Proponuję zakup do zbiorów biblioteki następującego wydawnictwa
(prosimy każdy tytuł podawać w oddzielnym zamówieniu).
Podaj adres e-mail:

Dane dotyczące książki (tytuł; autor/autorzy; wydawnictwo, rok wydania):

Imię i nazwisko/ status czytelnika (pracownik naukowy, doktorant, student, inny):