Autor: Bańkowska-Bober K.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Tytuł: Statystyka wydawnicza w Polsce
Tytuł w języku ang.: Publishing statistics in Poland
Czasopismo: Zagadnienia Informacji Naukowej
Rok publikacji: 2002
Numer: 1
Strony: 78-89
Symbol klasyfikacji
tematycznej:
16.16 - Ruch wydawniczy
Liczba cytowań: 0
Liczba instytucji
sprawczych:
1
Słowa kluczowe: Statystyka wydawnicza
Słowa kluczowe ang.:
Abstrakt:
Początek międzynarodowej statystyki wydawnictw nastąpił w 1895 roku, kiedy to utworzono Międzynarodowy Instytut Bibliograficzny w Brukseli. Później powstawały narodowe centrale bibliograficzne, których celem było opracowanie statystyki druków. W Polsce statystyka wydawnictw wiąże się z działalnością Karola Estreichera, który umieszczał w przedmowach do "Bibliografii polskiej" zestawienie liczbowe rejestrowanych druków. W 1907 roku w Warszawie powstał Instytut Bibliograficzny, którego zadaniem, między innymi, było sporządzanie statystyki. W 1998 roku powołano w strukturze Biblioteki Narodowej Instytut Bibliograficzny, który przejął zadania Biura Rejestracji Druków w Wydziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Rozpoczęto wydawanie "Urzędowego wykazu druków". Bibliografia ta opracowana została na materiale egzemplarza obowiązkowego. Instytut od początku współpracował z Głównym Urzędem Statystycznym. W 1945 roku Główny Urząd Statystyczny powołał Wydział Statystyki Oświaty, Nauki i Kultury. W 1955 roku utworzono w Bibliotece Narodowej komórkę do spraw statystyki. Organizacja i opracowanie polskiej statystyki wydawnictw są zgodne z zasadami międzynarodowymi. Przy współpracy UNESCO i ISO powstała międzynarodowa norma ISO 9707:1991, która otrzymała status europejskiej EN ISO 9707:1994. Po przetłumaczeniu na język polski otrzymała status normy polskiej PN EN ISO 9707:1994. Jedną z głównych zasad zawartych w normie jest zalecenie, aby statystyce podlegały publikacje zarejestrowane w bieżącej bibliografii narodowej. Dane dotyczące tytułów i nakładów muszą być przetworzone zgodnie z opartą na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Klasyfikacją UNESCO.
Abstrakt w języku angielskim:
The publishing statistics in Poland is being developed in the Bibliographic Institute of National Library on the basis of current national bibliography and legal deposit incoming into Library. There is a special Publishing Statistics Division within the Institute, which has been created for the sake of collecting data on books and periodicals production, its processing and submitting to governmental statistics. The article reviews the issues connected with history of publishing statistics, its organisation (seen from legal and standards point of view). The author presents also statistical reflection of the Polish publishing in the period 1991-2000.