Kierunki badań informacji naukowej w Polsce na podstawie ilościowej analizy zawartości czasopism
Wanda Pindlowa, Monika Krakowska
Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
IPINDEL@Filon.filg.uj.edu.pl
Przedstawiony zostanie rozwój kierunków badań informacji naukowej na podstawie ilościowej analizy zawartości czasopism polskich z tej dyscypliny. Zwrócona zostanie uwaga na zmiany jakie zaszły w zainteresowaniach autorów w ostatnim dziesiecioleciu.
Badania te skonfrontowane zostaną z zagranicznymi tendencjami w tym zakresie.