WYKAZ CZASOPISM INDEKSOWANYCH
Tytuł czasopisma wprowadzono do bazy za lata (ew. numery):
Acta Baltico-Slavica 1987-2004
Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993-2004
Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1996-2003
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1991-1998
Eos 2000-2001
Język Polski 1990-2010/1
Lingua Posnaniensis 1991-2001
Linguistica Baltica nie opracowywany
Linguistica Silesiana 1990-2009
Literatura Ludowa 1990-2005
Lud 1991-1995; 1997-2003
Onomastica 1990-1992 ; 1997-2002
Pamiętnik Literacki 1990-2010/2
Polonica 1990-2008
Poradnik Językowy 1995-2008
Poznań Studies in Contemporary Linguistics (poprzed. tytuł: Papers and Studies in Contrastive Linguistics) 1995-1997
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica 1993-2004
Przegląd Humanistyczny 1990-1997/2; 1998-1995/5; 2002/1-2002/3
Rocznik Orientalistyczny nie opracowywany
Ruch Literacki 1990, 1993-2004
Slavia Occidentalis 1997; 2000-2002
Slavia Orientalis 1999-2000
Studia Anglica Posnaniensia 1994-2002
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1990-2003
Symbolae Philologorum Posnaniensium 1991-2002
Teksty Drugie 1994-2005


Data ostatniej modyfikacji: