STATYSTYKA BAZY (2010) i TERMINOLOGIA
Artykuły główne 12 197
Cytowania 183 674
 
Wyjaśnienie pojęć:

Artykuł główny

artykuł (wraz z cytowaniami) opublikowany w czasopiśmie indeksowanym.

Cytowanie

każde powołanie się autora zawarte w przypisach lub bibliografii załącznikowej.

Artykuł

opublikowana praca naukowa, publicystyczna lub inna zamieszczona w czaspiśmie, wydawnictwie zbiorowym, encyklopedii, słowniku itp.

Autor

twórca lub współtwórca dzieła, osoba fizyczna - tzw. autor indywidualny (Kartoteka zawiera wykaz autorów artykułów głownych oraz artykułów cytowanych i wydawnictw zwartych).

Wydawnictwo zwarte

dzieło samoistne wydawniczo oraz pozostałe typy publikacji nie będące artykułem lub fragmentem (np. praca doktorska)

Wydawnictwo ciągłe

wydawnictwo periodyczne i zbiorowe (z wyłączeniem serii).


Data ostatniej modyfikacji: