Wykaz pracowników Uniwersytetu Śląskiego
uwzględnionych w bazie danych National Citation Report (NCR) - Poland 1997
UKŁAD WG WYDZIAŁÓW
Informacje ogólneWydział Nauk Społecznych
Wydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaWydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział FilologicznyWydział Prawa i Administracji
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Instytut ChemiiWydział Techniki. Instytut Fizyki i Chemii Metali
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Instytut FizykiWydział Techniki. Instytut Informatyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Instytut MatematykiWydział Techniki. Katedra Materiałów Ceramicznych i Tribologii
Wydział Nauk o Ziemi
UKŁAD ALFABETYCZNY WG NAZWISK PRACOWNIKÓW
Zestawienie sumaryczneKoz - Ok
A - FOl - Sze
G - KowSzo - Z