KONSORCJUM
  • Uniwersytet Śląski - koordynator
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Data ostatniej modyfikacji: