Polska Literatura Humanistyczna - baza cytowań literatury humanistycznej (stan prac nad bazą)
Małgorzata Waga, Aneta Drabek
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
mwaga@bg.us.edu.pl
adrabek@bg.us.edu.pl
W 1998 roku, z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Śląskiego, rozpoczęto tworzenie bazy cytowań literatury humanistycznej pod nazwą: "Polska Literatura Humanistyczna". Baza ma stanowić uzupełnienie Arts & Humanities Citation Index - bazy danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (ISI). Za podstawę do wprowadzania danych przyjęto 26 tytułów czasopism polskich ustalonych przez Zespół Nauk Humanistycznych KBN dla celów oceny jednostek naukowych. 26 maja 2000 r. na spotkaniu Prorektorów ds. Nauki w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie powstała koncepcja współtworzenia w/w bazy z innymi uniwersytetami w kraju. Chęć współdziałania w tej inicjatywie potwierdziło siedem uniwersytetów, to jest: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet Śląski pełni rolę koordynatora realizowanego przedsięwzięcia. Koncepcja współtworzenia bazy polega na zbudowaniu siedmiu zespołów roboczych po jednym w każdej uczelni, które będą napełniały bazę. Nad stroną merytoryczną czuwa Rada Zarządzająca złożona z przedstawicieli wszystkich uniwersytetów. Zorganizowane zostały szkolenia, w których brali udział przedstawiciele zespołów z wszystkich zainteresowanych uczelni. Większość z nich uzyskała dostęp do bazy głównej i w tej chwili zespół przygotowany do napełniania bazy liczy 14 osób. Do bazy zostało wprowadzone ponad 56 tys. cytowań z 3738 artykułów.
Baza składa się z 6 powiązanych ze sobą kartotek:
- Kartoteka "Artykuły" składa się z zapisów bibliograficznych wszystkich wprowadzanych do bazy artykułów głównych (pochodzących z indeksowanych czasopism) oraz wszystkich cytowanych artykułów, fragmentów prac zbiorowych, rozdziałów i innych prac niesamoistnych wydawniczo.
- Kartoteka "Autorzy" składa się z autorów wszystkich artykułów oraz wydawnictw zwartych.
- Kartoteka "Wydawnictwa zwarte" zawiera dane dotyczące wszystkich cytowanych wydawnictw zwartych oraz opisy źródeł artykułów pochodzących z wydawnictw zwartych.
- Kartoteka "Wydawnictwa ciągłe" - lista tytułów wszystkich wydawnictw ciągłych, zawiera zarówno tytuły podstawowe, jak i cytowane.
- Kartoteka "Instytucje" - kartoteka instytucji - miejsc pracy autorów.
- Kartoteka "Hasła" - kartoteka haseł tematycznych, będących charakterystyką treściową.
Możliwości wykorzystania bazy danych ARTON są następujące:
Wyszukiwanie bibliografii na temat na podstawie słów z tytułów i słów z abstraktów oraz literatury załącznikowej.
1. Sprawdzanie liczby cytowań badaczy związanych z humanistyką w literaturze polskiej.
2. Sprawdzanie cytowań czasopism polskich i zagranicznych w literaturze polskiej.
3. Analiza rekordów powiązanych za pomocą cytowań.
4. Obliczanie wskaźnika Impact Factor dla czasopism z polskiej humanistyki.
W przyszłości do bazy zostaną wprowadzane także cytowania z wydawnictw zwartych, materiałów z konferencji i prac zbiorowych. Rozważa się również poszerzenie zakresu samej bazy o materiały z literatury słowiańskiej.