Cytowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego
(na podstawie baz danych ISI)
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (SCI Ex 1996-2001) - zestawienie tabelaryczne
Wydział Nauk o Ziemi (SCI Ex, SSCI 1996-2001) - zestawienie tabelaryczne
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Fizyki (SCI Ex 1996-2001) - zestawienie tabelaryczne
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Chemii (SCI Ex 1996-2001) - zestawienie tabelaryczne
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Matematyki (SCI Ex 1996-2001) - zestawienie tabelaryczne
Wydział Techniki (SCI Ex 1996-2001) - zestawienie tabelaryczne
Wydział Nauk Społecznych (AHCI 1975-2001, SSCI 1992-2001) - zestawienie tabelaryczne
Wydział Pedagogiki i Psychologii (SSCI 1996-2001) - zestawienie tabelaryczne