ARTYKUŁY O BAZIE
Drabek A., Waga M.: Możliwości wykorzystania polskich baz danych w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Sprawy Nauki. 2009, nr 4, s. 27-30.
Drabek A.: "Polska Literatura Humanistyczna" - "Arton" - baza bibliograficzna czy indeks cytowań?. [w:] Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009.
Nowak P.: Polska Literatura Humanistyczna - ARTON. [w:] Nowak P.: Bibliometria webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2006, s. 48-53.
Polska Literatura Humanistyczna ARTON. 02 sierpnia 2006.
Waga M., Drabek A.: "Arton" - baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą). Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 147-151.
Waga M.: Humanistyczna Baza Cytowań - Arton (tytuł roboczy "Polska Literatura Humanistyczna"). Biuletyn EBIB. 2001, nr 4 (22).


Data ostatniej modyfikacji: