Matematyczne metody teorii chaosu
Małgorzata Janiak
Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
malgosia@bilon.miks.uj.edu.pl
Referat przedstawia jedną z nowszych teorii: interdyscyplinarną teorię chaosu, która swe początki ma w meteorologii, fizyce, biologii itp.
Teoria chaosu przedstawiana jest jako nauka o globalnej naturze układów. Głównym przedmiotem jej zainteresowania są układy zmieniające się, dynamiczne, zaś chaos przedstawiany jest nie jako całkowity nieład, lecz jako element ogólnego porządku świata.
Z tej teorii, oraz z filozoficznej teorii rewolucji naukowych Thomasa Kuhna powstała - dynamiczna teoria rozwoju nauk (nieliniowa ewolucja nauki). Podkreśla ona, że na wszystkich poziomach obserwacji - zasadniczą rolę odgrywają fluktuacje, niestabilność, złożoność wyborów oraz ograniczenie przewidywalności.
Teoria chaosu daje nam jednak narzędzia do opisu bardziej skomplikowanych procesów np. dla "zalewu informacją" i wzrostu literatury, chaotycznych struktur w informetrii, komunikacji poprzez sieci komputerowe, wyszukiwania w Internecie, zarządzania systemami informacyjnymi, cyrkulacją, czy nawet dla dynamicznego zachowania się prawa Bradforda. Jej metodami można więc badać i opisywać zmiany zachodzące w nauce.