Konferencja "Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej"
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Komitet Naukoznawstwa PAN
Cieszyn, 22-23 listopada 2001 r.

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

22 listopada 2001, czwartek

SESJA I: Bibliometria i jej zastosowania do nauki światowej (prowadzący prof. Barbara Stefaniak)

SESJA II: Ocenianie instytucji naukowych i pracowników nauki (prowadzący dr J. Jabłecka)
  • DYSKUSJA
23 listopada 2001, piątek

SESJA III: Zagadnienia metodyczne i zastosowania praktyczne (prowadzący prof. A.K. Wróblewski)

SESJA IV: Bibliometria w naukach społecznych i medycynie (prowadzący prof. A. Ziabicki) SESJA V: Bibliometria w naukach humanistycznych (prowadzący prof. W. Pindlowa)