF, Gilbert D. R.: Kierowanie
Warszawa 1998
4079.Friedberg E., Crozier M.: Człowiek i system: ograniczenia działania zespołowego
Warszawa 1982
4080.Friedeborn G: Inus plorans, seu carmen exequilae in Solennem Funerationem [...] Dn. Barnimi b. m. ejus Nominis XI. Ducis Stetini, Pomeraniae [...] Principis [...]
Szczecin 1603
4081.Frochlich T. J.: Survey and Analysis of the Major Ethical and Legal Issues Facing Library and Information Services
München 1997
4082.Frołow K., Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce : dystrybucja
Warszawa 2009
4083.Frontczak T.: Marketing internetowy w wyszukiwarkach
Gliwice 2006
4084.Fullerton R., Kandola R.: Managing the mosaic: diversity in action, institute of personnel and development
London 1994
4085.Gaca-Dąbrowka Z.: Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych i badawczych
Wrocław 1983
4086.Gacowa H.: Juliusz Słowacki
Wrocław 2000
4087.Gacowa H.: Eliza Orzeszkowa
Wrocław 1999
4088.Gall M.D., Borg W.R.: Educational research: an introduction
New York 1989
4089.Gąsiorowska A., Lewnau M., Piwowarska K.: Centralna Biblioteka Wojskowa. Kalendarium 1919-1999
Warszawa 1999
4090.Genicot L.: Introduction
Turnhout 1972
4091.Gerlinger T., Rosenbrock R.: Gesundheitspolitik eine systematische Einführung
Berno 2004
4092.Gibson W.: Neuromancer
Poznań 1999
4093.Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstw
Warszawa 2000
4094.Glossbrenner E., Glossbrenner A.: Search engines for the World Wide Web
Berkeley, CA 1999
4095.Głogowska H.: Białoruś 1914-1929 : kultura pod presją polityki
Białystok 1996
4096.Głombiowski K.: Problemy historii czytelnictwa
Wrocław 1966
4097.Głombiowski K.: Biblioteka franciszkanów w Nysie w świetle inwentarza z roku 1678
Wrocław 1953
4098.Głombiowski K.: Książka w procesie komunikacji społecznej
Wrocław 1980
4099.Głombiowski K.: Polska literatura polityczna na Śląsku od XVI do końca XVIII w.
Katowice 1960
4100.Głowacka E.: Kartoteka wzorcowa języka KABA : stosowanie w katalogu przedmiotowym
Warszawa 1997
4101.Głowacka E.: Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej
Toruń 2000
4102.Głowacka T.: Język haseł przedmiotowych KABA. Zasady tworzenia słownika
Warszawa 2000
4103.Głowacka T.: Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy
Warszawa 2003
4104.Głowacka T.: Kartoteka wzorcowa języka KABA : stosowanie w katalogowaniu przedmiotowym
Warszawa 1997
4105.Głowacki JN: 24 Widoki miasta Krakowa i jego okolic zdjętych podług natury przez J.N. Głowackiego wraz z opisami historycznemi oraz plan miasta i mappa Jeograficzna okręgu
Kraków 1823
4106.Głowacki R., Kramer J., Żabiński L.: Analiza rynku
Warszawa 1981
4107.Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu
Warszawa 1999
4108.Goban-Klas T.: Komunikowanie masowe
Kraków 1978
4109.Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.
Warszawa 2004
4110.Goban-Klas T.: Public relations czyli promocja reputacji
Warszawa 1997
4111.Goban-Klas T., Pisarek W.: Aktywność, preferencje i świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego
Kraków 1981
4112.Goban-Klas T., Sieńkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne : szanse, zagrożenia, wyzwania
Kraków 1999
4113.Goćkowski J.: Perspektywa ethosowa w socjologii nauki
Warszawa 1993
4114.Godzic W.: Telewizja jako kultura
Kraków 1999
4115.Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa
Toruń 2001
4116.Godziszewski J.: Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych
Zielona Góra 1987
4117.Goedegebuure B.G.: FID. Its role, activities and objectives in international cooperation
Hague 1991
4118.Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów
Warszawa 2006
4119.Golat R.: Internet - aspekty prawne
Warszawa 2003
4120.Golat R.: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: komentarz
Kraków 2004
4121.Golinowska S.: Rynek w kulturze
Warszawa 1993
4122.Golinowska S.: Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia
Warszawa 1992
4123.Goliński M.: Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa: próba pomiaru
Warszawa 1997
4124.Goliński M.: Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru
(Kraków) 2002
4125.Goliński Z.: Edytorstwo- Tekstologia: przekroje
Wrocław 1969
4126.Golka M.: Kultura czasu przełomu
Warszawa 1990
4127.Golka M.: Rynek sztuki
Poznań 1991
4128.Golka M.: Kultura jako system
Poznań 1992
4129.Golka M.: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Warszawa 2008
4130.Gołaszewska M.: Człowiek w zwierciadle sztuki: studia z zakresu estetyki i antropologii filozoficznej
Warszawa 1977
4131.Gołaszewski T.: Społeczna recepcja współczesnej powieści polskiej
Warszawa 1968
4132.Gołaszewski Z.: Bracia polscy
Toruń 2004
4133.Gołembiowski M.: System informacji archiwalnej
Warszawa 1985
4134.Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce
Warszawa 1998
4135.Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce
Warszawa 1999
4136.Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce : edycja 1999
Warszawa 1999
4137.Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce 2000
Warszawa 2000
4138.Gombrich E.: Sztuka i złudzenie
Warszawa 1981
4139.Gomolcke D.: Schlesisch Instanzien-Notiz
Breslau 1770
4140.Gomolcke D.: Der kurtz-gefaßte Inbegriff der vornehmsten Merkwürdigkeiten in der kayser- und königl. Stadt Breßlau in Schlesien : nebst Supplement oder Anhang zu denen bereits herausgegebenen 3 ersten Theilen derer Breßlauischen Merkwürdigkeiten
Breslau 1733
4141.Gomółka K.: Białorusini w II Rzeczypospolitej
Gdańsk 1992
4142.Gomółka Z.: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Szczecin 2001
4143.Gomółka Z.: Elementy ogólnej teorii systemów
Szczecin 1999
4144.Gondek E.: Józefa Andrzeja Załuskiego dzieło bibliograficzne i bibliofilskie
Katowice 2005
4145.Gondek E.: Rynek polski na Śląsku pod panowaniem pruskim w XIX wieku. Drukarnie, księgarnie, płatne wypożyczalnie publikacji
Katowice 2001
4146.Gonzalez A de: Oratio de Religiosos
En Medina del Campo Porivan Boyer 1584
4147.Good C.V.: Dictionary of education
New York,NY 1966
4148.Goodman D.: JavaScript : księga eksperta
Gliwice 2000
4149.Gordon M.: Supermarket kultury: kultura globalna a tożsamość jednostki
Warszawa 2005
4150.Gorman M.: Our enduring values. Librarianship in the 21st century
Chicago, ILL 2000
4151.Gorman M.: The enduring library: technology, tradition and the quest for balance
Chicago, Il 2003
4152.Gorman M.: Our own selves. More meditations for libraries
Chicago,IL 2005
4153.Gorzkowski S.: Zarządzanie jakością. Systemy zapewniania jakości w oparciu o normę międzynarodową ISO 9000-9004
Bydgoszcz 1994
4154.Gostkowski Z: Integracyjne podejście do wskaźników nauki i technologii
Warszawa 1987
4155.Gotze J., Coleman S.: Bowling together: online public engagement in policy deliberation
Londyn 2005
4156.Góra B., Jarowiecki J.: Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym: próba bibliografii
Kraków 1994
4157.Grabowska J.: "Moja przyjaciółka". Ilustrowany dwutygodnik kobiecy 1934-1939
Żnin 1997
4158.Grabowska M.: Systemy online w bibliotekach
Warszawa 1995
4159.Grabowska M.: Systemy online w bibliotekach
Warszawa 1992
4160.Graczyk K, Borowiec I: Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej : 35 lat działalności w dziedzinie informacji naukowej w resorcie obrony narodowej : 1969-2004
Warszawa 2005
4161.Gratton C.: Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji
Warszawa 1985
4162.Grobler A.: Metodologia nauk
Kraków 2006
4163.Grodziski S: Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848
Wrocław 1971
4164.Groman M.: Our enduring values
Chicago,IL 2000
4165.Gromnicka E., Brodecki Z.: Układ Europejski z komentarzem
Warszawa 2002
4166.Groot J. H.: Polonaise
Nijkerk 1934
4167.Grygowski D.: Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece
Warszawa 2001
4168.Grzecznowska A., Mostowicz E.: Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa przemysłowe jako użytkownicy informacji w warunkach zmieniającego się rynku usług informacyjnych
Warszawa 2001
4169.Grzecznowska A., Mostowicz E.: Placówki informacji biznesowej w Polsce
Warszawa 1997
4170.Grzegorzewska M.: Struktura psychiczna czytania wzrokowego i dotykowego
Warszawa 1927
4171.Grzegorzewska M.: Wybór pism
Warszawa 1964
4172.Grzybowski K.: Historia państwa i prawa Polski. T. 4 : od uwłaszczenia do odrodzenia państwa
Warszawa 1982
4173.Grzybowski S.: Dzieje Polski i Litwy : (1506-1648)
Kraków 2000
4174.Guastello S. J.: Chaos, catastrophe and human affairs : application of nonlinear dynamics to work, organizations and social evolution
Mahwah, NJ 1995
4175.Gunderloy M., Chipman M.: SQL Server 7
Warszawa 1999
4176.Gunton T.: Dictionary of Information Technology and Computer Science
Manchester 1990
4177.Gutry M., Groniowska B.: Organizacja i metody pracy bibliotek dziecięcych
Warszawa 1957
4178.Gworys W., Pabian A.: Pisanie i redagowanie prac dyplomowych : poradnik dla studentów
Częstochowa 1997
4179.Hahn T. B., Bourne C. P.: A history of online information services : 1963-1976
Cambridge//London 2003
4180.Hajnicz A., Borodziej W.: Kompleks wypędzenia
Kraków 1998
4181.Hamilton-Pennell C., Lance K. C., Rodney M. J.: Measuring Up to Standards : The Impact of School Libraries & Information Literacy in Pennsylvania Schools
2000
4182.Hammersley M., Dixon-Woods M., Sutton A.: Encyclopedia of social science research methods
Thousand Oaks,US-CA 2003
4183.Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Warszawa 1998
4184.Hanow MCH: Erläuterte Merkwuerdigkeiten der Natur Nach denen Grund-Saetzen derer neuesten Physicorum
Dantzig 1737
4185.Harold E. R.: XML : księga eksperta
Gliwice 2000
4186.Harrington J. L.: SQL dla każdego
Warszawa 2000
4187.Hartnoll P.: The Oxford Companion to the Theatre
Oxford 1985
4188.Hausfater D., Soret M. G., David C.: Répertoire des bibliotheques et institutions françaises conservant des collections musicales
Paryż 2001
4189.Henderson J.: Pamięć i zapominanie
Gdańsk 2005
4190.Herzig-Danielson V.: Winnetou in Phantasien : Interaktion von Bibliotherapie und Literaturwissenschaft am Beispiel der "Winetou"-Trilogie von Karl May und des Romans "Die unenglische Geschichte" von Michael Ende
Hamburg 2004
4191.Hieronymus : Vulgata
Lugduni 1551
4192.Hleb-Koszańska H.: Spór o początki bibliografii w Polsce
Warszawa 2003
4193.Hochuli J.: Projektowanie książki w Szwajcarii
Kraków 1995
4194.Hock R.: The extreme searcger's guide to Web searcg engines: a handbook for the serious searcher
Medford, NJ 1999
4195.Hodge G.: Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond Traditional Authority Files
Washington 2000
4196.Hoenorius FH: Disputationum Iuridicarum
Herbornae Nassoviorum 1614
4197.Hoesick F: Ze wspomnień o cenzurze rosyjskiej w Warszawie
Warszawa 1929
4198.Hof U.: Europa oświecenia
Warszawa 1995
4199.Hoffmann JD: De typographiis earumque initiis et incrementis in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae
Dantisci 1740
4200.Hofstede G.: Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu
Warszawa 2000
4201.Holzheimer C, Krebs H: Von der Idee zum Buch : Ratgeber für Autorinnen und Autoren, direkt und kostengünstig vom Manuskript zur Buchveröffentlichung
Norderstedt 2001
4202.Hombek D: Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794 : studium bibliologiczne
Kielce 1997
4203.Hombek D.: Reklama wydawnicza i księgarska w 'Gazecie Warszawskiej' w latach 1764-1795
Kielce 1977
4204.Hombek D.: Reklama wydawnicza i księgarska w "Gazecie Warszawskiej" w latach 1764-1795
Kielce 1988
4205.Hombek D.: Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej
Kraków 2001
4206.Hombek D.: Reklama wydawnicza i księgarska w "Gazecie Warszawskiej" w latach 1764-1795
Kielce 1988
4207.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku, źródła. T. 1 : "Gazeta Warszawska" 1774-1785. Cz. 2
Wrocław 1992
4208.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 2. "Gazeta Warszawska" 1786-1792
Kraków 1995
4209.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 1 : "Gazeta Warszawska" 1774-1785. Cz. 1-2
Wrocław 1992
4210.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 2 : "Gazeta Warszawska" 1786-1792
Kraków 1995
4211.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 3 : "Gazeta Warszawska" 1793-1800. Aneks 1774-1793
Kraków 1996
4212.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 4 : Od "Nowin Polskich do "Wiadomości Warszawskich" 1729-1773. Cz. 2, "Wiadomości Warszawskie" 1765-1773. Aneks 2 1774-1795
Kraków 2000
4213.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła. T. 4 : Od "Nowin Polskich" do "Wiadomości Warszawskich" 1729-1773. Cz. 1 : Od "Nowin Polskich" do "Kuriera Warszawskiego" 1729-1764
Kraków 2000
4214.Hombek D., Grzeszczuk S: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła. T. 3 : "Gazeta Warszawska" 1793-1800. Aneks 1774-1793
Kraków 1996
4215.Homerus : Odyseae
Nissae 1635
4216.Hopfinger M.: Kultura audiowizualna u progu XXI wieku
Warszawa 1997
4217.Horne T. H.: An introduction to the study of bibliography
London 1814
4218.Hornowska E.: Operacjonalizacja wielkości psychologicznych. Założenia - struktura - konsekwencje
Wrocław 1989
4219.Horrossowitz O: Schema des Realkatalogs der Königlichen Universitätsibliothek zu Halle a. S.
Leipzig 1988
4220.Hortzschansky A.: Die Konigliche Bibliothek zu Berlin, ihre Geschichte ud ihre Organisation
Berlin 1908
4221.Howorka B.: Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej
Warszawa 1997
4222.Howorka B.: Elementy prawa dla bibliotekarzy i dokumentalistów
Warszawa 1990
4223.Hoyle F.: Mój dom kędy wieją wiatry : stronice z życia kosmologa
Warszawa 2001
4224.Hubner P., Mayntz R., Holm K.: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej
Warszawa 1985
4225.Hugo W.: Katedra Marii Panny w Paryżu
Warszawa 1954
4226.Huntington S. P.: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego
Warszawa 2000
4227.Ignatowicz L.: Człowiek, informacja, społeczeństwo
Warszawa 1989
4228.Ihnatowicz I.: Człowiek, informacja, społeczeństwo
Warszawa 1989
4229.Ippoldt L.: Jak młodzież naszą zachęcić do czytania?
Lwów//Warszawa 1932
4230.Iserzon E.: Prawo administracyjne
Warszawa 1968
4231.Izert M., Pachocińska E.: Wstęp do językoznawstwa ogólnego
Warszawa 1998
4232.Jabłonowski J. A.: Ostafi po polsku, Eustachius po łacinie... Tudzież nauka o wierszach i wierszopiscach polskich wszystkich przydatna.
Lwów 1751
4233.Jabłonowski J. A.: Museum Polonum.
Lwów 1752
4234.Jabłońska W.: Korespondencja Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
Wrocław 1975
4235.Jacobi J.: Psychologia C .G. Junga
Warszawa 1968
4236.Jacquesson A.: Automatyzacja bibliotek. Zarys historyczny, strategia, perspektywy
Warszawa 1999
4237.Jacquesson A.: Automatyzacja bibliotek : zarys historyczny, strategia, perspektywy
Warszawa 1999
4238.Jacquesson A.: L'informatisation des bibliotheques: historique, stratégie et perspectives
Paris 1995
4239.Jacquesson A.: Automatyzacja bibliotek : zarys historyczny, strategia, perspektywy
1999
4240.Jakobson R.: Podstawy języka
Kraków 1964
4241.Jakobson R.: W poszukiwaniu istoty języka.T.1-2
Warszawa 1989
4242.Jankowski M., Marciniak A.: Słownik informatyczny angielsko-polski
Warszawa 1991
4243.Jankowski R: Dzieje prasy kaliskiej
Kalisz 1983
4244.Jankowski S: Przejmowanie i odbudowa przemysłu dolnośląskiego 1945-1949
Warszawa 1982
4245.Janowska M.: Tytuł serii : zasady tworzenia rekordu kartoteki haseł wzorcowych w Bibliotece Narodowej
Warszawa 2002
4246.Janowska M.: Opis bibliograficzny artykułów : (interpretacja postanowień PN-N-01152)
Warszawa 1997
4247.Janowski L.: Słownik bio-bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego
Wilno 1939
4248.Januszko W.: Systemy informacji gospodarczej
Warszawa 2002
4249.Januszko W.: Systemy informacji gospodarczej
Warszawa 2001
4250.Jaroszewicz-Pieresławcew Z.: Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku
Olsztyn 2003
4251.Jaroszewicz-Pieresławcew Z.: Starowiercy w Polsce i ich księgi
Olsztyn 1995
4252.Jarowiecki J.: Literatura i prasa w latach okupacji hitlerowskiej
Kraków 1983
4253.Jarowiecki J.: Prasa podziemna w latach 1939-1945 : studia i szkice
Kraków 1975
4254.Jarowiecki J.: Czasopisma dla dzieci i młodzieży: materiały przeznaczone dla słuchaczy studiów bibliotekoznawczych. Cz.1, 1918-1945
Kraków 1990
4255.Jarowiecki J.: Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945
Kraków 1978
4256.Jarowiecki J.: Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945
Kraków 1980
4257.Jarowiecki J.: Poeta i konspirator : Jerzy Szewczyk "Szarzyński" 1922-1944
Gorzów Wielkopolski 1998
4258.Jarowiecki J., Szocki J.: Funkcjonowanie bibliotek szkolnych
Kraków 1990
4259.Jarowiecki J., Wrona G., Wójcik E.: Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. Cz. 2, Publikacje z lat 1981-1997
Kraków 1999
4260.Jaskowska M.: Public Relations bibliotek naukowych w Internecie
Kraków 2007
4261.Jaśkowiak G.: 35 lat Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2006
4262.Jaśkowiak G., Głowacka T.: Listy określników swobodnych języka KABA
Gdańsk 1995
4263.Jatulis L.L., Carpinello S.E., Newman D.L.: Health decision makers's perceptions of program evaluation
1992
4264.Jawor L. B.: Popularny słownik wyrazów obcych
Białystok 2000
4265.Jazdon A.: Polski ruch wydawniczy w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831-1862
Warszawa//Poznań 1990
4266.Jenkins P. O.: Faculty - librarian relationship
Oxford 2005
4267.Jędrzejowska A: Inwentarz księgarni Baltazara Hybnera z roku 1592
Lwów 1929
4268.Jędrzejowska A: Książka polska we Lwowie w XVI wieku
Lwów 1928
4269.Jędrzejowska A: Testament Jana Szeligi
Lwów 1939
4270.Joannelle H.: Le bibliographe Gabriel Peignot
Villeurbanne 1990
4271.Jobert A.: La Commission d'Education Nationale en Pologne (1773-1794). Son oeuvre d'instruction civique
Paris 1941
4272.Johnson E. D.: History of libraries in the Western World
Metuchen,NJ 1970
4273.Johnston C., Keenan S.: Concise dictionary of library and information science
London 2000
4274.Jones E.: Bibliotherapy for Bereaved Children. Healing Reading
London/GBR//Philadelphia, PA/USA 2001
4275.Jones E.H.: Bibliotherapy for bereaved choldren. Healing reading
London 2001
4276.Jones M.O., Georges R.A.: People studying people : the human element in fieldwork
Berkeley, CA 1980
4277.Jones S.: CyberSociety. Computer-mediated communication and community
London 1995
4278.Jonsher C: Życie okablowane : kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?
Warszawa 2001
4279.Jönsson A.: Dialogue management for natural language interfaces : an empirical approach
Linkoping 1993
4280.Jönsson A.M.: Biblioterapi med ungdomar. Nagra tankar om hurvida skönlitteratur kan vara ett medel i socialt behandlingsarbete
Boras 1988
4281.Jougan A: Słownik kościelny łacińsko-polski
Poznań 1958
4282.Kaczorowska-Herman M: Andrzeja Mielewskiego Teatr Popularny w Łodzi (1910-1913)
Łódź 1970
4283.Kajtoch W.: Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa.
Kraków 1999
4284.Kaniowska-Lewańska I.: Stanisław Jachowicz
Warszawa 1986
4285.Kaniowska-Lewańska I.: Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1848
Warszawa 1980
4286.Kaniowska-Lewańska I.: Twórczość dla dzieci i młodzieży Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
Opole 1964
4287.Kantor-Mirski M.: Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy : szkice monograficzne. T. 3.
Sosnowiec 1932
4288.Kantor-Mirski M.: Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy : szkice monograficzne. T. 1.
Sosnowiec 1931
4289.Kantor-Mirski M.: Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy : szkice monograficzne. T. 2.
Sosnowiec 1932
4290.Kantorosinski Z.: "Emblem of good will" : a Polish declaration of admiration and friendship for the United States of America
Washington 1997
4291.Kape O: Die Geschichte der wissenschaftlichen Bibliotheken in Breslau in der Zeit von 1945 bis 1955 : unter besonderer Berücksichtigung der Universitätsbibliothek
St. Katharinen 1993
4292.Karbowiak A.: Młodzież polska akademicka za granicą 1795-1910
Kraków 1910
4293.Karpińska H., Rudnik-Karwatowa Z.: Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego
Warszawa 1999
4294.Karpińska H., Rudnik-Karwatowa Z.: Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego
Warszawa 2006
4295.Karpowicz M: Sekretne treści warszawskich zabytków
Warszawa 1976
4296.Kawecka-Gryczowa A.: Prasy Rakowa i Krakowa w służbie antytrynitaryzmu
Warszawa 1959
4297.Kawecka-Gryczowa A.: Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia
Wrocław 1974
4298.Kawecka-Gryczowa A.: Biblioteka ostatniego Jagiellona : pomnik kultury renesansowej
Wrocław 1988
4299.Kawecka-Gryczowa A.: Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu : studia i materiały
Wrocław 1975
4300.Kawecka-Gryczowa A., Grycz J.: Historia książki i bibliotek w zarysie
Warszawa 1964
4301.Kawecka-Gryczowa A., Grycz J.: Historia książki i bibliotek w zarysie
Warszawa 1961
4302.Kawecka-Gryczowa A., Grycz J.: Historia książki i bibliotek w zarysie
Warszawa 1968
4303.Kawecka-Gryczowa A., Grycz J.: Historia książki i bibliotek w zarysie
Warszawa 1972
4304.Kazakowa N. W.: Łewko Ustymowycz Bykowśkyj (1895-1992). Biobibliohraficznyj narys
Kyjiw 1996
4305.Kaznowski D.: Nowy marketing
Warszawa 2008
4306.Kąkolewicz M., Pielachowski J.: Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej. Szkoła podstawowa kl. IV-VI i gimnazjum kl. I-III
Poznań 1999
4307.Kerckhove D.: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości
Warszawa 1996
4308.Kessler N., Koch H.: Ein Buch muss die Axt sein: Schreiben und Lesen als Selbsttherapie
Krummwisch 2002
4309.Kieślowski K.: Przypadek i inne teksty
Kraków 1998
4310.Kilgour F. G.: Collected papers of Frederick G. Kilgour
Dublin 1984
4311.Kincaid D. L., Rogers E. M.: Communications networks : toward a new paradigm for research
New York, NY 1981
4312.Kisilowska M.: Już nie wiem, jak mam do ciebie mówić., czyli Komunikacja w bibliotece
Warszawa 2001
4313.Klimowicz M.: Oświecenie
Warszawa 1977
4314.Klimowicz M.: Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku : problemy uczestnictwa w dwu kulturach
Wrocław 1998
4315.Klonowiecki W: Zakład publiczny w prawie polskim
Lublin 1933
4316.Kluckhohn C., Kroeber A. L.: Culture : a critical review of concept and definitions
Cambridge, MA 1952
4317.Klukowski B.: Książnice narodowe świata
Warszawa 2005
4318.Klukowski B.: Książnice narodowe świata: geneza, zasoby, działalność
Warszawa 2005
4319.Klukowski B.: Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce
Warszawa 2008
4320.Kłopotek M. A.: Inteligentne wyszukiwarki internetowe
Warszawa 2001
4321.Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni
Warszawa 1996
4322.Kłoskowska A.: Kultura masowa. Krytyka i obrona
Warszawa 1980
4323.Knot A: Polskie prawo biblioteczne : zbiór przepisów prawnych dotyczących bibliotek
Wrocław//Warszawa 1947
4324.Kobierzycki S: Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis
Dantisci 1655
4325.Kobierzycki S: Obsidio Clari Montis Częstochoviensis
Dantisci 1659
4326.Kobis P.: Marketing z Google: jak wejść na pierwszą pozycję
Warszawa 2008
4327.Kobylarz J.: Informacja patentowa w twórczości wynalazczej
Warszawa 1987
4328.Koch R.: Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z
Kraków 1997
4329.Kocka J.: O historii społecznej Niemiec
Poznań 1997
4330.Kocowski B.: Drzeworytowe książki średniowiecza
Wrocław 1974
4331.Kocowski B.: Śląskie studia inkunabulistyczne
Wrocław 1953
4332.Kocowski B.: Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz. 1-3
Wrocław 1959
4333.Kocowski B.: Zarys dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku
Wrocław 1948
4334.Kocójowa M.: Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce
Kraków 1997
4335.Kocyba-Kamińska W.: Oficyna ossolińska w latach 1920-1939
Wrocław 1973
4336.Koder D.: Moj Francisk Skorina
Minsk 2000
4337.Koebner R.: Der Widerstand Breslaus gegen Georg von Podiebrad
Breslau 1916
4338.Koehler B: Pommersche Musikkultur in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts : mit einer Bibliographie pommerscher Musikalien
Sankt Augustin 1997
4339.Kofta M.: Stereotypy i uprzedzenia a stosunki międzygrupowe : stare problemy i nowe idee
Warszawa 2004
4340.Kohl JG: Reisen im Inneren von Russland und Polen. T. 3 : Die Bukowina, Galizien, Krakau und Mahren
Dresden 1841
4341.Kojałowicz W: Historiae Lituanae pars prior
Dantisci 1650
4342.Kojałowicz Wijuk W.: Miscellanea rerum ad Statum Ecclesiasticun in Magno Lithuaniae Ducatu pertinentia.
Wilno 1650
4343.Kolanko E.: Zakonspirowany pejzaż: wiersze wybrane
Kraków 1973
4344.Kolańczyk A.: Czuję, myślę, jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym
Gdańsk 1999
4345.Kolasa W.M.: Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998. Rynek-polityka-kultura
Kraków 2004
4346.Kollárová I.: Cenzúra kníh v tereziánskej epoche
Bratislava 1999
4347.Kolman R.: Poradnik dla doktorantów i habilitantów
Bydgoszcz 1994
4348.Kolodziejský L.: Katalóg slovacikálnych knih do r. 1918 kolegiálnej knižnice v Prešove
Martin 1969
4349.Kolumban : Pisma
Warszawa 1995
4350.Kołakowski L.: Obecność mitu
Warszawa 1994
4351.Kołłątaj H.: Raport o wizycie i reformie Akademii Krakowskiej
Wrocław 1967
4352.Kołodko G.: Transformacja polskiej gospodarki : sukces czy porażka?
Warszawa 1992
4353.Kołodziejczyk A.: Dziecięca koncepcja fikcji czyli co jest "na niby" w telewizji
Kraków 2003
4354.Kołodziejska J: O roli bibliotek, książki i prasy. Opinie czytelników
Warszawa 1962
4355.Kołodziejska J.: Między teorią a praktyką bibliotekarską
Warszawa 1985
4356.Kołodziejska J.: Książka w kulturze masowej
Warszawa 1964
4357.Kołodziejska J.: Biblioteki publiczne po reformie administracyjnej kraju
Warszawa 1980
4358.Kołodziejska J.: Biblioteki w Polsce i za granicą
Warszawa 1978
4359.Kołodziejska J.: Publiczne biblioteki samorządowe w okresie międzywojennym
Warszawa 1967
4360.Kołodziejska J.: Biblioteki amerykańskie
Warszawa 1971
4361.Kołodziejska J.: Biblioteka a świat współczesny
Wrocław 1973
4362.Kołodziejska J.: Wstępne podsumowanie wyników ankiety czytelniczej IKiCz
Warszawa 1959
4363.Kołodziejska J.: O roli biblioteki, książki i prasy (opinie czytelników)
Warszawa 1962
4364.Kołodziejska J.: Za drzwiami bibliotek
Warszawa 1996
4365.Kołodziejska J.: Kultura. Gospodarka. Biblioteki
Warszawa 1992
4366.Kołodziejska J.: Społeczna funkcja biblioteki publicznej
Warszawa 1976
4367.Kołodziejska J.: Lokalnośc i uniwersalność bibliotek
Warszawa 2000
4368.Kołodziejska J.: Między teorią a praktyką bibliotekarską
Warszawa 1985
4369.Kołodziejska J.: Biblioteki publiczne : główne kierunki rozwoju
Warszawa 1972
4370.Kołodziejska J.: Szerokie okno biblioteki
Warszawa 2006
4371.Kołodziejska J.: Drukowany świat
Warszawa 2003
4372.Komenski J. A.: Pampedia
1973
4373.Komenski J. A.: Labiryn świata y dom pociechy
Gdańsk 1695
4374.Komorowski J.: Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miast
Poznań 1993
4375.Komza M.: Żywe obrazy
Wrocław 1995
4376.Komza M.: Mickiewicz ilustrowany
Wrocław 1984
4377.Komza M.: Mickiewicz ilustrowany
Wrocław 1987
4378.Konarska B.: Polskie drogi emigracyjne : emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848
Warszawa 1986
4379.Konarski K.: Dzieje szkolnictwa w b. Królestwie Kongresowym 1915-1918
Kraków 1923
4380.Kondek S.: Władza i wydawcy : polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944-1949
Warszawa 1993
4381.Kondek S.: Papierowa rewolucja : oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948-1955
Warszawa 1999
4382.Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana
2000
4383.Konieczna D.: Rola nieformalnych procesów w systemie komunikacji naukowej
Warszawa 1982
4384.Konopka S.: Słownik haseł z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych. Książka podręczna do opracowywania katalogu przedmiotowego w bibliotekach lekarskich. T. 1-7
Warszawa 1954
4385.Konopka S.: Słownik haseł z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych
Warszawa 1954
4386.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 1994
4387.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 2000
4388.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów bliskojęzycznych
Warszawa 1975
4389.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 1988
4390.Kopaliński W.: Podręczny słownik wyrazów obcych
Warszawa 1999
4391.Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Warszawa 1978
4392.Kopaliński W.: Encyklopedia ,,drugiej płci"
Warszawa 1995
4393.Kopernik M.: O obrotach
Warszawa//Kraków 1976
4394.Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D.: Sztuczne sieci neuronowe: podstawy i zastosowania
Warszawa 1994
4395.Korbut G.: Literatura polska
Warszawa 1918
4396.Koredczuk B.: Początki teorii bibliologii. "Dictionaire reisone de bibliologie" 1802-1804 Gabriela Etienne'a Peignoita. Analiza i recenzje.
Wrocław 2005
4397.Korolev D. T.: Očerki iz istorii izdanija i rasprostranenija teatral'noj knigi v Rossii XIX - načala XX vekov
Sankt Pietierburg 1999
4398.Korpała J.: Karol Estreicher [st.] twórca "Bibliografii polskiej"
Wrocław 1980
4399.Korpała J.: Dzieje bibliografii w Polsce
Warszawa 1969
4400.Korpała J.: Krótka historia bibliografii polskiej
Wrocław 1986
4401.Korporowicz L.: Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji
Warszawa 1996
4402.Kosim J.: Losy pewnej fortuny
Wrocław 1972
4403.Kosiński D.: Słownik teatru
Kraków 2006
4404.Kosiński J.A.: Nauka polska w wieku XIX i XX. Studium naukometryczne
Wrocław 1981
4405.Kosman M: Opowieści kórnickie
Poznań 1983
4406.Kosmanowa B.: Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce
Warszawa 1981
4407.Kosmanowa B.: Prasa dawna i współczesna. Cz. 1-4
Poznań 2000
4408.Kossakowska-Jarosz K.: Śląsk znany, Śląsk nie znany. O kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed I progiem umasowienia
Opole 1999
4409.Kossecka T: Gabinet rycin króla Stanisława Augusta
Warszawa 2000
4410.Kossonoga J.: Słowników tematów dla bibliografii i katalogów w układzie przedmiotowym
Warszawa 1956
4411.Kossowska M.: Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych
Kraków 2001
4412.Kostera M.: Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych
Warszawa 2003
4413.Kostera M.: Antropologia organizacji : metodologia badań terenowych
Warszawa 2003
4414.Kostkiewiczowa T: Oświecenie - próg naszej współczesności
Warszawa 1994
4415.Kostyrko T.: Sztuka-przedmiot i źródło poznania: z metodologicznych problemów zjawisk artystycznych
Warszawa 1977
4416.Kotler F.: Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola
Warszawa 1994
4417.Kotler P.: Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola
Warszawa 1994
4418.Kotler P.: Marketing Management: Analysis, Planing, Implementation and Control
New York, NJ 1997
4419.Kott J.: O "Księżniczce" Zofii Urbanowskiej
Wrocław 1950
4420.Kotvan I.: Inkunábuly na Slovensku
Martin 1979
4421.Kowalczyk J: W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego
Lublin 1980
4422.Kowalczyk J.: Zarządzanie organizacja turystyczną
Warszawa 2009
4423.Kowalewska M.: Wydawnictwo Morskie: dorobek piętnastolecia 1957-1971: perspektywy rozwojowe
Gdańsk 1972
4424.Kowalik J., Chojnacki W.: Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski 1900-1958
Poznań 1960
4425.Kowalik J., Chojnacki W.: Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski 1900-1958
Poznań 1960
4426.Kowalska M.: Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich
Warszawa 2007
4427.Kowalski W: Restytucja dzieł sztuki : studium z dziedziny prawa międzynarodowego
Katowice 1993
4428.Kowalski WT.: Polska w świecie : 1945-1956
Warszawa 1988
4429.Kozakiewicz W.: Czytelnictwo chorych
Warszawa 1968
4430.Kozicki S.: Historia Ligi Narodowej
Londyn 1964
4431.Kozierska H.: Warszawska Biblioteka Uniwersytecka w latach 1832-1871 : Biblioteka Rządowa - Okręgu Naukowego - Główna
Warszawa 1969
4432.Kozioł L: Zarządzanie czasem pracy
Kraków//Kluczbork 2000
4433.Kozłowski J.: Miejsce nauki polskiej w świecie 1990-1994
Warszawa 1995
4434.Kozubowski F: Przewodnik w wyborze książek dla młodzieży szkolnej, rzecz dla nauczycieli ludowych
Cieszyn 1879
4435.Kroll H.: Informationsvermittlung in der Industrie. Grundzüge eines betrieblichen Fachinformationssystems
Eschborn 1990
4436.Krotochvil S.: Psychoterapia
Warszawa 1974
4437.Krygowska Z.: Zarys dydaktyki matematyki
Warszawa 1977
4438.Krzysztofek K.: Cywilizacja : dwie optyki
Warszawa 1991
4439.Krzysztofek K., Szczepański M.S.: Zrozumieć rozwój : od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych
Katowice 2002
4440.Kujawa M., Polakowska-Kujawa J.: Sponsoring - aspekty prawne i gospodarcze
Warszawa 1994
4441.Kuliczkowska K.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918
Warszawa 1981
4442.Kurkowski J: Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III
Warszawa 1994
4443.Kurtzmann L., Sosnowski E. M.: Katalog der Raczyńskischen Bibliothek. Bd.1
Posen 1885
4444.Kwiatkowska G. E.: Wstęp do psychologii hermeneutycznej
Lublin 1996
4445.Kwiatkowska J., Turowska T., Hys J.: Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna UDC - P058. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych.
Warszawa 2007
4446.Kwiatkowski M., Kwiatkowska M. I.: Historia Warszawy XVI-XX wieku. Zabytki mówią
Warszawa 1998
4447.Lacko K.: Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi Slovenska: Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia a v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
Martin 2003
4448.Landow G.P.: Hipertext 3,0
Baltimore, MD 2006
4449.Larousse P.: Grand dictionnaire universel du XIXe siecle : francais, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc. T. 12
Paris
4450.Laus-Mączyńska K., Dąbrowski M.: Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji
Warszawa 1978
4451.Le Bon G.: Psychologia tłumu
Warszawa 1986
4452.Lebiediew A. W., Sorin J. M.: Rozmowy o normalizacji
Warszawa 1971
4453.Lechowski P.: Biblioteki Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945
Kraków 1999
4454.LeCompte M.D., Preissle-Goetz J.: Ethnography and qualitative design in educational research
Orlando, FL 1984
4455.Ledoux C.N.: L'architecture considérée sous le rapports de l'art, des mours et del la législation
Paryż 1804
4456.Lehmann KD., Kolasa I.: Die Trophäenkommissionen der Roten Armee : eine Dokumentensammlung zur Verschleppung von Büchern aus deutschen Bibliotheken
Frankfurt 1996
4457.Lelikowa NK: Stanovlenie i razvitie knigovedčeskoj i bibliografičeskoj nauk v Rossii v XIX - pervoj treti XX veka
Sankt-Peterburg 2004
4458.Lemmermeier D, Opper D: Cultural treasures moved because of the war - A cultural legacy of the second World War. Documentation and research on losses. Documentation of the International Meeting in Bremen (30.11-2.12.1994)
Bremen 1995
4459.Lenartowicz M.: Przepisy katalogowania książek. Cz.1 Opis bibliograficzny
Warszawa 1983
4460.Leonard-Barton D.: Wellsprings of Knowledge
Boston, MA 1995
4461.Leonov V.: Bibliotečnyj sindrom
Sankt Petersburg 1996
4462.Leonov V.: The library syndrome
München 1999
4463.Lesnik-Oberstein K.: Children's literature. Criticism and the fictional child
New York, NJ 1994
4464.Levinson P.: Miękkie ostrze : naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej
Warszawa 1999
4465.Levinson P.: Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej
Warszawa 2006
4466.Lewandowicz G.: Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej : informator
Warszawa 2000
4467.Lewandowicz G.: Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce : raport z badań
Warszawa 2003
4468.Lichodziejewska F.: Twórczość Władysława Broniewskiego : monografia bibliograficzna
Warszawa 1973
4469.Limper H., Moody M.: Bibliotherapy. Methods and materials
Chicago, Il 1973
4470.Lipowska D.: Reprezentacje semantyczne w komputerowych systemach przetwarzania języka naturalnego
Poznań 1991
4471.Loades D.: Politics, censorhip and the English reformation
New York, NJ 1991
4472.Loh G.: Bibliographie der Antiquariats-, Auktions- und Kunstkataloge
Leipzig 1975
4473.Lombard P: Libri IV Sententiarum
Cracoviae 1550
4474.Lopata C. L., McClure C. R.: Assessing the academic networked environment : strategies and options
Washington DC, WA 1996
4475.Lorentz S.: Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce
Warszawa 1971
4476.Lorenzo FF: [Lexicon Italiano-Gallicum]. [T.] 1
[bm]
4477.Lorenzo FF: [Lexicon Italiano-Gallicum]. [T.] 2
[bm]
4478.Lossius L: Arithmetices erotemata puerilla
Francofurti 1577
4479.Lovejoy O.: Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei
Warszawa 1999
4480.Loyola I de: Directorium in exercitia spiritualia
Antverpiae 1635
4481.Lucius Florus : Gestorum Romanorum epitomes libri II
Nissae 1635
4482.Lyons J.: Semantyka
Warszawa 1984
4483.Łaptos J.: Historia Belgii
Wrocław 1995
4484.Łętowski J.: Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe
Warszawa 1990
4485.Łętowski J.: Prawo administracyjne
Warszawa 1995
4486.Łobejko S.: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie
Warszawa 2004
4487.Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych
Kraków 2003
4488.Łodyński M.: U kolebki polskiej polityki bibliotecznej. (1774 - 1794)
Warszawa 1935
4489.Łodyński M.: Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1831)
Wrocław 1958
4490.Łodyński M.: Biblioteka Szkoły Rycerskiej 1767-1794
Warszawa 1930
4491.Łomżyniak : Listy z nad Narwi
Lwów 1903
4492.Łoś L.: Biblioteki naukowe
Wrocław 1980
4493.Łoś L., Radożycki J.: Problemy międzynarodowej wymiany wydawnictw Polskiej Akademii Nauk
Wrocław 1970
4494.Łuczak-Kumorek E., Brunka M., Kumorek B.: Słownik samorządu terytorialnego
Zielona Góra 2003
4495.Łysakowski A.: Katalog przedmiotowy. Cz. 1. Teoria
Wilno 1928
4496.Łysakowski A.: Katalog przedmiotowy. Cz.1. Teoria
Warszawa 2002
4497.Łysakowski A.: Katalog przedmiotowy. Cz.2. Podręcznik
Warszawa 1946
4498.Łysakowski A.: Katalog przedmiotowy : podręcznik
Warszawa 1946
4499.Maciejowski T.: Narzędzia skutecznej promocji w Internecie
Kraków 2003
4500.Maciuk OJ: Papir ta filihrany na ukrain'skich zemlach (XVI - poczatok XX st.)
Kiiv 1974
4501.Maciuszko K. L.: OCLC : a decade of development : 1967- 1977
Littleton, COL 1984
4502.Mahrt-Thomsen F: 150 Jahre. Von den Berliner Volksbibliotheken zur Stadtbibliothek Kreuzberg. Eine Chronik
Berlin 2000
4503.Majkowska-Aleksiewicz A: Historia drukarstwa Galicji Wschodniej w latach 1815-1860
Wrocław 1993
4504.Makaryk M., Danowski B.: Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW: jak to się robi: praktyczny przewodnik po skutecznej promocji w Internecie
Gliwice 2007
4505.Makowiecki T.: Warszawska Biblioteka Uniwersytecka 1939-1944
Frankfurt 1947
4506.Malcolm L., Boydell T.: Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
Kraków 2002
4507.Malicki M., Gołuszka M.: Polnische Drucke und Polonica 1551-1700. Katalog der Herzog August Wolfenbüttel. Bd.2. Tl.1-3
München 1994
4508.Malinowska E.: Organizacje i systemy międzynarodowe w zakresie informacji naukowej
Warszawa 1979
4509.Malukiewicz-Wiśniewska G., Dąbrowiecki S., Janowicz E.: Jak wyszukiwać i krytycznie oceniać naukowe publikacje medyczne
Bydgoszcz 1996
4510.Marchionini G.: Information seeking in electronic environments
Cambridge 1995
4511.Marchionini G. N.: Information seeking in electronic environments
Cambridge 1995
4512.Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy
Warszawa 2000
4513.Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast
Warszawa 1999
4514.Marsterson W.: Information technology and the role of the librarian
London 1986
4515.Marszakowa-Szajkiewicz I.: Sistema citirovanija naucnoj literatury kak sredstvo slezenija za razvitijem nauki
Moskwa 1988
4516.Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki
Katowice 1996
4517.Martinez de Sousa J.: Diccionario de bibliologia y ciencias afines
Madrid 1989
4518.Martino A.: Die deutsche Leibibliothek. Geschichte einer literarischen Institution (1756-1914)
Wiesbaden 1990
4519.Martino P.: Le roman realiste sous le Seconde Empire
Paris 1913
4520.Masančs J., Lupovici C.: Metadata for the Long Term Preservation of Electronic Publications
Den Haag 2000
4521.Massenkeil G, Honegger M: Das Grosse Lexikon Musik. Vol. 1
Freiburg 1976
4522.Mayo A.: Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników
Kraków 2001
4523.Mazurek-Łopacińska K.: Kultura w gospodarce rynkowej
Wrocław 1994
4524.McCook K de la P: Introduction to public librarianship
New York, NY 2004
4525.McCown W., Bütz M. R., Chamberlain L. L.: Strange attractors : chaos, complexity and the art of family therapy
New York, NY 1996
4526.McGovern G.: Zabójczo skuteczne treści internetowe : jak przykuć uwagę internauty?
Gliwice 2009
4527.Meadow CT: Analiza systemów informacyjnych : wyszukiwanie, organizacja i przetwarzanie informacji
Warszawa 1972
4528.Meadow CT: Text information retrieval systems
San Diego,CA 1992
4529.Meadows A. J.: Understanding information
München 2001
4530.Meadows A. J.: Communication in science
London 1974
4531.Meierott L, Krisch D: Berliner Lautentabulaturen in Krakau : Beschreibender Katalog der handschriftlichen Tabulaturen für Laute und verwandte Instrumente in der Biblioteka Jagiellonska Kraków aus dem Besitz der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek Berlin
Mainz 1992
4532.Melanchthon P: Ethicae doctrinae elementa
Wittenbergae 1550
4533.Melanchthon P: Erotemata Dialectices
Lipsiae 1577
4534.Melanchton F: Erotemata dialectices continentia fere integram artum
Wittenbergae 1547
4535.Melet-Sanson J, Blasselle B.: La Bibliotheque nationale mémoire de l'avenir
Paris 1990
4536.Mendykowa A: Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku
Wrocław 1975
4537.Mendykowa A.: Studium Bibliotekoznawstwa dla Pracujących w Uniwersytecie Wrocławskim 1956-1967
Wrocław 1969
4538.Mendykowa A.: Dzieje książki polskiej na Śląsku
Wrocław 1991
4539.Mendykowa A.: Kornowie
Wrocław 1980
4540.Meyer-Bohe W: Budownictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych
Warszawa 1998
4541.Michajłow A. I., Czerny A. I., Gilarewski R. S.: Naucznyje kommunikacii i informatika
Moskwa 1976
4542.Michałowska-Gorywoda K.: Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej
Warszawa 2002
4543.Mieczkowska H.: Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 3, C-E
Warszawa 2007
4544.Mieczkowska H., Komender T.: Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 2, cz. 1
Warszawa 1998
4545.Mieczkowski R: Wirtuozeria grubo po północy
Suwałki 1991
4546.Mieroszewski J.: Finał klasycznej Europy
Lublin 1997
4547.Migoń K.: Z dziejów nauki o książce
Wrocław 1979
4548.Migoń K.: Nauka o książce wśród innych nauk społecznych
Wrocław 1976
4549.Migoń K.: Nauka o książce : zarys problematyki
Warszawa 1984
4550.Migoń K.: Z dziejów nauki o książce
Wrocław 1979
4551.Migoń K.: Recepcja książki orientalistycznej na Śląsku do końca XVIII w.
Wrocław 1969
4552.Migoń K.: Nauka o książce wśród innych nauk społecznych
Wrocław 1976
4553.Migoń K.: Nauka o książce : zarys problematyki
Wrocław 1984
4554.Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Warszawa 2002
4555.Mikołejko A.: Społeczne Towarzystwo Oświatowe : z dziejów oświaty niezależnej w Polsce
Warszawa 1997
4556.Mikułowski-Pomorski J.: Informacja i komunikacja : pojęcia, wzajemne relacje
Wrocław 1988
4557.Mikułowski-Pomorski J.: Badanie masowego komunikowania
Warszawa 1980
4558.Miłkowska I., Wanielista K.: Słownik menedżera
Wrocław 1998
4559.Minde-Pouet G.: Die Bromberger Stadtbibliothek
Poznań 1911
4560.Miodońska B.: Miniatury Stanisława Samostrzelnika
Warszawa 1983
4561.Miodońska B.: Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540
Warszawa 1993
4562.Miodunka W.: Teoria pól językowych : społeczne i indywidualne ich uwarunkowania
Kraków 1980
4563.Mironowicz A.: Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej
Białystok 2003
4564.Miszewski M., Bałtowski M.: Transformacja gospodarcza w Polsce
Warszawa 2006
4565.Mitosek Z.: Literatura i stereotypy
Wrocław 1974
4566.Moch W., Sawaniewska-Mochowa Z.: Poradnik językowy - polskie gadanie
Wrocław 2000
4567.Mocydlarz M.: Udostępnianie informacji naukowej na nośnikach elektronicznych
2000
4568.Moderow H: Die evangelischen Geschichten Pommern von der Reformation bis zur Gegenwart. Bd. 1 : Der Regierungsbezirk Stettin
Stettin 1903
4569.Modrzejewski P.: Google AdWords w praktyce: skuteczna reklama w Internecie
Warszawa 2008
4570.Mogran G.: Images of Organisations Executive Edition
San Francisco, CA 1998
4571.Molsdorf W.: Die Bedeutung Kölns für den Metallschnitt des XV. Jahrhunderts
Strassbourg 1909
4572.Momot B.: Problemy ludzi niepełnosprawnych w literaturze pięknej polskiej i zagranicznej : adnotowany zestaw bibliograficzny
Toruń 1986
4573.Monet D.: Multimedia
Katowice 1999
4574.Moran B. B.: Academic libraries : the changing knowledge centers of colleges and universities
Washington, DC 1984
4575.Moran B. B., Stueart R. D.: Library management
Littleton, Coll 1987
4576.Moran B. B., Stueart R. D.: Library and information center management
London 2002
4577.More T.: Utopia
Warszawa 1954
4578.Morgan G.: Obrazy organizacji
Warszawa 1997
4579.Morgan S., Heery M.: Practical strategies for the modern academic library
London 1996
4580.Moričeva MD: Biblioteka Zaluskich i Rossijskaâ nacional'naâ biblioteka
Sankt-Peterburg 2001
4581.Morti Y. M., Martinet B.: Wywiad gospodarczy : pozyskiwanie i ochrona informacji
Warszawa 1999
4582.Morville P., Rosenfeld L.: Information Architecture for the World Wide Web
Pekin 1998
4583.Morville P., Rosenfeld L.: Architektura informacji w serwisach internetowych
Gliwice 2003
4584.Morville P., Rosenfeld L.: Architektura informacji w serwisach internetowych
Gliwice 2003
4585.Mosakowski R.: Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane reformy
Gdańsk 2002
4586.Mosier J. N., Smith S. L.: Design Guidelines for Designing User Interface Software : Technical Report MTR - 10090
Bedford 1986
4587.Mossakowska W: Początki fotografii w Warszawie (1839-1863). T. 1
Warszawa 1994
4588.Mostowicz E., Grzecznowska A., Balińska M.: Analiza rynku informacji biznesowej w wybranych krajach Europy Wschodniej
Warszawa 1999
4589.Moszczeńska W.: Metodologii historii zarys krytyczny
Warszawa 1977
4590.Moszczeńska W.: Wstęp do badań historycznych
Warszawa 1960
4591.Moszyński K.: Człowiek: wstęp do etnografii i etnologii
Wrocław 1958
4592.Motycka A.: Nauka a nieświadomość : filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia
Wrocław 1998
4593.Motycka A.: Nauka a nieświadomość
Wrocław 1998
4594.Mrozek Z., Mrozek B.: MATLAB 5.X SIMULINK 2.X : poradnik użytkownika
Warszawa 1998
4595.Mrozowska K.: Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765-1794)
Wrocław 1961
4596.Mrozowska K., Chamcówna M.: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765 - 1850
Kraków 1965
4597.Mrozowski M.: Media masowe: władza, rozrywka i biznes
Warszawa 2001
4598.Muczkowski J: Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych, a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych
Kraków 1849
4599.Mul'cenko T. M., Nalimow W. W.: Naukometria
Warszawa 1971
4600.Mul'cenko T. M., Nalimoy V. V.: Naukometria
Warszawa 1971
4601.Müller-Ebeling C., Zlatohlavek M., Rätsch Ch.: Sąd Ostateczny. Freski, miniatury, obrazy
Kraków 2002
4602.Murroni C., Collins R.: New media, new policies : media and communications strategies for the future
Cambridge 1996
4603.Muszkowski J.: O wrogach i miłośnikach książki
Łódź 1987
4604.Muszkowski J.: Życie książki
Kraków 1951
4605.Myszor J.: Historia Diecezji Katowickiej
Katowice 1999
4606.Myśliński J., Notkowski A., Jarowiecki J.: Prasa polska w latach 1939-1945
Warszawa 1980
4607.Nachmias D., Frankfort-Nachmias C.: Metody badawcze w naukach społecznych
Poznań 2001
4608.Nahotko M.: Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu
Kraków 2004
4609.Nahotko M.: Naukowe czasopisma elektroniczne
Warszawa 2007
4610.Nahotko M.: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki
Warszawa 2010
4611.Nahotko M.: Opis dokumentów elektronicznych: teoretyczny model i możliwości jego aplikacji
Kraków 2006
4612.Nalaskowski A.: Edukacyjny show
Kraków 1998
4613.Nalimow W. W., Mulczenko Z. M.: Naukometria
Warszawa 1971
4614.Napiórkowski S. C.: Jak uprawiać teologię
Wrocław 1991
4615.Nardi B., O'Day V.: Information Ecologies : Using Technology with Heart
Cambridge, Mass. 1999
4616.Nawrocki S.: Komputer w służbie archiwalnej
Poznań 1985
4617.Nawrocki S.: Tezaurus archiwistyki
Warszawa 1984
4618.Nederhof A. J., Noyons E. C. M.: International comparisons of departments' research performance and assessment of external knowledge transfer in the humanities and the social and behavioral sciences
Leiden 1989
4619.Negroponte N.: Cyfrowe życie : jak się odnaleźć w świecie komputerów
Warszawa 1997
4620.Newsom D.: Bridging the gaps in global communication
Oxford 2007
4621.Nicholas D.: Assessing information needs: tools and techniques
London 2000
4622.Nicholas D.: Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu
Warszawa 2001
4623.Nicholas D.: Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu : idee, metody, środki
Warszawa 2001
4624.Nicholas D.: Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu : idee, metody, środki
Warszawa 2006
4625.Nicholas D., Williams P.: The Internet and the changing information environment
London 2001
4626.Nicoll A.: Dzieje teatru
Warszawa 1974
4627.Niewiadomska C.: Katalog rozumowany książek ludowych
Warszawa 1907
4628.Niezgoda M., Malikowski M.: Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów
Tyczyn 1997
4629.Nikodemska-Wołownik A.M.: Jakościowe badania marketingowe
Warszawa 1999
4630.Nolan J., Johnston P.: eWork 2001 Status Report on New Ways to Work in the Knowledge Economy
[bm] 2001
4631.Nolet D., Pavel S.: Handbook of terminology
Hull 2001
4632.Norman D.: The Invisible Computer
Londyn 1999
4633.Norman D. A.: The Design of Everyday Things
New York, NJ 2002
4634.Norris D. M.: A history of cataloguing and cataloguing methods 1100-1850 : with an introductory survey of ancient times
London 1939
4635.Nováková M.: Stav a ukoly české lingvistické bibliografie
1994
4636.Nowacki T. W.: O metodzie projektów
Warszawa 1999
4637.Nowak P.: Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939
Poznań 1997
4638.Nowak P.: Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania
Poznań 2006
4639.Nowak P.: Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki
Poznań 2000
4640.Nowak S.: Metodologia badań społecznych
Warszawa 1985
4641.Nowak S.: Metodologia badań społecznych
Warszawa 2007
4642.Nowak-Dłużewski J: Bibliografia staropolska okolicznościowej poezji politycznej (XVI-XVIII)
Warszawa 1964
4643.Nowakowski Z.: Biblioteka dawnego Banku Polskiego 1828-1885. Zarys historii i ogólna charakterystyka księgozbioru
Warszawa 1936
4644.Nowakowski Z.: Dydaktyka informatyki w praktyce. Wybrane zagadnienia. Część 4: Informatyka bez tajemnic
Warszawa 1996
4645.Nowicka E.: Świat człowieka - świat kultury
Warszawa 1997
4646.Nowicki A.: Człowiek w świecie dzieł
Warszawa 1974
4647.Nowicki A.: Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Wrocław 1999
4648.Nowicki R.: Działalność Aleksandra Birkemnmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947
Poznań 2006
4649.Nowicki R.: Skórzewscy : właściciele dóbr Łabiszyńskich : rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa
Toruń 2003
4650.Nowicki S.: Czytelnictwo prasy w 1988 r. (charakterystyka zjawiska i zmienności zachowań odbiorców)
Kraków 1988
4651.Nowicki W.: Metoda pracy nad terminologią wybranej dziedziny wiedzy
Warszawa 1979
4652.Nowicki W.: Co dać dziecku na gwiazdkę : przegląd literatury dla dzieci i młodzieży z ostatniego siedmiolecia
Warszawa 1886
4653.Nowicki Z. M., Dobosz J.: Mikro CDS/ISIS wersja 3.0 : zmiany i rozszerzenia
Warszawa 1992
4654.Nowicki Z. M., Faber R.: Użytkowanie pakietu Mikro CDS/ISIS
Warszawa 1991
4655.Nowik G.: Zanim złamano Enigmę
Warszawa 2005
4656.Nowodworski W.: Bibliograficznych Ksiąg Dwoje Joachima Lelewela
Wrocław 1959
4657.Nowolecki A: Przewodnik dla kupujących i sprzedających książki, przeznaczone dla ludu i młodzieży
Kraków 1872
4658.Ochendowski E.: Prawo administracyjne : część ogólna
Toruń 2002
4659.Ochendowski E.: Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej
Poznań 1969
4660.Ohijenko I: Istorija ukrains'koho drukarstwa. T. 1
Lwów 1925
4661.Ohijenko I: Knyha i drukarstvo na Ukraini
Kiiv 1965
4662.Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny
Warszawa 1998
4663.Olczak-Kardas M.: Księgozbiory bibliotek wiejskich w województwie warszawskim w latach 1918-1939
Kielce 2007
4664.Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny
Toruń 2000
4665.Oleński J.: Elementy ekonomiki informacji : podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej
Warszawa 2000
4666.Oleński J.: Standardy informacyjne w gospodarce
Warszawa 1997
4667.Oleński J.: Infrastruktura informacyjna dla potrzeb samorządów terytorialnych
Warszawa 2001
4668.Oleński J.: Ekonomika informacji: metody
Warszawa 2003
4669.Oleszczyński A: Rozmaitości polskie. T. 1-3
Paris 1832
4670.Olizarowski A: De politica hominum societate libri tres
Dantisci 1651
4671.Olszewski D.: Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku : analiza środowiska diecezjalnego
Lublin 1984
4672.Ong W. J.: Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii
Lublin 1992
4673.Ong W. J.: Orality and literacy. The technolosing of the word
New York, NJ 1982
4674.Op de Beeck B., Vandeweghe F.: Marque typographiques employees aux XVe et XVIe siecles dans les limicie geographiques de la Belgique actuelle
Nieuwkoop 1993
4675.Opałek M: Litografia lwowska 1822-1860
Wrocław 1958
4676.Opałek M: Bibliopole lwowscy
Lwów 1928
4677.Opławska L.: Zakup nowości wydawniczych do księgozbiorów podręcznych w latach 1973-1974
Warszawa 1977
4678.Opławska L.: Materiały audiowizualne dla bibliotek publicznych
Warszawa 1976
4679.Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych
Gliwice 2001
4680.Oppeheimer C.: The legal and regulatory environment for electronic information
Calne, Wiltshire 1995
4681.Oppenheim A. N.: Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw
Poznań 2004
4682.Orda N: Album widoków historycznych Polski poświęcony rodakom zrysowany z natury przez Napoleona Ordę. T. 1-3
Warszawa 1875
4683.Orda N.: Album widoków historycznych Polski
Gdańsk 1991
4684.Orda N.: Belarus' u malunkach Napoleona Ordy: druhaja palova XIX stahoddzja
Minsk 2001
4685.Orłowski H.: O asymetrii deprawacji. Ucieczka, deportacja i wysiedlenie w polskiej i niemieckiej literaturze po 1939 roku
Olsztyn 1994
4686.Orna E.: Practical information policies
Hampshire 1999
4687.Orwell G: Wiwat aspidistra!
Warszawa 2001
4688.Orzeł J: Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
4689.Osińska V.: Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów
Warszawa 2010
4690.Ossowska M.: Ethos rycerski i jego odmiany
Warszawa 1986
4691.Ossowski K.: Prasa Księstwa Warszawskiego
Warszawa 2004
4692.Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji
Bydgoszcz 1999
4693.Östlundh L., Carlsson L.: Proust som Prozac : en studie av biblioterapi och läsningens läkande och utvecklande kraft
Boras 2001
4694.Ostorodt Ch.: Unterrichtung von den vornemsten Hauptpuncter der Christlichen Religion
Raków 1629
4695.Osuchowska B.: Poradnik autora, tłumacza i redaktora
Warszawa 2005
4696.Osuchowska I.: Wykorzystanie bajek i baśni w psychoterapii dzieci i młodzieży
Warszawa 1973
4697.Otlet P.: Monde : essai d'universalisme: conaissance du monde, sentiment du monde, action organisee et plan du monde
Brussells 1935
4698.Otlet P.: Traité de documentation: le livre sur le livre: théeorie et pratique
Bruksela 1934
4699.Otlet P.: Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique
Liege 1934
4700.Otlet P.: International organization and dissemination of knowledge : selected essays
Amsterdam 1990
4701.Otlet P.: Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique
Bruxelles 1934
4702.Ozus T. M.: Principles of Distributed Database Systems
London 1999
4703.Ożóg J.: Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Wrocław 1995
4704.Ożóg J.: Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. T. 1
Wrocław 1988
4705.Pachociński R.: Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń
Warszawa 1999
4706.Pajor J.: Rola archetypu w analitycznej psychologii C.G. Junga
Poznań 1992
4707.Pakulski J., Ryszewski B., Piechota R.: Bibliografia archiwistyki polskiej do 1970 r.
Warszawa 1984
4708.Paliszkiewicz JO: Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym
Ostrołęka 2005
4709.Palka-Smagorzewska R., Wiśniewski J. L., Makowski M.: Martyna
Warszawa 2003
4710.Paluszkiewicz A., Bagieńska E., Kostrzewa W.: Zasady tworzenia kartotek wzorcowych haseł opisu bibliograficznego
Warszawa 1995
4711.Paluszkiewicz A., Lenartowicz M.: Format USMARC rekordu bibliograficznego książki
Warszawa 2002
4712.Paluszkiewicz A., Lenartowicz M.: Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki
Warszawa 2000
4713.Paluszkiewicz A., Lenartowicz M.: Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki
Warszawa 1997
4714.Pankowska K.: Pedagogika dramy : teoria i praktyka
Warszawa 2000
4715.Panofsky E.: Studia z historii sztuki
Warszawa 1971
4716.Panowicz-Lipska J., Radwański Z.: Zobowiązania - część szczegółowa
Warszawa 1998
4717.Paprocki B: Herby rycerstwa polskiego
Kraków 1584
4718.Paprocki F.: Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella 1830-1841
Poznań 1994
4719.Park J., Converse T.: PHP 4 Biblia
Gliwice 2001
4720.Parsons E.A.: The Alexandrian Library, Glory of the Hellenic World: Its Rise, Antiquies, and Destructions
Londyn 1952
4721.Pastorius J: Bellum Scythico-Cosacicum seu de conjuratione Tartarorum, Cosacorum et plebis Russicae contra Regnum Poloniae
Dantisci 1652
4722.Pawłowski T: Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych
Warszawa 1986
4723.Pearrow M.: Funkcjonalność stron internetowych
Gliwice 2002
4724.Peignot G.: Répertoire de bibliographies spéciales, curieuses et instructives,... par Gabriel Peignot... [Texte imprimé]
Paris 1810
4725.Peignot G. E.: Dictionnaire raisonné de bibliologie. T. 1-2
Paris 1802
4726.Pekelis W., Kobriński N.: Szybciej niż myśl
Warszawa 1963
4727.Perkowska U., Grodowska-Kuklińska D., Barcik M., Cieślak A.: Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918. A-D
Kraków 1999
4728.Peters O.: Didaktik des Fernstudiums : Erfahrungen und Diskussionsstand in nationaler und internatonaler Sicht
Berlin 1997
4729.Petrenková E., Saktorová H., Komorová K.: Generálny katalog tlači 16. storočia zachovaných na územi Slovenska: Tlače 16. storočia v piaristických knižniciach
Martin 1997
4730.Petzhold J.: Adressbuch deutscher Bibliotheken
Dresden 1844
4731.Petzhold J.: Wegweiser fur Dresdens Bibliotheken
Dresden 1843
4732.Petzhold J.: Dresdens Bibliotheken : ein Wegweiser fur Fremde und Einheimsche
Dresden 1846
4733.Pfeffer J., Sutton R. I.: Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy
Kraków 2002
4734.Piccard G., Stromer von W.: An der Wiege der Massenmedien die Erfingung von Bilddruck und der Strassburger Gutenbergkreis
Stuttgart 1985
4735.Piccolomini ES: De Bohemorum origine ac gestis historiae
Salingiaci 1538
4736.Pieńkos J.: Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie - prawo w języku
Warszawa 1999
4737.Pietrowski N.: Pervye gody dajatel'nosti V. Kopitajra
Kazań 1906
4738.Pigła W., Spóz A., Prokopowicz M.: Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce
Warszawa 1998
4739.Piłatowicz J.: Feliks Kucharzewski (1849-1935) : historyk techniki
Warszawa 1998
4740.Piłatowicz J.: Henryk Mierzejewski : (1881-1929) : działacz polityczny, inżynier, naukowiec, dydaktyk, założyciel i pierwszy prezes SIMP
Warszawa 1996
4741.Piłatowicz J.: Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie 1898-1939. Cz. 1, 1898-1918
Warszawa 1993
4742.Pindlowa W.: Kształcenie studentów jako użytkowników informacji naukowej. Z pogranicza informatologii i pedagogiki
Kraków 1984
4743.Pindlowa W.: Inormetria w nauce o informacji. Metody i problemy
Kraków 1994
4744.Pindlowa W.: Informetria w nauce informacji. Metody i problemy
Kraków 1994
4745.Pinno A.: Rodzina
Radom 2003
4746.Pioterek P., Przybysz J.: Plan marketingowy dla biblioteki fachowej (na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu)
Warszawa 2000
4747.Piotrowski J.: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie
Warszawa 1973
4748.Piotrowski S.: Proces Hansa Franka i dowody polskie przeciw SS
Warszawa 1970
4749.Pirożyński J: Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku : nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587
Kraków 1995
4750.Pirożyński J.: Die Herzogin Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel aus dem Hause der Jagiellonen (1522-1575) und ihre Bibliothek. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-polonischen Kulturbeziehungen in der Renaissancezeit
Wiesbaden 1992
4751.Pirożyński J.: Johannes Gutenberg i początki ery druku
Warszawa 2002
4752.Pirożyński J.: Księżna brunszwicka Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej biblioteka : studium z dziejów kultury
Kraków 1986
4753.Pirożyński J.: Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór
Kraków 2004
4754.Pivovarnick J.: CD-ROM nie tylko dla orłów
Warszawa 1994
4755.Plassmann von E., Seefeldt J.: Das Bibliothekswesen der Bundesrepublik Deutschland : ein Handbuch
Wiesbaden 1999
4756.Płatonow A.: Czewengur
Białystok 1996
4757.Płonczyński A: Groby i pomniki królów oraz sławniejszych mężów polskich w świątyniach krakowskich zebrane i odrysowane
Kraków 1843
4758.Płoski Z.: Komputer, Internet. Słownik szkolny
Wrocław 2001
4759.Płoski Z.: Komputer, internet
Warszawa 2001
4760.Poczobut R., Węsierska L.: Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem
Lublin 1996
4761.Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod
Kraków//Kluczbork 1998
4762.Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - metody - procesy
Warszawa 2007
4763.Podleś A: Pontyfikał płocki z XII wieku : Bayerische Staatsbibliothek München Clm 28938, Biblioteka Seminarium Duchownego Płock Mspł. 29 : studium liturgiczno-źródłoznawcze : edycja tekstu
Płock 1986
4764.Podralski J, Kozłowski K: Gryfici, książęta Pomorza Zachodniego
Szczecin 1985
4765.Podsiad A.: Słownik terminów i pojęć filozoficznych
Warszawa 2000
4766.Poels F: Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń : jak wprowadzać efektywny system
Kraków 2000
4767.Pofit-Szczepańska M.: Wybrane zagadnienia z fizykochemii wybuchu
Warszawa 2005
4768.Pogodin N. B: Pol'skij vopros
Moskwa 1867
4769.Pogodin N. B: God v čužich krajach (1839). Dorožnyj dnevnik M. Pogodina
Moskwa 1844
4770.Pokrzywniak J. T.: Ignacy Krasicki
Warszawa 1992
4771.Pokrzywniak J. T.: Ignacy Krasicki
Poznań 1995
4772.Pol K.: Poczet prawników polskich
Warszawa 2000
4773.Polany M.: The Tacid Dimension
London 1967
4774.Polanyi M.: Personal knowledge: towards a post-critical philosophy
London 1958
4775.Polkowski I: Skarbiec katedralny na Wawelu
Kraków 1882
4776.Polkowski L., Lin T. Y., Tsumoto S.: Rough set methods and applications
Heidelberg 2000
4777.Pomian K: Zbieracze i osobliwości. Paryż - Wenecja XVI-XVIII wiek
Warszawa 1996
4778.Pomykalski A.: System informacji w badaniach naukowych
Warszawa 1980
4779.Ponikowski J: Trzy pieśni. Na chór mieszany a capella
Warszawa 1989
4780.Popiołek K.: Historia Śląska. Od pradziejów do 1945 roku
Katowice 1972
4781.Popiołek K.: Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku
Katowice 1972
4782.Poplatek J.: Jan Wielewicki i jego Diariusz
Warszawa 1969
4783.Popławska-Bukało E.: Siedziba Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy : dzieje i architektura gmach
Warszawa 2006
4784.Popłońska J.: Moje magiczne miejsce : Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Warszawa 2006
4785.Popova N.: Pis'ma k M.P. Pogodina iż slavjanskich zemel' (1835-1861)
Moskwa 1880
4786.Popper K. R.: W poszukiwaniu lepszego świata : wykłady i rozprawy z trzydziestu lat
Warszawa 1997
4787.Popper K. R.: Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu : w obronie interakcji
Warszawa 1998
4788.Popper K. R.: Wszechświat otwarty : argument otwarty na rzecz indeterminizmu
Kraków 1996
4789.Popper K. R.: Nieustanne poszukiwania : autobiografia intelektualna
Kraków 1997
4790.Popper K. R.: Wiedza obiektywna : ewolucyjna teoria epistemologiczna
Warszawa 1992
4791.Popper K. R., Eccles J. C.: The Self and Its Brain
Berlin 1977
4792.Porat M. U.: The Information Economy
Washington,DC 1977
4793.Porębski J.: Ikonosfera
Warszawa 1972
4794.Portalski S.: Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
London 1995
4795.Porter M.: Strategie konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, cz.1
Warszawa 1999
4796.Portius Papiensis C: Super tres priores institutionum Justiniani libros commentaria
Lugduni 1550
4797.Postman N.: Triumf techniki nad kulturą
Warszawa 1995
4798.Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą
Warszawa 2004
4799.Postman N.: Technopol : triumf techniki nad kulturą
Warszawa 1995
4800.Postman N.: Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu
Warszawa 2002
4801.Potkowski E.: Książka rękopiśmienna w kulturze polski średniowiecznej
Warszawa 1984
4802.Potkowski E.: Książka w kulturze Polski średniowiecznej
Warszawa 1984
4803.Prigogine I.: Kres pewności : czas, chaos i nowe prawa natury
Warszawa 2000
4804.Primakowski A.: Jak korzystać z książki
Warszawa 1953
4805.Prożogo K: Medale chełmskie : 1765-1982
Chełm 1983
4806.Prusak L., Davenport T. H.: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know
Boston, MA 1998
4807.Przasnyska M., Bogdanowicz M., Kisiel B.: Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka
Warszawa 1992
4808.Przelaskowski R., Ćwiekowa J.: Polskie biblioteki naukowe : zarys problematyki
Warszawa 1975
4809.Przeliorz K., Kyciak W.: Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy
Gliwice 2006
4810.Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji
Wrocław 1978
4811.Publius Vergilius Maro : Georgicae
Lipsiae 1515
4812.Publius Vergilius Maro : Opera
Lugduni 1566
4813.Raymond B., Apostle R.: Librarianship and the information paradigm
Lanham, Md 1997
4814.Razavieh A., Ary D., Jacobs L.C.: Introduction to research in education
Fort Worth,TX 1996
4815.Rederowa D.: Polski emigracyjny ośrodek naukowy we Francji w latach 1831-1872
Wrocław 1972
4816.Rembowski J.: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka
Warszawa//Poznań 1984
4817.Rembowski J.: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka
Warszawa//Poznań 1984
4818.Renonciat A.: La vie et l'oeuvre de Gustave Doré
Paris 1983
4819.Respondek Z., Rajczyk J., Rajczyk M.: Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
Częstochowa 2004
4820.Rhodes P. S., Fincham R.: The Individual, Work, and Organization : Behavioural Studies for Business and Management
Oxford 1998
4821.Richards A., Wolpert L.: Pasja poznania
Warszawa 1999
4822.Ricoeur P.: Symbolika zła
Warszawa 1986
4823.Ricordi R: Enciclopedia della musica. Vol. 1
Milano 1972
4824.Riley J., Foulonneau M.: Metadata for Digital Resources: Implementation, Systems Design and Interoperability
Oxford 2008
4825.Robertson D.A.: Cultural programming for libraries. Linking libraries, communities and culture
Chicago,IL 2005
4826.Robertson J., Robertson S.: Pełna analiza systemowa
Warszawa 1999
4827.Robertson S., Robertson J.: Pełna analiza systemowa
Warszawa 1999
4828.Robowski J: Języki deskryptorowe : analiza porównawcza języków deskryptorowych i innych języków informacyjnych
Warszawa 1974
4829.Rodolpho S: Connubium pastorale seu Carmen heroicum continens resolutionem antipapisticam quaestionis theologicae, Num clerico in sacris ordinib[us] constituto liceat matrimonium contrahere?
Stetini 1619
4830.Rogers E.: Communication Technology
New York, NJ 1998
4831.Rogoziński K.: Nowy marketing usług
Poznań 1998
4832.Rokoszny J.: Monografia Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Radomiu 1915-1925
Radom 1925
4833.Romanowska M., Gierszewska G.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Warszawa 2003
4834.Rombowski A: Ludycje wiesne. Zabytek literatury ludowej z połowy XVI wieku
Wrocław 1953
4835.Romhardt K., Probst G., Raub S.: Zarządzanie wiedzą w organizacji
Kraków 2002
4836.Romowicz W.: HTML i JavaScript
Gliwice 1998
4837.Rosenfeld L., Morville P.: Architektura informacji w serwisach internetowych
Warszawa 2003
4838.Rosenfeld L., Morville P.: Information Architecture for the World Wide Web
2006
4839.Rosołowski S.: Z dziejów kultury intelektualnej Wojska Polskiego
Warszawa 1980
4840.Rostkowska I.: Bibliografia dzieł Mikołaja Reja : okres staropolski
Wrocław 1970
4841.Rostowski S.: Lithuanicarum Societatis Iesu historiarum provincialium pars prima
Wilno 1768
4842.Roszkowski W.: Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku
Warszawa 1998
4843.Rościszewski M: Jak doskonalić samego siebie? Szkoła powodzenia, szkoła talentów i rozwój charakteru
Lwów//Złoczów 1906
4844.Roth H. J.: Den Mangkulturella parken
Sztokholm 2000
4845.Rothenberg J.: An Experiment in Using Emulation to Preserve Digital Publications
Den Haag 2000
4846.Rotter J. B.: Social Learning and Clinical Psychology
Englewood Cliffs 1954
4847.Rouse M. A., Rouse R. H.: Manuscripts and their makers : commercial book producers in medieval Paris 1200-1500. T.1-2
Turnhout 2000
4848.Rouse S.H., Rouse WB.: Management of library networks : policy analysis, implementation and control
New York, NJ 1980
4849.Rowicka M.: O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli "Pan Tadeusz" w Warszawie w okresie zaborów
Warszawa 2004
4850.Roynerius S: Desiderium collium aeternorum sive psalterium Davidi
[bm] 1647
4851.Rozwadowska B.: Public relations : teoria, praktyka, perspektywy
Warszawa 2002
4852.Rudnik-Karwatowa Z., Karpińska H.: Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego
Warszawa 1999
4853.Rudomino M.: Moja biblioteka
Moskwa 2000
4854.Rydzewski A., Markowski A.: Technika mikrokomputerowa : słownik pięciojęzyczny
Warszawa 1993
4855.Sadoch A., Korona Z. P., Stacholec M.: Internet - narzędzie informacji naukowej
Warszawa 1997
4856.Sadowska J.: Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej : poradnik
Warszawa 2001
4857.Sadowska J.: Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: studium analityczno-porównawcze
Warszawa 2003
4858.Sadowska J.: Języki haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Studium analityczno-porównawcze
Warszawa 1999
4859.Sadowska J.: Polska bieżąca bibliografia narodowa : dobór i selekcja materiału
Warszawa 1999
4860.Sadowska J.: Instrukcja tematowania i katalogu przedmiotowego
Warszawa 1991
4861.Sadowska J.: Hasła przedmiotowe w teorii Adama Łysakowskiego i praktyce "Przewodnika Bibliograficznego"
Warszawa 2000
4862.Saktorová H., Strelka V., Komorová K.: Generálny katalóg tlači 16. storočia zachovaných na územi Slovenska: Tlače 16. storočia v trnavských knižniciach
Martin 1998
4863.Salomon G.: E-moderating: The Key to Teaching and learning Online
London 2000
4864.Saratowicz A.: Pałac Przebendowskich
Warszawa 1990
4865.Sawoniak H.: Biblioteki współczesne, Bibliografia, Informacja naukowa
Katowice 1995
4866.Sawoniak H.: Bibliografia bibliografii polskich: 1951-1960
Wrocław//Warszawa//Kraków 1967
4867.Sawoniak H.: Rozwój i metodyka powszechnych i narodowych bibliografii bibliografii
Warszawa 1971
4868.Sawoniak H.: Rozwój i metody powszechnych i narodowych bibliografii bibliografii
Warszawa 1971
4869.Saxoferrato B de: Commentaria in primam et secundam Codicis
Lugduni 1551
4870.Saxoferrato B de: In primam et secundam Codicis
Lugduni 1581
4871.Saxoferrato B de: In primam et secundam infortiati
Lugduni 1581
4872.Saxoferrato B de: In primam et secundam digesti novi
Lugduni 1581
4873.Saxoferrato B de: In primam et secundam digesti veteris
Lugduni 1581
4874.Schnür-Pepłowski S: Obrazy z przeszłości Galicji 1772-1862
Lwów 1896
4875.Schnür-Pepłowski S: Cudzoziemcy w Galicji (1787-1841)
Kraków 1902
4876.Schnür-Pepłowski S: Galicjana 1778 do 1812
Lwów 1896
4877.Schochow W: Bücherschicksale : die Verlagerungsgeschichte der Preu?ischen Staatsbibliothek : Auslagerung. Zerstörung. Entfremdung. Rückführung. Dargestellt aus den Quellen
Berlin 2003
4878.Scholem G.: Kabała i jej symbolika
Kraków 1996
4879.Scholtes J. C.: Artificial neural networks for information retrieval in a libraries context
Luxemburg 1995
4880.Schwob M.: Le roi au Masque d'Or
Paryż 1929
4881.Scott A.: Schody do umysłu: nowa kontrowersyjna wiedza o świadomości
Warszawa 1999
4882.Scott R. W.: Organizations : Rational, Natural and Open Systems
New York, NJ 1987
4883.Semeniuk-Polkowska M.: O teorii zbiorów przybliżonych w bibliotekoznawstwie
Warszawa 1996
4884.Semeniuk-Polkowska M.: Notatki do seminarium "Zastosowania teorii zbiorów przybliżonych : podejście TZP do oceny pewnej klasy tekstów multimedialnych I, II". Z. 4
Warszawa 2002
4885.Semeniuk-Polkowska M.: Zastosowania teorii zbiorów przybliżonych : notatki do seminarium. Z. 2
Warszawa 2000
4886.Semeniuk-Polkowska M.: Zastosowania teorii zbiorów przybliżonych : notatki do seminarium. Z. 1
Warszawa 1994
4887.Semeniuk-Polkowska M.: O teorii zbiorów przybliżonych : notatki do seminarium. Z. 2
Warszawa 2000
4888.Semeniuk-Polkowska M.: Notatki do seminarium "Zastosowania teorii zbiorów przybliżonych : podejście TZP do oceny pewnej klasy tekstów multimedialnych I, II". Z. 3
Warszawa 2001
4889.Semkowicz A.: Bibliografia utworów Adama Mickiewicza: (do roku 1855)
Warszawa 1958
4890.Semkowicz A.: Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia: o wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855: gawęda bibliofilska
Lwów 1926
4891.Semkowicz A.: Introligatorstwo
Kraków 1948
4892.Sempé J. J., Goscinny R.: Mikołajek - pakiet w teczce
Kraków 2009
4893.Sempé J. J., Goscinny R.: Nieznane przygody Mikołajka
Kraków 2009
4894.Sempé J. J., Goscinny R.: Nowe przygody Mikołajka
Kraków 2005
4895.Sempé J. J., Goscinny R.: Nowe przygody Mikołajka. T. 2
Kraków 2007
4896.Serda J., Grzybowski S., Kopff A.: Zagadnienia prawa autorskiego
Warszawa 1973
4897.Shannon C. E.: The mathematical theory of communication
Urbana 1949
4898.Shaw L.L., Emerson R.M., Fretz R.I.: Writing ethnographic fieldnotes
Chicago,IL 1995
4899.Sidor M.: Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą Servqual
Warszawa 2005
4900.Sidor M.: Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą SERVQUAL
Warszawa 2007
4901.Sidorowicz B., Bieńkowska B.: Księgozbiór byłego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Warszawa 1962
4902.Sidor-Rządkowska M.: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników
Kraków 2003
4903.Sienkiewicz P., Goban-Klas T.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania
Kraków 1999
4904.Sierotwiński S.: Słownik terminów literackich : teoria i nauki pomocnicze literatury
Kraków 1960
4905.Sierotwiński S.: Słownik terminów literackich : teoria i nauki pomocnicze literatury
Wrocław//Warszawa//Kraków 1966
4906.Sierotwiński S.: Słownik terminów literackich : teoria i nauki pomocnicze literatury
Wrocław//Warszawa//Kraków//Gdańsk//Łódź 1986
4907.Sierotwiński S.: Słownik terminów literackich : teoria i nauki pomocnicze literatury
Wrocław//Warszawa//Kraków 1970
4908.Sierotwiński S.: Krakowskie podziemie literackie pod okupacją hitlerowską
Kraków 1971
4909.Sikorski C.: Kultura organizacyjna: efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników
Warszawa 2002
4910.Sikorski C.: Zachowania ludzi w organizacji
Warszawa 1999
4911.Simon K. R.: Bibliografija. Osnovnye ponjatija i terminy
Moskva 1968
4912.Simon K. R.: Istorija inostrannoj bibliografii
Moskwa 1963
4913.Simon K. R.: Bibliographische Grundbegriffe und Fachtermini
Leipzig 1972
4914.Simon L.: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964
Warszawa 1972
4915.Sipayłło M.: Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Warszawa 1988
4916.Skierkowska E.: Wyspiański artysta książki
Wrocław 1970
4917.Skoczek J.: Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu
Lwów 1939
4918.Skorny Z: Emocje a korekcyjna funkcja biblioterapii
Wrocław 1988
4919.Skorupka S., Kurkowska H.: Stylistyka polska
Warszawa 1964
4920.Skowroński A.: Zawartość i odbiór "Przyjaciółki"
Kraków 1977
4921.Skwirowska S., Sitarska A.: Jan Paweł II poza cenzurą PRL: bibliografia 1976-1989
Rzym 1996
4922.Slaman J., Bosak S.: Podręcznik użytkownika CD-ROM
Warszawa 1995
4923.Sligar C., Conway S.: Unlocking knowledge assets
Redmond,WA 2002
4924.Sloman M.: The e-learning revolution
Londyn 2002
4925.Sloman M.: Strategia szkolenia pracowników
Warszawa 1997
4926.Słomczyńska O.: Książka polska w Opolu (1800-1890)
Opole 1978
4927.Słomczyńska O.: Książki z kraju J. Lompy, K. Damrota, J. Ligonia
Opole 1990
4928.Słomski P.: Słownik lekarski polsko-angielski
Warszawa 1987
4929.Słońska J: Dzieci i książki
Warszawa 1959
4930.Smith D. J., Maze S., Moxley D.: Authoritative guide to Web search angines
New York,NY 1997
4931.Smith K., Daconta M., Orbst L.: A guide to the future of XML: web services and knowledge management
Indianapolis, IN 2003
4932.Smoleński W.: Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII
Warszawa 1976
4933.Smolka S.: Akademia Umiejętności w Krakowie 1873-1893.
Kraków 1894
4934.Snopek J: Prowincja oświecona
Warszawa 1992
4935.Snyder H. L., Hutchinson H. L.: Cataloguing of the hand press. A comparative study and analytical study of cataloguing rules and formats employed in Europe
München 1994
4936.Sobieski J: Commentariorum Chotinensis belli libri tres
Dantisci 1646
4937.Sobieszczański F. M.: Warszawa. Wybór publikacji
Warszawa 1967
4938.Sobieszczański F. M.: Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku
Warszawa 1848
4939.Sobieszczański F. M.: Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy
Warszawa 1974
4940.Sobieszczański M: Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce. T.1-2
Warszawa 1847
4941.Socyn F: De Jesu Christi invocatione
Kraków 1595
4942.Soderqvist J., Bard A.: Netokracja: nowa elita władzy i życie po kapitalizmie
Warszawa 2006
4943.Soergel D.: Indexing languages and thesauri: construction and maintenance
Los Angeles, CA 1974
4944.Sokołowski K.: Metajęzyk a podmiotowość
Słupsk 2004
4945.Sokół Z.: Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995
Rzeszów 1998
4946.Soldani A., Jankowski D.: Zabytki i opieka: praktyczny komentarz do nowej ustawy z 23 VII 2003 r.
Zielona Góra 2004
4947.Solikowski JD: Commentarius brevis rervm Polonicarum
Dantisci 1647
4948.Sołtysińska I., Kossowska M.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji
Kraków 2002
4949.Sommervogel C.: Bibliotheque de la Compagnie de Jesus...T.7
Bruksela 1896
4950.Sonczyk W.: Media w Polsce
Warszawa 1999
4951.Sordylowa B.: Informacja naukowa w Polsce. Problemy teoretyczne, źródła, organizacja
Wrocław 1987
4952.Sordylowa B.: Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego : wywiady i wspomnienia z lat 1979-1998
Warszawa 2002
4953.Sordylowa B.: Informacja naukowa w Polsce
Wrocław 1987
4954.Sordylowa B.: Z problematyki bibliotek i informacji naukowej
Warszawa 1997
4955.Sordylowa B.: Z problematyki bibliotek i informacji naukowej
Warszawa 1997
4956.Sosińska-Kalata B.: Klasyfikacja : struktura organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych
Warszawa 2002
4957.Sosińska-Kalata B.: Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach
Warszawa 1999
4958.Sosińska-Kalata B.: Klasyfikacja
Warszawa 2002
4959.Sosińska-Kalata B.: Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji
Warszawa 1995
4960.Sosińska-Kalata B.: Modele organizacji wiedzy w systemach informacji o dokumentach
Warszawa 1999
4961.Sosińska-Kalata B.: Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych
Warszawa 2002
4962.Sosna Ł., Nowaczyk R.: Sekrety pozycjonowania w Google
Poznań 2007
4963.Sosnowska H., Malawski M., Wieczorek A.: Konkurencja i kooperacja: teoria gier w ekonomii i naukach społecznych
Warszawa 2004
4964.Souvestre E.: Le monde tel qu'il sera
Paryż 1845
4965.Sowa J.: Knowledge representation: logical, philosophical and computational foundations
Pacific Grave, CA 2000
4966.Sowiński J.: Polskie drukarstwo
Wrocław 1996
4967.Sowiński J.: Sztuka typograficzna Młodej Polski
Wrocław 1982
4968.Spolsky J.: Projektowanie interfejsu użytkownika
Warszawa 2001
4969.Spool J. M., McCracken D. D, Wolfe R. J.: User-Centered Website Development: A Human-Computer Interaction Approach
2005
4970.Starościak J.: Prawo administracyjne
Warszawa 1978
4971.Stefaniuk K, Wolter A, Ignatowicz J: Prawo cywilne : zarys części ogólnej
Warszawa 1998
4972.Stefanowicz B.: Informacja
Warszawa 2004
4973.Stephenson N.: Diamentowy wiek
Poznań 1997
4974.Stepowicz M.: Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych
Warszawa 2000
4975.Steuber O von: Philipp Dulichius - Leben und Werk : mit thematischem Werkverzeichnis
Kassel 2003
4976.Stevenson Ch. I.: Esthetics and language
New Haven, CT 1994
4977.Stoberski Z: Międzynarodowa terminologia naukowa
Warszawa 1982
4978.Stoberski Z: Multilingual Dictionary of International Terms
Warszawa 1996
4979.Stobińska K., Krupińska G.: Inwestowanie w pracownika
Warszawa 1996
4980.Stock B.: The implications of the literacy. Written language and models of interpretation in the eleventh and twelfth centuries
Princetown 1983
4981.Stoczkiewicz M., Jendrośka J.: Dostęp do informacji o środowisku
Warszawa 2002
4982.Stokowa M.: Stanisław Wyspiański : monografia bibliograficzna : twórczość pisarska : życiorys. Vol. 1-4
Kraków 1967
4983.Stolarczyk A., Kędzielska J., Klenczon W.: Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Warszawa 2005
4984.Stolarczyk A., Klenczon W.: Hasło geograficzne. Wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej. Zasady wypełniania rekordu wzorcowego
2000
4985.Stone N.: How to manage public relations : practical for EFECTIVE PR management
Londyn 1991
4986.Stopa A.: O treści książek : opracowanie rzeczowe piśmiennictwa
Warszawa 2002
4987.Stronczyński K: Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300 : rozbiorem źródeł współczesnych i wykopalisk oraz porównaniem typów menniczych objaśnione
Warszawa 1847
4988.Stronczyński K, Cypcer J: Pomniki książęce Piastów lenników dawnej Polski w pieczęciach, budowlach, grobowcach i innych starożytnościach, zebrane i objaśnione
Piotrków 1888
4989.Studnicki T., Dominik A., Ruszkowski J.: Geografia ekonomiczna : przewodnik metodyczny i przykłady analizy zagadnień geograficznych metodami kartograficzno-ilościowymi
Katowice 1990
4990.Styp-Rekowski M., Jazdon A., Kozłowski M.: 50 lat Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy 1951-2001
Bydgoszcz 2001
4991.Styp-Rekowski M., Jazdon A., Kozłowski M. M.: Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy 1951-1996
Bydgoszcz 1996
4992.Sucheni-Grabowska A: Spory królów ze szlachtą w złotym wieku
Kraków 1988
4993.Suligowski A.: Z ciężkich lat (Mowy)
Kraków 1905
4994.Suligowski A.: Miasto analfabetów
Kraków 1905
4995.Sułkowski Ł.: Procesy kulturowe w organizacjach
Toruń/Łódź 2002
4996.Sułkowski Ł.: Kulturowa zmienność organizacji
Warszawa 2002
4997.Sułkowski Ł.: Procesy kulturowe w organizacjach: koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych
Toruń 2002
4998.Susułowska M.: Psychologia starzenia się i starości
Warszawa 1989
4999.Svensson M.: Defining and Designing Social Navigation
Sztokholm 2000
5000.Szarota Z.: Gerontologia społeczna i oświatowa
Kraków 2005
5001.Szczepankowski B., Jakubowski S., Serafin R.: Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych
Warszawa 1994
5002.Szczęch W., Maj J., Nahotko M.: Zastosowania komputera w bibliotece : poradnik
Warszawa 1996
5003.Szczęch W., Nahotko M.: Mikrokomputer w bibliotece
Warszawa 1990
5004.Szpor G.: Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia Administracyjnoprawne
Katowice 1998
5005.Szwejkowska H.: Książka drukowana w XV-XVIII wieku. Zarys historyczny
Wrocław 1975
5006.Szwejkowska H.: Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku
Warszawa 1981
5007.Szymanowska B: Kolumna Zygmunta
Warszawa 1972
5008.Szymura B., Nęcki E., Orzechowski J.: Psychologia poznawcza
Warszawa 2006
5009.Szyszkowska E.M.: Odmiany uczuć. Popularny romans kieszonkowy w Polsce 1990-2000
Warszawa 2003
5010.Ścibiorek Z.: Ludzie - cenny kapitał organizacji
Toruń 2004
5011.Ścibor E.: Wybrane zagadnienia z teorii języków informacyjnych
Olsztyn 1999
5012.Ścibor E.: Rozwój systemów klasyfikacji na tle rozwoju piśmiennictwa i działalności biblioteczno-dokumentacyjnej
Warszawa 1975
5013.Ścibor E.: Wybrane zagadnienia teorii języków informacyjnych
Olsztyn 1998
5014.Ścibor E.: Klasyfikacja piśmiennictwa
Olsztyn 1996
5015.Ścibor E., Bielicka L. A.: Języki informacyjne, rodzaje i zastosowania w działalności informacyjnej
Warszawa 1982
5016.Ścibor E., Bielicka L. A., Paciejewski J.: Pojęcie spójności i metody jej osiągania w językach informacyjnych
Warszawa 1984
5017.Ścibor E., Tomasik-Beck J.: PATIN polsko-angielski tezaurus informacji naukowej
Warszawa 2001
5018.Ścibor E., Tomasik-Beck J.: Metodyka budowy tezaurusów
Warszawa 1995
5019.Świgoń M.: Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym
Warszawa 2006
5020.Takeuchi H., Nonaka I.: The knowledge-creating company
New York 1995
5021.Takeuchi H., Nonaka I.: Kreowanie wiedzy w organizacji
Warszawa 2000
5022.Takeuchi H., Nonaka I.: Kreowanie wiedzy w organizacji : jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne
Warszawa 2000
5023.Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa : nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej
Warszawa 1998
5024.Targosz K.: Korzenie i kształty teatru
Kraków 1995
5025.Tatomir A: Dzieje książki w zarysie
Warszawa 1947
5026.Taylor A.: The Organization of Information
Englewood,CO 1999
5027.Taylor A.: Book catalogues : their varieties and uses
Chicago,ILL 1957
5028.Taylor J., Segaran T., Evans C.: Programming the Semantic Web
Sebastopol, CA 2009
5029.Taylor JR.: Kategoryzacja w języku
Kraków 2001
5030.Te Boekhorst P., Poll R.: Measuring Quality. International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries
Munich 1996
5031.Teoplitz K. T.: Sztuka komiksu
Warszawa 1985
5032.Tessaro-Kosimowa I: Historia litografii warszawskiej
Warszawa 1973
5033.Tetelowska I.: Szkice prasoznawcze
Kraków 1972
5034.Thacker S. B., Boslaugh S.: Encyclopedia of epidemiology
St. Louis, US-MO 2007
5035.Theobaldus H: Conclusionum centurie canonicae
Constantiae 1590
5036.Thiel U., Belkin N. J., Cool C., Stein A.: Cases, scripts and information-seeking strategies : on the design of interactive information retrieval systems, SCILS Research Report No. 94-44.
New Brunswick, NJ 1994
5037.Tholosanus PG: Syntagma iuris universi
Francofurti ad Moenum 1591
5038.Thomas G.: Pierwsi filozofowie
Warszawa 1966
5039.Thompson J.B.: Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów
Wrocław 2001
5040.Thomson L., Welling L.: PHP i MySQL. Tworzenie stron www
Gliwice 2002
5041.Thurow S.: Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych
Gliwice 2008
5042.Timoszewicz J.: "Dziady" w inscenizacji Leona Schillera. Partytura i jej wykonanie. Wyciąg fortepianowy muzyki L. Erhardt
Warszawa 1970
5043.Toffler A.: Trzecia fala
Warszawa 1997
5044.Tofler A.: Trzecia fala
Warszawa 1997
5045.Tofler A.: Trzecia fala
Warszawa 2001
5046.Tokarczuk O.: Podróż ludzi księgi
Warszawa 1996
5047.Tokarska A.: Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku
Katowice 1997
5048.Tokarski M.: Indeksy i ich tworzenie
Katowice 1983
5049.Tokarski R.: Struktura pola znaczeniowego
Warszawa 1984
5050.Tomasik E.: Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej
Warszawa 1994
5051.Tomasik-Beck J.: Terminy techniczne : budowa, semantyka
Warszawa 1996
5052.Tomaszczyk J.: Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
Katowice 2009
5053.Tomaszewski M.: Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans
Poznań 1998
5054.Tomaszewski W.: Warszawskie edytorstwo muzyczne w latach 1772-1865
Warszawa 1992
5055.Tondel J.: Książka w dawnym Królewcu Pruskim
Toruń 2001
5056.Topczewska T.: Promocja rozwoju gospodarczego gminy IGPIK
Warszawa 1996
5057.Topor R.: Bal na ugorze
Warszawa 1999
5058.Topulos A: Problemy terminologii naukowej i technicznej
Warszawa 1979
5059.Trasoldi L.: La biblioteca privata di Maria Carolina d'Austria, regina di Napoli
Rzym 1982
5060.Trejderowski T.: Po prostu Internet
Gliwice 2002
5061.Trembowiecki A.: Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka
Warszawa 2006
5062.Troc M. A.: Nouveau dictinnaire francois, allemand et polonois... avec une liste alphabetique des poetes et de meilleurs livres polonois. T. 1
Lipsk 1744
5063.Trocki M.: Outsourcing : metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej
Warszawa 2001
5064.Trushina I. A., Firsov V. R.: Bibliotečnaja etika v stranach mira
Sankt-Petersburg 2002
5065.Trzynadlowski J.: Edycje pomnikowe Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Wrocław 1992
5066.Trzynadlowski J.: Edytorstwo : tekst, język, opracowanie
Warszawa 1983
5067.Turonak U: Belaruskaâ kniga pad nâmeckim kantrolem (1939-1944)
Minsk 2002
5068.Turonek J.: Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939
Warszawa 2000
5069.Turowska T., Bielicka L., Stopa A.: Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych
Warszawa 1997
5070.Turowski J.: Socjologia. Wielkie struktury społeczne
Lublin 2000
5071.Turowski J.: Socjologia. Małe struktury społeczne
Lublin 2001
5072.Tychota K.: Ostatni raport
Weissenburg 1954
5073.Tylová M.: České a slovenské jazykovidné bibliografie 1876-1967 : materiály
Praha 1968
5074.Tyrowicz M: Galicja od pierwszego rozbioru do Wiosny Ludów 1772-1849
Kraków 1956
5075.Ungurian O.: Elementy teorii języków informacyjnych
Warszawa 1976
5076.Ungurian O.: Wyszukiwanie informacji : zagadnienia ogólne
Warszawa 1970
5077.Ungurian O.: Teoria i praktyka klasyfikacji fasetowej S. R. Ranganathana
Warszawa 1975
5078.Usherwood B.: Rediscovering public library management
London 1996
5079.Van Nostrand A. D.: Fundable Knowledge. The Marketing of Defense Technology
Malwah 1997
5080.Vasina S., Domańska-Bear A.: Literatura patentowa jako źródło informacji w pracach naukowych, badawczych i działalności innowacyjnej: wprowadzenie do wyszukiwań w patentowych bazach danych na przykładzie internetowej bazy Europejskiego Urzędu Patentowego ESPACENET
Kraków 2002
5081.Vasquez V., Arrison S.: Upgrading America's Ballot Box: The Rise of E-voting
San Francisco, CA 2006
5082.Venclova T.: Opisać Wilno
Warszawa 2006
5083.Verone F: Clava Herculis Christiani
Monachii 1614
5084.Vieriková M.: Tlače 16. storočia v zbierkach Ústrednej knižnice Slovenskej akádemie vied
Bratislava 1996
5085.Villon F.: Poesies
Paryż 1929
5086.Vodosek P, Thauer W: Geschichte der öffentlichen Bücherei in Deutschland
Wiesbaden 1978
5087.Vogel Z: Zbiór widoków sławniejszych pamiątek narodowych, jako to zwalisk, zamków, świątyń, nagrobków, starożytnych budowli i miejsc pamiętnych w Polsce. Przez Zygmunta Vogel, professora rysunku w Liceum J.K. Mci Warszawskiem[.]
Warszawa 1806
5088.Vogelsang B.: Funde und Befunde zur schlesischen Theatergeschichte. Band 2 : Theaterbau in Schlesien
Dortmund 1984
5089.Vogt C.: Grammaire des institutions
Rennes 1992
5090.Vogt J: Catalogus historico-criticus librorum rariorum sive ad scripta huius argumenti spicilegium index, et accessiones, ed nova
Hamburg 1738
5091.Voisé W.: Myśl społeczna siedemnastego wieku
Warszawa 1970
5092.Vollmer T. C.: "Hillel, Arch und Wolkenbruch!": Mit Krebskranken auf der Suche nach dem "Reim auf ihr Schicksal : Ein Ungewőhnlisches Handbuch über die Bibliotherapie
München 2004
5093.Walentynowicz M.: Czytelnictwo absolwentów szkół technicznych
Warszawa 1956
5094.Walentynowicz M.: Podstawy czytelnictwa powszechnego
Wrocław//Warszawa//Kraków 1970
5095.Wańkowicz M.: Karafka La Fontaine'a. T. 1
Warszawa 1983
5096.Warkoczewska M.: Malarstwo i grafika epoki romantyzmu w Wielkopolsce : dzieje i funkcje
Warszawa 1984
5097.Waszakowa K.: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny
Warszawa 2005
5098.Waszczyk P., Gołębiewski Ł., Frołow K.: Rynek książki w Polsce 2009
Warszawa 2009
5099.Welling L., Thomson L.: PHP I MySQL : tworzenie stron WWW
Gliwice 2001
5100.Wharton T.: Salamandra
Poznań 2002
5101.Wichowa M., Starnawski J., Obrębski A.: Antyk w Polsce
Łódź 1992
5102.Widom J., Ullman J. D.: Podstawowy wykład z systemów baz danych
Warszawa 2001
5103.Wieland-Buston J.: Chaos and order in the world of psyche
London 1992
5104.Wierny S, Straus G., Wolff K.: Książka na początku wieku. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2002 roku
Warszawa 2004
5105.Wierzbowski J.: Pakiet MAK : obsługa bazy : (stan na dzień 31 lipca 2002r.)
Warszawa 2002
5106.Wierzbowski T.: Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich. T.2.
Warszawa 1904
5107.Więckowska H.: Uniwersyteckie szkolnictwo bibliotekarskie w Stanach Zjednoczonych
Łódź 1959
5108.Więckowska H.: Akademie kształcenia bibliotekarzy : zarys historyczny
Warszawa 1997
5109.Więckowska H., Pliszczyńska H.: Podręczny słownik bibliotekarza
Warszawa 1955
5110.Wiktor J.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Warszawa 2001
5111.Wilkoń A.: Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny
Katowice 1987
5112.Wilkoń J.: Sztuka książki. Katalog wystawy
Warszawa 1995
5113.Williamson J., Clair G. S.: Managing the one-person library
Londyn 1986
5114.Williamson J., Clair G. S.: Managing the new one-person library
New York, NJ 1992
5115.Wilson B., Himmel E.: Planning for results : a public library transformation process
London 1998
5116.Wilson T.: Personal Communication
Boras 2004
5117.Wilson T. D., Akert D., Aronson E.: Psychologia społeczna
Warszawa 1997
5118.Winklowa B.: Tadeusz Żeleński (Boy) : twórczość i życie
Warszawa 1967
5119.Winters C., Norblin E.: Usability Testing for library web site
Chicago,IL 2002
5120.Witkiewicz U., Bromowicz D., Duda J.: Wystawa "Piękna Polaków zabawa" Rycerski Zakon Bibliofilski w Krakowie - historia i ludzie
Kraków 1996
5121.Witkiewicz-Koszyc J.: Budowa Gmachu Bibliotecznego Wyższej Szkoły Handlowej
Warszawa 1933
5122.Witt M., Sawoniak H.: International dictionary of acronyms In library and information science and related fields
München 1988
5123.Witt M., Sawoniak H.: International dictionary of acronyms In library and information science and related fields
München 1994
5124.Witt M., Sawoniak H.: International dictionary of acronyms In library and information science and related fields
München 1984
5125.Witt M., Sawoniak H.: International dictionary of acronyms In library and information science and related fields
München 1992
5126.Włodarczyk J.: Bibliotekarze w Polsce okresu międzywojennego
Łódź 1988
5127.Włosińska-Kałka B.: Biblioteka fachowa
Warszawa 1987
5128.Wodniak J.: Kategoryzacja
Warszawa 2000
5129.Woefflin H.: Podstawowe pojęcia historii sztuki
Warszawa 1962
5130.Wojakowski J.: Księgozbiory Eustachego Kajetana Sapiehy (1797-1860) i Wacława Seweryna Rzewuskiego (1785-1831)
Warszawa 1996
5131.Wojakowski J.: Tadeusz Kościuszko : 1746-1817 : poradnik bibliograficzny
Warszawa 1967
5132.Wojakowski J.: Straż Praw
Warszawa 1982
5133.Wojakowski J.: Biblioteka Królewskiego Korpusu Kadetów w Warszawie
Warszawa 1989
5134.Wojciechowski J.: Biblioteka w komunikacji publicznej
Warszawa 2010
5135.Wojciechowski J.: Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany
Kraków 2001
5136.Wojciechowski J.: Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne
Warszawa 2002
5137.Wojciechowski J.: Marketing w bibliotece
Warszawa 1993
5138.Wojciechowski J.: Biblioteczna wartość naddana
Kraków 2006
5139.Wojciechowski J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach
Warszawa 1997
5140.Wojciechowski J.: Czytelnictwo
Kraków 2000
5141.Wojciechowski J.: Czytelnictwo
Kraków 1992
5142.Wojciechowski J.: Praca z użytkownikiem w bibliotece
Warszawa 2000
5143.Wojciechowski J.: Czytelnictwo
Kraków 1999
5144.Wojciechowski J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotece
Warszawa 1997
5145.Wojciechowski J.: Podstawy pracy z czytelnikiem
Warszawa 1991
5146.Wojciechowski J.: Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 września 2003 r. V Forum SBP 2003
Warszawa 2004
5147.Wojciechowski J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach
Warszawa 1998
5148.Wojcik K.: Public relations: od A do Z. T. 1: Analiza sytuacji wyjściowej. Planowanie działalności.
Warszawa 2001
5149.Wojcik K.: Public relations : czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię
Międzyborów 1997
5150.Wojnar J.: Estetyczna samowiedza człowieka
Warszawa 1983
5151.Wojtal J.: Wydawnictwo Książek Szkolnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 1878-1918
Wrocław 1976
5152.Wojtczak K: Zawód i jego prawna reglamentacja
Poznań 1999
5153.Wojtysiak J.: System diagnozowania operacji cząstkowych we włókienniczych procesach wytwórczych
Radom 2001
5154.Wolf R.: Geschichte der Astronomie
München 1877
5155.Wolfe L.: Library Public Relations, Promotions and Communications. A How to Do it Manual
New York, NY/USA//London/GBR 1997
5156.Wolff K.: Książka wśród młodzieży wiejskiej
Warszawa 1991
5157.Wolff K.: Poradnik metodyczny do nauki przedmiotu : wiedza o czytelnictwie
Warszawa 1996
5158.Wolff K.: Losy wiejskich czytelników książek : studium porównawcze
Warszawa 1993
5159.Wolff K.: Książka w życiu i kulturze współczesnej młodzieży wiejskiej
Warszawa 1988
5160.Wolff K., Straus G.: Czytać, nie czytać.... Kupować, nie kupować... : sytuacja książki w społeczeństwie polskim w 1998 r.
Warszawa 2000
5161.Wolff K., Straus G.: Polacy i książki : społeczna sytuacja książki w Polsce 1992
Warszawa 1996
5162.Wolff K., Straus G.: Czytanie i kupowanie książek w Polsce w 1994 r.
Warszawa 1996
5163.Wolff K., Straus G.: Czytanie, kupowanie, wypożyczanie
Warszawa 2006
5164.Wolff K., Straus G.: Zainteresowanie książką w społeczeństwie Polskim w 1996 r.
Warszawa 1998
5165.Wolsza T.: Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887-1914. Programy, polityka, działalność
Warszawa 1992
5166.Woltersdorf E. G.: Werzeichniss einer ausgewählten Lesebibliothek
Breslau 1796
5167.Wołczyk U., Olszówka M.: Biblioteki pedagogiczne i działalność naukowa nauczycieli w województwie śląskim (1922-1939)
Katowice 2000
5168.Wołosz J.: Biblioteka i jej organizacja
Warszawa 1980
5169.Wołosz J.: Organizacja biblioteki i kierowanie jej działalnością
Warszawa 1981
5170.Wołosz J.: Jaka biblioteka publiczna?
Warszawa 2001
5171.Wołowik M., Nikodemska-Wołowik A.M., Górski T.P.: Nie tylko logotyp. Wyróżnienie i przynależność w biznesie
Bydgoszcz//Gdańsk 2004
5172.Wontorowska-Roter S., Borecka I.: Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy
Wałbrzych 2003
5173.Woollacott J.: Messages and meanings Block 2 Unit 5-6, 2
Londyn 1977
5174.Woźniak J.: Mój OPAC świadczy o mnie, czyli krótko o ważniejszych aspektach jakości komputerowych katalogów bibliotecznych
Warszawa 2002
5175.Woźniak J.: Kategoryzacja
Warszawa 2000
5176.Woźniak J.: Kategoryzacja : studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych
Warszawa 2000
5177.Woźniak-Kasperek J.: Podstawy budowy tezaurusa. Poradnik
Warszawa 2005
5178.Woźnicka Z.: Problem kreacji i reprodukcji w filmie
Warszawa 1983
5179.Woźniczka-Paruzel B.: Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al - Anon. Od teorii do działań praktycznych
Toruń 2002
5180.Wójcik E., Jarowiecki J.: Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i powstania warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej: katalog
Kraków 1992
5181.Wójcik E., Wójcik W., Jarowiecki J.: Literatura pokolenia wojennego: materiały do bibliografii za lata 1945-1980
Kraków 1990
5182.Wrona G.: Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939
Kraków 2005
5183.Wrona G., Wójcik E., Jarowiecki J.: Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. Cz. 1, Publikacje z lat 1944-1981
Kraków 1992
5184.Wünsten G von: Christlicher und Politischer Discurs
[bm] 1641
5185.Wysakowska B.: Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1990-1994
Warszawa 1995
5186.Yetton P.W., Vroom V.H.: Leadership and Decision Making
Pittsburgh 1973
5187.Yourdon E., Coad P.: Analiza obiektowa
Warszawa 1994
5188.Zabłocki G.: Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje (perspektywa socjologiczna)
Toruń 2002
5189.Zahorski A.: Napoleon
Warszawa 1985
5190.Zahorski A.: Warszawa w Powstaniu Kościuszkowskim
Warszawa 1967
5191.Zahorski A., Drozdowski M.: Historia Warszawy
Warszawa 1972
5192.Zajączkowski T.: Czas w kulturze
Warszawa 1988
5193.Zakrzewska-Nikiporczyk B.: Ruch Muzyczny 1857-1862. T. 1-2
Ann Arbor, MI 1997
5194.Zakrzewska-Nikiporczyk B.: Tygodnik Muzyczny 1820-1821, Pamiętnik Muzyczny Warszawski 1835-1836, Gazeta Muzyczna i Teatralna 1865-1866
Ann Arbor, MI 1999
5195.Załęcki P., Olechnicki K.: Słownik socjologiczny
Toruń 1997
5196.Zapasko J: Mystectvo knyhy na Ukrajini w XVI-XVIII st.
L'viv 1971
5197.Zapasko J, Isajevycz JD: Pam'jatki knyżkovoho mystectva. Katałoh starodruki v vydanych na Ukrajini. Knyha 1: [1573-1700]. Knyha 2 cz. 1: [1701-1764]. Cz. 2: [1766-1800]
L'viv 1981
5198.Zasadowa H.: Bibliografia zawartości Przeglądu Bibliotecznego 1977-1996 (R. 45-64)
Warszawa 1999
5199.Zawiślak A.M., Koźmiński A.Z.: Pewność i gra: wstęp do teorii zachowań organizacyjnych
Warszawa 1982
5200.Zestermann A., Weigel T.O.: Die Anfänge der Drucker Kunst in Bild und Schrift. T. 1-2
Leipzig 1865
5201.Zieleniecka B., Pioterek P.: Technika pisania prac dyplomowych
Poznań 1997
5202.Zielińska N., Chałupczak H., Browarek T.: Mniejszości narodowe w Polsce: materiały do bibliografii 1990-1996
Lublin 1998
5203.Zieliński A., Pawłowski S.: Mazowiecki Związek Młodzieży Wiejskiej
Warszawa 1977
5204.Ziembicka-Ankudowiczowa K.: Biblioteki i czytelnicy w wybranych małych miastach
Warszawa 1968
5205.Zygadło J., Próchniak E.: Ochrona konkurencji i konsumenta
Bydgoszcz 1998
5206.Żbikowska A.: Public relations
Warszawa 2005
5207.Żbikowska-Migoń A.: Dzieje książki i jej funkcji społecznej : wiek XVIII
Wrocław 1987
5208.Żbikowska-Migoń A.: Historia książki w XVIII wieku : początki bibliologii
Warszawa 1989
5209.Żbikowska-Migoń A.: Książka naukowa w kulturze polskiego Oświecenia
Wrocław 1977
5210.Żmigrodzki Z.: Bibliotekarstwo
Warszawa 1998
5211.Żmigrodzki Z.: Racjonalizacja pracy bibliotecznej
Katowice 1986
5212.Żmigrodzki Z.: Racjonalizacja pracy bibliotecznej : problemy - kierunki - metody
Katowice 1986
5213.Żmigrodzki Z.: Patologia biblioteczna
Katowice 1996
5214.Żmigrodzki Z.: Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej
Katowice 1991
5215.Żmigrodzki Z.: Wyposażenie biblioteki i innych placówek informacji naukowej
Katowice 1982
5216.Żołędowska-Król B.: Wizerunek biblioteki publicznej
Katowice 2006
5217.Żurek M., Ruszkowski J., Górnicz E.: Leksykon integracji europejskiej
Warszawa 2002
5218.Żynadowicz Z.: Bibliografie narodowe bieżące : przewodnik.
Warszawa 1973
ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH
5219.Abramowicz W.: Obywatele globalnego społeczeństwa informacyjnego
W: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego: raport o rozwoju społecznym Warszawa 2001 s.121-126
5220.Aleksandrowicz R.: Działalność bibliotek na rzecz seniorów : z doświadczeń zagranicznych (przegląd wybranych form)
W: Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki Toruń 2005 s.141-160
5221.Aleksandrowicz R.: Biblioteka w życiu ludzi starszych
W: Oblicza kultury książki : prace i studia z bibliologii i informacji naukowej Wrocław 2005 s.151-167
5222.Anderson J. D.: Organization of knowleoye
W: International Encyklopedia of information and library Science New York, NJ 1977 s.336-353
5223.Anon : Polski Słownik Archiwalny
W: Warszawa 1974
5224.Anon : ?????????? (Parainesis) votiva ad Pomeraniae incolas
W: Annus Christi MDCXVIII. [1618] Pro ... Philippo II. Duce Pomeranorum ... Celebratus Stetini 1618 s.k. D1v - D2r.
5225.Anon : Biogram profesora Janusza Kapuścika
W: Słownik pracowników książki polskiej Warszawa 2000 s.74-75
5226.Anon : List Adama Łysakowskiego do Mariana Łodyńskiego. Wilno 17.10.1938
W: Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców Warszawa 1995 s.168
5227.Anon : Bibliografia osobowa
W: Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych Warszawa 1963 s.313-344
5228.Anon : Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat)
W: Dzieci, Młodzież - Internet - Biblioteka : wytyczne IFLA sekcji bibliotek dla dzieci i młodzieży Warszawa 2009 s.13-48
5229.Anon : Z myślą o wspólnej przyszłości
W: Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. T. 1 : studia Warszawa 2004 s.1-3
5230.Anon : Traktat o Unii Europejskiej
W: Dokumenty Wspólnot Europejskich Lublin 1994 s.319-320
5231.Anon : Auszug aus der Lieferliste Papier-, Karton- und Zellstofftrocken-Maschinen
W: Ein Kleiner Auszug aus der Chronik der Füllnerwerkers [bm] 1938 s.2-12
5232.Anon : Dodatek 1. Pomorze Zachodnie (tylne)
W: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 4 : Pomorze Wrocław 1962 s.465-528
5233.Anon : Robot, który chciał wiedzieć
W: Wojna z robotami Poznań 1991 s.80-82
5234.Anon : Library of the Calvinist College at Sárospatak
W: The "Sacco di Budapest" and depredation of Hungary 1938-1949 : works of art missing from Hungary as a result of the Second World War : looted, Budapest 1998 s.404-405
5235.Anon : Bibliografia osobowa
W: Metodyka bibliograficzna: poradnik dla autorów bibliografii specjalnych Warszawa 1963 s.313-334
5236.Anon : The CIS Center Network
W: Social Protection Matters Genewa 2003 s.9
5237.Anon : Bibliografia
W: Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA. Cz. 1: Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy Warszawa 2003 s.88-90
5238.Anon : Analiza tekstu. Charakterystyka słowna i wyszukiwawcza dokumentu
W: Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA.Cz. 1 : Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy Warszawa 2003 s.13-23
5239.Anon : Jakość stron WWW: znaczenie informacji "O serwisie"
W: Profesjonalna informacja w Internecie Kraków 2005 s.75-79
5240.Anon : Zmiany w strukturze społecznej i modelu życia jednostki. Od społeczności opartych na łowiectwie i zbieractwie do społeczeństwa informacyjnego
W: Społeczeństwo informacyjne i jego technologie Warszawa 2004 s.225-234
5241.Anon : Kalendarium Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 1907-1997
W: Biblioteka na Koszykowej 1907-1997 : zbiór prac poświęconych Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Warszawa 1999 s.17-58
5242.Anon :
W: Słownik pracowników książki polskiej Warszawa 1972 s.126-127
5243.Anon : Przybylski Jacek Idzi
W: Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. 6, Oświecenie Warszawa 1970 s.94-101
5244.Anon : Społeczeństwo informacyjne i praca
W: Społeczeństwo informacyjne i jego technologie Warszawa 2004 s.13-25
5245.Anon : Ulrych Juliusz
W: Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938 s.765
5246.Anon : Jahresbericht der Koniglichen Universitatsbibliothek zu Breslu
W: Chronik der Königlichen Universität zu Breslau für das Rechnungsjahr Breslau 1906
5247.Anon : Uchwała Czwartej Ogólnopolskiej Narady Bibliografów
W: Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 7-9 czerwca 1995 : referaty i dyskusja Warszawa 1995 s.343
5248.Anon : Wytyczne do pracy działów instrukcyjno-metodycznych.
W: Przepisy prawne dla bibliotek powszechnych Warszawa 1965 s.188
5249.Anon :
W: Mniejszości narodowe w Polsce: praktyka po 1989 r. Warszawa 1998
5250.Anon : Bibliografia dzieł prawniczych Bartłomieja Groickiego - wiek XVI
W: Studia nad książka poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego Wrocław 1951 s.123-197
5251.Anon : Wytyczne dla Bibliotek Akademickich : zalecenia dotyczące działań bibliotek i zarządzania ich zasobami
W: Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów Warszawa 1998 s.41-83
5252.Anon : Wprowadzenie
W: Prace wybrane. Anna Paluszkiewicz Warszawa 2008 s.7-11
5253.Anon : Legal aspects of standardization in the United Kingdom
W: Legal aspects of standardization in the Member States of the EC and EFTA.Vol.2: Country reports Luxemburg 2000 s.909-970
5254.Anon : The politics of information and communication policy: the information superhighways
W: Information and communication technologies : visions and realities Oxford 1996 s.387-406
5255.Anon : Declaration by the Kingdom of Norway on the Norwegian language
W: Documents concerning the accession of the Republic of Austria, the Kingdom of Sweden, the Republic of Finland and the Kingdom of Norway to the European Union Luxemburg 1996 s.395
5256.Anon : Programy i opinie kierowników Studiów Podyplomowych w 10 uczelniach polskich
W: Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie Kraków 1999 s.100-150
5257.Anon :
W: Urząd Statystyczny w Białymstoku
5258.Anon : Zapisy dzienne z okresu powstania w diariuszu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, prowadzone przez pracowników biblioteki: p.o. dyrektora Leona Bykowskiego i kustosza Janinę Peszyńską
W: Walka o dobra kultury : Warszawa 1939-1945 : księga zbiorowa. T. 1 Warszawa 1970 s.423-445
5259.Artowicz E.: O problemach językowych w systemach reprezentacji wiedzy
W: Od kodu do kodu. Prace ofiarowane Profesorowi Olgierdowi Adrianowi Wojtasiewiczowi na 70-lecie urodzin Warszawa 1987 s.193-200
5260.Baczko B.: Wyobraźnia społeczna, wyobrażenia społeczne
W: Wyobrażenia społeczne Warszawa 1994 s.17-70
5261.Bała P., Grochowski P., Lesyng B.: Wirtualne biblioteki: fikcja czy rzeczywistość następnego stulecia?
W: INFOBAZY'99 - bazy danych dla nauki : materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk 30 sierpnia - 1 września 1999 r. Gdańsk 1999 s.25-38
5262.Bałabanow A.: Biblioteka i direktori
W: Istorija na bibliotekie w Byłgarija ot srednowekowieto do sredata na 40-te godni na XX wek: sbornik statii Sofia 2003 s.223-226
5263.Bartholdy J.: Skandenborg library
W: Nordic public libraries Kobenhavn 2002 s.22-25
5264.Bednarska-Ruszajowa K.: Aneks A. Światowe badania nad opisami bibliotek w utworach literackich. Bibliografia
W: Biblioteki i książki w literaturze Kraków 1998 s.17-25
5265.Bednarska-Ruszajowa K.: Światowe badania nad opisami bibliotek w utworach literackich
W: Biblioteki i książki w literaturze Kraków 1998 s.15
5266.Bednarska-Ruszajowa K.: Metoda bibliograficzna i jej zastosowanie
W: Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Kraków 1990 s.53
5267.Bednarska-Ruszajowa K.: Aneks B. Biblioteki w zagranicznych utworach literackich XIX i XX wieku. Bibliografia
W: Biblioteki i książki w literaturze Kraków 1998 s.25-54
5268.Bełkot A.: Nowe formy ludyczności w procesie przemian kulturowych
W: Czyj umysł? Krytyczne podejście do problemu podmiotowości Poznań 2007 s.73-82
5269.Benson G.: Poetry therapy
W: Reading therapy London 1988 s.194
5270.Bernoulli J.: Podróż po Polsce 1778
W: Zawadzki/W : Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. T. 1 Warszawa 1963 s.327-476
5271.Białoń L.: Mapa strategii rozwoju biblioteki wyższej szkoły
W: Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach Poznań 2004 s.43-49
5272.Bielowski A.: Przedmowa
W: Słownik języka polskiego Lwów 1854 s.5-6
5273.Bieńkowska B.: Środowisko inteligencji warszawskiej na przełomie XIX i XX w.
W: O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie : w przededniu stulecia Biblioteki na Koszykowej Warszawa 2007 s.29-44
5274.Bieńkowski W.: Biografistyka w badaniach nad książką
W: Książka polska w okresie zaborów Kraków 1991
5275.Block M.: Introduction
W: Net effects Medford, NJ 2003 s.1-6
5276.Block M.: Reference as a teachable moment
W: Net effects Medford, NJ 2003 s.76-79
5277.Block M.: Teaching kids indirectly
W: Net effects Medford, NJ 2003 s.84-90
5278.Błoch B.: Moralnościowe i sprawnościowe aspekty przetwarzania informacji stereotypowych
W: Psychologia umysłu Gdańsk 2003 s.238-252
5279.Bobiński G. S., Kocójowa M.: Polish Libraries and Librarianship in a Time of Challenge and Change
W: Libraries: Global Reach - Local Touch Chicago, ILL 1998 s.141-142
5280.Bobrov D. G.: Dimensions of representation
W: Representationand understanding New York, NJ 1975
5281.Bochnak W.: Działalność administracyjno-gospodarcza Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu
W: 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu Wrocław 1997 s.79
5282.Bohlin U.: Vad ska man läsa för att kunna det man ska kunna? Om skönlitteratur i sociala omsorgsutbildningen
W: Fler än du ser : funktionshinder och handikapp i barn- och ungdomslitteraturen Lund 2001 s.66
5283.Bojar B., Rudnik-Karwatowa Z.: Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej
W: Językoznawstwo: prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998 Warszawa 1998 s.41-47
5284.Borkowska-Kalwas T.: Sposoby spędzania wolnego czasu
W: Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa Warszawa 2002 s.52-61
5285.Borodziej W.: Ucieczka, wypędzenie, wysiedlenie przymusowe
W: Polacy i Niemcy : historia, kultura, polityka Poznań 2003 s.98-106
5286.Borow T.: Narodnata biblioteka i byłgarskata literatura
W: Istorija na bibliotekie w Byłgarija ot srednowekowieto do sredata na 40-te godni na XX wek: sbornik statii Sofia 2003 s.227-237
5287.Borowy W.: Żeromski i świat książek
W: Dziś i wczoraj Warszawa 1934 s.60-125
5288.Bowden R.: Image, status and reputation: some observations
W: The status, reputation and image of the library and information profession München 1994 s.28-35
5289.Bowman C.A., Fike J.: Adam and Eve pinch-me. Issues of adolescents in foster care
W: Using literature to help troubled teenagers cope with family issues Westport, London 1999 s.143-163
5290.Buchwald-Pelcowa P.: Mecenat nad piśmiennictwem i książką w dawnej Polsce
W: Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce : studia Warszawa 1999 s.33-90
5291.Buchwald-Pelcowa P.: Słownik bio-bibliograficzny Henninga Wittego opublikowany w Gdańsku w 1688r.
W: Terrae Leopoliensis filius terrae Gedanensis civis. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. dr hab. Zbigniewowi Nowakowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin Gdańsk 2007 s.148-158
5292.Bykowski L.: L.J. Živný w polskim bibliotekarstwie i bibliografii
W: Sbornik venovaný oslave L.J. Živného Praha 1935 s.18-22
5293.Bykowśkyj L.: Lew Bykowśkyj: żyttia i dijalnist` (1895-1992). (Biohraficznyj narys)
W: U służbach ukrajinśkij knyżci Lwiw/UKR//New York, NY/USA 1997 s.14
5294.Casetti F., Odin R.: Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki
W: Po kinie.?Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych Kraków 1994 s.117-136
5295.Chadżichristow C.: Marin Drinow i byłgarskata Nacionałna biblioteka
W: Istorija na bibliotekie w Byłgarija ot srednowekowieto do sredata na 40-te godni na XX wek: sbornik statii Sofia 2003 s.218-222
5296.Chmielewska-Gorczyca E.: Przekładalność języków informacyjno-wyszukiwawczych jako element kompatybilności systemów informacyjnych
W: Od kodu do kodu : prace ofiarowane profesorowi Olgierdowi Adrianowi Wojtasiewiczowi na 70-lecie Jego urodzin Warszawa 1987 s.201-210
5297.Chmielewska-Gorczyca E.: Cechy środków zapisu i przekazu informacji
W: Bibliologia dyscypliną integrującą Warszawa 1993 s.353 - 366
5298.Chmielowski P: Utylitaryzm w literaturze
W: Pozytywizm warszawski : zarys dziejów oraz wybór publicystyki i krytyki Warszawa 1948 s.172-178
5299.Choińska K., Lewicka U., Sołomianko H.: Przedmowa
W: Bibliografia regionu białostockiego Białystok 1964 s.9
5300.Choruży W.: Wydawnictwa nielegalne w BSRR
W: Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990 Białystok 1994 s.69-75
5301.Chymkowski R.: Literatura na morzu i w sieci, czyli kim chce być czytelnik e-książek
W: Liternet. Literatura i internet Kraków 2002 s.81-93
5302.Cierzniak J., Czaprowska I., Pobrotyn P., Drobni J.: Outsourcing jako możliwe narzędzie wspomagające restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej
W: Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. T. 1. Nowoczesne narzędzia zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej: budżetowanie - controlling - outsourcing Wrocław 2006
5303.Cieślińska-Lobkowicz N: On the occasion of a preface - "as you like it"
W: The "Sacco di Budapest" and depredation of Hungary 1938-1949 : works of art missing from Hungary as a result of the Second World War : looted, [.] Budapest 1998 s.18
5304.Cisek S., Pindlowa W.: Grey Literature as an Information Source for Small and Medium-sized Business
W: 8th International Scientific and Technical Information in Central and Eastern Europe. Proceedings of the Seminar Warszawa 1999 s.47-53
5305.Coll J.: Business information from a national library. The Scottisch Experience
W: Business Information. Proceedings of the International Seminar 1997 Berlin 1997 s.66-77
5306.Coomaraswamy S. D.: Therapeutic aspects of a library service to hospital patients
W: Bibliotherapy Sourcebook London 1978 s.333-337
5307.Corsten S.: Der frühe Buchdruck und die Stadt
W: Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit Göttingen 1983 s.9-32
5308.Couperie P.: Antecendents and definition of the Comics Strip
W: Comics: Anatomie eines Massenmediums Zurich 1972
5309.Cywińska-Milonas M.: Blogi (ujęcie psychologiczne)
W: Liternet. Literatura i internet Kraków 2002 s.95-109
5310.Czachowska J.: Zmagania z cenzurą słowników i bibliografii literackich w PRL
W: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne Warszawa 1992 s.214-236
5311.Czarnowska M.: Tendencje w polskiej produkcji wydawniczej
W: Ruch wydawniczy w Liczbach R. 40 1994 s.13-19
5312.Czarnowska M.: Czasopiśmiennictwo w wybranych okresach (1933-1937 i 1956-1960)
W: Ilościowy rozwój polskiego uchu wydawniczego 1501-1965 Warszawa 1967 s.127-160
5313.Czerniachowicz B.: Wiedza jako czynnik ograniczający obszary niepewności w przedsiębiorstwie
W: Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości Szczecin 2003 s.52-60
5314.Czerniawska O.: Edukacja osób "Trzeciego Wieku"
W: Wprowadzenie do andragogiki Warszawa//Radom 1996 s.213-236
5315.Daniłowicz C.: Dostęp do baz danych - stan obecny i propozycje rozwiązań
W: INFOBAZY'99 - bazy danych dla nauki : materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk 30 sierpnia - 1 września 1999 r. Gdańsk 1999
5316.Dann O.: Die Lesegesellschaften und die Herausbildung einer modernę bürgerlichen Gesellschft in Europa
W: Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation : e. europ. Vergleich München 1981
5317.Delorez A.: The copying of printed books for humanistic bibliophiles in the fifteenth century
W: From script to book Odensee 1986 s.140-160
5318.Dembowska M.: Memoriał
W: Rozmaitości bibliograficzno-bibliologiczne pół serio, pół żartem opowiedziane przez Marię Dembowską Warszawa 2000 s.110-118
5319.Dembowska M.: Ze wspomnień o Bibliotece Narodowej i ludziach z nią związanych
W: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej Warszawa 1995 s.160-193
5320.Dembowska M.: Aktualne problemy zawodu bibliotekarskiego
W: Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa: wybór prac Warszawa 1999 s.59-69
5321.Derfert-Wolf L.: Analiza porównawcza finansowania i budżetów [polskich bibliotek naukowych]. Wskaźniki finansowe. Propozycja standaryzacji badań porównawczych
W: Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji (Kraków, 19-21 września 2001) Kraków 2001 s.87-109
5322.Desurvire H. W., Kondziela J. M., Atwood M. E.: What is gained and lost when using evaluation methods other than empirical testing
W: People and Computers VII Cambridge, Mass. 1992 s.89-102
5323.Dickinson T. E.: Looking at the male librarian stereotype
W: The image and role of the librarian Binghamton,NY 2002 s.97-110
5324.Dillon D.: Strategic marketing of electronic resources
W: Strategic marketing in library and information science New York,NY 2002 s.118-133
5325.Dipczikowa A.: 125 godini Narodna biblioteka: razmisli za nastojaszteto i bydeszteto na institucijata
W: Bibliotekata: sweten na 125-godiczninata na Narodnata biblioteka "św. Kirił i Metodij" Sofia 2005 s.66-70
5326.Dobrowolski T., Nicholas D.: The information player: a new concept for the information user
W: Handbook of special librarianship and information work London 2000
5327.Dobrowolski Z.: Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella
W: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Miscenellanea Informatologica Varsoviensia Warszawa 2005 s.87-105
5328.Dobrzański K.: Uwarunkowania i zasadność public relations w działaniu organizacji niedochodowych
W: Public relations Rzeszów 2003 s.312
5329.Doliński D., Błoch B.: Dwufazowy model powstawania stereotypów
W: Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne Warszawa 2004 s.203-219
5330.Domino P., Korobczak P.: Baza danych oddziału Gromadzenia Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
W: Komputeryzacja Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Wrocław 2006 s.95-114
5331.Donczewa A.: Uczastie na Narodnata biblioteka w meżdunarodni profesjonałni inicjatiwi. Meżdunarodna dejnost, proekti i programi
W: Bibliotekata: minało i nastojaszte Sofia 2005 s.61-64
5332.Doni A. F.: Ragionamento della stampa
W: I Marmi Laterza 1928 s.175
5333.Doroszewski W.: Kryterium narodowe
W: Kryteria poprawności językowej Warszawa 1950 s.23-43
5334.Drabowicz T.: Nierówności cyfrowe a starość. Przypadek Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej
W: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich 2005 s.325-331
5335.Drelichowski L.: Koncepcje metod edukacji i zastosowań technik informacyjnych w społeczeństwie wiedzy
W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych Wrocław 2004 s.305-331
5336.Drogosz M.: O sposobach ograniczania wpływu stereotypów na myślenie
W: Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne Warszawa 2004 s.265-281
5337.Eco U.: Jak urządzić bibliotekę publiczną
W: Zapiski na pudełku od zapałek Poznań 1993 s.22
5338.Erasmus Desiderius Rotterodamus : Paracelsis ad lectorem pium
W: Trzy rozprawy Warszawa 1990 s.130
5339.Estabrooke L. S., Lanker E.: Managing internet access: results of a national survey
W: Net effects Medford, NY 2003 s.256-262
5340.Falkowska H.: Pracownicy bibliotek szkolnych
W: Biblioteki szkolne w Polsce Ludowej. Cz. 2 Warszawa 1969 s.53
5341.Fedorowicz M.: Studenci z niepełnosprawnościami jako pełnoprawni użytkownicy bibliotek szkół wyższych - doświadczenia zagraniczne i krajowe
W: Biblioterapia - z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki Toruń 2005 s.71-84
5342.Fike J., Bowman C.: Adam and Eve pinch-me. Issues of adolescents in foster care
W: Using Literature to Help Troubled Teenagers Cope with Family Issues 1999 s.150-151
5343.Foryś W., Pelczar A., Mietelski J.: Jan Śniadecki (1756-1830), matematyk, astronom, reformator nauki
W: Uniwersytet Jagielloński : Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki Kraków 2000 s.271-300
5344.Frankowicz M., Maciejowska J.: Wykorzystanie Internetu w edukacji, badaniach naukowych naukowych zarządzaniu informacją. Doświadczenia europejskie i polskie na przykładzie Wydziału Chemii UJ
W: Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie Kraków 2003 s.40-45
5345.Gawroński A.: Dyskusja
W: Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 7-9 czerwca 1995 : referaty i dyskusja Warszawa 1996 s.326
5346.Gębołyś Z.: Biblioteki polskie na Litwie
W: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia Wrocław 2008 s.37-66
5347.Gębołyś Z.: Medioteka Instytutu Polskiego w Wilnie
W: Biblioteki polskie za granicą: przeszłość i współczesność Katowice 2007 s.157-170
5348.Gębołyś Z., Varżagolis E.: Biblioteka miejscem komunikacji, integracji i budowania tolerancji międzyetnicznej (na przykładzie bibliotek polskich w Wilnie)
W: Migrace-Tolerance-Integrace Opava 2005 s.252-266
5349.Giaretta P., Guarino N.: Ontologies and Knowledge Bases: Towards a Terminological Clarification
W: Towards Very Large Knowledge Bases: Knowledge Building and Knowledge Sharing Amsterdam 1995 s.25-32
5350.Gierowski J.: Rozwój kultury
W: Historia Śląska. T. 1 : Do roku 1763. Cz. 3 : Od końca XVI w. do r. 1763 Wrocław//Warszawa//Kraków 1963 s.578
5351.Głogowska H.: Białoruskie wydawnictwa religijne w II Rzeczypospolitej a białoruski ruch narodowy
W: Naród a religia Gdańsk 1994 s.137-151
5352.Głombiowski K.: Ekspresja książkowa
W: Książka w procesie komunikacji społecznej Wrocław 1980 s.48-49
5353.Głowacka E.: Ocena jakości w zarządzaniu jakością bibliotek
W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak Katowice 2007 s.217-230
5354.Głowacka E.: Nowe role specjalistów z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
W: Biblioteki wobec nowych zadań Toruń 2004 s.11-23
5355.Głowacka E.: Przegląd wskaźników efektywności bibliotek wg normy ISO 11620
W: Biblioteki wobec nowych zadań Toruń 2004 s.157-167
5356.Głowacka E., Woźniak J.: System języka haseł przedmiotowych KABA
W: Kartoteka wzorcowa języka KABA.Cz. 1 : Części własne Warszawa 1994 s.19-48
5357.Głowacka T.: Redakcja rekordów haseł wzorcowych języka KABA
W: Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa : praca zbiorowa Warszawa 2000 s.52-80
5358.Głowacka T.: Kartoteka wzorcowa języka KABA
W: Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa : praca zbiorowa Warszawa 2000 s.22-37
5359.Głowacka T.: Kompatybilność języka KABA z językami LCSH i RAMEAU
W: Język haseł przedmiotowych KABA. Zasady tworzenia słownictwa Warszawa 2000 s.10-15
5360.Głowiński J.: O konkretyzacji
W: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej Kraków 1997 s.96
5361.Głowiński M.: Lektura dzieła a wiedza historyczna
W: Dzieło literackie jako źródło historyczne Warszawa 1978 s.108
5362.Goban-Klas T.: Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy
W: W drodze do społeczeństwa informacyjnego Warszawa 1999 s.29-54
5363.Goban-Klas T.: Komunikowanie i media społeczne
W: Zarządzanie i komunikowanie Kraków 1999 s.89-93
5364.Goliński M.: Gospodarka i informacja
W: W drodze do społeczeństwa informacyjnego: zbiór prac Warszawa 1999 s.142-148
5365.Gollop CJ.: Women and consumer health information : issues for the 21st century
W: Women`s issues at IFLA : equeality, gender and information on agenda Munchen 2003 s.93-100
5366.Gomółka K.: Próby białorutenizacji Cerkwi prawosławnej i Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej
W: Naród a religia Gdańsk 1994 s.127-136
5367.Gondek E.: Wydawnictwo "Śląsk" - historia i dorobek (1954-1991)
W: Książka na Śląsku w latach 1945-1956: zarys problematyki Katowice 1997 s.105-117
5368.Gondek E.: Historia, teoria i metodyka bibliografii w Polsce
W: Bibliografia: metodyka i organizacja Warszawa 2000 s.18-31
5369.Good S.: Library prophets and library pornographers: some problems that arise when we talk about libraries and web
W: Last one out turn off the lights: is this the future of American and Canadian libraries? Lanham,MD 2005 s.19-30
5370.Gorman M.: Wiring teens to the library
W: Net effects Medford, NY 2003 s.160-168
5371.Gosiewski J.: Wybrane zagadnienia prawa bibliotecznego krajów Unii Europejskiej
W: Biblioteki publiczne przed wejściem do Unii Europejskiej Warszawa 1999 s.34
5372.Gottschalk L.A.: Bibliotherapy as an adjuvant in psychotherapy
W: Bibliotherapy sourcebook London 1978 s.48-58
5373.Grabowska A.: Percepcja wzrokowa i jej analogie do innych form percepcji
W: Mózg a zachowanie Warszawa 1997 s.147-183
5374.Grabowska D.: Międzynarodowe wytyczne dla bibliotekarstwa szkolnego
W: Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym Warszawa 2002 s.76-101
5375.Grob P.: Bibliotherapie in der ärztlichen Praxis
W: Literatur und Medizin Zurych 2005 s.139-147
5376.Grönroos C.: International Marketing - Theory and Practice
W: ervices Marketing in a Changing Environment Chicago, ILL 1985
5377.Grossman L. K.: Republika elektroniczna
W: Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z zakresu socjologii polityki Warszawa 1998 s.285-294
5378.Hansen M.A., Modro W.M.: Reference services
W: New librarian, new job Lanham, Md 2006 s.41-52
5379.Harbo O.: Rola kształcenia dla przyszłości bibliotekarstwa europejskiego
W: Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej Kraków 1998 s.66-71
5380.Harrower M.: The therapy of poetry
W: Bibliotherapy Sourcebook London 1978 s.169
5381.Hawthorne D.: History of electronic resources
W: Electronic resource management in libraries: research and practice New York, NJ 2008 s.1-15
5382.Heinz M., Reinmann-Rothmeier G.: Auf dem Weg zur Entwicklung einer neuen Lernkultur
W: Lernort Multimedia Heidelberg 1997 s.55-61
5383.Herzog R.: Bibliotheksneubau für die Thüringer Univeritäts- und Landesbibliothek Jena am historischen Standort
W: 4. Thüringer Bibliothekstag in Rudolstadt am 17. Oktober 1998 Erfurt 1999 s.33-39
5384.Hleb-Koszańska H.: Integralny bibliotekarz - Adam Łysakowski
W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego Wrocław 1974 s.216-234
5385.Hofman I.: Perspektywy rozwoju czytelnictwa prasy on-line
W: Media Studies. Refleksja nad stanem obecnym Lublin 2008 s.235-248
5386.Hoivik T.: Wide enough for libraries? The library function in a web-based word
W: Profesjonalna informacja w internecie Kraków 2005 s.28-37
5387.Holzer J.: Świat zdeformowany
W: Dzieło literackie jako źródło historyczne Warszawa 1978 s.336
5388.Homola I.: Prasa galicyjska w latach 1831-1864
W: Historia prasy polskiej. T.1 : prasa polska w latach 1661-1864 Warszawa 1976 s.199-246
5389.Howard H.: Innowacja w organizacji uniwersytetu : model informacyjny
W: Problemy organizacji bibliotek szkół wyższych Warszawa 1982 s.53-66
5390.Howie M.: Reading therapy and the social worker
W: Reading therapy London 1988 s.18-20
5391.Ihnatowicz E.: Pozytywistyczne przekłady dziewiętnastowiecznej literatury europejskiej.
W: Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność. Warszawa 1997 s.196-204
5392.Ippoldt L.: Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii
W: Kurs z zakresu terapii przez sztukę Wrocław 1998
5393.Jabłoński Z.: Teatr krakowski w latach 1865-1893
W: Dzieje teatru polskiego. T. 3 : teatr polski od 1863 do schyłku XIX w. Cz. 2 : w Galicji Warszawa 1982 s.421-504
5394.Jagiełło M.: Mniejszości narodowe w Polsce
W: Internationale Zusammenarbeit im neuen Jahrtausend. [Berlin Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz.] Berlin 2001 s.5
5395.Jagodzińska J.: Recenzje w Internecie (na przykładzie księgarni Merlin.pl)
W: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka Warszawa 2009 s.113-125
5396.Jakobson R.: Poetyka w świetle językoznawstwa
W: W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism T. 2 Warszawa 1989 s.77-124
5397.Jakubczyc J., Mercier-Laurent E., Owoc M. L.: What is Knowledge Management?
W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych Wrocław 1999
5398.Jakubowski S., Szczepankowski B.: Rola technik informatycznych w procesie integracji osób niepełnosprawnych
W: Komputer w kształceniu specjalnym : wybrane zagadnienia Warszawa 1998 s.67-76
5399.Jaroszewicz Z.: Książki i czasopisma białoruskie w Polsce po II wojnie światowej (1945-1989)
W: Książka i czytelnik w grupach etnicznych Warszawa 1991 s.119-125
5400.Jarowiecki J.: Szanse i zagrożenia prasy dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji w latach 1989-1995
W: Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji Katowice 1996 s.141-155
5401.Jarowiecki J.: Uwagi o powieści historycznej Władysława Stanisława Reymonta
W: Reymont Warszawa 1975 s.257-274
5402.Jarowiecki J.: Uwagi o powieści historycznej Władysława Stanisława Reymonta
W: Władysław Stanisław Reymont Warszawa 1984 s.279-291
5403.Jaskowska B.: Nie wiesz? Zapytaj awatara. Wirtualny doradca w bibliotece
W: Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników Kraków 2008 s.104-110
5404.Jaśkowiak G.: Nazwy geograficzne w kartotece wzorcowej języka KABA
W: Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa : praca zbiorowa Warszawa 2000 s.93-115
5405.Jaworska K.: Francusko-włoskie dziewiętnastowieczne ścieżki polskiej literatury romantycznej
W: Ślady obecności Kraków 2001 s.177-186
5406.Jazdon A.: Wskaźniki, normy i standardy w zakresie zarządzania zbiorami
W: Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji (Kraków, 19-21 września 2001) Kraków 2001 s.111-128
5407.Jazdon A.: O kategoryzacji bibliotek, czyli czy warto porównywać biblioteki, a jeśli tak to jak, po co, dla kogo i kto miałby to robić
W: Standaryzacja kosztów w bibliotekach naukowych Lublin 2000 s.61-89
5408.Jazdon A.: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - konieczność czy "zabawa"
W: Informacja o obiektach kultury i Internet 2005 s.78-82
5409.Johannsen C. G.: Quality management principles and methods in library and information science theory and practice
W: Encyclopedia of library and information science. Vol. 56; suppl. 19 New York, NJ 1995 s.318-352
5410.Jopkiewicz A.: Zbiory polskie. - Edwarda Chwalewika
W: Z warsztatu bibliografa Warszawa 1991 s.17-26
5411.Józefowicz E.: Biblioteka modelowa dla młodych klientów - stan projektu w Olsztynie
W: Dziecko i książka Warszawa 2004 s.158-164
5412.Jurkowski M.: Metajęzyk terminologii
W: Teoretyczne podstawy terminologii Wrocław 1991 s.45-60
5413.Kadrnoska F.: Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950
W: Pezzl Johann Wien 1983 s.22-23
5414.Kalota T.: Jak przygotować obiekty do włączenia ich do biblioteki cyfrowej?: doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce Katowice 2009 s.86-90
5415.Kapłon A: Czytelnictwo czasów Oświecenia stanisławowskiego w świetle list prenumeratorów
W: Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia : studia Wrocław 1978 s.49-82
5416.Kašparová J.: V?voj české bibliografie v oboru jazykovida v letech 1945-1980
W: Česká bibliografie: sbornik statí a materialu 23 1987 s.139-180
5417.Kawecka-Gryczowa A.: Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej
W: Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945. T. 1 Warszawa 1970 s.179-242
5418.Kawecka-Gryczowa A.: Słowo wstępne
W: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 4 : Pomorze Wrocław 1962 s.5-16
5419.Kawecka-Gryczowa A., Grycz J.: Historia książki i bibliotek w zarysie
W: Bibliotekarstwo powszechne. T. 4 Warszawa 1959 s.9-157
5420.Kirsop W.: Nouvautés: théâtre et roman
W: Histoire de l'édition française. T. 2 : Le livre triomphant 1660-1830 Paris 1984 s.220
5421.Kisilowska M.: Kształtowanie systemu motywacyjnego w zarządzaniu bibliotekami
W: Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze Warszawa 2005 s.117-148
5422.Klenczon W.: JHP BN w NUKAT
W: Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne, stosowanie w katalogach bibliotek. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w bazach bibliograficznych i katalogowych Warszawa 2006
5423.Kłoskowska A.: Świat kultury w ujęciu Karla Poppera
W: Poznanie, umysł, kultura Lublin 1982 s.372-392
5424.Kłoskowska A.: Rola książki w procesie kulturalnego uczestnictwa
W: Społeczne ramy kultury: monografia socjologiczna Warszawa 1972 s.150-190
5425.Kłoskowska A.: Autor - publiczność - cenzura: wokół warszawskiego wydania Pism Adama Mickiewicza z 1858 roku
W: Z historii i socjologii kultury Warszawa 1969 s.140-192
5426.Knoche M: Universitätsbibliotheken
W: Die Erforschung der Buch- und Bibliotheksgeschichte in Deutschland Wiesbaden 1987 s.436-437
5427.Kocójowa M.: Wystawiennictwo krakowskiej książki a przemiany mentalności Polaków w okresie autonomii galicyjskiej
W: Kultura książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej Wrocław 1991 s.63-90
5428.Kocójowa M.: Badania nad edukacją permanentną bibliotekarzy : doświadczenia międzynarodowe a Polska
W: Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie Kraków 1999 s.81-90
5429.Kocójowa M.: Nowe oferty dla badań dziejów polskiej książki w okresie zaborów
W: Książka polska w okresie zaborów : wybrane problemy metodologii i dydaktyki metodologii, bibliotekoznawstwa i informatologii Kraków 1991 s.13-39
5430.Kocójowa M.: Zagrożenie wykluczeniem organizacji ze społeczeństwa informacyjnego przez brak lub niedostatki informacji w środowisku elektronicznym
W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej Kraków 2004 s.136-139
5431.Kocójowa M.: Internet jako źródło do badań bibliotekoznawczych
W: Elektroniczne publikacje w bibliotekach Kraków 2002 s.96-107
5432.Koenig M. H.: Les revues
W: Histoire des bibliotheques françaises. T.4 : Les bibliotheques au XXe siecle : 1914-1990 Paris 1992 s.424-427
5433.Kolberg J.E.: Rational reference: a challenge to the reference fortress
W: An introduction to reference service in academic libraries Binghamton, NY 2006 s.39-47
5434.Kolbuszewska A: Przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy
W: Musica sacra. Motywy muzyczne w sztuce śląskiej XIII-XVIII w. Wrocław 1997 s.72-78
5435.Kołodziejczyk M.: Wpływ podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami na kształtowanie struktur organizacyjnych
W: Sopot 2009
5436.Kołodziejska J.: Uwikłani w politykę
W: Za drzwiami bibliotek Warszawa 1996 s.97
5437.Komasara I.: Refleksje obywatela
W: Kształcenie akademickie w zakresie księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Warszawa 1989
5438.Komenski J. A.: Droga światłości
W: Pisma wybrane Wrocław 1964 s.581
5439.Komorowska G., Tonakiewicz A.: Formy szkolenia użytkowników informacji elektronicznej w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej i Ośrodku Informacji Naukowej
W: Użytkownicy informacji elektronicznej Kraków 2000 s.79-84
5440.Komza M.: Ewolucja informacyjnych walorów ilustracji naukowych
W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej Kraków 2004 s.354-360
5441.Konarska B.: Próba konfrontacji dotychczas stosowanych systemów klasyfikacyjnych w wydawnictwach dokumentacyjnych i bibliografiach historycznych a problem wprowadzenia jednego z systemów międzynarodowych
W: Stan i potrzeby informacji naukowej w naukach społecznych Warszawa 1971 s.99-110
5442.Kondek S.: Kontrola, nadzór, sterowanie: budowa państwowego systemu wydawniczego w Polsce w latach 1945-1951
W: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne Warszawa 1992 s.201-213
5443.Kondek S.: Wycofanie literatury popularnej z obiegu instytucjonalnego w latach 1949-1995
W: Retoryka i badania literackie : rekonesans Warszawa 1998 s.183-243
5444.Konieczna D.: Funkcje dydaktyczne biblioteki akademickiej w zakresie propagowania i wykorzystywania nowych źródeł informacji
W: Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej Kielce 1996 s.115-126
5445.Konopiński L: Dzieje śmiechu w prasie wielkopolskiej. Cz. I
W: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. T. 3 Poznań 1997 s.152-171
5446.Kopf B., Blomér-Österberg R.: Biblioteket som kulturbärare i sjukvarden
W: Kulturen i varden - varden som kultur Stockholm 1993
5447.Koppitz H. J.: Das Buch- und Bibliothekwesen
W: Geschichte Schlesiens. Bd.3 Stuttgart 1999 s.477-485
5448.Kosek J.: "Nauczyciel akademicki" oraz miejsce i rola biblioteki szkoły wyższej w świetle aktów prawnych
W: Z zagadnień bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w szkole wyższej Kraków 1990 s.43-51
5449.Kosieradzka E., Jakimiak K.: Księgozbiór Adama Mickiewicza
W: Adam Mickiewicz 1798-1855 : wystawa jubileuszowa zorganizowana w dwusetną rocznicę urodzin poety Warszawa 1998 s.143-156
5450.Kostecki J.: Dziewiętnastowieczne piśmiennictwo polskie w ocenie środowisk opiniotwórczych końca ubiegłego stulecia
W: Białystok 1994 s.191-193
5451.Kostecki J.: Publikacje importowane na rynku księgarskim zaboru rosyjskiego w latach 1865-1904. Z problemów geografii kontaktów
W: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy Lublin 2002 s.51-59
5452.Kostecki J.: Warianty wydawnicze jako reakcja na ingerencje cenzury rosyjskiej w II poł. XIX w.
W: Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni Warszawa 1998 s.161-170
5453.Kostecki J., Byczkowska Z.: Edukacja literacka czytelników galicyjskich pism dla ludu w II połowie XIX w.
W: Instytucje - publiczność - sytuacje lektury: studia z historii czytelnictwa. T. 3 Warszawa 1991 s.74-97
5454.Kostecki J., Rowicka M.: Dozwoleno s iskluczenijem. Ingerencje rosyjskiej cenzury zagranicznej w latach 1869-1900
W: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T.1 Warszawa 1992 s.269-291
5455.Koszmider M.: Budowanie systemu doskonalenia jakości pracy w szkole
W: Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej Płock 2000 s.200-208
5456.Kot D.: Korzystanie z utworów przez instytucje użyteczności publicznej w świetle technik cyfrowego przetwarzania danych
W: Informacja elektroniczna a prawo autorskie Warszawa 2000 s.9-26
5457.Kot H.: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki Zakładowe Uniwersytetu Śląskiego
W: Z problemów organizacji pracy bibliotecznej Katowice 1979 s.133-141
5458.Kotuła S.: WEB 2.0 - współczesny paradygmat Internetu
W: Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna sieci Elbląg 2007 s.181-188
5459.Kowalczuk M., Merunowicz T.: Powszechna Wystawa Krajowa r. 1894 we Lwowie
W: Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej Lwów 1894 s.155-156
5460.Kowalczyk A.: Wiedza, a wartość dla klienta
W: Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości Szczecin 2003 s.168-173
5461.Kowalczyk J: Starożytnicy warszawscy połowy XIX w. ich rola w popularyzacji zabytków ojczystych
W: Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. Warszawa 1981 s.184-191
5462.Kowalczyk J: Medaliony na pałacu Suchorabskich - Radziwiłłów w Lublinie i ich pierwowzory graficzne
W: Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 4 Lublin 2000 s.7-57
5463.Kowalczyk J.: Hippeum i et Bellerophon : marque d'imprimerie de l'Academie de Zamość
W: Ars auro prior : studia Ioanni Bialostocki sexagenario dictata Warszawa 1981 s.355-359
5464.Kowalewski L: Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych
W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Warszawa 1991 s.55-102
5465.Kowalska D. M.: Anatomiczne podstawy pamięci
W: Mózg a zachowanie Warszawa 1997 s.298-318
5466.Kowalska M.: Archiwizacja i digitalizacja zasobów bibliotecznych, (propozycja programu nauczania przedmiotu na studiach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa)
W: Biblioteki wobec nowych zadań Toruń 2004 s.47-62
5467.Kowalski T.: Wprowadzenie do ekonomiki mediów
W: Media, komunikacja, biznes elektroniczny Warszawa 2001 s.80-106
5468.Kowalski T.: Przyszłość mediów - media przyszłości
W: Media, komunikacja, biznes elektroniczny Warszawa 2001 s.240-257
5469.Koziara A.: Rozpowszechnianie i udostępnianie baz danych
W: Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja Warszawa 2006 s.259-276
5470.Kozik A.: Z historii piackaha samwydatu (1971-1996 hh)
W: Niedziarżaunaja wydawieckaja dziejnasć u Biełarusi Mińsk 1997 s.25-26
5471.Kraśko N.: Geografia zawodowego ruchu wydawniczego
W: Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej Warszawa 2001 s.43-45
5472.Krzysztofek K.: Kontekst kulturowy społeczeństwa informacyjnego
W: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego: raport o rozwoju społecznym Warszawa 2002 s.119-123
5473.Krzysztofek K.: Dostęp do kultury
W: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego: raport o rozwoju społecznym Warszawa 2002 s.207-122
5474.Krzysztofek K.: Polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym: wizje "cyberdemokracji"
W: W drodze do społeczeństwa informacyjnego Warszawa 1999 s.79-100
5475.Krzysztofek K.: Społeczeństwo w dobie Internetu : refleksyjne czy algorytmiczne?
W: Re: internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje Warszawa 2006 s.19-41
5476.Kulikowski J. L.: Podstawy reprezentacji wiedzy w systemach komputerowych
W: Problemy sztucznej inteligencji Warszawa 1995 s.23-52
5477.Kumor B: Józefinizm - regulacja terytorialna organizacji Kościoła obrządku łacińskiego w Galicji 1772-1822
W: Galicja i jej dziedzictwo. T. 1 : historia i polityka Rzeszów 1994 s.33-41
5478.Kurek-Kokocińska S.: Przestrzeń informacyjna książki, założenia ogólne
W: Przestrzeń informacyjna książki Łódź 2009 s.27-30
5479.Kurkowska E. J.: Kształcenie ustawiczne - konsekwencje dla bibliotek
W: Biblioteki wobec nowych wyzwań Toruń 2004 s.25-46
5480.Lankhorst OS: Dutch Book Auctions in the Seventeenth and Eighteenth Centuries
W: Under the Hammer : Book Auctions since the Seventeenth Century London 2001 s.65-87
5481.Laskowska J.: Ruch wydawniczy w Gdańsku po II wojnie światowej
W: Libri Gedanenses: rocznik Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. T. 15-16 Gdańsk 1997 s.119-143
5482.Lelikowa N. K.: "Moj Bog- ukrainskaja kniga niezawisimo ot naprawlenij i partij..." (K 100-letiju so dnia rożdienija Lwa Bykowskogo)
W: Istoriko-bibliograficzeskije issledowanija, Sbornik naucznych trudow Sankt Pietierburg 1996 s.148-174
5483.Lewandowicz G.: Cienie i blaski czytelniczej obsługi dzieci i młodzieży
W: Biblioteki publiczno-szkolne Olsztyn 1996 s.29-34
5484.Lewandowski R.: Porównanie nośnika papierowego oraz elektronicznego z punktu widzenia biblioteki cyfrowej
W: Problemy i metody nauki w informacji. Szkice i studia Poznań 1998 s.25-34
5485.Lorentz S.: W muzeum i gdzie indziej
W: Walka o dobra kultury, Warszawa 1939-1945. T. 1 Warszawa 1970 s.13-109
5486.Love J. B.: The enhanced and changing role of the specialist librarian: survey of education
W: The image and role of the librarian New York,NY 2002 s.149-165
5487.Lyon D.: The roots of the information society idea
W: Information technology and society : a reader London 1995 s.54-73
5488.Łodyński M.: Do A. Ł: Warszawa 29.4.1937. Korespondencja Adama Łysakowskiego z Marianem Łodyńskim 1925-1939
W: Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców Warszawa 1995 s.133
5489.Łysakowski A.: Przedmowa redaktora wydania polskiego
W: Bibliografia i bibliologia : pojęcie, przedmiot, rozwój: przekład z czeskiego przerobił i uzupełnił Adam Łysakowski Warszawa 1936 s.4-5
5490.Machowska K. M., Goćkowski J.: Społeczeństwo wiedzy a społeczeństwo informatyczne
W: Społeczeństwo informatyczne: szanse czy zagrożenie Lublin 2003 s.141-179
5491.Marshall C., Nelson C., Gardiner M. M.: Design Guidelines
W: Applying Cognitive Psychology to User Interface Design Chichester 1987 s.221-278
5492.Martin O., Martin J. H.: Les monde des éditeurs
W: Histoire de l'édition française. T. 3 : Le temps des éditeurs. Du Romantisme a la Belle Époque Paris 1985 s.210
5493.Matouk K.: Pozyskiwanie i zarządzanie wiedzą w organizacjach wirtualnych
W: Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości Szczecin 2003 s.225-231
5494.Matuszewski S., Tomczak E., Derfert-Wolf L.: Baza Danych o Zawartości Polskich Czasopism Technicznych
W: INFOBAZY'99 - bazy danych dla nauki : materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk 30 sierpnia - 1 września 1999 r. Gdańsk 1999 s.203-208
5495.Matwijowski K.: Reformacja. Szkolnictwo. Kultura
W: Legnica. Zarys monografii miasta Wrocław 1998 s.150
5496.McDermott I. E.: The microwave and the web: who will end up in the dirt?
W: Last one out turn off the lights. Is this the future of American and Canadian libraries? Lanham,MD 2005 s.3-18
5497.Mieczkowski J.: Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych a konflikt etniczny
W: Konflikty etniczne Warszawa 1996 s.123-133
5498.Migoń K.: Bibliologie
W: Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 1 Stuttgart 1987 s.373-374
5499.Migoń K.: Paul Otlet o bibliologii, książce i dokumencie
W: Przestrzenie informacji i komunikacji społecznej Kraków 2004 s.370-376
5500.Migoń K.: Bibliologia wobec medioznawstwa : izolacja, komplementarność czy integracja
W: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość - dzień dzisiejszy -perspektywy Lublin 2002 s.13-18
5501.Migoń K.: Kaliszanin Sabataj Bass (1641-1718) - pierwszy bibliograf żydowski i drukarz
W: Kalisz - miasto otwarte. Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej Kalisz 2003 s.127-133
5502.Migoń K.: Centralne pojęcia księgoznawstwa Leona Bykowskiego w kontekście sytuacji teoretycznej bibliologii światowej
W: Knyha w sociokulturnomu prostori Lwiw 1995 s.39-45
5503.Molęda-Zdziech M.: Lobbing a inne formy komunikowania
W: Media, komunikacja, biznes elektroniczny Warszawa 2001 s.108-124
5504.Molsdorf W.: Holzschnitte und Schrottblätter aus der Königliche- und Universitätsbibliothek Breslau
W: Einblattdrucke des fünfzehnten Jahrhunderts. T. 7 Strassburg 1907
5505.Molsdorf W.: Zwei unbekannte Holzschnitte des Formschneiders Casper in der Breslauer Staats - und Universitätsbibliothek
W: Aufsätze Fritz Milkau Gewidmet Leipzig 1921 s.249-254
5506.Moroz J., Białobłocki T.: Nowoczesne techniki informacji i komunikacji: ich rozwój i zastosowanie
W: Społeczeństwo informacyjne: istota, rozwój, wyzwania Warszawa 2006 s.123-170
5507.Mosley P. A.: Shedding the stereotypes: libraries in the 21st century
W: The image and role of the librarian Binghamton,NY 2002 s.167-176
5508.Motycka A.: Po co filozofom nauki archetyp Junga
W: Pogranicza nauki Warszawa 1993 s.185
5509.Mounter P.: Komunikacja wewnętrzna
W: Public relations w praktyce : praca zbiorowa Kraków 1997 s.41
5510.Mounter P.: Komunikacja wewnętrzna
W: Public relations in practice 1996
5511.Możdżeń S.: Warsztat bibliograficzny historyka oświaty
W: Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania Łódź 1993 s.290-294
5512.Mrozowska W.: Książka i czytelnictwo w życiu starszego człowieka
W: Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów Toruń 2001 s.57-75
5513.Nahotko M.: Jakość usług bibliotecznych jako elementu usług edukacyjnych
W: Międzynarodowa konferencja Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej Bydgoszcz - Gniew, 10-13 września 2000 r. Warszawa 2000
5514.Nahotko M.: Metadane: sposób na uporządkowanie Internetu
W: Kraków 2004
5515.Natanson E: Rozwój polskiego przemysłu papierniczego
W: Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej Poznań 1929 s.461-468
5516.Niemczykowa A.: Wspomnienia szeregowego pracownika o tym wszystkim, czym żył ten Instytut od początku swego istnienia, jeszcze jako Katedra Bibliotekoznawstwa. O wszystkim - ponieważ nie tylko nauką żyje człowiek - nawet na Uniwersytecie
W: Kształcenie akademickie w zakresie księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Warszawa 1989 s.91-92
5517.Niemirowskij E. L.: Bibliołogija
W: Kniga : enciklopiedija Moskwa 1999 s.77
5518.Nowak A.: Jeszcze o początkach bibliografii Polskiej: Starowolski czy Łasicki?
W: Profile nauki o książce Lublin 1988 s.11-127
5519.Nowak B.: Dyskusja
W: Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 7-9 czerwca 1995 : referaty i dyskusja Warszawa 1996 s.313
5520.Nowak J. S.: Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje
W: Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005 s.39-58
5521.Nowak P.: Pojęcia i wskaźniki
W: Studia z metodologii nauk społecznych Warszawa 1965 s.245-281
5522.Nowak-Kurkowska E.: Niektóre problemy przygotowania użytkowników informacji elektronicznej
W: Użytkownicy informacji elektronicznej Kraków 2000 s.107-111
5523.Nowina-Konopka M.: Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego
W: Społeczeństwo informacyjne: istota, rozwój, wyzwania Warszawa 2006 s.13-58
5524.Nowodworski W.: Z problemów zbiorowych bibliografii osobowych
W: Z problemów bibliografii Warszawa 1970 s.65-79
5525.Nowowiejski B.: Łacina Internetu
W: Przyszłość języka Białystok 2001 s.65-89
5526.Obrębski A.: Wokół księgozbioru biskupa płockiego Piotra Dunin-Wolskiego
W: Kolekcje wyznaniowe Warszawa 1992 s.81-116
5527.Odojewski W. F.: 4338
W: Russkaja literaturnaja utopija Moskwa 1986 s.103
5528.Ogonowska A., Grabowska M.: Regulacja prawna informacji naukowej w Unii Europejskiej.
W: Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia prawnej Warszawa 1997 s.7-21
5529.Ohrn A., Komorowski J., Skowron A., Synak P.: The design and implementation of Knowledge Discovery toolkit based on rough sets - the ROSETTA system
W: Rough sets in Knowledge Discover. Vol. 1 Berlin 1998 s.376-399
5530.Olbrich M.: Digitalizacja kolekcji inkunabułów i starodruków prowadzona w ramach niemieckich projektów digitalizacji zbiorów bibliotecznych w latach 1994-1999
W: Dokumenty elektroniczne Poznań 1999 s.35-47
5531.Oleński J.: Rola informacji we współczesnej gospodarce w świetle ekonomiki informacji
W: Informacja Wiedza Gospodarka Warszawa 2001 s.15-32
5532.O'Neil R. M.: TQM: customer-centred models for libraries
W: TQM in libraries : a sourcesbook Englewood Cliffs 1994 s.1-4
5533.Orchard S.: Document Delivery in the 1990s: Current Aspects and Future Trends
W: Electronic documents and information: from preservation to access Essen 1996
5534.Orth J., Petzold G. J.: Poesie und Bibliotherapie : Entwicklung, Konzepte und Theorie- Methodik und Praxis des integrativen Ansatzes
W: Poesie und Therapie : über die Heilkraft der Sprache: Poesietherapie, Bibliotherapie, literarische Werkst?tten Bielefeld 2005 s.20-22
5535.Osiewalska A.: Praktyka badań porównawczych bibliotek akademickich USA i krajów Unii Europejskiej
W: Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji (Kraków, 19-21 września 2001) Kraków 2001 s.52
5536.Owens I.: Marketing in library and information science: a selected review of related literature
W: Strategic marketing in library and information science New York,NY 2002 s.5-31
5537.Ożog K.: O prymacie wolności nad prawdą - wartościowanie w dobie postmodernistycznej
W: Człowiek wobec wyzwań współczesności: upadek wartości czy walka o wartość? Lublin 2007 s.46-57
5538.Palikot J.: Początki kryzysu kultury europejskiej wedle Huserla
W: Kategoria potoczności : źródło filozoficzne i zastosowania teoretyczne Warszawa 1991 s.14-38
5539.Panofsky E.: Styl i tworzywo w filmie
W: Studia z historii sztuki Warszawa 1974 s.362-377
5540.Parcel G. S., Baranowski T., Perry C. L.: Social cognitive theory
W: Health Behaviour and Health Education San Francisco, CA 0 s.153-177
5541.Parnowska M.: Zbiory starych druków i rękopisów
W: Biblioteka na Koszykowej 1907-1997 : zbiór prac poświęconych Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Warszawa 1999 s.97-110
5542.Pasztor M.: Problem Instytutu Francuskiego w Polsce i Biblioteki Polskiej w Paryżu
W: Między Paryżem, Warszawą i Moskwą : stosunki polsko-francuskie w latach 1954-1969 Toruń 2003 s.290-299
5543.Patton M.Q.: Obserwacja-metoda badań terenowych
W: Ewaluacja w edukacji Warszawa 1997 s.163-200
5544.Pelcowa J.: Książka, jej rodzaje i cechy
W: Bibliotekarstwo naukowe z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej Warszawa 1956 s.31-49
5545.Penełow I.: Nacionałnata biblioteka i syzdawaneto na biblioteczna cenzura w Byłgaria (1945-1957)
W: Bibliotekata: minało i nastojaszte Sofia 2005 s.96-103
5546.Perkowski M: Metody heurystyki informatycznej
W: Zadanie, metoda, rozwiązanie Warszawa 1977 s.115-173
5547.Pijoan J.: Sztuka anglo - iryjska. Sztuka wikingów
W: Sztuka świata Warszawa 1993 s.293
5548.Piłatowicz J.: Wytwórnia Obrabiarek i Narzędzi Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pruszkowie do 1939 r.
W: Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku. T. 2, Technika i przemysł Warszawa 1995 s.171-179
5549.Pindlowa W.: Czy dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych jest wystarczającym warunkiem przynależności do społeczeństwa informacyjnego? Sytuacja człowieka w gospodarce opartej na wiedzy
W: Usługi-aplikacje-treści w gospodarce opartej na wiedzy Warszawa 2004 s.13-18
5550.Pindlowa W.: Rola bibliotek w rozwoju demokracji
W: Czy bariera językowa w przekazie informacji naukowej jest równocześnie barierą w demokracji? Kraków 1995 s.95-107
5551.Piotrowicz A.: Powstanie Biblioteki Głównej Akademii Medycznej i jej struktura organizacyjna w latach 1952-2002
W: Półwiecze Biblioteki Głównej 1952-2002 Poznań 2002 s.9-11
5552.Piotrowicz A., Krzyżaniak P.: Zastosowanie kartoteki haseł wzorcowych MeSH do klasyfikacji przedmiotowej w zintegrowanym systemie Horizon
W: XIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych Wrocław 2000
5553.Piotrowicz G.: Środowiskowy System Udostępniania Baz Danych (ŚSUBD) we Wrocławiu
W: INFOBAZY'99 - bazy danych dla nauki : materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk 30 sierpnia - 1 września 1999 r. Gdańsk 1999 s.517-524
5554.Piotrowicz G.: Środowiskowy System Udostępniania Baz Danych (ŚSUBD) wsparciem działalności naukowo-badawczej w uczelniach Wrocławia
W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych : VI Krajowa Konferencja, VI KK KOWBAN'99, Wrocław - Polanica Zdrój, 28-30 października 1999 r. : materiały Wrocław 1999 s.177-183
5555.Piotrowicz G.: Sieciowa obsługa informacyjna badań naukowych w bibliotece uczelni wyższej
W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych : VII Krajowa Konferencja, VII KK KOWBAN 2000, Polanica Zdrój, 26-28 październik 2000 r. : materiały Wrocław 2000 s.295-302
5556.Piotrowicz G.: Sieciowe systemy informacyjne we współczesnej bibliotece uczelnianej - na przykładzie Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne Wrocław 2000 s.301-303
5557.Płoszajski P: Organizacja przyszłości : wirtualny splot kontraktów
W: Przedsiębiorstwo przyszłości Warszawa 2000 s.29-30
5558.Poczobut R.: Fenomen wielowymiarowości umysłu a emergencja. Z ontologii i metodologii badań inter- i transdyscyplinarnych
W: Między unifikacją a dezintegracją: kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie Lublin 2008 s.11-35
5559.Podgóreczny J.: Byli i odeszli
W: Z życia i pracy bydgoskiej książnicy Bydgoszcz 1965 s.133-136
5560.Pokorzyńska E.: Introligatorstwo warszawskie XIX i pierwszej połowy XX wieku
W: Introligatorstwo warszawskie Warszawa 2005 s.31-48
5561.Pokorzyńska E.: Introligatorstwo na warszawskim Starym Mieście na przełomie XVIII i XIX wieku
W: Książka na Starym Mieście na przełomie XVIII i XIX wieku Warszawa 2003 s.39-68
5562.Polak E.: Przyczyny i przejawy dezintegracji społeczeństwa informacyjnego
W: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki Warszawa 1999 s.35-44
5563.Poli R.: Descriptive, Formal land Formalized Ontology
W: Husserl's Logical Investigations Reconsidered Dordrecht 2003 s.183-210
5564.Polson P. G.: The consequences of consistent and inconsistent user interfaces
W: Cognitive Science and its Applications for Human-Computer Interaction Hillsdale,MI 1988 s.59-108
5565.Popławska K., Bajer J.: Przewodnik po stronie domowej 2001
W: Naukowa biblioteka techniczna na początku XXI wieku : vademecum Poznań 2001 s.9-13
5566.Popova N.: S. B. Linde do M.P. Pogodina 23.XI/5.XII. 1842
W: Pis'ma k M.P. Pogodina iż slavjanskich zemel' (1835-1861) Moskwa 1880 s.508
5567.Posner B.: Know-it-all librarians
W: The image and role of the librarian Binghamton,NY 2002 s.111-129
5568.Poterska M., Goc J.: Komputeryzacja Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego a potrzeby informacyjne i oczekiwania użytkowników Biblioteki (w świetle przeprowadzonych badań)
W: Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników Kraków 1995 s.153-159
5569.Potkowski E.: In scola scriptum. Szkoła jako miejsce działalności pisarskiej w średniowieczu
W: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej Kielce 1997 s.159-173
5570.Potkowski E.: Cathedrales poloniae. Copistes professionnels en Pologne a la fin du Moyen Âge
W: Le ststut du scripteur au Moyen Age Paryż 2000 s.333-343
5571.Potrzebnicka E.: Digitalizacja - nowoczesną formą tworzenia kopii dokumentów bibliotecznych
W: Trwałe zbiory - źródłem historii Warszawa 2005 s.66-77
5572.Potrzebnicka E.: Digitalizacja nowoczesną formą tworzenia kopii dokumentów bibliotecznych
W: Trwałe zbiory - źródłem historii Warszawa 2005 s.66-77
5573.Przelaskowski R.: Wspomnienia o pracy w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy w okresie drugiej wojny światowej
W: Walka o dobra kultury : Warszawa 1939-1945 : księga zbiorowa. T. 1 Warszawa 1970 s.368-397
5574.Pujanek I., Ober K.: Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w użytkowaniu sieciowych systemów informacyjnych
W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne : materiały konferencyjne Wrocław 2002 s.527-537
5575.Puzynina J., Markowski A.: Kultura języka
W: Współczesny język polski Lublin 2001 s.53-72
5576.Radzik T., Topolska M. D.: Instytuty naukowe w Wielkiej Brytanii
W: Kierownictwo obozu niepodległościowego na obczyźnie 1945-1990 Londyn 1996
5577.Ramlau-Klekowska K.: Instytut Bibliograficzny
W: 50 lat Biblioteki Narodowej: Warszawa 1928-1978 Warszawa 1984 s.241-270
5578.Ratajewski J., Gębołyś Z.: Prace naukowe w bibliotekach
W: Bibliotekarstwo Warszawa 1998 s.328-333
5579.Ratkowska J.: Trójmiejski Zespół Biblioteczny jako przykład współpracy środowisk naukowych w zakresie komputeryzacji bibliotek: wady zalety, propozycje rozwiązań normalizacyjnych
W: Elektroniczny wizerunek biblioteki Gdańsk 2008 s.194-203
5580.Rauszer C., Skowron A.: The discernibility matrices and functions in information systems
W: Intelligent decision systems : handbook of applications and advances of rough sets theory Dordrecht 1992 s.331-362
5581.Remerowa K.: Ossoliński bibliograf
W: Z warsztatu bibliografa Warszawa 1991 s.67-72
5582.Robak M.: E-duszp@sterstwo
W: Zarzućcie sieć : chrześcijanie wobec wyznań internetu Warszawa 2001 s.88-100
5583.Robin R.: Badanie pól semantycznych : doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud
W: Język i społeczeństwo Warszawa 1980 s.252-281
5584.Rohleder R., Figacz P., Bronowicka J.: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa ponad granicami
W: Wrocławskie Spotkania bibliotekarzy Polonijnych 2008
5585.Rokosz M.: "Pan Tadeusz" książka wpisana w losy narodu
W: Księga w 170 rocznicę wydania "Ballad i romansów' Adama Mickiewicza Wrocław 1993 s.279
5586.Rolbiecki W.: Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1939-1978
W: Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978 Wrocław 1982 s.193-321
5587.Rorty R.: Filozofia jako nauka, jako metafora i jako polityka
W: Między pragmatyzmem a postmodernizmem Toruń 1995
5588.Rosner K.: Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim
W: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze Lublin 1992 s.241-252
5589.Rostkowski T., Rapacka M., Mrzygłód J.: System ocen okresowych pracowników
W: Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi Warszawa 2004 s.129-145
5590.Rowicka M.: Piśmiennictwo w systemie carskiej cenzury prewencyjnej w okresie popowstaniowym
W: Ludzie i książki: studia historyczne Warszawa 2006 s.233-268
5591.Roy L.: Marketing in public libraries
W: Strategic marketing in library and information science New York,NY 2002 s.215-235
5592.Royen B., Rusbridge C.: Towards the hybrid library: developments
W: Libraries in the information society München 2002 s.123-133
5593.Rudnik-Karwatowa Z.: Słowa kluczowe - elementarne jednostki leksykalne języka informacyjno-wyszukiwawczego
W: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza Gdańsk 2002 s.13-18
5594.Rybicka-Nowacka H.: Normalizacja polskiej terminologii technicznej
W: Teoretyczne podstawy terminologii Wrocław 1991 s.141-157
5595.Sadowska J.: Bibliografie regionalne w warunkach automatyzacji
W: Bibliografie regionalne : dokonania, dylematy, wnioski : materiały z konferencji, Puławy 15-16 września 1994 r. Warszawa 1995 s.22
5596.Sarnowska K.: Bibliotheca Bernardina
W: Z życia i pracy bydgoskiej książnicy Bydgoszcz 1965 s.71
5597.Sawoniak H.: Dokumenty audiowizualne w bibliografii
W: Z problemów bibliografii Warszawa 1970 s.369-395
5598.Sawoniak H.: Notes on use
W: International bibliography of bibliographies in library and information science and related fields München 2003 s.31-34
5599.Schneider J. W., Persson O., Danell R.: How to use Bibexcel for various types of bibliometric analysis
W: Celebrating Scholarly Communications Studies: A Festschrift for Olle Persson at his 60th Birthday: Special volume of the e-newsletter of the international society for scientometrics and informetrics. Vol. 05-S June 2009 2009 s.9-24
5600.Senkowska-Gluck M.: Francja doby napoleońskiej
W: Europa i świat w epoce napoleońskiej Warszawa 1977 s.102-106
5601.Sędek G., Kofta M.: Wyuczona bezradność : podejście informacyjne
W: Psychologia aktywności Poznań 1993 s.171-223
5602.Shaw JC, Newell A, Simon HA: Badania empiryczne przeprowadzone na maszynie do teorii logiki
W: Maszyny matematyczne i myślenie Warszawa 1972 s.118-144
5603.Shrodes C: Application of dynamic personality theory to the aesthetic experience
W: Bibliotherapy sourcebook Phoenix, AZ 1978 s.77-95
5604.Shtohryn D. N.: The Rise and Fall of Book Studies in Ukraine
W: Books, Libraries and Information in Slavic and East European Studies. Proceedings of the Second International Coference of Slavic Librarians and Informaion Specialists New York,NY 1986 s.17-27
5605.Sienkiewicz Ł., Rostkowski T.: Ocena okresowa pracowników
W: Instrumenty zarządzania zasobem ludzkim w organizacji. Materiały do studiowania Warszawa 2001 s.110-131
5606.Sierykow Z.: Pierwsze biblioteki publiczne dla dzieci na Dolnym Śląsku i ich bibliotekarze
W: Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego Warszawa 1999 s.180-189
5607.Simon E.: The Need for international cooperation for providing information services with special reference to Business Information
W: Proceedings of the international seminar of "Information Technologies and Information Services". Shanghai 20-24 October 1994 Szanghaj 1994 s.288-294
5608.Simonides D.: Standardy europejskie dotyczące mniejszości narodowych
W: Konflikty etniczne Warszawa 1996 s.113-121
5609.Siropolko S.: L.J. Živný v ukrajinské knihovědné literatuře
W: Sborník věnovaný oslavě L.J. Živného Praha 1935 s.22-27
5610.Skibicka T., Derfert-Wolf L.: Praktyczne zastosowanie TQM w zarządzaniu biblioteką
W: Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non - profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej (Materiały z konferencji, Kraków 28-30 września 1998, BG AE) Kraków 1998 s.39
5611.Skierkowska E.: Warszawska Biblioteka Publiczna na tle wydarzeń ostatniej wojny (1939-1944)
W: Walka o dobra kultury : Warszawa 1939-1945 : księga zbiorowa. T. 1 Warszawa 1970 s.398-423
5612.Skoczylas A.: Wywóz zabytków za granicę: zagadnienia administracyjnoprawne
W: Wokół problematyki zabytków i dzieł sztuki Poznań 2007 s.9-26
5613.Skoczyński J.: Logos i ethos w teorii cywilizacji
W: Rozmyślania o cywilizacji Kraków 1997 s.141
5614.Skorny Z.: Emocje a korekcyjna funkcja biblioterapii
W: Małe formy metodyczne. Bibliotekoznawstwo Wrocław 1988 s.1-9
5615.Słodkowska E.: Termin i pojęcie "monografia bibliograficzna" : kilka uwag z punktu widzenia teorii bibliografii
W: Z problemów bibliografii Warszawa 1970 s.81-99
5616.Słodkowska E.: Biblioteki i ich rola w rozwoju życia naukowego
W: Historia nauki polskiej. T. 4 : 1863-1918. Cz. 1-3 Wrocław 1987 s.565-598
5617.Słomczyński A.: W warszawskim Arsenale
W: Walka o dobra kultury : Warszawa 1939-1945 : księga zbiorowa. T. 1 Warszawa 1970 s.468-570
5618.Słomkowska A.: Problemy organizacyjne dziennikarstwa i kształtowanie postaw w prasie Polski Ludowej w latach 1950-1953
W: Materiały Pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej. T. 7 Warszawa 1976 s.43-76
5619.Słomkowska A.: Problemy dziennikarstwa w l. 1950-1953
W: Prasa w PRL. Szkice historyczne Warszawa 1980 s.270-303
5620.Słomkowska A.: Kontynuacje prasowe w czterdziestoleciu Polski Ludowej
W: Materiały Pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej. T. 11 Warszawa 1987 s.93-112
5621.Słowińska E.: Przegląd metod oceny zadowolenia klienta
W: Zarządzanie jakością Warszawa 2004 s.336-362
5622.Smogorzewska J.: Kazimierz Smogorzewski - Europejczyk : szkic biograficzny
W: Myśli o integracji Europy Środkowo-Wschodniej 1939-1944 Warszawa 2001 s.19-48
5623.Smolar A: O pamięć naszą, waszą, wspólną
W: Pamięć i polityka zagraniczna Warszawa 2006 s.7-12
5624.Sobkowiak B.: Procesy komunikowania się w organizacji
W: Współczesne systemy komunikowania Wrocław 1998 s.22-40
5625.Sobolewska S.: Zarządzanie wiedzą o kliencie źródłem wartości przedsiębiorstwa
W: Współczesne wartości przedsiębiorstwa Warszawa 2006 s.319-337
5626.Sokołowska H.: Biblioteka szkolna jako multimedialne centrum informacyjne w procesie wspomagania jakości pracy zreformowanej szkoły. Analiza wyników ankiety diagnozującej stan bibliotek szkolnych Lubelszczyzny
W: Europejska przestrzeń edukacyjna a przeobrażenia oświatowe w Polsce i na Ukrainie 1989-2006. Nadzieje i zagrożenia Lublin 2007 s.478-488
5627.Sokół Z.: Transformacja prasy kobiecej (1988-1993)
W: Pięciolecie transformacji mediów (1989-1994) Warszawa 1995 s.208-224
5628.Solarska-Zachuta A.: Teatr lwowski 1890-1900
W: Dzieje teatru w Krakowie. T. 4 Kraków 1987 s.227
5629.Sołtan A.: Warszawa na przełomie XIX i XX w.
W: O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie : w przededniu stulecia Biblioteki na Koszykowej Warszawa 2007 s.7-27
5630.Sopińska A., Wachowiak P.: Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - model pomiaru
W: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona. Wybrane problemy teorii i praktyki Kraków-Zakamycze 2003 s.101-129
5631.Sordylowa B.: Działalność Marii Dembowskiej jako dyrektora Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
W: Maria Dembowska : w kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Księga jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej Warszawa 2007 s.76-88
5632.Sosińska-Kalata B.: Zagadnienia informacji w programach szkół bibliotekarskich i dwustopniowych studiów w IINSB UW
W: Informacja naukowa a dydaktyka Warszawa 1999 s.145-158
5633.Sosińska-Kalata B.: Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Współczesne tendencje w badaniu i zastosowaniu.
W: Społeczeństwo informacyjne i jego technologie Warszawa 2004 s.79-91
5634.Sosińska-Kalata B.: Systemy organizacji wiedzy w środowisku sieciowym
W: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego Warszawa 2005 s.141-162
5635.Sowiński J.: Udział dawnego drukarstwa w życiu społecznym i kulturalnym na przykładzie Legnicy
W: Przeszłość i przyszłość książki drukowanej. Materiały z sesji, Legnica 8 lutego 2001 r. Legnica 2001 s.28-31
5636.Sroka M.: Commercial and non commercial Internet: based Information service: a threat or a chance for libraries?
W: Profesjonalna informacja w Internecie Kraków 2005 s.62-66
5637.Sroka M.: Najnowsze kierunki rozwoju bibliograficznych baz danych, czasopism elektronicznych oraz usług bibliograficznych: uwagi na marginesie 116 Konferencji ALA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy) w San Francisco (26 VI - 2 VII 1997)
W: Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej Kraków 1998 s.51-
5638.Stachowicz-Stanusch A.: Managing market intelligence - element of learning organization
W: Report on Management. Knowledge Management Warszawa 2001 s.156-172
5639.Stachowska K.: Akademia Umiejętności w Krakowie w służbie polskiej książki naukowej w latach 1873-1918
W: Kultura książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej Wrocław 1991 s.157-172
5640.Stachowska-Musiał E.: Zastosowanie techniki cyfrowej w ochronie dziedzictwa intelektualnego i kulturowego
W: SOS dla zbiorów Warszawa 2004 s.47-60
5641.Stanisławska-Kloc S.: Przedmiot prawa autorskiego
W: Prawo autorskie a postęp techniczny Kraków 1999 s.15-57
5642.Stasieńko J., Dytman-Stasieńko A.: WWW - Sieć metafor, metafory Sieci i studia nad Siecią
W: WWW - w sieci metafor : strona internetowa jako przedmiot badań naukowych Wrocław 2008 s.12-20
5643.Stolzman M.: Rola biblioteki głównej w procesie kształcenia studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
W: Z problemów organizacyjnych pracy bibliotecznej Katowice 1979 s.118-132
5644.Stolzman M.: Dzieło literackie jako źródło wiedzy o książce
W: Z historycznych i metodologicznych problemów badań księgoznawczych Kraków 1985 s.38
5645.Straś-Romanowska M.: Późna dorosłość. Wiek starzenia się
W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2 : charakterystyka okresów życia człowieka Warszawa 2000 s.263-292
5646.Stroiński M., Niwiński S.: Udostępnianie baz danych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym
W: Infobazy '2002 - bazy danych dla nauki : materiały konferencji, Gdańsk 24 czerwca - 26 czerwca 2002 r. Gdańsk 2002 s.159-167
5647.Stromer von W.: Die erste Papiermühle in Mitteleuropa. Ulman Stromeirs "Hadermühle" Nürnberg 1390-1453, an der Wiege der Massenmedien
W: Produzione e commercio della carta e del libro secc. XIII-XVIII Prato 1992 s.297-311
5648.Strzebońska A.: Przygotowanie użytkowników a możliwości korzystania z elektronicznych źródeł informacji w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie
W: Użytkownicy informacji elektronicznej Kraków 2000 s.102-106
5649.Stypułkowska J.: Psychologia rozwojowa i wychowanie a pedagogika
W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny Warszawa 1997 s.44-
5650.Suligowski A.: Z okazji trzydziestolecia czytelni bezpłatnych dnia 13 listopada 1902 r. (Historia czytelni - ich rozwój i znaczenie)
W: Z ciężkich lat (Mowy) Wrocław 1905 s.19-24
5651.Suligowski A.: Przemówienie na zebraniu ogólnem warszawskiego towarzystwa dobroczynności z d. 15 stycznia 1898 r., obejmujące rzut oka na działalność zarządu za trzechlecie 1895-1897
W: Z ciężkich lat (Mowy) Katowice 1905 s.29
5652.Surmacz A. O., Rachoń M.: Outsourcing i konsolidacja w działalności rozwojowej przedsiębiorstwa
W: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją Zielona Góra 2005 s.37-38
5653.Suszko-Sobina I.: Wpływ bazy CKTCZ na proces opracowania wydawnictw ciągłych w bibliotekach stosujących oprogramowanie VTLS
W: Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym : materiały konferencji naukowej, Dąbrówki k. Łańcuta, 26-28 maja 1999 Rzeszów 1999
5654.Szczepanowska B.: Tworzenie nowych polskich źródeł informacji i ich rola w światowym upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa pracy - na przykładzie wybranych prac Krajowego Centrum CIS
W: Zarządzanie informacją w nauce Katowice 2008 s.404-421
5655.Szczygłowska L.: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Częstochowskiej
W: Systemy informatyczne, zastosowania i wdrożenia Warszawa//Szczyrk 2003 s.387-397
5656.Szumski A., Kownacki S., Kostera M.: Kultura organizacyjna
W: Zarządzanie. Teoria i praktyka Warszawa 2005 s.371-390
5657.Ścibor E.: Rozdział wstępny do wydania polskiego
W: Automatyzacja bibliotek : zarys historyczny, strategia, perspektywy Warszawa 1999 s.9-29
5658.Ścibor E.: Zarys historii mechanizacji i automatyzacji bibliotek w Polsce
W: Automatyzacja bibliotek : zarys historyczny, strategia, perspektywy Warszawa 1999 s.11-29
5659.Ścibor E.: Przegląd metod badawczych stosowanych w nauce o informacji
W: Metodologia bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej Poznań 1976 s.97-101
5660.Świerkowski K.: Rodowód Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie
W: Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie Warszawa 1961 s.107-129
5661.Święćkowska T.: Dostęp do wiedzy wobec rozwoju rynku publikacji cyfrowych. Zagrożenia i nadzieje
W: Organizowanie środowiska informacji i wiedzy Warszawa 2008 s.41-57
5662.Tarver-Behring S., Ericson B.: When divorce comes to class
W: Using Literature to Help Troubled Teenagers Cope with Family Issues 1999 s.127-129
5663.Tarver-Behring S., Ericson O. B.: When divorce comes to class
W: Using Literature to Help Troubled Teenagers Cope with Family Issues Westport, CT 1999 s.119-121
5664.Titkow A.: Kobiety pod presją? Proces kształtowania się tożsamości
W: Co to znaczy być kobietą w Polsce? Warszawa 1995 s.29-30
5665.Toeplitz K.T.: Media drukowane: wzlot i upadek opinii publicznej
W: Media, a władza: demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów. Warszawa 2006 s.16-38
5666.Tomasik E.: Możliwości zastosowania biblioterapii względem osób starszych
W: Książka w działalności terapeutycznej Warszawa 1997 s.44-55
5667.Tomaszczyk J.: Zarządzanie terminologią
W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych Katowice 2007 s.203-213
5668.Tonakiewicz A., Komorowska G.: Dostęp do elektronicznych czasopism i multimediów oraz ich wykorzystanie na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
W: Elektroniczne publikacje w bibliotekach Kraków 2002 s.215-221
5669.Topolski J.: Mit źródła historycznego
W: O nauce i filozofii nauki. Księga poświęcona pamięci Jerzego Giedymina Poznań 1995 s.148
5670.Trzynadlowski J: Wprowadzenie do lektury
W: B. Bieńkowska, H. Chamerska : Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce Wrocław 1992 s.5-7
5671.Tukanowicz W.: Bełza Władysław
W: Słownik pracowników książki polskiej Warszawa 1972 s.54-55
5672.Tumolska H: Rola prasy prowincjonalnej w kształtowaniu świadomości narodowej po powstaniu styczniowym (na przykładzie "Kaliszanina")
W: Rola ksiażki w integracji ziem polskich w XIX wieku Bydgoszcz 2000 s.43-71
5673.Tumolska H: Odbicie "chwili bieżącej" w zwierciadle "Gazety Kaliskiej" (l. 1893-97)
W: Prasa dawna i współczesna. Cz. 1 Poznań 2000 s.7-34
5674.Tumolska H: Literatura piękna na łamach "Gazety Kaliskiej" (1893-1914)
W: Prasa regionalna w Wielkopolsce Poznań 2000 s.29-57
5675.Urban O.: Socjologiczne koncepcje podmiotowości jednostki - ich epistemologiczny kontekst
W: Czyj umysł? Krytyczne podejście do problemu podmiotowości Poznań 2007 s.45-62
5676.Ustarbowska M.: Organizacja i planowanie kosztów nauczania na odległość na przykładzie Stanów Zjednoczonych
W: Edukacja na odległość : nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie Kraków 2003 s.60-64
5677.Vecoli R: Preface
W: The Immigration History Research Center : A Guide to Collections New York,NY 1991 s.VII
5678.Vladimirovas L: Biblioteka 2000 metais
W: Apie knygas ir bibliotekas : straipsniö rinkinys Vilnius 2002 s.245-250
5679.Vol'fcun LB: M. A. Gukovskij i Publičnaâ biblioteka
W: Istoriâ bibliotečnogo, knižnogo i arhivnogo dela Sankt-Peterburga Sankt-Peterburg 2003 s.289-293
5680.Vollmer T. C.: Kreative Therapien - Bibliotherapie
W: Psychoonkologie Monachium 2002 s.68-70
5681.Voverene O. J., Dagite I. M.: Teoria informacji naukowej a naukoznawstwo (aspekt metodologiczny)
W: Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Kraków 1990 s.75-
5682.Wachowicz J.: Zarządzanie wiedzą w sieciach korporacyjnych
W: Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości Szczecin 2003 s.370-376
5683.Warshow R.: Paweł, komiksy grozy i doktor Wertham
W: Super-Ameryka. Szkice o kulturze i obyczajach Warszawa 1970 s.205-206
5684.Wawro W.: Refleksje nad programami studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w USA
W: Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej Kraków 1998 s.47-50
5685.Westbrook L.: User needs
W: Encyclopedia of library and information science. Vol. 59 New York, NJ 1997 s.316-347
5686.Węgrowski J.: Właściwa konstrukcja umowy jako gwarancja skuteczności outsourcingu
W: Outsourcing Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną Warszawa 1999
5687.Wieprzkowski J.: Z dziejów konserwacji w Bibliotece Publicznej
W: Biblioteka na Koszykowej 1907-1997 : zbiór prac poświęconych Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Warszawa 1999 s.209-221
5688.Wierzbołowski J.: Raport Bangemanna i co dalej?
W: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki Warszawa 1999 s.171-188
5689.Wierzbołowski J.: Aksjologiczne i społeczne skutki przekształcenia informacji w zasób produkcyjny
W: Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego : aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unia Europejską Warszawa 1998 s.12
5690.Wierzbowski T.: F. Bobrowski do S. B. Lindego 7.IX.1822 r.
W: Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich. T. 2, 1526-1830 Warszawa 1978 s.210
5691.Więckowska H.: Wstęp
W: Studia Bibliologiczne : wybór tekstów s.7-20
5692.Więckowska H.: Tradycje nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego
W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego Wrocław 1974 s.5-21
5693.Więckowska U., Przybysz H.: Bibliography of GIS
W: GIS Applications and Development Zagreb 2006
5694.Wilgat J., Słodkowska E.: Bibliografia osobowa
W: Metodyka bibliograficzna dla autorów bibliografii specjalnej : praca zbiorowa Warszawa 1963 s.313-344
5695.Wilgat J., Słodkowska E.: Bibliografia osobowa
W: Bibliografia osobowa. Bibliografia regionalna. Warszawa 1959 s.7-26
5696.Williamson J.: Jungian/Myers-Briggs personality types of librarians in films
W: The image and role of the librarian Binghamton,NY 2002 s.47-59
5697.Wilson T. D.: Infomation behaviour : an interdisciplinary perspective
W: Information Seeking in Context Londyn 1997 s.39-50
5698.Witczak O.: Internet a promocja
W: Internet w marketingu Warszawa 2003 s.106-114
5699.Włodarski B: Chronologia polska
W: Nauki pomocnicze historii Warszawa 1957 s.287-423
5700.Wojakowski J.: Nowożytne treści w księgozbiorze Szkoły Rycerskiej
W: Nowożytna myśl naukowa w szkołach i księgozbiorach polskiego oświecenia Wrocław 1976 s.81-115
5701.Wojakowski J.: Biblioteka Jana III Sobieskiego w Wilanowie
W: Francja-Polska XVIII-XIX w. : studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Warszawa 1983 s.217-223
5702.Wojciechowska B.: O purgowaniu w ziołach, prochach i w kamieniu, czyli o lekach i ich obrazowaniu w Polsce w XV i XVI wieku
W: Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym Warszawa 2000 s.195-206
5703.Wojciechowska M.: Kształtowanie wizerunku bibliotekarza i jego ocena w oczach studentów Bibliotekoznawstwa
W: Kształtowanie wizerunku biblioteki Białystok 2007 s.23-37
5704.Wojciechowski J.: Biblioteka akademicka: możliwe zmiany organizacji
W: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych Poznań 2002 s.27-46
5705.Wojciechowski J.: O komunikacji nieinformacyjnej
W: Biblioteka i informacja w komunikowaniu Kraków 2000 s.167-172
5706.Wojewódzki T.: Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji
W: Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji Warszawa 2007
5707.Wojtczak K.: Zawód jako przedmiot regulacji prawnej
W: Zawód i jego prawna reglamentacja: studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego Poznań 1999 s.35-55
5708.Wojtowicz J.: Kempini Szymon
W: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T1, Małopolska. Cz.2, wiek XVII-XVIII. Vol.1 : A-K Kraków 2000 s.318-326
5709.Wolniewicz T.: KaRo - katalog rozproszony bibliotek polskich
W: Infobazy '2002 - bazy danych dla nauki : materiały konferencji, Gdańsk 24 czerwca - 26 czerwca 2002 r. Gdańsk 2002
5710.Wołosz J.: Bibliotekarstwo publiczne wobec zmian i wyzwań
W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom wojewódzki. Materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. "Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym - zarządzanie, funkcje, standardy". Rzeszów 15-18 maja 1999 Warszawa 1999 s.7-16
5711.Wołosz J.: Warszawa na przełomie XIX i XX w.
W: Biblioteka na Koszykowej 1907-1997 : zbiór prac poświęconych Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Warszawa 1999 s.257-266
5712.Woroniecki J.: Nowa gospodarka : miraż czy rzeczywistość? : doktryna, praktyka, optyka OECD
W: Gospodarka oparta na wiedzy: wyzwania dla Polski XXI wieku Warszawa 2001 s.47-79
5713.Woźniak J.: Podstawy tworzenia języka KABA
W: Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa : praca zbiorowa Warszawa 2000 s.38-51
5714.Woźniczka-Paruzel B.: Biblioterapia w Polsce i jej przemiany na tle rozwoju teoretycznych koncepcji światowych
W: Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych. Zbiór studiów Toruń 2001 s.13-28
5715.Woźniczka-Paruzel B.: System kontroli polskojęzycznych druków w Prusach Zachodnich a strategie działania wydawnictw polskich (1848-1914)
W: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T.1 Warszawa 1992 s.355-376
5716.Woźniczka-Paruzel B.: Biblioterapia w Polsce i jej przemiany na tle rozwoju teoretycznych koncepcji światowych
W: Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych. Zbiór studiów Toruń 2001 s.13-28
5717.Woźniczka-Paruzel B.: Wprowadzenie
W: Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych Toruń 2001 s.7-12
5718.Woźnowski W.: Oświecenie
W: Okresy literackie Warszawa 1988 s.135-173
5719.Zajączkowska B.: Doświadczenia kontraktora projektu systemu sieciowego rozpowszechniania baz CD-ROM w Konsorcjum Bibliotek Górnośląskich
W: Elektroniczna biblioteka dzisiaj : efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych : materiały II Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, Katowice - Opole 21-23 kwietnia 1999 Katowice 2000 s.119-125
5720.Zajączkowska B.: Doświadczenia Konsorcjum Śląskiego w świadczeniu usług informacyjnych
W: Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej, bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych Warszawa 2000 s.72-81
5721.Zajączkowska B.: Wizja organizacji służb i usług informacyjnych po roku 2000 na podstawie doświadczeń Konsorcjum Śląskiego
W: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. V Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Warszawa 2000 s.24-37
5722.Zdanowicz A.: Pierwsze polskie próby badań nad czytelnictwem (1881-1918)
W: Ludzie i książki: studia historyczne Warszawa 2006 s.149-180
5723.Zinčenko S.: Superekslibrysy l'vivs 'koho magistratu XVI-XVIII stolitt
W: Do džerel. Zbirnyk naukowych prac' na pošanu Oleha Kupčyns 'koho z nahody joho 70-riččia Ky?v/L'viv 2004 s.831-832
5724.Zioło K.: Potrzeby bibliotek a kształcenie studentów wyższych uczelni technicznych
W: Społeczeństwo informacyjne : jakość edukacji i pracy bibliotekarzy Kraków 2001 s.149-154
5725.Zioło K.: Społeczeństwo informacyjne : jakość edukacji i pracy bibliotekarzy
W: Potrzeby bibliotek a kształcenie studentów wyższych uczelni technicznych Kraków 2001 s.149-154
5726.Znojkiewicz A.: Bydgoski Ośrodek Szkół Wyższych (studia i projekty)
W: Studia i Projekty Warszawa 1978 s.7-68
5727.Żbikowska-Migoń A.: Polonica w XVIII-wiecznych bibliografiach książek rzadkich
W: Bibliologia dyscypliną integrującą Warszawa 1993 s.55-62
5728.Żbikowska-Migoń A.: Bibliografia regionalna - tradycje i perspektywy
W: Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa - stan prac i zamierzenia, Warszawa 2-4 grudnia 1998 r. Warszawa 1999 s.11
5729.Żbikowska-Migoń A.: Rola czasopism w krytyce piśmiennictwa naukowego
W: Dokument, książka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim Wrocław 2008 s.139-155
5730.Żbikowska-Migoń A.: Książka naukowa w repertuarze wydawniczym Śląska lat 1750-1820
W: Śląska Republika Uczonych.T1 Wrocław 2004 s.398-419
5731.Żmichowska N.: N. Żmichowska do Felicji Borejskiej 4.VII.1876
W: Listy. T. 3, Miodogórze Wrocław 1969 s.434
5732.Żmigrodzka K.: Nowe formy pracy Oddziału Gromadzenia Zbiorów
W: Ewolucja procesów bibliotecznych na tle dziejów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław 2007 s.54-65
5733.Żmigrodzki Z.: Kierunki i metody racjonalizacji pracy bibliotecznej
W: Z problemów organizacji pracy bibliotecznej Katowice 1979 s.7-21
5734.Żmigrodzki Z.: Nowoczesność w bibliotece
W: Z problemów organizacji pracy bibliotecznej Katowice 1979 s.111-117
5735.Żmigrodzki Z.: Bibliotekarz współczesny. Oczekiwania - spełnienia - nadzieje
W: Z problemów organizacji pracy bibliotecznej Katowice 1979 s.153-162
5736.Żołędowska B.: Customer Relationship Management (CRM) jako metoda zarządzania wiedzą biblioteki naukowej
W: Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy Dąbrowa Górnicza 2005 s.147-154
5737.Żurawowicz L.: Model korzystania z informacji patentowej w zarządzaniu procesami innowacyjnymi
W: Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji Warszawa 2006 s.201-208
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
5738.Abramowicz W.: Mobilne filtrowanie informacji narzędziem społeczeństwa informacyjnego
W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne : materiały konferencyjne Wrocław 2004 s.15-34
5739.Ankudowicz J.: Teoretyczne i metodologiczne problemy badań czytelnictwa
W: Książka i biblioteka w społeczeństwie : materiały międzynarodowego seminarium, Warszawa-Radziejowice, czerwiec 1980 Warszawa 1982 s.22-40
5740.Anon :
W: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań 13-15.11.2002 Poznań 2002
5741.Anon :
W: 9th European Conference of Medical and Health Libraries: Santander, September 20-25 2004 2005
5742.Anon :
W: Eahil Symposium on Cooperation of medical libraries : proceedings Prague 1995
5743.Anon :
W: 8th European Conference of Medical and Health Libraries : thinking globally - acting locally : medical libraries at the turn an era Köln 2002
5744.Anon :
W: Medical libraries: cooperation and new technologies : First European Conference of Medical Libraries, Brussels Belgium, 22-25 October 1986 Amsterdam 1987
5745.Anon :
W: Information transfer, new age - new way : procedings of the Third European Conference of Medical Libraries, Montpellier, France, September 23-26, 1992 Dordrecht 1993
5746.Anon :
W: Libraries without limits : changing needs - changing roles : procedings of the 6th European Conference of Medical and Health Libraries, Utrecht, 22-27 June 1998 Dordrecht 1999
5747.Anon :
W: Health information management : what strategies? : procedings of the 5th European Conference of Medical and Health Libraries, Coimbra, Portugal, September 18-21, 1996 Dordrecht 1997
5748.Anon :
W: Libraries In Korea. Past, present and future Seul 2006
5749.Anon :
W: 68th IFLA General Conference and Council Libraries for Life : Democracy, Diversity, Delivery August 18th - 24th 2002, Glasgow, Scotland 2002
5750.Anon :
W: Conference on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities 20-22 Oct 2003, Berlin. [bm] 2004
5751.Anon : Biblioteka cyfrowa jako otwarte, internetowe repozytorium publikacji
W: Materiały konferencyjne nr 12 2006
5752.Anon :
W: 68th IFLA General Conference and Council Libraries for Life : Democracy, Diversity, Delivery August 18th - 24th 2002, Glasgow, Scotland 2002
5753.Anon :
W: Proceedings of First International Congress on Medical Librarianship, London, July 20-25,1953 1954
5754.Anon :
W: Multimedia, kultura czytelnicza i dostęp do informacji : materiały I szkoły letniej, Białystok 26-29 VI 2000 r. Białystok 2001
5755.Anon :
W: Adam Łysakowski - bibliotekarz, bibliograf, bibliolog : materiały z Sesji Jubileuszowej. Warszawa, 10 września 2002 Warszawa 2003