Autor: Wołosz J.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Tytuł: Wyniki badań czytelnictwa fałszywe? Kilka słów komentarza
Czasopismo: Bibliotekarz
Rok publikacji: 2009
Numer: 5
Strony: 25-26
Symbol klasyfikacji
tematycznej:
15.0 - Czytelnictwo
Liczba cytowań: 0
Liczba instytucji
sprawczych:
1
Słowa kluczowe: Czytelnictwo, Finansowanie bibliotek, Tendencje czytelnicze, Instytut Książki i Czytelnictwa, Badanie czytelnictwa, Wskaźnik zakupu nowości
Słowa kluczowe ang.:
Abstrakt:
Zakwestionowano wyniki badań czytelnictwa przedstawione przez Katarzynę Wolff podczas konferencji prasowej w Bibliotece Narodowej przez Instytut Książki i Czytelnictwa. W Krakowie odbyła się dyskusja nad dysproporcją między niskim wskaźnikiem zasięgu czytelnictwa a wzrostem sprzedaży książek. Odwoływano się do wcześniejszej tendencji spadkowej czytelnictwa. Sugerowano, że na tak niskich wynikach zaważyło zniechęcenie młodzieży do bibliotek, wzrost czytelnictwa w Internecie, czy wzrastająca w ostatnich latach emigracja zarobkowa. Jako powód podawano także bardzo niski w porównaniu do innych krajów wskaźnik zakupu nowości wydawniczych. Odwołano się do zaleceń IFLA i UNESCO dotyczących ilości nowych książek przypadających na stu mieszkańców rocznie. Podkreślono przeznaczanie niewystarczających funduszy na ten cel przez biblioteki co prowadzi do stopniowej dezaktualizacji księgozbioru. Wysunięto tezę, że brak nowych książek w bibliotekach powoduje wzrost ich sprzedaży w księgarniach, co tłumaczyłoby dysproporcję. Przewiduje się, że dzięki dalszym badaniom uda się wyjaśnić te kontrowersyjne wyniki.